E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 13 din actul Legea 1 1998 modificat de OUG 98 2004
Articolul 14 din actul Legea 1 1998 modificat de OUG 98 2004
Articolul 12 din actul Legea 1 1998 modificat de Legea 366 2002
Articolul 17 din actul Legea 1 1998 modificat de Legea 366 2002
Articolul 22 din actul Legea 1 1998 modificat de Legea 366 2002
Articolul 12 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 14 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 16 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 17 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 21 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 22 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 5 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 9 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 10 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Articolul 11 din actul Legea 1 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 154 2001
Legea 1 1998 republicat de articolul 2 din actul Legea 138 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 1 din 6 ianuarie 1998    * Republicata

privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 511 din 18 octombrie 2000


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 138/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 28 iulie 2000.
    Legea nr. 1/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Serviciul de Informatii Externe este organul de stat specializat in domeniul informatiilor externe privind siguranta nationala si apararea Romaniei si a intereselor sale.
    Art. 2
    (1) Serviciul de Informatii Externe face parte din sistemul national de aparare. Activitatea sa este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Anual sau ori de cate ori se impune directorul Serviciului de Informatii Externe prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii rapoarte referitoare la modul de indeplinire de catre Serviciul de Informatii Externe a atributiilor ce ii revin.
    Art. 3
    (1) Controlul asupra activitatii Serviciului de Informatii Externe este exercitat de Parlamentul Romaniei, cu respectarea secretului asupra mijloacelor si surselor de informare. In acest scop se constituie o comisie speciala formata din trei deputati si doi senatori, alesi din cadrul comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale celor doua Camere.
    (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordantei activitatii Serviciului de Informatii Externe cu Constitutia Romaniei si cu politica statului roman. Organizarea, functionarea si modalitatile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotarare comuna a celor doua Camere.
    Art. 4
    (1) In scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, precum si pentru asigurarea unei politici unitare si coerente a comunitatii informative in plan extern Serviciul de Informatii Externe conlucreaza cu ministere, institutii publice si alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii Serviciul de Informatii Externe poate stabili relatii cu organisme similare din strainatate.

    CAP. 2
    Organizarea si conducerea Serviciului de Informatii Externe

    Art. 5
    (1) Serviciul de Informatii Externe se organizeaza si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma.
    (2) Structura organizatorica, efectivele, regulamentul de functionare si atributiile Serviciului de Informatii Externe se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 6
    (1) Conducerea Serviciului de Informatii Externe se asigura de catre un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii la propunerea Presedintelui Romaniei.
    (2) La numirea in functie directorul depune in fata Presedintelui Romaniei urmatorul juramant: "Eu, ..., jur ca voi indeplini cu buna-credinta si nepartinire, in deplinul respect al Constitutiei si al legilor tarii, atributiile ce imi revin in calitate de director al Serviciului de Informatii Externe."
    Art. 7
    (1) Directorul Serviciului de Informatii Externe conduce intreaga activitate a acestuia si il reprezinta in raporturile cu ministerele, institutiile publice si cu alte persoane juridice publice si private din tara, precum si cu organisme similare din strainatate.
    (2) Directorul Serviciului de Informatii Externe aproba incadrarea, atributiile, dotarea, normele de functionare, regulamentele si structurile organizatorice ale unitatilor componente.
    (3) In executarea atributiilor ce revin Serviciului de Informatii Externe directorul emite ordine si instructiuni, potrivit legii.
    Art. 8
    (1) In cadrul Serviciului de Informatii Externe functioneaza Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului si sefii unor unitati din structura Serviciului de Informatii Externe. Lucrarile Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informatii Externe, iar in lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii sai, desemnat de acesta.
    (2) Adjunctii directorului Serviciului de Informatii Externe au rang de secretar de stat si sunt numiti de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (3) Componenta, regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile Consiliului director se aproba de directorul Serviciului de Informatii Externe.

    CAP. 3
    Functionarea Serviciului de Informatii Externe

    Art. 9
    (1) Serviciul de Informatii Externe isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia Romaniei, cu legile tarii, cu hotararile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si cu regulamentele militare.
    (2) Activitatea Serviciului de Informatii Externe are caracter de secret de stat.
    (3) Documentele Serviciului de Informatii Externe sunt pastrate in arhiva proprie si pot fi consultate, in functie de clasificare, numai in conditiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.
    Art. 10
    (1) Serviciul de Informatii Externe este autorizat ca, in conditiile legii, sa foloseasca metode, sa creeze si sa detina mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea si stocarea datelor si a informatiilor referitoare la siguranta nationala.
    (2) Sursele de informare, metodele si mijloacele de munca nu pot fi dezvaluite fata de nimeni si in nici o imprejurare.
    (3) Folosirea mijloacelor de obtinere, verificare si valorificare a datelor si a informatiilor nu trebuie sa lezeze in nici un fel drepturile sau libertatile fundamentale ale cetatenilor, viata particulara, onoarea sau reputatia lor ori sa ii supuna la ingradiri ilegale.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) si (3) se pedepseste conform legii.
    Art. 11
    Serviciul de Informatii Externe are dreptul, in conditiile prevazute de lege, sa solicite si sa obtina de la persoane juridice si fizice date, informatii sau documente necesare pentru indeplinirea atributiilor sale.
    Art. 12
    Serviciul de Informatii Externe acorda sprijin ministerelor si celorlalte autoritati publice pe linia avizarii accesului la documente secrete si la cifrul de stat al personalului acestora care desfasoara activitate in afara tarii, cu exceptia celui apartinand Ministerului Apararii Nationale.

    CAP. 4
    Personalul Serviciului de Informatii Externe

    Art. 13
    Personalul Serviciului de Informatii Externe se compune din cadre militare si salariati civili.
    Art. 14
    (1) Cadrele militare in activitate, in rezerva sau in retragere din cadrul Serviciului de Informatii Externe au toate drepturile si indatoririle prevazute de actele normative aplicabile armatei romane, precum si de reglementarile specifice acestui serviciu.
    (2) Salariatilor civili li se aplica dispozitiile Codului muncii, precum si celelalte reglementari specifice ale Serviciului de Informatii Externe, acestia avand un nomenclator de functii propriu.
    (3) Salariatii civili sunt angajati in conformitate cu prevederile legale referitoare la functionarii publici si sunt obligati sa depuna juramantul cu privire la respectarea legilor tarii si a reglementarilor specifice Serviciului de Informatii Externe.
    Art. 15
    Personalul Serviciului de Informatii Externe nu poate sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitati in favoarea acestora.
    Art. 16
    Cadrele Serviciului de Informatii Externe care indeplinesc atributii ce implica exercitiul autoritatii de stat sunt functionari publici si au toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
    Art. 17
    (1) Selectionarea, incadrarea, acordarea gradelor si inaintarea in grad si functii, transferarea, trecerea in rezerva, incetarea sau desfacerea contractului individual de munca al personalului Serviciului de Informatii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, Statutului cadrelor militare si regulamentelor militare, precum si altor dispozitii legale.
    (2) Serviciul de Informatii Externe isi organizeaza un sistem propriu de pregatire de specialitate, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza reteaua institutiilor militare sau civile de invatamant.
    Art. 18
    (1) Personalul Serviciului de Informatii Externe are obligatia de a pastra cu strictete secretul datelor si al informatiilor cunoscute, inclusiv dupa parasirea in orice mod a acestuia.
    (2) In mod exceptional, unele date si informatii pot fi comunicate numai in cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (3) Divulgarea, in orice mod, a datelor sau a informatiilor care fac obiectul activitatii Serviciului de Informatii Externe este interzisa si se pedepseste conform legii.
    Art. 19
    (1) Personalul Serviciului de Informatii Externe isi desfasoara activitatea deschis sau acoperit, in raport cu nevoile de realizare a sigurantei nationale.
    (2) Serviciul de Informatii Externe asigura protectia si incadrarea in munca a cadrelor militare si a salariatilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirati in imprejurari care exclud culpa acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Activitatea contrainformativa in exterior si de protectie a personalului propriu, atat in tara, cat si in strainatate, precum si controlul intregii activitati operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materiala, financiara si sanitara se realizeaza de Serviciul de Informatii Externe prin organe proprii.
    (2) Inzestrarea cu unele bunuri si executarea de lucrari contra cost se pot realiza si prin structuri proprii, pe baza de contractari cu parteneri externi si interni.
    Art. 21
    (1) Activitatea Serviciului de Informatii Externe se finanteaza de la bugetul de stat.
    (2) Modul de planificare, evidenta si utilizare a fondurilor necesare in vederea functionarii Serviciului de Informatii Externe se stabileste de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, similar reglementarilor privind cheltuielile operative.
    Art. 22
    Cladirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica si celelalte mijloace necesare in vederea functionarii Serviciului de Informatii Externe se aproba si se asigura de catre Guvern.
    Art. 23
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Legea 1/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 1 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu