Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 1 din  6 ianuarie 1998

privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 12 ianuarie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Serviciul de Informatii Externe este organul de stat specializat in domeniul informatiilor externe privind siguranta nationala si apararea Romaniei si a intereselor sale.
    Art. 2
    (1) Serviciului de Informatii Externe face parte din sistemul national de aparare. Activitatea sa este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Anual sau ori de cate ori se impune, directorul Serviciului de Informatii Externe prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii rapoarte referitoare la modul de indeplinire de catre Serviciul de Informatii Externe a atributiilor ce-i revin.
    Art. 3
    (1) Controlul asupra activitatii Serviciului de Informatii Externe este exercitat de Parlamentul Romaniei, cu respectarea secretului asupra mijloacelor si surselor de informare. In acest scop se constituie o comisie speciala formata din trei deputati si doi senatori, alesi din cadrul comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale celor doua Camere.
    (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordantei activitatii Serviciului de Informatii Externe cu Constitutia Romaniei si cu politica statului roman. Organizarea, functionarea si modalitatile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotarare comuna a celor doua Camere.
    Art. 4
    (1) In scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, cat si pentru asigurarea unei politici unitare si coerente a comunitatii informative in plan extern, Serviciul de Informatii Externe conlucreaza cu ministere, institutii publice si alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul de Informatii Externe poate stabili relatii cu organisme similare din strainatate.

    CAP. 2
    Organizarea si conducerea Serviciului de Informatii Externe

    Art. 5
    (1) Serviciul de Informatii Externe se organizeaza si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma.
    (2) Structura organizatorica, efectivele, regulamentul de functionare si atributiile Serviciului de Informatii Externe se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 6
    (1) Conducerea Serviciului de Informatii Externe se asigura de catre un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea Presedintelui Romaniei.
    (2) La numirea in functie, directorul depune in fata Presedintelui Romaniei urmatorul juramant: "Eu, ..., jur ca voi indeplini cu buna-credinta si nepartinire, in deplinul respect al Constitutiei si al legilor tarii, atributiile ce imi revin in calitate de director al Serviciului de Informatii Externe."
    Art. 7
    (1) Directorul Serviciului de Informatii Externe conduce intreaga activitate a acestuia si il reprezinta in raporturile cu ministerele, institutiile publice si cu alte persoane juridice publice si private din tara, precum si cu organisme similare din strainatate.
    (2) Directorul Serviciului de Informatii Externe aproba incadrarea, atributiile, dotarea, normele de functionare, regulamentele si structurile organizatorice ale unitatilor componente.
    (3) In executarea atributiilor ce revin Serviciului de Informatii Externe, directorul emite ordine si instructiuni, potrivit legii.
    Art. 8
    (1) In cadrul Serviciului de Informatii Externe functioneaza Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului si sefii unor unitati din structura Serviciului de Informatii Externe. Lucrarile Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informatii Externe, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre adjunctii sai desemnat de acesta.
    (2) Adjunctii directorului Serviciului de Informatii Externe au rang de secretar de stat si sunt numiti de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (3) Componenta, regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile Consiliului director se aproba de catre directorul Serviciului de Informatii Externe.

    CAP. 3
    Functionarea Serviciului de Informatii Externe

    Art. 9
    (1) Serviciul de Informatii Externe isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia Romaniei, cu legile tarii, cu hotararile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si cu regulamentele militare.
    (2) Activitatea Serviciului de Informatii Externe are caracter de secret de stat.
    (3) Documentele Serviciului de Informatii Externe sunt pastrate in arhiva proprie si pot fi consultate, in functie de clasificare, numai in conditiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.
    Art. 10
    (1) Serviciul de informatii Externe este autorizat ca, in conditiile legii, sa foloseasca metode, sa creeze si sa detina mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea si stocarea datelor si a informatiilor referitoare la siguranta nationala.
    (2) Sursele de informare, metodele si mijloacele de munca nu pot fi dezvaluite fata de nimeni si in nici o imprejurare.
    (3) Folosirea mijloacelor de obtinere, verificare si valorificare a datelor si a informatiilor nu trebuie sa lezeze, in nici un fel, drepturile sau libertatile fundamentale ale cetatenilor, viata particulara, onoarea sau reputatia lor ori sa-i supuna la ingradiri ilegale.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) si (3) se pedepseste conform legii.
    Art. 11
    Serviciul de Informatii Externe are dreptul, in conditiile prevazute de lege, sa solicite si sa obtina de la persoane juridice si fizice date, informatii sau documente necesare indeplinirii atributiilor sale.
    Art. 12
    Serviciul de Informatii Externe acorda sprijin ministerelor si celorlalte autoritati publice pe linia avizarii accesului la documente secrete si la cifrul de stat al personalului acestora care desfasoara activitate in afara tarii, cu exceptia celui apartinand Ministerului Apararii Nationale.

    CAP. 4
    PersonalulŞServiciului de Informatii Externe

    Art. 13
    Personalul Serviciului de Informatii Externe se compune din cadre militare si salariati civili.
    Art. 14
    (1) Cadrele militare in activitate, in rezerva sau in retragere din cadrul Serviciului de Informatii Externe au toate drepturile si indatoririle prevazute de actele normative aplicabile armatei romane, precum si de reglementarile specifice acestui serviciu.
    (2) Salariatilor civili li se aplica dispozitiile Codului muncii, precum si celelalte reglementari specifice ale Serviciului de Informatii Externe si au un nomenclator de functii propriu.
    (3) Salariatii civili sunt angajati in conformitate cu prevederile legale referitoare la functionarii publici si sunt obligati sa depuna juramantul cu privire la respectarea legilor tarii si a reglementarilor specifice Serviciului de Informatii Externe.
    Art. 15
    Personalul Serviciului de Informatii Externe nu poate face parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitati in favoarea acestora.
    Art. 16
    Cadrele Serviciului de Informatii Externe care indeplinesc atributii ce implica exercitiul autoritatii de stat sunt functionari publici si au toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
    Art. 17
    (1) Selectionarea, incadrarea, acordarea gradelor si inaintarea in grad si functii, transferarea, trecerea in rezerva, incetarea sau desfacerea contractului individual de munca al personalului Serviciului de Informatii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, Statutului cadrelor militare si regulamentelor militare, precum si altor dispozitii legale.
    (2) Serviciul de Informatii Externe isi organizeaza un sistem propriu de pregatire de specialitate, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza reteaua institutiilor militare sau civile de invatamant.
    Art. 18
    (1) Personalul Serviciului de Informatii Externe are obligatia de a pastra cu strictete secretul datelor si al informatiilor cunoscute, inclusiv dupa parasirea, in orice mod, a acestuia.
    (2) In mod exceptional, unele date si informatii pot fi comunicate numai in cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (3) Divulgarea, in orice mod, a datelor sau a informatiilor care fac obiectul activitatii Serviciului de Informatii Externe este interzisa si se pedepseste conform legii.
    Art. 19
    (1) Personalul Serviciului de Informatii Externe isi desfasoara activitatea deschis sau acoperit, in raport cu nevoile de realizare a sigurantei nationale.
    (2) Serviciul de Informatii Externe asigura protectia si incadrarea in munca a cadrelor militare si a salariatilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirate in imprejurari care exclud culpa acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Activitatea contrainformativa in exterior si de protectie a personalului propriu, atat in tara, cat si in strainatate, precum si controlul intregii activitati operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnicomateriala, financiara si sanitara se realizeaza de catre Serviciul de Informatii Externe prin organe proprii.
    Art. 21
    Activitatea Serviciului de Informatii Externe se finanteaza de la bugetul de stat.
    Modul de planificare, evidenta si utilizare a fondurilor necesare functionarii Serviciului de Informatii Externe se stabileste de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, similar reglementarilor privind cheltuielile operative.
    Art. 22
    Cladirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica si celelalte mijloace necesare functionarii Serviciului de Informatii Externe se aproba si se asigura de catre Guvern.
    Art. 23
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 22 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ANDREI IOAN CHILIMAN

                    p. PRESEDINTELE SENATUI
                      MIRCEA IONESCU QUINTUSSmartCity5

COMENTARII la Legea 1/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 1 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu