Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13 din 24 ianuarie 2005

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator*)

ACT EMIS DE:                AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 bis  din 18 martie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 13/2005 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 18 martie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.557/2004,
    vazand Referatul de aprobare nr. 30.198 din 14 ianuarie 2005, intocmit de Directia generala sanitara veterinara,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Institutele veterinare de profil si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
                        si pentru Siguranta Alimentelor,
                              Gabriel Vasile Dragan

    ANEXA 1

        NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator


    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 1
    Prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor stabileste modul de prelevare a probelor din produsele de origine animala, produse care contin materii prime de origine animala, ingrediente care intra in compozitia produselor de origine animala sau materiale care vin in contact cu acestea, in vederea efectuarii examenului de laborator.

    CAP. 2
    DISPOZITII SPECIALE

    Art. 2
    Situatiile in care este necesar examenul sanitar veterinar de laborator sunt urmatoarele:
    1. Pentru controlul periodic in unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, manipuleaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala, in scopul verificarii respectarii conditiilor de salubritate si calitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    2. La produsele destinate exportului, cand eliberarea certificatului sanitar veterinar este conditionata de efectuarea examenului de laborator;
    3. La produsele importate in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    4. In situatia in care prin examenul organoleptic nu se poate preciza daca produsele controlate sunt bune pentru consum;
    5. Ori de cate ori produsele sunt suspecte de alterare, substituiri sau pentru stabilirea speciei de animal de la care provin;
    6. Cand exista suspiciuni ca produsele provin de la animale bolnave sau au venit in contact cu diverse surse de contaminare in timpul prepararii, manipularii, depozitarii sau transportului;
    7. Cand produsele provin de la animale aparent sanatoase, dar suspecte de a fi purtatoare si eliminatoare de germeni patogeni;
    8. In cazul carnii provenite din taieri de necesitate;
    9. Cand la examinarea carcaselor lipsesc organele;
    10. Cand eviscerarea animalului s-a facut mai tarziu de o ora de la taiere sau cand sangerarea s-a facut necorespunzator, iar carnea si organele prezinta modificari;
    11. In cazul in care carnurile provin de la animale intoxicate sau suspecte de intoxicatie;
    12. Cand exista suspiciunea contaminarii produselor in timpul prepararii, manipularii, depozitarii, transportului sau desfacerii lor de catre persoane bolnave sau suspecte de boli transmisibile sau de catre persoane purtatoare si eliminatoare de germeni patogeni;
    13. In cazurile cand produsele sunt suspectate in declansarea unor toxiinfectii alimentare la om;
    14. In cazuri de reclamatii, litigii, expertize sau contraexpertize;
    15. Ori de cate ori medicul veterinar sau alte autoritati abilitate considera necesar.
    Art. 3
    Reguli generale de recoltare sunt urmatoarele:
    1. Pentru examenul de laborator se recolteaza probe reprezentative in unitati care produc, proceseaza, depoziteaza, manipuleaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si atunci cand situatia o impune, de la domiciliul cumparatorului sau producatorului, in conditiile legii.
    2. Recoltarea probelor se face de catre medicul veterinar oficial care are in raza lui de activitate obiectivele supuse controlului sau de catre personalul auxiliar autorizat sub supravegherea si pe raspunderea medicului veterinar.
    3. Inainte de recoltarea probelor, medicul veterinar oficial trebuie sa se informeze amanuntit asupra originii produsului, data fabricarii, conditiile de fabricare, depozitare, manipulare, transport sau desfacere, rezultatul controalelor sau analizelor de laborator efectuate pana la acea data, aspectul general al produsului sau lotului, starea ambalajului, modul de etichetare sau stantare, daca se afla in termenul de valabilitate.
    4. Probele trebuie sa fie reprezentative si sa fie adecvate examenului solicitat.
    Pentru examenul microbiologic se vor folosi instrumente sterilizate si se vor ambala in recipiente sterilizate sau in pungi de polietilena de uz alimentar.
    Pentru recoltarea fiecarei probe se vor folosi alte instrumente sterilizate.
    Recoltarea succesiva a mai multor probe trebuie sa se faca in asa fel incat sa nu se amestece parti din acestea sau sa nu se contamineze intre ele.
    5. Lot - cantitatea de produse de origine animala identificabila, asa cum este el definit in normele sanitare veterinare in vigoare.
    6. Proba elementara - cantitatea de material prelevata dintr-un singur punct al lotului.
    7. Proba globala - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot.
    8. Proba de laborator - parte din proba globala, destinata examenului de laborator.
    9. Dupa recoltare, fiecare proba se va individualiza prin etichetare, se ambaleaza separat in asa fel incat sa nu se deterioreze in timpul transportului, se sigileaza pentru a nu face posibila substituirea produsului. Numarul sigiliului aplicat va fi mentionat in procesul-verbal de recoltare probe.
    10. Verificarea calitatii conservelor se face pe lot. Lotul este format din recipiente (cutii sau borcane) de acelasi tip si aceeasi capacitate, care contin acelasi sortiment, aceeasi calitate, provenite din productia realizata in aceeasi zi de fabricatie si prezentate deodata la verificare.
    In cazul conservelor pentru verificarea ermeticitatii, masei nete, si pentru efectuarea examenelor de laborator, in functie de marimea lotului, se iau in considerare urmatoarele:

 _____________________________________________
| Marimea lotului       | Numar de recipiente |
| (numar de recipiente) |                     |
|_______________________|_____________________|
| Pana la 500           |         13          |
|_______________________|_____________________|
|       501 - 1200      |         20          |
|_______________________|_____________________|
|      1201 - 3200      |         32          |
|_______________________|_____________________|
|      3201 - 10000     |         32          |
|_______________________|_____________________|
|     10001 - 35000     |         50          |
|_______________________|_____________________|
|     35001 - 150000    |         80          |
|_______________________|_____________________|
|    150001 - 500000    |         80          |
|_______________________|_____________________|
| Peste 500000          |        125          |
|_______________________|_____________________|

    11. Recoltarea probelor de semiconserve se face astfel:
    - pana la 1000 recipiente se recolteaza 2 recipiente;
    - de la 1001 - 2000 recipiente se recolteaza 4 recipiente;
    - de la 2001 - 3000 recipiente se recolteaza 6 recipiente;
    - de la 3001 - 5000 recipiente se recolteaza 8 recipiente;
    - pentru fiecare 5000 recipiente in plus se recolteaza 5 recipiente.
    12. Conservele se vor trimite la analiza totdeauna in ambalaje originale, nedeschise, iar semiconservele in ambalaje originale, nedeschise daca acestea nu depasesc 1000 g. Daca aceste produse poseda banderole, etichete sau alte modalitati de identificare care servesc marcarii sau prezentarii, acestea vor ramane obligatoriu la proba ce se trimite la laborator.
    13. Pentru probele de oua se deschid 10% din ambalajele (lazile) care formeaza lotul si din fiecare ambalaj deschis se recolteaza 12 oua din lazile de 360 oua si 16 oua din lazile de 480 oua. Numarul total al oualor recoltate dintr-un lot pentru examen de laborator complet nu va fi mai mic de 60 si mai mare de 100. Pentru efectuarea unui singur tip de examen de laborator se vor trimite cel putin 30 si cel mult 60 de oua.
    In depozitul unitatii producatoare se vor recolta probe in acelasi mod avand in vedere data ouatului.
    14. La prelevarea probelor se intocmeste un proces-verbal de recoltare care va fi semnat de medicul veterinar oficial care recolteaza proba/probele, contrasemnat de un reprezentant legal al unitatii asupra careia se afla in gestiune sau proprietate produsul. In cazul in care reprezentantul unitatii refuza sa semneze, procesul-verbal de recoltare poate fi semnat numai de medicul veterinar oficial si de un martor. Procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare, din care primul va insoti probele expediate la laborator, al doilea va ramane la medicul veterinar oficial care a efectuat recoltarea, iar cel de al treilea va ramane la unitatea detinatoare a produsului.
    15. Dupa fiecare procedura de recoltare a probelor se va intocmi un proces-verbal de recoltare conform anexei 1.
    Medicul veterinar oficial va avea in vedere la intocmirea procesului-verbal de recoltare a probelor urmatoarele:
    - denumirea si adresa autoritatii competente care a efectuat recoltarea;
    - numele medicului veterinar sau codul de identificare;
    - codul (numarul) oficial al probei;
    - data recoltarii;
    - numele si adresa proprietarului sau persoanei care are in pastrare produsele de origine animala;
    - numarul de autorizare al unitatii;
    - identificarea animalului (numar matricol) sau produsului respectiv (numar lot - sarja);
    - specia si varsta animalului;
    - proba (matricea/substrat) respectiva;
    - medicatia folosita pe perioada de 4 saptamani inaintea recoltarii probelor (in cazul in care prelevarea se face de la ferma);
    - examenele solicitate;
    - mentiuni speciale - date suplimentare (ca de exemplu: destinatia produsului, conditiile de pastrare a produsului pana la primirea buletinului de analiza si altele).
    16. Concomitent cu recoltarea probelor reprezentative, medicul veterinar oficial va recolta, in aceleasi conditii, contraprobe la probele recoltate pentru examenul de laborator. Contraprobele recoltate in conditiile legii se vor depozita sub responsabilitatea producatorului (proprietarului) in conditii care sa permita respectarea integritatii acestora. Numarul sigiliului contraprobei va fi precizat in procesul-verbal de recoltare a probei. Analiza contraprobelor se poate face contracost la solicitarea unitatii (proprietarului) sau atunci cand situatia o impune.
    17. Probele recoltate se trimit la laborator pe cheltuiala proprietarului. Ele trebuie transportate la laborator in timp util, in asa fel incat acestea sa isi pastreze nemodificati parametrii de integritate.
    18. Destinatia produselor din care s-au prelevat probe reprezentative pentru examenul de laborator va fi stabilita de medicul veterinar oficial care a efectuat recoltarea acestora, coroborand datele oferite de examenul de laborator, respectiv buletinul de analiza, cu toate datele menite sa contribuie la luarea unei decizii in conditiile legii.
    19. Nu se reexamineaza produsele necorespunzatoare din punct de vedere microbiologic.

    CAP. 3
    NORME DE RECOLTARE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

    Art. 4
    Norme de recoltare pentru examenul microbiologic:
    A. CARNE SI ORGANE
    1. Carne in carcase si semicarcase
    (1) Din carcase si semicarcase sau carnea in bucati care cantareste mai mult de 2 kg, se fac prelevari randomizat din 1% din numarul acestora, dar nu mai putin de doua si nu mai mult de cinci din lotul examinat, aceasta reprezentand unitatea elementara de esantionare.
    (2) Pentru obtinerea unui esantion elementar reprezentativ pentru lot, se preleveaza unitati secundare de esantionat, reprezentate de cate doua cuburi de carne si grasime, cu latura de minim 8 - 10 cm, decupate una de la suprafata, iar alta din profunzimea maselor musculare din vecinatatea oaselor, cu masa cuprinsa intre 500 g si 1 kg, cand este posibil pornind de la o suprafata deja taiata astfel incat sa nu se produca decat o pierdere minima; din unitatile secundare de esantionat se preleveaza o cantitate medie de minimum 500 g necesara pentru examenul microbiologic; se vor recolta obligatoriu si portiuni cu eventuale modificari.
    (3) Cand se suspecteaza anumiti germeni specifici, se vor recolta si organele sau partile din carcasa in care acestia se localizeaza de predilectie si in care produc modificari si os lung.
    2. Carne preambalata, organe, carcase pasari
    (1) Se recolteaza randomizat 1% din ambalajele care formeaza lotul controlat, insa nu mai putin de doua si nu mai mult de cinci unitati elementare de esantionare. Cand lotul controlat este format din ambalaje cu greutate mai mare de 2 kg, se recolteaza parti din acestea, de 250 - 500 g in aceeasi proportie.
    (2) Din unitatile elementare de esantionare se recolteaza o proba medie de cel putin 250 g pentru organe si cel putin 500 g pentru celelalte produse specificate.
    (3) Organele se recolteaza intregi sau portiuni.
    3. Carne lucru
    (1) Se recolteaza o proba pentru examen microbiologic de 500 - 1000 g din fiecare lot, cand acestea sunt uniforme in privinta caracterelor organoleptice. Daca lotul este neuniform in privinta caracterelor organoleptice, se va face trierea acestuia, in urmatoarele categorii:
    a) cu caractere organoleptice aparent normale;
    b) cu usoare modificari organoleptice;
    c) cu caractere organoleptice evident modificate.
    (2) Din fiecare categorie se recolteaza cate o proba de 500 - 1000 g.
    4. Semipreparate din carne neportionate
    (1) Se recolteaza randomizat unitati elementare de esantionare de 200 - 300 g din fiecare recipient sau ambalaj, in proportie de 1% din numarul acestora, dar nu mai putin de doua si nu mai mult de cinci ambalaje.
    (2) Pentru examenul microbiologic se va recolta din unitatile elementare de esantionare, o proba medie de 300 g.
    (3) Pentru carnea tocata, conform reglementarilor in vigoare, proba recoltata pentru analiza microbiologica, trebuie sa fie alcatuita din 5 unitati reprezentative pentru productia zilnica, insumand 300 g din unitatile elementare stabilite conform alin. 1.
    5. Produse din carne
    (1) Pentru verificarea aspectului exterior, formei, dimensiunii, aspectului pe sectiune, mirosului, gustului si consistentei, din ambalaje se recolteaza randomizat:
    - 2% din numarul unitatilor din fiecare sortiment de produs, dar nu mai putin de 2 bucati si nu mai mult de 6 bucati, cantitatea necesara pentru examen fizico-chimic, fiind de cel putin 300 g.
    - se recolteaza maximum 2% din numarul batoanelor sau calupurilor, dar nu mai putin de doua bucati si nu mai mult de sase. Din preparate de carne prezentate in ambalaje mici (sub 1 kg) se recolteaza o cantitate de 1,5 - 2 kg;
    - batoanele sau calupurile recoltate se sectioneaza longitudinal, in jumatati egale, la fata locului, de catre medicul veterinar si se face un examen organoleptic. Pentru preparatele in ambalaje mici (sub 1 kg), proba initiala se desparte in doua jumatati egale. Cele doua jumatati rezultate constituie proba si contraproba reprezentativa.
    (2) Din batoanele sectionate, dintr-una din jumatatile rezultate care reprezinta proba reprezentativa, se detaseaza de la mijloc si de la capete cateva portiuni, in greutate totala de 300 - 800 g, care se trimit la laborator.
    6. Carne separata mecanic
    Pentru examenul microbiologic, se ia cate o proba de aproximativ 1000 g din proba omogenizata, care se obtine prin amestecarea probelor recoltate pentru examenul organoleptic.
    7. Grasimi animale
    (1) Se iau randomizat 5% din numarul ambalajelor unui lot si dupa ce se verifica ambalarea si marcarea se deschid. Din fiecare ambalaj, cu ajutorul unei sonde, se scot probe din toate straturile. La loturile formate din ambalaje de pana la 1 kg, se iau randomizat 1% din numarul ambalajelor, dar nu mai putin de cinci si se recolteaza cate o proba din fiecare pachet. Din probele recoltate astfel se face o proba medie din care se trimit la laborator aproximativ 500 g.
    (2) Cand lotul este format din ambalaje de pana la 500 g se trimit la laborator 1% din ambalajele originale prelevate randomizat, dar nu mai putin de doua si nu mai mult de cinci.
    B. PESTE, CRUSTACEE, MOLUSTE, BATRACIENI
    1. Peste
    (1) Cand pestele este in vrac se va recolta cate o proba de 1 kg, pentru fiecare 1000 kg, insa nu mai putin de trei probe si nu mai mult de 10. Probele se vor recolta atat din suprafata, cat si din profunzime.
    (2) Daca lotul este alcatuit din ambalaje, se deschid randomizat 5% din numarul acestora.
    - cand greutatea individuala a pestilor nu depaseste 2 kg cate 2 exemplare din fiecare lot, unul de la suprafata si celalalt din profunzimea ambalajului;
    - cand greutatea individuala a pestilor depaseste 2 kg, se sectioneaza o bucata de circa 1 kg, dintr-un peste de la suprafata si o bucata dintr-un peste din profunzimea ambalajului.
    (3) Daca pestele este ambalat in butoaie cu saramura, din fiecare ambalaj controlat se recolteaza si o proba de circa 200 ml saramura.
    (4) Pentru verificarea calitatii de ansamblu a lotului (pestele congelat) se pot trimite la laborator brichete intregi (1 - 2 brichete din fiecare specie apartinand unui lot).
    (5) Probele de peste pentru analiza microbiologica se iau separat si inainte de luarea probelor pentru alte analize. Probele se recolteaza in mod aseptic, cu instrumente sterile, luandu-se din diferite puncte si introducandu-se in recipiente sterile, sau in pungi din polietilena de uz alimentar. Marimea probelor pentru analiza microbiologica este: 500 - 1000 g din probele de peste proaspat si congelat, luat sub forma de pesti intregi sau bucati, 500 g din probele de semiconserve si 250 ml sos de acoperire, in cazul produselor cu sos, 100 g din probele de pasta de peste, icre, lapti si 500 g din produsele de pescarie care pot fi supuse unui tratament termic.
    2. Icre
    (1) Se desfac randomizat 10% din ambalajele unui lot si se recolteaza cate o proba (suprafata si profunzime) de circa 250 g din minimum 2 si maximum cinci ambalaje deschise.
    3. Crustacee, moluste
    (1) Din diferite puncte ale lotului se recolteaza unitati elementare de esantionare constituite din 1% din numarul exemplarelor care formeaza lotul.
    Pentru examen microbiologic, din unitatile elementare se face o proba medie de 500 - 1000 g. Conform reglementarilor in vigoare, pentru examenul microbiologic al crustaceelor si molustelor fierte, proba este formata din 5 esantioane.
    4. Pulpa de broasca
    (1) Se recolteaza randomizat ambalaje originale (brichete) in proportie de 5 la mie, dar nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5. Pentru examen microbiologic cantitatea minima necesara este de 300 g.
    C. CONSERVE
    (1) Pentru analiza microbiologica a conservelor alimentare in recipiente inchise ermetic pentru incubarea prin termostatare sunt necesare minimum cinci recipiente din esantionul recoltat pentru examenul de laborator conform cap. II art. 3 pct. 10.
    D. SEMICONSERVE
    (1) Pentru analiza microbiologica a semiconservelor alimentare sunt necesare minimum 250 g din esantionul recoltat pentru examenul de laborator conform cap. II art. 3 pct. 11.
    E. OUA SI PRODUSE DIN OUA
    1. Oua consum
    Prelevarea se va face conform cap. II art. 3 pct. 13.
    2. Praf de oua sau produse de oua pasteurizate, congelate
    (1) Se recolteaza o proba de 100 - 150 g din fiecare sarja.
    (2) Cand produsul se gaseste ambalat, pregatit pentru livrare, se recolteaza randomizat probe in proportie de 2 la mie din numarul ambalajelor, dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 10, cu conditia ca din productia fiecarei zile care formeaza lotul de livrare sa fie recoltata cel putin o proba.
    F. MIERE DE ALBINE
    Se deschid randomizat 10% din numarul ambalajelor din fiecare lot, insa nu mai putin de trei si nu mai mult de sapte. Dupa o omogenizare atenta se recolteaza din fiecare ambalaj deschis circa 250 g miere, facandu-se o proba medie. Aceasta se omogenizeaza bine si din ea se recolteaza 250 g, pentru examenul microbiologic.
    G. LAPTE SI PRODUSE LACTATE
    1. Lapte crud
    - se recolteaza probe din cisterne, bazine si tancuri, minimum 500 ml din fiecare, dupa o prealabila omogenizare;
    - din bidoane se formeaza o proba medie recoltata randomizat din 10% din bidoanele care constituie lotul. Din proba medie bine omogenizata se recolteaza 500 ml pentru examen de laborator.
    2. Lapte consum
    - se recolteaza din ambalaje cate 2 - 3 unitati din fiecare lot. Probele recoltate trebuie sa ajunga la laborator in maximum 4 ore de la recoltare, transportul lor facandu-se in conditii de refrigerare.
    3. Produse lactate
    (1) La ambalajele de pana la 1 kg, proba va fi constituita din ambalajul original.
    (2) Din ambalajele mai mari de 1 kg se recolteaza in mod aseptic cate o proba de 250 - 500 ml pentru produse lichide sau 250 - 500 g pentru produsele solide.
    (3) Produse lactate acide in ambalaje originale se recolteaza randomizat 1% din ambalajele care alcatuiesc lotul, nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5.
    (4) Pentru smantana in ambalaje originale se recolteaza randomizat 1% din ambalajele care alcatuiesc lotul, nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5.
    (5) Untul vrac se recolteaza randomizat de la 10% din ambalajele care formeaza lotul, dar nu mai putin de 3, cu sonde speciale din suprafata si profunzime, formandu-se o proba medie de 250 g pentru examen microbiologic.
    Untul ambalat in pachete de pana la 200 g - se recolteaza randomizat pachete intregi in proportie de 2 la mie din numarul ambalajelor care formeaza lotul, dar nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5. Cantitatea minima necesara pentru examenul microbiologic este de 200 g.
    (6) Laptele praf in ambalaje mari se recolteaza randomizat de la 10% din numarul ambalajelor care formeaza lotul, formandu-se o proba medie de 250 g.
    (7) Laptele praf in ambalaje mici (sub 1 kg) se recolteaza randomizat 1% din numarul ambalajelor care alcatuiesc lotul, dar nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5.
    (8) Pentru probele de lapte praf, prelevarea probelor se face cu echipament pentru esantionare si recipiente ce se sterilizeaza folosind metoda de sterilizare cu aer cald, la 170 grade C ... 175 grade C, timp de cel putin 2 h sau sterilizare cu vapori, la 121 grade C, timp de cel putin 20 min. Poate fi folosit, de asemenea, un echipament presterilizat. Esantioanele pentru examenul microbiologic se preleveaza intotdeauna primele. Se indeparteaza stratul superficial al produsului, din zona de esantionare, cu ajutorul unei linguri sau spatule sterile. Esantionul se preleveaza cu o sonda sterila, daca este posibil din centrul recipientului. Se introduce sonda, cu deschiderea orientata in jos si cu o viteza uniforma, in produs, daca este necesar cu recipientul in pozitie inclinata. Cand atinge fundul vasului, sonda se roteste cu 180 grade, se scoate si se descarca continutul ei, in recipientul pentru esantionat. Pentru examenul microbiologic cantitatea minima necesara este de 250 g.
    (9) Pentru probele de lapte si produse lactate, conform reglementarilor in vigoare, proba recoltata pentru analiza microbiologica, trebuie sa fie alcatuita din 5 esantioane recoltate randomizat.
    H. ADITIVI ALIMENTARI
    (1) Lotul este constituit din ambalaje care contin aditivi din acelasi tip, acelasi producator si data de fabricatie, parte determinata dintr-o livrare, de calitate uniforma.
    (2) Proba pentru analize microbiologice in cantitate de minim 300 g este formata prin omogenizarea probelor elementare recoltate randomizat.
    I. APA
    (1) Recoltarea probelor de apa se face in flacoane de sticla cu dop slefuit, sterile. Sterilizarea flacoanelor se face in etuva, la caldura uscata (180 grade C, timp de o ora) sau in autoclav (la 1 atmosfera si 121 grade C, timp de 20 min.).
    (2) In cazul recoltarii apelor clorinate, inainte de sterilizarea flaconului pentru recoltarea probei, se introduce in flacon 1 ml solutie 0,5% tiosulfat de sodiu, pentru fiecare 100 ml apa ce urmeaza a fi recoltata.
    (3) Din apele tratate sau dezinfectate provenite din ape de suprafata sau de profunzime, probele se recolteaza din puncte reprezentative fiecarei trepte de tratare.
    (4) Pentru recoltare, inclusiv a probelor din reteaua de distributie, se deschide robinetul si se lasa sa curga apa, timp de 5 - 10 min. Se inchide robinetul si se flambeaza. Se deschide din nou robinetul si se regleaza debitul apei, astfel incat sa se formeze o coloana de apa continua de maxim 1 cm diametru. Se scoate dopul flaconului iar flaconul tinut cu mana de partea lui inferioara se aseaza vertical sub coloana de apa, se umple si se acopera cu dopul.
    (5) Cand nu exista posibilitatea recoltarii probei de la robinet, flaconul sterilizat se introduce in bazin sau rezervor, se umple si se acopera cu dopul.
    (6) Din surse locale (fantani si izvoare), probele se recolteaza direct cu flaconul sau prin turnare in flacon din galeata fantanii.
    (7) Probele de apa recoltate pentru examen microbiologic vor avea un volum minim de 500 ml, iar flacoanele vor fi umplute pana la aproximativ 2 cm sub dop.
    (8) Probele se transporta la laborator in ziua recoltarii, in conditii de refrigerare, in special in anotimpul cald, daca acest lucru nu este posibil probele se vor trimite in maxim 24 de ore fiind pastrate la temperatura de 4 grade C.
    J. PRODUSE DE COFETARIE SI PATISERIE
    Recoltarea probelor pentru examenul microbiologic se face in functie de modul de ambalare al produselor. Pentru produsele ambalate se recolteaza, prin sondaj, ambalaje intregi, iar pentru produsele vrac se recolteaza prin sondaj o cantitate minima de 250 g.
    K. MEMBRANE ARTIFICIALE, AMBALAJE
    (1) In cazul membranelor artificiale pentru examenul microbiologic se recolteaza prin sondaj portiuni insumand minim 2 m liniari.
    (2) In cazul ambalajelor - recipiente pentru examenul microbiologic se recolteaza prin sondaj un numar minim de 5 si maxim de 10.
    Art. 5
    Norme de recoltare pe categorii de produse pentru examenul fizico-chimic:
    A. CARNE SI PRODUSE DIN CARNE
    1. Carne si organe
    (1) Din carnea provenita de la animalele taiate, probele se recolteaza astfel:
    - in cazul carcaselor analizate se recolteaza din zonele ce prezinta modificari,
    - in situatia in care se suspicioneaza modificari ale starii de prospetime, in lipsa modificarilor, din musculatura cervicala dintre vertebra a 4-a si a 5-a si din musculatura spatei pentru sfertul anterior, iar pentru sfertul posterior din musculatura interna a pulpei. Prelevarile se vor face conform cap. III art. 4 lit. A pct. 1 alin. 1.
    (2) Fiecare proba pentru efectuarea examenului fizico-chimic trebuie sa fie in cantitate de 250 - 300 g si recoltata sub forma unei felii care sa cuprinda toate straturile musculare pana la os, respectiv 300 g pentru organe.
    2. Carne preambalata, organe, carcase pasari
    Se vor preleva conform cap. III art. 4 lit. A pct. 2.
    3. Produse din carne
    Pentru verificarea aspectului exterior, formei, dimensiunii, aspectului in sectiune, mirosului, gustului si consistentei, din ambalaje se recolteaza randomizat 2% din numarul unitatilor din fiecare sortiment de produs, dar nu mai putin de 2 bucati si nu mai mult de 6 bucati, cantitatea necesara pentru examen fizico-chimic, fiind de cel putin 300 g.
    4. Carne tocata
    (1) Se recolteaza randomizat unitati elementare de esantionare de 200 - 300 g din fiecare recipient sau ambalaj, in proportie de 1% din numarul acestora, dar nu mai putin de doua si nu mai mult de cinci ambalaje.
    (2) Pentru examenul fizico-chimic se ia cate o proba de aproximativ 300 g, dupa care se omogenizeaza, rezultand o proba medie.
    5. Carne separata mecanic
    Pentru examenul fizico-chimic, se ia cate o proba de aproximativ 300 g, prelevarea se va face conform pct. 3 alin 1.
    B. PESTE SI PRODUSE DE PESCARIE
    1. Peste
    (1) La pestele ambalat pentru examenul fizico-chimic se recolteaza o proba de min. 2 exemplare din fiecare ambalaj, iar la pestele mic se recolteaza 250 g din fiecare ambalaj:
 ___________________________________________________________________________
|  Marimea       | Marimea probei supusa | Nr. ambalajelor necorespunzatoare|
|  lotului/      | verificarii chimice   | organoleptic in functie de care  |
|  nr. ambalaje  |                       | se decide respingerea lotului    |
|________________|_______________________|__________________________________|
| Pana la 500    |       3 ambalaje      |             2 ambalaje           |
|________________|_______________________|__________________________________|
|   501 - 1200   |       4 ambalaje      |             2 ambalaje           |
|________________|_______________________|__________________________________|
|  1201 - 3200   |       5 ambalaje      |             3 ambalaje           |
|________________|_______________________|__________________________________|
|  3201 - 10000  |      10 ambalaje      |             4 ambalaje           |
|________________|_______________________|__________________________________|
| 10001 - 20000  |      30 ambalaje      |            13 ambalaje           |
|________________|_______________________|__________________________________|

    (2) Cand pestele este in vrac se va recolta cate o proba de 1 kg, pentru fiecare 1000 kg, insa nu mai putin de trei probe si nu mai mult de 10. Probele se vor recolta atat din suprafata, cat si din profunzimea ambalajului.
    2. Icre
    Prelevarea probelor se face conform cap. III art. 4 lit. B pct. 2, cantitatea necesara pentru examenul fizico-chimic este 100 g.
    3. Crustacee, moluste
    Prelevarea probelor se face conform cap. III art. 4 lit. B pct. 3, cantitatea necesara pentru examenul fizico-chimic este 100 g.
    4. Pulpe de broasca
    Prelevarea probelor se face conform cap. III art. 4 lit. B pct. 4, cantitatea necesara pentru examenul fizico-chimic este 100 g.
    C. CONSERVE
    Pentru analiza fizico-chimica a conservelor alimentare in recipiente inchise ermetic sunt necesare minimum trei recipiente din esantionul recoltat pentru examenul de laborator conform cap. II art. 3 pct. 10.
    D. SEMICONSERVE
    Pentru analiza fizico-chimica a semiconservelor alimentare sunt necesare minimum 250 g din esantionul recoltat pentru examenul de laborator conform cap. II art. 3 pct. 11.
    E. OUA SI PRODUSE DE OUA
    1. Oua consum
    Prelevarea se va face conform cap. II art. 3 pct. 13.
    2. Praf de oua sau alte produse de oua pasteurizate, congelate (ou integral, galbenus, albus)
    (1) Se recolteaza cate o proba de 100 - 150 g din fiecare sarja (productia unei zile sau cand se lucreaza in schimburi, productia unui schimb).
    (2) Cand produsul se gaseste ambalat, pregatit pentru livrare, se recolteaza randomizat probe in proportie de 2 la mie din numarul ambalajelor, dar nu mai putin de cinci si nu mai mult de zece, cu conditia ca din productia fiecarei zile care formeaza lotul de livrare sa fie recoltata cel putin o proba.
    F. MIERE DE ALBINE
    Se deschid randomizat 10% din numarul ambalajelor din fiecare lot, insa nu mai putin de trei si nu mai mult de sapte. Dupa o omogenizare atenta se recolteaza din fiecare ambalaj deschis circa 250 g miere, facandu-se o proba medie. Aceasta se omogenizeaza corespunzator si din ea se recolteaza pentru examen fizico-chimic 250 g.
    G. LAPTE SI PRODUSE LACTATE
    1. Lapte crud
    Prelevarea probelor se face conform cap. III art. 4 lit. G pct. 1 cantitatea necesara pentru examenul fizico-chimic este 1000 ml.
    2. Lapte de consum
    (1) Pentru verificarea masei, ambalarii se recolteaza randomizat din fiecare lot, un numar de ambalaje de transport sau de desfacere conform tabelului urmator si se supun verificarii:
 _________________________________________________________________
| Nr. ambalajelor de transport | Nr. ambalajelor de transport sau |
| sau de desfacere din lot     | de desfacere care se iau din lot |
|______________________________|__________________________________|
|   pana la 20                 |                 2                |
|______________________________|__________________________________|
|           21 - 50            |                 4                |
|______________________________|__________________________________|
|           51 - 100           |                 8                |
|______________________________|__________________________________|
|          101 - 200           |                10                |
|______________________________|__________________________________|
|          201 - 300           |                14                |
|______________________________|__________________________________|
|          301 - 500           |                20                |
|______________________________|__________________________________|
|          501 - 800           |                26                |
|______________________________|__________________________________|
|    peste 800                 |                30                |
|______________________________|__________________________________|

    (2) Pentru verificarea proprietatilor organoleptice se recolteaza jumatate din numarul de ambalaje de desfacere luate conform tabelului si se examineaza organoleptic.
    (3) Pentru verificarea proprietatilor fizico-chimice se recolteaza o proba medie de circa 1000 ml.
    3. Produse lactate
    (1) La ambalajele de pana la 1 kg, proba va fi constituita din ambalajul original.
    (2) Din ambalajele mai mari de 1 kg se recolteaza in mod aseptic cate o proba de 250 - 500 ml pentru produse lichide sau 250 - 500 g pentru produsele solide.
    (3) Produse lactate acide in ambalaje originale se recolteaza randomizat 1% din ambalajele care alcatuiesc lotul, nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5.
    (4) Smantana in ambalaje originale se recolteaza randomizat 1% din ambalajele care alcatuiesc lotul, nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5.
    (5) Untul vrac se recolteaza randomizat de la 10% din ambalajele care formeaza lotul, dar nu mai putin de 3, cu sonde speciale din suprafata si profunzime, formandu-se o proba medie de 250 g pentru examen fizico-chimic.
    (6) Unt ambalat in pachete de pana la 200 g se recolteaza randomizat pachete intregi in proportie de 2 la mie din numarul ambalajelor care formeaza lotul, dar nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5. Cantitatea minima necesara pentru examenul fizico-chimic este de 200 g.
    (7) Lapte praf in ambalaje mari se preleveaza randomizat de la 10% din numarul ambalajelor care formeaza lotul, constituindu-se o proba medie de 500 g.
    (8) Lapte praf in ambalaje mici (sub 1 kg) se recolteaza randomizat 1% din numarul ambalajelor care alcatuiesc lotul, dar nu mai putin de 2 si nu mai mult de 5.
    H. ADITIVI ALIMENTARI
    Proba pentru analize fizico-chimice in cantitate de minim 300 g este formata prin omogenizarea probelor elementare recoltate randomizat din lotul definit la cap. III art. 4 lit. H.
    I. APA POTABILA
    (1) Probele de apa se recolteaza in butelii de sticla incolore, cu dop rodat, curatate in prealabil cu amestec oxidant si apoi cu apa si in urma cu apa distilata. Pentru apele de adancime, rauri, lacuri, bazine etc., se vor utiliza butelii de sticla incolora, prevazute cu un dispozitiv de scoatere a dopului in momentul in care butelia a ajuns la stratul de apa din care se scoate proba.
    (2) Probele se vor recolta dupa ce s-au recoltat probele pentru examenul bacteriologic. Buteliile se vor clati de 3 ori cu apa de analiza, umplandu-se apoi pana la 2 ... 3 cm sub dop. Se va avea grija ca apa de clatire sa nu ajunga inapoi in sursa de unde s-a luat proba.
    (3) Cantitatea de apa luata este in functie de analiza sau analizele care se executa si este prevazuta in standardele de metode de analiza respective.
    (4) Din retea, probele se preleveaza dupa ce s-a curatat bine robinetul cu o carpa curata atat pe dinafara, cat si pe dinauntru si s-a lasat sa curga apa cel putin 10 min.
    (5) Din retelele cu distributie intermitenta, o prima proba se va preleva la deschiderea apei pentru a avea prima apa care curge prin robinet si a doua proba se va preleva dupa 2 ore de curgere continua.
    (6) Din forajele noi, probele se preleveaza dupa o pompare continua pana la stabilirea debitului de regim al captarii si pana cand continutul de cloruri, substante organice si fier din cel putin 3 probe de control, luate consecutiv in timpul pomparii, la intervale de circa o ora, nu mai variaza.
    (7) Din fantani cu extragerea apei prin pompare, probele se vor preleva de la gura pompei, dupa o pompare de minimum 20 min.
    (8) Din fantani cu galeata, probele se vor preleva de la adancimea de 10 ... 30 cm sub oglinda apei.
    (9) De la izvor:
    - pentru caracterizarea sursei de apa se va preleva de la punctul de curgere libera a izvorului, evitand tulburarea si ridicarea artificiala a oglinzii apei (nu se vor recolta frunzele sau materialele solide care plutesc la suprafata);
    - pentru controlul sanitar al apei de consum, probele se iau de la punctul de deservire a populatiei.
    (10) Din rezervoarele de apa, probele se vor lua de la punctul de iesire.
    (11) Daca analiza nu se face in maxim 4 ore de la luarea probelor, acestea se vor conserva astfel:
    - pentru determinarea tuturor formelor de azot si oxidabilitatii, probele se recolteaza separat in butelii in care se adauga 2 ml acid sulfuric 1 : 3 la un litru de apa;
    - pentru suspensii si reziduu uscat, se adauga 2 ml cloroform la litru de apa, agitandu-se bine;
    - pentru determinarea fenolilor, se alcalinizeaza cu 0,5 g hidroxid de sodiu la 1 litru de apa;
    - pentru determinarea hidrogenului sulfurat sau a sulfurilor, probele se iau in butelii speciale, in care s-au pus 2 ml solutie acetat de cadmiu 5% sau o alta sare solida de cadmiu;
    - pentru oxigenul dizolvat si formele de CO2, probele vor fi conditionate prin adaugare de 2 ml clorura manganoasa 80% si 2 ml solutie amestec alcalin (67 ml sol. hidroxid de sodiu 33% si 33 ml sol. iodura de sodiu 10%).
    J. PRODUSE DE COFETARIE SI PATISERIE
    Recoltarea probelor pentru examenul fizico-chimic se face in functie de modul de ambalare al produselor. Pentru produsele ambalate se recolteaza, prin sondaj, ambalaje intregi, iar pentru produsele vrac se recolteaza prin sondaj o cantitate minima de 250 g.
    Art. 6
    (1) Norme de recoltare pe categorii de produse pentru determinarea nivelului de contaminare radioactiva.
    (2) Pentru fiecare sortiment de produs recoltat in conditiile prevazute la cap. III art. 5, cantitatea unei probe va fi de minimum 200 g (ml).

    CAP. 4
    DISPOZITII FINALE

    Art. 7
    Pentru stabilirea cantitatii totale de produs necesara pentru efectuarea examenelor de laborator solicitate medicul veterinar oficial va lua in considerare cantitatile pentru fiecare tip de determinare stabilite in prezenta norma.
    Art. 8
    Contraprobele se vor preleva in aceleasi conditii stabilite pentru probe de prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

 ______________________________________________________________________________
| AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA                                    |
| SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR                                              |
| Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor ............... |
| Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor ......... |
| Nr. ............../data .....................                                |
|                                                                              |
|                                 PROCES-VERBAL                                |
|   de recoltare a probelor de produse de origine animala pentru examen de     |
|                                  laborator                                   |
|                                                                              |
|    Astazi, data de mai sus, la ora ..........., subsemnatul ..............,  |
| medic veterinar oficial, am prelevat, in conformitate cu normele sanitare    |
| veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare, de la .............., |
| din localitatea ......... (adresa) ........., urmatoarele probe de produse   |
| de origine animala:                                                          |
|                                                                              |
|  __________________________________________________________________________  |
| |Natura probei|Data fabricatiei|Cantitatea|   Probe recoltate   |Examene de| |
| |             |si/sau termen de| totala a |_____________________|laborator | |
| |             |valabilitate    | lotului  |Nr. probei|Cantitatea|solicitate| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
| |_____________|________________|__________|__________|__________|__________| |
|                                                                              |
|    Probele au fost ambalate si etichetate (individualizate) si sigilate cu   |
| sigiliul nr. ............ in fata noastra conform instructiunilor in vigoare |
| si se vor expedia imediat Laboratorului sanitar veterinar .................. |
| prin grija ..................                                                |
|______________________________________________________________________________|

    Verso
 ______________________________________________________________________________
|    Contraprobe identice sigilate cu sigiliul nr. ............ si un exemplar |
| din prezentul proces-verbal s-a lasat in pastrare la ................... sub |
| responsabilitatea ........................... care indeplineste functia de   |
| avand actul de identitate seria ....... nr. ........., eliberat de politia   |
| ....................... in data de ................                          |
|    Pana la sosirea rezultatelor examenelor de laborator, lotul de alimente   |
| din care s-au recoltat probele mai sus mentionate se pot supune urmatoarelor |
| restrictii: ................................................................ |
|    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 3 exemplare, din care unul        |
| insoteste probele ce se trimit la laborator, unul ramane la medicul veterinar|
| oficial, iar un exemplar la unitate (proprietar).                            |
|                                                                              |
| MEDIC VETERINAR OFICIAL         MARTOR        REPREZENTANT LEGAL AL UNITATII,|
| L.S. Semnatura si parafa                              (Proprietar)           |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/2005

 
07.12.2012 09:42:55  Anonim  a scris :
SE CITESC ACESTE INTREBARI?PENTRU A DA SI UN RASPUNS!
   
 
06.06.2012 09:17:11  Anonim  a scris :
se poate face analiza apei din fantana proprie,GRATUIT?unde?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 13/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu