E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 1 din 26 martie 1970

organizarii si disciplinei muncii in unitatile socialiste de stat

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din 27 martie 1970


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Organele de conducere ale unitatilor socialiste de stat - din industrie, agricultura, constructii, transporturi, circulatia marfurilor, cercetare stiintifica si din celelalte ramuri ale economiei - raspund in fata statului si a colectivelor de salariati din cadrul acestora pentru organizarea judicioasa a intregii activitati pentru integritatea avutului obstesc si buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti, pentru adoptarea masurilor necesare in vederea indeplinirii integrale si la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor si normelor disciplinei socialiste.
    Aceste organe au indatorirea de a asigura:
    a) fundamentarea temeinica a proiectelor planurilor de productie si a planurilor de munca, crearea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora, pentru cresterea productivitatii muncii si a eficientei intregii activitati;
    b) organizarea stiintifica a productiei si muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale a unitatii, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca si precizarea atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, exercitarea unui control permanent si exigent asupra modului de indeplinire a sarcinilor;
    c) aplicarea cuceririlor stiintei si tehnicii avansate, a tehnologiei si metodelor moderne de lucru, utilizarea intensiva a mijloacelor de munca, organizarea asistentei tehnice in cadrul fiecarui schimb si la toate locurile de munca ;
    d) asimilarea in fabricatie a unor produse cu caracteristici superioare la nivelul performantelor atinse pe plan international, ridicarea continua a calitatii produselor;
    e) aprovizionarea la timp si in bune conditii a tuturor sectiilor si compartimentelor de lucru cu materii prime, materiale, combustibil si energie, respectarea consumurilor normate de materiale;
    f) folosirea rationala a fortei de munca, mentinerea numarului de salariati la nivelul  strict necesar realizarii sarcinilor de plan; ridicarea calificarii cadrelor, cresterea stabilitatii acestora, promovarea lor in raport cu pregatirea si meritele in munca. Nici un salariat nu poate fi scos din productie in afara deputatilor MAN in timpul sesiunilor sau a altor cazuri prevazute de lege. Folosirea salariatilor in cadrul programului de lucru pentru activitati nelegate de productie sau de obligatiile de serviciu este interzisa, in afara cazurilor prevazute de lege;
    g) asigurarea conditiilor corespunzatoare de protectia a muncii;
    h) indeplinirea riguroasa a contractelor incheiate de unitate cu privire la livrarea produselor in termenele, sortimentele si de calitatea prevazuta, efectuarea in bune conditii a lucrarilor si serviciilor stabilite, respectarea obligatiilor asumate de cooperare si colaborare cu alte unitati;
    i) respectarea si aducerea la indeplinire a angajamentelor asumate de unitate prin contractul colectiv;
    j) examinarea cu atentie si luarea in considerare a tuturor observatiilor critice, sugestiilor si propunerilor de masuri formulate de salariatii unitatii in cadrul adunarii generale sau in alte imprejurari si incunostintarea salariatilor respectivi despre modul cum au fost rezolvate problemele ridicate.
    In functie de profilul, specificul  si complexitatea sarcinilor fiecarei unitati, organul de conducere al acesteia intocmeste regulamentul de organizare si functionare, precum si - impreuna cu comitetul sindicatului - regulamentul de ordine interioara pe baza si in aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 2
    Directorul asigura conducerea operativa a unitatii, aducand la indeplinire hotararile organului de conducere colectiva si sarcinile stabilite de forul ierarhic superior. Conducatorul de unitate are datoria de a lua toate masurile necesare, in limita atributiilor sale si potrivit legii, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a productiei, asigurarea unor conditii corespunzatoare de munca, imbunatatirea activitatii unitatii respective.
    Art. 3
    In vederea bunei functionari a unitatilor socialiste, activitatea acestora se organizeaza pe sectii si ateliere de productie, servicii de aprovizionare, de desfacere si transport, laboratoare, ateliere de intretinere, sectii si sectoare de cercetare, servicii functionale si alte compartimente.
    Inginerii sefi, sefii de sectii si ateliere, sefii de servicii, conducatorii tuturor compartimentelor de munca au datoria de a stabili in timp sarcinile ce revin colectivelor pe care le conduc sau coordoneaza, de a asigura asistenta tehnica necesara, intarirea disciplinei in munca, elaborarea si aplicarea masurilor  tehnico-organizatorice  in vederea indeplinirii integrale a planului si imbunatatirii activitatii sectoarelor respective.
    Maistrii au obligatia de a conduce nemijlocit procesul de productie, de a asigura - pentru  fiecare loc de munca de care raspund - buna organizare a productiei si a muncii, aprovizionarea cu materii prime, materiale, scule si dispozitive, indrumarea tehnica corespunzatoare, folosirea si intretinerea masinilor si utilajelor, respectarea ordinii, utilizarea judicioasa de catre fiecare salariat a timpului de lucru.

    CAP. 2

    Art. 4
    Odata cu angajarea intr-o unitate socialista de stat, salariatii devin membri ai colectivului de munca al acesteia si beneficiaza, in conformitate cu dispozitiile legale, de urmatoarele drepturi:
    a) salariu corespunzator cantitatii si calitatii muncii depuse, sporuri de salariu pentru munca prestata in conditii deosebite, precum si alte sporuri si indemnizatii;
    b) repaus saptamanal si concediu anual de odihna platit;
    c) ajutoare materiale, in cadrul asigurarilor sociale de stat, in caz de incapacitate temporara de munca, maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav pentru refacerea si intarirea sanatatii, pentru cazuri de deces in familie; asistenta medicala gratuita si inlesniri in caz de trimitere la tratament in statiuni balneoclimaterice;
    d) program de lucru redus, daca lucreaza in conditii vatamatoare si periculoase sau daca din motive de sanatate organele medicale prescriu un astfel de program;
    e) alocatie de stat pentru copii, folosirea creselor si gradinitelor de copii;
    f) conditii corespunzatoare de protectia muncii, precum si - pentru femei si tineri - masuri speciale de ocrotire;
    g) sprijin si inlesniri pentru imbunatatirea pregatirii profesionale;
    h) sa aleaga si sa fie alesi in organul colectiv de conducere al unitatii, sa-si exprime parerea in orice problema a activitatii acesteia, sa participe la adunarea generala a salariatilor, sa se adreseze organului de conducere al unitatii cu propuneri si sugestii, sa solicite participarea la sedintele organului colectiv de conducere atunci cand se analizeaza munca sectoarelor in care  lucreaza, sa ia cunostinta de caracterizarea activitatii lor profesionale, facuta de catre sefii ierarhici;
    i) sa se adreseze organului ierarhic superior sau organului de jurisdictie a muncii, in cazul masurilor pe care le considera ca aduc prejudicii intereselor unitatii sau drepturilor personale;
    j) inlesniri la obtinerea unei locuinte proprietate de stat, precum si la obtinerea creditelor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
    k) pensie pentru limita de varsta sau din cauza unei invaliditati.
    Art. 5
    Salariatii au datoria de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, de a indeplini toate sarcinile ce le revin potrivit legii, contractului colectiv si contactelor lor individuale de munca, regulamentului de organizare si functionare a unitatii, regulamentul de ordine interioara, precum si dispozitiile  organelor de conducere privind desfasurarea activitatii in unitate.
    Indatoririle generale ale salariatilor sunt urmatoarele:
    a) respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu;
    b) insusirea si respectarea procesului tehnologic si de munca stabilit, utilizarea instalatiilor la parametrii prevazuti in documentatia tehnica, folosirea intensiva a tuturor mijloacelor de munca, utilizarea rationala a materiilor prime si materialelor;
    c) ridicarea necontenita a nivelului profesional in vederea realizarii sarcinilor de plan, imbunatatirii continue a calitatii produselor si lucrarilor, cresterea productivitatii muncii;
    d) respectarea normelor de protectia muncii, precum si a celor privind folosirea echipamentului de protectie si de lucru, prevenirea incendiilor sau a oricaror altor situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, instalatiile unitatii, ori viata, integritatea corporala sau sanatatea unor persoane;
    e) respectarea reglementarilor privind pastrarea secretului de stat;
    f) apararea si buna gospodarire a bunurilor proprietate socialista, participarea activa la analiza si dezbaterea problemelor generale ale activitatii in unitate, in vederea continuei imbunatatiri ale acesteia;
    g) sa aiba o comportare corecta, sa promoveze raporturi de intrajutorare cu toti membrii colectivului de lucru, sa combata orice fel de manifestari necorespunzatoare, sa actioneze in spiritul atitudinii comuniste fata de munca si societate.

    CAP. 3
    Activitatea in aceeasi unitate si vechimea neintrerupta in munca

    Art. 6
    Contractul de munca se incheie in forma scrisa; el concretizeaza, in masura necesara, drepturile si obligatiile partilor prevazute de lege si de contractul colectiv de munca.
    Art. 7
    Contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata; potrivit cu necesitatile, contractul de munca se poate incheia si pe durata determinata.
    Art. 8
    Vechime neintrerupta in aceeasi unitate are salariatul care a lucrat intr-o unitate, pe baza aceluiasi contract de munca incheiat pe o durata nedeterminata.
    Are de asemenea, vechime neintrerupta in aceeasi unitate:
    a) salariatul cu contract de munca pe durata nedeterminata care a lucrat in doua sau mai multe unitati, ca urmare a transferarii sale in interesul serviciului;
    b) salariatul cu contract de munca pe durata determinata care a lucrat in fiecare an, in functie de necesitatile serviciului, cel putin 6 luni in aceiasi unitate, sau in unitati diferite unde a trecut in mod organizat, la indicatia unui organ competent.
    Art. 9
    Salariatul cu contract de munca pe durata nedeterminata, care s-a incadrat in termen de 90 de zile de la incetarea motivului pentru care nu a mai lucrat, beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate in urmatoarele cazuri:
    a) a fost trimis sa urmeze o scoala, un curs de calificare, de perfectionare sau de specializare;
    b) a indeplinit sarcini cu caracter permanent in cadrul organizatiilor obstesti, cu aprobarea conducatorului organului competent;
    c) a indeplinit o functie electiva, cu caracter de continuitate, pentru care a primit salariu;
    d) a fost trimis sa lucreze intr-o organizatie internationala;
    e) a indeplinit  obligatii militare sau a incetat activitatea ca militar in cadrele permanente sau ca personal militarizat, in conditiile Decretului nr. 407/1958;
    f) i s-a desfacut contractul de munca  de catre unitate din cauza ca a lipsit mai mult de 3 luni de la serviciu, fiind in incapacitate temporara de munca, constatata prin certificat medical;
    g) a fost eliberat dintr-o functie pe care a ocupat-o ca urmare a numirii sale de catre organul superior  competent;
    h) i s-a desfacut contractul de munca si ulterior s-a stabilit de organele competente ca motivele care au stat la baza acestei masuri au fost neintemeiate;
    i) a incetat activitatea din cauza starii sanatatii, constatata prin certificat medical, care a facut  necesara schimbarea locului de munca, in cazul cand unitatea nu i-a putut oferi o alta munca corespunzatoare;
    j) a fost pensionat pentru invaliditate;
    k) unul din soti il urmeaza pe celalalt, care a fost transferat in interesul serviciului sau mutat impreuna cu unitatea in alta localitate, a fost trimis in misiune permanenta in strainatate sau sa lucreze intr-o organizatie internationala.
    In aceleasi conditii  beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate salariata care a incetat activitatea fiind gravida sau pentru a-si creste un copil pana la implinirea varstei de 7 ani.
    Beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate salariatul caruia i s-a desfacut contractul de munca din cauza incetarii activitatii unitatii; reducerii personalului; salariatul nu mai este necesar unitatii fara ca motivul care determina aceasta sa fie imputabil salariatului; reincadrarii celui prevazut la lit. h, daca cel in cauza s-a reincadrat in munca in termen de 90 zile de la data desfacerii contractului.
    Prevederile de la lit. a-f si de la alin. 2 din prezentul articol se aplica in cazul cand salariatul s-a reincadrat in aceeasi unitate sau intr-o alta unitate, daca unitatea la care a lucrat confirma in scris ca nu ii este necesar.
    Art. 10
    Se considera ca au vechime neintrerupta in munca urmatoarele categorii de salariati:
    a) salariatul care se afla in una din situatiile prevazute la art. 8 si 9;
    b) salariatul care s-a transferat la cerere;
    c) salariatul care a incetat activitatea si s-a reincadrat in termen de 90 de zile in alta localitate, pentru a-si urma sotul care are locul de munca in acea localitate;
    d) cel care s-a incadrat intr-o unitate de stat in termen de 90 zile de la data iesirii  dintr-o cooperativa de productie mestesugareasca in care a lucrat ca membru cooperator - cu acordul conducerii cooperativei - sau de la data incetarii activitatii ca salariat in alt loc de munca decat intr-o unitate socialista.
    Art. 11
    Transferul salariatilor de la o unitate la alta are loc in urmatoarele situatii:
    a) transferul in interesul serviciului, care se acorda - la cererea unitatii unde se transfera salariatul respectiv - de catre conducerea unitatii de la care pleaca, cu aprobarea organului ierarhic superior al acesteia.
    In cazul transferului de la o institutie centrala sau de la o unitate cu statut de centrala este suficient acordul acestora;
    b) transferul la cererea salariatului, care se poate face numai cu acordul unitatii  de la care pleaca si al unitatii unde se transfera, in conditii bine justificate, cum ar fi apropierea de familie, trecerea intr-o munca corespunzatoare pregatirii sale, ocuparea unui post prin concurs.
    Trecerea de la o unitate la alta prin actul de numire al organului superior competent constituie transfer in interesul serviciului.
    Salariatul trecut la o alta unitate ca efect al unei fuziuni sau absorbtii, al divizarii patrimoniului unitatii sau al desprinderii unei parti din acesta se considera, de asemenea, transfer in interesul serviciului.

    CAP. 4

    Art. 12
    Salariatii care isi indeplinesc la timp in bune conditii sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila pot primi, potrivit dispozitiilor legale urmatoarele recompense:
    a) multumirea verbala sau in scris din parea organelor de conducere;
    b) evidentierea in munca;
    c) inscrierea pe tabloul de onoare;
    d) inscrierea in cartea de onoare;
    e) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne si titluri distinctive;
    f) acordarea de trepte sau gradatii superioare la salariul tarifar in conformitate cu prevederile legale;
    g) gratificatii si premii;
    h) alte recompense in bani sau alte obiecte, excursii gratuite si alte asemenea, prevazute in regulamentul de ordine interioara, in statutul disciplinar sau in contractul colectiv.
    Recompensele prevazute la lit. d si e, acordate salariatului, vor fi inscrise in carnetul sau de munca.
    Pentru vechimea neintrerupta in aceeasi  unitate, salariatii primesc un spor de salariu potrivit legii. In raport de vechimea in munca si vechimea neintrerupta in munca, salariatii beneficiaza, dupa caz, de cresterea duratei concediului de odihna, a ajutoarelor de boala si pentru maternitate, a pensiilor, potrivit legii.
    Art. 13
    Incalcarea cu vinovatie de catre salariati - indiferent de functia ce o ocupa - a obligatiilor lor de munca, inclusiv a normelor de comportare, se sanctioneaza, dupa caz cu:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) retragerea unei sau mai multor gradatii ori trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, in cazul celor incadrati cu salariu la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10 la suta pe aceeasi perioada;
    d) retrogradarea in functie sau categorie - in cadrul aceleiasi profesii- pe durata de 1, 2 sau 3 luni;
    e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
    La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei imprejurarile in care a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, daca acesta a mai avut si alte abateri in trecut, precum si de urmarile abaterii.
    Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor facute de acesta in aparare.
    Sanctiunea disciplinara poate fi stabilita si va trebui sa fie comunicata in scris salariatului in cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept sa o aplice a luat cunostinta de savarsirea abaterii; aplicarea sanctiunii nu se va putea face insa mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii.
    Art. 14
    Sanctiunea disciplinara se stabileste de organul colectiv sau de directorul unitatii.
    Sanctiunile prevazute la art. 13 lit. a si b pot fi aplicate si de maistri, precum si de sefii unor compartimente din unitate, potrivit regulamentului de ordine interioara.
    Pentru salariatii numiti de organul ierarhic superior, sanctiunea disciplinara se aplica de acel organ.
    Pentru salariatii numiti cu aprobarea organul ierarhic superior sau a organului colectiv de conducere din unitate, desfacerea contractului de munca prevazuta la art. 13 lit. e se face cu aprobarea acestor organe.
    Art. 15
    Raspunderea penala sau  materiala ori aplicarea unei masuri de influentare obsteasca nu exclud raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si obligatii de munca.
    In stabilirea sanctiunii disciplinare  prevazute la art. 13 lit. c se va tine seama si de faptul daca pentru incalcarea indatoririi de serviciu s-a aplicat o amenda.
    Art. 16
    In cazul in care unitatea a facut plangere penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia detinuta, conducerea unitatii il va suspenda din functie. Pe timpul suspendarii nu se platesc drepturile de salariu.
    Art. 17
    In cazul constatarii nevinovatiei salariatului sanctionat conform art. 13 sau suspendat din functie potrivit art. 16, acesta are dreptul la o despagubire egala cu partea de salariu de care a fost lipsit. Daca in perioada suspendarii din functie, cel sanctionat a ocupat un alt post ca salariat, despagubirea se va diminua cu salariul primit in aceasta perioada.
    Art. 18
    Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face plangere, in scris, in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii.
    Plangerea impotriva sanctiunii disciplinare se solutioneaza, in termen de 30 zile, de catre:
    a) persoana care ocupa functia ierarhica imediat superioara celui care a aplicat sanctiunea;
    b) organul colectiv de conducere pentru sanctiunea aplicata de conducatorul unitatii;
    c) organul ierarhic imediat superior, pentru sanctiunea aplicata de organul colectiv de conducere al unitatii;
    d) judecatoria, daca sanctiunea consta in desfacerea disciplinara a contractului de munca.
    Hotararile pronuntate de cei prevazuti la alin. 2 sunt definitive.
    Art. 19
    Sanctiunea disciplinara aplicata unui angajat - cu exceptia desfacerii contractului de munca - se considera a nu fi fost luata daca timp de un an de la executarea ei angajatul nu a mai savarsit o alta abatere.
    Inainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la data executarii sanctiunii, conducatorul unitatii poate dispune, daca angajatul nu a mai savarsit in acest interval nici o abatere, avand o buna comportare, ca sanctiunea aplicata sa fie considerata a nu fi fost luata.
    Art. 20
    Daca s-a constatat nevinovatia salariatului sanctionat, persoanele care cu rea credinta au aplicat sau au determinat aplicarea unei sanctiuni disciplinare raspund disciplinar, material si, dupa caz penal.
    Art. 21
    Unitatea care trimite un salariat la o scoala, curs de perfectionare sau la specializare, cu scoatere din productie, sau organizeaza, potrivit legii, cursuri de pregatire ori de ridicare a calificarii la locul de munca, va incheia cu  salariatul  respectiv un act aditional la contractul de munca, in care va trebui sa se prevada urmatoarele:
    a) obligatia unitatii de a suporta partial sau integral, in conditiile legii, cheltuielile pentru instruirea salariatului;
    b) indatorirea salariatului de a lucra in unitatea respectiva cel putin 5 ani  de la terminarea formei de instruire;
    c) obligatia salariatului ca in cazul nerespectarii indatoririi prevazute la lit. b sa plateasca o despagubire reprezentand cheltuielile facute de unitate sau alte organe pentru pregatirea lui profesionala.
    Prevederile prezentului articol se aplica si salariatilor trimisi la specializare sau documentare in strainatate.
    Art. 22
    Intreruperea vechimii in munca sau in aceeasi unitate atrage, potrivit legii, diminuarea sau, dupa caz, pierderea unor drepturi privind acordarea treptelor si gradatiilor, gratificatiilor, concediului de odihna, ajutoarelor materiale pentru incapacitate temporara de munca.

    CAP. 5

    Art. 23
    ROI - in intreprindere, organizatie economica, institutie - se intocmeste si se aproba de catre conducerea unitatii, impreuna cu comitetul sindicatului, potrivit indrumarului elaborat de Ministerul Muncii si Consiliul Central al UGSR, pe baza prevederilor prezentei legi, si ce trebuie  sa cuprinda contractul de munca in forma scrisa.
    Art. 24
    ROI stabileste obligatiile unitatii si cele ale salariatilor, cuprinde dispozitii referitoare la organizarea lucrului in unitate, disciplina muncii recompensele ce se pot acorda, modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare si persoanele care au dreptul de a le aplica.
    Art. 25
    ROI se aplica tuturor salariatilor unitatii, precum si celor care lucreaza in unitate ca detasati.
    Ucenicii care se pregatesc la locul de munca, elevii si studentii care fac practica in unitate, precum si salariatii-delegati, sunt datori sa respecte regulile de disciplina de la locul de munca unde isi desfasoara activitatea.
    Art. 26
    In sectoarele in care natura activitatii impune instituirea unui regim de disciplina specific, se  intocmeste  un statut disciplinar de catre organul central de resort, impreuna cu comitetul uniunii sindicatului pe ramura, care se aproba prin hotarare a Consiliului de Ministri.

    CAP. 6

    Art. 27
    Indrumarul  prevazut la art. 23 va fi intocmit in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Unitatile sunt obligate ca in termen de 6 luni de la aceeasi data sa elaboreze noi regulamente de ordine interioara. Ministerele si celelalte organe centrale vor asigura coordonarea si controlul  executarii acestei sarcini.
    Art. 28
    Dispozitiile privitoare la regimul juridic al salariatilor din unitatile socialiste de stat se aplica in mod corespunzator si angajatilor din organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti.
    Se recomanda organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti ca, pornind de la obiectivele si prevederile prezentei legi, sa sa stabileasca reglementari corespunzatoare cu privire la organizarea si disciplina muncii in cadrul acestor organizatii.
    Art. 29
    Contractul de munca in forma scrisa se va incheia cu noii salariati potrivit indrumarului prevazut la art. 23 din prezenta lege.
    Pentru ceilalti  salariati, existenta contractului de munca se poate dovedi prin orice mijloace admise de lege.
    Art. 30
    Dispozitiile legii de fata intra in vigoare pe data de 26 martie 1970.
    Vechimea neintrerupta in aceeasi unitate si vechimea neintrerupta in munca se stabilesc, pentru perioada dinainte de 26 martie 1970, pe baza reglementarilor anterioare modificarilor aduse prin prezenta lege.
    Plangerilor impotriva sanctiunilor disciplinare in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate de organele competente la care se gasesc pendinte.
    Art. 31
    Pe baza intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica in mod corespunzator art. 12, art. 13, art. 16 alin. 3 si art. 117 din codul muncii si se abroga art. 17 alin. 5, art. 20 lit. e, art. 24 26 inclusiv, art. 125, art. 133 si art. 133 alin. 1 din codul muncii. De asemenea, se modifica in mod corespunzator sau se abroga, dupa caz, orice alte dispozitii contrare.SmartCity5

COMENTARII la Legea 1/1970

 
21.11.2019 23:38:48  Anonim  a scris :
Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu