E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 1 din 26 martie 1970

organizarii si disciplinei muncii in unitatile socialiste de stat

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din 27 martie 1970


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Organele de conducere ale unitatilor socialiste de stat - din industrie, agricultura, constructii, transporturi, circulatia marfurilor, cercetare stiintifica si din celelalte ramuri ale economiei - raspund in fata statului si a colectivelor de salariati din cadrul acestora pentru organizarea judicioasa a intregii activitati pentru integritatea avutului obstesc si buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti, pentru adoptarea masurilor necesare in vederea indeplinirii integrale si la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor si normelor disciplinei socialiste.
    Aceste organe au indatorirea de a asigura:
    a) fundamentarea temeinica a proiectelor planurilor de productie si a planurilor de munca, crearea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora, pentru cresterea productivitatii muncii si a eficientei intregii activitati;
    b) organizarea stiintifica a productiei si muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale a unitatii, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca si precizarea atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, exercitarea unui control permanent si exigent asupra modului de indeplinire a sarcinilor;
    c) aplicarea cuceririlor stiintei si tehnicii avansate, a tehnologiei si metodelor moderne de lucru, utilizarea intensiva a mijloacelor de munca, organizarea asistentei tehnice in cadrul fiecarui schimb si la toate locurile de munca ;
    d) asimilarea in fabricatie a unor produse cu caracteristici superioare la nivelul performantelor atinse pe plan international, ridicarea continua a calitatii produselor;
    e) aprovizionarea la timp si in bune conditii a tuturor sectiilor si compartimentelor de lucru cu materii prime, materiale, combustibil si energie, respectarea consumurilor normate de materiale;
    f) folosirea rationala a fortei de munca, mentinerea numarului de salariati la nivelul  strict necesar realizarii sarcinilor de plan; ridicarea calificarii cadrelor, cresterea stabilitatii acestora, promovarea lor in raport cu pregatirea si meritele in munca. Nici un salariat nu poate fi scos din productie in afara deputatilor MAN in timpul sesiunilor sau a altor cazuri prevazute de lege. Folosirea salariatilor in cadrul programului de lucru pentru activitati nelegate de productie sau de obligatiile de serviciu este interzisa, in afara cazurilor prevazute de lege;
    g) asigurarea conditiilor corespunzatoare de protectia a muncii;
    h) indeplinirea riguroasa a contractelor incheiate de unitate cu privire la livrarea produselor in termenele, sortimentele si de calitatea prevazuta, efectuarea in bune conditii a lucrarilor si serviciilor stabilite, respectarea obligatiilor asumate de cooperare si colaborare cu alte unitati;
    i) respectarea si aducerea la indeplinire a angajamentelor asumate de unitate prin contractul colectiv;
    j) examinarea cu atentie si luarea in considerare a tuturor observatiilor critice, sugestiilor si propunerilor de masuri formulate de salariatii unitatii in cadrul adunarii generale sau in alte imprejurari si incunostintarea salariatilor respectivi despre modul cum au fost rezolvate problemele ridicate.
    In functie de profilul, specificul  si complexitatea sarcinilor fiecarei unitati, organul de conducere al acesteia intocmeste regulamentul de organizare si functionare, precum si - impreuna cu comitetul sindicatului - regulamentul de ordine interioara pe baza si in aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 2
    Directorul asigura conducerea operativa a unitatii, aducand la indeplinire hotararile organului de conducere colectiva si sarcinile stabilite de forul ierarhic superior. Conducatorul de unitate are datoria de a lua toate masurile necesare, in limita atributiilor sale si potrivit legii, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a productiei, asigurarea unor conditii corespunzatoare de munca, imbunatatirea activitatii unitatii respective.
    Art. 3
    In vederea bunei functionari a unitatilor socialiste, activitatea acestora se organizeaza pe sectii si ateliere de productie, servicii de aprovizionare, de desfacere si transport, laboratoare, ateliere de intretinere, sectii si sectoare de cercetare, servicii functionale si alte compartimente.
    Inginerii sefi, sefii de sectii si ateliere, sefii de servicii, conducatorii tuturor compartimentelor de munca au datoria de a stabili in timp sarcinile ce revin colectivelor pe care le conduc sau coordoneaza, de a asigura asistenta tehnica necesara, intarirea disciplinei in munca, elaborarea si aplicarea masurilor  tehnico-organizatorice  in vederea indeplinirii integrale a planului si imbunatatirii activitatii sectoarelor respective.
    Maistrii au obligatia de a conduce nemijlocit procesul de productie, de a asigura - pentru  fiecare loc de munca de care raspund - buna organizare a productiei si a muncii, aprovizionarea cu materii prime, materiale, scule si dispozitive, indrumarea tehnica corespunzatoare, folosirea si intretinerea masinilor si utilajelor, respectarea ordinii, utilizarea judicioasa de catre fiecare salariat a timpului de lucru.

    CAP. 2

    Art. 4
    Odata cu angajarea intr-o unitate socialista de stat, salariatii devin membri ai colectivului de munca al acesteia si beneficiaza, in conformitate cu dispozitiile legale, de urmatoarele drepturi:
    a) salariu corespunzator cantitatii si calitatii muncii depuse, sporuri de salariu pentru munca prestata in conditii deosebite, precum si alte sporuri si indemnizatii;
    b) repaus saptamanal si concediu anual de odihna platit;
    c) ajutoare materiale, in cadrul asigurarilor sociale de stat, in caz de incapacitate temporara de munca, maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav pentru refacerea si intarirea sanatatii, pentru cazuri de deces in familie; asistenta medicala gratuita si inlesniri in caz de trimitere la tratament in statiuni balneoclimaterice;
    d) program de lucru redus, daca lucreaza in conditii vatamatoare si periculoase sau daca din motive de sanatate organele medicale prescriu un astfel de program;
    e) alocatie de stat pentru copii, folosirea creselor si gradinitelor de copii;
    f) conditii corespunzatoare de protectia muncii, precum si - pentru femei si tineri - masuri speciale de ocrotire;
    g) sprijin si inlesniri pentru imbunatatirea pregatirii profesionale;
    h) sa aleaga si sa fie alesi in organul colectiv de conducere al unitatii, sa-si exprime parerea in orice problema a activitatii acesteia, sa participe la adunarea generala a salariatilor, sa se adreseze organului de conducere al unitatii cu propuneri si sugestii, sa solicite participarea la sedintele organului colectiv de conducere atunci cand se analizeaza munca sectoarelor in care  lucreaza, sa ia cunostinta de caracterizarea activitatii lor profesionale, facuta de catre sefii ierarhici;
    i) sa se adreseze organului ierarhic superior sau organului de jurisdictie a muncii, in cazul masurilor pe care le considera ca aduc prejudicii intereselor unitatii sau drepturilor personale;
    j) inlesniri la obtinerea unei locuinte proprietate de stat, precum si la obtinerea creditelor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
    k) pensie pentru limita de varsta sau din cauza unei invaliditati.
    Art. 5
    Salariatii au datoria de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, de a indeplini toate sarcinile ce le revin potrivit legii, contractului colectiv si contactelor lor individuale de munca, regulamentului de organizare si functionare a unitatii, regulamentul de ordine interioara, precum si dispozitiile  organelor de conducere privind desfasurarea activitatii in unitate.
    Indatoririle generale ale salariatilor sunt urmatoarele:
    a) respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu;
    b) insusirea si respectarea procesului tehnologic si de munca stabilit, utilizarea instalatiilor la parametrii prevazuti in documentatia tehnica, folosirea intensiva a tuturor mijloacelor de munca, utilizarea rationala a materiilor prime si materialelor;
    c) ridicarea necontenita a nivelului profesional in vederea realizarii sarcinilor de plan, imbunatatirii continue a calitatii produselor si lucrarilor, cresterea productivitatii muncii;
    d) respectarea normelor de protectia muncii, precum si a celor privind folosirea echipamentului de protectie si de lucru, prevenirea incendiilor sau a oricaror altor situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, instalatiile unitatii, ori viata, integritatea corporala sau sanatatea unor persoane;
    e) respectarea reglementarilor privind pastrarea secretului de stat;
    f) apararea si buna gospodarire a bunurilor proprietate socialista, participarea activa la analiza si dezbaterea problemelor generale ale activitatii in unitate, in vederea continuei imbunatatiri ale acesteia;
    g) sa aiba o comportare corecta, sa promoveze raporturi de intrajutorare cu toti membrii colectivului de lucru, sa combata orice fel de manifestari necorespunzatoare, sa actioneze in spiritul atitudinii comuniste fata de munca si societate.

    CAP. 3
    Activitatea in aceeasi unitate si vechimea neintrerupta in munca

    Art. 6
    Contractul de munca se incheie in forma scrisa; el concretizeaza, in masura necesara, drepturile si obligatiile partilor prevazute de lege si de contractul colectiv de munca.
    Art. 7
    Contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata; potrivit cu necesitatile, contractul de munca se poate incheia si pe durata determinata.
    Art. 8
    Vechime neintrerupta in aceeasi unitate are salariatul care a lucrat intr-o unitate, pe baza aceluiasi contract de munca incheiat pe o durata nedeterminata.
    Are de asemenea, vechime neintrerupta in aceeasi unitate:
    a) salariatul cu contract de munca pe durata nedeterminata care a lucrat in doua sau mai multe unitati, ca urmare a transferarii sale in interesul serviciului;
    b) salariatul cu contract de munca pe durata determinata care a lucrat in fiecare an, in functie de necesitatile serviciului, cel putin 6 luni in aceiasi unitate, sau in unitati diferite unde a trecut in mod organizat, la indicatia unui organ competent.
    Art. 9
    Salariatul cu contract de munca pe durata nedeterminata, care s-a incadrat in termen de 90 de zile de la incetarea motivului pentru care nu a mai lucrat, beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate in urmatoarele cazuri:
    a) a fost trimis sa urmeze o scoala, un curs de calificare, de perfectionare sau de specializare;
    b) a indeplinit sarcini cu caracter permanent in cadrul organizatiilor obstesti, cu aprobarea conducatorului organului competent;
    c) a indeplinit o functie electiva, cu caracter de continuitate, pentru care a primit salariu;
    d) a fost trimis sa lucreze intr-o organizatie internationala;
    e) a indeplinit  obligatii militare sau a incetat activitatea ca militar in cadrele permanente sau ca personal militarizat, in conditiile Decretului nr. 407/1958;
    f) i s-a desfacut contractul de munca  de catre unitate din cauza ca a lipsit mai mult de 3 luni de la serviciu, fiind in incapacitate temporara de munca, constatata prin certificat medical;
    g) a fost eliberat dintr-o functie pe care a ocupat-o ca urmare a numirii sale de catre organul superior  competent;
    h) i s-a desfacut contractul de munca si ulterior s-a stabilit de organele competente ca motivele care au stat la baza acestei masuri au fost neintemeiate;
    i) a incetat activitatea din cauza starii sanatatii, constatata prin certificat medical, care a facut  necesara schimbarea locului de munca, in cazul cand unitatea nu i-a putut oferi o alta munca corespunzatoare;
    j) a fost pensionat pentru invaliditate;
    k) unul din soti il urmeaza pe celalalt, care a fost transferat in interesul serviciului sau mutat impreuna cu unitatea in alta localitate, a fost trimis in misiune permanenta in strainatate sau sa lucreze intr-o organizatie internationala.
    In aceleasi conditii  beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate salariata care a incetat activitatea fiind gravida sau pentru a-si creste un copil pana la implinirea varstei de 7 ani.
    Beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate salariatul caruia i s-a desfacut contractul de munca din cauza incetarii activitatii unitatii; reducerii personalului; salariatul nu mai este necesar unitatii fara ca motivul care determina aceasta sa fie imputabil salariatului; reincadrarii celui prevazut la lit. h, daca cel in cauza s-a reincadrat in munca in termen de 90 zile de la data desfacerii contractului.
    Prevederile de la lit. a-f si de la alin. 2 din prezentul articol se aplica in cazul cand salariatul s-a reincadrat in aceeasi unitate sau intr-o alta unitate, daca unitatea la care a lucrat confirma in scris ca nu ii este necesar.
    Art. 10
    Se considera ca au vechime neintrerupta in munca urmatoarele categorii de salariati:
    a) salariatul care se afla in una din situatiile prevazute la art. 8 si 9;
    b) salariatul care s-a transferat la cerere;
    c) salariatul care a incetat activitatea si s-a reincadrat in termen de 90 de zile in alta localitate, pentru a-si urma sotul care are locul de munca in acea localitate;
    d) cel care s-a incadrat intr-o unitate de stat in termen de 90 zile de la data iesirii  dintr-o cooperativa de productie mestesugareasca in care a lucrat ca membru cooperator - cu acordul conducerii cooperativei - sau de la data incetarii activitatii ca salariat in alt loc de munca decat intr-o unitate socialista.
    Art. 11
    Transferul salariatilor de la o unitate la alta are loc in urmatoarele situatii:
    a) transferul in interesul serviciului, care se acorda - la cererea unitatii unde se transfera salariatul respectiv - de catre conducerea unitatii de la care pleaca, cu aprobarea organului ierarhic superior al acesteia.
    In cazul transferului de la o institutie centrala sau de la o unitate cu statut de centrala este suficient acordul acestora;
    b) transferul la cererea salariatului, care se poate face numai cu acordul unitatii  de la care pleaca si al unitatii unde se transfera, in conditii bine justificate, cum ar fi apropierea de familie, trecerea intr-o munca corespunzatoare pregatirii sale, ocuparea unui post prin concurs.
    Trecerea de la o unitate la alta prin actul de numire al organului superior competent constituie transfer in interesul serviciului.
    Salariatul trecut la o alta unitate ca efect al unei fuziuni sau absorbtii, al divizarii patrimoniului unitatii sau al desprinderii unei parti din acesta se considera, de asemenea, transfer in interesul serviciului.

    CAP. 4

    Art. 12
    Salariatii care isi indeplinesc la timp in bune conditii sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila pot primi, potrivit dispozitiilor legale urmatoarele recompense:
    a) multumirea verbala sau in scris din parea organelor de conducere;
    b) evidentierea in munca;
    c) inscrierea pe tabloul de onoare;
    d) inscrierea in cartea de onoare;
    e) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne si titluri distinctive;
    f) acordarea de trepte sau gradatii superioare la salariul tarifar in conformitate cu prevederile legale;
    g) gratificatii si premii;
    h) alte recompense in bani sau alte obiecte, excursii gratuite si alte asemenea, prevazute in regulamentul de ordine interioara, in statutul disciplinar sau in contractul colectiv.
    Recompensele prevazute la lit. d si e, acordate salariatului, vor fi inscrise in carnetul sau de munca.
    Pentru vechimea neintrerupta in aceeasi  unitate, salariatii primesc un spor de salariu potrivit legii. In raport de vechimea in munca si vechimea neintrerupta in munca, salariatii beneficiaza, dupa caz, de cresterea duratei concediului de odihna, a ajutoarelor de boala si pentru maternitate, a pensiilor, potrivit legii.
    Art. 13
    Incalcarea cu vinovatie de catre salariati - indiferent de functia ce o ocupa - a obligatiilor lor de munca, inclusiv a normelor de comportare, se sanctioneaza, dupa caz cu:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) retragerea unei sau mai multor gradatii ori trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, in cazul celor incadrati cu salariu la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10 la suta pe aceeasi perioada;
    d) retrogradarea in functie sau categorie - in cadrul aceleiasi profesii- pe durata de 1, 2 sau 3 luni;
    e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
    La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei imprejurarile in care a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, daca acesta a mai avut si alte abateri in trecut, precum si de urmarile abaterii.
    Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor facute de acesta in aparare.
    Sanctiunea disciplinara poate fi stabilita si va trebui sa fie comunicata in scris salariatului in cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept sa o aplice a luat cunostinta de savarsirea abaterii; aplicarea sanctiunii nu se va putea face insa mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii.
    Art. 14
    Sanctiunea disciplinara se stabileste de organul colectiv sau de directorul unitatii.
    Sanctiunile prevazute la art. 13 lit. a si b pot fi aplicate si de maistri, precum si de sefii unor compartimente din unitate, potrivit regulamentului de ordine interioara.
    Pentru salariatii numiti de organul ierarhic superior, sanctiunea disciplinara se aplica de acel organ.
    Pentru salariatii numiti cu aprobarea organul ierarhic superior sau a organului colectiv de conducere din unitate, desfacerea contractului de munca prevazuta la art. 13 lit. e se face cu aprobarea acestor organe.
    Art. 15
    Raspunderea penala sau  materiala ori aplicarea unei masuri de influentare obsteasca nu exclud raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si obligatii de munca.
    In stabilirea sanctiunii disciplinare  prevazute la art. 13 lit. c se va tine seama si de faptul daca pentru incalcarea indatoririi de serviciu s-a aplicat o amenda.
    Art. 16
    In cazul in care unitatea a facut plangere penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia detinuta, conducerea unitatii il va suspenda din functie. Pe timpul suspendarii nu se platesc drepturile de salariu.
    Art. 17
    In cazul constatarii nevinovatiei salariatului sanctionat conform art. 13 sau suspendat din functie potrivit art. 16, acesta are dreptul la o despagubire egala cu partea de salariu de care a fost lipsit. Daca in perioada suspendarii din functie, cel sanctionat a ocupat un alt post ca salariat, despagubirea se va diminua cu salariul primit in aceasta perioada.
    Art. 18
    Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face plangere, in scris, in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii.
    Plangerea impotriva sanctiunii disciplinare se solutioneaza, in termen de 30 zile, de catre:
    a) persoana care ocupa functia ierarhica imediat superioara celui care a aplicat sanctiunea;
    b) organul colectiv de conducere pentru sanctiunea aplicata de conducatorul unitatii;
    c) organul ierarhic imediat superior, pentru sanctiunea aplicata de organul colectiv de conducere al unitatii;
    d) judecatoria, daca sanctiunea consta in desfacerea disciplinara a contractului de munca.
    Hotararile pronuntate de cei prevazuti la alin. 2 sunt definitive.
    Art. 19
    Sanctiunea disciplinara aplicata unui angajat - cu exceptia desfacerii contractului de munca - se considera a nu fi fost luata daca timp de un an de la executarea ei angajatul nu a mai savarsit o alta abatere.
    Inainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la data executarii sanctiunii, conducatorul unitatii poate dispune, daca angajatul nu a mai savarsit in acest interval nici o abatere, avand o buna comportare, ca sanctiunea aplicata sa fie considerata a nu fi fost luata.
    Art. 20
    Daca s-a constatat nevinovatia salariatului sanctionat, persoanele care cu rea credinta au aplicat sau au determinat aplicarea unei sanctiuni disciplinare raspund disciplinar, material si, dupa caz penal.
    Art. 21
    Unitatea care trimite un salariat la o scoala, curs de perfectionare sau la specializare, cu scoatere din productie, sau organizeaza, potrivit legii, cursuri de pregatire ori de ridicare a calificarii la locul de munca, va incheia cu  salariatul  respectiv un act aditional la contractul de munca, in care va trebui sa se prevada urmatoarele:
    a) obligatia unitatii de a suporta partial sau integral, in conditiile legii, cheltuielile pentru instruirea salariatului;
    b) indatorirea salariatului de a lucra in unitatea respectiva cel putin 5 ani  de la terminarea formei de instruire;
    c) obligatia salariatului ca in cazul nerespectarii indatoririi prevazute la lit. b sa plateasca o despagubire reprezentand cheltuielile facute de unitate sau alte organe pentru pregatirea lui profesionala.
    Prevederile prezentului articol se aplica si salariatilor trimisi la specializare sau documentare in strainatate.
    Art. 22
    Intreruperea vechimii in munca sau in aceeasi unitate atrage, potrivit legii, diminuarea sau, dupa caz, pierderea unor drepturi privind acordarea treptelor si gradatiilor, gratificatiilor, concediului de odihna, ajutoarelor materiale pentru incapacitate temporara de munca.

    CAP. 5

    Art. 23
    ROI - in intreprindere, organizatie economica, institutie - se intocmeste si se aproba de catre conducerea unitatii, impreuna cu comitetul sindicatului, potrivit indrumarului elaborat de Ministerul Muncii si Consiliul Central al UGSR, pe baza prevederilor prezentei legi, si ce trebuie  sa cuprinda contractul de munca in forma scrisa.
    Art. 24
    ROI stabileste obligatiile unitatii si cele ale salariatilor, cuprinde dispozitii referitoare la organizarea lucrului in unitate, disciplina muncii recompensele ce se pot acorda, modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare si persoanele care au dreptul de a le aplica.
    Art. 25
    ROI se aplica tuturor salariatilor unitatii, precum si celor care lucreaza in unitate ca detasati.
    Ucenicii care se pregatesc la locul de munca, elevii si studentii care fac practica in unitate, precum si salariatii-delegati, sunt datori sa respecte regulile de disciplina de la locul de munca unde isi desfasoara activitatea.
    Art. 26
    In sectoarele in care natura activitatii impune instituirea unui regim de disciplina specific, se  intocmeste  un statut disciplinar de catre organul central de resort, impreuna cu comitetul uniunii sindicatului pe ramura, care se aproba prin hotarare a Consiliului de Ministri.

    CAP. 6

    Art. 27
    Indrumarul  prevazut la art. 23 va fi intocmit in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Unitatile sunt obligate ca in termen de 6 luni de la aceeasi data sa elaboreze noi regulamente de ordine interioara. Ministerele si celelalte organe centrale vor asigura coordonarea si controlul  executarii acestei sarcini.
    Art. 28
    Dispozitiile privitoare la regimul juridic al salariatilor din unitatile socialiste de stat se aplica in mod corespunzator si angajatilor din organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti.
    Se recomanda organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti ca, pornind de la obiectivele si prevederile prezentei legi, sa sa stabileasca reglementari corespunzatoare cu privire la organizarea si disciplina muncii in cadrul acestor organizatii.
    Art. 29
    Contractul de munca in forma scrisa se va incheia cu noii salariati potrivit indrumarului prevazut la art. 23 din prezenta lege.
    Pentru ceilalti  salariati, existenta contractului de munca se poate dovedi prin orice mijloace admise de lege.
    Art. 30
    Dispozitiile legii de fata intra in vigoare pe data de 26 martie 1970.
    Vechimea neintrerupta in aceeasi unitate si vechimea neintrerupta in munca se stabilesc, pentru perioada dinainte de 26 martie 1970, pe baza reglementarilor anterioare modificarilor aduse prin prezenta lege.
    Plangerilor impotriva sanctiunilor disciplinare in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate de organele competente la care se gasesc pendinte.
    Art. 31
    Pe baza intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica in mod corespunzator art. 12, art. 13, art. 16 alin. 3 si art. 117 din codul muncii si se abroga art. 17 alin. 5, art. 20 lit. e, art. 24 26 inclusiv, art. 125, art. 133 si art. 133 alin. 1 din codul muncii. De asemenea, se modifica in mod corespunzator sau se abroga, dupa caz, orice alte dispozitii contrare.SmartCity5

COMENTARII la Legea 1/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 1 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu