Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 91*) din 11 septembrie 1996

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 350 din 27 decembrie 1996


SmartCity3


    *) Definitiva prin nerecurare.

    Viorel Mihai Ciobanu   - presedinte
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Raul Petrescu          - procuror
    Valer-Vasilie Bica     - magistrat-asistent

    Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii si ale art. 18 din Legea nr. 1/1970, invocata de Cornea Constantin Florin, recurent contestator in Dosarul nr. 1.432/R/1995 al Curtii de Apel Brasov.
    Presedintele declara sedinta deschisa.
    La apelul nominal facut de magistratul-asistent se constata lipsa partilor legal citate.
    Avand cuvantul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, ca fara obiect, acesta fiind abrogat conform art. 150 alin. (1) din Constitutie, si de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. 2 lit. a), b) si c) din Legea nr. 1/1970, acestea fiind contrare prevederilor art. 21 din Constitutie.
    Presedintele completului declara dezbaterile inchise.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine:
    Prin Incheierea din 21 martie 1996, Curtea de Apel Brasov a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii si ale art. 18 din Legea nr. 1/1970, invocata de recurentul contestator Cornea Constantin Florin in Dosarul nr. 1.432/R/1995 al acestei instante.
    In motivarea exceptiei se sustine ca art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii si art. 18 din Legea nr. 1/1970 sunt contrare prevederilor art. 21 din Constitutie, care consacra accesul liber la justitie al oricarei persoane.
    Instanta apreciaza ca "exceptia este fondata, avand in vedere si deciziile Curtii Constitutionale privind neconstitutionalitatea prevederilor art. 175 alin. (1) lit. b) si c) din Codul muncii".
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, au fost solicitate punctele de vedere ale celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca "reglementarea cuprinsa in art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii si art. 18 din Legea nr. 1/1970 releva intentia evidenta a legiuitorului de a sustrage contestatiile impotriva sanctiunilor disciplinare din competenta instantelor judecatoresti" si ca din analiza celor doua texte rezulta ca dispozitiile lor sunt neconstitutionale "in functie de prevederile art. 21 si 125 din Constitutie".
    Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public si avand in vedere dispozitiile art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii si ale art. 18 din Legea nr. 1/1970 raportate la Constitutie, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate, care a fost invocata in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie intrucat se contesta constitutionalitatea unor dispozitii legale anterioare constitutiei, pe baza carora s-au stabilit raporturi dupa intrarea in vigoare a acesteia.
    In ceea ce priveste art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 90, pronuntata la 4 octombrie 1995, ramasa definitiva prin nerecurare si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, a statuat ca art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, fiind contrar dispozitiilor constitutionale, este implicit abrogat prin art. 150 alin. (1) din Constitutie. Tinand seama de Decizia Curtii Constitutionale nr. 107 din 2 noiembrie 1994, ramasa definitiva prin nerecurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995, prin care s-a stabilit ca o exceptie admisa nu mai poate fi reiterata, intrucat textul de lege declarat neconstitutional nu mai poate fi aplicat, rezulta ca reiterarea neconstitutionalitatii art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, prin sesizarea de fata, este lipsita de obiect.
    Legea nr. 1/1970, prin art. 18, stabileste la alin. 1 ca "impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face plangere, in scris, in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii" si la alin. 2 ca plangerea "se solutioneaza, in termen de 30 de zile, de catre:
    a) persoana care ocupa functia ierarhica imediat superioara celui care a aplicat sanctiunea;
    b) organul colectiv de conducere, pentru sanctiunea aplicata de conducatorul unitatii;
    c) organul ierarhic imediat superior, pentru sanctiunea aplicata de organul colectiv de conducere al unitatii;
    d) judecatoriile, daca sanctiunea consta in desfacerea disciplinara a contractului de munca;". De asemenea, se prevede la alin. 3 ca hotararile pronuntate sunt definitive.
    Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 exceptia de neconstitutionalitate nu poate privi decat o dispozitie legala de care depinde judecarea cauzei. Raportand aceasta prevedere legala la continutul art. 18 din Legea nr. 1/1970, rezulta ca in ceea ce priveste litera d) a acestui articol, exceptia nu este pertinenta. Exceptia invocata se intemeiaza pe incalcarea principiului constitutional al liberului acces la justitie, or, reglementarea de la lit. d) al art. 18 din Legea nr. 1/1970 priveste tocmai posibilitatea adresarii instantei judecatoresti, iar masura disciplinara aplicata contestatorului Cornea Constantin Florin, potrivit art. 18, era de competenta organului administrativ, cu excluderea jurisdictiei instantelor judecatoresti.
    Pentru aceleasi motive, nici alin. 1 si 3 din art. 18 nu sunt relevante pentru judecarea cauzei, intrucat ele se refera la termenul in care masura disciplinara poate fi atacata, respectiv la caracterul definitiv al hotararii date, aspecte ce nu privesc liberul acces la justitie. In consecinta, Curtea urmeaza a se pronunta numai asupra constitutionalitatii prevederilor art. 18 alin. 2 lit. a), b) si c) din Legea nr. 1/1970.
    Raportand dispozitiile art. 18 alin. 2 lit. a), b) si c) din Legea nr. 1/1970 la prevederile Constitutiei, se constata urmatoarele:
    1. Excluderea de la competenta instantelor judecatoresti a contestatiilor privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare - alta decat desfacerea contractului individual de munca - este contrara prevederilor art. 21 din Constitutie, potrivit carora orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor sale legitime, nici o lege neputand ingradi exercitiul acestui drept.
    2. Competenta exclusiva stabilita prin art. 18 alin. 2 lit. a), b) si c) este contrara si dispozitiilor art. 125 din Constitutie, conform carora justitia se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante stabilite de lege.
    3. Competenta organelor administrative nu poate fi asimilata unei proceduri administrativ-jurisdictionale, pentru ca nu ofera garantia unei proceduri conforme prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, potrivit carora orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil, a cauzei sale de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege. Aceasta reglementare internationala privitoare la drepturile omului are prioritate, in temeiul art. 20 alin. (2) din Constitutie, fata de reglementarea interna in discutie.

    Fata de cele aratate si vazand dispozitiile art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 24 alin. (2) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 175 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, invocata de Cornea Constantin Florin in Dosarul nr. 1.432/R/1995 al Curtii de Apel Brasov, ca fiind lipsita de obiect.
    2. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 lit. a), b) si c) din Legea nr. 1/1970, ridicata de Cornea Constantin Florin in fata Curtii de Apel Brasov, in Dosarul nr. 1.432/R/1995, si constata ca acestea sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 11 septembrie 1996.

                          PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

                              Magistrat asistent,
                              Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 91/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 91 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu