E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 264 din 16 iunie 2004

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 605 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Academia de Stiinte Medicale este institutia publica de interes national in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academica, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii.
    (2) Sediul Academiei de Stiinte Medicale se afla in municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 19 - 21, sectorul 2.
    Art. 2
    Academia de Stiinte Medicale este continuatoarea Academiei de Stiinte Medicale, infiintata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 3
    Academia de Stiinte Medicale are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice in scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
    b) promovarea pe plan national a cercetarilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sanatatii publice si stiintelor farmaceutice;
    c) coordonarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniile de varf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfasurate in unitatile aflate in coordonarea sau subordonarea Ministerului Sanatatii sau in alte unitati de profil.
    Art. 4
    In realizarea obiectului sau de activitate, Academia de Stiinte Medicale colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Romana, institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie, precum si cu alte ministere, institutii si unitati de profil.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 5
    Academia de Stiinte Medicale se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 6
    (1) Academia de Stiinte Medicale indeplineste urmatoarele atributii pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    a) participa la elaborarea strategiei nationale a activitatii de cercetare stiintifica din domeniul medical si farmaceutic, in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei Romaniei;
    b) contribuie la valorificarea cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, asigurand indrumarea metodologica a unitatilor medico-sanitare;
    c) elaboreaza programe de cercetare stiintifica in domeniile de interes pentru Ministerul Sanatatii si alte organe ale administratiei publice;
    d) colaboreaza, la nivel national, la programele de cooperare stiintifica internationala ale institutelor de cercetare medicala si ale colectivelor de cercetare din institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman si ale centrelor de cercetare cu profil biomedical si interdisciplinar;
    e) participa la elaborarea programelor stiintifice medicale ale Ministerului Sanatatii, ale Ministerului Integrarii Europene, ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale Academiei Romane si ale altor ministere si institutii interesate;
    f) initiaza si dezvolta relatii de colaborare cu institutii stiintifice si de invatamant din tara si din strainatate, precum si cu organizatii nationale si internationale;
    g) acorda, in conditiile legii, distinctii si premii pentru contributii deosebite in activitatea stiintifica;
    h) organizeaza, in nume propriu sau in colaborare cu societati stiintifice medicale din tara si din strainatate, manifestari stiintifice, congrese, seminarii, ateliere de lucru si simpozioane pe problemele cercetarii medico-farmaceutice si/sau asistentei medicale;
    i) participa, impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu alte institutii abilitate, la evaluarea si atestarea capacitatii institutiilor care desfasoara activitati de cercetare in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, in conditiile legii;
    j) formuleaza puncte de vedere in legatura cu infiintarea sau desfiintarea de institute, centre si unitati de cercetare din domeniul medical si farmaceutic;
    k) conduce programe de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, atribuite de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct;
    l) elaboreaza, in concordanta cu normele internationale, reglementari privind bioetica, observatiile si cercetarea pe om, conditiile de folosire a animalelor de laborator;
    m) contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicala nationala cu programele Uniunii Europene din domeniul medical si farmaceutic;
    n) coordoneaza si evalueaza activitatea de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din structurile proprii;
    o) propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, in conditiile legii, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale;
    p) formuleaza propuneri in domeniul dezvoltarii invatamantului medical si farmaceutic;
    q) organizeaza educatia medicala continua a personalului care lucreaza in domeniul medical si farmaceutic uman, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si in colaborare cu institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie acreditate. Programele nationale de educatie medicala continua sunt avizate de Ministerul Sanatatii, precum si de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    r) informeaza anual Ministerul Sanatatii asupra principalelor activitati desfasurate, cu impact asupra starii de sanatate si a asistentei medicale.
    (2) Academia de Stiinte Medicale indeplineste si alte atributii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul sau.
    Art. 7
    (1) Academia de Stiinte Medicale reuneste personalitati de o deosebita valoare stiintifica si profesionala din domeniile cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice.
    (2) Academia de Stiinte Medicale are in componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numarul membrilor de onoare se stabileste prin statut.
    (3) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu din domeniile prevazute la alin. (1).
    (4) Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniul medical si farmaceutic.
    Art. 8
    Academia de Stiinte Medicale poate acorda si titlul de membru post-mortem.
    Art. 9
    Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor Academiei de Stiinte Medicale se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 10
    (1) Membrii titulari ai Academiei de Stiinte Medicale beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu salariul mediu pe economie.
    (2) Membrii titulari si corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale sunt mentinuti in activitate sau in functii de conducere pana la varsta de 70 de ani. Peste aceasta varsta sunt mentinuti in activitate numai cu acordul institutiei in care lucreaza, prin prelungiri anuale in baza certificatului de sanatate.
    Art. 11
    Academia de Stiinte Medicale isi organizeaza in centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale, unitati fara personalitate juridica.
    Art. 12
    Pentru buna desfasurare a activitatii Academiei de Stiinte Medicale, in structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice.
    Art. 13
    Atributiile si modul de organizare si functionare ale filialelor teritoriale si ale sectiilor stiintifice se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 14
    Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Medicale sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul stiintific;
    c) biroul executiv al consiliului stiintific;
    d) presedintele.
    Art. 15
    (1) Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale constituie forul suprem de conducere al acesteia si este alcatuita din academicieni membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (2) Numai membrii titulari si membrii corespondenti au drept de vot.
    Art. 16
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale are urmatoarele atributii:
    a) adopta Statutul Academiei de Stiinte Medicale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii;
    b) aproba darea de seama asupra activitatii desfasurate intre doua adunari generale, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
    c) aproba programe pentru valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniul medical si farmaceutic si pentru imbunatatirea asistentei medicale;
    d) alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de Stiinte Medicale;
    e) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei de Stiinte Medicale. Mandatul acestora este de 4 ani, avand dreptul de a fi realesi pentru inca un mandat.
    Art. 17
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale este legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit numarul legal de doua treimi din membri, se convoaca, in termen de maximum 30 de zile, o noua adunare, care se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total de membri. In cazul in care nici la a doua convocare nu este intrunit numarul legal de membri, se convoaca, in termen de maximum 10 zile, o noua adunare, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
    Art. 18
    Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie, la solicitarea consiliului stiintific sau a jumatate plus unu din numarul membrilor.
    Art. 19
    Consiliul stiintific asigura conducerea Academiei de Stiinte Medicale intre sesiunile adunarii generale.
    Art. 20
    (1) Consiliul stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti, secretarul general, precum si presedintii filialelor.
    (2) Biroul executiv al consiliului stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa.
    Art. 21
    (1) Presedintele Academiei de Stiinte Medicale este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv.
    (2) Presedintele reprezinta Academia de Stiinte Medicale in relatiile cu tertii si este ordonator de credite.
    (3) Atributiile consiliului stiintific, ale biroului executiv, ale presedintelui si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    (4) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada de mai mult de 30 de zile, va desemna, in vederea exercitarii acestora, pe unul dintre vicepresedinti.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    Art. 22
    Numarul maxim de posturi si structura organizatorica ale Academiei de Stiinte Medicale se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 23
    Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Stiinte Medicale se face in conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.
    Art. 24
    (1) Finantarea Academiei de Stiinte Medicale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si din venituri proprii.
    (2) Academia de Stiinte Medicale poate beneficia de donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Academia de Stiinte Medicale are in dotare un parc auto propriu.
    (2) Numarul maxim de autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru si filialele teritoriale se stabilesc potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Structurile de cercetare care isi desfasoara activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale

    Art. 26
    (1) Cercetarea stiintifica medicala si farmaceutica cuprinde:
    a) cercetarea medicala fundamentala;
    b) cercetarea medicala clinica;
    c) cercetarea medicala in domeniul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate;
    d) cercetarea in domeniul stiintelor farmaceutice;
    e) cercetarea in domeniul tehnologiilor medicale avansate;
    f) cercetarea in domeniul medicinei comparate;
    g) cercetarea in domeniul epidemiologiei si medicinei preventive.
    (2) Urmatoarele structuri de cercetare isi pot desfasura activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale:
    a) nuclee;
    b) colective;
    c) laboratoare;
    d) sectii;
    e) departamente;
    f) institute in care se desfasoara activitate de asistenta medicala, de invatamant si cercetare stiintifica medicala si institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, care au personalitate juridica si sunt in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii;
    g) institutii fara personalitate juridica, in care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica medicala, grefate pe clinici sau sectii.
    (3) Structurile de cercetare stiintifica medicala prevazute la alin. (2) lit. a) - e) pot functiona atat in institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, cat si in celelalte unitati sanitare cu sau fara paturi, in care se desfasoara si activitate de asistenta medicala si invatamant.
    Art. 27
    Unitatile de cercetare prevazute la art. 26 alin. (2), care incheie contracte de cercetare stiintifica medicala, informeaza direct Academia de Stiinte Medicale asupra rezultatelor cercetarilor pentru care au fost finantate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Sintagma "Academia de Stiinte Medicale" nu poate fi folosita de nici o alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.
    Art. 29
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Academia de Stiinte Medicale, prin intermediul Ministerului Sanatatii, supune spre aprobare Guvernului statutul acesteia.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 21 august 1969, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1), precum si prevederile referitoare la academicieni, cuprinse in art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 264/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 264 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 264/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu