Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din 13 ianuarie 1998

pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academica


SmartCity3

a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 19 din 21 ianuarie 1998

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia europeana cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                                  PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ANDREI IOAN CHILIMAN


                             CONVENTIA EUROPEANA
cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare*)

    *) Traducere

    Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
    avand in vedere Conventia culturala europeana, semnata la Paris la 19 decembrie 1954,
    avand in vedere Conventia europeana cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul in universitati, semnata la Paris la 11 decembrie 1953,
    avand in vedere Conventia europeana cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnata la Paris la 15 decembrie 1956,
    considerand ca aceste conventii trebuie completate cu dispozitii prevazand recunoasterea academica a titlurilor universitare obtinute in strainatate,
    au convenit asupra  celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Pentru aplicarea prezentei conventii:
    a) termenul universitati desemneaza:
    (i) universitatile; si
    (ii) institutiile considerate ca fiind de nivel universitar de catre partile contractante pe teritoriul carora ele sunt situate si avand dreptul sa confere titluri de nivel universitar;
    b) termenul titlu universitar desemneaza orice grad, diploma sau certificat eliberat de o universitate situata pe teritoriul unei parti contractante si incheind o perioada de studii universitare;
    c) nu sunt considerate titluri universitare, in acceptiunea lit. b) a prezentului articol, gradele, diplomele sau certificatele eliberate in urma unui examen partial.
    Art. 2
    1. In vederea aplicarii prezentei conventii se stabileste o distinctie intre partile contractante, dupa cum, pe teritoriul lor, autoritatea competenta in problemele de echivalare a titlurilor este:
    a) statul;
    b) universitatea;
    c) statul sau universitatea, dupa caz.
    2. Fiecare parte contractanta va aduce la cunostinta Secretarului general al Consiliului Europei, in interval de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii, in legatura cu aceasta, care este autoritatea competenta in problema echivalarii titlurilor universitare pe teritoriul sau.
    Art. 3
    1. Partile contractante vizate la lit. a) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor acorda recunoasterea academica a titlurilor universitare eliberate de o universitate situata pe teritoriul unei alte parti contractante.
    2. Recunoasterea academica a unui titlu universitar strain va permite titularului:
    a) sa urmeze studii universitare complementare si sa se prezinte la examenele universitare, incheind aceste studii pentru a fi admis la pregatirea titlului sau a gradului superior, incluzand si doctoratul, in aceleasi conditii ca cele care se aplica nationalilor partii contractante, in situatia in care admiterea la aceste studii si examene depinde de posesia unui titlu universitar national de aceeasi natura;
    b) sa foloseasca un titlu academic, conferit de o universitate straina, precizandu-i originea.
    Art. 4
    In ceea ce priveste lit. a) a paragrafului 2 al art. 3 al prezentei conventii, fiecare parte contractanta va putea:
    a) in cazul in care regulamentul examenelor necesare pentru un titlu universitar strain nu contine anumite materii prescrise pentru titlul national corespunzator, sa nu i se acorde recunoasterea decat dupa trecerea cu succes a unui examen suplimentar la aceste materii;
    b) sa impuna detinatorilor unui titlu universitar strain o proba in limba sa oficiala sau intr-una dintre limbile sale oficiale, daca studiile au fost facute intr-o alta limba.
    Art. 5
    Partile contractante vizate la lit. b) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor transmite textul conventiei autoritatilor competente, pe teritoriul lor, in problema echivalarii titlurilor universitare, si le vor incuraja sa examineze cu bunavointa si sa aplice principiile enuntate la art. 3 si 4.
    Art. 6
    Partile contractante vizate la lit. c) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor aplica dispozitiile art. 3 si 4, in cazurile in care echivalarea titlurilor universitare tine de competenta statului, si dispozitiile art. 5, in cazul in care statul nu este autoritatea competenta in materie.
    Art. 7
    Secretarul general al Consiliului Europei va putea, periodic, sa invite partile contractante sa-i prezinte o expunere scrisa a masurilor si deciziilor luate pentru executarea dispozitiilor prezentei conventii.
    Art. 8
    Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte parti contractante informatiile primite de la fiecare dintre ele, conform cu art. 2 si 7 ale prezentei conventii, si va tine la curent Comitetul de Ministri cu privire la progresele realizate in aplicarea prezentei conventii.
    Art. 9
    Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va trebui sa fie considerata susceptibila:
    a) de a afecta dispozitii mai favorabile cu privire la recunoasterea titlurilor universitare straine, continute intr-o conventie la care vreuna dintre partile contractante ar fi deja semnatara, sau sa faca mai putin agreata incheierea ulterioara a unei astfel de conventii de catre una dintre partile contractante; sau
    b) sa prejudicieze obligatia vreunei persoane de a se supune legilor si regulamentelor in vigoare pe teritoriul unei parti contractante in ceea ce priveste intrarea, sederea si plecarea strainilor.
    Art. 10
    1. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificata. Instrumentele ratificarii vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Prezenta conventie va intra in vigoare la o luna de la data depunerii celui de al treilea instrument de ratificare.
    3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, conventia va intra in vigoare la o luna de la data depunerii instrumentului sau de ratificare.
    4. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea sa invite orice stat nemembru al consiliului sa adere la aceasta. Orice stat care a primit aceasta invitatie va putea sa isi dea adeziunea, depunandu-si instrumentul sau de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei. Pentru orice stat aderent, prezenta conventie va intra in vigoare la o luna de la data depunerii instrumentului sau de adeziune.
    5. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite tuturor membrilor Consiliului Europei, ca si statelor aderente depunerea tuturor instrumentelor de ratificare si adeziunea.
    Art. 11
    Orice parte contractanta va putea, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sau in orice moment ulterior, sa declare, prin notificare adresata Secretarului general al Consiliului Europei, ca prezenta conventie se va aplica la toate sau la o parte dintre teritoriile ale caror relatii internationale aceasta le asigura.
    Art. 12
    1. La expirarea unui interval de 5 ani de la intrarea sa in vigoare, prezenta conventie va putea fi, in orice moment, anulata de fiecare dintre partile contractante.
    Aceasta anulare se va face pe calea notificarii adresate Secretarului general al Consiliului Europei, care va informa celelalte parti contractante.
    2. Aceasta anulare va intra in vigoare pentru partea contractanta interesata la 6 luni de la data primirii sale de catre Secretarul general al Consiliului Europei.
    In cunostinta de cauza, subsemnatii, deplin autorizati in acest sens de guvernele respective, au semnat prezenta conventie.
    Elaborata la Paris la 14 decembrie 1959, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand valoare egala, intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele Consiliului Europei.
    Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificata fiecaruia dintre guvernele semnatare si aderente.

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Austria,
                              Strasbourg, 25 iulie 1960,
                              H. Reichmann

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Belgiei,
                              P. Wigny

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Cipru,

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Danemarcei,
                              Strasbourg, 16 martie 1961,
                              W. Hammershaimb

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Franceze,
                              M. Couve de Murville

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Federale
                              a Germaniei,
                              Strasbourg, 31 decembrie 1963,
                              Felician Prill

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Greciei,
                              E. Averoff-Tositsas
    In momentul semnarii prezentei conventii, eu declar ca Guvernul elen isi rezerva dreptul de a nu aplica propriilor sai cetateni dispozitiile prevazute la art. 3 al conventiei.

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Islanda,
                              Petur Eggerz

                              Pentru Guvernul Irlandei,
                              Strasbourg, 13 ianuarie 1964,
                              Brian Durnin

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Italiene,
                              G. Pella

                              Pentru Guvernul
                              Principatului Liechtenstein,

                              Pentru Guvernul Marelui
                              Ducat al Luxemburgului,
                              E. Schauss

                              Pentru Guvernul Maltei,
                              Strasbourg, 7 mai 1968,
                              George Borg Oliver

                              Pentru Guvernul Regatului
                              Tarilor de Jos,
                              H.R. van Houten

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Norvegiei,
                              Halvard Lange

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Portugheze,
                              Strasbourg, 27 aprilie 1987,
                              V. Sa Machado

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Suediei,
                              Strasbourg, 27 iunie 1967
                              Sten Lindh

                              Pentru Guvernul
                              Confederatiei Elvetiene,

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Turcia,
                              Fatin R. Zorlu

                              Pentru Guvernul Regatului
                              Unit al Marii Britanii
                              David Ormsby-Gore

                              Adeziuni facute conform
                              art. 10 paragraful 4:
                              Spania: 17 decembrie 1976
                              Iugoslavia: 15 septembrie 1977
                              Sfantul Scaun: 21 iunie 1979SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu