Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din 13 ianuarie 1998

pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academica


SmartCity3

a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 19 din 21 ianuarie 1998

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia europeana cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                                  PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ANDREI IOAN CHILIMAN


                             CONVENTIA EUROPEANA
cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare*)

    *) Traducere

    Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
    avand in vedere Conventia culturala europeana, semnata la Paris la 19 decembrie 1954,
    avand in vedere Conventia europeana cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul in universitati, semnata la Paris la 11 decembrie 1953,
    avand in vedere Conventia europeana cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnata la Paris la 15 decembrie 1956,
    considerand ca aceste conventii trebuie completate cu dispozitii prevazand recunoasterea academica a titlurilor universitare obtinute in strainatate,
    au convenit asupra  celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Pentru aplicarea prezentei conventii:
    a) termenul universitati desemneaza:
    (i) universitatile; si
    (ii) institutiile considerate ca fiind de nivel universitar de catre partile contractante pe teritoriul carora ele sunt situate si avand dreptul sa confere titluri de nivel universitar;
    b) termenul titlu universitar desemneaza orice grad, diploma sau certificat eliberat de o universitate situata pe teritoriul unei parti contractante si incheind o perioada de studii universitare;
    c) nu sunt considerate titluri universitare, in acceptiunea lit. b) a prezentului articol, gradele, diplomele sau certificatele eliberate in urma unui examen partial.
    Art. 2
    1. In vederea aplicarii prezentei conventii se stabileste o distinctie intre partile contractante, dupa cum, pe teritoriul lor, autoritatea competenta in problemele de echivalare a titlurilor este:
    a) statul;
    b) universitatea;
    c) statul sau universitatea, dupa caz.
    2. Fiecare parte contractanta va aduce la cunostinta Secretarului general al Consiliului Europei, in interval de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii, in legatura cu aceasta, care este autoritatea competenta in problema echivalarii titlurilor universitare pe teritoriul sau.
    Art. 3
    1. Partile contractante vizate la lit. a) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor acorda recunoasterea academica a titlurilor universitare eliberate de o universitate situata pe teritoriul unei alte parti contractante.
    2. Recunoasterea academica a unui titlu universitar strain va permite titularului:
    a) sa urmeze studii universitare complementare si sa se prezinte la examenele universitare, incheind aceste studii pentru a fi admis la pregatirea titlului sau a gradului superior, incluzand si doctoratul, in aceleasi conditii ca cele care se aplica nationalilor partii contractante, in situatia in care admiterea la aceste studii si examene depinde de posesia unui titlu universitar national de aceeasi natura;
    b) sa foloseasca un titlu academic, conferit de o universitate straina, precizandu-i originea.
    Art. 4
    In ceea ce priveste lit. a) a paragrafului 2 al art. 3 al prezentei conventii, fiecare parte contractanta va putea:
    a) in cazul in care regulamentul examenelor necesare pentru un titlu universitar strain nu contine anumite materii prescrise pentru titlul national corespunzator, sa nu i se acorde recunoasterea decat dupa trecerea cu succes a unui examen suplimentar la aceste materii;
    b) sa impuna detinatorilor unui titlu universitar strain o proba in limba sa oficiala sau intr-una dintre limbile sale oficiale, daca studiile au fost facute intr-o alta limba.
    Art. 5
    Partile contractante vizate la lit. b) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor transmite textul conventiei autoritatilor competente, pe teritoriul lor, in problema echivalarii titlurilor universitare, si le vor incuraja sa examineze cu bunavointa si sa aplice principiile enuntate la art. 3 si 4.
    Art. 6
    Partile contractante vizate la lit. c) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor aplica dispozitiile art. 3 si 4, in cazurile in care echivalarea titlurilor universitare tine de competenta statului, si dispozitiile art. 5, in cazul in care statul nu este autoritatea competenta in materie.
    Art. 7
    Secretarul general al Consiliului Europei va putea, periodic, sa invite partile contractante sa-i prezinte o expunere scrisa a masurilor si deciziilor luate pentru executarea dispozitiilor prezentei conventii.
    Art. 8
    Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte parti contractante informatiile primite de la fiecare dintre ele, conform cu art. 2 si 7 ale prezentei conventii, si va tine la curent Comitetul de Ministri cu privire la progresele realizate in aplicarea prezentei conventii.
    Art. 9
    Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va trebui sa fie considerata susceptibila:
    a) de a afecta dispozitii mai favorabile cu privire la recunoasterea titlurilor universitare straine, continute intr-o conventie la care vreuna dintre partile contractante ar fi deja semnatara, sau sa faca mai putin agreata incheierea ulterioara a unei astfel de conventii de catre una dintre partile contractante; sau
    b) sa prejudicieze obligatia vreunei persoane de a se supune legilor si regulamentelor in vigoare pe teritoriul unei parti contractante in ceea ce priveste intrarea, sederea si plecarea strainilor.
    Art. 10
    1. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificata. Instrumentele ratificarii vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Prezenta conventie va intra in vigoare la o luna de la data depunerii celui de al treilea instrument de ratificare.
    3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, conventia va intra in vigoare la o luna de la data depunerii instrumentului sau de ratificare.
    4. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea sa invite orice stat nemembru al consiliului sa adere la aceasta. Orice stat care a primit aceasta invitatie va putea sa isi dea adeziunea, depunandu-si instrumentul sau de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei. Pentru orice stat aderent, prezenta conventie va intra in vigoare la o luna de la data depunerii instrumentului sau de adeziune.
    5. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite tuturor membrilor Consiliului Europei, ca si statelor aderente depunerea tuturor instrumentelor de ratificare si adeziunea.
    Art. 11
    Orice parte contractanta va putea, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sau in orice moment ulterior, sa declare, prin notificare adresata Secretarului general al Consiliului Europei, ca prezenta conventie se va aplica la toate sau la o parte dintre teritoriile ale caror relatii internationale aceasta le asigura.
    Art. 12
    1. La expirarea unui interval de 5 ani de la intrarea sa in vigoare, prezenta conventie va putea fi, in orice moment, anulata de fiecare dintre partile contractante.
    Aceasta anulare se va face pe calea notificarii adresate Secretarului general al Consiliului Europei, care va informa celelalte parti contractante.
    2. Aceasta anulare va intra in vigoare pentru partea contractanta interesata la 6 luni de la data primirii sale de catre Secretarul general al Consiliului Europei.
    In cunostinta de cauza, subsemnatii, deplin autorizati in acest sens de guvernele respective, au semnat prezenta conventie.
    Elaborata la Paris la 14 decembrie 1959, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand valoare egala, intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele Consiliului Europei.
    Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificata fiecaruia dintre guvernele semnatare si aderente.

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Austria,
                              Strasbourg, 25 iulie 1960,
                              H. Reichmann

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Belgiei,
                              P. Wigny

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Cipru,

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Danemarcei,
                              Strasbourg, 16 martie 1961,
                              W. Hammershaimb

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Franceze,
                              M. Couve de Murville

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Federale
                              a Germaniei,
                              Strasbourg, 31 decembrie 1963,
                              Felician Prill

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Greciei,
                              E. Averoff-Tositsas
    In momentul semnarii prezentei conventii, eu declar ca Guvernul elen isi rezerva dreptul de a nu aplica propriilor sai cetateni dispozitiile prevazute la art. 3 al conventiei.

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Islanda,
                              Petur Eggerz

                              Pentru Guvernul Irlandei,
                              Strasbourg, 13 ianuarie 1964,
                              Brian Durnin

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Italiene,
                              G. Pella

                              Pentru Guvernul
                              Principatului Liechtenstein,

                              Pentru Guvernul Marelui
                              Ducat al Luxemburgului,
                              E. Schauss

                              Pentru Guvernul Maltei,
                              Strasbourg, 7 mai 1968,
                              George Borg Oliver

                              Pentru Guvernul Regatului
                              Tarilor de Jos,
                              H.R. van Houten

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Norvegiei,
                              Halvard Lange

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Portugheze,
                              Strasbourg, 27 aprilie 1987,
                              V. Sa Machado

                              Pentru Guvernul
                              Regatului Suediei,
                              Strasbourg, 27 iunie 1967
                              Sten Lindh

                              Pentru Guvernul
                              Confederatiei Elvetiene,

                              Pentru Guvernul
                              Republicii Turcia,
                              Fatin R. Zorlu

                              Pentru Guvernul Regatului
                              Unit al Marii Britanii
                              David Ormsby-Gore

                              Adeziuni facute conform
                              art. 10 paragraful 4:
                              Spania: 17 decembrie 1976
                              Iugoslavia: 15 septembrie 1977
                              Sfantul Scaun: 21 iunie 1979SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu