Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.993 din 13.12.2018

privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 04 ianuarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepţionării şi punerii în funcţiune a acestora. Articolul 3
(1) Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, teren şi construcţie, aflate în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii.
(2) Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 4Se aprobă comasarea părţilor de imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 cu imobilul având numărul de identificare MFP 164066, rezultând un nou imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 5Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, urmând ca, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, să opereze modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ionel-Sorinel Vasilca ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35517 8.19.01 Reţele telefonice de transport şi distribuţie Ţara: România 1998 58.653.339 Hotărârea Guvernului nr. 808/1997 Procesul-verbal nr. 35873 din 31.12.2008 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Procesul-verbal nr. 35272 din 31.12.2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010 Procesul-verbal S/40257 din 10.03.2011 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013 Hotărârea Guvernului. nr. 316/2014 Hotărârea Guvernului. nr. 960/2014 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 Hotărârea Guvernului nr. 247/2016 Hotărârea Guvernului nr 1.023/2016 În administrare Imobil
35518 8.19.01 Imobil 1 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 208067 1984 48.345.159 Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35519 8.19.01 Teren 1 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 208067 1984 4.028.955 Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 258/1996 Hotărârea Guvernului. nr. 229/2006 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 961/2014 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35520 8.19.01 Imobil 2 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 327965 1994 623.083 Decret prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35521 8.19.01 Teren 2 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 327965 1979 1.061.511 Decret prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului. nr. 431/2015 În administrare Imobil
35522 8.19.01 Imobil 3 Ţara: România; judeţ: Ilfov CF 215 1980 2.543.222 Decret prezidenţial nr. 216/1979 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Proces-verbal nr. 136.470/20.10.2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35523 8.19.01 Teren 3 Ţara: România; judeţ: Ilfov CF 215 1980 607.433 Decret prezidenţial nr. 216/1979 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35526 8.19.01 Imobil 6 Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna Ciocăneşti CF 70515 1980 7.840.966 Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35527 8.19.01 Teren 6 Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna Ciocăneşti CF 70515 1980 109.588 Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35528 8.19.01 Imobil 7 Ţara: România; judeţ: Giurgiu; comuna Singureni CF 30847 1994 734.557 Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35529 8.19.01 Teren 7 Ţara: România; judeţ: Giurgiu; comuna Singureni CF 30847 1994 324.224 Decret prezidenţial nr. 290/1978 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35532 8.19.01 Imobil 9 Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna Moroeni CF 305 1978 119.602 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35533 8.19.01 Teren 9 Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna Moroeni CF 305 1978 136.486 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35541 8.19.01 Imobil 14 Ţara: România; judeţ: Botoşani; comuna Durneşti CF 50707 1974 35.987 Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35542 8.19.01 Teren 13 Ţara: România; judeţ: Botoşani; comuna Durneşti CF 50707 1974 3.276 Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35543 8.19.01 Imobil 15 Ţara: România; judeţ: Botoşani; oraş Dărăbani CF 52545 1973 35.987 Decret prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35544 8.19.01 Teren 14 Ţara: România; judeţ: Botoşani; oraş Dărăbani CF 52545 1973 5.481 Decret prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35546 8.19.01 Teren 15 Ţara: România; judeţ: Buzău CF 27 1975 44.310 Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003 Hotărârea Guvernului nr. 956/2008 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35547 8.19.01 Imobil 17 Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş Sinaia CF 420 1975 1.875.006 Decret prezidenţial nr. 170/1975 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35548 8.19.01 Teren 16 Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş Sinaia CF 420 1975 54.383 Decret prezidenţial nr. 170/1975 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35553 8.19.01 Imobil 20 Ţara: România; judeţ: Alba; comuna Vinţu de Jos CF 6428 1987 167.089 Decizia C.P. Alba nr. 308/1987 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35554 8.19.01 Teren 19 Ţara: România; judeţ: Alba; comuna Vinţu de Jos CF 6428 2007 1.365 CV nr. 3.534 din 15.11.2007, CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35555 8.19.01 Imobil 21 Ţara: România; judeţ: Gorj; sat Runcurel CF 35987 1981 221.442 Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980 Procesul-verbal nr. 491.163 din 31.12.2005 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35556 8.19.01 Teren 20 Ţara: România; judeţ: Gorj; sat Runcurel CF 35987 1980 36.457 Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35558 8.19.01 Teren 21 Ţara: România; judeţ: Vaslui; Localitatea Bahnari CF 1 1976 4.388 Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35559 8.19.01 Imobil 23 Ţara: România; judeţ: Argeş; oraş Ştefăneşti CF 1 1975 8.355 Decret prezidenţial nr. 170/1975 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35560 8.19.01 Teren 22 Ţara: România; judeţ: Argeş; oraş Ştefăneşti; CF 1 1975 1.398 Decret prezidenţial nr. 170/1975 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35561 8.19.01 Imobil 24 Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Şinteu CF 50495 1975 20.424 Decret prezidenţial nr. 170/1975 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35562 8.19.01 Teren 23 Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Şinteu CF 50495 1975 1.945 Decret prezidenţial nr. 170/1975 Procesul-verbal nr. 340.901/2005 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35567 8.19.01 Imobil 27 Ţara: România; judeţ: Sălaj CF 7593 1999 39.836 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
35568 8.19.01 Teren 26 Ţara: România; judeţ: Sălaj; Muntele Mezeş CF 7593 1999 664 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
121050 8.19.01 Imobil 32 Ţara: România; judeţ: Ilfov; oraş Măgurele CF 137021 2000 306.986 Autorizaţie construcţie nr. 146.895 din 20.10.2000 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
121051 8.19.01 Imobil 33 Ţara: România; judeţ: Constanţa; localitatea Neptun CF 1134 2000 477.991 Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2000 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
121052 8.19.01 Teren 28 Ţara: România; judeţ: Constanţa; localitatea Neptun CF 1134 2000 389.394 Hotărârea Guvernului nr. 1.246/.2000 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
121057 8.19.01 Teren 29 Ţara: România; judeţ: Buzău; comuna Merei CF 27 2001 8.997 Hotărârea Guvernului nr. 736/1995 Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003 Hotărârea Guvernului nr. 956/2008 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 518/2016 În administrare Imobil
144475 8.19.01 Imobil 38 Ţara: România; judeţ: Braşov; Comuna Cristian CF 103849 2002 46.815.958 Hotărârea Guvernului nr. 114/2002 Hotărârea Guvernului nr. 943/2003 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Procesul-verbal nr. 136.730, 136.731 din 26.09.2008 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 960/2013 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
144476 8.19.01 Teren 30 Ţara: România; judeţ: Braşov; comuna Cristian CF 103713 2002 1.806.214 Hotărârea Guvernului nr. 114/2002 Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 43/2003 Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 25/2006 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 960/2013 Hotărârea Guvernului nr. 961/2013 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
152112 8.19.01 Teren 31 Ţara: România; judeţ: Arad; municipiul Arad CF 15878 2006 12.786 Hotărârea Guvernului nr. 19/2006 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
154562 8.19.01 Teren 32 Ţara: România; judeţ: Arad; localitatea: Ineu CF 8892 2008 12.883 Hotărârea Consiliului Local. Ineu nr. 54/2008 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
15527 8.19.01 Teren 33 Ţara: România; judeţ: Sălaj; municipiul Zalău CF 53961 2009 102.631 Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
155228 8.19.01 Imobil 34 Ţara: România; judeţ: Arad; oraş Chişineu-Criş CF 302172 2010 4.516 Hotărârea Consiliului Local Chişineu-Criş nr. 13 din 18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
155789 8.19.01 Teren 36 Ţara: România; judeţ: Iaşi; CF 133043 2011 10.247 Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
155790 8.19.01 Imobil 43 Ţara: România; judeţ: Sălaj CF 53961 2010 553.042 Proces-verbal nr. 139.428/2010 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
155791 8.19.01 Imobil 44 Ţara: România; judeţ: Vâlcea; localitatea: Izbăşeşti CF 35108 2010 1.119.256 Proces-verbal nr. 7.624.404/2010 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
155792 8.19.01 Teren 35 Ţara: România; judeţ: Vâlcea; localitatea: Izbăşeşti CF 35108 2010 13.458 CVC nr. 1.624/2010 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
158522 8.19.01 Imobil 46 Ţara: România; judeţ: Iaşi; CF 133043 2012 695.248 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
158523 8.19.01 Teren 37 Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud; CF 25467 2012 37.752 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
158524 8.19.01 Imobil 45 Ţara: România; judeţ: Hunedoara; CF 61113 2012 1.271.148 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
158525 8.19.01 Teren 38 Ţara: România; judeţ: Hunedoara; CF 61113 2011 3.250 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
159537 8.19.01 Imobil 47 Ţara: România; judeţ: Suceava 2013 50.127 Hotărârea Guvernului nr. 316/2014 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 În administrare Imobil
159756 8.19.01 Imobil 48 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 226884 2014 44.173.381 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
159757 8.19.01 Imobil 49 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 226884 2014 508.445 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
159758 8.19.01 Imobil 50 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 226884 2014 565.315 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
159759 8.19.01 Imobil 51 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 226884 2014 129.043 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
159760 8.19.01 Imobil 53 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 226884 2014 13.552.124 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
159761 8.19.01 Imobil 52 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 226884 2014 1.620.192 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
159762 8.19.01 Teren 39 Ţara: România; judeţ: Hunedoara; sat: Sânpetru CF 60908 2014 170 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 În administrare Imobil
160284 8.19.01 Imobil 54 Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud; CF 25467 2014 1.464.105 Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014 În administrare Imobil
160285 8.19.01 Imobil 55 Ţara: România; judeţ: Bihor; municipiul Oradea CF 186701-C1 2014 25.143 Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014 În administrare Imobil
160286 8.19.01 Teren 40 Ţara: România; judeţ: Bihor; municipiul Oradea CF 186701 2014 5.649 Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
160760 8.19.01 Imobil 56 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 757 2015 3.322.451 Hotărârea Guvernului nr. 610/2015 În administrare Imobil
162328 8.19.01 Imobil 57 Ţara: România; judeţ: Hunedoara; sat: Sânpetru CF 60908 2016 430.807 Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016 În administrare Imobil
162329 8.19.01 Imobil 58 Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF 69108 2016 27.503.629 Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016 În administrare Imobil
TOTAL 274.678.256

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
8.19.01 Imobil 59 Construcţie metalică Ţara: România; judeţ: Harghita; localitatea Cristuru Secuiesc CF nr. 52894 2017 77.454,32 Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 396 din 29.03.2017 Proces-verbal nr. 133.351 din 30.03.2017 Proces–verbal nr. 134.181 din 13.04.2017 În administrare Imobil
8.19.01 Imobil 60 Clădire sediu (parte de imobil) Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul Bucureşti CF nr. 226884 2017 83.347.478,24 Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 762.958 din 3.07.2017 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 3 DATELE DE IDENTIFICARE ale părţilor din imobile care se transmit din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Nr. MFP şi codul de clasificaţie Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea totală de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea bunului care se transmite Serviciului Român de Informaţii - lei - Valoarea de inventar a bunului care rămâne în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - lei -
Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6 Statul român, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (CUI 4267230) Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204291) 35.519 (parţial)/8.19.01 Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, înscris în CF nr. 226884 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 226884 4.028.955 408.303,84 3.620.651,16
Se va atribui de către MFP/8.19.01 Cota-parte de 40% din imobilul C3, având suprafaţa construită de 386 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.480 mp, înscrisă în CF nr. 226884 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 226884 83.347.478,24 83.347.478,24 -

ANEXA Nr. 4 DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului compus dintr-o parte de teren şi dintr-o construcţie aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii ca urmare a comasării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
1 35.519 (parţial) 8.19.01 Teren în cotă indiviză care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066 Municipiul Bucureşti Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204291) Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cota indiviză de 10,13% 408.303,84
2 Se va atribui de către MFP. Sediu, reprezentând cota-parte din construcţia C3 preluată din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066 Cota-parte din construcţia C3, având suprafaţa construită de 386 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.480 mp 83.347.478,24
3 164066 Sediu, reprezentând cota-parte din construcţia C3 administrată de Serviciul Român de Informaţii, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066 Cota-parte din construcţia C3, având suprafaţa construită de 577 mp şi suprafaţa desfăşurată de 3.710 mp 17.274.464
4 164066 Sediu rezultat ca urmare a comasării bunurilor imobile de la nr. crt. 1-3 Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, şi construcţia C3 în integralitate 101.030.246,08SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 993/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 993 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 993/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu