E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 979 din 11 decembrie 1995

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 21 decembrie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 4 august 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul regulamentului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Regulament privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii"
    2. Articolul 1.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1.1
    Prevederile prezentului regulament se aplica pentru organizarea licitatiilor in vederea achizitiilor publice de bunuri si de servicii, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare si din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    In sensul prezentului regulament, prin bunuri se intelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte fizice, de orice fel si cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, iar prin servicii se intelege serviciile legate de aceste bunuri, cat si reparatiile sau orice alte servicii, cu exceptia reparatiilor capitale si a demolarilor la constructii si instalatii, pentru care se aplica prevederile legale privind achizitiile de investitii."
    3. Articolul 1.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1.2
    Prezentul regulament nu se aplica in cazul:
    a) achizitiilor publice de bunuri si servicii care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezentul regulament.
    De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achizitiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalatii care constituie parti componente ale bunurilor prevazute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, ambalajele destinate exclusiv conservarii bunurilor de mai sus, precum si serviciile legate de furnizarea sau repararea acestora.
    Procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor de natura celor prevazute la alin. 1 si 2, se aproba, in mod distinct, de catre Guvern;
    b) achizitiilor publice de bunuri destinate pastrarii indelungate in rezervele materiale nationale, care se vor face in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare si valorificare a produselor din rezervele materiale nationale, precum si a altor achizitii de bunuri si de servicii care fac obiectul unor excluderi in baza unor reglementari legale ulterioare."
    4. Articolul 2.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.1
    Pentru organizarea licitatiilor privind achizitiile publice de bunuri si de servicii, astfel cum au fost definite la art. 1.1., functia de indrumare metodologica unitara revine Ministerului Finantelor, care va elabora norme si reglementari privind continutul documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea si desfasurarea licitatiilor."
    5. Litera e) a articolului 2.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) organizeaza evidenta activitatilor de licitatii pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii;"
    6. Articolul 2.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.3
    Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie, persoana juridica achizitoare numeste, prin decizie, pentru fiecare achizitie publica de bunuri sau de servicii, o comisie de licitatie.
    La licitatiile organizate de regiile autonome pentru achizitiile de bunuri de natura activelor corporale, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete si din credite externe garantate sau contractate direct de stat, comisiile de licitatie se numesc prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin decizie a autoritatii administratiei publice locale."
    7. Liniuta a cincea a articolului 2.5. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- reprezentantul ministerului de resort sau, dupa caz, al administratiei publice locale, in cazul licitatiilor organizate de regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale finantate din sursele prevazute la art. 2.3. alin. 2."
    8. Articolul 2.6. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.6
    Onorariile participantilor in comisiile de licitatie, atat pentru achizitii de bunuri si de servicii, cat si pentru investitii, care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare se suporta de catre persoana juridica achizitoare si se platesc dupa ce hotararea de acceptare a ramas definitiva.
    Nu beneficiaza de onorarii pentru activitatea desfasurata in comisiile de licitatie, in timpul programului normal de lucru, reprezentantul Ministerului Finantelor, al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al ministerului de resort si, dupa caz, al administratiei publice locale. De asemenea, nu se acorda onorarii pentru repetarea unor licitatii.
    Cuantumul onorariilor si, dupa caz, al celorlalte drepturi se stabileste de persoana juridica achizitoare in conditiile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicata."
    9. Articolul 2.8. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.8
    Achizitionarea de bunuri si de servicii prin organizarea de licitatii publice este obligatorie pentru bunurile si, respectiv, serviciile de acelasi fel a caror valoare totala pentru satisfacerea necesitatilor persoanei juridice achizitoare pe un intreg an bugetar este de peste 50 milioane lei.
    Pentru achizitionarea de bunuri si de servicii a caror valoare este inferioara limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selectiei de oferte de pret.
    Nu este admisa achizitionarea de bunuri si de servicii ale caror caracteristici, respectiv calitati, depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.
    Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achizitii nejustificate se fac raspunzatoare persoanele vinovate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    In cazul achizitiei de bunuri si de servicii de acelasi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an bugetar, a caror valoare este sub 50 milioane lei, daca nu este posibila obtinerea a cel putin 3 oferte de pret, se va proceda astfel:
    - daca in termenul mentionat in adresele prin care s-au solicitat minimum trei oferte au fost primite numai doua oferte, vor fi achizitionate bunurile sau serviciile pentru care s-a prezentat pretul cel mai avantajos si care corespund calitativ cerintelor persoanei juridice achizitoare;
    - daca un singur ofertant a raspuns la solicitare, persoana juridica achizitoare va achizitiona bunurile sau serviciile de la acesta, cu avizul ordonatorului de credite bugetare pentru achizitia dintr-o singura sursa, sau va putea repeta cererea de oferte de pret.
    Pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte in scris oferte de pret purtand semnatura si stampila acestora, conducatorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariati din subordinea sa care sa testeze preturile practicate la data respectiva si sa le consemneze sub semnatura proprie, cu viza salariatului cu atributii de control preventiv din unitate."
    10. Alineatul 1 al articolului 2.9. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.9
    In cazul achizitiei publice de bunuri si de servicii a caror valoare depaseste 267.000.000 lei, contractantii straini pot participa la procedura de achizitie, daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul (ofertantul) strain."
    11. Articolul 2.10. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.10
    Licitatia publica deschisa fara preselectie este licitatia care se organizeaza intr-o singura etapa, pentru achizitii de bunuri si de servicii, la care pot participa, in numar nelimitat, ofertanti interni sau externi care indeplinesc conditiile cuprinse in documentele licitatiei impuse de organizatori."
    12. Alineatul 2 al articolului 2.11. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Aceasta procedura se aplica pentru bunurile si serviciile la care persoana juridica achizitoare doreste sa selectioneze in prealabil ofertantii competenti si potentiali, scopul primei etape constituindu-l intocmirea listei ofertantilor selectionati."
    13. Articolul 2.12. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.12
    Licitatia publica restransa este licitatia in care:
    - bunul sau serviciul, datorita specificului sau, poate fi achizitionat, de regula, de la un numar restrans de ofertanti;
    sau
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract.
    Anuntarea licitatiei publice restranse se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund conditiilor prevazute la alineatul precedent. In acest caz, licitatia nu poate fi organizata mai devreme de 3 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor de participare.
    Numarul de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie de minimum trei."
    14. Articolul 2.13. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.13
    Pentru a se asigura de participarea producatorilor interni la procedurile de licitatie prevazute la art. 2.10. si 2.11., persoana juridica achizitoare, in afara anuntului publicitar, va invita in scris producatori interni cunoscuti.
    In cazul in care cunoaste mai multi producatori interni, persoana juridica achizitoare va invita in scris cel putin trei dintre acestia.
    In acest sens, producatorii vor confirma in mod obligatoriu primirea invitatiei de participare la licitatie.
    In situatia in care persoana juridica achizitoare a indeplinit procedura de licitatie publica deschisa fara preselectie si s-au prezentat doar doi ofertanti cu oferte corespunzatoare conditiilor din caietul de sarcini, comisia poate accepta oferta cu pretul cel mai mic. Daca la licitatie nu s-a prezentat nici un ofertant, comisia de licitatie va putea hotari fie repetarea licitatiei, fie, ca urmare a inexistentei unei alternative, intocmirea notei justificative pentru achizitia de la singurul furnizor intern al bunurilor sau serviciilor in cauza.
    In cazul in care ofertele prezentate sunt necorespunzatoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzatoare, licitatia se va repeta.
    In situatia in care, ca urmare a repetarii licitatiei, nu s-au prezentat oferte corespunzatoare sau s-a prezentat o singura oferta corespunzatoare, comisia de licitatie va putea hotari fie organizarea unei noi licitatii, fie intocmirea notei justificative pentru achizitia dintr-o singura sursa, neexistand alternative pentru achizitia publica prin licitatie.
    Nota justificativa se intocmeste potrivit prevederilor art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Pretul din oferta acceptata in urma desfasurarii unei proceduri de licitatie publica este ferm si nu poate fi majorat la incheierea contractului de achizitie si nici ulterior pe toata perioada derularii contractului."
    15. Articolul 3.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3.1
    Organizatorul licitatiei va face anunturi publicitare in presa interna sau, dupa caz, in presa internationala, cu minimum 10 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor."
    16. Liniutele a patra si a sasea ale articolului 3.4. se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "- forma si obiectul licitatiei, precum si descrierea bunurilor si a serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate; natura, cantitatea si calitatea acestora; termenele, conditiile de livrare sau de furnizare si de plata;"
    "- alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de catre Ministerul Finantelor, in functie de specificul achizitiei publice de bunuri si de servicii."
    17. Litera e) a articolului 3.7. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) conditiile cu caracter economic, tehnic si de calitate, garantiile financiare, precum si alte informatii si documente solicitate ofertantului de catre persoana juridica achizitoare."
    18. Articolul 4.9. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.9
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia de licitatie, prin simpla apreciere a pretului sau prin apreciere prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti stabiliti in prealabil de catre comisia de licitatie prin caietul de sarcini, avandu-se in vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate."
    19. Articolul 4.10. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.10
    Comisia de licitatie intocmeste o hotarare de acceptare a ofertei in 2 (doua) exemplare, in cel mult 10 zile de la data sedintei de licitatie, dintre care un exemplar poate fi luat de catre reprezentantul Ministerului Finantelor.
    Hotararea va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitatie;
    - nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost acceptata;
    - justificarea criteriilor tehnice, economice si de calitate pe baza carora a fost acceptata oferta;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiilor de licitatie;
    - data intocmirii."
    20. Alineatul 1 al articolului 4.11. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.11
    In cazul evaluarii ofertelor pe baza de simpla apreciere, hotararea de acceptare a ofertei se adopta in favoarea ofertei cu pretul cel mai scazut si care intruneste calitatile tehnice si de executie minimale cerute prin caietul de sarcini."
    21. Articolul 4.13. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.13
    Hotararea de acceptare a ofertei in favoarea unui ofertant constituie actul in baza caruia persoana juridica achizitoare incheie contractul de achizitie publica in conditiile reglementarilor legale in vigoare."
    22. Dupa articolul 6.1. se introduce articolul 6.1.^1 care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6.1.^1
    Achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata si cu ciclu lung de fabricatie (minimum 6 luni) se poate realiza si in cazul in care in anul bugetar curent este asigurata numai o parte a fondurilor necesare, diferenta urmand a fi alocata in perioadele urmatoare."
    23. Anexa la regulament se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor va actualiza in mod corespunzator Normele metodologice nr. 46.544/1994 privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.
    Art. 3
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, modificat si completat prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1
                        LISTA
cuprinzand grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si materialele cu caracteristici specifice care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala

    1. Avioane, elicoptere, parasute si sisteme de parasute cu specific militar
    2. Submarine, nave maritime de lupta, nave fluviale de lupta, tancuri maritime si fluviale pentru alimentarea navelor, nave de asigurare de lupta (inclusiv salupe, barci cu si fara motor)
    3. Tehnica de aerodrom, mijloace si aparatura pentru navigatie navala si aeriana, echipamente de semnalizare pentru nave si aeronave, cu specific militar
    4. Tancuri, autotunuri, tunuri, obuziere, tunuri-obuziere si alte categorii de guri de foc de toate tipurile si calibrele
    5. Rachete si instalatii de lansare a rachetelor
    6. Armament de infanterie, mitraliere si aruncatoare
    7. Arme albe
    8. Bombe, torpile, rachete si munitie pentru toate categoriile de armament
    9. Mijloace si materiale speciale pentru interventii si control antiterorist, de impiedicare si neutralizare a actiunilor agresive (bastoane, scuturi, casti de protectie si veste antiglont, complete de echipamente antitrauma, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor si alte produse specifice)
    10. Tehnica si aparatura specifica activitatii criminalistice si pentru probarea faptelor infractionale:
    10.1. truse criminalistice si pentru testari de stupefiante
    10.2. aparatura pentru determinarea comportamentului simulat
    11. Tehnica specifica de instructie (aparatura pentru poligoane automatizate, simulatoare pentru pregatirea de lupta, tinte)
    12. Aparatura artileristica, sisteme si subsisteme de conducere a focului
    13. Puncte de comanda mobile si de stat major
    14. Masini de lupta, autospeciale blindate, autospeciale cu dotari specifice apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale
    15. Autostatii, radiorelee, statii complexe de radio si statii de radiolocatie destinate apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale
    16. Aparatura, mijloace si echipamente de transmisiuni destinate apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale:
    16.1. Aparatura de multiplexare, comutare si terminala pentru transmisiuni voce, date, fax cu posibilitatea de protectie, criptare, secretizare a comunicatiilor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente
    16.2. Echipamente pentru criptarea si decriptarea semnalelor analogice si digitale si sisteme de management ale cheilor de codificare
    16.3. Aparatura de masura, control si aparatura specifica utilizate in controlul antiinterceptare si controlul radiatiilor parazite, emise de echipamentele de telecomunicatii si prelucrare a datelor
    16.4. Statii radio fixe, receptoare mobile si portabile, conventionale si cu acces multiplu in VHF si UHF, prevazute cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare, inclusiv sisteme de antene
    16.5. Radiorelee, statie in unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea si extensia locala a punctelor de radiocomunicatii si a nodurilor de transmisiuni cu posibilitati de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente
    16.6. Mijloace de determinare a Pozitiei autospecialelor aflate in deplasare
    16.7. Mijloace de paza si alarmare a obiectivelor militare, precum si sisteme de anuntare operativa a personalului
    16.8. Receptoare de trafic, panoramice, de banda larga pentru analiza complexa si criptografica a semnalelor analogice si digitale.
    16.9. Aparatura de goniometrie fixa, mobila si portabila, inclusiv autospeciale astfel echipate
    17. Utilaje militare de geniu, mijloace pentru cercetare genistica, control tehnic si materiale pentru mascarea genistica
    18. Mijloace si materiale pentru lucrari de distrugeri si minare-deminare
    19. Mijloace explozive si de dare a focului
    20. Tehnica si materiale pentru decontaminarea chimica, radioactiva si biologica, precum si materialele de protectie individuala impotriva efectelor armelor de nimicire in masa
    21. Tehnica si materiale pentru controlul nuclear si chimic cu specific militar
    22. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decat cele comune
    23. Uniforme militare pentru protectie impotriva factorilor nocivi, de interventie si lupta si accesorii pentru acestea
    24. Corturi militare pentru protectie impotriva factorilor nocivi
    25. Manusi si costume compensatoare pentru piloti
    26. Carburanti, lubrifianti, substante chimice si lichide speciale cu caracter specific, necesare functionarii si intretinerii bunurilor mentionate in lista
    27. Subansambluri, accesorii, piese de schimb si componente pentru bunurile cuprinse in lista
    28. Reparatii, modernizari, reconditionari si revizii la produsele si materialele specifice mentionate in lista
    29. Prestatii si lucrari ce se executa cu produsele si mijloacele specifice mentionate in lista
    30. Sigilii, stampile, distinctii si alte insemne care implica siguranta nationala.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 979/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 979 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu