E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 979 din 11 decembrie 1995

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 21 decembrie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 4 august 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul regulamentului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Regulament privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii"
    2. Articolul 1.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1.1
    Prevederile prezentului regulament se aplica pentru organizarea licitatiilor in vederea achizitiilor publice de bunuri si de servicii, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare si din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    In sensul prezentului regulament, prin bunuri se intelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte fizice, de orice fel si cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, iar prin servicii se intelege serviciile legate de aceste bunuri, cat si reparatiile sau orice alte servicii, cu exceptia reparatiilor capitale si a demolarilor la constructii si instalatii, pentru care se aplica prevederile legale privind achizitiile de investitii."
    3. Articolul 1.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1.2
    Prezentul regulament nu se aplica in cazul:
    a) achizitiilor publice de bunuri si servicii care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezentul regulament.
    De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achizitiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalatii care constituie parti componente ale bunurilor prevazute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, ambalajele destinate exclusiv conservarii bunurilor de mai sus, precum si serviciile legate de furnizarea sau repararea acestora.
    Procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor de natura celor prevazute la alin. 1 si 2, se aproba, in mod distinct, de catre Guvern;
    b) achizitiilor publice de bunuri destinate pastrarii indelungate in rezervele materiale nationale, care se vor face in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare si valorificare a produselor din rezervele materiale nationale, precum si a altor achizitii de bunuri si de servicii care fac obiectul unor excluderi in baza unor reglementari legale ulterioare."
    4. Articolul 2.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.1
    Pentru organizarea licitatiilor privind achizitiile publice de bunuri si de servicii, astfel cum au fost definite la art. 1.1., functia de indrumare metodologica unitara revine Ministerului Finantelor, care va elabora norme si reglementari privind continutul documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea si desfasurarea licitatiilor."
    5. Litera e) a articolului 2.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) organizeaza evidenta activitatilor de licitatii pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii;"
    6. Articolul 2.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.3
    Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie, persoana juridica achizitoare numeste, prin decizie, pentru fiecare achizitie publica de bunuri sau de servicii, o comisie de licitatie.
    La licitatiile organizate de regiile autonome pentru achizitiile de bunuri de natura activelor corporale, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete si din credite externe garantate sau contractate direct de stat, comisiile de licitatie se numesc prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin decizie a autoritatii administratiei publice locale."
    7. Liniuta a cincea a articolului 2.5. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- reprezentantul ministerului de resort sau, dupa caz, al administratiei publice locale, in cazul licitatiilor organizate de regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale finantate din sursele prevazute la art. 2.3. alin. 2."
    8. Articolul 2.6. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.6
    Onorariile participantilor in comisiile de licitatie, atat pentru achizitii de bunuri si de servicii, cat si pentru investitii, care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare se suporta de catre persoana juridica achizitoare si se platesc dupa ce hotararea de acceptare a ramas definitiva.
    Nu beneficiaza de onorarii pentru activitatea desfasurata in comisiile de licitatie, in timpul programului normal de lucru, reprezentantul Ministerului Finantelor, al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al ministerului de resort si, dupa caz, al administratiei publice locale. De asemenea, nu se acorda onorarii pentru repetarea unor licitatii.
    Cuantumul onorariilor si, dupa caz, al celorlalte drepturi se stabileste de persoana juridica achizitoare in conditiile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicata."
    9. Articolul 2.8. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.8
    Achizitionarea de bunuri si de servicii prin organizarea de licitatii publice este obligatorie pentru bunurile si, respectiv, serviciile de acelasi fel a caror valoare totala pentru satisfacerea necesitatilor persoanei juridice achizitoare pe un intreg an bugetar este de peste 50 milioane lei.
    Pentru achizitionarea de bunuri si de servicii a caror valoare este inferioara limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selectiei de oferte de pret.
    Nu este admisa achizitionarea de bunuri si de servicii ale caror caracteristici, respectiv calitati, depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.
    Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achizitii nejustificate se fac raspunzatoare persoanele vinovate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    In cazul achizitiei de bunuri si de servicii de acelasi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an bugetar, a caror valoare este sub 50 milioane lei, daca nu este posibila obtinerea a cel putin 3 oferte de pret, se va proceda astfel:
    - daca in termenul mentionat in adresele prin care s-au solicitat minimum trei oferte au fost primite numai doua oferte, vor fi achizitionate bunurile sau serviciile pentru care s-a prezentat pretul cel mai avantajos si care corespund calitativ cerintelor persoanei juridice achizitoare;
    - daca un singur ofertant a raspuns la solicitare, persoana juridica achizitoare va achizitiona bunurile sau serviciile de la acesta, cu avizul ordonatorului de credite bugetare pentru achizitia dintr-o singura sursa, sau va putea repeta cererea de oferte de pret.
    Pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte in scris oferte de pret purtand semnatura si stampila acestora, conducatorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariati din subordinea sa care sa testeze preturile practicate la data respectiva si sa le consemneze sub semnatura proprie, cu viza salariatului cu atributii de control preventiv din unitate."
    10. Alineatul 1 al articolului 2.9. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.9
    In cazul achizitiei publice de bunuri si de servicii a caror valoare depaseste 267.000.000 lei, contractantii straini pot participa la procedura de achizitie, daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul (ofertantul) strain."
    11. Articolul 2.10. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.10
    Licitatia publica deschisa fara preselectie este licitatia care se organizeaza intr-o singura etapa, pentru achizitii de bunuri si de servicii, la care pot participa, in numar nelimitat, ofertanti interni sau externi care indeplinesc conditiile cuprinse in documentele licitatiei impuse de organizatori."
    12. Alineatul 2 al articolului 2.11. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Aceasta procedura se aplica pentru bunurile si serviciile la care persoana juridica achizitoare doreste sa selectioneze in prealabil ofertantii competenti si potentiali, scopul primei etape constituindu-l intocmirea listei ofertantilor selectionati."
    13. Articolul 2.12. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.12
    Licitatia publica restransa este licitatia in care:
    - bunul sau serviciul, datorita specificului sau, poate fi achizitionat, de regula, de la un numar restrans de ofertanti;
    sau
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract.
    Anuntarea licitatiei publice restranse se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund conditiilor prevazute la alineatul precedent. In acest caz, licitatia nu poate fi organizata mai devreme de 3 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor de participare.
    Numarul de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie de minimum trei."
    14. Articolul 2.13. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.13
    Pentru a se asigura de participarea producatorilor interni la procedurile de licitatie prevazute la art. 2.10. si 2.11., persoana juridica achizitoare, in afara anuntului publicitar, va invita in scris producatori interni cunoscuti.
    In cazul in care cunoaste mai multi producatori interni, persoana juridica achizitoare va invita in scris cel putin trei dintre acestia.
    In acest sens, producatorii vor confirma in mod obligatoriu primirea invitatiei de participare la licitatie.
    In situatia in care persoana juridica achizitoare a indeplinit procedura de licitatie publica deschisa fara preselectie si s-au prezentat doar doi ofertanti cu oferte corespunzatoare conditiilor din caietul de sarcini, comisia poate accepta oferta cu pretul cel mai mic. Daca la licitatie nu s-a prezentat nici un ofertant, comisia de licitatie va putea hotari fie repetarea licitatiei, fie, ca urmare a inexistentei unei alternative, intocmirea notei justificative pentru achizitia de la singurul furnizor intern al bunurilor sau serviciilor in cauza.
    In cazul in care ofertele prezentate sunt necorespunzatoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzatoare, licitatia se va repeta.
    In situatia in care, ca urmare a repetarii licitatiei, nu s-au prezentat oferte corespunzatoare sau s-a prezentat o singura oferta corespunzatoare, comisia de licitatie va putea hotari fie organizarea unei noi licitatii, fie intocmirea notei justificative pentru achizitia dintr-o singura sursa, neexistand alternative pentru achizitia publica prin licitatie.
    Nota justificativa se intocmeste potrivit prevederilor art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Pretul din oferta acceptata in urma desfasurarii unei proceduri de licitatie publica este ferm si nu poate fi majorat la incheierea contractului de achizitie si nici ulterior pe toata perioada derularii contractului."
    15. Articolul 3.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3.1
    Organizatorul licitatiei va face anunturi publicitare in presa interna sau, dupa caz, in presa internationala, cu minimum 10 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor."
    16. Liniutele a patra si a sasea ale articolului 3.4. se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "- forma si obiectul licitatiei, precum si descrierea bunurilor si a serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate; natura, cantitatea si calitatea acestora; termenele, conditiile de livrare sau de furnizare si de plata;"
    "- alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de catre Ministerul Finantelor, in functie de specificul achizitiei publice de bunuri si de servicii."
    17. Litera e) a articolului 3.7. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) conditiile cu caracter economic, tehnic si de calitate, garantiile financiare, precum si alte informatii si documente solicitate ofertantului de catre persoana juridica achizitoare."
    18. Articolul 4.9. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.9
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia de licitatie, prin simpla apreciere a pretului sau prin apreciere prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti stabiliti in prealabil de catre comisia de licitatie prin caietul de sarcini, avandu-se in vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate."
    19. Articolul 4.10. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.10
    Comisia de licitatie intocmeste o hotarare de acceptare a ofertei in 2 (doua) exemplare, in cel mult 10 zile de la data sedintei de licitatie, dintre care un exemplar poate fi luat de catre reprezentantul Ministerului Finantelor.
    Hotararea va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitatie;
    - nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost acceptata;
    - justificarea criteriilor tehnice, economice si de calitate pe baza carora a fost acceptata oferta;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiilor de licitatie;
    - data intocmirii."
    20. Alineatul 1 al articolului 4.11. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.11
    In cazul evaluarii ofertelor pe baza de simpla apreciere, hotararea de acceptare a ofertei se adopta in favoarea ofertei cu pretul cel mai scazut si care intruneste calitatile tehnice si de executie minimale cerute prin caietul de sarcini."
    21. Articolul 4.13. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4.13
    Hotararea de acceptare a ofertei in favoarea unui ofertant constituie actul in baza caruia persoana juridica achizitoare incheie contractul de achizitie publica in conditiile reglementarilor legale in vigoare."
    22. Dupa articolul 6.1. se introduce articolul 6.1.^1 care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6.1.^1
    Achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata si cu ciclu lung de fabricatie (minimum 6 luni) se poate realiza si in cazul in care in anul bugetar curent este asigurata numai o parte a fondurilor necesare, diferenta urmand a fi alocata in perioadele urmatoare."
    23. Anexa la regulament se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor va actualiza in mod corespunzator Normele metodologice nr. 46.544/1994 privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.
    Art. 3
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, modificat si completat prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1
                        LISTA
cuprinzand grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si materialele cu caracteristici specifice care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala

    1. Avioane, elicoptere, parasute si sisteme de parasute cu specific militar
    2. Submarine, nave maritime de lupta, nave fluviale de lupta, tancuri maritime si fluviale pentru alimentarea navelor, nave de asigurare de lupta (inclusiv salupe, barci cu si fara motor)
    3. Tehnica de aerodrom, mijloace si aparatura pentru navigatie navala si aeriana, echipamente de semnalizare pentru nave si aeronave, cu specific militar
    4. Tancuri, autotunuri, tunuri, obuziere, tunuri-obuziere si alte categorii de guri de foc de toate tipurile si calibrele
    5. Rachete si instalatii de lansare a rachetelor
    6. Armament de infanterie, mitraliere si aruncatoare
    7. Arme albe
    8. Bombe, torpile, rachete si munitie pentru toate categoriile de armament
    9. Mijloace si materiale speciale pentru interventii si control antiterorist, de impiedicare si neutralizare a actiunilor agresive (bastoane, scuturi, casti de protectie si veste antiglont, complete de echipamente antitrauma, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor si alte produse specifice)
    10. Tehnica si aparatura specifica activitatii criminalistice si pentru probarea faptelor infractionale:
    10.1. truse criminalistice si pentru testari de stupefiante
    10.2. aparatura pentru determinarea comportamentului simulat
    11. Tehnica specifica de instructie (aparatura pentru poligoane automatizate, simulatoare pentru pregatirea de lupta, tinte)
    12. Aparatura artileristica, sisteme si subsisteme de conducere a focului
    13. Puncte de comanda mobile si de stat major
    14. Masini de lupta, autospeciale blindate, autospeciale cu dotari specifice apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale
    15. Autostatii, radiorelee, statii complexe de radio si statii de radiolocatie destinate apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale
    16. Aparatura, mijloace si echipamente de transmisiuni destinate apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale:
    16.1. Aparatura de multiplexare, comutare si terminala pentru transmisiuni voce, date, fax cu posibilitatea de protectie, criptare, secretizare a comunicatiilor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente
    16.2. Echipamente pentru criptarea si decriptarea semnalelor analogice si digitale si sisteme de management ale cheilor de codificare
    16.3. Aparatura de masura, control si aparatura specifica utilizate in controlul antiinterceptare si controlul radiatiilor parazite, emise de echipamentele de telecomunicatii si prelucrare a datelor
    16.4. Statii radio fixe, receptoare mobile si portabile, conventionale si cu acces multiplu in VHF si UHF, prevazute cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare, inclusiv sisteme de antene
    16.5. Radiorelee, statie in unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea si extensia locala a punctelor de radiocomunicatii si a nodurilor de transmisiuni cu posibilitati de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente
    16.6. Mijloace de determinare a Pozitiei autospecialelor aflate in deplasare
    16.7. Mijloace de paza si alarmare a obiectivelor militare, precum si sisteme de anuntare operativa a personalului
    16.8. Receptoare de trafic, panoramice, de banda larga pentru analiza complexa si criptografica a semnalelor analogice si digitale.
    16.9. Aparatura de goniometrie fixa, mobila si portabila, inclusiv autospeciale astfel echipate
    17. Utilaje militare de geniu, mijloace pentru cercetare genistica, control tehnic si materiale pentru mascarea genistica
    18. Mijloace si materiale pentru lucrari de distrugeri si minare-deminare
    19. Mijloace explozive si de dare a focului
    20. Tehnica si materiale pentru decontaminarea chimica, radioactiva si biologica, precum si materialele de protectie individuala impotriva efectelor armelor de nimicire in masa
    21. Tehnica si materiale pentru controlul nuclear si chimic cu specific militar
    22. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decat cele comune
    23. Uniforme militare pentru protectie impotriva factorilor nocivi, de interventie si lupta si accesorii pentru acestea
    24. Corturi militare pentru protectie impotriva factorilor nocivi
    25. Manusi si costume compensatoare pentru piloti
    26. Carburanti, lubrifianti, substante chimice si lichide speciale cu caracter specific, necesare functionarii si intretinerii bunurilor mentionate in lista
    27. Subansambluri, accesorii, piese de schimb si componente pentru bunurile cuprinse in lista
    28. Reparatii, modernizari, reconditionari si revizii la produsele si materialele specifice mentionate in lista
    29. Prestatii si lucrari ce se executa cu produsele si mijloacele specifice mentionate in lista
    30. Sigilii, stampile, distinctii si alte insemne care implica siguranta nationala.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 979/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 979 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu