E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 63 din 22 februarie 1994    * Republicata

privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 173 din  4 august 1995


SmartCity3


    REGULAMENT*)
privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri

    *) Republicat in temeiul art. IV din Hotararea Guvernului nr. 414/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 3 iulie 1995.
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 24 martie 1994, si a mai fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 30 septembrie 1994.

    1. Dispozitii generale
    Art. 1.1
    Potrivit prevederilor prezentului regulament, bunurile pentru care se organizeaza licitatii in vederea achizitiilor publice sunt: produsele, echipamentele si orice alte obiecte fizice, de orice fel si cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete si din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    Art. 1.2
    Prezentul regulament nu se aplica in cazul:
    a) achizitiilor publice de bunuri care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezentul regulament.
    De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achizitiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalatii care constituie parti componente ale bunurilor prevazute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, precum si ambalajele destinate exclusiv conservarii bunurilor de mai sus;
    b) achizitiilor publice de bunuri care fac obiectul unor excluderi in baza unor prevederi legale. Achizitionarea bunurilor destinate pastrarii indelungate in rezervele materiale nationale si vanzarea acestora se vor face in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare si valorificare a produselor din rezervele materiale nationale.
    2. Organizarea procedurilor de licitatii
    Art. 2.1
    Pentru organizarea licitatiilor privind achizitiile publice de bunuri, astfel cum au fost stabilite la art. 1.1, functia de indrumare metodologica unitara revine Ministerului Finantelor, care va elabora norme si reglementari pentru continutul documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea, desfasurarea licitatiilor si incheierea contractelor.
    Art. 2.2
    In executarea functiei de indrumare metodologica unitara, Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
    a) controleaza respectarea regulilor de organizare si desfasurare a licitatiilor stabilite prin prezentul regulament;
    b) constata contraventiile si aplica sanctiunile - stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 - persoanei juridice achizitoare sau persoanelor vinovate;
    c) avizeaza deciziile luate de persoana juridica achizitoare ca raspuns la contestatiile ofertantilor;
    d) desemneaza reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    e) organizeaza evidenta activitatilor de licitatii pentru achizitiile publice de bunuri;
    f) indruma activitatea de informare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii referitoare la licitatii.
    Art. 2.3
    Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie, persoana juridica achizitoare numeste, prin decizie, pentru fiecare achizitie publica de bunuri, o comisie de licitatie.
    Art. 2.4
    Comisia de licitatie verifica respectarea conditiilor referitoare la publicitatea licitatiei, prevazute in prezentul regulament, raspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si acceptare a ofertelor, precum si de respectarea procedurii de desfasurare a licitatiei.
    Art. 2.5
    Comisia de licitatie este compusa din minimum 5 membri si va cuprinde:
    - presedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare;
    - reprezentantul desemnat al Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, in cazul achizitiilor publice de bunuri pentru stocul de mobilizare de la agentii economici;
    - reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul achizitiilor publice de bunuri imobiliare;
    - reprezentantul ministerului de resort, pentru licitatiile organizate de regiile autonome, in conformitate cu art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993;
    - alti reprezentanti, ca membri in comisia de licitatie, care vor fi specialisti cu experienta profesionala in domeniul achizitiei publice respective si cu probitate morala.
    Art. 2.6
    Onorariile participantilor in comisia de licitatie, care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de catre persoana juridica achizitoare, iar cuantumul acestora se va stabili de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in conditiile legii.
    Art. 2.7
    Organizatorul licitatiei este persoana juridica achizitoare care raspunde de pregatirea si desfasurarea licitatiei.
    Art. 2.8
    Achizitionarea de bunuri prin organizarea de licitatii publice este obligatorie pentru bunurile de acelasi fel care urmeaza a fi achizitionate in vederea satisfacerii nevoilor persoanelor juridice achizitoare pentru un an intreg, in limita creditelor bugetare aprobate, bunuri a caror valoare totala este de peste 30 milioane lei; in asemenea cazuri prin contracte se va prevedea si esalonarea livrarilor potrivit necesitatilor.
    Pentru achizitionarea de bunuri a caror valoare este inferioara limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selectiei de oferte de pret, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Nu este admisa achizitionarea de bunuri ale caror caracteristici depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.
    Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achizitii nejustificate se fac raspunzatoare persoanele vinovate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    In cazul achizitiei de bunuri de acelasi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an, a caror valoare este sub 30 milioane lei, daca nu este posibila obtinerea a cel putin 3 oferte de pret, se va proceda astfel:
    - vor fi solicitate oferte de pret in scris, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, de la cel putin trei agenti economici;
    - daca in termenul mentionat in adresa prin care s-a solicitat oferta au fost facute numai doua oferte, vor fi achizitionate bunurile pentru care s-a prezentat pretul cel mai avantajos si care corespund calitativ cerintelor persoanei juridice achizitoare;
    - daca un singur ofertant a raspuns la solicitare, persoana juridica achizitoare va putea achizitiona bunurile de la aceasta sau va putea repeta cererea de oferta de pret.
    Pentru achizitionarea de bunuri cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte oferte de pret in scris purtand semnatura si stampila acestora, conducatorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariati din subordinea sa care sa testeze preturile practicate la data respectiva si sa le consemneze sub semnatura proprie cu viza salariatului cu atributii de control preventiv din unitate.
    Art. 2.9
    In cazul achizitiei publice de bunuri a caror valoare depaseste 267.000.000 lei, contractantii straini pot participa la procedura de achizitie, daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul (ofertantul) strain.
    Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Comertului, dupa caz, va atesta, la cererea persoanei juridice achizitoare, indeplinirea  conditiei de reciprocitate, prevazuta in alineatul precedent.
    Cuantumul sumei prevazute la alin. 1 se va actualiza periodic de catre Ministerul Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb valutar al D.S.T.
    Art. 2.10
    Licitatia publica deschisa fara preselectie este licitatia care se organizeaza intr-o singura etapa, pentru achizitii de bunuri la care pot participa, in numar nelimitat, ofertanti interni sau externi care indeplinesc conditiile cuprinse in documentele licitatiei impuse de organizatori.
    Art. 2.11
    Licitatia publica deschisa cu preselectie este licitatia organizata in doua etape distincte: in prima etapa participa toti ofertantii interesati si care raspund anuntului publicitar, iar in a doua etapa participa numai ofertantii selectionati de comisia de licitatie pe baza competitivitatii lor.
    Aceasta procedura se aplica pentru bunurile la care persoana juridica achizitoare doreste sa selectioneze in prealabil ofertantii competenti si potentiali, scopul primei etape constituindu-l intocmirea listei ofertantilor selectionati.
    Art. 2.12
    Licitatia publica restransa este licitatia in care:
    - bunul, datorita specificului sau, poate fi achizitionat, de regula, de la un numar restrans de ofertanti;
    sau
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract.
    Anuntarea licitatiei publice restranse se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund conditiilor prevazute la alineatul precedent.
    Numarul de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie de minimum 3 (trei).
    Art. 2.13
    In situatia in care persoana juridica achizitoare a indeplinit una din procedurile de licitatie prevazute la art. 2.10 - 2.12 si s-au prezentat mai putin de trei ofertanti cu oferte corespunzatoare conditiilor din caietul de sarcini, comisia poate aproba achizitia de la ofertantul care a oferit bunuri la pretul cel mai avantajos sau, dupa caz, de la unicul ofertant.
    Pretul din oferta acceptata in urma desfasurarii unei proceduri de licitatie publica este ferm si nu poate fi modificat la incheierea contractului de achizitie si nici ulterior, pe toata perioada derularii contractului.
    In cazul in care nu s-a prezentat nici un ofertant sau daca ofertele prezentate nu corespund conditiilor din caietul de sarcini, comisia va putea hotari fie repetarea procedurilor de licitatie, fie intocmirea notei justificative de catre conducatorul persoanei juridice achizitoare pentru achizitia dintr-o singura sursa, potrivit art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, ca singura alternativa.
    3. Publicitatea
    Art. 3.1
    Organizatorul licitatiei va face anunturi publicitare in presa interna sau, dupa caz, in presa internationala, cu minimum 15 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertei.
    Art. 3.2
    Publicarea anuntului referitor la licitatie se face in cotidianul Guvernului "Vocea Romaniei", la tariful stabilit de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu acordul Ministerului Finantelor, si, dupa caz, intr-o publicatie de raspindire locala.
    Art. 3.3
    In situatia in care se urmareste si atragerea ofertantilor straini, licitatia va fi cu participare internationala, caz in care publicarea anuntului publicitar de licitatie se face in cel putin un cotidian de larga circulatie internationala sau, dupa caz, intr-o publicatie internationala de specialitate.
    Art. 3.4
    Continutul minim al anuntului publicitar al licitatiei va fi:
    - denumirea persoanei juridice achizitoare si sediul acesteia;
    - conditiile de participare;
    - locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
    - forma si obiectul licitatiei, precum si descrierea bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate; natura, cantitatea si calitatea acestora; termenele, conditiile de livrare si de plata;
    - data si ora limita a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, precum si data, ora si locul deschiderii ofertelor; limba de circulatie internationala in care se redacteaza oferta (oferta se va redacta inclusiv in limba romana);
    - alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de catre Ministerul Finantelor, in functie de specificul achizitiei publice de bunuri.
    Dupa caz, anuntul publicitar al licitatiei poate fi completat cu:
    - denumirea ordonatorului de credite sau a finantatorului;
    - forma si volumul garantiilor solicitate;
    - suma si conditiile de plata aferente documentatiei referitoare la licitatie.
    Art. 3.5
    Publicarea anuntului pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie se face in mod similar cu cel prezentat la art. 3.4., cu precizarea ca se organizeaza preselectia ofertantilor. In vederea preselectiei, organizatorul licitatiei transmite, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul sau, informatii tehnice si economice privind licitatia, precum si instructiuni de prezentare a documentelor pentru preselectie.
    De regula, documentele pentru preselectie pe care ofertantul le transmite persoanei juridice achizitoare se refera la: informatii privind caracteristicile tehnico-economice ale productiei, calificarea personalului, documente privind situatia financiara, scrisori de recomandare.
    Dupa primirea documentelor pentru preselectie de la ofertanti, in prima etapa, comisia de licitatie le studiaza, compara performantele acestora si intocmeste lista ofertantilor selectionati. Organizatorul licitatiei are obligatia de a comunica tuturor ofertantilor participanti, in scris, rezultatul preselectiei, pe baza hotararii comisiei de licitatie.
    Numarul de ofertanti selectionati trebuie sa fie de minimum 3 (trei).
    Art. 3.6
    Invitatiile de participare la licitatia publica restransa se transmit numai anumitor ofertanti, selectionati de persoana juridica achizitoare.
    Ofertantii care primesc invitatia de participare la licitatie, daca doresc sa participe, transmit in scris organizatorului licitatiei cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali. Ofertantii care nu primesc invitatii nu pot sa participe la licitatia publica restransa.
    Documentele licitatiei se pun la dispozitie, contra cost, numai ofertantilor care au transmis organizatorului licitatiei cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali.
    Art. 3.7
    Documentatia referitoare la licitatie, pusa la dispozitia ofertantilor interesati de catre persoana juridica achizitoare, va cuprinde, in principal:
    a) sediul persoanei juridice achizitoare careia trebuie sa i se transmita oferta;
    b) locul unde se pot solicita informatii suplimentare;
    c) limbile de circulatie internationala in care se poate depune  oferta (oferta se va depune obligatoriu in limba romana);
    d) data limita pana la care se poate depune oferta;
    e) conditiile cu caracter economic si tehnic, garantiile financiare, precum si alte informatii si documente solicitate ofertantului de persoana juridica achizitoare;
    f) specificatia completa a bunurilor supuse achizitiei, inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie sa raspunda bunul respectiv;
    g) criteriile de acceptare a ofertei, inclusiv orice elemente, altele decat pretul, care se iau in considerare in evaluarea ofertelor, precum si elementele de calcul care se includ in evaluarea preturilor de oferta, cum ar fi: costul transportului, valoarea asigurarii bunului, iar in cazul bunurilor din import, taxele vamale si alte taxe si impozite la frontiera, precum si moneda de plata;
    h) modalitatea si conditiile de plata;
    i) orice alte termene si/sau conditii.
    Art. 3.8
    Contravaloarea documentelor de licitatie se stabileste de catre persoana juridica achizitoare, fara sa poata depasi costul multiplicarii acestora.
    4. Prezentarea, primirea, deschiderea si acceptarea ofertelor
    Art. 4.1
    Prezentarea si primirea ofertelor se vor face in urmatoarele conditii:
    - ofertele se depun sau se transmit prin posta, cu scrisoare recomandata, semnata de persoanele imputernicite de ofertantul interesat;
    - ofertele depuse pana la data si ora precizate pentru depunere se vor pastra de persoana juridica achizitoare sub cheie, dupa ce persoana imputernicita de aceasta a verificat daca plicurile si sigiliile sunt intacte.
    Art. 4.2
    Deschiderea ofertelor se va face in prezenta membrilor comisiei de licitatie si a reprezentantilor ofertantilor.
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele sau, dupa caz, denumirea ofertantilor, dupa care va deschide plicurile.
    In continuare, va anunta clar: numele sau, dupa caz, denumirea ofertantilor; valorile ofertelor; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile si caracteristicile principale ale acestora; notificarile in scris referitoare la modificarile sau retragerile de oferte, in cazul in care exista; existenta garantiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia de licitatie le considera necesare.
    Art. 4.3
    Dupa deschiderea ofertelor si anuntarea ofertantilor, comisia de licitatie va intocmi, pentru propriile sale evidente, un proces-verbal in care se vor consemna datele mentionate la art. 4.2. alin. 3.
    Procesul-verbal se va citi in prezenta participantilor si va fi semnat de membrii comisiei de licitatie si de catre reprezentantii ofertantilor.
    Art. 4.4
    Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intirziate se vor inapoia ofertantilor fara a fi deschise.
    Art. 4.5
    Dupa deschiderea in public a ofertelor, acestea se vor pastra sub cheie.
    Art. 4.6
    Comisia de licitatie procedeaza, pe loc sau in zilele urmatoare, la verificarea modului in care fiecare oferta raspunde cerintelor prevazute in documentele licitatiei si ulterior trece la examinarea, clarificarea si evaluarea in detaliu a ofertelor.
    Art. 4.7
    In scopul examinarii, evaluarii si compararii obiective a ofertelor, comisia de licitatie poate cere ofertantilor, individual, sa-si clarifice sau sa-si corecteze ofertele.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice sau a greselilor materiale descoperite de comisia de licitatie in cursul examinarii ofertelor.
    Art. 4.8
    In situatia in care ofertantul nu poate corecta sau clarifica oferta ulterior, conform art. 4.7., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzatoare cu documentele licitatiei, comisia de licitatie va respinge oferta.
    Art. 4.9
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia de licitatie, prin simpla apreciere a calitatilor tehnice si valorice sau prin aprecierea prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti stabiliti in prealabil de catre persoana juridica achizitoare la elementele principale ale ofertelor.
    Art. 4.10
    Comisia de licitatie intocmeste o hotarare de acceptare a ofertei in 2 (doua) exemplare, din care un exemplar ramane la persoana juridica achizitoare, iar un exemplar se transmite Ministerului Finantelor.
    Hotararea va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitatie;
    - nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost acceptata;
    - justificarea criteriilor tehnice si economice pe baza carora a fost acceptata oferta;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiei de licitatie;
    - data intocmirii.
    Art. 4.11
    In cazul evaluarii ofertelor pe baza de simpla apreciere, hotararea de acceptare a ofertei se adopta in favoarea ofertei cu pretul cel mai scazut si care intruneste calitatile tehnice minimale cerute prin caietul de sarcini.
    In sistemul de punctaj adoptat, ponderea pretului ofertei va fi de minimum 70% din numarul total de puncte.
    In cazul in care sunt oferite atat produse indigene, cat si produse din import, pentru produsele indigene se va acorda o marja de preferinta de 20% la punctajul realizat pentru pret, daca bunurile sunt oferite direct de producator, si 10% in cazul in care sunt oferite de alt furnizor.
    Art. 4.12
    Membrii comisiei de licitatie, care nu sunt de acord cu hotararea de acceptare a ofertei, vor preciza, in scris, anexat la hotarare, motivele de divergenta.
    Art. 4.13
    Hotararea de acceptare a ofertei in favoarea unui ofertant constituie actul in baza caruia persoana juridica achizitoare va incheia contractul de achizitie publica a bunului.
    Art. 4.14
    Dupa notificarea, printr-o scrisoare de acceptare, a ofertei catre ofertantul castigator se procedeaza la semnarea contractului de achizitie publica inainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
    In termen de 10 zile de la data hotararii de acceptare a ofertei, persoana juridica achizitoare va transmite celorlalti ofertanti scrisori prin care sunt anuntati ca ofertele lor nu au fost acceptate.
    5. Specificatii tehnice
    Art. 5.1
    La redactarea caietelor de sarcini sau a specificatiilor tehnice pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate prin licitatii publice, persoana juridica achizitoare va tine seama de:
    a) necesitatea definirii bunului in functie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia si mai putin in raport cu aspectul sau  forma lui;
    b) incadrarea in standarde si norme internationale sau in reglementari si norme nationale recunoscute pe plan international.
    Art. 5.2
    Caietele de sarcini sau specificatiile tehnice nu vor impune o anumita marca de fabrica sau de comert, un model sau un tip de bun si nici nu vor indica o origine a marfii sau un producator determinat.
    Art. 5.3
    In scopul obtinerii de consultatii si date sau informatii, necesare in elaborarea caietului de sarcini sau a specificatiilor tehnice, persoana juridica achizitoare nu va apela la agenti economici care ar putea avea interese in desfasurarea licitatiei.
    6. Dispozitii finale
    Art. 6.1
    Pana la aprobarea legii bugetului de stat, persoanele juridice achizitoare pot organiza proceduri de achizitionare de bunuri pentru consumul curent din prima parte a anului, tinand seama de nivelul creditelor bugetare ce pot fi utilizate cu acea destinatie potrivit legii, in perioada respectiva.
    Art. 6.2
    In termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice*) in aplicarea acestuia.
---------------
    *)  Ministerul Finantelor a emis Normele metodologice nr. 46.544/1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994, si este abilitat potrivit prevederilor art. III din Hotararea Guvernului nr. 414/1995, sa le modifice in mod corespunzator.

    ANEXA 1

                         LISTA
cuprinzand grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si a materialelor cu caracteristici specifice care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala

    1. Avioane, elicoptere, parasute si sisteme de parasute cu specific militar
    2. Submarine, nave maritime de lupta, nave fluviale de lupta, tancuri maritime si fluviale pentru alimentarea navelor, nave de asigurare de lupta (inclusiv salupe, barci cu si fara motor)
    3. Tehnica de aerodrom, mijloace si aparatura pentru navigatie navala si aeriana, echipamente de semnalizare pentru nave si aeronave, cu specific militar
    4. Tancuri, autotunuri, tunuri, obuziere, tunuri-obuziere si alte categorii de guri de foc de toate tipurile si calibrele
    5. Rachete si instalatii de lansare rachete
    6. Armament de infanterie, mitraliere si aruncatoare
    7. Arme albe
    8. Bombe, torpile, rachete si munitie pentru toate categoriile de armament
    9. Mijloace si materiale speciale pentru interventii si control antiterorist, de impiedicare si neutralizare a actiunilor agresive (bastoane, scuturi, casti de protectie, veste antiglont, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor si alte produse specifice)
    10. Tehnica specifica de instructie (aparatura pentru poligoane automatizate, simulatoare pentru pregatirea de lupta, tinte)
    11. Aparatura artileristica, sisteme si subsisteme de conducere a focului
    12. Puncte de comanda mobile si de stat major
    13. Masini de lupta, autospeciale blindate, autospeciale cu dotari specifice apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale
    14. Autostatii, radiorelee, statii complexe de radio si statii de radiolocatie destinate apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale
    15. Aparatura, mijloace si echipamente de transmisiuni destinate apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale:
    15.1. Aparatura de multiplexare, comutare si terminala pentru transmisiuni voce, date, fax cu posibilitatea de protectie, criptare, secretizare a comunicatiilor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente
    15.2. Echipamente pentru criptarea si decriptarea semnalelor analogice si digitale si sisteme de management ale cheilor de codificare
    15.3. Aparatura de masura, control si aparatura specifica utilizate in controlul antiinterceptare si controlul radiatiilor parazite, emise de echipamentele de telecomunicatii si prelucrare a datelor
    15.4. Statii fixe, receptoare mobile si portabile, conventionale si cu acces multiplu in VHF si UHF prevazute cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare, inclusiv sisteme de antene
    15.5. Radiorelee, statie in unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea si extensia locala a punctelor de radiocomunicatii si a nodurilor de transmisiuni cu posibilitati de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente
    15.6. Mijloace de determinare a pozitiei autospecialelor aflate in deplasare
    15.7. Mijloace de paza si alarmare a obiectivelor militare, precum si sisteme de anuntare operativa a personalului
    15.8. Receptoare de trafic, panoramice, de banda larga pentru analiza complexa si criptografica a semnalelor analogice si digitale
    15.9. Aparatura de goniometrie fixa, mobila si portabila, inclusiv autospeciale astfel echipate
    16. Utilaje militare de geniu, mijloace pentru cercetare genistica, control tehnic si materiale pentru mascarea genistica
    17. Mijloace si materiale pentru lucrari de distrugeri si minare-deminare
    18. Mijloace explozive si de dare a focului
    19. Tehnica si materiale pentru decontaminarea chimica, radioactiva si biologica, precum si materiale de protectie individuala impotriva efectelor armelor de nimicire in masa
    20. Tehnica si materiale pentru controlul nuclear si chimic cu specific militar
    21. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decat cele comune
    22. Uniforme militare pentru protectie impotriva factorilor nocivi, interventie si lupta si accesorii pentru acestea
    23. Corturi militare pentru protectie impotriva factorilor nocivi
    24. Manusi si costume compensatoare pentru piloti
    25. Subansambluri, accesorii, piese de schimb si componente pentru bunurile cuprinse in lista
    26. Reparatii, modernizari, reconditionari si revizii la produsele si materialele specifice mentionate in lista
    27. Prestatii si lucrari ce se executa cu produsele si mijloacele specifice mentionate in lista
    28. Sigilii, stampile, distinctii si alte insemne care implica siguranta nationala.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 63/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 63 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu