E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.978 din 16.12.2015

privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 24 decembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 , cu modificările ulterioare, şi al art. 25 alin. (5) lit. b1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă standardele minime de cost pentru serviciile sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale, precum şi nivelul venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale. Articolul 2Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv. Articolul 3Standardele minime de cost stau la baza: a)estimării bugetului anual necesar funcţionării serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ-teritoriale; b)estimării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru serviciile finanţate din bugetul de stat; c)stabilirii costului mediu de întreţinere în centrele de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu dizabilităţi, potrivit legii; d)estimării valorii contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu furnizorii privaţi sau, după caz, cu alţi furnizori publici. Articolul 4(1) Standardul minim de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează:a)anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b)anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi; c)anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; d)anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; e)anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie. (2) Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale. Articolul 5(1) Pentru încadrarea în standardele minime de cost, la organizarea şi înfiinţarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacităţii serviciului respectiv. (2) În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii. Articolul 6(1) Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de internet proprie, prin afişare la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc.(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordine, emite instrucţiuni. Articolul 7Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare. Articolul 8Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 782 lei.Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, cu modificările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000;d) Hotărârea Guvernului nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.Articolul 11Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 1. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 21.456
Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament 12.025
Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament 8.075

2. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali*)

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 25.486
Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în plasament 16.056

3. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor:

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii plasaţi în centre de plasament 28.847
Copii plasaţi în case de tip familial 25.955
Copii plasaţi în apartamente 24.602

4. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii plasaţi în centre de plasament 39.078
Copii plasaţi în case de tip familial 33.955
Copii plasaţi în apartamente 28.332

*) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali. 5. Standard minim de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal etc. 40.173

6. Standard minim de cost pentru centrele maternale

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Mamă cu un copil 45.931
Mamă cu doi copii 41.155
Mamă cu trei copii 39.561

7. Standard minim de cost pentru centrele de zi

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi 11.283

8. Standard minim de cost pentru centrele de recuperare

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 14.313

9. Standard minim de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

CATEGORIE COPII Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8 2.600

ANEXA Nr. 2STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi 1. Standard minim de cost pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centru de îngrijire şi asistenţă 33.827,50

2. Standard minim de cost pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu dizabilităţi

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
a) Centru de recuperare şi reabilitare 35.920,11
b) Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 37.870,40

3. Standard minim de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupaţională

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centru de integrare prin terapie ocupaţională 27.281,54

4. Standard minim de cost pentru centrul-pilot de recuperare şi reabilitare

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centru-pilot de recuperare şi reabilitare 39.026,69

5. Standard minim de cost pentru centrul de pregătire pentru viaţă independentă

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centru de pregătire pentru viaţă independentă 30.332,50

6. Standard minim de cost pentru locuinţe protejate

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Locuinţe protejate - minim protejate - moderat protejate - maxim protejate 21.609,41

7. Standard minim de cost pentru Centrul „Respiro"

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centru „Respiro" 24.745,59

8. Standard minim de cost pentru centrul de criză

Tipul serviciului public rezidenţial Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centru de criză 19.654,21

9. Standard minim de cost pentru centrele de zi

Tipul serviciului public alternativ (de zi) Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centre de zi (abilitare şi recuperare, terapie ocupaţională, terapii complementare, consiliere, orientare profesională, altele) (CZ, CPO, CC, altele) 19.402,07

10. Standard minim de cost pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Tipul serviciului public alternativ (de zi) Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 8.723,20

11. Standard minim de cost pentru serviciile la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă - pentru cel mult 40 de ore/săptămână)

Tipul serviciului public alternativ (de zi) Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu) 23.814,00
Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu cu asigurare hrană ) 29.873,00

12. Standard minim de cost pentru serviciile destinate adulţilor cu dizabilităţi care beneficiază de îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist

Tipul serviciului public alternativ Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Asistent personal profesionist cu un adult 30.321,50
Asistent personal profesionist cu doi adulţi 22.446,56
Asistent personal profesionist cu un adult cu HIV/SIDA 31.896,56

ANEXA Nr. 3STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

Tipul serviciului Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -
Cămin pentru persoane vârstnice 23.784

ANEXA Nr. 4STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard minim de cost pe an - lei -
- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare şi dezbrăcare; c) hrănire şi hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer şi mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră 15.600
- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare

2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard minim de cost pe an - lei -
- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare şi dezbrăcare; c) hrănire şi hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer şi mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20 de ore, cu un cost de 15 lei/oră 11.700
- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard minim de cost pe an - lei -
- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături, c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră 7.800

ANEXA Nr. 5STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie 1. Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie lei -

Tipul serviciului Cost standard minim/an/beneficiar
Centru de primire în regim de urgenţă (adăpost) 16.570
Tipul serviciului Cost standard minim/an/beneficiar
Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie 16.570

2. Serviciile sociale destinate agresorilor lei -

Tipul serviciului Cost standard minim/an/beneficiar
Centru de asistenţă destinat agresorilor 6.599


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 978/2015
Hotărârea 23 2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Hotărârea 1021 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice
Hotărârea 457 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata
Hotărârea 532 1999
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu