Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 977 din 20 septembrie 2010

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 1 octombrie 2010Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1)Se aprobă repartizarea sumei de 310.000 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de investiţii prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile, selectate în condiţiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 li se asigură finanţarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finanţare aprobată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2010.

Art. 5. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

ETAPA II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

Total general pe judeţe (mii lei):              256.661

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

1

ALBA

din care

10.928

1.1

Abrud

MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ORAŞ ABRUD

219

1.2

Alba Iulia

POD PESTE RÂUL SEBEŞ, LA OARDA DE JOS - MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEŢ ALBA

568

1.3

Albac

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ALBAC

986

1.4

Avram Iancu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI AVRAM IANCU (13 SATE)

500

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

1.5

Baia de Arieş

EXTINDERE CAPTARE - REZERVOR TAMPON VALEA CIORII, BAIA DE ARIEŞ

253

1.6

Blandiana

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEŢUL ALBA

592

1.7

Câmpeni

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, ZONA MIHOEŞTI, ORAŞ CÂMPENI

12

1.8

Cergău

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢII DE EPURARE A APELOR MENAJERE CERGĂU-ALBĂ

1.085

1.9

Crăciunelu de Jos

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE A COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

838

1.10

Galda de Jos

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAŢII DE EPURARE DIN LOCALITĂŢILE MESENTEA, GALDA DE JOS, OIEJDEA - COMUNA GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA

236

1.11

Lopadea Nouă

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR LOPADEA NOUĂ ŞI BĂGAU

400

1.12

Lunca Mureşului

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE

400

1.13

Lupşa

POD PE DC 118: LUPŞA- HĂDĂRĂU - MUŞCA, KM 0 + 109,27

182

1.14

Mogoş

MODERNIZARE SI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA MOGOŞ, JUDEŢUL ALBA

258

1.15

Ocoliş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI OCOLIŞ (SATELE OCOLIŞ, RUNC ŞI VALEA LARGĂ)

789

1.16

Poşaga

ALIMENTARE CU APĂ- LOC. POSAGA+ LUNCA, JUDEŢUL ALBA

400

1.17

Rimetea

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN SATUL RIMETEA, COMUNA RIMETEA

986

1.18

Sântimbru

CONSTRUIRE CANAL COLECTOR SI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE SÂNTIMBRU ŞI GALTIU

420

1.19

Sohodol

CONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU DEŞEURI CU DEPOZITARE TEMPORARĂ, COMUNA SOHODOL, JUDEŢUL ALBA

269

1.20

Şpring

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE A COMUNEI ŞPRING (SATELE ŞPRING ŞI CUNŢA)

986

1.21

Şugag

CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ŞUGAG

450

1.22

Vadu Moţilor

POD PE DC 138, KM 0+100 PESTE ARIES, ÎN COMUNA VADU MOŢILOR, JUDEŢUL ALBA

99

2

ARAD

din care

6.224

2.1

Beliu

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA VASILE GOLDIS, JUDEŢUL ARAD

135

2.2

Chişineu-Criş

CANALIZARE MENAJERĂ LOCALITATEA NADAB

250

2.3

Conop

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL MUREŞ, COMUNA CONOP, JUDEŢUL ARAD

210

2.4

Covăsânţ

EXTINDERE REŢELE ALIMENTARE APĂ SI PODEŢ DALAT CU STRADA DE LEGĂTURĂ ÎNTRE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 708B SI PARCUL EROILOR ÎN COMUNA COVĂSÂNŢ

132

2.5

Dezna

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATULUI BUHANI, COMUNA DEZNA

100

2.6

Gurahonţ

CONSTRUCŢIE SI EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE A APEI COMUNA GURAHONŢ, JUDEŢUL ARAD

200

2.7

Hăşmaş

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HĂSMAS SI COMĂNESTI, JUDEŢUL ARAD

294

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

2.8

Igneşti

DEZVOLTAREA SISTEMULUI LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNAIGNESTI, DIN SURSA NĂDĂLBESTI, JUDEŢUL ARAD

400

2.9

Şagu

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE ŞAGU ŞI CRUCENI

56

2.10

Şemlac

CONSTRUIREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII ŞEMLAC

999

2.11

Şicula

ALIMENTARE CU APĂ SAT CHERELUŞ, COMUNA ŞICULA

999

2.12

Sintea Mare

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNASINTEA MARE, SATELE SINTEA MARE, ADEA, TIPAR I+II, JUDEŢUL ARAD

882

2.13

Socodor

EXTINDERE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA SOCODOR, JUDEŢUL ARAD

292

2.14

Şofronea

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ŞOFRONEA, LOCALITĂŢILE ŞOFRONEA ŞI SÂNPAUL, JUDEŢUL ARAD

444

2.15

Vinga

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA VINGA

82

2.16

Zădăreni

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA ZĂDĂRENI

641

2.17

Zerind

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APĂ SI ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE ZERIND ŞI IERMATA NEAGRĂ

108

3

ARGEŞ

din care

9.028

3.1

Albeştii de Argeş

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE, SATELE ALBEŞTII PĂMÂNTENI SI ALBEŞTII UNGURENI, COMUNAALBESTII DE ARGEŞ, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.2

Albeştii de Muscel

CANALIZAREA SI EPURAREAAPELOR UZATE MENAJERE, COMUNA ALBEŞTII DE MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ

1.800

3.3

Arefu

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CĂPĂTÂNENI UNGURENI SI CĂPĂŢÂNENI PĂMÂNTENI

90

3.4

Bogaţi

ALIMENTARE CU APĂ SATUL SUSENI, COMUNA BOGAŢI, JUDEŢUL ARGEŞ

1.233

3.5

Bote ni

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BOTENI, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.6

Bughea de Sus

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BUGHEA, PE DC 16; ALBEŞTI ( DJ 735 ) - MĂLIN - BUGHEA DE JOS ( DJ 732 C ), ÎN COMUNA BUGHEA DE SUS, JUDEŢUL ARGEŞ

32

3.7

Cepari

CONSTRUIREAA3 PODURI PE DRUMUL CEPARI - SENDRULESTI - CĂRPENIŞ -MORĂŞTI

100

3.8

Cuca

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CUCA, JUDEŢUL ARGEŞ

1

3.9

Dâmbovicioara

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DÂMBOVICIOARA, SATELE CIOCANU SI DÂMBOVICIOARA (CĂTUNELE VALEA URDII, DEALUL SASULUI Şi MUCHEA)

17

3.10

Dobreşti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DOBREŞTI

100

3.11

Domneşti

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE NUCŞOARA, CORBI, DOMNEŞTI ŞI PETROŞANI, COMUNA DOMNEŞTI

100

3.12

Dragoslavele

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

100

3.13

Izvoru

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI IZVORU, JUDEŢUL ARGEŞ

64

3.14

Mălureni

ALIMENTARE CU APĂ SATELE MĂLURENI I, MĂLURENI II, BUNESTI ŞI ZĂRNEŞTI

100

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

3.15

Muşăteşti

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂULVÂLSAN PE DC 218 STROESTI ( DJ 703 I ) - VALEA MUSCELULUI - VÂLSĂNESTI KM 5 + 050,ÎN COMUNA MUŞĂTEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

54

3.16

Nucşoara

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA NUCŞOARA

913

3.17

Pietroşani

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE NUCŞOARA, CORBI, DOMNEŞTI ŞI PIETROŞANI - COMUNAPIETROŞANI

100

3.18

Popeşti

ALIMENTARE CU APĂSATELE SLOBOZIA SI PURCARENI, COMUNA POPEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.19

Sălătrucu

REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SĂLĂTRUCU

100

3.20

Slobozia

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA SLOBOZIA, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.21

Stoeneşti

POD BETON, L = 40 M, ÎN SATUL BĂDENI, PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA, ÎN COMUNA STOENEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.22

Stolnici

ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR STOLNICI SI IZBĂSESTI CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR MENAJERE UZATE, ZONA CENTRALĂASAT ULUI STOLNICI, COMUNA STOLNICI, JUDEŢUL ARGEŞ

200

3.23

Şuiei

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL RUDENI, COMUNA SUICI, JUDEŢUL ARGEŞ

123

3.24

Suseni

POD Dl N BETON ARMAT PE DC115 - CERSANI (DJ 659) - BURDESTI - OARJA (DJ503), KM 2 + 200 PESTE RÂUL DÂMBOVNIC, ÎN COMUNA SUSENI, JUDEŢUL ARGEŞ

179

3.25

Teiu

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI TEIU

99

3.26

Ţiţeşti

PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA TITESTI, PESTE PÂRÂUL VALEA MĂNĂSTIRII, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.27

Topoloveni

POD MIXT (BETON + METAL) ÎN SATUL CRINTESTI (SAT APARŢINĂTOR ORAŞULUI TOPOLOVENI) PESTE RÂUL CĂRCINOV

88

3.28

Uda

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI UDA, JUDEŢUL ARGEŞ

200

3.29

Valea laşului

CANALIZAREASI EPURAREAAPELOR UZATE MENAJERE ÎN SATELE CERBURENI, MUSTĂTESTI, VALEA ULEIULUI, VALEA IASULUI, COMUNA VALEA IAŞULUI, JUDEŢUL ARGEŞ

606

3.30

Vedea

CANALIZAREASI EPURAREAPELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA VEDEA, JUDEŢUL ARGEŞ

1.500

3.31

Vultureşti

ALIMENTAREA CU APĂ A SATULUI VULTUREŞTI, COMUNA VULTUREŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

529

4

BACĂU

din care

5.166

4.1

Agăş

POD BETON ARMAT PESTE RÂUL TROTUS, ÎNTRE SATELE PRELUCI ŞI GOIOASAÎN COMUNAAGĂŞ, JUDEŢUL BACĂU

648

4.2

Comăneşti

CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANALIZARE A APEI MENAJERE ÎN CARTIERUL VERMEŞTI

74

4.3

Corbasca

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR MARVILA, SCĂRIŞOARĂ, ROGOAZA, CORBASCA, BĂCIOIU ŞI VÂLCELE

648

4.4

Filipeni

RECONSTRUIRE PODURI SI PODEŢE, COMUNA FILIPENI, JUDEŢUL BACĂU

101

4.5

Ghimeş-Făget

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA GHIMES-FĂGET, JUDEŢUL BACĂU

365

4.6

Glăvăneşti

POD PESTE PÂRÂUL PERESCHIV41 ÎN LOCALITATEA PUTREDENI, COMUNA GLĂVĂNEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

8

4.7

Izvoru Berheciului

PODURI SI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE OTELESTI, PĂDURENI, FĂGHIENI, BĂIMACSI OBÂRŞIA, COMUNA IZVORU BERHECIULUI, JUDEŢUL BACĂU

195

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

4.8

Lipova

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA LIPOVA, JUDEŢUL BACĂU

29

4.9

Livezi

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTILOR APARTINĂTOARE COMUNEI LIVEZI

986

4.10

Negri

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA NEGRI

648

4.11

Sărata

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA SĂRATA, JUDEŢUL BACĂU

209

4.12

Stănişeşti

POD PESTE PÂRÂUL POJORÂTA PE DC 47, DIN LOCALITATEA CRAI EŞTI, COMUNA STĂNIŞEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

74

4.13

Tamaşi

CANALIZARE COMUNA TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU

13

4.14

Târgu Ocna

CONSTRUIRE POD PESTE RÂULTROTUS, CARTIER PACURI, ORAŞ TÂRGU OCNA, JUDEŢUL BACĂU

1.043

4.15

Zemeş

REABILITARE ÎNMAGAZINARE ALIMENTARE CU APĂ SI DISTRIBUŢIE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE, LOCALITATEA ZEMES, COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU

125

5

BIHOR

din care

6.479

5.1

Abrămuţ

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ABRĂMUT, FĂNCICA, CRESTUR JUDEŢUL BIHOR

810

5.2

Biharia

EXTINDEREAALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢII CAUACEU

58

5.3

Borş

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

400

5.4

Buduslău

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEAALBIŞ, COMUNA BUDUSLĂU

690

5.5

Căbeşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII GOILA

250

5.6

Câmpani

POD PESTE CRIŞUL BĂIŢAÎN LOCALITATEA CÂMPANI

28

5.7

Cărpinet

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII CĂRPINET SI POD B.A. ÎN LOCALITATEA LEHECENI PESTE RÂUL CRISUL NEGRU, COMUNA CĂRPINET, JUDEŢUL BIHOR

87

5.8

Cherechiu

CONSTRUCŢIA DE PODEŢE NOI ÎN COMUNA CHERECHIU SI LOCALITĂŢILE CHEŞEREU ŞI TÂRGUŞOR

75

5.9

Chişlaz

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ZONALĂ, COMUNA CHISLAZ, LOCALITATEA CHIRALEU, SÂNLAZĂR, CHISLAZ, POCLUSÂ DE BARCĂU, MIŞCA, SĂRSIG

250

5.10

Ciuhoi

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CIUHOI ÎN LOCALITĂŢILE SFÂRNAŞ ŞI CENALOŞ

74

5.11

Ciumeghiu

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII GHIORAC

13

5.12

Curăţele

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NIMĂIEŞTI

669

5.13

Diosig

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII IANCA, JUDEŢUL BIHOR

76

5.14

Drăgăneşti

CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BELEJENI, SEBIS, ŢIGĂNEŞTII DE BEIUS SI DRĂGĂNEŞTI, COMUNA DRĂGĂNEŞTI, JUDEŢUL BIHOR

68

5.15

Finiş

REFACERE POD PESTE CRIŞUL NEGRU LA FINIŞ

93

5.16

Gepiu

CONSTRUCŢIA SI MODERNIZAREA DE PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE GEPIU ŞI BICACI

23

5.17

Lugaşu de Jos

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE LUGASU DE JOS ŞI URVIND, COMUNA LUGÂŞU DE JOS

147

5.18

Lunca

MODERNIZAREA SI EXTINDEREAALIMENTĂRII CUAPĂÎN COMUNA LUNCA

350

5.19

Roşiori

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ROŞIORI, SATELE: ROŞIORI, VAIDA SI MIHAI BRAVU, JUDEŢUL BIHOR

113

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

5.20

Sacadat

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII SACADAT - COMUNASACADAT

988

5.21

Săcueni

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SĂCUENI

180

5.22

Sălard

CANALIZARE ZONALĂ SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA SĂLARD, SATELE SĂLARD, SÂNTIMREU, HODOŞ, JUDEŢUL BIHOR

165

5.23

Tămăşeu

PODEŢE ŞI POD DIN B.A. ÎN LOCALITATEA TĂMĂŞEU

151

5.24

Tărcaia

POD DIN BETON ARMAT PESTE CRISUL NEGRU, LOCALITATEA TĂRCAIA, JUDEŢUL BIHOR

256

5.25

Tarcea

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI TARCEA - SATELE: TARCEA, ADONI, GALOŞPETREU, JUDEŢUL BIHOR

120

5.26

Tăuteu

EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE: TĂUTEU, BOGEI.CHIRIBIŞ, POIANA

280

5.27

Viişoara

REFACERE POD PESTE VALEA ÎNOT ÎN LOCALITATEA VIIŞOARA, JUDEŢUL BIHOR

65

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

din care

4.949

6.1

Chiochiş

ALIMENTARE CU APĂ SATE CHIOCHIŞ SI STRUGURENI, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

1.200

6.2

llva-Mică

REFACEREA A DOUĂ PODURI PESTE RÂUL ILVA, ÎN COMUNA ILVA-MICĂ

1.200

6.3

Lechinţa

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LECHINŢA

504

6.4

Milaş

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MILAŞ, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

607

6.5

Năsăud

PODURI BETON ARMAT PESTE VALEA CASELOR, ÎN ZONA PERI URBANĂ A ORAŞULUI NĂSĂUD, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

140

6.6

Prundu Bârgăului

REPARAŢII CAPITALE SI CONSOLIDĂRI MALURI A DOUĂ PODURI DE PE BISTRIŢAARDELEĂNĂ ŞI UN POD PESTE RÂUL SECU

57

6.7

Rebra

CANALIZARE COMUNA REBRA, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

132

6.8

Rebrişoara

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIŞOARA

177

6.9

Runcu Salvei

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI RUNCU SALVEI

813

6.10

Sintereag

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS SI CAILA, COMUNASINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

119

7

BOTOŞANI

din care

3.750

7.1

Adăşeni

EXECUŢIE PODEŢE PRIN ELEMENTE PREFABRICATE TIP C3 PE DRUMURILE LOCALE DIN COMUNAADĂŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

29

7.2

Albeşti

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE ALBEŞTI, BUIMĂCENI, JIJIA, COSTIUGENI, MĂSCĂTENI SI TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA ALBEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI

648

7.3

Corni

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE CORNI, MESTEACĂN, SARAFINEŞTI ŞI BALTAÂRSĂ, COMUNA CORNI, JUDEŢUL BOTOŞANI

138

7.4

Coţuşca

REABILITARE PODEŢE DE PE DRUMURILE LOCALE DIN CADRUL COMUNEI COŢUŞCA

11

7.5

Cristeşti

CONSTRUCŢIE POD SI PODEŢE ÎN SATELE CRISTEŞTI, ONEAGASI SCHIT ORĂŞENI, COMUNA CRISTEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI

191

7.6

Durneşti

PODEŢE TRANSVERSALE PE DRUMURILE DC26A, DC26B

272

7.7

Havârna

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BASEU SI PODEŢE TRANSVERSALE SI ÎN INTERSECŢII PE DRUMURILE COMUNALESI SĂTEŞTI, COMUNĂ HAVÂRNA, JUDEŢUL BOTOŞANI

298

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

7.8

Hlipiceni

AMENAJAREA UNUI NUMĂR DE 35 PODEŢE ÎN COMUNA HLIPICENI

37

7.9

Lunca

CONSOLIDARE POD BETON ARMAT (SIMIONICA I) SAT BAZNOASA PE DS 535, KM 1+500 LUNCA, JUDEŢUL BOTOŞANI

234

7.10

Mihălăşeni

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE MIHĂLĂŞENI, SĂRATA, CARAIMAN, SLOBIZIA-SILISCANI, NEGREŞTI, PĂUN SI NĂSTASE, COMUNA MIHĂLĂŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

48

7.11

Mitoc

PODEŢE DE SOSEA TIP DIN PREFABRICATE CU LUNGIME DE 4 METRI PESTE PÂRÂUL GHIRENI, COMUNA MITOC, JUDEŢUL BOTOŞANI

1

7.12

Pomârla

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE POMÂRLA, HULUBESTI SI RACOVĂŢ, COMUNA POMÂRLA, JUDEŢUL BOTOŞANI

648

7.13

Să veni

POD PESTE PÂRÂUL BODEASA, SAT BODEASA, ORAŞUL SĂVENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

789

7.14

Unţeni

AMENAJARE PODURI SI PODEŢE DIN BETON ARMAT, PE RAZA COMUNEI UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

257

7.15

Vârfu Câmpului

PODEŢ DALAT PESTE PÂRÂUL BAHNĂ, SAT LUNCA, CU CONSOLIDARE RAMPE DE ACCES PE D.S. 301 SI PODEŢE ÎN INTERSECŢII PE DRUMURI SĂTEŞTI, COMUNA VÂRFU CÂMPULUI, JUDEŢUL BOTOŞANI

31

7.16

Vlădeni

PODEŢE PREFABRICATE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 1000 SI 500 MM, COMUNA VLĂDENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

118

8

BRĂILA

din care

1.706

8.1

Gropeni

construcţie staţie de tratare a apelor uzate si a sistemului de canalizare în comuna gropeni

1.344

8.2

însurăţei

CONSTRUCŢIE POD LOCALITATEA ÎNSURĂŢEI, JUDEŢUL BRĂILA

299

8.3

Roşiori

POD PESTE CANAL DE IRIGAŢII ÎN COMUNA ROŞIORI, JUDEŢUL BRĂILA

32

8.4

Viziru

ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA VIZIRU SI SAT LANURILE, COMUNA VIZIRU

31

9

BRAŞOV

din care

4.946

9.1

Apaţa

CANALIZAREAAPELOR UZATE MENAJERE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNAAPAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV

105

9.2

Bod

CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA BOD, JUDEŢUL BRAŞOV

179

9.3

Braşov

CANALIZARE ÎN CARTIERUL STUPINI DIN MUNICIPIUL BRAŞOV - ETAPA I

730

9.4

Buneşti

ALIMENTARE CU APĂ SATELE MESENDORF SI VISCRI, COMUNA BUNEŞTI, JUDEŢUL BRAŞOV

316

9.5

Drăguş

PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA DRĂGUŞ

274

9.6

Făgăraş

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM CANALIZARE ÎN SPAŢIU PERIURBAN, ZONA GALAŢI

144

9.7

Mândra

PODURI PESTE RÂUL SEBEŞ ÎN LOCALITĂŢILE ILENI ŞI RÂUŞOR

124

9.8

Părău

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA PĂRĂU, JUDEŢUL BRAŞOV

220

9.9

Predeal

EXTINDERE SI REABILITARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TIMIŞUL DE SUS, TIMIŞUL DE JOS SI DÂMBUL MORII -ORAŞ PREDEAL

384

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

9.10

Recea

CONSTRUIREA UNUI PODEŢ PESTE PÂRÂUL NETOTU, SAT GURA VĂII, JUDEŢUL BRAŞOV

400

9.11

Săcele

REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE APE MENAJERE ÎN ZONA RURALĂ BRĂDET DIN MUNICIPIUL SĂCELE, JUDEŢUL BRAŞOV

1.021

9.12

Sâmbăta de Sus

ALIMENTARE CU APĂ STAŢIUNEA SÂMBĂTA DE SUS

500

9.13

Şinca

ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE APE MENAJERE SI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA ŞINCA

76

9.14

Şoarş

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ŞOARŞ

473

10

BUZĂU

din care

5.813

10.1

Breaza

CANALIZARE ŞI TRATARE APE UZATE BREAZA

641

10.2

Cătina

CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ CĂTINA, PODEŢE VALEACĂTINEI ŞI CORBU

96

10.3

Cernăteşti

REŢEA DE CANALIZARE SI SISTEM DE EPURARE APE UZATE ÎN SATELE ZĂRNEŞTI-SLĂNIC ŞI CERNĂTEŞTI

500

10.4

Cilibia

CONSTRUCŢIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SATELE CILIBIA, MÂNZU ŞI MOVILA OII, COMUNA CILIBIA, JUDEŢUL BUZĂU

300

10.5

Cislău

CONSTRUCŢIE SISTEM CANALIZARE SI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE, SATUL CISLĂU, COMUNA CISLĂU, JUDEŢUL BUZĂU

241

10.6

Cochirleanca

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA COCHIRLEANCA, JUDEŢUL BUZĂU

66

10.7

Colţi

REALIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA COLŢI, JUDEŢUL BUZĂU

80

10.8

Cozieni

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COZIENI, BĂLĂNESTI,TRESTIA SI BERCESTI, COMUNA COZIENI, JUDEŢUL BUZĂU

250

10.9

Ghergheasa

CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR GHERGHEASA SI SĂLCIOARA, COMUNA GHERGHEASA, JUDEŢUL BUZĂU

200

10.10

Luciu

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SAT LUCIU, COMUNA LUCIU, JUDEŢUL BUZĂU

350

10.11

Măgura

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SAT CIUTA, COMUNA MĂGURA, JUDEŢUL BUZĂU

362

10.12

Mărgăriteşti

CONSTRUIRE PODEŢE ÎN COMUNA MĂRGĂRITEŞTI, JUDEŢUL BUZĂU

102

10.13

Nehoiu

SISTEM DE CANALIZARE SEPARATIV ÎN SATELE NEHOIASU - LUNCA PRIPOR ORAŞ NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

80

10.14

Pietroasele

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE DARA, PIETROASA MICĂ SI PIETROASELE, COMUNA PIETROASELE, JUDEŢUL BUZĂU

250

10.15

Robească

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI ROBEASCĂ, JUDEŢUL BUZĂU

70

10.16

Săhăteni

CONSTRUCŢIE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATUL SĂHĂTENI, COMUNA SĂHĂTENI, JUDEŢUL BUZĂU

690

10.17

Smeeni

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT UDATI-MÂNZU, COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU

292

10.18

Ti său

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TISĂU

108

10.19

Topliceni

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ CENTRALIZAT, SATUL DEDULESTI, COMUNA TOPLICENI, JUDEŢUL BUZĂU

150

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

10.20

Unguriu

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA UNGURIU, JUDEŢUL BUZĂU

150

10.21

Vadu Paşii

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR SCURTEŞTI ŞI STĂNCEŞTI, COMUNA VADU PAŞII, JUDEŢUL BUZĂU

789

10.22

Vâlcelele

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VÂLCELELE, JUDEŢUL BUZĂU

46

11

CĂLĂRAŞI

din care

5.288

11.1

Borcea

EXTINDERE SI REABILITARE FRONT CAPTARE SI REŢEA DE DISTRIBUŢIE ÂPĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BORCEA

20

11.2

Chirnogi

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI GOSPODĂRIE DE APĂ, COMUNA CHIRNOGI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

1.416

11.3

Chiselet

EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA CHISELET, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

450

11.4

Dorobanţu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA DOROBANŢU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

710

11.5

Frăsinet

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA FRĂSINET, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

20

11.6

Gurbăneşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA GURBĂNEŞTI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

279

11.7

Ileana

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ARŢARI, VLĂICULESTI, STEFĂNESTI SI SATU NOU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

105

11.8

Nana

PODEŢE PE STRĂZI ÎN COMUNA NANA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

670

11.9

Săruleşti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

210

11.10

Şoldanu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

20

11.11

Ştefan Vodă

CONSTRUCŢIA UNEI  PLATFORME DE DEPOZITARE  SI VALORIFICAREA DEŞEURILOR ÎN COMUNA ŞTEFAN VODĂ

300

11.12

Ulmu

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE ÎN COMUNĂ ULMU, SAT ULMU

420

11.13

Vâlcelele

SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE VÂLCELELE SI FLOROAICA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

648

11.14

Vlad-Ţepeş

SISTEM DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE VLAD-TEPES SI MIHAI-VITEAZU, COMUNA VLAD-TEPES, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

20

12

CARAŞ-SEVERIN

din care

7.361

12.1

Armeniş

CANALIZARE MENAJERĂ FENES

845

12.2

Bozovici

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BOZOVICI ŞI PRILIPEŢ

145

12.3

Bucoşniţa

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE PETROSNITA SI BUCOSNITA, COMUNA BUCOSNITA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

388

12.4

Caraşova

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE CARAŞOVA ŞI IABALCEA

407

12.5

Cornea

CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR CORNEA, MACOVISTE, CRUŞOVĂŢ

406

12.6

Coronini

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITATEA CORONINI

599

12.7

Dognecea

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA DOGNECEA

599

12.8

Glimboca

STAŢIE DE EPURARE SI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA GLIMBOCA

746

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

12.9

Luncaviţa

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA LUNCAVIŢA

209

12.10

Mehadia

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR PLUGOVAŞI GLOBURĂU

599

12.11

Mehadica

ALIMENTARE CU APĂ MEHADICA, SOLUŢII REACTUALIZATE

697

12.12

Păltiniş

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE ÎN LOCALITATEA PĂLTINIŞ

697

12.13

Răcăşdia

POD PE DRUMUL SASCHII, COMUNA RĂCĂŞDIA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

56

12.14

Reşiţa

POD PESTE RÂUL BÂRZAVA LA INTRAREA ÎN MONIOM LA INTERSECŢIA CU DN 58 B, REŞIŢA

28

12.15

Rusca Montană

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII RUSCA MONTANĂ

701

12.16

Sasca Montană

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTILOR SASCA MONTANĂ SI SASCA ROMANĂ, COMUNA SASCA MONTANĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

170

12.17

Văliug

CANALIZAREA MENAJERĂ VĂLIUG

69

13

CLUJ

din care

6.496

13.1

Băişoara

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII BĂIŞOARA. ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII SĂCEL CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE DIN LOCALITATEA BĂIŞOARA, COMUNA BĂIŞOARA, JUDEŢUL CLUJ

30

13.2

Beliş

CAPTARE APĂ, ÎNMAGAZINARE-ADUCTIUNE APĂ I SAT BĂLCESTI, ÎNLOCUIRE ŞI EXTINDERE REŢEAAPĂÎN LOCALITATEA BELIŞ

600

13.3

Bobâlna

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN LOCALITĂŢILE: MAIA, RĂZBUNENI ŞI BOBÂLNA, COMUNA BOBÂLNA

622

13.4

Călăţele

ALIMENTARE CU APĂ SAT CĂLATA ŞI FILTRARE APĂ CĂLĂŢELE

400

13.5

Căpuşu Mare

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI CĂPUSU MARE, SATELE CĂPUSU MARE, CĂPUSU MIC, DÂNGĂU MARE, DÂNGAU MIC, AGÂRBICIU ŞI BĂLCESTI, JUDEŢUL CLUJ

125

13.6

Ciurila

ALIMENTAREACU APĂ A LOCALITĂŢILOR FILEA DE SUS SI FILEA DE JOS, COMUNA CIURILA, JUDEŢUL CLUJ

378

13.7

Gilău

CONSTRUIRE POD PESTE SOMEŞUL MIC - LOCALITATEA GILĂU, ZONATÂRG

200

13.8

Iclod

CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR ICLOD, LIVADA SI FUNDĂTURA, JUDEŢUL CLUJ

62

13.9

Jucu

CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR JUCU DE SUS - DUVANA, JUCU DE MIJLOC ŞI JUCU HERGHELIE, JUDEŢUL CLUJ

1.082

13.10

Măguri-Răcătău

LUCRĂRI EDILITARE ÎN COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, JUDEŢUL CLUJ - POD PESTE VALEA RĂCĂTĂULUI LA LOCUL NUMIT DOBRUS. ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN SAT MĂGURI-RĂCĂTĂU, JUDEŢUL CLUJ

456

13.11

Mărişel

EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI MĂRIŞEL

54

13.12

Mihai Viteazu

EXTINDERE SI REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ. REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂTIILE CHEIA SiMIHAI VITEAZU, COMUNA MIHAI VITEAZU

120

13.13

Moldoveneşti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MOLDOVENEŞTI, CAPTAREA PIETROASA, CAPTAREA KIZIBERT, CONDUCTA DE ADUCTIUNE SI INTERCONECTARE, REZERVOR COMENSARE ECHILIBRARE DEALUL MORII, REZERVOARE COMPENSARE SI INCENDIU: PLĂIESTI, BĂDENI, REŢELE DE DISTRIBUŢIE: PIETROASA, VĂLENI, PLĂIEŞTI, BĂDENI

178

13.14

Petreştii de Jos

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PETREŞTII DE JOS

292

13.15

Ploscoş

PODEŢE ÎN COMUNA PLOSCOŞ

33

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

13.16

Sănduleşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SĂNDULEŞTI

292

13.17

Săvădisla

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE SĂVĂDISLA, VLAHĂ, FINISEL SI STOLNA, ALIMENTARE CU APĂ PRIN CIŞMELE STRADALE A LOCALITĂŢILOR FINIŞEL ŞI STOLNA

90

13.18

Sic

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI SIC, JUDEŢUL CLUJ

1.282

13.19

Vad

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VAD

200

14

CONSTANŢA

din care

3.238

14.1

23 August

EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE 23 AUGUST

803

14.2

Albeşti

ÎMBUNĂTĂŢIREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢI I VÂRTOP

288

14.3

Costineşti

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ SI COLECTOARE MENAJERE, COMUNA COSTINEŞTI, JUDEŢUL CONSTANŢA

44

14.4

Hârşova

REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SPAŢIUL RURAL APARŢINÂND ORAŞULUI HÂRŞOVA

14

14.5

Limanu

CONDUCTE MAGISTRALE SI REŢELE DE DISTRIBUŢIE CU APĂ ÎN ZONELE LOTIZĂRI, LIMANU, 2 MÂI, VAMA VECHE

648

14.6

Poarta Albă

REABILITARE SI EXTINDERE CANAL COLECTOR APE PLUVIALE, PODURI, PODEŢE DIN COMUNA POARTAALBĂ

1.042

14.7

Seimeni

REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SEIMENI (SATELE SEIMENII MARI ŞI DUNĂREA)

264

14.8

Tuzla

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN ZONELE LOTIZATE „CASTEL DE APA", O.J.R.S.A. SI REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDEŢUL CONSTANŢA

135

15

COVASNA

din care

8.816

15.1

Aita Mare

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII AITA MEDIE, COMUNA AITA MARE

400

15.2

Arcuş

CANALIZARE CENTRALIZATĂ SI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA ARCUŞ, JUDEŢUL COVASNA

121

15.3

Băţani

ALIMENTARE CU APĂA LOCALITĂŢILOR AITA SEACĂ SI HERCULIAN, COMUNA BĂŢANI, JUDEŢUL COVASNA

100

15.4

Belin

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALĂ RURALĂ DIN COMUNA BELIN, JUDEŢUL COVASNA

168

15.5

Bixad

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA BIXAD - CANALIZARE MENAJERĂ

200

15.6

Bodoc

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA BODOC, JUDEŢUL COVASNA. CANALIZARE CENTRALIZATĂ SI STAŢIE DE EPURARE BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TÂRGOVEŢ ÎN LOCALITATEA BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TALOMIR ÎN LOCALITATEA BODOC

38

15.7

Brăduţ

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BRĂDUŢ, SATUL DOBOSENI, JUDEŢUL COVASNA

36

15.8

Breţcu

REABILITARE STAŢIE DE EPURARE ŞI EXTINDERE CANALIZARE

690

15.9

Cernat

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI REABILITAREA CELEI EXISTENTE ÎN COMUNA CERNAT, JUDEŢUL COVASNA

355

15.10

Chichiş

STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CHICHIS, JUDEŢUL COVASNA

20

15.11

Dalnic

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

300

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

15.12

Dobârlău

REFACERE POD PESTE PTÂRLUNG PE DC 27 A, ÎN LOCALITATEA LUNCA MĂRCUŞULUI, COMUNA DOBÂRLĂU, JUDEŢUL COVASNA

100

15.13

Estelnic

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA ESTELNIC - CONSTRUIREA A DOUĂ PODURI SI SASE PUNŢI PIETONALE DIN BETON ARMAT

76

15.14

Ghelinţa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNAGHELINTA- CANALIZARE MENAJERA

554

15.15

Ghidfalău

RECONSTRUIRE POD PESTE RÂUL OLT LA ZOLTÂN

740

15.16

Hăghig

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA HĂGHIG

365

15.17

Ilieni

EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA ILIENI, JUDEŢUL COVASNA

300

15.18

întorsura Buzăului

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN SATUL BRĂDET, ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI

292

15.19

Lemnia

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA LEMNIA

300

15.20

Malnaş

CANALIZAREAAPELOR UZATE MENAJERE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE MALNAS-BĂI SI MALNÂS, COMUNA MALNAS, JUDEŢUL COVASNA

300

15.21

Mereni

DEZVOLATREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MERENI, ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE APĂ, CANALIZARE MENAJERA

479

15.22

Micfalău

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MICFALĂU CANALIZARE MENAJERA

300

15.23

Moacşa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MOACSA- CANALIZARE MENAJERĂ

292

15.24

Ozun

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA OZUN, SAT OZUN, JUDEŢUL COVASNA

292

15.25

Reci

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA RECI

492

15.26

Sânzieni

POD RUTIER DIN BETON ARMAT, MONOLIT, PESTE RÂUL CAŞIN

94

15.27

Sita Buzăului

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA SITA BUZĂULUI: ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE APE UZATE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL CRASNA SI EXTINDERE RETEÂAPĂ-CÂNAL ÎN SATUL SITA BUZĂULUI

365

15.28

Turia

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL TURIA, COMUNA TURIA, JUDEŢUL COVASNA

133

15.29

Vârghiş

CONSTRUCŢIA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII VÂRGHIS

348

15.30

Zăbala

CANALIZARE SAT ZĂBALA, COMUNAZĂBALA, JUDEŢUL COVASNA- FAZAS.F.

292

15.31

Zagon

SISTEME DE CANALIZARE AAPEI SI STAŢII DE EPURARE AAPELOR UZATE

274

16

DÂMBOVIŢA

din care

9.506

16.1

Bărbuleţu

POD PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA GHEMELEU, PUNTE PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LAGOGI, PUNTE PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LAUDROI

11

16.2

Bezdead

PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA BEZDEAD - PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL BIZDIDELÎN SATUL BEZDEAD, PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL BIZDIDELÎN SATUL MĂGURA

56

16.3

Brăneşti

POD SI APĂRĂRI DE MAL PE RÂUL IALOMIŢA, ÎN COMUNA BRĂNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

28

16.4

Brezoaele

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA BREZOAELE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

267

16.5

Bucşani

EXECUŢIA A 8 PODEŢE SI CANALIZARE PÂRÂU (VALE LOCALĂ) CĂCIOÂSA ÎN ZONA AFERENTĂ SECŢIUNII AMONTE/AVAL ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 700 M, COMUNA BUCSANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

887

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

16.6

Comisarii

REŢELE CANALIZARE SI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA COMISANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

365

16.7

Conteşti

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CONTEŞTI, CRÂNGAŞI, BOTENI

887

16.8

Corneşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

100

16.9

Dărmăneşti

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DĂRMĂNEŞTI, SAT MĂRGINENII DE SUS, COMUNADĂRMĂNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

348

16.10

Doiceşti

EXTINDERE REŢELE CANALIZARE, ETAPA A II-A, COMUNA DOICEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

41

16.11

Gura Foii

POD DIN BETON ARMAT PE DC 112 GURA FOII + BUMBUIA + COBIA KM 1 + 800 PESTE PÂRÂUL VALEA BRATILAÎN COMUNA GURA FOII, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

200

16.12

Hulubeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HULUBEŞTI

806

16.13

Ludeşti

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL POTOP PE DC 99 ÎN LOCALITATEA MILOŞARI, COMUNALUDEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

300

16.14

Lunguleţu

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA LUNGULEŢU

150

16.15

Măneşti

POD PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA ÎNTRE SATELE DRĂGĂESTI-UNGURENI - DRÂGĂEŞTI-PĂMÂNTENI

200

16.16

Mătăsaru

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MĂTĂSARU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

123

16.17

Petreşti

CANALIZARE SI EPURAREAAPELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA PETREŞTI

250

16.18

Pietrari

PODURI ÎN COMUNA PIETRARI

150

16.19

Pietroşiţa

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL IALOMIŢA LA GARA, POD PESTE PÂRÂUL DEALU FRUMOS ÎN SATUL DEALU FRUMOS, PUNCT VALE

198

16.20

Produ Ieşti

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA COSTEŞTII DIN DEAL

200

16.21

Pucheni

CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE

129

16.22

Răscăeţi

POD PESTE PÂRÂUL JIRNOV, SAT RĂSCĂEŢI SI POD PESTE PÂRÂUL HOLBOCA, SAT VULTUREANCA

210

16.23

Râu Alb

PODURI ÎN COMUNA RÂU ALB

365

16.24

Răzvad

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERA COMUNA RĂZVAD, SAT VALEA VOIEVOZILOR

24

16.25

Runcu

PODEŢ ÎN PUNCTUL „POD BREBU"

42

16.26

Şelaru

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

292

16.27

Slobozia Moară

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

884

16.28

Târgovişte

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ ZONĂ PERIURBANĂ CARTIER PRISEACA, MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE -SISTEM DE CANALIZARE

1337

16.29

Tărtăşeşti

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SAT GULIA

64

16.30

Tătărani

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA SAT PRIBOIU PUNCT MOARA

292

16.31

Vlădeni

POD PE DC 26C, PESTE PÂRÂUL CRICOVUL DULCE

200

16.32

Vulcana-Pandele

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VULCANA-PANDELE

100

17

DOLJ

din care

9.639

17.1

Apele Vii

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI APELE VII, JUDEŢUL DOLJ

292

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

17.2

Argetoaia

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ARGETOAIA, COMUNA ARGETOAIA, JUDEŢUL DOLJ

183

17.3

Bechet

EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ PENTRU SPAŢIUL PERIURBAN AL ORAŞULUI BECHET, JUDEŢUL DOLJ

492

17.4

Brabova

CONSTRUCŢIE POD PESTE PÂRÂUL PLESOI, ÎN SATUL RĂCHITA DE JOS, PENTRU A FACILITA LEGĂTURĂ CU DJ 606, COMUNA BRABOVA, JUDEŢUL DOLJ

34

17.5

Brădeşti

CONSTRUCŢIE POD PESTE VALEA MORII, SAT TATOMIRESTI, PENTRU A ASIGURA ACCESUL LA DN 6

300

17.6

Braloştiţa

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BRALOŞTIŢA, JUDEŢUL DOLJ

232

17.7

Breasta

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BREASTA, JUDEŢUL DOLJ

648

17.8

Călăraşi

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CĂLĂRAŞI SI SĂRATA, COMUNA CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL DOLJ

100

17.9

Cârcea

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA CÂRCEA, JUDEŢUL DOLJ

75

17.10

Cama

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII CÂRNA, JUDEŢUL DOLJ

292

17.11

Catane

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA CATANE, JUDEŢUL DOLJ

100

17.12

Coşoveni

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZATA COMUNEI COŞOVENI

292

17.13

Coţofenii din Faţă

RACORDAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII COŢOFENII DIN FATĂ LA REŢEAUA DE ADUCTIUNE A ORAŞULUI CRAIOVA DE LA SURSA IZVARNA

8

17.14

Craiova

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢII COMPONENTE A MUNICIPIULUI CRAIOVA- POPOVENI

648

17.15

Dăbuleni

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA PERIURBANĂA ORAŞULUI DĂBULENI

48

17.16

Daneţi

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI DANETI, JUDEŢUL DOLJ

292

17.17

Desa

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI DESA, JUDEŢUL DOLJ

292

17.18

Dioşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI DE INCENDIU, COMUNA DIOSTI, JUDEŢUL DOLJ

53

17.19

Drăgoteşti

CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL TESLUI, COMUNA DRĂGOTEŞTI, JUDEŢUL DOLJ, PENTRU A FACILITA ACCESUL LA DJ 641

300

17.20

Fărcaş

CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PLOSCA LA KM 0 + 650 SI POD PESTE PÂRÂUL PLOSCA LA KM 5 + 680, PENTRU A FACILITA LEGĂTURACUDJ605A

438

17.21

Filiaşi

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL RĂCARII DE SUS, ORAŞUL FILIASI, JUDEŢUL DOLJ

648

17.22

Gângiova

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SCOALĂ, GRĂDINIŢĂ SI DISPENSAR - COMUNA GÂNGIOVA, JUDEŢUL DOLJ

137

17.23

Gherceşti

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI GHERCEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

292

17.24

Ghidici

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA GHIDICI, JUDEŢUL DOLJ

400

17.25

Gighera

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA GIGHERA, SAT GIGHERA SI SAT NEDEIA, JUDEŢUL DOLJ

48

17.26

Goieşti

CONSTRUIRE POD PESTE RÂULAMARADIAÎN SATUL ŢANDĂRA SI POD ÎN SATUL POPEASA

292

17.27

Leu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI LEU

111

17.28

Măceşu de Sus

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI MĂCESU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ

292

17.29

Melineşti

CONSTRUIRE POD PESTE RÂULAMARADIAÎN COMUNA MELINEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

208

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

17.30

Mischii

ALIMENTARE CU APĂ - COMUNA MISCHII, JUDEŢUL DOLJ

1

17.31

Negoi

CONSTRUCŢIE PODURI ÎN COMUNA NEGOI, JUDEŢUL DOLJ

232

17.32

Pieleşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA PIELEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

172

17.33

Poiana Mare

CONSTRUIRE PODEŢE IN COMUNA POIANA MARE PENTRU A ASIGURA LEGĂTURACU DRUMUL NATIONAL DN55A CALAFAT - BECHET

100

17.34

Predeşti

CONSTRUIRE POD PÂRÂU MERETEL - COMUNA PREDEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

292

17.35

Robăneşti

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA ROBĂNEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

48

17.36

Să leu ţa

PODURI ÎN COMUNA SĂLCUTA, SAT SĂLCUTA SI SAT PLOPSOR, JUDEŢUL DOLJ, PENTRUAFACILITALEGĂTURÂCU DJ 552 SI DJ 552A

100

17.37

Secu

CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA SECU, JUDEŢUL DOLJ

187

17.38

Sopot

CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL VÂLCEAUA SORII SI PÂRÂUL MERETEL

156

17.39

Teasc

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII SECUI, COMUNA TEASC

504

17.40

Urzicuţa

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA URZICUŢA, SATUL URZICUŢA, JUDEŢUL DOLJ

268

17.41

Vârtop

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII VÂRTOP, JUDEŢUL DOLJ

32

18

GALAŢI

din care

7.975

18.1

Bălăşeşti

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI BĂLĂSESTI, JUDEŢUL GALAŢI

576

18.2

Băleni

EXTINDERE SURSĂ ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEŢUL GALAŢI

247

18.3

Brăhăşeşti

ALIMENTARE CU APĂ SAT BRĂHĂŞEŞTI, SAT TOFLEA

109

18.4

Braniştea

MODERNIZARE ALIMENTARE CUAPĂÎN SISTEM CENTRALIZAT SAT BRANIŞTEA, COMUNA BRANIŞTEA

101

18.5

Cavadineşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CAVADINEŞTI,  SATELE CAVADINEŞTI, GĂNEŞTI ŞI COMĂNEŞTI

39

18.6

Corod

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE SI EPURARE AAPEI UZATE ÎN COMUNA COROD, JUDEŢUL GALAŢI

292

18.7

Cuca

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL LOZOVITA, COMUNA CUCA, JUDEŢUL GALAŢI

19

18.8

Cudalbi

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITAREÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI

674

18.9

Drăgăneşti

DOUĂ PODURI DIN BETON ARMAT PESTE RÂULBÂRLAD, ZONA SAT MALU ALB SI ZONA SAT DRĂGĂNEŞTI, COMUNA DRĂGANESTI, JUDEŢUL GALAŢI

944

18.10

Drăguşeni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DRĂGUŞENI

171

18.11

Folteşti

MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ SAT STOICANI - COMUNA FOLTEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

292

18.12

Frumuşiţa

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA FRUMUSITA, JUDEŢUL GALAŢI

105

18.13

Griviţa

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI GRIVITA, JUDEŢUL GALAŢI

65

18.14

Iveşti

REŢEA CANALIZARE COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

105

18.15

Măstăcani

PLATFORMA ECOLOGICĂ PENTRU COLECTAREASI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD SI A MATERIALELOR REFOLOSIBILE

242

18.16

Matca

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL COROZEL ÎN COMUNA MATCA, JUDEŢUL GALAŢI

248

18.17

Movileni

ALIMENTARE CUAPĂÎN SISTEM CENTRALIZAT COMUNAMOVILENI

746

18.18

Negrileşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN COMUNA NEGRILEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

212

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

18.19

Oancea

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA OANCEA, JUDEŢUL GALAŢI

112

18.20

Rediu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA REDIU, JUDEŢUL GALAŢI

600

18.21

Scânteieşti

POD PESTE CANALUL COLECTOR APE METEORICE ÎN PUNCTUL TRIŞCA, SAT FÂNTÂNELE

146

18.22

Şendreni

CONSTRUIRE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ŞENDRENI, SERBESTII VECHI SI MOVILENI, COMUNA ŞENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI

267

18.23

Smârdan

ALIMENTARE CU APĂÎN SISTEM CENTRALIZAT COMU NA SMÂRDAN - SATELE SMÂRDAN, M. KOGĂLNICEANU, CIŞMELE, JUDEŢUL GALAŢI

123

18.24

Suceveni

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SAT ROGOJENI, COMUNA SUCEVENI, JUDEŢUL GALAŢI

51

18.25

Târgu Bujor

ALIMENTARE CU APĂ - SAT MOSCU SI SAT UMBRĂRESTI - ORAŞ TÎRGU BUJOR, JUDEŢUL GALAŢI

131

18.26

Ţepu

POD DIN BETON ARMAT PE DC 64 PESTE PÂRÂUL BERHECI SI PUNTE PIETONALĂÎN ZONA RÂPA MORII, COMUNAŢEPU, JUDEŢUL GALAŢI

182

18.27

Tuluceşti

CONSTRUCŢIE CANALIZARE SI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA TULUCEŞTI,SATELE TULUCEStl, TĂTÂRCASI SIVITA -JUDEŢUL GALAŢI

746

18.28

Vânători

ACTUALIZARE ALIMENTARE CU APĂ, SAT VÂNĂTORI SI SATCOSTI, COMUNA VÂNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI

238

18.29

Vlădeşti

CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VLĂDEŞTI

192

19

GIURGIU

din care

3.141

19.1

Bolintin-Deal

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODĂ

407

19.2

Bucşani

POD PESTE RÂUL NEAJLOV, ÎN SATUL VADU-LAT, COMUNA BUCSANI

25

19.3

Daia

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR DAIA ŞI PLOPŞORU

400

19.4

Ghimpaţi

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GHIMPAŢI, JUDEŢUL GIURGIU

838

19.5

Grădinari

STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA GRĂDINARI, JUDEŢUL GIURGIU

102

19.6

Izvoarele

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA IZVOARELE - SATELE CHIRIACU, IZVOARELE ŞI VALEA BUJORULUI

127

19.7

Joi ţa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA UNUI POD PESTE RÂULCIOROGÂRLAÎN COMUNA JOITA, JUDEŢUL GIURGIU

337

19.8

Mihăileşti

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR POPEŞTI SI NOVACI, JUDEŢUL GIURGIU

399

19.9

Roata de Jos

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STAŢIEI DE EPURARE AAPELOR UZATE, PENTRU ZONA CENTRALĂ A LOCALITĂŢII ROATA DE JOS, JUDEŢUL GIURGIU

270

19.10

Toporu

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TOPORU ŞI TOMULEŞTI

40

19.11

Vărăşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR VĂRĂSTI SI DOBRENI, JUDEŢUL GIURGIU

196

20

GORJ

din care

6.914

20.1

Albeni

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI ALBENI, JUDEŢUL GORJ

81

20.2

Alimpeşti

CANALIZARE MENAJERĂ A SATELOR CIUPERCENII DE OLTET, SÂRBEŞTI, ALIMPEŞTI SI NISTORESTI, COMUNA ALIMPEŞTI, JUDEŢUL GORJ

50

20.3

Băleşti

CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA BĂLESTI, SATELE CEAURU SI BĂLEŞTI, JUDEŢUL GORJ

192

20.4

Berleşti

CONSTRUIRE PODURI COMUNA BERLEŞTI

200

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

20.5

Bumbeşti-Jiu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SAT PLESA SI SUPLIMENTARE DEBIT SATELE TETILASI CURTISOARA, BUMBESTI-JIU, JUDEŢUL GORJ

139

20.6

Bustuchin

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BUSTUCHIN, SATELE POIENIŢA, NĂMETE, VALEA POJARULUI, JUDEŢUL GORJ

400

20.7

Căpreni

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE PODURI SI PODEŢE PE DRUMURI DE INTERES LOCAL, SAT BULBUCENI, COMUNA CĂPRENI, JUDEŢUL GORJ

200

20.8

Cătunele

CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA CĂTUNELE, SATELE CĂTUNELE, VALEA PERILOR, STEIC, VALEA MĂNĂSTIRII, LUPOAIA, JUDEŢUL GORJ

872

20.9

Dăneşti

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢII DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE DĂNEŞTI, BUCUREÂSA, VĂCĂREA, BARZA SI BOTOROGi, JUDEŢUL GORJ

1.531

20.10

Drăguţeşti

CONSOLIDARE  POD SI  CONSTRUIRE  PUNŢI,  COMUNA DRĂGUTESTI, JUDEŢUL GORJ

51

20.11

Padeş

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ

542

20.12

Polovragi

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI EPURAREA APELOR UZATE DIN LOCALITĂŢILE COMUNEI POLOVRAGI

740

20.13

Runcu

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ

200

20.14

Săcelu

PODEŢE SI PUNŢI PIETONALE LOCALITATEA SĂCELU, JUDEŢUL GORJ

200

20.15

Schela

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SATELE ARSURI, PAJIŞTELE ŞI SCHELA

82

20.16

Scoarţa

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ PENTRU COMUNA SCOARŢA, SATELE MOGOŞANI, BOBU, LAZURI, COLIBAŞI

300

20.17

Slivileşti

CONSTRUIRE PODURI COMUNA SLIVILEŞTI, JUDEŢUL GORJ

9

20.18

Stejari

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI STEJARI

465

20.19

Târgu-Jiu

EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ SI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN ZONELE PERIURBANE PREAJBA SI POLATA

95

20.20

Teleşti

CONSTRUIRE POD PE DC95 PESTE RÂUL TISMANA, COMUNA TELESTI, JUDEŢUL GORJ

100

20.21

Văgiuleşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA VĂGIULEŞTI, JUDEŢUL GORJ, SATELE MURGILEŞTI ŞI COVRIGI

394

20.22

Vladimir

CONSTRUCŢIE PODURI SI PODEŢE ÎN PUNCTELE LARGA, LUNCA, LEURDEASÂ

71

21

HARGHITA

din care

8.947

21.1

Atid

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAŢIULUI RURAL -COMUNA ATID, JUDEŢUL HARGHITA, REPARAŢII DE PODURI PESTE PÂRÂUL CUŞMED

241

21.2

Avrămeşti

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA AVRĂMEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA

100

21.3

Bălan

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE APĂ SI CANALIZARE ÎN ZONA PERIURBANĂ DELIMITATĂ DE STRADA FLORILOR

91

21.4

Căpâlniţa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAŢIULUI RURAL -COMUNA CĂPÂLNIŢA, JUDEŢUL HARGHITA „CONSTRUIREA PODURI SI PODEŢE"

55

21.5

Ciumani

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA

146

21.6

Dăneşti

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA DĂNEŞTI, SAT DĂNEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA

292

21.7

Dealu

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DEALU, JUDEŢUL HARGHITA

173

21.8

Ditrău

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ

370

21.9

Feliceni

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FELICENI, JUDEŢUL HARGHITA

427

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

21.10

Gălăuţaş

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂLĂUTAS, JUDEŢUL HARGHITA

196

21.11

Lăzarea

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERA, LOCALITATEA LÂZAREA, JUDEŢUL HARGHITA

186

21.12

Lunca de Sus

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA LUNCA DE SUS, JUDEŢUL HARGHITA

112

21.13

Mădăraş

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA MĂDĂRAS

720

21.14

Mărtiniş

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA MĂRTINIŞ, JUDEŢUL HARGHITA

250

21.15

Ocland

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA OCLAND

220

21.16

Odorheiu Secuiesc

EXTINDEREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN STR. SZENTJANOS DIN ZONA RURALĂ SUD A MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

69

21.17

Păuleni-Ciuc

CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR COMUNEI PAULENI-CIUC

248

21.18

Plăieşii de Jos

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLĂIEŞII DE JOS, SATELE CASINU-NOU ŞI IACOBENI, JUDEŢUL HARGHITA

199

21.19

Porumbeni

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PORUMBENI, JUDEŢUL HARGHITA

138

21.20

Praid

REABILITARE SI MODERNIZARE UZINĂ APĂ, REŢEA DE ALIMENTARE ÎN LOCALITATEA PRAID, JUDEŢUL HARGHITA

18

21.21

Săcel

CONSTRUCŢIA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA DE PODURI SI PODEŢE DE INTERES LOCAL COMUNA SĂCEL, JUDEŢUL HARGHITA

350

21.22

Sâncrăieni

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA SÂNCRĂIENI

198

21.23

Sândominic

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEŢUL HARGHITA

292

21.24

Sânmartin

CANALIZAREA  MENAJERĂ A  LOCALITĂŢILOR  COMUNEI SÂNMARTIN, JUDEŢUL HARGHITA

76

21.25

Sânsimion

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SÂNSIMION-CIUC, JUDEŢUL HARGHITA

303

21.26

Sântimbru

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA SÂNTIMBRU

505

21.27

Satu Mare

CONSTRUIRE  POD  PESTE  PÂRÂUL  BRĂDESTI  SPRE KETPATAKKOZE ÎN LOCALITATEA SATU MARE, COMUNA SATU MARE, JUDEŢUL HARGHITA

60

21.28

Secuieni

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SECUIENI, JUDEŢUL HARGHITA

242

21.29

Şimoneşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SIMONESTI, SATELE SIMONESTI SI RUGĂNESTI, JUDEŢUL HARGHITA

421

21.30

Subcetate

CONSTRUCŢIE PODEŢ PÂRÂUL PIETROS PE DC 65 SI CONSTRUCŢIE PODEŢE PEDRUMURI LATERALE LEGĂTURA CU DC 68

63

21.31

Tomeşti

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA TOMEŞTI

510

21.32

Topliţa

EXTINDERE RETEADEAPĂ SI CANALIZARE ÎN SPAŢIUL RURAL DIN MUNICIPIUL TOPLITA

809

21.33

Tulgheş

EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂA COMUNEI TULGHES

255

21.34

Vârşag

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA VÂRŞAG, JUDEŢUL HARGHITA

150

21.35

Vlăhiţa

REALIZAREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN ZONA „NAGYFALU" SI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE ÎN ZONA DELO

292

21.36

Zetea

REPARAŢII CAPITALE POD TOFALVI ÎN COMUNA ZETEA, JUDEŢUL HARGHITA

170

22

HUNEDOARA

din care

7.427

22.1

Aninoasa

REABILITARE SI CONSOLIDARE POD PESTE JIUL DE VEST LA ISCRONI

721

22.2

Brănişca

POD PESTE VALEA BOZULUI, SATUL BOZ, COMUNA BRĂNIŞCA, JUDEŢUL HUNEDOARA

32

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

22.3

Bretea Română

CONSTRUIRE PODURI SI PODEŢE DALATE PE CURSUL RÂURILOR VALEA BUNĂ SI VALEA REA

232

22.4

Buceş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL SATELOR COMUNEI BUCEŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA

365

22.5

Certeju de Sus

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CERTEJU DE SUS, COMUNA CERTEJU DE SUS, JUDEŢUL HUNEDOARA

400

22.6

Densuş

CANALIZAREA APELOR MENAJERE SI EPURAREA ACESTORA PENTRU SATELE DENSUS, PESTEANÂ, PESTENITA, HĂTĂGEL, COMUNA DENSUŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA

250

22.7

Dobra

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE, PUNŢI, PODEŢE, COMUNA DOBRA

500

22.8

General Berthelot

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR GENERAL BERTHELOT, FĂRCĂDIN SI TUSTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEŢUL HUNEDOARA

73

22.9

Geoagiu

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE, STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL GELMAR SI Â SISTEMULUI DE CANALIZARE, STAŢIE DE EPURARE ÎN SĂTUL AUREL VLAICU, ORAŞ GEOAGIU, JUDEŢUL HUNEDOARA

150

22.10

Gurasada

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR GURASADA, GOTHATEA, CÂMPURI-SURDUC, COMUNA GURASADA, JUDEŢUL HUNEDOARA

179

22.11

Ilia

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE, PRECUM SI PODEŢE SI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA ILIA

100

22.12

Orăştioara de Sus

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ORĂŞTIOARA DE SUS, BUCIUM, LUDESTII DE JOS SI COSTESTI, COMUNĂ ORĂŞTIOARA DE SUS, JUDEŢUL HUNEDOARĂ

350

22.13

Petrila

CANALIZAREAAPELOR MENAJERE CÂMPA

1.528

22.14

Petroşani

REABILITARE SI MODERNIZARE PODURI, PODEŢE SI PUNŢI PIETONALE

449

22.15

Pui

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR SEREL, RUŞOR, BĂIEŞTI, COMUNA PUI, JUDEŢUL HUNEDOARA

200

22.16

Simeria

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATELOR UROI SI CĂRPINIS, ORAŞ SIMERIA, JUDEŢUL HUNEDOARA

141

22.17

Teliucu Inferior

EXTINDERE SI MODERNIZARE REŢEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂŢILE TELIUCU INFERIOR, CINCIS CERNASI TELIUCU SUPERIOR, COMUNA TELIUCU INFERIOR

250

22.18

Topliţa

LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE PODURI AFECTATE PARŢIAL SI TOTAL DE CALAMITĂŢILE NATURALE: DRUM COMUNAL DC 109B DĂBÂCA - HĂSDĂUSI DRUM COMUNAL DC 103A TOPLITA - VĂLARI

87

22.19

Turdaş

CANALIZARE MENAJERĂ PENTRU LOCALITATEA PRICAZ, COMUNA TURDAŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA

710

22.20

Vulcan

REALIZARE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ SI MENAJERĂ ÎN COLONIILE DIN MUNICIPIUL VULCAN

710

23

IALOMIŢA

din care

6.021

23.1

Borăneşti

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA BORĂNEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA

300

23.2

Bucu

REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BUCU, JUDEŢUL IALOMIŢA

773

23.3

Ciocârlia

REABILITARE A DOUĂ PODURI RUTIERE PE DC106/1 SI DS 17, PE DRUMURI DE INTERES LOCAL PESTE PÂRÂUL COTORCA, COMUNA CIOCÂRLIA, JUDEŢUL IALOMIŢA

648

23.4

Cocora

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SI INTRODUCERE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA

674

23.5

Făcăeni

MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA FĂCĂENI, JUDEŢUL IALOMIŢA

746

23.6

Feteşti

REABILITARE ALIMENTARE CU APĂ ORAŞUL FETEŞTI ŞI BULIGA

147

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

23.7

Maia

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA MAIA, JUDEŢUL IALOMIŢA

257

23.8

Mărculeşti

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA MĂRCULEŞTI, JUDEŢUL lALOMlŢA

338

23.9

Mihail Kogălniceanu

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEŢUL IALOMIŢA

66

23.10

Miloşeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN COMUNA MILOŞEŞTI, SATELE MILOŞEŞTI ŞI NICOLEŞTI

292

23.11

Movilita

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA MOVILITA, JUDEŢUL IALOMIŢA

292

23.12

Platoneşti

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLATONEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA

292

23.13

Reviga

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATELOR ROVINE SI MIRCEA CEL BĂTRÂN

292

23.14

Sărăţeni

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SĂRĂŢENI, JUDEŢUL IALOMIŢA

773

23.15

Sineşti

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA SINESTI, JUDEŢUL IALOMIŢA

64

23.16

Valea Ciorii

REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI VALEA CIORII CU SATELE COMPONENTE

67

24

IAŞI

din care

4.400

24.1

Balş

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BALS, JUDEŢUL IAŞI, SATELE BOURENI SI BALS

595

24.2

Bălţaţi

CONSTRUIRE PODURI SI PODEŢE (7 BUCĂŢI) PE TERITORIUL COMUNEI BĂLTATI

138

24.3

Bârnova

POD PE DRUM COMUNAL DIN LOCALITATEA TODIREL, COMUNA BÂRNOVA, JUDEŢUL IAŞI, PESTE RÂUL NICOLINA

29

24.4

Belceşti

EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNABELCESTI, SATELE ULMI ŞI LITENI, JUDEŢUL IAŞI

200

24.5

Bivolari

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE BIVOLARI SI SOLONET, JUDEŢUL IAŞI

102

24.6

Costuleni

POD BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL COZIA, SATUL COZIA, POD BETON ARMAT PESTE TORENT, LOCALITATEA COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEŢUL IAŞI

200

24.7

Cotnari

ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂSI CANALIZARE PENTRU SATELE CÂRJOAIA, HORODISTEA SI COTNARI DIN COMUNA COTNARI, JUDEŢUL IAŞI

141

24.8

Cozmeşti

REABILITARE POD ÎN LOCALITATEA PODOLENII DE SUS. CONSTRUCŢIE PODEŢ PESTE PÂRÂUL MOSNA, SAT PODOLENII DE JOS

52

24.9

Deleni

REABILITARE PODEŢ „LA CEUCA" SI PODEŢ „LA ROTARU" PESTE PÂRÂUL FIERBĂTOAREAÎN SATUL FEREDENI, COMUNA DELENI

90

24.10

Dobrovăţ

POD BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL DOBROVĂŢ LA MĂNĂSTIREA DOBROVĂŢ, POD BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL DOBROVĂŢ LA STEJAR

61

24.11

Golăieşti

REABILITARE PODURI SI PODEŢE PE DC 19 GOLĂESTI - PODU JIJIEI - PETRESTI SI PE DC 15 GOLĂESTI - MEDELENI

47

24.12

Hărmăneşti

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE AAPELOR UZATE ÎN COMUNA HĂRMĂNEŞTI

100

24.13

Ion Neculce

ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE CENTRALIZAT ÎN COMUNA ION NECULCE ÎN SATELE: RĂZBOIENI, PRIGORENI ŞI ION NECULCE

41

24.14

Lespezi

PODEŢ PESTE PÂRÂUL TRESTIOARA -AMONTE SAT HECI. PODEŢ PESTE PÂRÂUL TRESTIOARA AVAL - SAT HECI. PODEŢ PESTE CANALUL COLECTOR SAT LESPEZI

97

24.15

Moţca

MODERNIZARE PODURI SI PODEŢE COMUNA MOTCA, JUDEŢUL IAŞI

149

24.16

Movileni

REABILITARE PODURI SI PODEŢE COMUNA MOVILENI, JUDEŢUL IAŞI

100

Nr. crt.

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

24.17

Popri câni

AMENAJARE PODURI SI PODEŢE PE RAZA COMUNEI POPRICANI, JUDEŢUL IAŞI

317

24.18

Româneşti

REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ROMÂNEŞTI, SATELE ROMÂNEŞTI, AVÂNTU, URSOAIA, COMUNA ROMÂNEStl, JUDEŢUL IAŞI

525

24.19

Scobinţi

CREARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE SCOBINŢI, FETESI, ZAGAVIA, BĂDENI, STICLĂRIA, COMUNA SCOBINŢI, JUDEŢUL IAŞI

63

24.20

Sireţel

POD SI PODEŢE PE DRUMURILE COMUNALE DC149 SI DS259 ÎN COMUNA SIREŢEL, JUDEŢUL IAŞI

86

24.21

Strunga

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL STRUNGA

72

24.22

Târgu Frumos

LUCRĂRI DE  INFRASTRUCTURĂ PE  STRADA TUDOR VLADIMIRESCU - POD PESTE PÂRÂUL BAHLUIET

864

24.23

Ţibana

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TIBANA, GÂRBESTI, POIANA MĂNĂSTIRII, ALEXENI SI MOARA CIORNEI, COMUNA ŢIBANA, JUDEŢUL IAŞI

97

24.24

Todireşti

PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA TODIREŞTI

143

24.25

Vânători

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL STOLNICENI

91

25

ILFOV

din care

2.247

25.1

Dragomireşti Vale

EXTINDERE REŢEA CANALIZARE, COMUNA DRAGOMIREŞTI VALE, JUDEŢUL ILFOV

75

25.2

Măgurele

REABILITARE POD RUTIER PESTE RÂUL SABAR

648

25.3

Mogoşoaia

EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN COMUNA MOGOŞOAIA

118

25.4

Snagov

PASARELĂ PIETONALĂ DE ACCES LA MĂNĂSTIREA SNAGOV; CONDUCTĂ DE REFULARE APE UZATE MENAJERE GHERMĂNESTI - SNAGOV

1.224

25.5

Vidra

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE RÂUL SABAR SI A STAŢIEI DE EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA VIDRA, JUDEŢUL ILFOV, CU SATELE APARŢINĂTOARE: VIDRA, CREŢEŞTI ŞI SINTEŞTI

182

26

MARAMUREŞ

din care

8.181

26.1

Asuaju de Sus

CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE SI PUNŢI ÎN COMUNAASUAJU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ

75

26.2

Baia Sprie

REŢEA DE CANALIZARE PENTRU SATELE TĂUTII DE SUS, CHIUZBAIA, SATU NOU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ

113

26.3

Băiţa de Sub Codru