E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 936 din 23 decembrie 1998

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 29 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, prin reorganizarea Institutului de Cercetari in Informatica Bucuresti care isi inceteaza activitatea.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti este persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8 - 10, sectorul 1, si functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, in coordonarea Comisiei Nationale de Informatica.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari stiintifice si dezvoltari tehnologice, reglementari de interes national privind domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date. Institutul desfasoara activitati de informatizare a administratiei publice, a sectoarelor economiei nationale si a societatii in ansamblu, precum si activitati de comert interior si exterior, marketing, servicii cu valoare adaugata in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor de date.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetari in Informatica si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Noul contract colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la Directia generala de munca si protectie sociala in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Imobilul, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8 - 10 si str. Roma nr. 4 - 6, sectorul 1, in care a functionat Institutul de Cercetari in Informatica, trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti.
    Art. 6
    (1) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, stabilite pe baza situatiei patrimoniului la data de 30 septembrie 1998, in suma de 13.475.668 mii lei, se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetari in Informatica.
    (2) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, stabilit la data de 30 septembrie 1998, este de 5.947.670 mii lei.
    Art. 7
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Comisia Nationala de Informatica, in calitate de organ coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Comisiei
                       Nationale de Informatica,
                       Sergiu Stelian Iliescu

                       Ministrul cercetarii
                       si tehnologiei,
                       Mircea Pusca

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                      STRUCTURA ORGANIZATORICA
 a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

                 ____________________________
                | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                |____________________________|
                              |
                      ________|_________            ______________________
 ____________________| DIRECTOR GENERAL |__________| CONSILIUL STIINTIFIC |
|                    |__________________|          |______________________|
|                             |
|                   __________|____________
|                  | COMITETUL DE DIRECTIE |
|                  |_______________________|
|                             |
|         ____________________|_______________________________________
|   _____|______        ______|______   |    _____|_____      ________|_______
|  | DIRECTOR   |___   | DIRECTOR    |  |   | DIRECTOR  |    | DIRECTOR       |
|  | STIINTIFIC |   |  | PRODUCTIE   |  |   | TEHNIC    |    | ECONOMIC       |
|  |____________|   |  | SI SERVICII |  |   |___________|    |________________|
|        |          |  |_____________|  |         |           |      |      |
|  ______|________  |         |         |  _______|_________  |  ____|____  |
| | COMPARTIMENTE | |  _______|_______  | | COMPARTIMENTE   | | |CONTABIL-| |
| | DE CERCETARE- | | | COMPARTIMENTE | | | DE REGLEMENTARI | | |   SEF   | |
| | DEZVOLTARE    | | | DE TRANSFER   | | | SI METODOLOGII  | | |_________| |
| | PENTRU        | | | TEHNOLOGIC SI | | | PENTRU          | |      |      |
| | INFORMATICA   | | | SERVICII      | | | INFORMATICA     | |      |      |
| |_______________| | | PENTRU        | | |_________________| |      |      |
|                   | | INFORMATICA   | |                     |      |      |
|                   | |_______________| |         ____________|__    |      |
|            _______|________           |        | SERVICIUL     |   |      |
|           | RELATII        |          |        | ADMINISTRATIV |   |      |
|           | INTERNATIONALE |          |        |_______________|   |      |
|           |________________|          |                ____________|__    |
|   ___________________                 |               | SERVICIUL     |   |
|__| CONTROL FINANCIAR |                |               | FINANCIAR-    |   |
   | DE GESTIUNE       |                |               | CONTABILITATE |   |
   |___________________|                |               |_______________|   |
                                        |                       ____________|_
                                        |                      | SERVICIUL    |
                                        |                      | PROGRAMARE   |
                                        |                      | URMARIRE     |
                                        |                      | ACTIVITATE   |
                                        |                      |______________|
        ________________________________|___________________________
 ______|______   ________|_______   ____|____   _____|_____   ______|______
| MARKETING - | | RESURSE UMANE  | | JURIDIC | | CONSILIER | | SERVICIUL   |
| SERVICII -  | | COMPARTIMENTUL | |_________| | SI CTE    | | INFORMARE,  |
| PROTOCOL    | | FORMARE SI     |             |___________| | DOCUMENTARE |
|_____________| | PERFECTIONARE  |                           | SI EDITARE  |
                |________________|                           |_____________|

    ANEXA 2

                          REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica aflata in coordonarea Comisiei Nationale de Informatica, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este cuprinsa in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati fara personalitate juridica, in scopul realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor de date, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date si a strategiei de informatizare a societatii romanesti.
    Obiectul de activitate al institutului consta in:
    - activitati de cercetare-dezvoltare;
    - elaborarea de produse si sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public;
    - dezvoltarea si implementarea de retele utilizator de calculatoare;
    - elaborarea de studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniului;
    - servicii informatice pentru diverse domenii ale activitatii economico-sociale;
    - organizarea Bibliotecii nationale de programe si a productiei de programe informatice;
    - organizarea perfectionarii personalului din informatica, organizarea de forme de invatamant postuniversitar, doctorate, scoli postuniversitare etc.;
    - elaborarea de propuneri de documente normative, metodologice si de standardizare privind regimul juridic si economic in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date si al produselor si serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene;
    - participarea la realizarea lucrarilor in cadrul colaborarii cu alte tari pe linia academiilor de stiinta, a unor organisme internationale si a unor institute similare ca profil;
    - preluarea directa a unor proiecte mari de interes national, ca integrator (antreprenor general), in domeniul informatizarii si conducerii;
    - preluarea directa sau prin licitatie a unor proiecte mari internationale ca integrator (antreprenor general);
    - efectuarea de activitati de comert intern si activitati de import-export, potrivit legii, exclusiv in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
    - formarea de echipe specializate pentru anumite tipuri de produse in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiei de date, care, apoi, sa se transforme in societati comerciale, persoane juridice independente, cu sediu diferit, care astfel vor deveni parteneri de incredere ai institutului;
    - transfer tehnologic al rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    - valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    - activitati de productie si servicii in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date, precum si expozitii de profil;
    - editarea si tiparirea de publicatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date.
    In acest scop, institutul efectueaza:
    a) cercetari fundamentale de baza si orientate pentru diferite domenii ale tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    b) cercetare avansata si aplicata in informatica;
    c) diseminarea rezultatelor cercetarii in informatica;
    d) analiza, proiectarea, programarea si implementarea de sisteme complexe de informatii pentru industrie si organisme ale administratiei publice;
    e) elaborarea de reglementari, standarde, norme si metodologii in domeniu;
    f) consultanta in informatica, control si management automat (studii de fezabilitate, specificatii tehnice pentru oferte, studii de modernizare etc.);
    g) livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerintelor beneficiarilor;
    h) dezvoltarea de software de aplicatie, cu inalte caracteristici de generalizare;
    i) pregatire si specializare in informatica, in scoli postuniversitare, doctorate;
    j) evaluarea de solutii, proiecte si sisteme informatice, standardizare in tehnologia informatiei;
    k) asistenta tehnica la implementarea de software in institut sau la alte firme, informare si documentare in informatica;
    l) preluarea de la alte firme a unor produse software de aplicatie, in scopul dezvoltarii acestora in comun.
    In cadrul obiectului sau de activitate, institutul colaboreaza si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 4
    Conform bilantului contabil la data de 30 septembrie 1998, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 5.947.670 mii lei.
    Art. 5
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor, concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Comisiei Nationale de Informatica si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 6
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 7
    Modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului se propune de catre directorul general, cu avizul consiliului de administratie, si se aproba de Comisia Nationala de Informatica. Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 8
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund fata de consiliul de administratie si fata de directorul general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 9
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 11
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului, presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Comisiei Nationale de Informatica;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Informatica.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru inactivitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care i-a numit.
    Art. 12
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani, avand urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese concurente.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe concurente.
    Art. 13
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 14
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cate ori interesele institutului o impun, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile in consiliul de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 16
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 18
    (1) Membrii consiliului de administratie raspund, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 19
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare din cadrul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Comisiei Nationale de Informatica propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, pentru finantarea obiectivelor de interes national specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 34 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 20
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 21
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 22
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si din directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 23
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete, necesare pentru realizarea obiectivelor, rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
    d) bugetul de venituri si cheltuieli;
    e) programul de investitii;
    f) sistemul de asigurare a calitatii;
    g) alte obligatii.
    Art. 24
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 25
    Comitetul de directie exercita atributii si are raspundere in limita competentei stabilite de conducerea institutului si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 26
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Informatica, cu acordul ministrului cercetarii si tehnologiei, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 27
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) propune, modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul propriu;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimente proprii specializate;
    i) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    j) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    k) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului;
    l) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996.

    Consiliul stiintific
    Art. 28
    (1) Consiliul stiintific este format din 19 membri reprezentand toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, din cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorii institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 29
    Atributiile consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare-dezvoltare tehnologica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    b) intocmeste programul anual de elaborare a reglementarilor in domeniul informaticii;
    c) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    e) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    h) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific si cercetator principal gradele III, II si I;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 30
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de catre consiliul de administratie, se aproba de Comisia Nationala de Informatica si se prezinta Ministerului Finantelor, dupa care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 31
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Comisiei Nationale de Informatica, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 32
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul veniturilor de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 33
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit potrivit legii.
    Art. 34
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 35
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul altor investitii decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 de milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Comisiei Nationale de Informatica, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la societati comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 37
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 38
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 39
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile prezentului regulament de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Comisiei Nationale de Informatica.
    Art. 40
    Statutul de institut national de cercetare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.
    Art. 41
    Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completeaza, in cazul unor aspecte nereglementate in continutul acestuia, cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 936/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 936 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu