E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1330 din 14 decembrie 2000

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 936/1998 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din 27 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 936/1998 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti este persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd Maresal Averescu nr. 8 - 10, sectorul 1, si functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari stiintifice si dezvoltari tehnologice in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiei de date, suport al dezvoltarii societatii informationale. Institutul desfasoara activitati de informatizare a administratiei publice, a sectoarelor economiei nationale si a societatii in ansamblu, precum si activitati de formare si specializare profesionala in domeniul sau de activitate, de comert interior, de import-export, marketing, servicii cu valoare adaugata in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiei de date."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, stabilite pe baza situatiei patrimoniului la data de 30 iunie 2000, sunt in suma de 70.487.990 mii lei.
    (2) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, stabilit la data de 30 iunie 2000, este de 62.676.309 mii lei."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii."
    5. Anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti" se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga pozitia nr. 1 din anexa nr. 2 "Unitatile care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica" la Hotararea Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei nationale,
                       Andrei Marga

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Comunicatii si Informatica,
                       Sergiu Stelian Iliescu

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
                       Lanyi Szabolcs

                       p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Alexandru Gheorghe Man,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentin Lazea,
                       secretar de stat

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 936/1998)

                               REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este prevazuta in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati fara personalitate juridica, in scopul realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor de date, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale programelor nationale pentru cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date si a strategiei de informatizare a societatii romanesti.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde in principal:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    - cercetari fundamentale de baza orientate pentru diferite domenii ale tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    - cercetare avansata si aplicata in informatica;
    - diseminarea rezultatelor cercetarii in informatica;
    - elaborarea de produse si sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru invatamant si sectorul public;
    - analiza, proiectarea, programarea si implementarea de sisteme complexe de informatii pentru invatamant, industrie si organisme ale administratiei publice;
    - elaborarea de propuneri de reglementari, metodologii si standarde in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date si al produselor si serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene;
    - consultanta in informatica, control si management automat (studii de fezabilitate, specificatii tehnice pentru oferte, studii de modernizare etc.);
    - livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerintelor beneficiarilor;
    - dezvoltarea de software de aplicatie, cu inalte caracteristici de generalizare;
    - dezvoltarea, in comun cu alte firme, a unor produse software de aplicatie;
    - administrarea Retelei Nationale de Calculatoare (RNC);
    - dezvoltarea si implementarea de retele utilizator de calculatoare;
    - elaborarea de studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniului;
    - evaluarea de solutii, proiecte si sisteme informatice, standardizare in tehnologia informatiei;
    - participarea la realizarea lucrarilor in cadrul colaborarii cu alte tari pe linia academiilor de stiinta, a unor organisme internationale si a unor institute similare ca profil.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenta tehnica, consultanta in domeniul sau de activitate;
    - asistenta tehnica la implementarea de software in institut sau la alte firme, informare si documentare in informatica;
    - organizarea si gestionarea Bibliotecii nationale de programe;
    - activitati de productie si servicii in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date, precum si expozitii de profil.
    C. Activitati de formare si de specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    - formarea si specializarea personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - pregatire profesionala si specializare de nivel mediu in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor de date;
    - pregatire profesionala la nivel postuniversitar prin scoli postuniversitare, cursuri postuniversitare, studii aprofundate si altele asemenea, in colaborare cu unitati de invatamant in domeniul propriu de activitate.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - cataloage cu fise de prezentare a rezultatelor cercetarii in domeniu;
    - buletine de informare;
    - studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice si alte publicatii in domeniu.
    E. Activitati de transfer tehnologic si valorificare a rezultatelor cercetarii:
    - transfer tehnologic al rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    - valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    - organizari si participari la expozitii si manifestari tehnico-stiintifice interne si internationale;
    - activitati de cooperare tehnico-stiintifica internationala.
    F. Activitati de comert intern si activitati de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    G. Activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiei de date.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil la data de 30 iunie 2000 institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 62.676.309 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor, concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.
    (3) Modificarile in structura organizatorica si functionala a institutului sunt propuse de catre directorul general, cu avizul consiliului de administratie, si sunt aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund fata de consiliul de administratie si fata de directorul general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie

    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 7 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi cadre didactice din invatamantul superior, ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din domeniul de activitate al institutului.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea autoritatilor din care acestia fac parte.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru inactivitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care i-a numit, dupa consultarea prealabila a autoritatilor din care fac parte.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani, avand urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese concurente.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe concurente.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cate ori interesele institutului o impun, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile in consiliul de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie raspund, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Educatiei Nationale propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes national specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba contractul colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie

    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si din directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete, necesare pentru realizarea obiectivelor, rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    Comitetul de directie exercita atributii si are raspundere in limita competentei stabilite de conducerea institutului si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general

    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului educatiei nationale pe baza rezultatelor concursului organizat conform criteriilor propuse de consiliul stiintific al institutului si aprobate de ministrul educatiei nationale.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu autoritatile publice, cu alte organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul institutului, conform prevederilor legale;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimentele specializate ale institutului;
    i) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin potrivit prevederilor legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    j) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    k) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului;
    l) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996 si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998.

    Consiliul stiintific

    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 19 membri reprezentand toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, din cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea de propuneri pentru planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiei de date;
    c) examineaza si avizeaza ofertele de proiecte de cercetare stiintifica, urmarind si modul de realizare a acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) propune spre aprobare comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific si cercetator principal gradele III, II si I;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de catre consiliul de administratie, se aproba de Ministerul Educatiei Nationale si se prezinta Ministerului Finantelor, dupa care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul veniturilor de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza sa fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome.
    (2) In cazul altor investitii decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 de milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la societati comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile prezentului regulament de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale.
    Art. 41
    Statutul de institut national de cercetare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.
    Art. 42
    Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completeaza, in cazul unor aspecte nereglementate in continutul acestuia, cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1330/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1330 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu