E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 973 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii, care indeplineste si rolul de autoritate de reglementare in activitatile specifice agentiei.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica preia toate drepturile si obligatiile ce reveneau Ministerului Comunicatiilor si Comisiei Nationale de Informatica, stabilite prin acte normative, conventii, acorduri internationale, contracte si altele asemenea.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii rolului sau, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele functii si responsabilitati:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planul, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    b) functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    c) functia de administrare si gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) functia de reglementare-elaborare a cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu;
    e) functia de autoritate de urmarire si control al respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    f) functia de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    g) functia de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) functia de realizare a politicilor pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene.
    Art. 4
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele atributii principale:
    1. defineste politicile de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    2. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    3. analizeaza evolutia fenomenelor din domeniul sau de activitate, prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza pentru sistemele tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea si transferul de tehnologii in comunicatii si informatica, valorifica rezultatele, urmareste absorbtia si difuzia acestora in randul agentilor economici si in economie in general; defineste, finanteaza si implementeaza proiecte, programe si activitati in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    5. initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniu si le supune aprobarii Guvernului; propune si dezvolta cadrul institutional in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii ale tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    6. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizeaza si evalueaza activitati ale unitatilor specifice domeniului;
    7. initiaza si coordoneaza procesul de privatizare a unitatilor aflate in subordine;
    8. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare, a conventiilor si acordurilor internationale in domeniul postei si telecomunicatiilor si ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    9. elaboreaza reglementarile si normele necesare asigurarii protectiei mediului in domeniu;
    10. initiaza si aproba norme si reglementari vizand domeniul postei si telecomunicatiilor; acorda licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postei si telecomunicatiilor;
    11. asigura dezvoltarea si modernizarea, pe intregul teritoriu al tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
    12. monitorizeaza implementarea programului de actiuni prevazut de strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si de strategia nationala de informatizare; prezinta Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in aceste strategii;
    13. asigura finantarea dezvoltarii coerente a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice, a nucleului informational;
    14. initiaza elaborarea de standarde nationale in acord cu cerintele nationale, cu standardele europene si internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei si propune spre adoptare standarde internationale;
    15. avizeaza proiectele directoare de informatizare pentru administratia publica, institutii publice si altele asemenea si desemneaza, dupa caz, reprezentantul sau in cadrul comisiilor de licitatii;
    16. coordoneaza politicile privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeana;
    17. administreaza si gestioneaza, in mod direct, urmatoarele resurse din domeniul public pe teritoriul Romaniei: planul national de numerotare, spectrul de frecvente radio-electrice si pozitiile orbitale atribuite;
    18. stimuleaza dezvoltarea regionala si locala, precum si infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    19. stimuleaza si monitorizeaza participarea Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    20. conduce, finanteaza, monitorizeaza si implementeaza programe/proiecte de cercetare in domeniul comunicatiilor si informaticii; atribuie conducerea programelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    21. stimuleaza dialogul cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; stimuleaza implicarea acestora in definirea si implementarea politicilor in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    22. aproba regulamentul-cadru si componenta Consiliului consultativ al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, precum si ale organelor de lucru ale acestuia; asigura secretariatele acestora;
    23. publica toate actele normative, metodologiile, procedurile, licentele, autorizatiile si altele asemenea, elaborate in domeniul sau de competenta, cu exceptia informatiilor care pot sa lezeze interesele comerciale ale organizatiilor implicate;
    24. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    25. asigura reprezentarea in organe si organisme internationale de comunicatii si informatica, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    26. colaboreaza cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea;
    27. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana si a acordurilor guvernamentale in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    28. sustine activitatea de participare a Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    29. colaboreaza cu institutiile internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    30. publica rapoarte, studii si altele asemenea; realizeaza studii, analize, monitorizari si alte activitati in domeniu pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii si de constientizare a publicului; in aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica este condusa de un presedinte ajutat de 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintii agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    (7) Presedintele poate delega dreptul de semnatura, in conditiile legii, celor 2 vicepresedinti.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 130, exclusiv presedintele si vicepresedintii.
    Art. 8
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica conlucreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 10
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in coordonare Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti (I.C.I.), Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (I.N.S.C.C.) si Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.), prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic la Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. si la Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., prevazute in anexa nr. 3, pana la privatizarea acestor unitati.
    Art. 11
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Comunicatiilor si in Comisia Nationala de Informatica va fi preluat de catre Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica va fi salarizat potrivit legii.
    Art. 12
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se constituie prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului Ministerului Comunicatiilor si ale Comisiei Nationale de Informatica.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                   STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

    Numarul maxim de posturi: 130
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintii)
                             ____________
                            | PRESEDINTE |
                            |____________|
                                  |
                  ________________|______________________
          _______|________        |              ________|_______
         | VICEPRESEDINTE |       |             | VICEPRESEDINTE |
         |________________|       |             |________________|
                 |                |   __________________ |
         ________|________        |__| Secretar general ||
 _______|______   ________|_____  |  |__________________||
|Directia      | |Directia      | |              ________|_______
|strategia     | |strategia     | |       ______|______     _____|______
|dezvoltarii   | |informatizarii| |      |Directia     |   |Directia    |
|comunicatiilor| |              | |      |reglementari |   |reglementari|
|______________| |______________| |      |si licente in|   |servicii    |
                                  |      |comunicatii  |   |informatice |
                                  |      |_____________|   |____________|
          ________________________|________________________________
     ____|_____           |             |            |             |
    |Directia  |          |             |            |             |
    |economica |     _____|_____   _____|_____   ____|____    _____|____
    |__________|    |Serviciul  | |Serviciul  | |Serviciul | |Control   |
                    |legislatie | |   de      | |probleme  | |financiar |
                    |    si     | |relatii cu | |speciale  | |propriu   |
                    |contencios | |mass-media | |          | |          |
                    |___________| |___________| |__________| |__________|

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

 ---------------------------------------------------------------------
 Nr.                    Denumirea unitatii
 crt.
 ---------------------------------------------------------------------
 1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica -
     ICI Bucuresti (I.C.I.)
 2.  Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
     (I.N.S.C.C.)
 3.  Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.)
 ---------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                          UNITATILE
la care Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic pana la privatizarea acestora

    --------------------------------------------------------
    Nr.  Denumirea unitatii
    crt.
    --------------------------------------------------------
     1.  Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
     2.  Societatea Nationala de Radiocomunicatii   S.A.
                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 973/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 973 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu