E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 973 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii, care indeplineste si rolul de autoritate de reglementare in activitatile specifice agentiei.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica preia toate drepturile si obligatiile ce reveneau Ministerului Comunicatiilor si Comisiei Nationale de Informatica, stabilite prin acte normative, conventii, acorduri internationale, contracte si altele asemenea.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii rolului sau, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele functii si responsabilitati:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planul, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    b) functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    c) functia de administrare si gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) functia de reglementare-elaborare a cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu;
    e) functia de autoritate de urmarire si control al respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    f) functia de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    g) functia de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) functia de realizare a politicilor pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene.
    Art. 4
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele atributii principale:
    1. defineste politicile de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    2. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    3. analizeaza evolutia fenomenelor din domeniul sau de activitate, prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza pentru sistemele tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea si transferul de tehnologii in comunicatii si informatica, valorifica rezultatele, urmareste absorbtia si difuzia acestora in randul agentilor economici si in economie in general; defineste, finanteaza si implementeaza proiecte, programe si activitati in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    5. initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniu si le supune aprobarii Guvernului; propune si dezvolta cadrul institutional in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii ale tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    6. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizeaza si evalueaza activitati ale unitatilor specifice domeniului;
    7. initiaza si coordoneaza procesul de privatizare a unitatilor aflate in subordine;
    8. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare, a conventiilor si acordurilor internationale in domeniul postei si telecomunicatiilor si ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    9. elaboreaza reglementarile si normele necesare asigurarii protectiei mediului in domeniu;
    10. initiaza si aproba norme si reglementari vizand domeniul postei si telecomunicatiilor; acorda licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postei si telecomunicatiilor;
    11. asigura dezvoltarea si modernizarea, pe intregul teritoriu al tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
    12. monitorizeaza implementarea programului de actiuni prevazut de strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si de strategia nationala de informatizare; prezinta Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in aceste strategii;
    13. asigura finantarea dezvoltarii coerente a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice, a nucleului informational;
    14. initiaza elaborarea de standarde nationale in acord cu cerintele nationale, cu standardele europene si internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei si propune spre adoptare standarde internationale;
    15. avizeaza proiectele directoare de informatizare pentru administratia publica, institutii publice si altele asemenea si desemneaza, dupa caz, reprezentantul sau in cadrul comisiilor de licitatii;
    16. coordoneaza politicile privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeana;
    17. administreaza si gestioneaza, in mod direct, urmatoarele resurse din domeniul public pe teritoriul Romaniei: planul national de numerotare, spectrul de frecvente radio-electrice si pozitiile orbitale atribuite;
    18. stimuleaza dezvoltarea regionala si locala, precum si infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    19. stimuleaza si monitorizeaza participarea Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    20. conduce, finanteaza, monitorizeaza si implementeaza programe/proiecte de cercetare in domeniul comunicatiilor si informaticii; atribuie conducerea programelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    21. stimuleaza dialogul cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; stimuleaza implicarea acestora in definirea si implementarea politicilor in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    22. aproba regulamentul-cadru si componenta Consiliului consultativ al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, precum si ale organelor de lucru ale acestuia; asigura secretariatele acestora;
    23. publica toate actele normative, metodologiile, procedurile, licentele, autorizatiile si altele asemenea, elaborate in domeniul sau de competenta, cu exceptia informatiilor care pot sa lezeze interesele comerciale ale organizatiilor implicate;
    24. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    25. asigura reprezentarea in organe si organisme internationale de comunicatii si informatica, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    26. colaboreaza cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea;
    27. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana si a acordurilor guvernamentale in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    28. sustine activitatea de participare a Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    29. colaboreaza cu institutiile internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    30. publica rapoarte, studii si altele asemenea; realizeaza studii, analize, monitorizari si alte activitati in domeniu pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii si de constientizare a publicului; in aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica este condusa de un presedinte ajutat de 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintii agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    (7) Presedintele poate delega dreptul de semnatura, in conditiile legii, celor 2 vicepresedinti.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 130, exclusiv presedintele si vicepresedintii.
    Art. 8
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica conlucreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 10
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in coordonare Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti (I.C.I.), Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (I.N.S.C.C.) si Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.), prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic la Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. si la Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., prevazute in anexa nr. 3, pana la privatizarea acestor unitati.
    Art. 11
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Comunicatiilor si in Comisia Nationala de Informatica va fi preluat de catre Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica va fi salarizat potrivit legii.
    Art. 12
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se constituie prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului Ministerului Comunicatiilor si ale Comisiei Nationale de Informatica.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                   STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

    Numarul maxim de posturi: 130
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintii)
                             ____________
                            | PRESEDINTE |
                            |____________|
                                  |
                  ________________|______________________
          _______|________        |              ________|_______
         | VICEPRESEDINTE |       |             | VICEPRESEDINTE |
         |________________|       |             |________________|
                 |                |   __________________ |
         ________|________        |__| Secretar general ||
 _______|______   ________|_____  |  |__________________||
|Directia      | |Directia      | |              ________|_______
|strategia     | |strategia     | |       ______|______     _____|______
|dezvoltarii   | |informatizarii| |      |Directia     |   |Directia    |
|comunicatiilor| |              | |      |reglementari |   |reglementari|
|______________| |______________| |      |si licente in|   |servicii    |
                                  |      |comunicatii  |   |informatice |
                                  |      |_____________|   |____________|
          ________________________|________________________________
     ____|_____           |             |            |             |
    |Directia  |          |             |            |             |
    |economica |     _____|_____   _____|_____   ____|____    _____|____
    |__________|    |Serviciul  | |Serviciul  | |Serviciul | |Control   |
                    |legislatie | |   de      | |probleme  | |financiar |
                    |    si     | |relatii cu | |speciale  | |propriu   |
                    |contencios | |mass-media | |          | |          |
                    |___________| |___________| |__________| |__________|

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

 ---------------------------------------------------------------------
 Nr.                    Denumirea unitatii
 crt.
 ---------------------------------------------------------------------
 1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica -
     ICI Bucuresti (I.C.I.)
 2.  Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
     (I.N.S.C.C.)
 3.  Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.)
 ---------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                          UNITATILE
la care Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic pana la privatizarea acestora

    --------------------------------------------------------
    Nr.  Denumirea unitatii
    crt.
    --------------------------------------------------------
     1.  Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
     2.  Societatea Nationala de Radiocomunicatii   S.A.
                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 973/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 973 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu