E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 973 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii, care indeplineste si rolul de autoritate de reglementare in activitatile specifice agentiei.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica preia toate drepturile si obligatiile ce reveneau Ministerului Comunicatiilor si Comisiei Nationale de Informatica, stabilite prin acte normative, conventii, acorduri internationale, contracte si altele asemenea.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii rolului sau, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele functii si responsabilitati:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planul, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    b) functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    c) functia de administrare si gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) functia de reglementare-elaborare a cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu;
    e) functia de autoritate de urmarire si control al respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    f) functia de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    g) functia de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) functia de realizare a politicilor pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene.
    Art. 4
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele atributii principale:
    1. defineste politicile de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    2. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    3. analizeaza evolutia fenomenelor din domeniul sau de activitate, prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza pentru sistemele tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea si transferul de tehnologii in comunicatii si informatica, valorifica rezultatele, urmareste absorbtia si difuzia acestora in randul agentilor economici si in economie in general; defineste, finanteaza si implementeaza proiecte, programe si activitati in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    5. initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniu si le supune aprobarii Guvernului; propune si dezvolta cadrul institutional in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii ale tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    6. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizeaza si evalueaza activitati ale unitatilor specifice domeniului;
    7. initiaza si coordoneaza procesul de privatizare a unitatilor aflate in subordine;
    8. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare, a conventiilor si acordurilor internationale in domeniul postei si telecomunicatiilor si ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    9. elaboreaza reglementarile si normele necesare asigurarii protectiei mediului in domeniu;
    10. initiaza si aproba norme si reglementari vizand domeniul postei si telecomunicatiilor; acorda licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postei si telecomunicatiilor;
    11. asigura dezvoltarea si modernizarea, pe intregul teritoriu al tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
    12. monitorizeaza implementarea programului de actiuni prevazut de strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si de strategia nationala de informatizare; prezinta Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in aceste strategii;
    13. asigura finantarea dezvoltarii coerente a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice, a nucleului informational;
    14. initiaza elaborarea de standarde nationale in acord cu cerintele nationale, cu standardele europene si internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei si propune spre adoptare standarde internationale;
    15. avizeaza proiectele directoare de informatizare pentru administratia publica, institutii publice si altele asemenea si desemneaza, dupa caz, reprezentantul sau in cadrul comisiilor de licitatii;
    16. coordoneaza politicile privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeana;
    17. administreaza si gestioneaza, in mod direct, urmatoarele resurse din domeniul public pe teritoriul Romaniei: planul national de numerotare, spectrul de frecvente radio-electrice si pozitiile orbitale atribuite;
    18. stimuleaza dezvoltarea regionala si locala, precum si infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    19. stimuleaza si monitorizeaza participarea Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    20. conduce, finanteaza, monitorizeaza si implementeaza programe/proiecte de cercetare in domeniul comunicatiilor si informaticii; atribuie conducerea programelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    21. stimuleaza dialogul cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; stimuleaza implicarea acestora in definirea si implementarea politicilor in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    22. aproba regulamentul-cadru si componenta Consiliului consultativ al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, precum si ale organelor de lucru ale acestuia; asigura secretariatele acestora;
    23. publica toate actele normative, metodologiile, procedurile, licentele, autorizatiile si altele asemenea, elaborate in domeniul sau de competenta, cu exceptia informatiilor care pot sa lezeze interesele comerciale ale organizatiilor implicate;
    24. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    25. asigura reprezentarea in organe si organisme internationale de comunicatii si informatica, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    26. colaboreaza cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea;
    27. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana si a acordurilor guvernamentale in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    28. sustine activitatea de participare a Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    29. colaboreaza cu institutiile internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    30. publica rapoarte, studii si altele asemenea; realizeaza studii, analize, monitorizari si alte activitati in domeniu pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii si de constientizare a publicului; in aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica este condusa de un presedinte ajutat de 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintii agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    (7) Presedintele poate delega dreptul de semnatura, in conditiile legii, celor 2 vicepresedinti.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 130, exclusiv presedintele si vicepresedintii.
    Art. 8
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica conlucreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 10
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in coordonare Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti (I.C.I.), Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (I.N.S.C.C.) si Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.), prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic la Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. si la Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., prevazute in anexa nr. 3, pana la privatizarea acestor unitati.
    Art. 11
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Comunicatiilor si in Comisia Nationala de Informatica va fi preluat de catre Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica va fi salarizat potrivit legii.
    Art. 12
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se constituie prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului Ministerului Comunicatiilor si ale Comisiei Nationale de Informatica.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                   STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

    Numarul maxim de posturi: 130
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintii)
                             ____________
                            | PRESEDINTE |
                            |____________|
                                  |
                  ________________|______________________
          _______|________        |              ________|_______
         | VICEPRESEDINTE |       |             | VICEPRESEDINTE |
         |________________|       |             |________________|
                 |                |   __________________ |
         ________|________        |__| Secretar general ||
 _______|______   ________|_____  |  |__________________||
|Directia      | |Directia      | |              ________|_______
|strategia     | |strategia     | |       ______|______     _____|______
|dezvoltarii   | |informatizarii| |      |Directia     |   |Directia    |
|comunicatiilor| |              | |      |reglementari |   |reglementari|
|______________| |______________| |      |si licente in|   |servicii    |
                                  |      |comunicatii  |   |informatice |
                                  |      |_____________|   |____________|
          ________________________|________________________________
     ____|_____           |             |            |             |
    |Directia  |          |             |            |             |
    |economica |     _____|_____   _____|_____   ____|____    _____|____
    |__________|    |Serviciul  | |Serviciul  | |Serviciul | |Control   |
                    |legislatie | |   de      | |probleme  | |financiar |
                    |    si     | |relatii cu | |speciale  | |propriu   |
                    |contencios | |mass-media | |          | |          |
                    |___________| |___________| |__________| |__________|

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

 ---------------------------------------------------------------------
 Nr.                    Denumirea unitatii
 crt.
 ---------------------------------------------------------------------
 1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica -
     ICI Bucuresti (I.C.I.)
 2.  Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
     (I.N.S.C.C.)
 3.  Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.)
 ---------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                          UNITATILE
la care Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic pana la privatizarea acestora

    --------------------------------------------------------
    Nr.  Denumirea unitatii
    crt.
    --------------------------------------------------------
     1.  Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
     2.  Societatea Nationala de Radiocomunicatii   S.A.
                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 973/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 973 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu