E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 973 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii, care indeplineste si rolul de autoritate de reglementare in activitatile specifice agentiei.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica preia toate drepturile si obligatiile ce reveneau Ministerului Comunicatiilor si Comisiei Nationale de Informatica, stabilite prin acte normative, conventii, acorduri internationale, contracte si altele asemenea.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii rolului sau, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele functii si responsabilitati:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planul, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    b) functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    c) functia de administrare si gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) functia de reglementare-elaborare a cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu;
    e) functia de autoritate de urmarire si control al respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    f) functia de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    g) functia de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) functia de realizare a politicilor pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene.
    Art. 4
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are urmatoarele atributii principale:
    1. defineste politicile de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    2. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    3. analizeaza evolutia fenomenelor din domeniul sau de activitate, prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza pentru sistemele tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea si transferul de tehnologii in comunicatii si informatica, valorifica rezultatele, urmareste absorbtia si difuzia acestora in randul agentilor economici si in economie in general; defineste, finanteaza si implementeaza proiecte, programe si activitati in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    5. initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniu si le supune aprobarii Guvernului; propune si dezvolta cadrul institutional in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii ale tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    6. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizeaza si evalueaza activitati ale unitatilor specifice domeniului;
    7. initiaza si coordoneaza procesul de privatizare a unitatilor aflate in subordine;
    8. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare, a conventiilor si acordurilor internationale in domeniul postei si telecomunicatiilor si ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    9. elaboreaza reglementarile si normele necesare asigurarii protectiei mediului in domeniu;
    10. initiaza si aproba norme si reglementari vizand domeniul postei si telecomunicatiilor; acorda licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postei si telecomunicatiilor;
    11. asigura dezvoltarea si modernizarea, pe intregul teritoriu al tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
    12. monitorizeaza implementarea programului de actiuni prevazut de strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si de strategia nationala de informatizare; prezinta Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in aceste strategii;
    13. asigura finantarea dezvoltarii coerente a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice, a nucleului informational;
    14. initiaza elaborarea de standarde nationale in acord cu cerintele nationale, cu standardele europene si internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei si propune spre adoptare standarde internationale;
    15. avizeaza proiectele directoare de informatizare pentru administratia publica, institutii publice si altele asemenea si desemneaza, dupa caz, reprezentantul sau in cadrul comisiilor de licitatii;
    16. coordoneaza politicile privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeana;
    17. administreaza si gestioneaza, in mod direct, urmatoarele resurse din domeniul public pe teritoriul Romaniei: planul national de numerotare, spectrul de frecvente radio-electrice si pozitiile orbitale atribuite;
    18. stimuleaza dezvoltarea regionala si locala, precum si infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    19. stimuleaza si monitorizeaza participarea Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    20. conduce, finanteaza, monitorizeaza si implementeaza programe/proiecte de cercetare in domeniul comunicatiilor si informaticii; atribuie conducerea programelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    21. stimuleaza dialogul cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; stimuleaza implicarea acestora in definirea si implementarea politicilor in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
    22. aproba regulamentul-cadru si componenta Consiliului consultativ al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, precum si ale organelor de lucru ale acestuia; asigura secretariatele acestora;
    23. publica toate actele normative, metodologiile, procedurile, licentele, autorizatiile si altele asemenea, elaborate in domeniul sau de competenta, cu exceptia informatiilor care pot sa lezeze interesele comerciale ale organizatiilor implicate;
    24. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    25. asigura reprezentarea in organe si organisme internationale de comunicatii si informatica, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    26. colaboreaza cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea;
    27. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana si a acordurilor guvernamentale in domeniul comunicatiilor si informaticii;
    28. sustine activitatea de participare a Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    29. colaboreaza cu institutiile internationale in domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
    30. publica rapoarte, studii si altele asemenea; realizeaza studii, analize, monitorizari si alte activitati in domeniu pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii si de constientizare a publicului; in aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica este condusa de un presedinte ajutat de 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintii agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    (7) Presedintele poate delega dreptul de semnatura, in conditiile legii, celor 2 vicepresedinti.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 130, exclusiv presedintele si vicepresedintii.
    Art. 8
    Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica conlucreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 10
    (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are in coordonare Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti (I.C.I.), Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (I.N.S.C.C.) si Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.), prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic la Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. si la Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., prevazute in anexa nr. 3, pana la privatizarea acestor unitati.
    Art. 11
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Comunicatiilor si in Comisia Nationala de Informatica va fi preluat de catre Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica va fi salarizat potrivit legii.
    Art. 12
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se constituie prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului Ministerului Comunicatiilor si ale Comisiei Nationale de Informatica.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                   STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

    Numarul maxim de posturi: 130
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintii)
                             ____________
                            | PRESEDINTE |
                            |____________|
                                  |
                  ________________|______________________
          _______|________        |              ________|_______
         | VICEPRESEDINTE |       |             | VICEPRESEDINTE |
         |________________|       |             |________________|
                 |                |   __________________ |
         ________|________        |__| Secretar general ||
 _______|______   ________|_____  |  |__________________||
|Directia      | |Directia      | |              ________|_______
|strategia     | |strategia     | |       ______|______     _____|______
|dezvoltarii   | |informatizarii| |      |Directia     |   |Directia    |
|comunicatiilor| |              | |      |reglementari |   |reglementari|
|______________| |______________| |      |si licente in|   |servicii    |
                                  |      |comunicatii  |   |informatice |
                                  |      |_____________|   |____________|
          ________________________|________________________________
     ____|_____           |             |            |             |
    |Directia  |          |             |            |             |
    |economica |     _____|_____   _____|_____   ____|____    _____|____
    |__________|    |Serviciul  | |Serviciul  | |Serviciul | |Control   |
                    |legislatie | |   de      | |probleme  | |financiar |
                    |    si     | |relatii cu | |speciale  | |propriu   |
                    |contencios | |mass-media | |          | |          |
                    |___________| |___________| |__________| |__________|

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

 ---------------------------------------------------------------------
 Nr.                    Denumirea unitatii
 crt.
 ---------------------------------------------------------------------
 1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica -
     ICI Bucuresti (I.C.I.)
 2.  Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
     (I.N.S.C.C.)
 3.  Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (I.G.C.)
 ---------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                          UNITATILE
la care Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica indeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic pana la privatizarea acestora

    --------------------------------------------------------
    Nr.  Denumirea unitatii
    crt.
    --------------------------------------------------------
     1.  Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
     2.  Societatea Nationala de Radiocomunicatii   S.A.
                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 973/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 973 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu