E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1621 din 23 decembrie 2003

pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din 23 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti se organizeaza si va functiona ca persoana juridica romana, in baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si ale prezentei hotarari, in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8 - 10, sectorul 1.
    (3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortismente si conduce evidenta contabila in regim economic.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari stiintifice si dezvoltari tehnologice in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, suport al dezvoltarii societatii informationale. Institutul desfasoara activitati de informatizare a administratiei publice, a sectoarelor economiei nationale si a societatii in ansamblu, precum si activitati de formare si specializare profesionala in domeniul sau de activitate, de comert interior, operatiuni export-import, productie, marketing, prestari de servicii cu valoare adaugata in domeniul tehnologiilor si comunicatiei de date.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti se aproba, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    Art. 4
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti poate avea in structura subunitati cu sau fara personalitate juridica, departamente, sectii, laboratoare, poate dobandi calitatea de asociat sau de actionar fondator in cadrul altor societati comerciale ori structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 5
    (1) Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a constructiilor, anexelor si a terenului aferent, aflate in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, situat in municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8 - 10, sectorul 1, identificat potrivit anexei nr. 1.
    (2) Se aproba trecerea din domeniul privat al statului in proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, cu titlu gratuit, a imobilului prevazut la alin. (1).
    (3) Protocolul de predare-preluare, cu titlu gratuit, a constructiilor, anexelor si a terenului aferent se va incheia intre Ministerul Finantelor Publice si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data publicarii intrarii in vigoare a hotararii.
    Art. 6
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, format din baza materiala stabilita pe baza situatiei patrimoniului de la data de 30 iunie 2003, impreuna cu constructiile, anexele si terenul aferent, este in suma totala de 69.587.659 mii lei.
    Art. 7
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 8
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 936/1998 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                       BUNURILE AFLATE IN PATRIMONIU

    1. Bunuri din patrimoniul public al statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, sunt inalienabile
    - Nu este cazul
    2. Datele de identificare a imobilului care se trece din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti in domeniul privat al statului si care se transmite cu titlu gratuit in patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti
_____________________________________________________________________________
Locul unde     Persoana      Persoana juridica      Caracteristicile tehnice
este situat    juridica de      la care se               ale imobilului
imobilul care  la care se    transmite imobilul         care se transmite
se transmite   transmite
               imobilul
_____________________________________________________________________________
Municipiul     Ministerul   Institutul National de  Suprafata construita si
Bucuresti,     Finantelor   Cercetare-Dezvoltare    desfasurata = 7.874,42 mp
bd. Maresal    Publice      in Informatica - ICI    Suprafata totala a
Averescu                    Bucuresti               terenului = 3.976,5 mp
nr. 8 - 10,
sectorul 1
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, denumit in continuare institutul national, este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul specific de activitate.
    (2) Institutul national contribuie, in principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit prezentei hotarari, si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 2
    (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde in principal:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) cercetari fundamentale, de baza, pentru diferite domenii ale tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    b) cercetare avansata si aplicata in informatica;
    c) diseminarea rezultatelor cercetarii in informatica;
    d) elaborarea de produse si sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public;
    e) elaborarea de propuneri de metodologii si standarde in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date si al produselor si serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene;
    f) livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerintelor beneficiarilor;
    g) dezvoltarea de software de aplicatie, cu inalte caracteristici de generalizare;
    h) dezvoltarea, in comun cu alte firme, a unor produse software de aplicatie;
    i) administrarea Retelei Nationale de Calculatoare (RNC);
    j) dezvoltarea si implementarea de retele utilizator de calculatoare;
    k) elaborarea de studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniului;
    l) evaluarea de solutii, proiecte si sisteme informatice;
    m) urmarirea transformarii societatii informationale in societatea cunoasterii, prin promovarea dezvoltarii vectorilor care asigura aceasta trecere;
    n) participarea la realizarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare-inovare in cadrul Spatiului de Cercetare European, al colaborarii cu alte tari pe linia academiilor de stiinta, a unor organisme internationale si a unor institute similare ca profil.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    a) asistenta tehnica, consultanta in domeniul sau de activitate;
    b) asistenta tehnica la implementarea de software in institut sau la alte firme, informare si documentare in informatica;
    c) organizarea si gestionarea Bibliotecii nationale de programe;
    d) activitati de productie si servicii in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date, precum si expozitii de profil.
    C. Activitati de formare si de specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    a) formarea si specializarea personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;
    b) pregatire profesionala si specializare de nivel mediu in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor de date;
    c) pregatire profesionala la nivel postuniversitar prin scoli postuniversitare, cursuri postuniversitare, studii aprofundate si altele asemenea, in colaborare cu unitati de invatamant in domeniul propriu de activitate.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate;
    a) cataloage cu fise de prezentare a rezultatelor cercetarii in domeniu;
    b) buletine de informare;
    c) studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice si alte publicatii in domeniu.
    E. Activitati de transfer tehnologic si valorificare a rezultatelor cercetarii:
    a) transfer tehnologic al rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    b) valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date;
    c) organizari si participari la expozitii si manifestari tehnico-stiintifice interne si internationale;
    d) activitati de cooperare tehnico-stiintifica internationala.
    F. Activitati de comert intern si activitati de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    G. Activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiei de date.
    (2) Obiectul de activitate al institutului national, conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, este constituit din urmatoarele activitati:
    Domeniul principal de activitate
    731 - cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale
    Activitatea principala
    7310 - cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale
    Activitati secundare:
    a) 7221 - editare de programe;
    b) 7222 - consultanta si furnizare de alte produse software;
    c) 6420 - telecomunicatii (asigurarea accesului la Internet);
    d) 7210 - consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
    e) 7230 - prelucrarea informatica a datelor;
    f) 7240 - activitati legate de bazele de date;
    g) 7260 - alte activitati legate de informatica;
    h) 9251 - activitati ale bibliotecilor si arhivelor;
    i) 8042 - alte forme de invatamant;
    j) 5184 - comert cu ridicata cu calculatoare, echipamente periferice si software;
    k) 5248 - comert cu amanuntul, in magazine specializate, cu alte produse n.c.a. (calculatoare si software standard, echipament de telecomunicatii);
    l) 3002 - fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice;
    m) 7250 - intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor;
    n) 2211 - editarea cartilor;
    o) 2213 - editarea revistelor si periodicelor.
    (3) In cadrul obiectului sau de activitate institutul national poate colabora si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de aparare nationala sau poate desfasura si alte activitati conexe, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 3
    (1) Institutul national administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica si privata a statului, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publica si privata a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii, dupa caz, se inregistreaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale sau necorporale, obtinute in baza derularii unor contracte finantate din fonduri publice, apartin institutului national, in calitate de persoana juridica executanta, si ordonatorului principal de credite, in egala masura, daca prin contract nu s-au stabilit alte clauze. Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale sau necorporale, obtinute in baza derularii unor contracte finantate din fonduri private, precum si rezultatele obtinute din activitati desfasurate in asociere in participatiune sau in entitati cu personalitate juridica nascute in urma altor forme de asociere, precum cele prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, apartin institutului national, in calitate de persoana juridica executanta.
    (3) Administrarea, inregistrarea in evidenta contabila a institutului national, precum si instrainarea, inchirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetarilor obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003.
    (4) In exercitarea drepturilor sale, institutul national poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acesta in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate.
    (5) Institutul national poate efectua prestari de servicii, activitati de productie sau comert prin asociere in participatiune, asociere in conditiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sub forma grupurilor de interese, in scopul stimularii valorificarii rezultatelor cercetarii.
    (6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat in conditiile legii, activele acestuia putand face obiectul operatiunilor de concesionare, inchiriere, asociere in participatiune sau aport in natura la capitalul social al unei societati comerciale la care institutul national este actionar sau asociat.
    (7) Baza materiala a institutului national este de drept proprietatea acestuia.
    Institutul national detine in proprietate un patrimoniu propriu in valoare de 69.587.659 mii lei, care include si valoarea terenurilor si cladirilor aferente, transferate din domeniul public al statului in proprietatea sa, astfel:
    - imobilizari corporale 56.214.733 mii lei,
    - imobilizari necorporale 1.560.540 mii lei,
    - imobilizari financiare 56.203 mii lei,
    - active circulante 11.756.183 mii lei.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 4
    (1) Institutul national poate avea in structura subunitati, cu sau fara personalitate juridica, departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) Structura organizatorica a institutului national se aproba prin ordin al conducatorului organului administratiei publice coordonator, denumit in continuare ministru coordonator, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si cuprinde, pe langa structura organizatorica prevazuta la alin. (1), si urmatoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit si control financiar, compartimentul de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.
    (3) In functie de specificul activitatii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 5
    Conducerea institutului national este asigurata de:
    a) consiliul de administratie;
    b) comitetul de directie;
    c) directorul general.
    Art. 6
    Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din cadrul institutului national sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 7
    (1) Relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.
    (2) Conducatorii subunitatilor din structura institutului national raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    Consiliul de administratie
    Art. 8
    (1) Consiliul de administratie al institutului national este format din 9 membri, cetateni romani, numiti prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritatii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit.
    (2) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;
    b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;
    c) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    f) un reprezentant al ministerului coordonator, dupa caz.
    (3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniu, propusi de ministerul coordonator.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a facut numirea, in caz de abateri sau de nerespectare a indatoririlor ce le revin.
    Art. 9
    (1) Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    (2) Pentru activitatea desfasurata in calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia beneficiaza de o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al institutului national.
    (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa in aceeasi calitate la alte unitati cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la alte unitati cu acelasi profil sau cu care institutul national se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia;
    c) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator in vederea aprobarii conform reglementarilor legale;
    d) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institutul national in anul precedent;
    e) analizeaza realizarea criteriilor de performanta si raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institutul national si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institutul national;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau inchirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, in conditiile legii;
    h) aproba valorificarea bunurilor proprii dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 32 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    j) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    k) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    l) aproba criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.
    (2) Consiliul de administratie exercita orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 11
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 12
    (1) Consiliul de administratie se intruneste de regula o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedintele ales de catre membrii acestuia.
    Art. 13
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
    Art. 14
    La sedintele consiliului de administratie participa, in calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, in cazul in care acestia nu sunt constituiti in sindicat.
    Art. 15
    Pentru luarea unor decizii vizand probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerata conform prevederilor legale.
    Art. 16
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si raspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institutul national nu raspund daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si daca au anuntat in scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu respecta prevederile art. 9 alin. (3) si (4) raspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.
    Art. 17
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta ministerului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 18
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 19
    (1) Conducerea operativa a institutului national este asigurata de un comitet de directie compus din directorul general si conducatorii principalelor compartimente din structura organizatorica a institutului national.
    (2) La sedintele comitetului de directie participa, in calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, in cazul in care acestia nu sunt constituiti in sindicat.
    Art. 20
    (1) Comitetul de directie exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.
    (2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 21
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general.
    Art. 22
    (1) La nivelul subunitatilor din cadrul institutului national se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliul de administratie al institutului national si este prezidat de directorul subunitatii respective. Comitetul de conducere este compus din directorul subunitatii si conducatorii principalelor compartimente din structura organizatorica a subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului national si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 23
    (1) Activitatea curenta a institutului national este condusa de directorul general numit, pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, in functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungita pentru o perioada de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
    Art. 24
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului national in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitatilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;
    c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;
    d) numeste directorii si conducatorii compartimentelor din structura organizatorica a institutului national, in urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si ii revoca, dupa caz, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste, prin compartimentele proprii specializate, realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export;
    i) analizeaza lunar stadiul valorificarii rezultatelor cercetarii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;
    k) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;
    l) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie.

    Consiliul stiintific
    Art. 25
    (1) Consiliul stiintific este format din 9 pana la 15 membri, reprezentand principalele compartimente din cadrul institutului national care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, din cadre didactice din invatamantul superior, membri ai Academiei Romane, care lucreaza sau au lucrat in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti, directori ai acestuia care s-au remarcat prin realizari deosebite. Membrii consiliului stiintific sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, prin vot secret, de catre cadrele cu studii superioare din institutul national.
    (3) Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific al institutului national.
    (4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de catre membrii consiliului stiintific.
    (5) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 26
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizeaza, avizeaza si urmareste realizarea lucrarilor de cercetare stiintifica;
    c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;
    d) avizeaza hotararile consiliului de administratie care implica politica de cercetare a institutului national si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) organizeaza si coordoneaza desfasurarea manifestarilor cu caracter stiintific;
    g) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    h) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

    Art. 27
    (1) Institutul national intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil anual se aproba de catre ministerul coordonator, in conditiile legii.
    Art. 28
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de ministerul coordonator si se aproba prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 29
    Institutul national determina anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata.
    Art. 30
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor legale si prevederilor contractului colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de baza al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 31
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit se efectueaza cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 32
    (1) Institutul national hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
    (2) Ministerul coordonator va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, achizitionarii de aparatura, echipamente si instalatii pentru institut.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca potrivit legii.
    Art. 33
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului national se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul national poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin acte normative in vigoare.
    (3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate, cu sediul in Romania.
    Art. 34
    Institutul national isi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 35
    Litigiile institutului national cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti romane de drept comun.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Statutul de institut national de cercetare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani, sau in momentul modificarii obiectului de activitate al institutului national.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1621/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1621 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu