Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.923 din 21.09.2011

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 11 martie 2011 şi la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 30 septembrie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Amendamentul nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 11 martie 2011 şi la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, ratificat prin Legea nr. 151/2006, cu completările ulterioare.____*) Traducere. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministerul Finanţelor Publice Cabinet secretar de stat Nr. 606.095 Bucureşti, 11 martie 2011 Către: Banca Europeană de Investiţii Biroul din Bucureşti Str. Vasile Lascăr nr. 31, sectorul 2 Fax: 40 21 317 90 90 În atenţia: Doamnei Milena Messori, şef birou Subiect: Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare FI Nr. 23.370 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - CNADNR - Proiectul autostrada Cernavodă-Constanţa TEN Stimată doamnă, Referitor la problema amintită mai sus, dorim să vă informăm cu privire la scrisoarea (anexată în copie) Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR) din data de 2 februarie 2011. Conform scrisorii amintite, propunerea de amendament are în vedere următoarele elemente:

extinderea datei-limită pentru transmiterea solicitării de tragere de la 24 aprilie 2011 la 30 noiembrie 2013; (art. 1.02B);

extinderea datei preconizate de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2013 (anexa - Descrierea tehnică, Calendar).Contractul de asistenţă tehnică pentru servicii de consultanţă încheiat cu Ascot Engineering Services - S.R.L. referitor la proiectele de reabilitare, etapele V şi VI, a fost prelungit cu 14 luni la data de 18 februarie 2011 prin Actul adiţional nr. 3 la contract, transmis Băncii la data de 24 februarie 2011. Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră şi vă mulţumim pentru înţelegerea necesităţii de efectuare în regim de urgenţă a modificării Contractului de finanţare. Vă mulţumim pentru colaborare. Cu sinceritate, Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat (semnătură indescifrabilă) Transmis prin DHL Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060, Bucureşti România În atenţia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO-77113 Bucureşti România Luxemburg, 3 mai 2011 JUOPS/SEE/AIA nr. EXP BEI - EIB 004431 03.MAI 11 Subiect: AUTOSTRADA CERNAVODĂ - CONSTANŢA (FI Nr. 23.370) Contract de finanţare încheiat între România, Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare Stimaţi domni, Facem referire la Contractul de finanţare conform indicaţiilor de mai sus. 1. Interpretare În cazul în care nu sunt definiţi în alt mod, termenii cu majuscule utilizaţi în prezenta scrisoare au aceeaşi semnificaţie ce le-a fost atribuită în Contractul de finanţare. Referirile la articole reprezintă referiri la articolele din Contractul de finanţare. În prezenta scrisoare Data intrării în vigoare“ reprezintă cea mai târzie dată dintre: (i) data primirii de către Bancă a două (2) originale ale prezentei scrisori contrasemnate în mod corespunzător în numele debitorului şi al CNADNR; şi (ii) data primirii de către Bancă a plăţii pentru comisionul de amendare. 2. Modificările Contractului de finanţare Facem referire la precedentele amendamente nr. 1 din 14 noiembrie 2008 referitor la modificările legislaţiei româneşti privind datoria publică şi nr. 2 din 13 mai 2009 în care a fost modificată data de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2010 la 31 decembrie 2011 ca urmare a unor probleme importante de implementare. Producând efecte de la data intrării în vigoare, avem plăcerea de a vă confirma faptul că, în urma solicitării Ministerului Finanţelor Publice din data de 11 martie 2011 şi în baza informaţiilor referitoare la implementarea proiectului pe care ni le-aţi oferit dumneavoastră, Banca acceptă modificarea anumitor prevederi ale Contractului de finanţare, după cum este prezentat în continuare. Articolul 1.02B În articolul 1.02B data „24 aprilie 2011“ va fi modificată şi va deveni „30 noiembrie 2013“. Modificările la anexa A (A.1.) - Descrierea tehnică Paragraful cu titlul „Calendar“ se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea Medgidia - Constanţa va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2012, iar Proiectul va fi finalizat până la data de 31 decembrie 2013. Anexa C În anexa C, data „24 aprilie 2011“ va fi modificată şi va deveni „30 noiembrie 2013“. Anexa D Prezenta anexă D va fi înlocuită în totalitate cu o nouă anexă D, în forma prezentată în anexa I la prezenta scrisoare. 3. Continuarea obligaţiilor Împrumutatul ia cunoştinţă şi agreează faptul că în afara prevederilor prezentate şi agreate prin aceasta, prezenta scrisoare nu constituie o derogare acordată de Bancă sau o modificare a niciunuia dintre termenii sau condiţiile Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le deţine în contextul Contractului de finanţare şi al legislaţiei aplicabile. 4. Comision de amendare Împrumutatul va achita Băncii un comision de angajament în valoare de 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru punerea în practică a prezentului amendament nr. 3. Respectiva sumă va fi plătită către Banque Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEELULL), în contul numărul IBAN LU08 0019 0150 0467 5000, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 3, menţionând ca referinţă numărul facturii. 5. Legislaţia şi jurisdicţia Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile agreează prin aceasta jurisdicţia Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. În cazul în care sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, în atenţia doamnei Stella Renita (tel (+352) 4379 83445, e-mail: s.renita@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate în mod corespunzător în numele şi în contul României în calitatea sa de debitor şi al CNADNR. Cu sinceritate, Banca Europeană de Investiţii C. Murphy M. Novo Luat la cunoştinţă şi agreat pentru şi în numele României. Pentru Ministerul Finanţelor Publice, Bogdan Drăgoi, secretar de stat Data: 25.05.2011 Luat la cunoştinţă şi agreat pentru şi în numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Daniela Draghia, director ANEXA IANEXA DGraficul de rambursare

Data scadentă a ratei de rambursare Sume de rambursat ca procent din împrumut
1. 20/04/2014 2. 20/10/2014 3. 20/04/2015 4. 20/10/2015 5. 20/04/2016 6. 20/10/2016 7. 20/04/2017 8. 20/10/2017 9. 20/04/2018 10. 20/10/2018 11. 20/04/2019 12. 20/10/2019 13. 20/04/2020 14. 20/10/2020 15. 20/04/2021 16. 20/10/2021 17. 20/04/2022 18. 20/10/2022 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94%

Data scadentă a ratei de rambursare Sume de rambursat ca procent din împrumut
19. 20/04/2023 20. 20/10/2023 21. 20/04/2024 22. 20/10/2024 23. 20/04/2025 24. 20/10/2025 25. 20/04/2026 26. 20/10/2026 27. 20/04/2027 28. 20/10/2027 29. 20/04/2028 30. 20/10/2028 31. 20/04/2029 32. 20/10/2029 33. 20/04/2030 34. 20/10/2030 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,98% 100,00%


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 923/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 923 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 923/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu