Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.923 din 21.09.2011

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 11 martie 2011 şi la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 30 septembrie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Amendamentul nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 11 martie 2011 şi la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, ratificat prin Legea nr. 151/2006, cu completările ulterioare.____*) Traducere. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministerul Finanţelor Publice Cabinet secretar de stat Nr. 606.095 Bucureşti, 11 martie 2011 Către: Banca Europeană de Investiţii Biroul din Bucureşti Str. Vasile Lascăr nr. 31, sectorul 2 Fax: 40 21 317 90 90 În atenţia: Doamnei Milena Messori, şef birou Subiect: Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare FI Nr. 23.370 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - CNADNR - Proiectul autostrada Cernavodă-Constanţa TEN Stimată doamnă, Referitor la problema amintită mai sus, dorim să vă informăm cu privire la scrisoarea (anexată în copie) Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR) din data de 2 februarie 2011. Conform scrisorii amintite, propunerea de amendament are în vedere următoarele elemente:

extinderea datei-limită pentru transmiterea solicitării de tragere de la 24 aprilie 2011 la 30 noiembrie 2013; (art. 1.02B);

extinderea datei preconizate de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2013 (anexa - Descrierea tehnică, Calendar).Contractul de asistenţă tehnică pentru servicii de consultanţă încheiat cu Ascot Engineering Services - S.R.L. referitor la proiectele de reabilitare, etapele V şi VI, a fost prelungit cu 14 luni la data de 18 februarie 2011 prin Actul adiţional nr. 3 la contract, transmis Băncii la data de 24 februarie 2011. Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră şi vă mulţumim pentru înţelegerea necesităţii de efectuare în regim de urgenţă a modificării Contractului de finanţare. Vă mulţumim pentru colaborare. Cu sinceritate, Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat (semnătură indescifrabilă) Transmis prin DHL Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060, Bucureşti România În atenţia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO-77113 Bucureşti România Luxemburg, 3 mai 2011 JUOPS/SEE/AIA nr. EXP BEI - EIB 004431 03.MAI 11 Subiect: AUTOSTRADA CERNAVODĂ - CONSTANŢA (FI Nr. 23.370) Contract de finanţare încheiat între România, Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare Stimaţi domni, Facem referire la Contractul de finanţare conform indicaţiilor de mai sus. 1. Interpretare În cazul în care nu sunt definiţi în alt mod, termenii cu majuscule utilizaţi în prezenta scrisoare au aceeaşi semnificaţie ce le-a fost atribuită în Contractul de finanţare. Referirile la articole reprezintă referiri la articolele din Contractul de finanţare. În prezenta scrisoare Data intrării în vigoare“ reprezintă cea mai târzie dată dintre: (i) data primirii de către Bancă a două (2) originale ale prezentei scrisori contrasemnate în mod corespunzător în numele debitorului şi al CNADNR; şi (ii) data primirii de către Bancă a plăţii pentru comisionul de amendare. 2. Modificările Contractului de finanţare Facem referire la precedentele amendamente nr. 1 din 14 noiembrie 2008 referitor la modificările legislaţiei româneşti privind datoria publică şi nr. 2 din 13 mai 2009 în care a fost modificată data de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2010 la 31 decembrie 2011 ca urmare a unor probleme importante de implementare. Producând efecte de la data intrării în vigoare, avem plăcerea de a vă confirma faptul că, în urma solicitării Ministerului Finanţelor Publice din data de 11 martie 2011 şi în baza informaţiilor referitoare la implementarea proiectului pe care ni le-aţi oferit dumneavoastră, Banca acceptă modificarea anumitor prevederi ale Contractului de finanţare, după cum este prezentat în continuare. Articolul 1.02B În articolul 1.02B data „24 aprilie 2011“ va fi modificată şi va deveni „30 noiembrie 2013“. Modificările la anexa A (A.1.) - Descrierea tehnică Paragraful cu titlul „Calendar“ se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea Medgidia - Constanţa va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2012, iar Proiectul va fi finalizat până la data de 31 decembrie 2013. Anexa C În anexa C, data „24 aprilie 2011“ va fi modificată şi va deveni „30 noiembrie 2013“. Anexa D Prezenta anexă D va fi înlocuită în totalitate cu o nouă anexă D, în forma prezentată în anexa I la prezenta scrisoare. 3. Continuarea obligaţiilor Împrumutatul ia cunoştinţă şi agreează faptul că în afara prevederilor prezentate şi agreate prin aceasta, prezenta scrisoare nu constituie o derogare acordată de Bancă sau o modificare a niciunuia dintre termenii sau condiţiile Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le deţine în contextul Contractului de finanţare şi al legislaţiei aplicabile. 4. Comision de amendare Împrumutatul va achita Băncii un comision de angajament în valoare de 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru punerea în practică a prezentului amendament nr. 3. Respectiva sumă va fi plătită către Banque Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEELULL), în contul numărul IBAN LU08 0019 0150 0467 5000, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 3, menţionând ca referinţă numărul facturii. 5. Legislaţia şi jurisdicţia Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile agreează prin aceasta jurisdicţia Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. În cazul în care sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, în atenţia doamnei Stella Renita (tel (+352) 4379 83445, e-mail: s.renita@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate în mod corespunzător în numele şi în contul României în calitatea sa de debitor şi al CNADNR. Cu sinceritate, Banca Europeană de Investiţii C. Murphy M. Novo Luat la cunoştinţă şi agreat pentru şi în numele României. Pentru Ministerul Finanţelor Publice, Bogdan Drăgoi, secretar de stat Data: 25.05.2011 Luat la cunoştinţă şi agreat pentru şi în numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Daniela Draghia, director ANEXA IANEXA DGraficul de rambursare

Data scadentă a ratei de rambursare Sume de rambursat ca procent din împrumut
1. 20/04/2014 2. 20/10/2014 3. 20/04/2015 4. 20/10/2015 5. 20/04/2016 6. 20/10/2016 7. 20/04/2017 8. 20/10/2017 9. 20/04/2018 10. 20/10/2018 11. 20/04/2019 12. 20/10/2019 13. 20/04/2020 14. 20/10/2020 15. 20/04/2021 16. 20/10/2021 17. 20/04/2022 18. 20/10/2022 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94%

Data scadentă a ratei de rambursare Sume de rambursat ca procent din împrumut
19. 20/04/2023 20. 20/10/2023 21. 20/04/2024 22. 20/10/2024 23. 20/04/2025 24. 20/10/2025 25. 20/04/2026 26. 20/10/2026 27. 20/04/2027 28. 20/10/2027 29. 20/04/2028 30. 20/10/2028 31. 20/04/2029 32. 20/10/2029 33. 20/04/2030 34. 20/10/2030 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,98% 100,00%


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 923/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 923 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 923/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu