Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.917 din 15.11.2018

privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 22 noiembrie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Registrul naţional al calificărilor profesionale din România, denumit în continuare RNCP, este o bază de date naţională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel naţional care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională, cât şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. Articolul 2
(1) RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare calificări profesionale, specifice educaţiei şi formării profesionale.
(2) În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obţinute în sistemul de educaţie şi formare profesională în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale, respectiv:a)calificările obţinute în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare; b)calificările obţinute în sistemul de formare profesională a adulţilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.
Articolul 3Înscrierea calificărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) în RNCP se face potrivit Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale, prevăzut la art. 3, se abrogă art. 4 alin. (2) lit. g) pct. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Structura RNCP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul educaţiei naţionale, interimar,Rovana Plumbp. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rîndunică,secretar de statANEXĂSTRUCTURA Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

Informaţii generale Descrierea calificării Organismul de acordare a calificării Asigurarea calităţii Alte informaţii relevante privind calificarea
Titlul calificării Domeniul educaţional conform ISCED 2013 F Codul calificării Nivel CNC Nivel CEC Fie Cunoştinţe Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obţine rezultatele învăţării Organismul extern de asigurare a calităţii sau de reglementare Diplomă/ Certificat şi suplimentul la diplomă/ certificat Data revizuirii Informaţii privind furnizorul Legătura cu diferite ocupaţii sau sectoare de activitate
Aptitudini
Responsabilitate şi autonomie
Fie Câmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să facă cursantul Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii Cod COR/ ISCO08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detalierea câmpurilor tabelului conform numărului coloanei: 1. Titlul calificării - se va completa cu denumirea calificării. 2. Domeniul educaţional conform ISCED 2013 F = se va completa cu denumirea domeniului educaţional detaliat având la bază ISCED 2013 F (ISCED - Standardul internaţional pentru educaţie). 3. Codul calificării - se va completa după forma: RO/XX/YYYY/ZZZ, unde XX = nivelul CNC (01-05), YYYY = domeniul educaţional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ = numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999. 4. Nivel CNC - se va completa cu nivelul corespunzător (1-5), CNC - Cadrul naţional al calificărilor. 5. Nivel CEC - se va completa cu nivelul corespunzător (1-5), CEC - Cadrul european al calificărilor. 6. Descrierea calificării - se va completa cu informaţii din fişa calificării. 7. Organismul de acordare a calificării - se va completa cu denumirea organismului de acordare a calificării (minister/ministere, universitate, după caz). 8. Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obţine rezultatele învăţării - durata programului de educaţie şi formare profesională exprimată în ore sau puncte de credit. 9. Organismul extern de asigurare a calităţii sau de reglementare - se menţionează instituţia care autorizează/acreditează programul de formare. 10. Diplomă/Certificat şi suplimentul la diplomă/certificat - se menţionează tipul de act de studii/calificare şi actul de aprobare a lui. 11. Data revizuirii - se menţionează data la care se aprobă revizuirea calificării conform dinamicii pieţei muncii. 12. Informaţii privind furnizorul - se va face trimitere la Registrul naţional al furnizorilor. 13. Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii/Cod COR - se va completa denumirea ocupaţiei/ocupaţiilor, conform nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)/codul COR din 6 (şase) cifre corespunzător.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 917/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 917 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 612 2017
     We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,hsbc bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for client all over the world. Equally,we are ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. We are equally ready to cover some commission to those Brokers and financial consultants/consulting firms. Awaiting a favourable response from you. Best regards DARREN,CRAIG email :darrencraig002@gmail.com skype: darrencraig002@gmail.com Tel contact: +448060938462
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 116 2018
    We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information. Contact name: Azra Ishaque Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com Skype : lintel.financialservicesplc
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    We are direct providers of fresh cut bg, sblc, mtn, bonds and cds which we have specifically for lease. we do not have any broker chain in this offer or get involved in chauffer driven offers. you are at liberty to engage our leased instruments into trade programs as well as in other project(s) such as aviation, agriculture, petroleum, telecommunication, construction of dams, bridges and any other project(s) etc you can use these bank instruments for private placement platforms, commercial loan, business loans, credit lines and much more. For further details contact us with the below information.... Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM Email: leasingmandate@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 917/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu