Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 742 din 22 noiembrie 2004

pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea, inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si acvariilor publice*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 bis  din  4 februarie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 742/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 4 februarie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 13/1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979, ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979, ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,
    in baza dispozitiilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Prezentul ordin reglementeaza procedura de autorizare, inventariere si inregistrare a gradinilor zoologice si acvariilor publice.
    Art. 2
    Se aproba Instructiunile privind autorizarea, inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si acvariilor publice, prevazute in anexele nr. 1 - 11*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 11 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Directia Conservarea Diversitatii Biologice si Biosecuritate din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si compartimentele de specialitate din cadrul agentiilor de protectie a mediului teritoriale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Persoanele fizice sau juridice care solicita autorizatia de mediu de la autoritatile teritoriale de protectie a mediului au obligatia sa achite tariful de 5.000.000 lei.
    Art. 5
    Nerespectarea masurilor prevazute in prezentul ordin se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui.

                  Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                          Speranta Maria Ianculescu

    ANEXA 1

    INSTRUCTIUNI PRIVIND AUTORIZAREA, INVENTARIEREA SI INREGISTRAREA GRADINILOR ZOOLOGICE SI ACVARIILOR PUBLICE

    I. DISPOZITII GENERALE

    1. Prezentele instructiuni privind autorizarea, inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si acvariilor publice, bazate pe prevederile Directivelor Uniunii Europene, pe informatii stiintifice si din practica de profil, au scopul de a sprijini autoritatile, institutiile, persoanele juridice si fizice pentru indeplinirea si respectarea Legii gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002.
    2. Autorizatiile de functionare se elibereaza de catre autoritatile publice locale de protectie a mediului de pe raza administrativ teritoriala a judetului si, respectiv, a Municipiului Bucuresti, in care se infiinteaza sau isi desfasoara activitatea gradinile zoologice si acvariile publice, cu respectarea conditiilor prevazute in Legea nr. 191/2002 si a celor prevazute in prezentul ordin.

    II. PROCEDURA DE AUTORIZARE A GRADINILOR ZOOLOGICE SI ACVARIILOR

    3. Detinatorii gradinilor zoologice si acvariilor publice sunt obligati sa detina autorizatii de functionare care se elibereaza, la cerere, de catre autoritatile publice judetene de protectie a mediului de pe raza administrativ teritoriala a judetului si, respectiv, a Municipiului Bucuresti, in care se infiinteaza sau isi desfasoara activitatea gradinile zoologice si acvariile publice, cu respectarea conditiilor prevazute in Legea nr. 191/2002 si a celor prevazute in prezentul ordin.
    4. Detinatorii gradinilor zoologice si acvariilor publice trebuie sa prezinte, in scopul autorizarii de catre autoritatile publice judetene de protectie a mediului de pe raza administrativ teritoriala a judetului in care se infiinteaza/functioneaza si a Municipiului Bucuresti, formularul tip de inregistrare a institutiei, prezentat in anexa 3, impreuna cu cererea de autorizare din anexa 2, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin. Nedepunerea cererii si formularului tip de autorizare, atrage aplicarea art. 17 din Legea nr. 191/2004.
    5. In urma depunerii formularului tip completat, autoritatea competenta trebuie sa constate, la fata locului, cele declarate in formularul de autorizare.
    6. Autoritatea competenta, pe baza formularului completat de administratorul/detinatorul gradinii zoologice/acvariului public si, in urma verificarii la fata locului, va completa propriul formular din anexa 4.
    7. Constatarile si recomandarile, vor fi comunicate autoritatii locale de mediu, autoritatii centrale de mediu, administratiei publice locale si administratorului/detinatorului institutiei (gradinii zoologice/acvariului public).
    8. Autorizatia de functionare a gradinii zoologice sau acvariului public are formatul conform anexei 5 si va fi emisa in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, avand o valabilitate de 5 ani de la data emiterii.
    9. Autoritatea competenta are obligatia sa efectueze verificari semestriale ale gradinilor zoologice autorizate si/sau ori de cate ori este cazul.
    10. O copie a actului de autorizare a gradinii zoologice/acvariului public trebuie afisata la fiecare intrare pentru public a institutiei.

    II.1 Modul de inregistrare a stocurilor de animale
    11. Trebuie tinute inregistrari/inscrisuri pentru toate animalele care pot fi individualizate ca si pentru grupurile de animale din colectia de animale salbatice vii a gradinii zoologice/acvariului public. Acolo unde este posibil animalele trebuie individualizate.
    12. Inregistrarile trebuie facute fie intr-un sistem de clasificare pe fise, gen index, pe computer, sau folosind un alt tip de gasire/cautate din care informatia sa fie usor accesata.
    13. Inregistrarile trebuie tinute la zi si pastrate intr-o arhiva accesibila timp de minim 10 ani. Trebuie luate masuri ca aceste inregistrari sa fie arhivate pe termen lung intr-un format sigur pentru a nu fi permisa degradarea.
    14. Inregistrarile trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    a. identificarea: denumirea comuna (acolo unde exista), denumirea stiintifica;
    b. originea: animalul este nascut in libertate sau in captivitate, identificarea parintilor (daca se cunoaste), locatiile anterioare (daca se cunosc), situatia populatiei din libertate, de unde provine animalul (daca se cunosc);
    c. data intrarii in colectie; data iesirii din colectie, modalitatea intrarii si/sau a iesirii din colectie (donatie, schimb, vanzare, custodie etc.), institutia catre care s-a facut iesirea;
    d. data/data estimativa a nasterii, dupa ce criterii s-a efectuat estimarea;
    e. sexul animalului (unde se cunoaste);
    f. semne distinctive (tatuaje, chip-uri, inele, crotalii, semnalmente morfologice distinctive, masca faciala etc.);
    g. date clinice: inclusiv detalii si date cand au fost administrate medicamente, injectii si alte forme de tratament, investigatii, analize, ca si detalii despre starea de sanatate a animalului;
    h. data mortii si constatarile post-mortem;
    i. evadari: motivul, atunci cand a avut loc o evadare sau daunele produse de animal in urma evadarii sau ranirii produse de animal altor persoane, ca si sumarul masurilor de remediere luate pentru a preveni asemenea incidente;
    j. date referitoare la reproducere (data la care, cu cine a avut loc imperecherea, numarul de pui rezultati, mod natural sau asistat la nastere, incubatie artificiala/naturala, alte consideratii);
    k. observatii etologice (caracterizarea individului din punct de vedere comportamental).
    15. Trebuie tinuta o evidenta/lista anuala a colectiei de animale, separat de inregistrarile individuale/fisele individuale ale animalelor. Trebuie inaintata autoritatii de mediu locale o copie a listei anuale, nu mai tarziu de data de 1 aprilie a anului urmator celui la care se refera lista.
    16. Lista colectiei trebuie sa includa urmatoarele:
    a. denumirea comuna si stiintifica a speciei;
    b. totalul indivizilor dintr-o specie la 1 ianuarie;
    c. numarul de animale intrate in colectie, din toate sursele, de-a lungul anului;
    d. numarul nasterilor din colectie de-a lungul anului;
    e. numarul deceselor in primele 30 de zile de la nastere;
    f. numarul indivizilor morti din alte cauze;
    g. numarul iesirilor din colectie, inclusiv vanzari, donatii, schimburi, eliberari in natura, participari la programe de reproducere etc.
    h. totalul ramas in colectie la 31 decembrie;
    i. sexul fiecarui animal, acolo unde se cunoaste, trebuie inregistrat astfel: 1.2.3 indica un mascul, doua femele si trei indivizi nesexati;
    j. inregistrarile trebuie asezate sub forma de tabel, pentru a fi mai simplu de parcurs:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Componenta grupului la 1.1.2004
    B - Componenta grupului la 31.12.2004
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea|Denumirea  |  A  |Intrari  |Nasteri/|Decese  |Decese|Iesiri de|  B  |
|comuna   |stiintifica|     |de       |eclozari|in      |      |exemplare|     |
|         |           |     |exemplare|        |primele |      |         |     |
|         |           |     |noi      |        |30 zile |      |         |     |
|         |           |     |         |        |de la   |      |         |     |
|         |           |     |         |        |nastere/|      |         |     |
|         |           |     |         |        |eclozare|      |         |     |
|_________|___________|_____|_________|________|________|______|_________|_____|
|Pelican  |Pelecanus  |5.7.3|   2.1   |  0.0.2 |  0.0.1 |  0.1 |  0.2.1  |7.5.4|
|comun    |onocrotalus|     |         |        |        |      |         |     |
|_________|___________|_____|_________|________|________|______|_________|_____|

    III. ROLURILE OBLIGATORII ALE GRADINILOR ZOOLOGICE SI ACVARIILOR

    III.1. Principii privind Conservarea, Educatia si Cercetarea
    17. In conformitate cu cerintele Legii gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002, gradinile zoologice/acvariile publice vor implementa urmatoarele masuri privind conservarea:
    a. participarea la cercetari din care se obtin avantaje in privinta conservarii speciilor si/sau instruire in dobandirea abilitatilor relevante legate de conservare si/sau in schimbul de informatie referitoare la conservarea speciilor si/sau, acolo unde este cazul, reproducerea in captivitate, repopularea sau reintroducerea speciilor in libertate/natura si;
    b. promovarea educatiei si sensibilizarii publicului in legatura cu conservarea biodiversitatii, in mod particular, prin furnizarea de informatie despre speciile expuse si habitatele lor naturale.
    18. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa respecte un cod etic, permanent revizuit, in planificarea si implementarea strategiilor lor de conservare, educatie si cercetare.

    III.2. Conservarea in cadrul (ex-situ) si in afara (in-situ) gradinii zoologice/acvariului public
    19. Acolo unde sunt mentinute specii reprezentative, gradina zoologica/acvariul public trebuie sa fie un participant activ la programe de management/conservare ale speciilor. Programele trebuie sa contribuie la conservarea speciilor in libertate.
    20. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa demonstreze performante masurabile in privinta conservarii, educatiei si cercetarii. Domeniile care vor fi examinate vor include:
    a. politica generala in privinta educatiei si conservarii si cum aceasta politica se afla in relatie cu "Strategia Mondiala de Conservare in Gradinile Zoologice";
    b. tipul si nivelul de implicare in programe de conservare, nationale, regionale si internationale si/sau in alte activitati cu rol in conservare;
    c. prezenta unui plan scris in privinta educatiei si a cercetarii si modul in care este aplicat in practica.
    21. In baza art. 1 din Legea nr. 191/2002, in scopul protejarii faunei salbatice si biodiversitatii si pentru ca gradinile zoologice/acvariile publice sa-si indeplineasca rolul in conservarea biodiversitatii, animalele din colectiile acestor institutii, care participa la programe de conservare nationale, regionale, internationale, de reproducere in captivitate, sunt date in custodie, la schimb, sunt destinate reintroducerii in natura, confiscate, ca si altor activitati care vizeaza conservarea, reabilitarea, isi pastreaza numai valoarea biologica. Valoarea financiar contabila, in aceste cazuri, isi pierde relevanta, fiind considerata zero.
    22. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa achizitioneze numai animale nascute si crescute in captivitate, care provin din alte gradini zoologice sau institutii asemanatoare, evitand, pe cat posibil capturarea animalelor salbatice din natura. Doar in situatii bine documentate, se pot captura animale salbatice din natura, in scopul conservarii <<ex situ>> a speciilor de animale amenintate cu disparitia, cu avizul Academiei Romane, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii si a autoritatii centrale de protectie a mediului, cu respectarea legislatiei in domeniu.

    III.3. Educatia
    23. O gradina zoologica/acvariu public trebuie sa aiba o strategie (scrisa) in privinta educatiei si un program educational activ.
    24. Trebuie puse la dispozitie facilitati corespunzatoare in scopuri educative.
    25. Trebuie afisate informatii corecte despre speciile expuse. Ele trebuie sa includa, minim, denumirea speciei (atat stiintifica cat si pe cea comuna, atunci cand exista), distributia, habitatul sau natural, cateva caracteristici biologice si detalii ale statutului sau in privinta conservarii.

    III.4. Cercetarea
    26. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa demonstreze ca incurajeaza cercetarea prin implicarea in activitati de cercetare proprii si in comun cu alte institutii de profil. Cercetarea poate fi dezvoltata in colaborare cu institutii de invatamant superior, institute de cercetare, muzee, alte gradini zoologice/acvarii publice din tara si strainatate etc. Detalii amanuntite ale unor astfel de proiecte trebuie puse la dispozitie, la cerere.
    27. Trebuie avut in vedere, in orice cercetare desfasurata, ca aceasta sa fie in acord cu intreaga legislatie in vigoare si sa fie subiect al prevederilor etice. Protocoale, autorizatii si publicatii asociate trebuie sa fie disponibile cu ocazia verificarilor.

    IV. PERSONALUL SI INSTRUIREA

    28. Numarul membrilor personalului, experienta si instruirea lor trebuie sa fie corespunzatoare pentru a fi permanent in acord cu standardele, luandu-se in calcul, timpul de lucru, conform legislatiei muncii.
    29. Pentru a se alinia standardelor acestui ordin, nivelul minim de studii trebuie sa fie cel mediu, de absolvent al invatamantului liceal, pentru functia de ingrijitor de animale salbatice.
    30. Trebuie tinuta la zi o lista cu toti membrii autorizati sa lucreze cu animalele, impreuna cu sarcinile si/sau responsabilitatile, nivelul de cunostinte, instruire si calificare.
    31. Tot personalul care se ocupa de animale trebuie sa fie competent pentru a face fata responsabilitatilor individuale si trebuie sa i se dea posibilitatea sa urmeze un curs de instruire si/sau perfectionare pentru a dobandi calificarile corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara.
    32. Instruirea continua a personalului la locul de munca trebuie sa reprezinte un aspect permanent al activitatii unei gradini zoologice.
    33. Administratorul/detinatorul gradinii zoologice/acvariului public trebuie sa depuna toate eforturile pentru a se asigura ca personalul institutiei are un comportament deontologic corespunzator (sa nu aiba antecedente privind rele tratamente aplicate animalelor care pot intra sub incidenta oricarei legislatii referitoare la bunastarea animalelor sau conservarea lor).
    34. Toate gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa prevada in schema de personal cel putin un biolog pentru asigurarea asistentei animalelor salbatice captive.
    35. Toate gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa asigure asistenta veterinara calificata colectiei de animale pe care o are in intretinere. Pentru asigurarea asistentei veterinare, gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa prevada in schema de personal cel putin un post de medic veterinar si/sau sa realizeze un contract de colaborare cu un cabinet, spital, policlinica, facultate veterinara sau medic veterinar din afara institutiei, dupa caz.
    36. In scopul asigurarii bunastarii animalelor, conducerea gradinii zoologice/acvariului public trebuie sa asigure stabilitatea si continuitatea personalului pentru ingrijirea animalelor din colectie, atat a specialistilor cu experienta in domeniu, cat si a ingrijitorilor de animale.

    V. SIGURANTA PUBLICULUI IN GRADINILE ZOOLOGICE/ACVARIILE PUBLICE

    V.1. Principii
    37. Aspectele legate de posesia animalelor cu risc sau potential periculoase sunt deosebit de importante pentru bunastarea animalelor, deoarece actiunile care urmeaza consecutiv evadarii acestora pot avea ca rezultat ranirea sau chiar moartea animalelor pentru a proteja siguranta persoanelor.
    38. Trebuie sa fie efectuata evaluarea riscului, acolo unde este cazul, si trebuie trase concluzii semnificative pentru ca acestea sa fie examinate de catre persoanele desemnate pentru efectuarea verificarii.

    V.2. Amplasamente/imprejmuiri
    39. Animalele din gradina zoologica trebuie mentinute tot timpul in amplasamente sau, in cazul in care sunt lasate libere, sa nu paraseasca incinta gradinii zoologice.
    40. Toate animalele trebuie tinute in amplasamente astfel construite incat sa nu permita evadarea animalelor din ele. Portile si usile amplasamentelor trebuie inchise intr-un mod sigur pentru a nu permite deschiderea lor de catre persoane neautorizate.
    41. Barierele, gardurile si orice alte modalitati de separare a animalelor de vizitatori, personal, sau de alte animale, trebuie concepute, construite si mentinute astfel incat sa nu le permita animalelor contactul cu cei mentionati. Amplasamentele nu trebuie sa contina vegetatie sau alte materiale, astfel pozitionate, incat sa poata folosi animalelor pentru a evada.
    42. Portile si usile amplasamentelor trebuie sa fie la fel de solide si eficiente ca si restul imprejmuirilor amplasamentului. In particular, portile si usile trebuie sa fie proiectate si mentinute astfel incat sa nu poata fi scoase din balamale sau descuiate de catre animale.
    43. Portile si usile spre amplasamentele animalelor, acolo unde publicul este admis, ca si orice alt amplasament sau imprejmuire trebuie conceputa, construita si mentinuta astfel incat sa nu produca vreo ranire vizitatorilor, in particular copiilor sau persoanelor cu dizabilitati.
    44. Animalele care se catara sau sar trebuie tinute in amplasamente suficient de sigure pentru a preveni evadarea lor. Animalele periculoase care sapa trebuie tinute in amplasamente astfel construite incat sa se evite evadarea pe sub imprejmuirea amplasamentului.
    45. Acolo unde se folosesc garduri/imprejmuiri pentru a inconjura amplasamentele animalelor, stalpii lor de sustinere trebuie sa fie bine fixati in sol. Materialul din care este construit gardul sau imprejmuirea trebuie sa fie suficient de solid pentru a putea sustine greutatea animalelor inchise si sa reziste la eventuale deteriorari produse de animale.

    V.3. Intretinerea cladirilor si altor zone
    46. Cladirile, structurile si zonele in care publicul are acces trebuie mentinute in conditii sigure.
    47. Publicului vizitator nu ii este permis sa intre in nici o cladire, anexa sau zona din cadrul gradinii zoologice/acvariu public care ar putea prezenta riscuri pentru sanatatea sau siguranta lor.
    48. Zonele in care este permis accesul vizitatorilor nu trebuie sa prezinte suprafete alunecoase pentru a se evita caderea prin alunecare a acestora. Pentru a nu deveni greu accesibile pantele trebuie sa fie concepute in trepte sau folosite alte modalitati care sa nu prezinte riscul de cadere pentru vizitatori sau personal.
    49. Acolo unde sunt construite trepte, acestea trebuie insotite de "mana curenta"/balustrade. Trebuie avut in vedere accesul persoanelor cu handicap motor, prin crearea de pante speciale pentru acestea.
    50. Acolo unde exista treceri suspendate peste amplasamentul unui animal acestea trebuie sa fie proiectate, construite si mentinute astfel incat sa asigure siguranta celor care le folosesc. Trecerile suspendate nu trebuie sa permita animalelor contactul cu vizitatorii sau personalul.

    V.4. Protectia publicului
    51. Fiecare persoana autorizata pentru a folosi o arma de foc, din cadrul personalului gradinii zoologice, trebuie sa se antreneze periodic in acest scop. Acest antrenament trebuie inregistrat printr-un document si trebuie pus la dispozitie pentru verificare.
    52. Armele de foc, munitia si echipamentul de tranchilizare, acolo unde exista trebuie:
    a. sa fie disponibil pentru folosirea imediata;
    b. sa fie folosite doar de operatori autorizati si antrenati;
    c. sa fie curatate si mentinute conform recomandarilor de utilizare;
    d. sa fie tinute in siguranta, conform legislatiei in vigoare.
    53. Personal corespunzator trebuie instruit pentru: manevrarea medicamentelor tranchilizante, riscuri, efecte adverse, riscurile asupra oamenilor, daca aceste medicamente sunt folosite gresit/accidental si trebuie formulate protocoale de urgenta pentru aceste cazuri.
    54. Trebuie furnizate personalului instructiuni scrise in privinta masurilor de urgenta si procedurilor care trebuie efectuate in cazul unui incident care implica interactiunea intre animale veninoase si vizitatori sau alti membrii ai personalului. Aceste instructiuni trebuie sa includa actiuni imediate care trebuie efectuate, ca si informatia ceruta de spitalul local, care vor include:
    a. natura muscaturii sau intepaturii si specia de animal care a produs-o;
    b. numarul de telefon al celor mai apropiate centre care fac terapie anti-venin;
    c. numarul de telefon al gradinii zoologice si al unui membru superior al personalului gradinii zoologice;
    d. numarul de telefon al unui specialist in aceasta problema care trebuie contactat;
    e. unde se poate, fise medicale ale personalului;
    f. detalii ale medicului veterinar si/sau biologului care manevreaza specii veninoase.

    V.5. Evadari
    55. Imprejmuirea/gardul care delimiteaza perimetrul gradinii zoologice/acvariului public, inclusiv punctele de acces in aceasta, trebuie sa fie proiectate, construite si mentinute astfel incat sa descurajeze orice patrundere neautorizata a persoanelor ca si mentinerea tuturor animalelor in acest perimetru, in limite rezonabile.
    56. Gradinile zoologice/acvariilor publice trebuie sa dispuna de un sistem de reducere a riscurilor de sustragere, distrugerilor intentionate sau eliberarii animalelor, cu rea intentie, de catre persoane neautorizate, intrate prin efractie etc., care au patruns in perimetrul gradinii zoologice in timpul sau in afara programului de vizitare.
    57. Conducerea gradinii zoologice trebuie sa evalueze posibilitatea oricarui pericol care poate aparea ca urmare a evadarii unui animal din amplasamentul sau si sa ia in considerare posibilele cai de iesire din perimetrul acesteia.
    58. Trebuie facute toate eforturile pentru capturarea oricarui animal evadat, viu, in masura in care acest lucru este rezonabil.
    59. Procedurile care trebuie adoptate in situatia evadarii animalelor, in incinta sau in afara perimetrului gradinii zoologice, fie in situatia scaparii accidentale a unui animal, sau a eliberarii neautorizate a unui animal, trebuie aduse in atentia, si sa fie la dispozitia tuturor membrilor personalului printr-un document scris.
    60. Procedurile care trebuie urmate in situatia evadarii animalelor trebuie stabilite in prealabil si includ urmatoarele:
    a. anuntarea, prin metode cat mai rapide, a unui membru superior al personalului referitor la fiecare evadare;
    b. un raspuns prompt la o evadare, in toate situatiile; de exemplu, atat in timpul zilei, cand personalul este de serviciu, cand sunt vizitatori in institutie, sau cand au evadat mai multe animale o data etc.;
    c. ce masuri trebuie intreprinse in situatia unei evadari; incluzand recapturarea animalului, protectia vizitatorilor, alertarea politiei etc.;
    d. controlul vizitatorilor, incluzand calmarea lor, adapostirea lor in cladiri, inchiderea usilor, ferestrelor, evacuarea lor din incinta gradinii zoologice;
    e. asigurarea securitatii perimetrului gradinii zoologice, ceea ce implica inchiderea portilor, a tuturor punctelor de acces;
    f. asigurarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, detalii precise de utilizare a acestora, stabilite in prealabil de conducerea gradinii zoologice si politia locala;
    g. asigurarea unui echipament de recapturare a animalelor, care sa poata fi utilizat in aceste situatii inclusiv, daca este necesar, folosirea unor vehicule in scopul protectiei personalului de interventie.
    61. Conducatorul gradinii zoologice sau un membru desemnat de acesta, trebuie sa fie permanent disponibil pentru a lua decizia referitoare la eutanasierea animalelor evadate, daca este cazul.
    62. Conducerea gradinii zoologice trebuie sa stabileasca o ierarhie a responsabilitatilor, in aceste situatii, care trebuie consemnata in scris si tinuta la zi. Aceasta trebuie adusa la cunostinta intregului personal si afisata in loc vizibil pentru membrii personalului.
    63. Conducerea gradinii zoologice trebuie sa se asigure ca toti membrii personalului sunt familiarizati cu procedurile de urgenta care trebuie intreprinse in cazul evadarii animalelor.
    64. Toate evadarile trebuie sa fie inregistrate si facute raportari detaliate asupra lor. In situatia unei evadari urmata de imposibilitatea capturarii respectivului animal nedomestic, cu atat mai mult a unui exemplar dintr-o specie exotica, trebuie anuntata autoritatea locala pentru protectia mediului despre eveniment, in maxim 24 de ore. In situatia unui animal periculos trebuie luate masuri de urgenta, anuntand imediat politia locala sau orice alta institutie care poate ajuta la capturarea respectivului animal si asigurarea sigurantei persoanelor din zona.
    65. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa aiba in vedere potentialul risc pe care il implica raspandirea parazitilor, agentilor patogeni sau plantelor si animalelor non-native prin intermediul apelor reziduale sau altor surse asemanatoare si sa ia masuri pentru prevenirea unor astfel de situatii. Apele reziduale trebuie tratate in mod corespunzator la parasirea perimetrului gradinii zoologice pentru a preveni aceste situatii.
    66. Atunci cand sunt folosite santuri uscate sau cu apa cu rol de bariere fizice pentru delimitarea perimetrului unui amplasament pentru animale, acestea trebuie sa fie astfel construite incat sa previna caderea vizitatorilor in ele, prin marcarea, delimitarea lor, pe partea de vizitare.
    67. Gardurile electrificate destinate delimitarii amplasamentelor pentru animale trebuie pozitionate astfel incat sa nu poata fi atinse de catre vizitatori.
    68. Un numar suficient de semne de avertizare care folosesc simboluri grafice, cuvinte sau o combinatie de simboluri grafice si cuvinte trebuie plasate in dreptul fiecarui amplasament care contine animale cu potential periculos, specificand si in ce consta pericolul (de ex. animal care zgarie, musca etc.).

    V.6. Iesiri
    69. Iesirile trebuie sa fie adecvat localizate si vizibil indicate/inscriptionate.
    70. Fiecare iesire trebuie mentinuta libera, usor accesibila in scopul deschiderii, dinspre interior, pentru a permite vizitatorilor iesirea din incinta gradinii zoologice/acvariului public. Toate aceste porti de acces trebuie sa se poata inchide in mod sigur pentru a putea preveni evadarea animalelor.

    V.7. Semne
    71. Acolo unde vizitatorii pot veni in contact cu animalele, semne si informatii de avertizare, unde este cazul in mai multe limbi straine de circulatie, trebuie expuse vizibil.
    72. Un numar adecvat de semne de avertizare, anuntand potentialul pericol, fie prin simboluri grafice, fie o combinatie de simboluri grafice si cuvinte, trebuie expuse in zonele unde exista garduri electrificate sau alte surse de potentiala electrocutare.
    73. Avertismente trebuie expuse in toate locurile unde exista pericolul ca o persoana sa cada (santuri etc.). Asemenea santuri trebuie asigurate cu o bariera capabila sa opreasca, mai ales, caderea copiilor.
    74. Orice cladire unde exista un pericol trebuie tinuta inchisa. Placute de avertizare trebuie expuse pentru a indica faptul ca accesul este nesigur sau este interzis.
    75. Alte zone trebuie clar definite, de exemplu prin intermediul barierelor si placutelor de avertizare sau, acolo unde este permis accesul autovehiculelor care apartin institutiei, trebuie puse semne indicatoare de circulatie sau placute care sa avertizeze publicul.
    76. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa aiba in vedere si folosirea de placute indicatoare pe baza de simboluri pentru a veni in ajutorul vizitatorilor straini si al copiilor (care nu stiu sa citeasca, dar pot intelege simbolurile grafice).

    V.8. Facilitati pentru public

    V.8 a. Primul ajutor
    77. Echipamentul de prim-ajutor trebuie sa fie usor accesibil, situat intr-o cladire/camera anexa.
    78. Punctele de prim-ajutor trebuie sa fie in mod adecvat semnalizate/indicate.
    79. Un numar adecvat de membri ai personalului, instruiti in acordarea primului-ajutor trebuie sa fie disponibili in timpul programului normal de vizitare.
    80. Trebuie furnizate personalului instructiuni scrise in privinta masurilor de urgenta si procedurilor care trebuie efectuate in cazul unui incident care implica interactiunea intre animale veninoase si vizitatori sau alti membri ai personalului.

    V.8.b. Toalete
    81. Trebuie puse la dispozitie toalete corespunzator echipate si mentinute, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati/handicap.
    82. Apa curenta, curata, pentru spalat trebuie pusa la dispozitie, impreuna cu sapun si modalitati de uscare a mainilor.

    V.8.c. Parcarea
    83. Gradina zoologica/acvariul public trebuie sa se asigure, impreuna cu autoritatea locala si politia, acolo unde este necesar, ca facilitatile de parcare sunt suficiente pentru a asigura necesitatile vizitatorilor.

    V.8.d. Asigurarea unor nevoi particulare
    84. Trebuie puse la dispozitie locuri amenajate de sedere si odihna, in mod particular, pentru persoanele in varsta si pentru parintii cu copii mici.
    85. Trebuie facute amenajari pentru a preintampina, in limite rezonabile, necesitatile vizitatorilor cu nevoi speciale, inclusiv a celor cu handicap.

    VI. CONDITII PRIVIND BUNASTAREA ANIMALELOR

    VI.1. Asigurarea unui ambient corespunzator
    86. Temperatura, ventilatia, iluminarea si nivele de zgomot ale amplasamentelor, trebuie sa fie, in permanenta, corespunzatoare pentru realizarea confortului si a bunastarii unei specii particulare de animal. In particular:
    a. trebuie avute in vedere nevoile speciale ale animalelor gestante si nou-nascute/eclozate;
    b. animalelor importate, nou sosite, trebuie sa li se permita sa devina complet aclimatizate in noul lor mediu ambiant. In unele cazuri, acesta poate fi un proces gradual;
    c. amplasamentele pentru animale acvatice trebuie sa fie aerate adecvat, in conformitate cu numarul de indivizi aflati in fiecare amplasament/acvariu si trebuie mentinute la o temperatura adecvata cerintelor speciei/speciilor, iar parametrii ambientului (ex. salinitatea, calitatea apei) trebuie sa fie corespunzatori speciei;
    d. adaposturile interioare trebuie sa asigure o umiditate corespunzatoare si protectie impotriva conditiilor extreme, ale radiatiilor solare, caldurii, uscaciunii, frigului;
    87. Animalelor mentinute in amplasamente exterioare trebuie sa li se asigure adapost suficient pentru confortul si bunastarea lor. Trebuie asigurate arii de refugiu pentru animalele nervoase, sensibile pentru a se putea retrage din campul vizual al publicului. Amplasamentele trebuie concepute astfel incat sa permita animalelor sa-si manifeste reactiile normale de aparare si sa respecte distantele de "fuga" corespunzatoare.
    88. Amplasamentele si barierele/imprejmuirile acestora trebuie mentinute intr-o stare in care sa nu permita nici o posibilitate de ranire a animalelor. In particular:
    a. orice defect observat la imprejmuirile unui amplasament sau in orice dispozitiv sau echipament din amplasamentele animalelor, care este posibil sa-l raneasca, trebuie reparat sau inlocuit sau animalul trebuie relocat imediat, iar defectiunea inregistrata in registrul zilnic de observatii al ingrijitorului;
    b. orice defect care prezinta posibilitatea de a-i face rau animalului trebuie rectificat imediat. Daca aceasta nu este posibil, animalul trebuie mutat din apropierea sursei de pericol potential pana cand acest pericol este indepartat (reparat, rectificat etc.);
    c. orice tip de planta capabila sa-i faca rau animalului trebuie indepartata;
    d. santurile uscate sau cu apa folosite ca bariere fizice pentru delimitarea amplasamentelor trebuie sa asigure posibilitatea de revenire in amplasament daca animalul cade in ele;
    e. orice materiale naturale (ex. plante si produsele lor, precum seminte sau fructe) sau orice materiale nenaturale (ex. vopsele, substante chimice, substrate tratate, apa tratata etc.) trebuie evaluate din punct de vedere al toxicitatii pentru specia de animale la care dorim sa le introducem, inainte de a le folosi.
    89. Toate plantele si echipamentele fixate, inclusiv instalatiile electrice trebuie montate si mentinute astfel incat sa nu prezinte pericol pentru animale, iar operarea lor sa nu fie disturbata de acestea.
    90. Acolo unde calitatea mediului ambiant este dependenta de utilitati externe, facilitati adecvate de reglare/autoreglare trebuie sa existe in cazul deteriorarii acestor utilitati.
    91. Uneltele si alte echipamente portabile nu trebuie lasate nesupravegheate in locuri unde ele pot cauza raniri animalelor, pot facilita evadarile sau pot servi drept proiectile.
    92. Deseurile/resturile din amplasamentele animalelor, care pot produce raniri, trebuie indepartate, curatate cat mai curand posibil.
    93. Trebuie mentinute standarde corespunzatoare de igiena, atat privind igiena personala a membrilor personalului ca si cea din amplasamente si din camerele destinate tratamentului animalelor. In particular:
    a. trebuie acordata in mod special atentie administrarii si curatarii corespunzatoare a amplasamentelor si echipamentelor din interiorul acestora, pentru a reduce riscul imbolnavirilor. In cazul animalelor acvatice, calitatea apei trebuie monitorizata in mod regulat;
    b. trebuie sa fie disponibile substante corespunzatoare pentru curatare ca si cantitati suficiente de apa, iar mijloacele pentru aplicarea lor sa fie sigure, trebuie obtinute si urmate indicatiile specialistilor privind cerintele de curatenie si igienizare ale amplasamentelor sau altor arii;
    c. trebuie avuta grija speciala daca o boala infectioasa este identificata la vreun animal.
    94. Drenarea tuturor amplasamentelor trebuie sa fie eficienta, indepartand toata apa in exces.
    95. Orice jgheab, canal, scurgere deschise, in afara de cele care transporta apa de suprafata, trebuie situate in afara amplasamentelor.

    VI.2. Asigurarea hranei si apei
    96. Hrana oferita trebuie sa fie prezentata in mod corespunzator si trebuie sa aiba valoare nutritiva, cantitate, calitate si varietate corespunzatoare speciei respective ca si conditiei in care este animalul - dimensiune, varsta, stare fiziologica, reproductiva si de sanatate.
    97. Trebuie sa fie permanent la dispozitia animalelor apa pentru baut proaspata, limpede, in cantitate suficienta.
    98. Stocurile de hrana si lichide trebuie pastrate in conditii igienice. In particular:
    a. hrana si lichidele trebuie protejate impotriva umezelii, deteriorarii, mucegaiurilor sau contaminarii de catre insecte, pasari, paraziti, sau alti daunatori;
    b. stocurile de hrana si lichide perisabile trebuie pastrate in refrigeratoare;
    c. prepararea hranei solide si lichide trebuie efectuata in locuri special concepute si corespunzator echipate si folosite doar in acest scop;
    d. personalul trebuie instruit in vederea respectarii unor standarde stricte de igiena personala si trebuie sa se conformeze regulilor de mentinere a igienei pe parcursul prepararii si transportului hranei, atragandu-se atentia asupra riscurilor de contaminare prin intermediul echipamentului, ustensilelor si suprafetelor, iar containerele pentru hrana si apa nu trebuie folosite in alte scopuri.
    99. Trebuie avut in vedere, atunci cand este oferita hrana si lichidele, comportamentul natural al animalelor, in mod particular aspectele sociale. Vasele pentru hrana si lichide, atunci cand sunt folosite, trebuie sa aiba un model potrivit si sa fie plasate astfel incat sa fie accesibile tuturor animalelor tinute in amplasament.
    100. Modalitatile de hranire ale animalelor trebuie sa fie sigure atat pentru acestea cat si pentru personal.
    101. Hranirea animalelor cu prada vie trebuie evitata. Administrarea prazii vii se va face doar in circumstante exceptionale si doar la indicatia biologului, medicului veterinar sau altui specialist. Cand trebuie folosita prada vie, trebuie avuta in vedere atat bunastarea acesteia, cat si orice potentiala ranire care ar putea fi cauzata pradatorului.
    102. Hrana si lichidele, ca si vasele pentru hrana si lichide, atunci cand sunt folosite, trebuie asezate in locuri in care sa fie minim riscul de a se contamina cu dejectiile animalelor, pasarilor salbatice, rozatoarelor sau altor daunatori.
    103. Vasele pentru hrana si lichide, cand se folosesc, trebuie curatate in mod regulat.
    104. Hranitorile automate, atunci cand sunt folosite, trebuie inspectate de doua ori pe zi pentru a se asigura ca functioneaza eficient. Adapatorile automate sau alte sisteme de adapat trebuie si ele inspectate de doua ori pe zi.
    105. Nu trebuie permisa hranirea necontrolata a animalelor de catre vizitatori. Atunci cand hranirea animalelor de catre vizitatori este permisa, trebuie facuta doar cu hrana speciala, controlata, aprobata de institutie, procurata din cadrul respectivei institutii. Cantitatea oferita pe zi si pe animal trebuie sa se incadreze in necesarul zilnic specific speciei pentru a se evita hranirea in exces.
    106. Hrana neconsumata trebuie indepartata din amplasamente in scopul mentinerii igienei.
    107. Indicatiile veterinare, ale biologului sau ale altui specialist, privind toate aspectele legate de nutritie trebuie obtinute si urmate.
    108. Trebuie mentinut un dosar cu toate dietele animalelor din colectie.

    VI.3. Asigurarea ingrijirii generale si asistentei veterinare a animalelor

    VI.3.a. Observatii de rutina
    109. Conditia/starea, sanatatea si comportamentul tuturor animalelor trebuie verificate de cel putin doua ori pe zi de catre persoana sau persoanele care raspund de ingrijirea lor.
    110. Orice animale care provoaca cauze de ingrijorare trebuie evaluate atent, daca ele sunt in mod nejustificat bolnave, ranite sau au un comportament schimbat nejustificat. Atunci cand este necesar, trebuie sa li se asigure imediat atentie si tratament.
    111. Trebuie tinut un registru/jurnal de catre persoana sau persoanele raspunzatoare de animale/ingrijitori, in care sa se indice schimbarile prescrise in dieta, verificarile starii de sanatate efectuate, orice comportament, activitate sau alta problema neobisnuita survenita ca si actiunile de remediere intreprinse.

    VI.3.b. Amplasamente
    112. Amplasamentele trebuie sa fie de astfel proiectate, construite, de dimensiuni; iar animalele trebuie sa fie cazate in ele, astfel incat:
    a. sa se evite dominarea nejustificata a animalelor din cadrul grupurilor de catre un membru dominant;
    b. sa se evite riscul crearii conflictelor permanente si persistente intre membrii unui grup, sau intre membrii diferitelor specii sau grupuri de varsta in expozitiile mixte;
    c. sa se asigure ca amplasamentul sa nu fie suprapopulat;
    d. sa se previna aparitia si raspandirea parazitilor sau altor agenti patogeni;
    e. sa se permita indepartarea tuturor dejectiilor, resturilor solide si lichide.
    113. Arborii din apropierea si din amplasamentele animalelor trebuie sa fie in mod regulat inspectati si ajustati de cate ori este necesar pentru a se evita ranirea animalelor sau ingerarea plantelor toxice. Trebuie efectuata toaletarea arborilor si plantelor cataratoare pentru a se preveni evadarile animalelor.
    114. Distantele sau barierele dintre animale si dintre amplasamente si vizitatori trebuie sa fie suficiente pentru a minimiza transmiterea bolilor sau potentialilor agenti patogeni.

    VI.3.c. Asistenta veterinara
    115. Un program cuprinzator/complet de asistenta veterinara trebuie sa fie stabilit si desfasurat sub supravegherea unui medic veterinar care este familiarizat cu practica curenta a ingrijirii animalelor din gradini zoologice, in particular, a speciilor mentinute in colectie.
    116. Medicul veterinar trebuie sa raspunda de, sau sa fie activ implicat in urmatoarele:
    a. inspectii de rutina ale colectiei de animale;
    b. indrumarea in efectuarea sau aplicarea tratamentelor tuturor animalelor bolnave;
    c. realizarea vaccinarilor, deparazitarilor, vitaminizarilor si altor aspecte ale medicinei preventive;
    d. monitorizarea sanatatii animalelor inclusiv recoltarea de sange si de alte mostre pentru examene de laborator;
    e. recoltarea, prepararea si expedierea corecta si sigura a probelor. Atunci cand aceste mostre trebuie transportate in afara institutiei de altcineva decat medicul veterinar, persoana trebuie sa fie un membru al gradinii zoologice calificat sau instruit corespunzator, de ex. tehnician de laborator sau asistent medical etc.;
    f. instruirea personalului gradinii zoologice in probleme de sanatate si igiena;
    g. asigurarea ca se efectueaza examinari post-mortem, atunci cand este necesar;
    h. supravegherea perioadelor de carantina si altor asemenea cerinte impuse de lege sau ca parte a unei bune practici veterinare in zoo;
    i. programul de nutritie si conceperea dietelor, in colaborare cu biologul si/sau cu alti specialisti;
    j. stabilirea unor proceduri scrise care trebuie urmate in cazul accidentelor produse de folosirea unor medicamente periculoase.
    117. Trebuie tinute dosare cuprinzatoare - acolo unde este posibil pe suport electronic (PC/computer) - si puse la dispozitia persoanelor desemnate cu verificarea de catre autoritatile teritoriale de protectie a mediului, acoperind urmatoarele aspecte:
    a. medicina preventiva;
    b. medicina clinica si chirurgie;
    c. rezultate patologice dupa testari ante-mortem, rezultate ale examinarilor si testelor post-mortem.
    118. Conducerea gradinii zoologice/acvariului public trebuie sa se asigure ca exista in cadrul institutiei sau a spitalului veterinar local sau a cabinetului veterinar al medicului care deserveste gradina zoologica/acvariul public, antidoturi accesibile pentru produsele cu potential toxic care se folosesc in zoo.
    119. Conducatorul institutiei sau inlocuitorul acestuia trebuie sa fie permanent disponibil pentru a lua decizii privind eutanasia animalelor bolnave, la indicatia medicului veterinar si in urma consultarii comitetului etic si a celorlalti specialisti din cadrul institutiei.
    120. Trebuie sa existe facilitati adecvate pentru examinarile post-mortem ale tuturor speciilor de animale, fie in cadrul gradinii zoologice/acvariului public, fie la alte unitati specializate.
    121. Cadavrele animalelor trebuie manevrate cu echipament specific de protectie si intr-un mod in care riscurile de transmitere a infectiilor, contaminare, sa fie minime.
    122. Toate animalele care mor la gradina zoologica/acvariu public trebuie sa fie examinate post-mortem. Acolo unde este cazul, trebuie recoltate probe pentru diagnostic sau pentru monitorizarea starii de sanatate si duse la laborator pentru examinare.

    VI.3.d. Izolarea animalelor
    123. Spatii/amplasamente speciale, in afara cadrului expozitional, neaccesibil publicului, trebuie puse la dispozitie pentru izolarea si examinarea animalelor nou sosite in colectie, ca si pentru carantinarea si ingrijirea cazurilor neasteptate de imbolnavire, ranire, dispozitie schimbata a animalelor.
    124. Trebuie create facilitati (spatii, echipamente etc.) pentru ingrijirea animalelor crescute artificial/"la mana" si a mamelor cu pui.
    125. Animalele nou sosite trebuie tinute izolate atata timp cat este necesar pentru a se asigura o examinare corespunzatoare, aclimatizare si carantina inaintea introducerii impreuna cu animalele din colectie.
    126. Trebuie acordata atentie speciala igienei din spatiile unde sunt izolate sau carantinate animalele.
    127. Echipamentul de protectie si ustensilele folosite de personal in zona de izolare trebuie folosite, curatate si depozitate doar in acea zona.

    VI.3.e. Mentinerea igienei si controlul bolilor
    128. Materialele sanitare folosite, ca si materiile biologice, trebuie indepartate conform legii, intr-o modalitate aprobata de autoritatea sanitara.
    129. Un program eficient si care sa nu implice riscuri pentru sanatatea si/sau integritatea animalelor din colectie, in vederea controlului/combaterii daunatorilor, parazitilor si, daca este necesar, a pradatorilor, trebuie stabilit si mentinut in gradina zoologica.
    130. Personalul trebuie instruit sa raporteze in mod confidential orice problema medicala sau incapacitate care poate afecta capacitatea de a lucra cu animalele intr-o maniera sigura si competenta.

    VI.4. Asigurarea posibilitatii de exprimare a celor mai normale comportamente
    131. Trebuie incurajata reproducerea in captivitate, acolo unde este potrivita, si trebuie formulata o politica coerenta referitoare la speciile de animale mentinute, care sa fie actualizata continuu. Masuri de control corespunzatoare trebuie avute in vedere pentru prevenirea suprapopularii.
    132. Gradinile zoologice/acvariile publice sunt obligate sa fie la curent cu informatiile complete si la zi despre biologia si mentinerea in captivitate, mai ales atunci cand se are in vedere aducerea in colectie a unor specii care nu au mai fost gazduite anterior, sau cand se fac planuri pentru noi amplasamente pentru speciile deja existente.
    133. La amenajarea amplasamentelor trebuie sa se aiba in vedere habitatul natural al speciei si sa se caute indeplinirea necesitatilor fiziologice si psihologice ale animalului.
    134. Amplasamentele trebuie echipate in conformitate cu necesitatile animalului si anume: substrat corespunzator cerintelor ecologice ale animalului, craci, vizuini, cuiburi pentru nastere/depunerea oualor, bazine, vegetatie, ca si alte materiale necesare manifestarii diferitelor comportamente naturale si care sa participe la diminuarea oricarui comportament anormal. Facilitatile trebuie sa prevada/anticipeze cresterea in dimensiuni a animalelor si trebuie sa fie capabile sa satisfaca in mod corespunzator necesitatile animalului in toate etapele sale de crestere si dezvoltare.
    135. Animalele apartinand speciilor sociale, trebuie mentinute in grupuri sociale compatibile si corespunzatoare ca numar. Indivizi solitari vor fi mentinuti izolati doar in beneficiul conservarii speciei, daca aceasta o cere, si necesitatilor de bunastare ale grupului, si doar atunci cand izolarea nu este in detrimentul exemplarului individual. Altfel, trebuie luate masuri pentru remedierea situatiei, de ex.: relocarea animalului la alta gradina zoologica/acvariu public, sanctuar, parc zoologic etc., unde exista un grup, aducerea unor exemplare pentru formarea grupului, dupa caz.
    136. Este interzisa imperecherea animalelor din taxoni diferiti.
    137. Daca un animal hibrid este transferat altei colectii, institutia primitoare trebuie sa fie informata ca animalul este hibrid. In aceasta situatie, este obligatoriu ca animalul sa fie sterilizat definitiv, inaintea transferului.

    VI.5. Asigurarea protectiei fata de teama si stres
    138. Animalele trebuie sa fie manevrate, ingrijite si antrenate numai de catre, sau sub coordonarea unui membru din personal calificat corespunzator in domeniu. Manevrarea animalelor trebuie realizata cu grija, tinandu-se cont de bunastarea lor, evitand disconfortul inutil, stresul sau producerea unui rau fizic.
    139. Orice contact fizic direct intre animale si vizitatori trebuie sa fie facut numai in prezenta personalului calificat de ingrijire a animalelor, doar pe scurte perioade de timp si in conditii care sa corespunda bunastarii animalelor, si nu in conditii care sa conduca la disconfortul acestora.
    140. Animalele nu trebuie provocate, iritate, sau stimulate pentru a satisface curiozitatea, placerea publicului.
    141. Animalele care pot interactiona in mod excesiv, stresant intre ele nu trebuie tinute in amplasamente alaturate sau in imediata apropiere (ex. prada - pradator, specii concurente etc.).
    142. Spatii special amenajate, corespunzatoare pentru separarea animalelor gestante sau cu pui trebuie sa fie disponibile pentru a micsora stresul inutil.
    143. Animalele cazate, temporar, separat de restul grupului trebuie tinute in aceasta situatie doar atata timp cat este strict necesar pentru a nu apare dificultati de reacomodare la reintroducerea animalului in grupul respectiv.
    144. Animalele destinate reabilitarii (ex. animale accidentate, epuizate fizic etc. aduse la gradina zoologica/acvariu public) nu trebuie expuse publicului, acest fapt cauzand stres si chiar compromite eventuala eliberare in natura.
    145. Este interzis fumatul in incinta gradinilor zoologice, atat al personalului, cat si al vizitatorilor, cu exceptia locurilor special amenajate in acest sens.
    146. Vizitatorii pot consuma alimente doar in locurile special amenajate in acest sens, din incinta gradinii zoologice.

    VI.6. Transportul si mutarea animalelor vii
    147. Surplusul stocului colectiei de animale a gradinii zoologice/acvariului public trebuie transferat (vandut, donat, schimbat etc.) doar catre institutii de profil responsabile care au facilitati corespunzatoare, posibilitati si experienta pentru a asigura bunastarea animalelor.
    148. Trebuie sa fie disponibile facilitati corespunzatoare pentru ridicarea, inchiderea in custi si transportul tuturor tipurilor de animale din colectie, atat in interiorul gradinii zoologice/acvariului public, cat si in afara.
    149. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite cerintele Conventiei privind comertul international cu specii salbatice de flora si fauna pe cale de disparitie (CITES), care reglementeaza importul, exportul, vanzarea si alte beneficii comerciale - inclusiv expunerea - de specii listate in anexele conventiei.
    150. Alte consideratii care trebuie avute in vedere cand animalele sunt mutate in alta gradina zoologica include faptul ca transportul trebuie realizat in conformitate si cu alte reglementari in vigoare.
    151. Tehnicile de capturare si de transport trebuie sa aiba in vedere temperamentul animalului si comportamentul de evadare pentru a minimiza ranirile, stricaciunile si disconfortul.
    152. Orice animal transportat in afara gradinii zoologice/acvariu public trebuie sa fie in grija unei persoane competente desemnata de institutie si trebuie luate masuri adecvate pentru protectia si bunastarea atat a publicului cat si a animalului.
    153. Atunci cand sunt scoase animalele din cadrul gradinii zoologice/acvariu public, trebuie intotdeauna luate toate masurile de securitate. Animalele trebuie tinute in afara contactului direct cu alte persoane, cu exceptia persoanei competente desemnate de institutie.

    ANEXA 2

    Inregistrata cu nr. ........
    AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI ........................

    CERERE PENTRU OBTINEREA AUTORIZARII GRADINILOR ZOOLOGICE SI ACVARIILOR

    Persoana fizica/juridica ............................. cu sediul in ........................ inregistrat la ...................... cu nr. ........ din ............... cod fiscal nr. ....................... avand ca activitate in statutul de functionare ................................... reprezentat prin ..................... in calitate de ....................... .
    Solicita prin prezenta eliberarea AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru functionarea gradinii zoologice.
    La prezenta cerere anexam:
    - formularul-tip de inregistrare a institutiei, insotit de celelalte documente anexate.

                                              Semnatura solicitantului
                                              ........................
    Data ..........

    ANEXA 3

                  FORMULAR-TIP DE INREGISTRARE A INSTITUTIEI

 ______________________________________________________________________________
| Detalii despre institutie                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Numele si adresa institutiei                             | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Numere de telefon                                        | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Fax                                                      | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| E-mail                                                   | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Website                                                  | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Data infiintarii                                         | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Suprafata totala a institutiei, din care amplasamentele  | --                |
| pentru animale reprezinta ...                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Scurt istoric                                            | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Proprietate publica si/sau privata                       | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Proprietarul institutiei sau al terenului                | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Autorizatie de mediu, numarul                            | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Este institutia dv. membra a Federatiei Gradinilor       | --                |
| Zoologice si Acvariilor din Romania si/sau a Asociatiei  |                   |
| Europene a Gradinilor Zoologice si Acvariilor?           |                   |
| Daca da, dati detalii.                                   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Numele directorului (administrator/manager).             | --                |
| Date profesionale: nivel de pregatire, experienta,       |                   |
| titluri stiintifice, alte date relevante.                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Lista membrilor personalului, calificarile, titluri      | - Sunt cerute     |
| stiintifice etc. (pentru personalul de specialitate).    | documente anexate |
| (Mentiunea normei: intreaga, 1/2)                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Planul parcului/gradinii zoologice/acvariului.           | - Copie dupa plan |
|                                                          | anexata           |
|__________________________________________________________|___________________|
| Orele de functionare                                     | --                |
| - Vara                                                   |                   |
| - Iarna                                                  |                   |
| Tariful de intrare pe categorii.                         |                   |
| Numarul de vizitatori in ultimii trei ani.               |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Lista de inventar a animalelor din colectie              | - Anexati lista   |
|                                                          | conform modelului |
|                                                          | anexa I, pct. 15  |
|__________________________________________________________|___________________|
| Dosare/inregistrari                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Dosare/Inregistrari                                      | --                |
| - Care este modul de tinere a evidentei colectiei?       |                   |
| - Sunt pastrate copii ale dosarelor?                     | La cerere, trebuie|
|                                                          | puse la dispozitia|
|                                                          | inspectorilor.    |
| - Daca da, unde sunt ele depozitate?                     |                   |
| - Cum sunt vechile dosare arhivate?                      |                   |
| - Sunt ele usor accesibile la cerere, daca este cazul?   |                   |
| - Ce metode de identificare a animalelor folositi?       |                   |
|     - Chip-uri                                           |                   |
|     - Inele                                              |                   |
|     - Tatuaje                                            |                   |
|     - Crotalii                                           |                   |
|     - Altele                                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Exista jurnale zilnice/registre pentru inregistrarea     | --                |
| conditiei si sanatatii animalelor?                       |                   |
| - Va rugam exemplificati structura raportului.           |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Care este planul de austeritate pentru animale in cazul  | --                |
| in care s-ar putea inchide gradina zoologica sau ar fi   |                   |
| intrerupte subventiile?                                  |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Operatiuni de rutina in cadrul gradinii zoologice                            |
|______________________________________________________________________________|
| In ce circumstante hraniti animalele cu prada vertebrata | --                |
| vie?                                                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Este permisa hranirea animalelor de catre vizitatori?    | --                |
| Cum este controlata aceasta actiune?                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Care este programul de nutritie aplicat?                 | --                |
|                                                          | La cerere trebuie |
|                                                          | pus la dispozitia |
|                                                          | inspectorilor.    |
|__________________________________________________________|___________________|
| Ingrijirea animalelor si asistenta veterinara                                |
|______________________________________________________________________________|
| - Are institutia medic veterinar angajat permanent?      | --                |
|   Daca nu, ce forma de colaborare are cu un medic        |                   |
|   veterinar? Daca da, specificati numarul.               | Dati detalii.     |
| - Mai sunt si alti specialisti implicati in activitati   |                   |
|   sau consultanta privind sanatatea animalelor din       |                   |
|   colectie?                                              |                   |
| - Descrieti pe scurt programul veterinar, inclusiv       |                   |
|   frecventa controalelor de rutina, tipul de activitati  |                   |
|   de rutina desfasurate.                                 |                   |
| - Descrieti pe scurt facilitatile veterinare de care     |                   |
|   dispuneti.                                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Este implicat vreunul dintre specialisti in programe de  | --                |
| perfectionare profesionala? Daca da, dati detalii.       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Efectueaza institutia dumneavoastra examinari de rutina  | - Sunt cerute     |
| ale animalelor, incluzand, intre altele, examene         | documente anexate.|
| parazitologice, vaccinari, vitaminizari periodice etc.?  |                   |
| (Va rugam atasati documente relevante in acest sens.)    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Dati detalii despre echipamentul si medicamentele pe care| --                |
| le folositi pentru contentia chimica a animalelor.       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Ce facilitati exista pentru examinarea post-mortem a     | --                |
| animalelor?                                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Ce sisteme operationale aveti pentru inregistrarea si    | --                |
| tinerea la zi a dosarelor/fiselor/altor tipuri de        |                   |
| inregistrari medicale pentru animale?                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Mentineti la zi fise de dieta/nutritie pentru animale?   | --                |
| Aveti un sistem informatizat de operare pentru nutritie? |                   |
| Daca da, dati informatii.                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cum colaborati cu alte gradini zoologice si/sau cu alte  | --                |
| organizatii pentru schimbarea informatiilor privind      |                   |
| ingrijirea in captivitate a speciilor pe care le aveti   |                   |
| in colectie. Daca da, dati detalii.                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Securitatea si siguranta                                                     |
| Directii in care ati facut evaluari ale riscurilor:                          |
|______________________________________________________________________________|
| Proceduri de hranire?                                    | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Interactiuni personal - animale?                         | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Situatii ale contactului cu animalele?                   | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Evadari/eliberari ale animalelor?                        | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Arii destinate accesului vizitatorilor (trepte, pante    | --                |
| etc.)                                                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Altele                                                   | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Are institutia un dosar al inregistrarii accidentelor?   | - Sunt cerute     |
|                                                          | documente anexate |
| - Va rugam puneti o copie dupa planul scris al           |                   |
|   procedurilor de urgenta la dispozitie. (Anexati)       |                   |
| - Cum se realizeaza instruirea personalului privind      |                   |
|   procedurile de urgenta?                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Este personalul instruit pentru interventii in alte      | --                |
| situatii care constituie urgente?                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cum este informat personalul despre riscurile expunerii  | --                |
| la zoonoze?                                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Exista o procedura scrisa privind evadarile animalelor   | --                |
| pusa la dispozitia tuturor membrilor personalului?       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Dati detalii despre programul de tinere sub control a    | --                |
| daunatorilor si parazitilor.                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cat de des sunt amplasamentele, imprejmuirile, gardurile | --                |
| verificate si reparate/intretinute?                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Mentinerea sigurantei si securitatii                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Cum este protejata colectia pe parcursul celor 24 de ore?| --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Dati detalii despre armele de foc, cu tranchilizante, sau| --                |
| alte echipamente de contentie si despre accesul la ele.  |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Conservarea                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Sunteti membru al IUCN (World Conservation Union -       | --                |
| Uniunii Mondiale de Conservare a Speciilor).             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Aveti o copie a World Zoo Conservation Strategy          | --                |
| (Strategiei Mondiale privind Conservarea in Gradinile    |                   |
| Zoologice)?                                              |                   |
| Daca da, cum va influenteaza aceasta planurile proprii   |                   |
| in privinta conservarii.                                 |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Folositi o "lista rosie" a animalelor pe cale de         | --                |
| disparitie?                                              |                   |
| Care versiune?                                           |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Conservarea ex-situ                                                          |
| Grupurile de Management al Speciilor                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Sunteti reprezentat in sau aveti legaturi cu vreunul     | --                |
| dintre grupurile de management al speciilor?             |                   |
| Dati detalii si perioada de timp despre implicarea dvs.  |                   |
| intr-unul dintre aceste grupuri.                         |                   |
| De exemplu: European Endangered Species Programmes       |                   |
| (EEPs) - Programele Europene pentru Specii Amenintate    |                   |
| - Dati lista si detalii despre programele la care        |                   |
|   participa institutia dvs.                              |                   |
|   - Programe comune de management ale Speciilor          |                   |
| - Dati lista si detalii despre programele la care        |                   |
|   participa institutia dvs.                              |                   |
|   - Contribuiti la alte programe de management ale       |                   |
|   speciilor? Daca da, dati detalii.                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Carti de inregistrare a pedigree-ului animalelor         | --                |
| Mentineti astfel de carti? Daca da, dati detalii despre  |                   |
| speciile implicate                                       |                   |
| - La nivel international                                 |                   |
| - La nivel regional;                                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Aveti in colectie specii inregistrate in aceste carti?   | --                |
| Daca da:                                                 |                   |
| - Cat de des raportati datele coordonatorului cartii?    |                   |
| - Lista speciilor implicate.                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Aveti un Plan al Colectiei de Animale? - Daca da, va     | - Este ceruta     |
| rugam sa-l anexati.                                      | anexa.            |
| - Daca nu, sunteti in proces de a pregati unul, cand     |                   |
|   estimati ca va fi disponibil?                          |                   |
| - Daca nu aveti un plan in privinta colectiei, cum       |                   |
|   decideti ce specii mentineti in colectie?              |                   |
| - Dati detalii                                           |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Conservarea in-situ                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Ce resurse aloca institutia dvs. in conservarea in-situ? | --                |
| a. de personal                                           |                   |
| b. financiare                                            |                   |
| c. altele                                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Ati colectat fonduri sau ati sustinut financiar vreun    | --                |
| proiect de conservare in-situ in ultimii trei ani? Daca  |                   |
| da, dati detalii, lista proiectelor si natura suportului.|                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Sunteti sau ati fost direct implicat in vreun proiect    | --                |
| in-situ, fie prin finantari sau prin moduri de           |                   |
| participare mai directa in ultimii trei ani? Daca da,    |                   |
| dati detalii.                                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Alte activitati de conservare                            | --                |
| - Contribuiti la conservare in alte moduri? Daca da,     |                   |
|   dati detalii.                                          |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Educatie                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Faceti lista si subliniati pe scurt elementele importante| --                |
| ale programului educational al gradinii zoologice. Daca  |                   |
| exista unul, atasati o copie a acestuia.                 |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cati membrii ai personalului sunt implicati in educatie? | --                |
| - Platiti                                                |                   |
| - Colaboratori, sau cu program partial de lucru          |                   |
|   (sezonieri, 1/2 norma etc.)                            |                   |
| - Voluntari                                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Facilitati                                               | --                |
| - Clase de curs (numarul)                                |                   |
| - Sali de conferinta, amfiteatre etc. (numarul)          |                   |
| - Biblioteca                                             |                   |
| - Altele                                                 |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Nivele de educatie pentru care este conceput programul - | - Nivel prescolar |
| bifati ceea ce se potriveste                             | - Primar          |
|                                                          | - Liceal          |
|                                                          | - Universitar     |
|                                                          | - Destinat        |
|                                                          |   adultilor       |
|                                                          | - Altele          |
|__________________________________________________________|___________________|
| Este institutia dvs. membra a unei retele educationale   | --                |
| pentru gradini zoologice?                                |                   |
| Daca da, dati detalii.                                   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cum evaluati eficienta programului dvs. educational (prin| --                |
| chestionare, intrebarea directa a publicului, altele)?   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Metode ajutatoare in predare (inclusiv publicatii) - dati| --                |
| detalii si furnizati exemple                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Dati detalii despre apartenenta sau legaturile cu grupuri| --                |
| preocupate de educatie in privinta mediului.             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Dati detalii despre metodele de educatie neformala       | --                |
| folosite - ex. panouri informative, echipamente audio si |                   |
| video de informare, demonstratii publice, conferinte,    |                   |
| spectacole interactive etc.                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Instruirea personalului                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Care sunt cerintele de studii pentru personalul implicat | --                |
| in activitatea de intretinere a animalelor?              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Organizati propriile dv. cursuri de instruire a          | --                |
| personalului? Daca da, mentionati pe scurt cum sunt      |                   |
| acestea realizate.                                       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Asigurati instruirea personalului si pentru alte         | --                |
| institutii/organizatii? Daca da, dati detalii.           |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Ce calificari are personalul implicat in educatie?       | --                |
| - Dati lista personalului                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cercetarea                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Dati lista si subliniati pe scurt elementele importante  | --                |
| din programul de cercetare al gradinii zoologice.        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Cu ce resurse se implica institutia dvs. in cercetare?   | --                |
| a. de personal                                           |                   |
| b. financiare                                            |                   |
| c. altele                                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Sunt programele de cercetare care au ca subiect animalele| --                |
| aprobate si monitorizate din punct de vedere etic?       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Mentionati pe scurt care este procesul dvs. de evaluare  | --                |
| etica.                                                   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Anexati detalii despre cercetarile intreprinse de        | --                |
| institutia dvs. sau in parteneriat, in ultimii trei ani. |                   |
| a. de personalul gradinii zoologice                      |                   |
| b. cu alte organizatii                                   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| A primit institutia dvs. vreun premiu/subventie ca urmare| --                |
| a unui proiect de cercetare in domeniu, sau pentru       |                   |
| derularea unui astfel de proiect? Daca da, dati detalii. |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Listati lucrarile comunicate sau publicate in ultimii    | --                |
| trei ani de catre:                                       |                   |
| a. membrii personalului                                  |                   |
| b. alte persoane care au folosit colectia                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Aveti legaturi cu institutii de invatamant superior,     | --                |
| muzee, alte asemenea institutii? Daca da, dati detalii   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| Alte aspecte                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul anual al vizitatorilor, platitori, gratuitati,   | --                |
| copii, adulti, alte categorii.                           | Dati detalii dupa |
|                                                          | criteriile        |
|                                                          | enumerate.        |
|__________________________________________________________|___________________|
| Costul biletelor de intrare, pe categorii.               | --                |
|__________________________________________________________|___________________|
| Sursa(ele) de finantare (ex. vizitatori, autoritatea     |                   |
| locala, sponsorizari etc.)                               |                   |
|__________________________________________________________|___________________|

    Se completeaza de catre conducerea gradinii zoologice/acvariului si se depune la autoritatea teritoriala de protectia mediului, impreuna cu cererea pentru obtinerea autorizarii gradinii zoologice/acvariului.

    ANEXA 4

        FORMULAR-TIP DE VERIFICARE A CRITERIILOR NECESARE AUTORIZARII

 ______________________________________________________________________________
| Rezultatele verificarii                                | Da | Nu | Observatii|
|________________________________________________________|____|____|___________|
|1. Asigurarea hranei si apei                            |    |    |           |
|   1. Este hrana corespunzatoare din punct de vedere    |    |    |           |
|      calitativ si cantitativ pentru specia respectiva? |    |    |           |
|   2. Este asigurata libertatea unui comportament de    |    |    |           |
|      hranire corespunzator speciei?                    |    |    |           |
|   3. Sunt modalitatile de hranire sigure pentru animal |    |    |           |
|      si personal?                                      |    |    |           |
|   4. Hrana si apa sunt:                                |    |    |           |
|      Tinute in mod igienic?                            |    |    |           |
|      Preparate in mod igienic?                         |    |    |           |
|      Administrate animalelor in mod igienic?           |    |    |           |
|   5. Este permisa hranirea de catre vizitatori si      |    |    |           |
|      corespunzator controlata?                         |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|2. Asigurarea unui mediu ambiant corespunzator          |    |    |           |
|   1. Sunt temperatura, ventilatia, iluminarea si       |    |    |           |
|      nivelul zgomotului corespunzatoare?               |    |    |           |
|   2. Au amplasamentele pentru animale adaposturi       |    |    |           |
|      corespunzatoare, suficiente?                      |    |    |           |
|   3. Au amplasamentele animalelor spatii minime        |    |    |           |
|      suficiente?                                       |    |    |           |
|   4. Sunt adecvate facilitatile si sistemele pentru    |    |    |           |
|      pastrarea microclimatului si intretinerea vietii  |    |    |           |
|      animalelor?                                       |    |    |           |
|   5. Este satisfacatoare curatenia in amplasamente?    |    |    |           |
|   6. Este indeplinit standardul de intretinere a       |    |    |           |
|      cladirilor si imprejmuirilor, gardurilor etc.?    |    |    |           |
|   7. Este sistemul de drenare, canalizare eficient     |    |    |           |
|      si sigur?                                         |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|3. Asigurarea ingrijirii sanatatii animalelor           |    |    |           |
|   1. Sunt facute si inregistrate in scris observatiile |    |    |           |
|      referitoare la starea si sanatatea animalelor?    |    |    |           |
|   2. Primesc prompt animalele atentia necesara atunci  |    |    |           |
|      cand se remarca faptul ca acestea au probleme?    |    |    |           |
|   3. Sunt amplasamentele astfel concepute incat        |    |    |           |
|      problemele interactiunilor sociale sa poata fi    |    |    |           |
|      evitate?                                          |    |    |           |
|Facilitati in cadrul institutiei                        |    |    |           |
|   4. Exista facilitati pentru prindere si contentie    |    |    |           |
|      adecvate?                                         |    |    |           |
|   5. Exista facilitati veterinare adecvate in          |    |    |           |
|      institutie?                                       |    |    |           |
|   6. Este echipamentul de tranchilizare corespunzator? |    |    |           |
|   7. Folosirea medicamentelor de tranchilizare este sub|    |    |           |
|      control si este inregistrata corespunzator?       |    |    |           |
|Ingrijirea veterinara                                   |    |    |           |
|   8. Este satisfacator stabilit si mentinut programul  |    |    |           |
|      de medicina veterinara?                           |    |    |           |
|   9. Sunt corespunzator tinute                         |    |    |           |
|      fisele/dosarele/inregistrarile medicale?          |    |    |           |
|  10. Sunt medicamentele corect depozitate?             |    |    |           |
|  11. Sunt disponibile antidoturi corespunzatoare in    |    |    |           |
|      caz de accidente medicamentoase, otraviri,        |    |    |           |
|      intoxicatii etc.?                                 |    |    |           |
|  12. Sunt realizate facilitati post-mortem             |    |    |           |
|      satisfacatoare?                                   |    |    |           |
|Carantina                                               |    |    |           |
|  13. Exista spatii special amenajate, corespunzatoare  |    |    |           |
|      pentru izolarea, tratamentele, carantinarea,      |    |    |           |
|      refacerea animalelor?                             |    |    |           |
|Igiena                                                  |    |    |           |
|  14. Este curatenia, igiena si controlul daunatorilor  |    |    |           |
|      si parazitilor eficienta?                         |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|4. Asigurarea oportunitatii manifestarii                |    |    |           |
|   comportamentului normal                              |    |    |           |
|   1. Indeplinesc amplasamentele in mod adecvat         |    |    |           |
|      necesitatile biologice si comportamentale ale     |    |    |           |
|      animalelor?                                       |    |    |           |
|   2. Sunt facute eforturi eficiente pentru imbogatirea |    |    |           |
|      si diversificarea mediului ambiant din            |    |    |           |
|      amplasamentele animalelor?                        |    |    |           |
|   3. Sunt eficiente barierele fizice pentru mentinerea |    |    |           |
|      animalelor in interiorul amplasamentului?         |    |    |           |
|   4. Impiedica imprejmuirea/gardurile patrunderea      |    |    |           |
|      neautorizata si asigura siguranta colectiei de    |    |    |           |
|      animale?                                          |    |    |           |
|   5. Este reproducerea in captivitate in mod           |    |    |           |
|      corespunzator realizata?                          |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|5. Asigurarea protectiei fata de teama si stres         |    |    |           |
|   1. Sunt animalele manevrate doar sub supravegherea   |    |    |           |
|      personalului corespunzator calificat?             |    |    |           |
|   2. Este realizat contactul fizic intre animale si    |    |    |           |
|      public astfel incat sa se tina cont de            |    |    |           |
|      bunastarea animalelor?                            |    |    |           |
|   3. Se respecta conditia ca interactiunile dintre     |    |    |           |
|      animale sa nu fie excesiv de stresante pentru     |    |    |           |
|      acestea?                                          |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|6. Conservarea, Educatia si Cercetarea                  |    |    |           |
|   1. Sunt facilitatile pentru educatie corespunzatoare |    |    |           |
|      cu scopurile propuse si cu structura colectiei?   |    |    |           |
|   2. Sunt adecvate eforturile in privinta conservarii? |    |    |           |
|   3. Sunt adecvate eforturile in privinta cercetarii?  |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|7. Siguranta publicului                                 |    |    |           |
|   1. Sunt corespunzatoare masurile de siguranta luate  |    |    |           |
|      pentru mentinerea animalelor periculoase in       |    |    |           |
|      amplasamente?                                     |    |    |           |
|   2. Barierele pentru public sunt corespunzatoare      |    |    |           |
|      pentru a impiedica contactul cu animalele?        |    |    |           |
|   3. Sunt corespunzatoare semnele de avertizare?       |    |    |           |
|   4. Este corespunzatoare starea de mentinere a        |    |    |           |
|      cladirilor?                                       |    |    |           |
|   5. Sunt iesirile clar marcate si usor accesibile?    |    |    |           |
|   6. Sunt sigure aleile si zonele destinate publicului?|    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|8. Inregistrari/dosare                                  |    |    |           |
|   1. Sunt tinute jurnale/registre zilnice?             |    |    |           |
|   2. Sunt inregistrarile/dosarele animalelor clare si  |    |    |           |
|      tinute la zi?                                     |    |    |           |
|   3. Sunt listele de inventariere anuale ale animalelor|    |    |           |
|      corect mentinute si comunicate autoritatii locale |    |    |           |
|      competente?                                       |    |    |           |
|   4. Sunt pastrate dosarele animalelor care sa ateste  |    |    |           |
|      sursa de provenienta sau destinatia, in cazul     |    |    |           |
|      tranzactiilor de animale?                         |    |    |           |
|   5. Arhiva dosarelor privind animalele este tinuta    |    |    |           |
|      intr-un loc sigur?                                |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|9. Alte aspecte                                         |    |    |           |
|   1. Pare corespunzator numarul personalului de        |    |    |           |
|      ingrijire a animalelor?                           |    |    |           |
|   2. Este corespunzatoare structura organigramei si    |    |    |           |
|      nivelul de pregatire al angajatilor?              |    |    |           |
|   3. Este realizata o evaluare a riscurilor            |    |    |           |
|      corespunzatoare, acolo unde este cazul?           |    |    |           |
|   4. Sunt corespunzatoare facilitatile pentru toalete  |    |    |           |
|      si mentinerea acestora?                           |    |    |           |
|   5. Sunt in mod rezonabil intampinate nevoile         |    |    |           |
|      persoanelor cu dizabilitati?                      |    |    |           |
|   6. Sunt zonele unde este interzis accesul            |    |    |           |
|      vizitatorilor corespunzator semnalizate?          |    |    |           |
|   7. Exista un sistem de raportare si inregistrare a   |    |    |           |
|      accidentelor?                                     |    |    |           |
|   8. Exista un protocol si facilitati pentru acordarea |    |    |           |
|      primului ajutor?                                  |    |    |           |
|   9. Este autorizatia anterioara expusa la intrarea    |    |    |           |
|      institutiei?                                      |    |    |           |
|  10. Au fost inregistrate evadari in ultimul an sau    |    |    |           |
|      de la obtinerea ultimei autorizatii?              |    |    |           |
|  11. Au avut loc accidente semnificative in ultimul    |    |    |           |
|      an sau de la obtinerea ultimei autorizatii?       |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
|10. Legislatie asociata                                 |    |    |           |
|   1. Este echipamentul electric in mod curent          |    |    |           |
|      verificat?                                        |    |    |           |
|   2. Sunt indeplinite normele de functionare si        |    |    |           |
|      mentinere a echipamentelor electrice?             |    |    |           |
|   3. Sunt indeplinite cerintele legislative pentru     |    |    |           |
|      prevenirea incendiilor?                           |    |    |           |
|   4. Sunt indeplinite cerintele privind apele uzate?   |    |    |           |
|   5. Sunt indeplinite cerintele in vederea depozitarii |    |    |           |
|      si eliminarii deseurilor?                         |    |    |           |
|   6. Sunt indeplinite cerintele privind depozitarea si |    |    |           |
|      eliminarea materialelor sanitare folosite,        |    |    |           |
|      materiilor biologice, cadavre, alte resturi       |    |    |           |
|      organice?                                         |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|

    ALTE OBSERVATII GENERALE PE CARE AUTORITATEA COMPETENTA DORESTE SA LE
MENTIONEZE/RECOMANDE.
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    RAPORTUL AUTORITATII COMPETENTE

 ________________________________________________________
| Sectiunea                 | Evaluare | Alte observatii |
|___________________________|__________|_________________|
| Detalii despre institutie |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Dosare/inregistrari       |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Operatiuni de rutina in   |          |                 |
| cadrul gradinii zoologice |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Ingrijirea veterinara     |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Sanatatea si siguranta    |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Evaluarea riscurilor      |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Conservarea               |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Educatia                  |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Cercetarea                |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|
| Instruirea personalului   |          |                 |
|___________________________|__________|_________________|

    RECOMANDARILE AUTORITATII COMPETENTE

    In urma verificarii efectuate la ......................... (Denumirea institutiei), Adresa ..............................., autoritatea competenta face urmatoarele recomandari:

    1. se recomanda inchiderea institutiei (gradina zoologica, acvariu) in intregime si nu se acorda autorizatie;
    2. se recomanda inchiderea unui/unor amplasamente si eliberarea unei autorizatii doar pentru amplasamentele care corespund.
    Pentru amplasamentul/amplasamentele necorespunzatoare se acorda un termen de maxim 2 ani pentru conformare la standardele prezentului ordin sau pentru instrainarea animalelor continute in respectivele amplasamente, de la data emiterii recomandarilor de catre echipa de verificare. In aceasta perioada, pe amplasamentele necorespunzatoare, conducerea gradinii zoologice trebuie sa inscriptioneze: "Amplasamente neautorizate, in curs de desfiintare" sau "Amplasamente neautorizate, in curs de amenajare", dupa caz. Daca, dupa expirarea celor 2 ani, gradina zoologica nu s-a conformat, (nu a instrainat animalele sau nu a luat masuri de remediere a situatiei) se aplica masurile mentionate in Legea nr. 191/2002.
    3. se recomanda autorizarea gradinii zoologice, in conformitate cu prezentul ordin, cu urmatoarele conditii aditionale:
    a. restrangerea numarului de animale;
    b. modernizarea anumitor amplasamente;
    c. extinderea suprafetei existente;
    d. mutarea pe un nou amplasament;
    e. fara alte mentiuni.
    Se bifeaza ceea ce se recomanda.
    Termenul de conformare este de maxim 2 ani de la data emiterii recomandarilor de catre echipa de verificare.
    Din partea conducerii Agentiei de Protectie a Mediului ...................
    Din partea institutiei (gradina zoologica, acvariu) ......................
    Data completarii formularului ............................................

    ANEXA 5

    Continutul-cadru al autorizatiei de mediu
    Antet

                             AUTORIZATIE DE MEDIU
                       Nr. ............ din .............

    Ca urmare a cererii adresate de ........................, cu sediul in judetul ................, municipiul, orasul, comuna, satul ..................., sectorul ......, str. ................ nr. ........ etc. ..................., inregistrata la numarul ............... din ...................., in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile si a Legii gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002, se emite:

                            AUTORIZATIA DE MEDIU

    pentru ...................... din municipiul, orasul, comuna, satul ....................., sectorul ......, str. .................... nr. ...... etc. ..............., care prevede: .......................
    in scopul: desfasurarii urmatoarelor activitati (conform cod CAEN) .......
    Documentatia contine: (formular-tip de inregistrare a institutiei, cererea de autorizare, formular-tip de verificare a criteriilor necesare autorizarii, raportul autoritatii competente, recomandarile autoritatii competente, fisa de prezentare si declaratie, bilant de mediu etc.) ................. elaborata de:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
    ...........................................................................
    Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:
    ...........................................................................
    Prezenta autorizatie este valabila ................ de la ................, data eliberarii, pana la ........................, cu conditia vizarii anuale.
    Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

    I. Activitatea autorizata:
    1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)
    ...........................................................................
    2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:*
    3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):
    ...........................................................................
    4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:
    ...........................................................................
    5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:*
    ...........................................................................
    6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:
    ...........................................................................
    7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare)
    ...........................................................................
    8. Programul de functionare - ore/zi, zile/saptamana, zile/an.

    II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului
    1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu):*
    ...........................................................................
    2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:
    ...........................................................................
    3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:*
    ...........................................................................

    III. Monitorizarea mediului
    1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:
    ...........................................................................
    2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:
    ..........................................................................

    IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor
    1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):
    ..........................................................................
    2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):
    ..........................................................................
    3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):
    ..........................................................................
    4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):
    ..........................................................................
    5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:
    ..........................................................................
    6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare): .................
    7. Monitorizarea gestiunii deseurilor: ...................................
    8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:* ..............
    9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):* ...................

    V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase
    1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):
    ..........................................................................
    2. Modul de gospodarire:
    - ambalare:
    - transport:
    - depozitare:
    - folosire/comercializare:
    3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:
    ..........................................................................
    4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:
    ..........................................................................
    5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase*:
    ..........................................................................

    MENTIUNI:
         Director,
    ....................

         Intocmit:
    ....................

    Seful compartimentului protectia naturii si arii protejate
    ..........................................................

    Aviz compartimentul avize, acorduri, autorizatii
    ................................................

    Rubricile marcate cu asterisc (*) se completeaza dupa caz.

    ANEXA 6

                         PROCESUL DE ANALIZA ETICA

    1. Toate gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa aiba o forma de analiza etica a actiunilor si activitatilor pe care le intreprind si care implica vizitatorii, personalul, animalele; in mod particular in situatii in care folosirea animalelor poate fi in conflict cu conditiile de bunastare ale animalelor implicate (de ex. achizitia, managementul sau instrainarea in scopuri de conservare, educatia, cercetarea).
    Alte puncte de dezbatere pot fi reprezentate de:
    a. in ce circumstante un animal poate fi eutanasiat;
    b. daca pasarilor de apa din amplasamente trebuie sau nu sa le fie facute interventii chirurgicale la aripi;
    c. daca anumite proceduri veterinare sunt adecvate;
    d. politica gradinilor zoologice/acvariilor publice in privinta transferurilor animalelor;
    e. proiectele de cercetare;
    f. conformarea in privinta politicilor de conservare si de educatie.
    2. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa ia in considerare constituirea propriului comitet etic, avand in vedere urmatoarele aspecte:
    a. comitetul etic trebuie sa aiba independenta, el dand consultanta administratorului/managerului gradinii zoologice/acvariului public;
    b. comitetul nu trebuie sa fie format numai din specialisti/oameni de stiinta, deoarece nu intotdeauna pot fi obiectivi in evaluarea etica, putandu-se apela si la persoane din afara institutiei cu activitati relevante in aspectele etice (profesori, avocati, psihologi etc.)

    ANEXA 7

                     CONSERVARE, EDUCATIE SI CERCETARE

    I. Conservarea
    1. Conform Strategiei Mondiale a Conservarii in Gradinile Zoologice si Directivei 22/1999 a Uniunii Europene, gradinile zoologice/acvariile publice au responsabilitatea de a actiona astfel incat sa foloseasca in mod durabil resursele naturale. Aceasta se poate realiza prin punerea accentului pe problemele de conservare, biodiversitate si dezvoltare durabila.
    2. Pe langa activitati de strangeri de fonduri in scopul sustinerii unor proiecte de conservare, exista mai multe moduri de a contribui la conservare:
    a. asigurarea unor facilitati pentru speciile de animale indigene in perimetrul gradinii zoologice (de ex. cuiburi si hranitori pentru pasari, vegetatie densa pentru herpetofauna sau mamifere mici etc.)
    b. prin restrictionarea folosirii substantelor de fertilizare, pesticidelor altor substante chimice asemanatoare;
    c. cooperarea cu alte organisme pentru stabilirea unor rezervatii, arii protejate, managementului unor habitate (de ex. mentinerea unor zone umede pentru protectia avifaunei, herpetofaunei, ihtiofaunei), si in vederea reintroducerii in natura si protectiei speciilor de animale si plante amenintate;
    d. incurajarea unui comportament protectiv si responsabil la vizitatorii gradinii zoologice/acvariului public.
    e. cautarea de parteneriate cu gradini zoologice/acvarii publice din tara, din strainatate, cu alte organisme care sunt active in domenii relevante pentru conservarea vietii salbatice indigene, precum: universitati, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale de protectia naturii etc.
    f. acordarea de asistenta prin: finantari, consultanta, donatii de materiale, ajutor acordat in instruirea personalului.
    g. gradul de implicare va varia in functie de marimea gradinii zoologice/acvariului public, dar oricat de mica ar fi, minimum de cerinte sunt ca toate aceste institutii sa aiba in vedere participarea la programele de management al speciilor de animale.
    3. Pentru a contribui la aplicarea in practica a legislatiei privind protectia si conservarea speciilor de animale salbatice gradinile zoologice/acvariile publice pot indeplini si functie de centre de reabilitare si carantina pentru speciile de animale salbatice donate, abandonate sau confiscate, cu incunostintarea autoritatii teritoriale de mediu. In acest sens trebuie:
    a. sa anunte in termen de maxim 5 zile autoritatea teritoriala de mediu, printr-o adresa scrisa, preluarea unui animal donat, abandonat sau confiscat;
    b. sa analizeze situatia impreuna cu specialistii si comitetul etic si sa decida: eutanasierea, eliberarea in natura, carantinarea, pastrarea in colectia institutiei, gazduirea pe o perioada limitata in vederea reabilitarii si eliberarii in natura, donarea/transferarea catre o alta institutie similara;
    c. sa anunte in scris autoritatea teritoriala de mediu de decizia luata.

    II. Educatia
    1. O gradina zoologica/acvariu public trebuie sa contribuie in cat mai multe moduri posibile la educarea vizitatorilor. Institutiile trebuie sa foloseasca materiale grafice sau de alta natura pentru a furniza informatii in vederea sensibilizarii publicului asupra problemelor naturii si mediului.
    2. Persoanele desemnate care autorizeaza gradina zoologica/acvariu public trebuie sa fie familiarizate cu standardele care se asteapta, conform indicatiilor Asociatiei Europene a Gradinilor Zoologice si Acvariilor si Directivei Uniunii Europene. Urmatoarele aspecte trebuie avute in vedere:
    a. ca educatia in zoo este mai cuprinzatoare si mai flexibila decat in institutiile scolare si trebuie sa se adreseze tuturor categoriilor de vizitatori.
    b. metodele de adresare catre vizitatori trebuie sa includa semne de avertizare, materiale grafice, activitati, expuneri interactive si demonstratii.
    c. gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa incurajeze participarea la reteaua educativa a gradinilor zoologice (pe plan intern si international).

    III. Cercetare
    1. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa participe la programe de cercetare. Participarea la cercetari din care sa reiasa beneficii in privinta conservarii este unul din modurile prin care gradinile zoologice/acvariile publice demonstreaza implementarea masurilor de conservare cerute de Directiva Gradinilor Zoologice a Uniunii Europene.
    2. Cercetarea trebuie sa fie unul din scopurile oricarei colectii de animale din gradinile zoologice/acvarii publice. Tinerea dosarelor biologice trebuie sa fie cuprinzatoare si realizata in mod sistematic. Acolo unde este posibil, gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa foloseasca protocoale standard pentru colectarea de date pentru a se facilita analiza lor. Colectarea datelor trebuie realizata de personalul institutiei, dar pot fi implicate si alte categorii: voluntari, cercetatori sau studenti. Datele despre exemplare trebuie sa fie disponibile si pentru proiecte din afara institutiei.
    3. Cele mai multe proiecte de cercetare derulate in gradinile zoologice/acvariile publice nu produc nici un rau/inconvenient animalelor implicate, facand parte din managementul de rutina si nu necesita interventii asupra animalelor pentru a colecta date. Chiar si cercetarea aparent inofensiva (ex. modificarile asupra dietei, probe de sange etc.) necesita o analiza si planificare atenta si trebuie supusa acordului comitetului etic al gradinii zoologice sau a unui consilier etic.
    4. Orice alt gen de cercetare care implica stresul, durerea, suferinta, experimente sau alte proceduri stiintifice trebuie efectuate doar in urma consultari comitetului etic si autorizate de catre autoritatea centrala de mediu si o autoritate sau institutie stiintifica, la fel si persoana care conduce aceste proiecte de cercetare.
    5. Rezultatele cercetarilor, mai ales ale celor care ajuta la influentarea bunastarii, sanatatii sau conservarii animalelor, trebuie sa fie disponibile la cerere. Este preferabil ca ele sa fie publicate, cel putin comunicate in cadrul diferitelor manifestari stiintifice (simpozioane, conferinte etc.).

    ANEXA 8

    OPERATIUNI IN CARE SUNT IMPLICATE ANIMALELE DIN GRADINILE ZOOLOGICE SI ACVARIILE PUBLICE

    I. Transportul animalelor vii
    1. Transportul animalelor vii trebuie efectuat conform legislatiei in vigoare (nationale si internationale) si a prezentului ordin.

    II. Achizitia animalelor
    1. In general, achizitia si capturarea animalelor salbatice din natura trebuie descurajata. Aceasta se va face numai in cazul in care exista motive justificate pentru a proceda astfel. Daca aceasta optiune este necesara, trebuie avuta in vedere o politica in privinta conservarii si masurilor etice:
    a. legalitatea achizitiei;
    b. metodele de colectare, inclusiv asigurarea ca ele sunt acceptabile din punct de vedere al protectiei mediului si au loc tinandu-se cont de legislatia in vigoare si bunastarea animalelor implicate.
    2. Inaintea primirii animalelor, gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa dovedeasca ca sunt capabile sa asigure ingrijire la standarde ridicate, bazate pe cele cinci principii de bunastare ale animalelor:
    a. asigurarea unui ambient corespunzator,
    b. asigurarea hranei si apei,
    c. asigurarea ingrijirii generale si asistentei veterinare a animalelor,
    d. asigurarea posibilitatii de exprimare a celor mai normale comportamente,
    e. asigurarea protectiei fata de teama si stres.

    III. Instrainarea animalelor vii
    1. Surplusul stocului reprezinta orice exemplar care nu se mai doreste sa se mentina in colectie, din oricare motiv. Cand un astfel de exemplar se instraineaza, administratorul trebuie sa se asigure ca gradina zoologica/acvariul public primitoare/primitor, sau alta institutie similara (centru de reabilitare, sanctuar etc.) dispune de facilitati, resurse, personal si experienta corespunzatoare, care sa se conformeze celor cinci principii ale bunastarii animalelor. Trebuie ca institutia primitoare sa respecte aceleasi principii la eventualele tranzactii care vor implica animalul in cauza.

    IV. Animalele la care se are in vedere eliberarea in natura
    1. Animalele care vor fi eliberate in natura vor avea de intampinat cu totul alt mod de viata decat in captivitate. De aceea este necesar ca aceste animale sa fie supuse unui program de reabilitare/readaptare la conditiile din natura, derulat de catre gradina zoologica/acvariul public implicata/implicat in astfel de activitati.
    2. Inaintea eliberarii/reeliberarii in natura se va cere si obtine acordul autoritatii de mediu si al autoritatii stiintifice si aviz sanitar-veterinar, conform legislatiei in vigoare.
    3. Eliberarea se va face in zone protejate, conform ariei de distributie a speciei, la indicatia autoritatii de mediu si cu colaborarea administratorului ariei protejate respective, iar animalele vor fi, in prealabil, individualizate prin inelare, montare de chipuri etc.

    ANEXA 9

    CONDITIILE DE MENTINERE IN CAPTIVITATE PENTRU SPECIILE DE REPTILE SI AMFIBIENI

    Datorita conditiilor climatice din Romania, cele mai multe specii de reptile si amfibieni nenative necesita mentinerea intr-un mediu controlat, pentru a supravietui in captivitate. Animalele trebuie mentinute in vivarii inchise, total controlate. Unele specii necesita amplasamente exterioare unde vor fi mentinute in perioadele in care conditiile climatice sunt favorabile. Mediul ambiant controlat trebuie sa asigure toate cerintele de caldura, umiditate, calitate a luminii si fotoperioada, calitate a aerului si apei specifice speciei. Datorita temperaturilor ridicate din mediu, trebuie acordata o atentie deosebita igienei si controlului bolilor.

    I. Temperatura
    1. Vivariul trebuie sa asigure un gradient termic in limitele cerintelor species specifice. Trebuie asigurate variatiile de temperatura pe parcursul celor 24 de ore, ca si variatiile sezoniere. Sursele de caldura trebuie concepute si astfel plasate incat sa previna ranirea, accidentarea, arderea animalelor. Este indicat ca aceste surse sa fie plasate pe plafon, sau astfel incat animalele sa nu poata ajunge la ele. Sursele trebuie controlate termostatic sau in mod permanent ajustate in raport cu un sistem de monitorizare vizibil (termometre, termocupluri etc.). In medie, in privinta temperaturii mediului cerintele celor mai multe reptile nenative se situeaza intre 20 - 35 grade C.
    2. Bazinele trebuie si ele incalzite individual. Cele mai multe specii de testoase acvatice si crocodilieni au nevoie de temperaturi ale apei cuprinse intre 26 - 32 grade C.

    II. Umiditatea
    1. Umiditatea relativa rezulta din combinatia temperaturii, cantitatii de umiditate atmosferica si ventilatiei. Din moment ce temperatura si umiditatea din amplasament sunt, de obicei, parametrii stabili, controlul umiditatii prin modificarea ventilatiei este preferabila si trebuie sa poata fi practicabila.
    2. Structuri in care animalul sa se poata retrage pot fi folosite ca zone umede locale.
    3. Masurarea umiditatii relative trebuie realizata continuu, minim cel putin o data pe zi.
    4. Valorile umiditatii relative pentru cele mai multe reptile variaza de la 50 - 80%, in functie de habitatul natural al speciei.
    5. Majoritatea amfibienilor necesita un domeniu mai crescut al umiditatii relative, tipic fiind intre 65 - 95% .
    6. Multe caracteristici ale amplasamentului pot influenta umiditatea, inclusiv prezenta bazinelor, stropirea si prezenta plantelor naturale.

    III. Asigurarea luminii
    1. Asigurarea luminii trebuie sa fie corespunzatoare ca intensitate, fotoperioada si tip, in functie de cerintele speciei.
    2. Radiatia ultravioleta provenita de la o sursa cu spectru total este esentiala pentru toate speciile de reptile si amfibieni atunci cand nu exista posibilitatea unei iluminari naturale directe.
    3. In general, fotoperiodicitatea locala trebuie urmata, doar daca nu sunt cerinte species specifice speciale, de ex. in perioada de reproducere.

    IV. Calitatea aerului
    1. Ventilatia trebuie sa fie suficienta pentru a mentine calitatea aerului si umiditatea relativa in parametrii calitativi corespunzatori, fara a compromite controlul temperaturii. Acest lucru este facilitat de mentinerea vivariului in camere incalzite si ventilate corespunzator.

    V. Calitatea apei
    1. Trebuie realizate bazine suficient de spatioase pentru imersia integrala a reptilelor si amfibienilor ca si pentru reproducerea multor specii de amfibieni, in functie de cerintele speciilor.
    2. Calitatea apei trebuie sa se mentina prin schimbarea permanenta a apei din bazin, curatarea si dezinfectarea periodica a bazinelor.
    3. Trebuie evitate schimbarile bruste de temperatura si contactul cu resturile de dezinfectanti toxici introdusi in urma procedurii de dezinfectie.
    4. In cazul bazinelor mari pentru speciile acvatice si semiacvatice trebuie avute in vedere facilitati pentru tratarea apei, iar calitatea acesteia trebuie monitorizata, la fel ca pentru acvarii. Speciile acvatice trebuie sa aiba la dispozitie suficient spatiu pentru a inota confortabil si pentru a li se permite suficient exercitiu fizic. Acolo unde este necesar, trebuie asigurate zone de plaja.
    5. Transmiterea agentilor patogenilor de la un amplasament la altul prin sistemul comun de alimentare cu apa si prin instrumentarul folosit reprezinta un risc major care trebuie evitat.

    VI. Amenajari interioare si substrat
    1. In scopul expunerii normale a animalelor, trebuie realizate expozitii cu aspect cat mai natural, folosind substrate corespunzatoare habitatului natural al speciei.
    2. Substratul trebuie schimbat periodic pentru a se evita contaminarea acestuia. Deseurile si hrana neconsumata trebuie indepartata zilnic.
    3. Trebuie asigurate locuri pentru insorire si odihna ca si suprafete abrazive/rugoase pentru facilitarea indepartarii exuviilor. Pentru speciile arboricole trebuie realizate facilitati pentru catarat.
    4. Amplasamentele exterioare ale reptilelor trebuie astfel realizate incat sa se evite inundarea lor, saparea in substrat sau catararea, care ar contribui la evadarea animalelor respective.
    5. Pradatorii si daunatorii trebuie tinuti in mod particular sub control.

    VII. Cerinte de spatiu
    1. Comentariile generale despre cerintele de spatiu ale animalelor se aplica si reptilelor si amfibienilor. Deoarece cresterea reptilelor are o rata relativ crescuta, in primele stadii ale vietii, si adesea, se desfasoara pe intreaga viata, aceste aspecte trebuie avute in vedere in momentul proiectarii unui terariu. Trebuie avut un plan clar pentru viitor, in vederea gazduirii reptilelor, care tind sa depaseasca capacitatea de mentinere in terariile proprii. Trebuie asigurat suficient spatiu, atat in plan orizontal cat si vertical, pentru a permite reptilelor sa-si manifeste comportamentul normal propriu speciei si pentru a se putea evita conflictele generate de dominanta unor indivizi asupra altora.

    VIII. Zonele de serviciu
    1. Spatiile, pasajele, coridoarele de serviciu, destinate folosirii de catre ingrijitori trebuie sa fie suficient de spatioase pentru a lucra sau manevra animalele. Accesul in amplasamente trebuie astfel realizat incat sa permita vizibilitatea integrala a amplasamentului, sa permita intrarea cu usurinta in amplasament si sa impiedice evadarea animalelor.
    2. Echipamentul de manevrare si contentie trebuie sa fie asezat in apropierea amplasamentului si permanent la dispozitie.
    3. Trebuie asigurate facilitati pentru spalarea pe maini a ingrijitorilor de fiecare data, inaintea si dupa manevrarea animalelor.

    IX. Hranirea
    1. Trebuie descurajata hranirea reptilelor cu animale vertebrate vii. Acolo unde este necesar ca acest lucru sa se realizeze, trebuie ca hranirea sa fie supravegheata pe tot parcursul ei pana la consumarea prazii, iar prada vie, neconsumata, nu trebuie lasata in amplasament, pentru a evita ca aceasta sa raneasca reptila.
    2. Dietele echilibrate, care intrunesc toate necesitatile nutritive, sunt esentiale pentru toate speciile, iar suplimentele vitamino-minerale sunt necesare.
    3. Apa trebuie administrata conform necesitatilor species specifice. Declorinarea apei din retelele publice de apa potabila este necesara pentru administrarea apei destinate reptilelor.

    X. Dosare/inregistrari
    1. Trebuie tinute dosare/inregistrari pentru toate animalele individuale. In plus fata de informatiile generale pentru toate celelalte animale, trebuie mentionati si parametrii mediului, hranirea, naparlirea/indepartarea exuviilor si depunerea oualor sau nasterea puilor.

    ANEXA 10

                   ALTE CONDITII PENTRU ACVARIILE PUBLICE

    I. Calitatea apei
    1. Cu toate ca cerintele privind calitatea apei pentru diferite specii de pesti variaza, este important ca anumiti parametrii de baza sa fie monitorizati si inregistrati trebuind sa se acorde atentie pentru asigurarea cerintelor speciilor individuale.
    2. Monitorizarea calitatii apei trebuie sa fie o activitate de rutina.
    3. La initierea unui nou acvariu/bazin, monitorizarea trebuie sa includa inregistrarea zilnica a urmatorilor parametrii: temperatura, salinitatea (in bazinele cu apa de mare sau salmastra), pH-ul, ionii de amoniu, nitritii; iar saptamanal: oxigenul dizolvat si nitratii.
    4. La o luna dupa instalarea unui acvariu/bazin testele se pot efectua saptamanal.
    5. Permanent trebuie sa fie disponibil echipamentul adecvat pentru tratarea apei pentru a se asigura mentinerea calitatii apei in limitele parametrilor species specifici.
    6. Acvariile publice trebuie sa foloseasca kituri/reactivi profesionali standard pentru testele de calitate a apei.
    7. Personalul destinat ingrijirii acvariilor trebuie sa aiba acces la facilitati de laborator, precum microscopie de baza si sa fie instruiti pentru colectarea probelor.
    8. Toleranta si cerintele speciilor fata de calitatea apei variaza considerabil, dar domeniul tipic de mentinere pentru apa din acvarii trebuie sa se incadreze in parametrii urmatori:
 _____________________________________________________________________
|                              |     Apa marina     |    Apa dulce    |
|______________________________|____________________|_________________|
| NH3                          | < 0,05 ppm         | < 0,1 ppm       |
|______________________________|____________________|_________________|
| Duritatea                    | 6500 mg/l in medie | < 200 mg/l      |
|______________________________|____________________|_________________|
| Nitriti                      | < 0,1 ppm          | -               |
|______________________________|____________________|_________________|
| Nitrati                      | < 20 ppm           | -               |
|______________________________|____________________|_________________|
| O2                           | > 6 mg/l           | > 6 mg/l        |
|______________________________|____________________|_________________|
| pH                           | 7,9 - 8,4          | 6,5 - 9         |
|______________________________|____________________|_________________|
| Redox                        | 340 +/- 20 mV      | -               |
|______________________________|____________________|_________________|
| Salinitate                   | 27,5 - 32 ppt      | -               |
|______________________________|____________________|_________________|
| Densitate                    | 1,022 - 1,025      | -               |
|______________________________|____________________|_________________|
| Temperatura - zona temperata | < 15 grade C       | < 15 grade C    |
|______________________________|____________________|_________________|
| Temperatura - zona tropicala | 23 - 26 grade C    | 23 - 26 grade C |
|______________________________|____________________|_________________|

    II. Asistenta veterinara
    1. Medicul veterinar trebuie sa fie familiarizat cu practicile curente privind ingrijirile medicale care se acorda pestilor, in special cu speciile aflate in colectie. Medicul veterinar trebuie sa fie responsabil de, sau implicat in:
    a. vizite de rutina;
    b. instruirea personalului in recunoasterea bolilor si in tehnici de laborator de baza;
    c. coordonarea sau realizarea tratamentelor la animalele bolnave;
    d. asigurarea unui set de protocoale pentru tratarea acvariilor.

    ANEXA 11

    SPATIUL MINIM NECESAR PENTRU UNELE SPECII DE ANIMALE MENTINUTE IN CAPTIVITATE

    1. Spatiile mentionate reprezinta minimum necesar pentru expunerea animalelor. Gradinile zoologice/acvariile publice trebuie sa tinda spre standarde ridicate in privinta spatiului de expunere pentru animale.
    2. Amplasamentele vor fi amenajate in functie de biologia, ecologia si etologia speciilor pentru care au fost concepute. Trebuie sa fie realizate pe substrat natural, cu plante naturale, cu amenajari interioare realizate din trunchiuri, buturugi, scorburi, stanci, relief diversificat, cascade, caderi de apa etc.
    3. Toate amplasamentele trebuie sa aiba o sursa permanenta de apa curata, sub forma unor bazine, parauri, cu apa curgatoare, nu numai la speciile la care a fost mentionat in mod obligatoriu prezenta bazinului, deoarece aceasta era o cerinta obligatorie a speciei.
    4. Amplasamentele trebuie sa satisfaca cerintele fizice, comportamentale, de zoo-igiena, estetice si de siguranta.
    5. Pentru amplasamentele in care sunt mentinute mai multe specii, se ia in calcul suprafata cea mai mare la care se adauga 1/2 din suprafata minima a fiecarei specii care se doreste sa fie introdusa in acel amplasament.
    6. Gradina zoologica/acvariul public care, in momentul intrarii in vigoare a prezentului ordin, detine exemplare din specii de animale care nu se regasesc in prezenta anexa trebuie sa inainteze un dosar complet autoritatii publice locale de protectie a mediului. In cazul in care dosarul nu este satisfacator, se aplica recomandarile anexei 4, aliniatul 2.
    7. Gradina zoologica/acvariul public care vrea sa detina o specie de animal ce nu apartine nici uneia din grupurile vizate in prezenta anexa trebuie sa prezinte autoritatii publice locale de protectie a mediului un dosar prin care sa demonstreze ca este bine documentata asupra necesitatilor biologice, ecologice si etologice ale respectivei specii. Autorizatia poate fi eliberata sau refuzata, dupa caz.
    8. Detinerea si expunerea animalelor intr-un numar inferior numarului minim inscris in anexa nu sunt autorizate decat daca:
    a. exista motivatii sanitar-veterinare: tratament, boala, carantina etc.;
    b. institutia este implicata in formarea unui grup de animale corespunzator ca numar (perioada maxima de realizare a grupului fiind de 2 ani);
    c. gradina zoologica/acvariul public este pe punctul de a renunta la respectiva specie de animal, oferindu-se ca timp necesar de instrainare a animalelor existente la alte institutii similare, o perioada cuprinsa intre 1 - 2 ani, in functie de numarul de animale existent.

    TABEL CU SPATIUL MINIM NECESAR PENTRU UNELE SPECII DE MAMIFERE MENTINUTE IN CAPTIVITATE

 ______________________________________________________________________________
|                                  Denumirea                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.      | Suprafata  |Suprafata | Suprafata  | Suprafata   |   Organizarea   |
|exemplare| exterioara |adaugata  | interioara | adaugata    |   sociala       |
|pentru   | minima (mp)|pentru    | individuala| pentru      |                 |
|suprafata|            |fiecare   | minima/    | fiecare     |                 |
|indicata |            |exemplar  | vizuina    | exemplar    |                 |
|         |            |in plus in| (mp)       | in plus in  |                 |
|         |            |exterior  |            | interior/   |                 |
|         |            |(mp)      |            | vizuina     |                 |
|         |            |          |            | (mp)        |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Hiene (Hyaenidae)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 1000 mp    | 50 mp    | 30 mp      | 2 mp        |Grup             |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Dingo (Canis familiaris dingo)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 400 mp     | 30 mp    | 4 mp       | 2 mp        |Pereche/grup     |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lup (Canis lupus)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  3      | 1000 mp    | 50 mp    | 10 mp      | 2 mp        |Pereche/haita    |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Sacal auriu (Canis aureus)                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 400 mp     | 20 mp    | 8 mp       | 1 mp        |Pereche/familie  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Caine salbatic din Noua Guinee (Canis familiaris hallstromi)                 |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 300 mp     | 20 mp    | 2 mp       | 2 mp        |Pereche/grup     |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Vulpea rosie (Vulpes vulpes)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 200 mp     | 10 mp    | 2 mp       | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Vulpe polara (Alopex lagopus)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 200 mp     | 10 mp    | 2 mp       | 2 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Fenec (Vuples zedra)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp     | 5 mp     | 10 mp      | 2 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Raton (Procyon lotor)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp     | 3 mp     | -          | 1 mp        |Solitar/grup     |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Enot (Nyctereutes procynoides)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp     | 2 mp     | -          | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Ghepard (Acinonyx jubatus)                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 1000 mp    | 100 mp   | 20 mp      | 6 mp        |Solitar/grup     |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Caracal (Felis caracal)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 500 mp     | 80 mp    | 20 mp      | 4 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Pisica de jungla (Felis chaus)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp     | 10 mp    | 10 mp      | 3 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Pisica salbatica (Felis silvestris)                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 60 mp      | 10 mp    | -          | 1,5 mp      |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Ocelot (Felis pardalis)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 300 mp     | 50 mp    | 20 mp      | 4 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Serval (Felis serval)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 500 mp     | 50 mp    | 20 mp      | 5 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Ras (Felis lynx), Bobcat (Felis rufus)                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 500 mp     | 50 mp    | -          | 2 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Puma (Felis concolor)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 500 mp     | 80 mp    | 20 mp      | 4 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Leopardul norilor (Neofelis nebulosa)                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 700 mp     | 100 mp   | 20 mp      | 6 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Tigru (Panthera tigris)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 2000 mp    | 300 mp   | 50 mp      | 10 mp       |Solitar/pereche/ |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|grup             |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Leu (Panthera leo)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 3000 mp    | 200 mp   | 100 mp     | 10 mp       |Pereche/grup     |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Jaguar (Panthera onca)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 800 mp     | 100 mp   | 30 mp      | 8 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Leopard (Panthera pardus)                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 800 mp     | 100 mp   | 30 mp      | 8 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Leopardul zapezilor (Panthera uncia)                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 800 mp     | 100 mp   | 30 mp      | Vizuini/boxe|Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Mangusta (Mungos mungo)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 100 mp     | 5 mp     | 20 mp      | 1 mp        |Pereche/grup     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Suricata (Suricata suricatta)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 100 mp     | 5 mp     | 20 mp      | 1 mp        |Pereche/grup     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Vidra (Lutra lutra)                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp din | 8 mp     | -          | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|         | care 1/2   |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         | bazin cu   |          |            | individuale |                 |
|         | adancimea  |          |            |             |                 |
|         | 50 - 150 cm|          |            |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Vidra de mare (Enhydra lutris)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp din | 10 mp    | 20 mp din  | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|         | care 1/2   |          | care bazin | Boxe        |                 |
|         | bazin cu   |          | 1/2 cu     | individuale |                 |
|         | adancime   |          | adancimea  |             |                 |
|         | 50 - 150 cm|          | de         |             |                 |
|         |            |          | 50 - 150 cm|             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Bursuc (Meles meles)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp     | 15 mp    | -          | 2 mp        |Pereche + pui    |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Jderi (Martes spp)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 20 mp      | 2 mp     | -          | 0,5 mp      |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Boxe        |                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Dihori (Mustela sp.)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 20 mp      | 2 mp     | -          | 0,5 mp      |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | Boxe        |                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Foci (Phocidae) si (Otariidae)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 1000 mp    | 20 mp    | 10 mp      | 10 mp       |Grup             |
|         | din care   | din care | podea/     |             |                 |
|         | 600 mp     | 15 mp    | individ,   |             |                 |
|         | bazin cu   | bazin    | bazin pt.  |             |                 |
|         | adancimi   |          | separare   |             |                 |
|         | variabile, |          | 25 mp cu   |             |                 |
|         | pana la    |          | adancime   |             |                 |
|         | 5 m 20%;   |          | max. de    |             |                 |
|         | 3,5 m 80%  |          | 3 m.       |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Delfini (Fam. Delphinidae; Phocoenidae)                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 1000 mp,   | 50 mp    | Bazin      | -           |Grup             |
|         | bazine cu  |          | 100 mp,    |             |                 |
|         | adancimi   |          | adancime   |             |                 |
|         | variabile, |          | 3 m.       |             |                 |
|         | 5 m 20% si |          |            |             |                 |
|         | 3,5 m 80%  |          |            |             |                 |
|         | adancime;  |          |            |             |                 |
|         | bazine pt. |          |            |             |                 |
|         | separare   |          |            |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Coati (Nasua spp.)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 50 mp      | 5 mp     | 10 mp      | 4 mp        |Pereche/grup     |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Panda rosu (Ailurus fulgens)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 100 mp     | 30 mp    | 20 mp      | 5 mp        |Pereche/grup     |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Urs malaiezian (Helarctos malayanus)                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 500 mp     | 50 mp    | 10 mp      | 5 mp        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Ursul lenes (Melursus ursinus)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 500 mp     | 50 mp    | 10 mp      | 5 mp        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Urs negru american (Ursus americanus)                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 600 mp     | 60 mp    | 12 mp      | 6 mp        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Urs brun (Ursus arctos)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 800 mp     | 80 mp    | 12 mp      | 8 mp        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Urs polar (Ursus maritimus)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 1000 mp    | 100 mp   | 50 mp      | 10 mp       |Solitar/pereche  |
|         | bazin min. |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         | 30% din    |          |            | individuale |                 |
|         | suprafata  |          |            |             |                 |
|         | totala     |          |            |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Urs negru asiatic (Selenarctos thibetanus)                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 600 mp     | 60 mp    | 10 mp      | 5 mp        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Arici european (Erinaceus europaeus)                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 10 mp      | 1 mp     | -          | 0,5 mp      |Solitar/grup     |
|         |            |          |            | Vizuini/boxe|                 |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Tenrec (Tenrec ecaudatus)                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 4  | 10 mp      | 1 mp     | 6 mp       | 0,5 mp      |Solitar/grup     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lemur cu coada vargata (Lemur catta)                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 40 mp      | 15 mp    | 30 mp      | 3 mp        |Pereche, unitati |
|         |            |          |            |             |familiale        |
|         |            |          |            |             |inrudite         |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lemur cu guler (Varecia variegata)                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 40 mp      | 15 mp    | 30 mp      | 3 mp        |Grupuri de 5 - 30|
|         |            |          |            |             |ex., masculii se |
|         |            |          |            |             |se misca intre   |
|         |            |          |            |             |grupuri, femelele|
|         |            |          |            |             |dominante        |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lorisul lent (Nycticebus coucang)                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 30 mp      | 10 mp    | 20 mp      | 1 mp        |Pereche/grup     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Marmosete si tamarini (Callithrix spp.)                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 30 mp      | 10 mp    | 20 mp      | 1 mp        |Pereche monogama |
|         |            |          |            |             |dominanta + puii,|
|         |            |          |            |             |pana la 15       |
|         |            |          |            |             |membrii,         |
|         |            |          |            |             |inclusiv adultii |
|         |            |          |            |             |care raman sa    |
|         |            |          |            |             |ajute la         |
|         |            |          |            |             |cresterea puilor |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Maimuta paianjen (Ateles geoffroyi)                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 50 mp      | 20 mp    | 30 mp      | 2 mp        |Grupuri poligame,|
|         |            |          |            |             |5 - 30 ex. Cu    |
|         |            |          |            |             |subgrupuri       |
|         |            |          |            |             |variabile        |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Maimute capuchin (Cebus spp.)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 30 mp      | 10 mp    | 30 mp      | 2 mp        |Grupuri tip harem|
|         |            |          |            |             |cu 1 - 3 femele  |
|         |            |          |            |             |sau grupuri mai  |
|         |            |          |            |             |mari cu pana la  |
|         |            |          |            |             |30 ex.           |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Cercopiteci (Cercopithecus spp.)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  3      | 60 mp      | 20 mp    | 30 mp      | 3 mp        |Grupuri familiale|
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Macaci (Macaca spp.)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 80 mp bazin| 20 mp    | 40 mp      | 3 mp        |M. mulata -      |
|         |            |          |            |             |8 - 180 ex. din  |
|         |            |          |            |             |ambele sexe cu   |
|         |            |          |            |             |2 - 4 ori mai    |
|         |            |          |            |             |multe femele     |
|         |            |          |            |             |decat masculi,   |
|         |            |          |            |             |dar si masculi   |
|         |            |          |            |             |solitari sau in  |
|         |            |          |            |             |mici grupuri.    |
|         |            |          |            |             |M. nemestrina -  |
|         |            |          |            |             |3 - 15 ex. Pana  |
|         |            |          |            |             |la 30 - 45 ex.   |
|         |            |          |            |             |M. fascicularis -|
|         |            |          |            |             |6 - 100 ex., de  |
|         |            |          |            |             |2 - 3 ori mai    |
|         |            |          |            |             |multe femele     |
|         |            |          |            |             |decat masculi,   |
|         |            |          |            |             |grupul central cu|
|         |            |          |            |             |conducator       |
|         |            |          |            |             |mascul, femele si|
|         |            |          |            |             |pui, grupul      |
|         |            |          |            |             |periferic cu     |
|         |            |          |            |             |masculi tineri.  |
|         |            |          |            |             |M. arctoides     |
|         |            |          |            |             |20 - 100 ex., de |
|         |            |          |            |             |obicei conduse de|
|         |            |          |            |             |un mascul adult. |
|         |            |          |            |             |M. radiata -     |
|         |            |          |            |             |7 - 80 ex. Cu mai|
|         |            |          |            |             |multi masculi    |
|         |            |          |            |             |adulti ca femele.|
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Babuini/Pavieni (Papio spp.)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 100 mp     | 30 mp    | 50 mp      | 4 mp        |Grupuri sociale  |
|         |            |          |            |             |complexe,        |
|         |            |          |            |             |grupuri mai mari |
|         |            |          |            |             |de pana la 70 ex.|
|         |            |          |            |             |Se pot fragmenta |
|         |            |          |            |             |in grupuri mai   |
|         |            |          |            |             |mici, conduse de |
|         |            |          |            |             |un mascul cu mai |
|         |            |          |            |             |multe            |
|         |            |          |            |             |femele/harem.    |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Mandril (Mandrillus sphinx)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 150 mp     | 40 mp    | 50 mp      | 5 mp        |De la grupuri    |
|         |            |          |            |             |sociale complexe |
|         |            |          |            |             |si stabile       |
|         |            |          |            |             |multi-masculi    |
|         |            |          |            |             |multi-femele,    |
|         |            |          |            |             |grupuri poligame,|
|         |            |          |            |             |masculi cu       |
|         |            |          |            |             |ierarhie         |
|         |            |          |            |             |dominanta        |
|         |            |          |            |             |schimbatoare;    |
|         |            |          |            |             |masculii in exces|
|         |            |          |            |             |solitari         |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Languri (Semnopithecus spp.)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 80 mp      | 20 mp    | 30 mp      | 3 mp        |Grupuri sociale  |
|         |            |          |            |             |stabile, 10 - 30 |
|         |            |          |            |             |ex., numar       |
|         |            |          |            |             |variabil de      |
|         |            |          |            |             |masculi, in      |
|         |            |          |            |             |functie de mediu,|
|         |            |          |            |             |sau grupuri numai|
|         |            |          |            |             |din masculi      |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Giboni (Hylobates spp.)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 80 mp      | 20 mp    | 30 mp      | 3 mp        |Perechi monogame |
|         |            |          |            |             |cu pui, sau      |
|         |            |          |            |             |animale solitare |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Gorila (Gorilla gorilla)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  4      | 2000       | 200 mp   | 400 mp     | 7 mp boxe   |Grup format din  |
|         |            |          |            | individuale |mascul matur     |
|         |            |          |            |             |adult cu masculii|
|         |            |          |            |             |subordonati,     |
|         |            |          |            |             |femele si pui    |
|         |            |          |            |             |imaturi, femelele|
|         |            |          |            |             |parasesc grupul  |
|         |            |          |            |             |la maturitate.   |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Bonobo (Pan paniscus)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  4      | 1000       | 50 mp    | 100 mp     | 5 mp boxe   |Grupuri sociale  |
|         |            |          |            | individuale |complexe cu pana |
|         |            |          |            |             |la 30 ex. Cu     |
|         |            |          |            |             |ierarhii         |
|         |            |          |            |             |dominante ale    |
|         |            |          |            |             |masculilor       |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Cimpanzeu (Pan troglodytes)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  4      | 2000       | 20 mp    | 50 mp      | 6 mp boxe   |Grupuri sociale  |
|         |            |          |            | individuale |complexe de      |
|         |            |          |            |             |30 - 80 ex., cu  |
|         |            |          |            |             |ierarhii         |
|         |            |          |            |             |dominante ale    |
|         |            |          |            |             |masculilor.      |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Urangutan (Pongo pygmaeus)                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 1000       | 100 mp   | 100 mp     | 6 mp boxe   |Solitari, femela |
|         |            |          |            | individuale |cu pui dependent,|
|         |            |          |            |             |teritoriile      |
|         |            |          |            |             |femelelor se     |
|         |            |          |            |             |intersecteaza,   |
|         |            |          |            |             |masculii         |
|         |            |          |            |             |antagonisti unii |
|         |            |          |            |             |decat altii,     |
|         |            |          |            |             |grupuri mici,    |
|         |            |          |            |             |necoezive.       |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Elefant Asiatic (Elephas maximus), Elefant african (Loxodonta africana)      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 5000 mp    | 600 mp   | 100 mp     | 30 mp boxe  |Grup familial    |
|         | bazin      |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Rinoceri (Rhinocerotidae spp.)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 3000 mp    | 300 mp   | 300 mp     | 20 mp boxe  |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Magarul African (Equus africanus), Zebre (Equus spp.)                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 5  | 1000 mp    | 100 mp   | 15 mp      | Boxe        |Grup             |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Magarul asiatic (Equus hemionus)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  3 - 5  | 700 mp     | 70 mp    | 15 mp      | Boxe        |Grup             |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Tapir malaiezian (Tapirus indicus), Tapir brazilian (Tapirus terrestris)     |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 400 mp     | 50 mp    | 8 mp       | Boxe        |Solitar/pereche  |
|         | bazin      |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Babirusa (Babyrousa babyrussa)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 600 mp     | 60 mp    | 10 mp      | Boxe        |Grup             |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Facocer (Phacochoerus africanus)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 600 mp     | 60 mp    | 10 mp      | Boxe        |Grup             |
|         | bazin      |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Mistret (Sus scrofa)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 600 mp     | 60 mp    | 10 mp      | Boxe        |Grup             |
|         | bazin      |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Pecari (Tayassu spp.)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 500 mp     | 50 mp    | 8 mp       | Boxe        |Grup             |
|         | bazin      |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Hipopotam (Hippopotamus amphibius)                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 1000 mp    | 100 mp   | 30 mp      | Boxe        |Grup             |
|         | bazin      |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Camile (Camelidae)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 2000 mp    | 100 mp   | 30 mp      | Boxe        |Grup             |
|         |            |          |            | individuale |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lama (Lama glama), Guanaco (Lama guanicoe) Vicuna (Vicugna vicugna)          |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 10 | 700 mp     | 50 mp    | -          | -           |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Girafa (Giraffa camelopardalis)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 7000 mp    | 500 mp   | 20 mp      | Boxe        |Grup             |
|         |            |          | 6 m        | individuale |                 |
|         |            |          | inaltime   |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Okapi (Okapia johnstoni)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 500 mp     | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Pereche/grup     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Cerbul comun (Cervus elaphus)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 800 mp     | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Sika/caprioara japoneza (Cervus nippon)                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 800 mp     | 60 mp    | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Cerb lopatar (Dama dama)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 600 mp     | 60 mp    | 6 mp       | 3 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Caprioara lui Pere David (Elaphurus davidiensis)                             |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 800 mp     | 60 mp    | 6 mp       | 3 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Caprior european (Capreolus capreolus)                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 500 mp     | 60 mp    | 5 mp       | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Muntiac (Muntiacus spp.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 300 mp     | 30 mp    | 5 mp       | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Elan (Alces alces)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 800 mp     | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Pudu (Pudu puda)                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 800 mp     | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Ren (Rangifer tarandus)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 800 mp     | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Impala (Aepyceros melampus)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 8  | 600 mp     | 50 mp    | 8 mp       | 3 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Gnu (Connochaetes spp.)                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 2000 mp    | 100 mp   | 12 mp      | 6 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Gazela lui Thomson (Gazella thomsoni)                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 8  | 600 mp     | 80 mp    | 8 mp       | 4 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Bizoni/zimbrii (Bison spp.)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 3000 mp    | 300 mp   | 15 mp      | 7 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Yac (Bos grunniens)                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 1000 mp    | 80 mp    | 12 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Gaur (Bos gaurus)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 2000 mp    | 100 mp   | 15 mp      | 6 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Nilgai (Boselaphus tragocamelus)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 3000 mp    | 100 mp   | 12 mp      | 6 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Bivoli salbatici (Bubalus spp.)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 2000 mp    | 200 mp   | 15 mp      | 7 mp        |Grup             |
|         | bazin      |          |            |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Anoa de campie (Bubalus depressicornis)                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 800 mp     | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Antilopa eland (Taurotragus oryx)                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 2000 mp    | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Nyala (Tragelaphus angasi), Sitatunga (Tragelaphus spekii)                   |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 2000 mp    | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Bongo (Tragelaphus euryceros)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 2000 mp    | 100 mp   | 10 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Oaia berbera (Ammotragus lervia)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 600 mp     | 50 mp    | 6 mp       | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Ibex (Capra ibex)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 600 mp     | 50 mp    | 6 mp       | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Capra de munte americana (Oreamnos americanus)                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 600 mp     | 50 mp    | 6 mp       | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Bou moscat (Ovibos moschatus)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 1000 mp    | 100 mp   | 12 mp      | 5 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Oi si rude ale lor (Ovis spp.)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 5  | 500 mp     | 50 mp    | 6 mp       | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Caini de preerie (Cynomys spp.)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 10 | 100 mp     | 5 mp     | 3 mp       | 0,5 mp      |Colonie mare     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Marmote (Marmota spp.)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 10 | 100 mp     | 5 mp     | 2 mp       | 0,5 mp      |Grup/colonie mare|
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Veverita rosie (Sciurus vulgaris)                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 50 mp      | 2 mp     | -          |             |Solitare/grup    |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Castori (Castor spp.)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  2      | 100 mp din | 20 mp    | -          | -           |Pereche + pui    |
|         | care 1/2   |          |            |             |                 |
|         | bazin de   |          |            |             |                 |
|         | 50 - 200 cm|          |            |             |                 |
|         | adancime   |          |            |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Sobolanul moscat (Ondatra zibethicus)                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 6 mp       | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Hamster auriu (Mesocricetus auratus)                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 1 mp       | 0,25 mp     |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Sobolani giganti cu punga (Cricetomys sp.)                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 2 mp       | 0,5 mp      |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Gerbilul mongolian (Meriones unguiculatus)                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 1 mp       | 0,25 mp     |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Soarece spinos (Acomys spp.)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 1 mp       | 0,25 mp     |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Soarecele de padure (Apodemus sylvaticus)                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 1 mp       | 0,25 mp     |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Sobolani (Rattus spp.)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 2 mp       | 0,5 mp      |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Porc spinos cu coada pensula (Atherurus africanus)                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 20 mp      | 2 mp     | 8 mp       | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Porci spinosi (Hystrix spp.)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 80 mp      | 6 mp     | 10 mp      | 2 mp        |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Chinchilla (Fam. Chinchillidae)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | -          | -        | 2 mp       | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Mara (Dolichotis patagonum)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 4  | 50 mp      | 5 mp     | 20 mp      | 0,5 mp      |Familie/grup pana|
|         |            |          |            |             |la 20 exemplare  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 80 mp bazin| 7 mp     | 10 mp      | 2 mp        |Grup             |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Agouti (Fam. Dasyproctidae)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 10 mp      | 1 mp     | 2 mp       | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Degu (Octodon degu)                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 6  | 3 mp       | 1 mp     | 2 mp       | 0,5 mp      |Pereche/grup     |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Nutria (Myocastor coypus)                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 3  | 20 mp din  | 2 mp     | 1 mp       | Vizuina/boxa|Grup             |
|         | care 80%   |          |            | individuala |                 |
|         | bazin      |          |            |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Iepurele European (Lepus europaeus)                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1 - 2  | 20 mp      | 2 mp     | 1 mp       | 1 mp        |Solitar/pereche  |
|         |            |          |            |             |cu pui           |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Iepurele de vizuina (Oryctolagus cuniculus)                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 10 | 20 mp      | 2 mp     | 1 mp sistem| 1 mp        |Grup             |
|         |            |          | de custi   |             |                 |
|         |            |          | adaptate   |             |                 |
|         |            |          | marimii    |             |                 |
|         |            |          | grupului   |             |                 |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lilieci mici (Microchiroptera)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 10 | 30 mp/3 m  | 1 mp     | 15 mp/3 m  | 0,2 mp      |Grup pana la     |
|         | inaltime   |          | inaltime   |             |40 ex.           |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|
| Lilieci mari (Macrochiroptera)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  2 - 10 | 70 mp/3 m  | 2 mp     | 40 mp/3 m  | 0,5 mp      |Grup pana la     |
|         | inaltime   |          | inaltime   |             |30 ex.           |
|_________|____________|__________|____________|_____________|_________________|

    TABEL CU SPATIUL MINIM PENTRU UNELE SPECII DE PASARI MENTINUTE IN CAPTIVITATE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar minim indicat
    B - La exterior
    C - La interior
 ______________________________________________________________________________
|      Denumirea    |  A  | Dimensiunile minime pentru numarul de |Suprafata   |
|                   |     | animale indicate                      |suplimentara|
|                   |     |_______________________________________|pe exemplar |
|                   |     | Amplasament       | Amplasament       |suplimentar |
|                   |     | exterior          | interior          |    (mp)    |
|                   |     |___________________|___________________|____________|
|                   |     |Suprafata|Inaltimea|Suprafata|Inaltimea|   B  |  C  |
|                   |     |  (mp)   |   (m)   |   (mp)  |   (m)   |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Strut african      |    3|    500  |    4    | 10/     |    4    |   60 |  10 |
|(Struthio camelus) |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Nandu (Rhea        |    3|    350  |    3    | 6/      |    3    |   40 |   6 |
|americana), (Rhea  |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|darwinii           |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Casuar (Casuarius  |    1|    150  |    2,5  | 6/      |    2,5  |      |   6 |
|spp.)              |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Emu (Dromiceius    |    2|    300  |    3    | 4/      |    3    |  100 |   4 |
|novaehollandiae)   |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Kiwi (Apterix spp.)|    1|     15  |    2    | 3/      |    2    |    5 |   2 |
|                   |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Gainuse de pampas  |1 - 3|     20  |    2    | 3/      |    2    |    4 |   2 |
|talie mare         |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Tinamidae)        |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Gainuse de pampas  |1 - 3|     10  |    2    | 2/      |    2    |    2 |   2 |
|talie mica         |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Tinamidae)        |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pinguin imperial   |    6|    300  |    2    | 10/     |    3    |   50 |   4 |
|(Aptenodytes       |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|forsteri), pinguin |     |         |         |         |         |      |     |
|regal (A.          |     |         |         |         |         |      |     |
|patagonicus        |     |         |         |         |         |      |     |
|pinguin Adelie     |     |         |         |         |         |      |     |
|(Pygoscelis        |     |         |         |         |         |      |     |
|adeliae)           |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pinguini mici      |    6|    150  |    2    | 4/      |    2,5  |   20 | 2,4 |
|(Spheniscidae),    |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|restul pinguinilor,|     |         |         |         |         |      |     |
|Alcidae            |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pelicani (Pelecanus|    4|    200  |    3    | 4,5/    |    3    |   20 |   4 |
|spp.)              |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Cormorani          |2 - 6|     60  |    3,2  |    -    |    -    |    3 |   - |
|(Phalacrocoracidae |     |         |         |         |         |      |     |
|si pasari gat de   |     |         |         |         |         |      |     |
|sarpe (Anhingidae) |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Corbi de mare      |2 - 6|     60  |    2,5  |    -    |    -    |    3 |   - |
|(Sulide)           |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Jabiru ex. (Jabiru |    2|    170  |    3,5  | 6/      |    3    |   25 |   6 |
|mycteria), tantali |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|exemplu: (Mycteria |     |         |         |         |         |      |     |
|americana, M. ibis,|     |         |         |         |         |      |     |
|Ibis leucocephalus)|     |         |         |         |         |      |     |
|si berzele mari    |     |         |         |         |         |      |     |
|(Ciconiidae)       |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Berze de talie     |    2|     85  |    3,5  | 6/      |    3    |   25 |   6 |
|mijlocie           |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Ciconiidae)       |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Marabu ex.         |    2|    170  |    3,5  | 6/      |    3    |   25 |   6 |
|(Leptoptilus       |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|crumeniferus,      |     |         |         |         |         |      |     |
|L. javanicus)      |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Berze mici         |    2|     85  |    3    | 3/      |    3    |   12 |   2 |
(Ciconiidae)        |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Starci mari ex.    |1 - 6|    100  |    3,5  | 10/     |    3    |    8 |   2 |
|(Ardea cinerea)    |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Ibisi si starci    |1 - 6|     50  |    3    | 1,5/    |    3    |    3 |   1 |
|lopatari           |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Plataleidae),     |     |         |         |         |         |      |     |
|starci de talie    |     |         |         |         |         |      |     |
|mica (Ardeola spp.,|     |         |         |         |         |      |     |
|Ixobrychu spp.,    |     |         |         |         |         |      |     |
|Nycticorax spp.,   |     |         |         |         |         |      |     |
|Botaurus spp. etc) |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Flamingo           |6 -  |    200  |    3    | 3/      |    2,5  |  7,5 |   3 |
|(Phoenicopteridae) |10   |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Lebede (Cygnus     |    2|    170  |    2,5  |    -    |    -    |   -  |   - |
|spp.)              |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Gaste (Anser spp., |    2|     80  |    2,5  |    -    |    -    |   6  |   - |
|Branta spp. etc.   |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Califari (Tadorna  |    2|     65  |    2,5  |    -    |    -    |   -  |   - |
|spp., Cassarca     |     |         |         |         |         |      |     |
|spp.)              |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Rate mari de       |2 - 4|     40  |    2,5  |    -    |    -    |   -  |   - |
|suprafata (ex. Anas|     |         |         |         |         |      |     |
|platyrhynchos, A.  |     |         |         |         |         |      |     |
|acuta, A. strepera,|     |         |         |         |         |      |     |
|A. clypeata)       |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Rate mici de       |2 - 4|     20  |    2,5  |    -    |    -    |   -  |   - |
|suprafata (ex. Anas|     |         |         |         |         |      |     |
|Penelope, A.       |     |         |         |         |         |      |     |
|Formosa, A. crecca,|     |         |         |         |         |      |     |
|A. querquedula, Aix|     |         |         |         |         |      |     |
|galericulata,      |     |         |         |         |         |      |     |
|Marmaronetta       |     |         |         |         |         |      |     |
|angustirostris)    |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Rate scufundatoare,|2 - 4|     30  |    2,5  | 2/      |    2    |   5  | 1,5 |
|eideri, ferestrasi |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|si rate catifelate |     |         |         |         |         |      |     |
|(ex. Bucephala     |     |         |         |         |         |      |     |
|clangula, B.       |     |         |         |         |         |      |     |
|islandica, Aythya  |     |         |         |         |         |      |     |
|nyroca, A. morila, |     |         |         |         |         |      |     |
|A. fuligula, A.    |     |         |         |         |         |      |     |
|ferina, Netta      |     |         |         |         |         |      |     |
|ruffian, Clangula  |     |         |         |         |         |      |     |
|hiemalis,          |     |         |         |         |         |      |     |
|Histrionicus       |     |         |         |         |         |      |     |
|histrionicus,      |     |         |         |         |         |      |     |
|Melanitta fusca,   |     |         |         |         |         |      |     |
|M. nigra, Somateria|     |         |         |         |         |      |     |
|mollissima,        |     |         |         |         |         |      |     |
|S. spectabilis,    |     |         |         |         |         |      |     |
|Polysticta         |     |         |         |         |         |      |     |
|stelleri, Mergus   |     |         |         |         |         |      |     |
|serrator,          |     |         |         |         |         |      |     |
|M. merganser,      |     |         |         |         |         |      |     |
|M. albellus etc.)  |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasarea secretar   |    2|     70  |    3,5  | 6/      |    3,5  |   -  |   - |
|(Sagittarius       |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|serpentarius)      |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Vulturi si acvile  |    2|    120  |  6 - 7  | 6/      |    3,5  |   -  |   - |
|de talie mare (ex. |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Vultur gryphus,    |     |         |         |         |         |      |     |
|Gyps fulvus,       |     |         |         |         |         |      |     |
|Aegipius monachus, |     |         |         |         |         |      |     |
|Aquila chrisaetos, |     |         |         |         |         |      |     |
|A. clangula etc.)  |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Vulturi si acvile  |    2|     70  |    5    | 4,5/    |    3,5  |   -  |   - |
|de talie mica (ex. |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Neophron           |     |         |         |         |         |      |     |
|percnopterus.      |     |         |         |         |         |      |     |
|Hieraaetus         |     |         |         |         |         |      |     |
|pennatus)          |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Caracara (Polyborus|    2|     40  |    5    | 7/      |    3,5  |   -  |   - |
|cheriway), soimi   |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Falco spp.),      |     |         |         |         |         |      |     |
|vanturei (Falco    |     |         |         |         |         |      |     |
|tinnunculus, F.    |     |         |         |         |         |      |     |
|naumanni etc.), gai|     |         |         |         |         |      |     |
|(Milvus milvus, M. |     |         |         |         |         |      |     |
|migrans etc.),     |     |         |         |         |         |      |     |
|viespari (Pernis   |     |         |         |         |         |      |     |
|apivorus), gai mici|     |         |         |         |         |      |     |
|(Elanus caeruleus),|     |         |         |         |         |      |     |
|sorecari (Buteo    |     |         |         |         |         |      |     |
|spp.), hereti      |     |         |         |         |         |      |     |
|(Circus spp.), ulii|     |         |         |         |         |      |     |
|(Accipiter spp.)   |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Soimi (Falco spp.) |    2|      8  |    4    | 4/      |    3    |   -  |   - |
|de talie mica      |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Rapitoare de noapte|    2|     40  |    5    |    -    |    -    |   8  |   - |
|de talie mare - gen|     |         |         |         |         |      |     |
|buha (Bubo bubo)   |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Rapitoare de       |    2|     20  |    4    |    -    |    -    |   8  |   - |
|noapte de talie    |     |         |         |         |         |      |     |
|mijlocie - gen     |     |         |         |         |         |      |     |
|striga (Tyto alba) |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Rapitoare de noapte|    2|      6  |    3    |    -    |    -    |   -  |   - |
|de talie mica - gen|     |         |         |         |         |      |     |
|ciuvica, cucuvea   |     |         |         |         |         |      |     |
|(Glaucidium        |     |         |         |         |         |      |     |
|passerinum Athene  |     |         |         |         |         |      |     |
|noctua)            |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Gainile de gunoi   |    2|     30  |    3    | 5/      |    2,5  |   -  |   - |
|(Megapodidae)      |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pauni (Pavo        |    2| 35 - 40 |    3    | 5/      |    2,5  |   8  |   - |
|cristatus), fazan  |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Argus (Argusianus  |     |         |         |         |         |      |     |
|argus)             |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Paun Congolez      |    2|     35  |    2,5  | 5/      |    2,5  |   8  |   - |
|(Afropavo congenis)|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Tragopani - cocosii|    2|     30  |    2,5  | 3/      |    2,5  |   6  |     |
|satir (Tragopan    |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|satyra si speciile |     |         |         |         |         |      |     |
|asemanatoare) si   |     |         |         |         |         |      |     |
|fazani (Lophophorus|     |         |         |         |         |      |     |
|spp., Crossoptilon |     |         |         |         |         |      |     |
|spp.)              |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Cocosi             |    2|     30  |    2,5  | 3/      |    2,5  |   6  |   - |
|Hoco (Familia      |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Cracidae)          |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Curcani (Meleagris |2 - 3|     30  |    2,5  | 3/      |    2,5  |   8  |   - |
|spp.)              |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Tetraonide mari ex.|2 - 3|     50  |    2,5  |         |         |  7,5 |     |
|cocosi de munte    |     |         |         |         |         |      |     |
|(Tetrao urogallus) |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Bibilici (Numida   |    2|     30  |    2,5  | 2/      |    2,5  |   5  |   - |
|meleagris si       |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|speciile similare) |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Fazani, ortalide   |    2|     25  |    2,5  | 2/      |    2,5  |   5  |   - |
|(ex. Ortalis       |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|vetula)            |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Tetraonide mici ex.|    2|     15  |    2,5  | 1,5/    |    2    |  2,5 |   - |
|cocosi de          |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|mesteacan, (Lyrurus|     |         |         |         |         |      |     |
|tetrix) potarnichi,|     |         |         |         |         |      |     |
|(Perdix spp. alte  |     |         |         |         |         |      |     |
|specii) francolini |     |         |         |         |         |      |     |
|(Francoli nus spp.)|     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Prepelite (Coturnix|2 - 5|      9  |      2  | 0,8/    |    2    |  0,7 |   - |
|sp., alte specii   |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|similare),         |     |         |         |         |         |      |     |
|prepelite          |     |         |         |         |         |      |     |
|ex. prepelita de   |     |         |         |         |         |      |     |
|California         |     |         |         |         |         |      |     |
|(Lophortyx         |     |         |         |         |         |      |     |
|californica)       |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Prepelite ex.      |    2|      3  | 1,5 - 2 | 0,6/    | 1,5 - 2 |   1  |   - |
|prepelite          |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|chinezesti         |     |         |         |         |         |      |     |
|(Coturnix          |     |         |         |         |         |      |     |
|chinensis)         |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Cocori (Gruidae)   |    2|    200  |    3,5  | 7/      |    2,5  |  60  |   - |
|                   |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Cocor mic          |    2|    150  |    3,5  | 7/      |    2,5  |  60  |   - |
|(Antropoides virgo)|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Dropii de talie    |    2|    150  |    3,5  | 6,5/    |    2,5  |  60  |   - |
|mare (ex. Otis     |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|spp., Choriotis    |     |         |         |         |         |      |     |
|spp.)              |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Dropii mici (ex.   |    2|     70  |    3    | 4,5/    |    2,5  |   8  |   - |
|Tetrax tetrax)     |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Gainusa de balta   |    2|     40  |    2,5  |    -    |     -   |   8  |   - |
|din Tasmania       |     |         |         |         |         |      |     |
|(Galllinula        |     |         |         |         |         |      |     |
|mortierii)         |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Familia Rallidae:  |    2|     20  |    2,5  | 4/      |    2,5  |   8  |   - |
|carstei mari (ex.  |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|gainusa de balta   |     |         |         |         |         |      |     |
|purpurie)          |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Familia Rallidae:  |    2|     15  |    2,5  | 2/      |    2    |   3  |   - |
|carstei, gainuse de|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|apa, lisite mici   |     |         |         |         |         |      |     |
|(gen carstel de    |     |         |         |         |         |      |     |
|balta)             |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Limicole (ex.      |2 - 8|     25  |    3    | 1/      |    2    |  1,5 |   - |
|nagat, ciocantors, |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|pasarea ogorului,  |     |         |         |         |         |      |     |
|culic, sitar)      |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Laridae mari (ex.  |2 - 8|     60  |    3    |    -    |    -    |   4  |   - |
|pescarus           |     |         |         |         |         |      |     |
|negricios),        |     |         |         |         |         |      |     |
|Procellaridae (ex. |     |         |         |         |         |      |     |
|furtunar),         |     |         |         |         |         |      |     |
|Stercorariidae     |     |         |         |         |         |      |     |
|(ex. lup de mare)  |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pescarusi mici     |2 - 8|     40  |    3    |    -    |    -    |   2  |   - |
|(Familia Laridae   |     |         |         |         |         |      |     |
|ex. pescarus       |     |         |         |         |         |      |     |
|razator)           |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Chire si           |2 -  |     90  |    4,5  |    -    |    -    |   6  |   - |
|chirighite,        |10   |         |         |         |         |      |     |
|pescarite (Familia |     |         |         |         |         |      |     |
|Sternidae)         |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pteroclidiformes   |    2|     25  |    2,5  | 2,5/    |    2    |   6  |   - |
|(gainuse de pustiu)|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Porumbei cu        |    2|      -  |    -    | 3,5/    |    4    |   -  |  18 |
|coroana (Goura sp.)|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|si porumbei de     |     |         |         |         |         |      |     |
|talie mare         |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Porumbei de talie  |2 - 4|     15  |    2,5  |    -    |    -    |  2,5 |   - |
|mijlocie ex.       |     |         |         |         |         |      |     |
|porumbel gulerat   |     |         |         |         |         |      |     |
|(Columba palumbus) |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Porumbei de talie  |2 - 4|      4  |    2,5  | 0,8/    |    2    |   1  |   - |
|mica ex. Turturica |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|diamant (Geopelia  |     |         |         |         |         |      |     |
|cuneata)           |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Papagali Ara,      |    2|     25  |    2,5  | 4,5/    |    -    |   4  |   - |
|speciile mari, (ex.|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Ara macao,         |     |         |         |         |         |      |     |
|A. ararauna)       |     |         |         |         |         |      |     |
|cacadu, speciile   |     |         |         |         |         |      |     |
|mari,              |     |         |         |         |         |      |     |
|(ex. Probisciger   |     |         |         |         |         |      |     |
|atterinus, Cacatua |     |         |         |         |         |      |     |
|moluccensis)       |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Ara, specii mici,  |2 - 6|     16  |    2,5  | 1,4/    |    -    |   2  |   - |
|papagali Amazon    |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Amazona spp.),    |     |         |         |         |         |      |     |
|Papagali de Senegal|     |         |         |         |         |      |     |
|(Piocephalus spp.),|     |         |         |         |         |      |     |
|Jacko (Psittacus   |     |         |         |         |         |      |     |
|ssp.), papagali    |     |         |         |         |         |      |     |
|gen Pionus         |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Papagali Aratinga  |2 - 6|     16  |    2,5  | 1,4/    |    -    |   2  |   - |
|sp., Eclectus sp., |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Perusi de Patagonia|     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Papagali loris     |2 - 6|      8  |    2,5  | 1,4/    |    -    |  1,2 |   - |
|(Trichoglossus sp.;|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Coriphilus sp.;    |     |         |         |         |         |      |     |
|Lorius spp. etc)   |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Perusi de talie    |2 - 6|     12  |    2,5  | 1,4/    |    -    |   2  |   - |
|mijlocie ex.       |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|Rosella            |     |         |         |         |         |      |     |
|(Platycercus       |     |         |         |         |         |      |     |
|eximius,           |     |         |         |         |         |      |     |
|Platycercus spp.)  |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Agapornis, perusi  |2 - 6|      4  |    2    | 1/      |    -    | 0,35 |   - |
|ondulati, nimfe,   |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|papagali Coryllis  |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Turaco             |    2|     16  |    2,5  | 2,5/    |    2,5  |   5  |   - |
|(Musophagidae) si  |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|cucii de talie mare|     |         |         |         |         |      |     |
|(Centropus spp.)   |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Cucii de talie mica|    2|     12  |    2    | 2/      |    2    |  2,5 |   - |
|ex. (Guira guira)  |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Caprimulgii        |    2|     20  |    2,2  | 2/      |    -    |   2  |   - |
|(Caprimulgidae)    |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Colibri            |    1|         |         | 2       |    2    |   -  |   - |
|(Trochilidae)      |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasari rinocer     |    2|     90  |    3    | -       |    -    |  15  |   - |
|terestre ex.       |     |         |         |         |         |      |     |
|pasarea rinocer    |     |         |         |         |         |      |     |
|unicorn (Bucorvus  |     |         |         |         |         |      |     |
|abyssinicus)       |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasari rinocer de  |    2|     45  |    3    | 10/     |    3    |  15  |   - |
|talie mare ex.     |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|pasarea rinocer    |     |         |         |         |         |      |     |
|bicorn (Buceros    |     |         |         |         |         |      |     |
|bicornis)          |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasari rinocer de  |    2|     20  |    3    | 4/      |    3    |  3,5 |   - |
|talie mica ex.     |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|pasarea rinocer    |     |         |         |         |         |      |     |
|took (Tockus       |     |         |         |         |         |      |     |
|nasutus)           |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pescarusii verzi de|    2|     12  |    2,5  | -       |    -    |  3,5 |   - |
|talie mare ex.     |     |         |         |         |         |      |     |
|kukabura (Dacelo   |     |         |         |         |         |      |     |
|gigas)             |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pescarusii verzi de|2 - 6|      -  |    -    | 8/grup  |    3    |   -  |   2 |
|talie mica ex.     |     |         |         |         |         |      |     |
|pescarusul cu cap  |     |         |         |         |         |      |     |
|cenusiu (Halcyon   |     |         |         |         |         |      |     |
|leucocephala) si   |     |         |         |         |         |      |     |
|cei de talie mai   |     |         |         |         |         |      |     |
|mica               |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Dumbravenci ex.    |    2|      -  |    -    | 5/      |    2,5  |   -  |   2 |
|(Coracias garrulus)|     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Prigorii ex.       |2 - 6|      -  |    -    | 3/      |    2,5  |   -  |   2 |
|(Merops apiaster)  |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pupeze ex. (Upupa  |    2|     18  |    2,5  | -       |    -    |   2  |   - |
|epops)             |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pupeze gen         |2 - 5|     18  |    2,5  | -       |    -    |   2  |   - |
|Phoenicullus sp.   |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasarile cu barba  |    2|      -  |    -    | 3/      |    2    |   -  | 1,3 |
|(Capitonidae)      |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Tucani de talie    |    2|     22  |    2,5  | 6/      |    2,5  |   4  |   - |
|mare ex. toco      |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|(Ramphastos toco)  |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Tucani de talie    |    2|     14  |    2,5  | 6/      |    2,5  |  2,5 |   - |
|mica (Ramphastidae |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|spp.)              |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Ciocanitori de     |    2|     22  |    2,5  | 6/      |    2,3  |   3  |   - |
|talie mare ex.     |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|ciocanitoare neagra|     |         |         |         |         |      |     |
|(Dryocopus martius)|     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Ciocanitori de     |    2|      -  |    -    | 5/      |    2,5  |   -  | 1,2 |
|talie mica ex.     |     |         |         | exemplar|         |      |     |
|ciocanitoare de    |     |         |         |         |         |      |     |
|stejar (Dendrocopus|     |         |         |         |         |      |     |
|medius)            |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasarile           |2 - 6|         |         | 60/grup |    3,5  |      |   7 |
|paradisului        |     |         |         |         |         |      |     |
|(Paradisidae)      |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Corvidele de talie |    2|     45  |    3,5  | -       |    8    |   -  |   - |
|mare ex. corb      |     |         |         |         |         |      |     |
|(Corvus corax)     |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Corvidele de talie |2 - 4|     20  |    3    | -       |    5    |   -  |   - |
|mica ex. stancuta, |     |         |         |         |         |      |     |
|gaite, cotofene,   |     |         |         |         |         |      |     |
|cotofene verzi     |     |         |         |         |         |      |     |
|sfranciogi         |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Ciorile chele      |    2|      -  |    -    | 10/     |    3    |   -  |   5 |
|(Picathartidae)    |     |         |         | pereche |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Grauri (Sturnus    |    2|         |         | 7/      |    2,5  |      |   2 |
|spp.), sturzi      |     |         |         | pereche |         |      |     |
|(Turdus spp.),     |     |         |         |         |         |      |     |
|granguri (Oriolus  |     |         |         |         |         |      |     |
|sp.), pasarile     |     |         |         |         |         |      |     |
|cardinal (ex.      |     |         |         |         |         |      |     |
|Cardinalul verde   |     |         |         |         |         |      |     |
|(Paroaia coronata),|     |         |         |         |         |      |     |
|cardinalul rosu    |     |         |         |         |         |      |     |
|(Cardinalis        |     |         |         |         |         |      |     |
|cardinalis), mierle|     |         |         |         |         |      |     |
|mandarin (Gracula  |     |         |         |         |         |      |     |
|religiosa si       |     |         |         |         |         |      |     |
|Gracula sp.),      |     |         |         |         |         |      |     |
|ciocarlii          |     |         |         |         |         |      |     |
|(Alaudidae)        |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Florinti (Carduelis|2 - 6|      -  |    -    | 3,5 - 4/|    2    |   -  | 0,6 |
|chloris), pasari   |     |         |         | grup    |         |      |     |
|tesatori (Genurile |     |         |         |         |         |      |     |
|Euplectes,         |     |         |         |         |         |      |     |
|Piletariu, Ploceus,|     |         |         |         |         |      |     |
|Bubalornis etc.),  |     |         |         |         |         |      |     |
|silvii (Sylviidae),|     |         |         |         |         |      |     |
|vrabii             |     |         |         |         |         |      |     |
|(Passeridae),      |     |         |         |         |         |      |     |
|pitigoi (Paridae)  |     |         |         |         |         |      |     |
|pasarile           |     |         |         |         |         |      |     |
|consumatoare de    |     |         |         |         |         |      |     |
|miere              |     |         |         |         |         |      |     |
|(Meliphagidae)     |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasarile sugatoare |    2|      -  |    -    | 2,5/    |    2    |   -  |0,35 |
|de nectar,         |     |         |         | pereche |         |      |     |
|(Nectariniidae)    |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Cinteze            |2 - 6|      3  |    2    | -       |    -    | 0,35 |   - |
|(Fringillidae) si  |     |         |         |         |         |      |     |
|presuri            |     |         |         |         |         |      |     |
|(Emberizidae)      |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|
|Pasarile cu        |2 - 6|      -  |    -    | 3/grup  | 1,5 - 2 |   -  |0,30 |
|ochelari           |     |         |         |         |         |      |     |
|(Zosteropidae),    |     |         |         |         |         |      |     |
|cinteze cu cioc de |     |         |         |         |         |      |     |
|ceara (Estrildida),|     |         |         |         |         |      |     |
|scatii (ex.        |     |         |         |         |         |      |     |
|Carduelis spinus), |     |         |         |         |         |      |     |
|pitigoi codati     |     |         |         |         |         |      |     |
|(Aegithalidae)     |     |         |         |         |         |      |     |
|___________________|_____|_________|_________|_________|_________|______|_____|

                    TABEL CU NORME MINIME PENTRU BAZINE

________________________________________________________________________________
    Denumirea     Numarul            BAZIN          Suprafata     Cerinte
                  de          Dimensiunile minime   suplimentara  particulare
                  exemplare   pentru numarul de     pe animal
                  indicat     animale indicat       suplimentar

                            Suprafata*  Adancime*       mp
                                mp          m
________________________________________________________________________________
Pinguin imperial,     6         25          1,8          1,5     Temperatura
pinguin regal,                                                   apei maxim
pinguin Adelie                                                   15 grade C.
                                                                 Temperatura
                                                                 aerului maxim
                                                                 15 grade C.
Pinguini mici si      6         12        1 - 1,5        1,2           -
Alcide
Pelicani              4        130           1            12           -
Cormorani si        2 - 6       50           1           1,8     Bete de stat
pasari gat de                                                    deasupra apei
sarpe
Corbi de mare       2 - 6       15           1           0,7           -
Flamingo            6 - 10      20           0,4         1,2     Bazin si in
                                                                 interior
Lebede                2         80                       30            -
Pasarile cu tepi      2         10                        4            -
Gaste                 2         14                        5      Nu este necesar
                                                                 bazin pentru
                                                                 gastele Ne-ne
Rate falfaitoare      2         20                       10            -
Califari              2         20                        5      Nu e necesar
                                                                 bazin pentru
                                                                 speciile
                                                                 Cereopsis sp.
                                                                 Pentru
                                                                 celelalte
                                                                 specii bazin si
                                                                 in
                                                                 amplasamentul
                                                                 interior
Rate mari de        2 - 4       12                        2      Bazin si in
suprafata                                                        interior
Rate mici de        2 - 4        7                       1,5     Bazin si in
suprafata                                                        interior
Rate                2 - 4       10           1            2      Bazin si in
scufundatoare,                                                   interior
eideri,
ferestrasi si
rate catifelate
Limicole            2 - 8                   0,15          -            -
Pescarusi           2 - 8       10          0,15          -            -
(Lariidae),
furtunari
(Procellariidae),
lupi de mare
(Sterocorariidae)
toate speciile
Chire (Familia      2 - 10      10          0,7           -            -
Sternidae) toate
speciile
Pescarusi verzi     2          1,5          0,7           -      Nu este
mari                                                             obligatoriu
                                                                 bazin pentru
                                                                 Kooka-bura
Pescarusi verzi     2 - 6      1,5          0,5           -            -
mici
________________________________________________________________________________
    * Suprafata indicata e cuprinsa in suprafata totala a amplasamentului din Tabelul I.
    * Adancimea indicata trebuie sa fie prezenta pe mai putin de 50% din suprafata bazinului.

    SPATIILE MINIME PENTRU UNELE SPECII DE MACROPODE MENTINUTE IN CAPTIVITATE

 ______________________________________________________________________________
| a) Specia                                  | Suprafata    | Suprafata minima |
|                                            | minima       | interioara pe    |
|                                            | exterioara   | pereche: % din   |
|                                            | (mp/pereche) | cea exterioara   |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurii-sobolani, Bettongii si Potoroo    |      20      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby-iepuri                             |      20      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby de stanca                          |    40 - 80   |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Pademeloni                                 |      40      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurii si wallaby tipici                 |              |                  |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby parma Macropus parma               |      40      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby tammar Macropus eugenii            |      40      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby-ul cu spate negru Macropus dorsalis|      60      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby-ul cu gat rosu Macropus rufogriseus|      60      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby-ul agil Macropus agilis            |      80      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurul estic gri Macropus giganteus      |     100      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurul vestic gri Macropus fuliginousus  |     100      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurul comun Macropus robustus           |     100      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurul negru Macropus bernardus          |     100      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurul rosu Macropus rufus               |     100      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Wallaby-ul de mlastina Wallabia bicolor    |      60      |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|
| Cangurii de copac                          |    60 - 80   |        20%       |
|____________________________________________|______________|__________________|

    Pentru fiecare mascul adult suplimentar se adauga 50% din spatiul minim, iar pentru fiecare femela adulta suplimentara 25% din spatiul minim.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 742/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 742 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu