E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 914 din 29 decembrie 1997

privind aprobarea solutiilor pentru asigurarea unor sedii pentru Societatea Romana de Radiodifuziune, pentru Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitatilor specifice desfasurate de catre institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 12 ianuarie 1998


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea asigurarii conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice si crearii conditiilor pentru trecerea la consolidarea imobilelor afectate de cutremure, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, se aproba variantele propuse in studiul de prefezabilitate, elaborat in scopul realizarii unor sedii pentru Societatea Romana de Radiodifuziune, Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitatilor desfasurate de institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei, care prevad urmatoarele:
    1. amplasarea Muzeului National de Istorie in corpurile A1, A2, A4, A5, A6, B si D din imobilul situat in municipiul Bucuresti, str. Stirbei Voda, sectorul 1 - varianta I din studiul de prefezabilitate -, conform schitei prezentate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare;
    2. amplasarea institutiilor de justitie din municipiul Bucuresti, nominalizate in anexa nr. 3 la prezenta hotarare, in corpurile A3, A7 si C din imobilul din str. Stirbei Voda - varianta I A din studiul de prefezabilitate -, conform schitei prezentate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Pentru diferenta de maximum 50.000 mp dintre spatiul necesar si cel atribuit in imobilul din str. Stirbei Voda, Ministerului Justitiei i se va atribui de catre Primaria Municipiului Bucuresti, in termen de maximum 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, un teren in zona centrala, pentru construirea unui nou sediu aferent unitatilor de justitie;
    3. amplasarea sediului Societatii Romane de Radiodifuziune intr-o constructie noua, pe terenul de incinta al imobilului din str. Stirbei Voda;
    4. corpurile tehnice (CT.1 - CT.2) se afecteaza spatiilor Muzeului National de Istorie si se vor dimensiona in scopul asigurarii serviciilor pentru activitatile de muzeu, radio si justitie din incinta.
    Art. 2
    Se aproba transmiterea, in administrarea beneficiarilor prevazuti la art. 1, a terenului, proprietate publica a statului, in suprafata totala de 101,94 mp, aferent imobilului situat in municipiul Bucuresti, str. Stirbei Voda, sectorul 1, delimitat de str. Stirbei Voda, Splaiul Independentei, str. Constantin Noica (fosta str. Stefan Furtuna) si Calea Plevnei, conform datelor de identificare prevazute in anexele nr. 4 si 5 la prezenta hotarare - planul de situatie intocmit la scara 1:2.000.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei si Ministerul Culturii vor prelua in administrare, prin protocol, de la Societatea Romana de Radiodifuziune spatiile din imobilul din str. Stirbei Voda, conform art. 1 alin. (1) si (2), lucrarile de conservare aferente executate de la data sistarii lucrarilor de baza si terenurile, conform art. 2 si anexelor nr. 4 si 5 la prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Pana la darea in folosinta a amenajarilor din imobilul din str. Stirbei Voda si din imobilul nou-construit, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va asigura, temporar, spatii pentru Curtea de Apel Bucuresti, Institutul National al Magistraturii si pentru Ministerul Justitiei, eventual in spatiile din cladirea situata in Piata Revolutiei, ce vor fi eliberate de catre Senatul Romaniei.
    (2) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei va supune spre aprobare Guvernului solutia de asigurare a spatiilor ocupate temporar de catre institutiile nominalizate la alin. (1).
    Art. 5
    Incepand cu data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei, Ministerul Culturii si Societatea Romana de Radiodifuziune preiau, in calitate de ordonatori principali de credite, sarcinile ce le revin pentru promovarea investitiilor respective. In calitate de ordonatori principali de credite, Ministerul Justitiei si Ministerul Culturii au sarcina conservarii lucrarilor executate pana la data inceperii lucrarilor de baza.
    Art. 6
    Hotararea Guvernului nr. 571/1992 privind transmiterea unui imobil in administrarea Radioteleviziunii Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 5 octombrie 1992, si Hotararea Guvernului nr. 52/1993 privind unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii "Casa Radio", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 10 februarie 1993, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministru delegat
                       pe langa primul-ministru
                       pentru coordonarea
                       Secretariatului General
                       al Guvernului si
                       a Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Remus Opris

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu


    ANEXA 1

                              LISTA
imobilelor afectate de cutremure, la care se au in vedere lucrari de consolidare
------------------------------------------------------------
        Denumirea
        imobilului                Adresa
------------------------------------------------------------
1. Societatea Romana de
   Radiodifuziune

   - sediul Radiodifuziunii, Bucuresti str. General Berthelot
   format din trei corpuri   nr. 60-44, sectorul 1
   si sala de concerte

2. Ministerul Justitiei

   - Sediul Ministerului     Bucuresti, Bd. Kogalniceanu nr.
   Justitiei                 33-35, sectorul 1
   - Palatul de Justitie     Bucuresti, Calea Rahovei nr. 2,
                             sectorul 4
   - Tribunalul Municipiului Bucuresti, str. Danielopol nr.
   Bucuresti                 2, sectorul 4
   - Judecatoria             Bucuresti, str. Ilfov nr. 6,
   Sectorului 3              sectorul 5
   - Judecatoria             Bucuresti, str. Stirbei Voda
   Sectorului 6              nr. 115, sectorul 1
------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                     CONSTRUCTIA
       din str. Stirbei Voda (fostul Muzeu National)

    SE GASESTE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 7 DIN 12 IANUARIE 1998.

    ANEXA 3
                              LISTA
institutiilor de justitie din municipiul Bucuresti, propuse a functiona in imobilul din str. Stirbei Voda corpurile A3, C, A7

                (Aria desfasurata Ad = 52.490 mp)
    Variante de functionare
    Varianta 1
    - Tribunalul Municipiului Bucuresti           23.787 mp
    - doua judecatorii de sector                  28.348 mp
      2 x 14.174 mp                      ------------------
                                         TOTAL:   52.135 mp

    Varianta 2
    - Tribunalul Municipiului Bucuresti           23.787 mp
    - o judecatorie de sector                     14.174 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    51.549 mp

    Varianta 3
    - Tribunalul Municipiului Bucuresti           23.787 mp
    - o judecatorie de sector                     14.174 mp
    - Ministerul Justitiei                         7.400 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
    - sase birouri de publicitate
      imobiliara - 6 x 800 mp                      4.800 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    52.461 mp

    Varianta 4
    - Tribunalul Ilfov                            14.174 mp
    - doua judecatorii de
      sector - 2 x 14.174 mp                      28.348 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    53.810 mp

    Varianta 5
    - Tribunalul Ilfov                            14.174 mp
    - o judecatorie de sector                     14.174 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
    - Ministerul Justitiei                         7.400 mp
    - trei birouri de publicitate
      imobiliara - 3 x 800 mp                      2.400 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    51.736 mp

    Varianta 6
    - trei judecatorii de sector -                42.522 mp
      3 x 14.174 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    53.810 mp

    Varianta 7
    - trei judecatorii de sector -                42.522 mp
      3 x 14.174 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
    - Ministerul Justitiei                         7.400 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    52.222 mp

    NOTA:
    Lista exacta a unitatilor care vor functiona in imobilul din str. Stirbei Voda se va stabili la faza "studiu de fezabilitate".

    ANEXA 4

                     DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului, proprietate publica a statului, aferent imobilului "Muzeul National de Istorie", care se transmite din administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune in administrarea Ministerului Justitiei si a Ministerului Culturii, conform planului de situatie prezentat in anexa nr. 5
------------------------------------------------------------
Adresa           Suprafata        Persoana        Persoana
imobilului       terenului        juridica        juridica
                 aferent         de la care       la care
                  - mp -         se transmite   se transmite
                                   terenul         terenul
------------------------------------------------------------
Municipiul   TOTAL: 22.821,  Societatea Romana  Ministerul
Bucuresti,   din care,       de Radiodifuziune  Justitiei si
str. Stirbei construita:                        institutiile
Voda,          11.891                                din
sectorul 1                                      subordinea
                                                    sa
             TOTAL: 44.836,  Societatea Romana  Ministerul
             din care,       de Radiodifuziune  Culturii si
             construita:                        institutiile
               23.706                               din
                                                subordinea
                                                   sa
             TOTAL: 34.290,  Societatea Romana  Societatea
             din care,       de Radiodifuziune  Romana de
             construita:                        Radio -
                 -                              difuziune
------------------------------------------------------------
             TOTAL: 101.947,
             din care,              -               -
             construita:
               35.597
------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

    SE AFLA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 7 DIN 12 IANUARIE 1998.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 914/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 914 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu