E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 914 din 29 decembrie 1997

privind aprobarea solutiilor pentru asigurarea unor sedii pentru Societatea Romana de Radiodifuziune, pentru Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitatilor specifice desfasurate de catre institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 12 ianuarie 1998


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea asigurarii conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice si crearii conditiilor pentru trecerea la consolidarea imobilelor afectate de cutremure, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, se aproba variantele propuse in studiul de prefezabilitate, elaborat in scopul realizarii unor sedii pentru Societatea Romana de Radiodifuziune, Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitatilor desfasurate de institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei, care prevad urmatoarele:
    1. amplasarea Muzeului National de Istorie in corpurile A1, A2, A4, A5, A6, B si D din imobilul situat in municipiul Bucuresti, str. Stirbei Voda, sectorul 1 - varianta I din studiul de prefezabilitate -, conform schitei prezentate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare;
    2. amplasarea institutiilor de justitie din municipiul Bucuresti, nominalizate in anexa nr. 3 la prezenta hotarare, in corpurile A3, A7 si C din imobilul din str. Stirbei Voda - varianta I A din studiul de prefezabilitate -, conform schitei prezentate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Pentru diferenta de maximum 50.000 mp dintre spatiul necesar si cel atribuit in imobilul din str. Stirbei Voda, Ministerului Justitiei i se va atribui de catre Primaria Municipiului Bucuresti, in termen de maximum 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, un teren in zona centrala, pentru construirea unui nou sediu aferent unitatilor de justitie;
    3. amplasarea sediului Societatii Romane de Radiodifuziune intr-o constructie noua, pe terenul de incinta al imobilului din str. Stirbei Voda;
    4. corpurile tehnice (CT.1 - CT.2) se afecteaza spatiilor Muzeului National de Istorie si se vor dimensiona in scopul asigurarii serviciilor pentru activitatile de muzeu, radio si justitie din incinta.
    Art. 2
    Se aproba transmiterea, in administrarea beneficiarilor prevazuti la art. 1, a terenului, proprietate publica a statului, in suprafata totala de 101,94 mp, aferent imobilului situat in municipiul Bucuresti, str. Stirbei Voda, sectorul 1, delimitat de str. Stirbei Voda, Splaiul Independentei, str. Constantin Noica (fosta str. Stefan Furtuna) si Calea Plevnei, conform datelor de identificare prevazute in anexele nr. 4 si 5 la prezenta hotarare - planul de situatie intocmit la scara 1:2.000.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei si Ministerul Culturii vor prelua in administrare, prin protocol, de la Societatea Romana de Radiodifuziune spatiile din imobilul din str. Stirbei Voda, conform art. 1 alin. (1) si (2), lucrarile de conservare aferente executate de la data sistarii lucrarilor de baza si terenurile, conform art. 2 si anexelor nr. 4 si 5 la prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Pana la darea in folosinta a amenajarilor din imobilul din str. Stirbei Voda si din imobilul nou-construit, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va asigura, temporar, spatii pentru Curtea de Apel Bucuresti, Institutul National al Magistraturii si pentru Ministerul Justitiei, eventual in spatiile din cladirea situata in Piata Revolutiei, ce vor fi eliberate de catre Senatul Romaniei.
    (2) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei va supune spre aprobare Guvernului solutia de asigurare a spatiilor ocupate temporar de catre institutiile nominalizate la alin. (1).
    Art. 5
    Incepand cu data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei, Ministerul Culturii si Societatea Romana de Radiodifuziune preiau, in calitate de ordonatori principali de credite, sarcinile ce le revin pentru promovarea investitiilor respective. In calitate de ordonatori principali de credite, Ministerul Justitiei si Ministerul Culturii au sarcina conservarii lucrarilor executate pana la data inceperii lucrarilor de baza.
    Art. 6
    Hotararea Guvernului nr. 571/1992 privind transmiterea unui imobil in administrarea Radioteleviziunii Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 5 octombrie 1992, si Hotararea Guvernului nr. 52/1993 privind unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii "Casa Radio", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 10 februarie 1993, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministru delegat
                       pe langa primul-ministru
                       pentru coordonarea
                       Secretariatului General
                       al Guvernului si
                       a Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Remus Opris

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu


    ANEXA 1

                              LISTA
imobilelor afectate de cutremure, la care se au in vedere lucrari de consolidare
------------------------------------------------------------
        Denumirea
        imobilului                Adresa
------------------------------------------------------------
1. Societatea Romana de
   Radiodifuziune

   - sediul Radiodifuziunii, Bucuresti str. General Berthelot
   format din trei corpuri   nr. 60-44, sectorul 1
   si sala de concerte

2. Ministerul Justitiei

   - Sediul Ministerului     Bucuresti, Bd. Kogalniceanu nr.
   Justitiei                 33-35, sectorul 1
   - Palatul de Justitie     Bucuresti, Calea Rahovei nr. 2,
                             sectorul 4
   - Tribunalul Municipiului Bucuresti, str. Danielopol nr.
   Bucuresti                 2, sectorul 4
   - Judecatoria             Bucuresti, str. Ilfov nr. 6,
   Sectorului 3              sectorul 5
   - Judecatoria             Bucuresti, str. Stirbei Voda
   Sectorului 6              nr. 115, sectorul 1
------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                     CONSTRUCTIA
       din str. Stirbei Voda (fostul Muzeu National)

    SE GASESTE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 7 DIN 12 IANUARIE 1998.

    ANEXA 3
                              LISTA
institutiilor de justitie din municipiul Bucuresti, propuse a functiona in imobilul din str. Stirbei Voda corpurile A3, C, A7

                (Aria desfasurata Ad = 52.490 mp)
    Variante de functionare
    Varianta 1
    - Tribunalul Municipiului Bucuresti           23.787 mp
    - doua judecatorii de sector                  28.348 mp
      2 x 14.174 mp                      ------------------
                                         TOTAL:   52.135 mp

    Varianta 2
    - Tribunalul Municipiului Bucuresti           23.787 mp
    - o judecatorie de sector                     14.174 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    51.549 mp

    Varianta 3
    - Tribunalul Municipiului Bucuresti           23.787 mp
    - o judecatorie de sector                     14.174 mp
    - Ministerul Justitiei                         7.400 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
    - sase birouri de publicitate
      imobiliara - 6 x 800 mp                      4.800 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    52.461 mp

    Varianta 4
    - Tribunalul Ilfov                            14.174 mp
    - doua judecatorii de
      sector - 2 x 14.174 mp                      28.348 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    53.810 mp

    Varianta 5
    - Tribunalul Ilfov                            14.174 mp
    - o judecatorie de sector                     14.174 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
    - Ministerul Justitiei                         7.400 mp
    - trei birouri de publicitate
      imobiliara - 3 x 800 mp                      2.400 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    51.736 mp

    Varianta 6
    - trei judecatorii de sector -                42.522 mp
      3 x 14.174 mp
    - Curtea de Apel Bucuresti                    11.288 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    53.810 mp

    Varianta 7
    - trei judecatorii de sector -                42.522 mp
      3 x 14.174 mp
    - Institutul National al Magistraturii         1.500 mp
    - Laboratorul Central de Expertize
      Criminalistice                                 800 mp
    - Ministerul Justitiei                         7.400 mp
                                        -------------------
                                        TOTAL:    52.222 mp

    NOTA:
    Lista exacta a unitatilor care vor functiona in imobilul din str. Stirbei Voda se va stabili la faza "studiu de fezabilitate".

    ANEXA 4

                     DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului, proprietate publica a statului, aferent imobilului "Muzeul National de Istorie", care se transmite din administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune in administrarea Ministerului Justitiei si a Ministerului Culturii, conform planului de situatie prezentat in anexa nr. 5
------------------------------------------------------------
Adresa           Suprafata        Persoana        Persoana
imobilului       terenului        juridica        juridica
                 aferent         de la care       la care
                  - mp -         se transmite   se transmite
                                   terenul         terenul
------------------------------------------------------------
Municipiul   TOTAL: 22.821,  Societatea Romana  Ministerul
Bucuresti,   din care,       de Radiodifuziune  Justitiei si
str. Stirbei construita:                        institutiile
Voda,          11.891                                din
sectorul 1                                      subordinea
                                                    sa
             TOTAL: 44.836,  Societatea Romana  Ministerul
             din care,       de Radiodifuziune  Culturii si
             construita:                        institutiile
               23.706                               din
                                                subordinea
                                                   sa
             TOTAL: 34.290,  Societatea Romana  Societatea
             din care,       de Radiodifuziune  Romana de
             construita:                        Radio -
                 -                              difuziune
------------------------------------------------------------
             TOTAL: 101.947,
             din care,              -               -
             construita:
               35.597
------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

    SE AFLA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 7 DIN 12 IANUARIE 1998.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 914/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 914 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu