Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.372 din 18.12.2013

privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 24 decembrie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prin derogare de la excepţia prevăzută la art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aflate în domeniul public al statului, cu suprafaţa totală de 5.050 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“. Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. 3, numărul curent 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„30. Staţiunea de Ceretare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad Arad Arad 1124,4872“

2. Totalul anexei nr. 3 se modifică în mod corespunzător. 3. Anexa nr. 3.39 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege. Articolul 4Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a terenurilor cu suprafaţă totală de teren de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“

Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se transmite în administrare terenul Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul Nr. identificare MFP Caracteristicile tehnice ale terenului
1. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 238 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16129 Nr. top A578, Tarla 45
2. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 249 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16127 Nr. top A578/1, Tarla 45
3. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 168 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16143 Nr. top A663, Tarla 54
4. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 438 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16104 Nr. top A663, Tarla 54
5. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 2 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16124 Nr. top A650, Tarla 52
6. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 54 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16085 Nr. top A650, Tarla 52
7. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081 151672 Suprafaţa = 173 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16089 Nr. top A655, Tarla 53
8. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 62 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16137 Nr. top A655, Tarla 53
Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se transmite în administrare terenul Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul Nr. identificare MFP Caracteristicile tehnice ale terenului
9. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 321 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16096; 16097 Nr. top A655/3, Tarla 53
10. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 622 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16141 Nr. top A655/3, Tarla 53
11. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 457 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16145 Nr. top A655, Tarla 53
12. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 115 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16139 Nr. top A688, Tarla 55
13. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 1.714 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16087 lot 2 Nr. top A668, Tarla 55
14. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 57 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16091 Nr. top A655, Tarla 53
15. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 144 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16135 Nr. top A677, Tarla 56
16. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 193 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16112 lot 2 Nr. top A677, Tarla 56
17. Municipiul Arad, judeţul Arad Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171) Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) 151672 Suprafaţa = 43 mp
Categoria de folosinţă: A/Extravilan
Nr. cadastral: 16082; 16083 Nr. top A1531, Tarla 151
Suprafaţa totală 5.050 mp

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3.39 la Legea nr. 45/2009) DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, judeţul Arad, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Arad 22 255 arabil 19,6037
22 256 arabil 8,2000
22 257 arabil 8,7396
22 258 arabil 6,4978
22 259 arabil 9,4640
22 260 arabil 13,1185
22 261 arabil 7,3121
29 348 arabil 4,7826
29 348/1 arabil 5,0154
29 349 arabil 17,7986
29 350 arabil 22,2858
30 361/1 arabil 16,5881
31 364 arabil 7,3689
31 366/1 arabil 9,9554
31 366/3 arabil 1,2199
32 373 arabil 17,8859
33 381 arabil 0,6035
33 384/1 arabil 7,8608
33 385/1 arabil 26,6717
33 386 arabil 23,5750
34 402/1 arabil 10,9408
34 403/1 arabil 9,4074
42 515 arabil 8,9182
42 517 arabil 35,7197
42 521 arabil 20,4151
42 533/1 arabil 6,0958
43 537/1 arabil 9,5700
43 538 arabil 14,2182
43 539 arabil 12,4000
43 540/1 arabil 13,4324
44 553 arabil 1,4451
45 578 arabil 33,4230
47 609 arabil 1,6096
50 619/3 arabil 23,7694
50 627/1 arabil 36,9877
50 630 arabil 31,4398
52 650/1 arabil 16,5437
53 655 arabil 26,2959
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Arad 54 663/1 arabil 7,9192
54 664 arabil 3,0000
55 668 arabil 24,7111
55 670 arabil 4,8277
56 677/1 arabil 19,0609
57 681/1 arabil 11,5056
57 681/2 arabil 0,2131
58 686/1 arabil 13,0996
58 686/2 arabil 4,5959
59 688/1 arabil 36,9893
59 688/2 arabil 1,9905
60 692/1 arabil 0,3641
60 692/3 arabil 2,5267
60 692/4 arabil 1,5912
60 692/5 arabil 0,9554
61 703/1 arabil 30,6590
61 703/2 arabil 0,2364
61 703/6 arabil 12,1496
61 719/1 arabil 7,4938
62 725 arabil 21,8827
64 736 arabil 2,4600
64 743 arabil 0,4326
65 751 arabil 36,5566
67 761/2 arabil 17,3238
67 762 arabil 28,0010
67 763 arabil 19,2107
69 779 arabil 18,8096
72 774/1/9 arabil 2,8133
72 774/1/10 arabil 3,4077
151 1531/1 arabil 51,1089
151 1531/2 arabil 2,4835
Total arabil 935,5586
Municipiul Arad 54 663/1 păşune 13,0184
54 664 păşune 21,4790
61 701 păşune 1,0600
61 719/4 păşune 0,1030
61 720 păşune 0,7844
54 723/1 păşune 3,1723
54 723/7 păşune 0,5791
54 727 păşune 1,1211
63 731/1 păşune 11,3772
64 736 păşune 9,2503
64 740 păşune 10,8143
64 741 păşune 24,6544
63 731/4 păşune 0,4950
Total păşune 97,9085
Municipiul Arad 33 383 fâneaţă 0,3136
50 620/1 fâneaţă 6,5107
Total fâneaţă 6,8243
Total agricol 1.041,2911
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Arad 22 262 ape, bălţi 0,1971
22 269/1 ape, bălţi 0,1800
22 269/2 ape, bălţi 0,1553
22 272 ape, bălţi 0,6820
22 273 ape, bălţi 0,1573
22 277 ape, bălţi 0,0304
30 361/3 ape, bălţi 0,0369
30 362 ape, bălţi 0,1646
31 366/2 ape, bălţi 0,0707
31 367 ape, bălţi 0,1332
31 368 ape, bălţi 0,0577
31 369 ape, bălţi 0,1585
31 370 ape, bălţi 0,1118
22 374 ape, bălţi 0,0773
32 375 ape, bălţi 0,1668
32 376 ape, bălţi 0,1111
33 393 ape, bălţi 0,5411
33 394 ape, bălţi 0,0883
33 396 ape, bălţi 0,6484
31 398 ape, bălţi 0,4113
34 402/2 ape, bălţi 0,1349
34 408 ape, bălţi 0,1858
34 408 ape, bălţi 0,0404
34 410 ape, bălţi 0,2302
42 525 ape, bălţi 1,0536
42 526 ape, bălţi 0,4405
43 543 ape, bălţi 0,5775
42 546 ape, bălţi 0,2622
43 547 ape, bălţi 0,6201
43 548 ape, bălţi 0,7193
43 549 ape, bălţi 0,5500
44 567 ape, bălţi 0,3038
44 568 ape, bălţi 0,6974
44 572 ape, bălţi 0,4513
44 575 ape, bălţi 0,4355
46 594 ape, bălţi 0,6085
46 595 ape, bălţi 0,3784
46 597 ape, bălţi 0,3519
46 600 ape, bălţi 0,3091
47 605 ape, bălţi 0,2255
47 608/2 ape, bălţi 0,2390
50 626/1 ape, bălţi 3,4086
50 627/2 ape, bălţi 0,1302
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
50 636 ape, bălţi 0,3132
50 641 ape, bălţi 0,4098
54 659/1 ape, bălţi 0,6199
54 666 ape, bălţi 0,4986
Municipiul Arad 55 671 ape, bălţi 0,3458
56 678 ape, bălţi 0,6221
59 680 ape, bălţi 0,2210
57 683 ape, bălţi 0,4106
57 687 ape, bălţi 0,1300
59 689 ape, bălţi 0,3108
60 696/1 ape, bălţi 0,2283
60 696/2 ape, bălţi 0,0984
61 697 ape, bălţi 0,2046
54 723/3 ape, bălţi 0,3267
54 723/4 ape, bălţi 0,1788
54 723/5 ape, bălţi 0,1391
54 723/6 ape, bălţi 0,3888
54 723/8 ape, bălţi 0,1339
61 711 ape, bălţi 0,3188
61 714/1 ape, bălţi 0,1917
61 714/2 ape, bălţi 0,1230
63 733 ape, bălţi 0,5008
64 744 ape, bălţi 0,1873
64 747 ape, bălţi 0,7326
65 752 ape, bălţi 0,1974
65 753 ape, bălţi 0,3352
65 756 ape, bălţi 0,2825
65 759 ape, bălţi 0,1001
67 764 ape, bălţi 0,3972
67 765 ape, bălţi 0,2768
67 766 ape, bălţi 0,0556
69 781/1 ape, bălţi 0,2309
72 781/2 ape, bălţi 0,2531
72 809/1 ape, bălţi 0,0566
61 703/4 ape, bălţi 0,6867
Total ape, bălţi 27,0402
Municipiul Arad 30 360 vegetaţie forestieră 0,0512
54 657 vegetaţie forestieră 0,2032
64 742 vegetaţie forestieră 0,2737
61 703/3 vegetaţie forestieră 0,5247
61 703/7 vegetaţie forestieră 0,0314
Total vegetaţie forestieră 1,0842
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Arad 13 266 drum 0,2210
22 271 drum 0,1537
32 274 drum 0,0724
22 275 drum 0,0822
22 276 drum 0,2046
22 278 drum 0,2944
30 358 drum 0,3504
31 371 drum 0,0806
32 372 drum 0,1098
33 385/2 drum 0,0806
Municipiul Arad 33 395 drum 0,1360
33 397 drum 0,8237
33 401 drum 0,2412
34 402/3 drum 0,1534
34 403/2 drum 0,1296
34 407 drum 0,3849
42 513 drum 0,1626
43 541 drum 0,1724
44 566 drum 0,0550
44 576 drum 0,4610
47 606 drum 0,4168
47 608/3 drum 0,4040
50 627/3 drum 0,2484
50 633 drum 0,1016
50 645 drum 0,5900
54 665 drum 0,1332
54 667 drum 0,3777
55 672 drum 0,7056
55 673 drum 0,2928
56 676 drum 0,5072
59 679 drum 0,4996
57 684/1 drum 0,3966
57 684/2 drum 0,0181
59 690/1 drum 0,0091
61 698 drum 0,4033
61 712 drum 0,1885
61 716 drum 0,3013
62 726 drum 0,2949
63 731/3 drum 0,3389
64 741/1 drum 0,1625
64 745 drum 0,6614
64 748 drum 0,1312
64 749 drum 0,1160
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
67 750 drum 0,2512
65 757 drum 0,1940
67 761/1 drum 0,3129
67 767 drum 0,3492
69 780 drum 0,2365
69 781/2 drum 0,2401
72 803 drum 0,0356
151 1538 drum 0,2511
42 533/2 drum 0,0649
42 540/2 drum 0,5031
Total drumuri exploatare 14,1068
Municipiul Arad 54 724 curţi, construcţii 35,1127
Total curţi, construcţii 35,1127
Municipiul Arad 29 344/1 neproductiv 1,1902
44 582 neproductiv 0,1079
Municipiul Arad 53 654/1 neproductiv 1,5869
53 654/2 neproductiv 0,0278
57 685 neproductiv 1,6255
54 723/2 neproductiv 0,3483
61 704/1 neproductiv 0,7602
61 703/5 neproductiv 0,8238
61 703/8 neproductiv 0,3816
Total neproductiv 6,8522
Total neagricol 84,1961
TOTAL GENERAL 1.124,4872*)

*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 151672.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 372/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 372 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu