Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 896 din 29 iulie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 588 din 19 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ion Calin,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

    Art. 1
    (1) In vederea identificarii si inventarierii terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, prin dispozitia primarului se constituie, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, o comisie alcatuita din 3 membri la comune si din 5 membri la orase si municipii.
    (2) Membrii comisiei pot fi consilieri locali, functionari publici si angajati cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv.
    (3) In termen de 60 de zile de la data constituirii, comisia prevazuta la alin. (1) identifica si inventariaza terenurile din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, situate in intravilanul localitatilor, care sunt disponibile si libere de sarcini.
    Art. 2
    (1) Situatia terenurilor inventariate potrivit art. 1 se evidentiaza pe planurile cadastrale ale unitatilor administrativ-teritoriale de catre delegati ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene sau al municipiului Bucuresti.
    (2) Dupa evidentierea in planurile cadastrale, inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit legii, se analizeaza si se valideaza prin hotarare a consiliului local.
    (3) Hotararea consiliului local impreuna cu situatia terenurilor disponibile se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local.
    (4) Situatia terenurilor disponibile, in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003, se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si se actualizeaza anual, prin hotarare a consiliului local, pana la data de 31 ianuarie.
    Art. 3
    (1) Pentru a beneficia de dispozitiile art. 1 din Legea nr. 15/2003, tinerii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 15/2003 depun o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de nastere;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) declaratia solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detine sau ca nu a detinut in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte;
    d) declaratia parintilor solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detin sau ca nu au detinut in proprietate, in ultimii 10 ani, un teren in suprafata mai mare de 500 mp in mediul urban si de 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.
    Art. 4
    Dosarul cuprinzand cererea de atribuire a terenului si actele prevazute de art. 3 alin. (2) se analizeaza de comisia constituita potrivit art. 1, dupa care se supune analizei consiliului local, in termen de 15 zile de la inregistrare, cu propunerea motivata de aprobare sau de respingere, dupa caz.
    Art. 5
    (1) In prima sedinta ordinara consiliul local analizeaza dosarul fiecarui solicitant si hotaraste aprobarea cererii si atribuirea terenului sau, dupa caz, respingerea acesteia.
    (2) Punerea in aplicare a hotararii consiliului local de atribuire in folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte se face de catre primar, in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre consiliul local, pe baza de proces-verbal.
    Art. 6
    Primarii vor comunica lunar, incepand cu data de 1 septembrie 2003, Ministerului Administratiei si Internelor, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                SITUATIA
terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, din intravilanul localitatii .......................

 ______________________________________________________________________________
|Comuna, orasul,       |Suprafata|                 din care:                   |
|municipiul, sectorul  |totala   |_____________________________________________|
|municipiului Bucuresti|- mp -   | Curti,     | Arabil | Vii | Livezi | Pasuni |
| .................... |         | constructii|        |     |        |        |
|______________________|_________|____________|________|_____|________|________|
|Satul si/sau strada   |         |            |        |     |        |        |
|..................... |         |            |        |     |        |        |
|______________________|_________|____________|________|_____|________|________|
|Satul si/sau strada   |         |            |        |     |        |        |
|..................... |         |            |        |     |        |        |
|______________________|_________|____________|________|_____|________|________|
|Satul si/sau strada   |         |            |        |     |        |        |
|..................... |         |            |        |     |        |        |
|______________________|_________|____________|________|_____|________|________|
|TOTAL: |         |            |        |     |        |        |
|______________________|_________|____________|________|_____|________|________|

                  Primar,                              Secretar,
        ..........................                ......................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                 CERERE

    Subsemnatul ................................................, nascut la data de ....................... in localitatea ......................., cu domiciliul in ..........................................., indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
    Solicit atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de ............. (intre 250 - 500 mp) pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pe durata existentei constructiei.
    Ma oblig sa incep constructia pana la data de ...................., dar nu mai tarziu de un an de la data atribuirii terenului, si sa o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Anexez urmatoarele documente justificative:
    a) copie de pe certificatul de nastere;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) declaratia pe propria raspundere ca nu detin sau ca nu am detinut in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte;
    d) declaratia parintilor mei, pe propria raspundere, ca nu detin sau ca nu au detinut in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 mp in mediul urban si 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.
    Declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 din Codul penal.

                                            Solicitant,
                                     ..........................

    Data ........................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 896/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 896 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu