Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 886 din  5 octombrie 2000

pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 507 din 16 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice mentionata la alin. (1) cuprinde criteriile de incadrare in grade de dependenta.
    (3) Prin dependenta se intelege situatia unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesita ajutor semnificativ si/sau ingrijire pentru a realiza activitatile de baza ale vietii de zi cu zi.
    Art. 2
    (1) Criteriile de incadrare in grade de dependenta se stabilesc prin evaluarea statusului functional, senzorial si psihoafectiv al persoanei varstnice.
    (2) Incadrarea in grade de dependenta se face potrivit recomandarilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau in camin pentru persoane varstnice se stabilesc pe baza evaluarii nevoilor si incadrarii in grade de dependenta, a situatiei economice si sociale a persoanei varstnice.
    (2) Pentru evaluarea nevoilor persoanelor varstnice se utilizeaza Fisa de evaluare sociomedicala (geriatrica) prezentata in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Fisa de evaluare sociomedicala (geriatrica) se constituie ca piesa obligatorie la dosarul persoanei varstnice care solicita ingrijiri la domiciliu sau in camin pentru persoane varstnice.
    Art. 5
    (1) Medicul specialist din componenta colectivului prevazut la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice este medic specialist in geriatrie-gerontologie.
    (2) In lipsa acestuia evaluarea nevoilor persoanei varstnice se efectueaza de un medic specialist care a absolvit cursuri postuniversitare in specialitatea geriatrie-gerontologie, avizate de Ministerul Sanatatii.
    (3) In cazul in care ingrijirile se acorda intr-un camin pentru persoane varstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat in unitatea respectiva.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

         GRILA NATIONALA DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VARSTNICE
________________________________________________________________________________
                                                  Necesita        Necesita
      Criteriile de incadrare     Nu necesita   supraveghere    supraveghere
                 in               supraveghere   temporara       permanenta
        grade de dependenta       sau ajutor    si/sau ajutor   si/sau ajutor
                                                   partial         integral
________________________________________________________________________________
        Evaluarea autonomiei               0              1              2
________________________________________________________________________________
    A. Evaluarea statusului
       functional
________________________________________________________________________________
    A.I. Activitati de baza ale
         vietii de zi cu zi
________________________________________________________________________________
1. Igiena corporala (toaleta      autonom        ajutor partial    se realizeaza
   generala, intima, speciala)                                     numai cu
                                                                   ajutor
________________________________________________________________________________
2. Imbracat/dezbracat             autonom        autonom si/sau    se realizeaza
   (posibilitatea de a se                        partial autonom   numai cu
   imbraca, de a se dezbraca,                    pentru imbracat;  ajutor
   de a avea un aspect ingrijit                  trebuie incaltat
________________________________________________________________________________
3. Alimentatie (posibilitatea de  mananca        ajutor pentru     se realizeaza
   a se servi si de a se hrani    singur         taiat carne,      numai cu
   singur)                                       fructe, paine     ajutor
                                                 etc.
________________________________________________________________________________
4. Igiena eliminarilor            autonom        incontinenta      incontinent
   (continenta)                                  ocazionala
________________________________________________________________________________
5. Mobilizare (trecerea de        autonom        necesita ajutor   grabatar
   la o pozitie la alta -
   ridicat-asezat, asezat-culcat
   etc. - si miscarea dintr-un
   sens in altul)
________________________________________________________________________________
6. Deplasare in interior          autonom        se deplaseaza     nu se
   (deplasarea in interiorul                     cu ajutor         deplaseaza
   camerei in care traieste,                     partial           fara ajutor
   cu sau fara baston,
   cadru, scaun rulant etc.)
________________________________________________________________________________
7. Deplasare in exterior          autonom        se deplaseaza     nu se
   (deplasarea in exteriorul                     cu ajutor         deplaseaza
   locuintei fara mijloace de                    partial           fara ajutor
   transport)
________________________________________________________________________________
8. Comunicare (utilizarea         utilizare      nu utilizeaza     incapabil de
   mijloacelor de comunicare      normala a      in mod spontan    a utiliza
   la distanta in scopul de a     mijloacelor    mijloacele de     mijloacele
   alerta: telefon, alarma,       de comunicare  comunicare        de comunicare
   sonerie etc.)
________________________________________________________________________________
    A.II. Activitati instrumentale
________________________________________________________________________________
1. Prepararea hranei              prevede,       necesita ajutor   masa ii este
   (capacitatea de a-si prepara   prepara si     partial pentru    preparata
   singur mancarea)               serveste       prepararea si     si servita de
                                  mesele in      servirea mesei    alta persoana
                                  mod normal
________________________________________________________________________________
2. Activitati de menaj            efectueaza     efectueaza        incapabil sa
   (efectuarea de activitati      singur         partial           efectueze
   menajere: intretinerea casei,  activitatile   activitati        activitati
   spalatul hainelor, spalatul    menajere       usoare            menajere,
   vaselor etc.)                                                   indiferent
                                                                   de activitate
________________________________________________________________________________
3. Gestiunea si administrarea     gestioneaza    necesita ajutor   incapabil de
   bugetului si a bunurilor       in mod         pentru            a-si gestiona
   (gestioneaza propriile         autonom        operatiuni        bunurile si
   bunuri, bugetul, stie sa       finantele      financiare mai    de a utiliza
   foloseasca banii etc.)         proprii        complexe          banii
________________________________________________________________________________
4. Efectuarea cumparaturilor      efectueaza     poate efectua     incapabil de
   (capacitatea de a efectua      singur         un numar limitat  a face
   cumparaturile necesare unui    cumparaturile  de cumparaturi    cumparaturi
   trai decent)                                  si/sau necesita
                                                 insotitor
________________________________________________________________________________
5. Respectarea tratamentului      ia             ia                incapabil sa
   medical (posibilitatea de a    medicamentele  medicamentele     ia singur
   se conforma recomandarilor     in mod corect  daca dozele       medicamentele
   medicale)                      (dozaj si      sunt preparate
                                  ritm)          separat
________________________________________________________________________________
6. Utilizarea mijloacelor de      utilizeaza     utilizeaza        se deplaseaza
   transport (capacitatea de a    mijloacele de  transportul       putin numai
   utiliza mijloacele de          transport      in comun          insotit, in
   transport)                     public sau     numai insotit     taxi sau in
                                  conduce                          masina
                                  propria
                                  masina
________________________________________________________________________________
7. Activitati pentru timpul       le realizeaza  le realizeaza     nu realizeaza
   liber (persoana are            in mod curent  rar, fara         si nu
   activitati culturale,                         participare       participa la
   intelectuale, fizice etc. -                   spontana          astfel de
   solitare sau in grup)                                           activitati
________________________________________________________________________________
    B. Evaluarea statusului
       senzorial si psihoafectiv
________________________________________________________________________________
1. Acuitate vizuala               suficient      distinge fetele,  vede numai
                                  de buna        vede suficient    umbre si
                                  pentru a       pentru a se       lumini:
                                  citi, a        orienta si a      cecitate
                                  scrie, a       evita
                                  lucra manual   obstacolele
                                  etc.
________________________________________________________________________________
2. Acuitate auditiva              aude bine      aude numai        surditate sau
                                                 vocea puternica   aude
                                                 sau aude numai    sunetele, dar
                                                 cu proteza        nu intelege
                                                                   cuvintele
________________________________________________________________________________
3. Deficienta de vorbire          fara           disfazie, voce    afazie
                                                 de substitutie,
                                                 altele
________________________________________________________________________________
4. Orientare                      orientat in    dezorientat in    dezorientat
                                  timp si in     timp              in spatiu
                                  spatiu                           si/sau fata
                                                                   de alte
                                                                   persoane
________________________________________________________________________________
5. Memorie                        fara           prezinta          prezinta
                                  tulburari      tulburari medii,  tulburari
                                  de memorie     benigne           severe,
                                                                   maligne
________________________________________________________________________________
6. Judecata                       intacta        diminuata         grav alterata
________________________________________________________________________________
7. Coerenta                       pastrata in    pastrata partial  incoerenta
                                  totalitate
________________________________________________________________________________
8. Comportament                   normal         prezinta          prezinta
                                                 tulburari medii,  tulburari
                                                 (hipoactiv,       grave
                                                 hiperactiv etc.)
________________________________________________________________________________
9. Tulburari afective             fara           depresie medie    depresie
   (prezenta depresiei)                                            majora
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Pentru fiecare activitate evaluata se identifica trei posibilitati:
    0 - activitate facuta fara ajutor, in mod obisnuit si corect;
      - nu necesita supraveghere si ajutor.
    1 - activitate facuta cu ajutor partial si/sau mai putin corect;
      - necesita supraveghere temporara si/sau ajutor partial.
    2 - activitate facuta numai cu ajutor;
      - necesita supraveghere permanenta si/sau ajutor integral.
    Evaluarea statusului functional si psihoafectiv se realizeaza avandu-se in vedere conditia obligatorie de integritate psihica si mentala a persoanei pentru a fi apta sa efectueze activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi.

    ANEXA 2

                              RECOMANDARI
privind incadrarea persoanelor varstnice in grade de dependenta

    Gradele de dependenta se stabilesc pe baza criteriilor mentionate in Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, prevazuta in anexa nr. 1, prin evaluarea statusului functional, senzorial si psihoafectiv al persoanei varstnice.
    1. Evaluarea statusului functional cu privire la activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi se realizeaza prin observatia asupra activitatilor efectuate de persoana varstnica, fara ajutorul altei persoane. Ajutoarele materiale si tehnice, respectiv ochelari, proteze auditive, baston, cadru etc. sunt considerate ca fiind utilizate de persoana evaluata.
    2. Evaluarea statusului senzorial si psihoafectiv este necesara avandu-se in vedere conditia obligatorie de integritate psihica si mentala a persoanei varstnice pentru a fi apta sa efectueze activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi.
    3. Fiecare activitate evaluata in Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice se cuantifica cu cifrele 0, 1, 2.
    4. Se recomanda incadrarea persoanelor varstnice evaluate in urmatoarele grade de dependenta:
    a) gradul IA - persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala si pentru care este necesara prezenta continua a personalului de ingrijire;
    b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale caror functii mentale nu sunt in totalitate alterate si care necesita supraveghere si ingrijire medicala pentru marea majoritate a activitatilor vietii curente, noapte si zi. Aceste persoane nu isi pot efectua singure activitatile de baza de zi cu zi;
    c) gradul IC - persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care si-au conservat in totalitate sau in mod semnificativ facultatile locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le efectueaza numai stimulate.
    Necesita o supraveghere permanenta, ingrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum si ingrijiri regulate pentru unele dintre activitatile de igiena corporala;
    d) gradul IIA - persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi;
    e) gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat in picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa in interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi;
    f) gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumentale;
    g) gradul IIIA - persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei, se alimenteaza si se imbraca singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi; in situatia in care aceste persoane sunt gazduite intr-un camin pentru persoane varstnice ele sunt considerate independente;
    h) gradul IIIB - persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure activitatile vietii cotidiene.
    Ingrijirea persoanelor varstnice in camin se poate realiza dupa cum urmeaza:
    - persoanele incadrate in gradele de dependenta IA, IB si IC sunt ingrijite in sectii pentru persoane dependente;
    - persoanele incadrate in gradele de dependenta IIA, IIB si IIC sunt ingrijite in sectii pentru persoane semidependente;
    - persoanele incadrate in gradele de dependenta IIIA si IIIB sunt ingrijite in sectii pentru persoane independente.

    ANEXA 3

                     FISA DE EVALUARE SOCIOMEDICALA
                             (geriatrica)

    Nr. fisei ........................
    Data luarii in evidenta ..........
    Data evaluarii ...................
    Data iesirii din evidenta ........

 ______________________
| I. PERSOANA EVALUATA |
|______________________|

    NUMELE*) .................. PRENUMELE .....................
    DATA SI LOCUL NASTERII ...................................... VARSTA .......
    ADRESA: Str. ....................... Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et. ... Ap. ... LOCALITATEA ................ SECTORUL .... JUDETUL ........... CODUL POSTAL .... TELEFON ....... FAX ......... E-MAIL ........... PROFESIA ...................... OCUPATIA ......................................................
                  _            _               _            _                 _
    STUDII: FARA |_|  PRIMARE |_|  GIMNAZIALE |_|  LICEALE |_|  UNIVERSITARE |_|

    CARTE DE IDENTITATE .............. SERIA ....... Nr. ................

    COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          S A A L L Z Z N N N N N C

    CUPON PENSIE (DOSAR PENSIE) Nr. .....................................
    DOSAR (CUPON) PERSOANA CU HANDICAP, Nr. .............................
    CARNET ASIGURARI DE SANATATE Nr. .......... SERIA ...................
             _      _
    SEX:  F |_|  M |_|  RELIGIE .........................................
                                  _                 _
    STAREA CIVILA: NECASATORIT/A |_|   CASATORIT/A |_|    DATA ..........
                            _                             _
                   VADUV/A |_|  DATA .......  DIVORTAT/A |_|  DATA ......
                                      _
                   DESPARTIT IN FAPT |_|  DATA .........
               _       _
    COPII: DA |_|  NU |_|

    DACA DA, INSCRIETI NUMELE, PRENUMELE, ADRESA, TELEFONUL
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
------------
    *) Se completeaza cu initiala tatalui.

 __________________________
| II. REPREZENTANTUL LEGAL |
|__________________________|

    NUMELE ....................... PRENUMELE ................................
                          _               _          _                   _
    CALITATEA: SOT/SOTIE |_|   FIU/FIICA |_|   RUDA |_|   ALTE PERSOANE |_|

    LOCUL SI DATA NASTERII ................................... VARSTA .......
    ADRESA ..................................................................
    TELEFON ACASA ......... SERVICIU ......... FAX ......... E-MAIL .........

 ____________________________________________
| III. PERSOANA DE CONTACT IN CAZ DE URGENTA |
|____________________________________________|

    NUMELE ....................... PRENUMELE ................................
    ADRESA ..................................................................
    TELEFON ACASA ......... SERVICIU ......... FAX ......... E-MAIL .........

 _______________________
| IV. EVALUAREA SOCIALA |
|_______________________|

    A. Locuinta
          _                       _                        _
    CASA |_|     APARTAMENT BLOC |_|        ALTE SITUATII |_|
                         _          _             _
    SITUATA:     PARTER |_|   ETAJ |_|      LIFT |_|

    SE COMPUNE DIN:
                _                           _             _            _
    Nr. CAMERE |_|               BUCATARIE |_|      BAIE |_|      DUS |_|
                _                           _
            WC |_|      SITUAT IN INTERIOR |_|
                        SITUAT IN EXTERIOR |_|
                       _                    _                          _
    INCALZIRE:   FARA |_|         CENTRALA |_|       CU LEMNE/CARBUNI |_|
                 GAZE |_|                       CU COMBUSTIBIL LICHID |_|
                       _           _              _                    _
    APA CURENTA    DA |_|    RECE |_|      CALDA |_|    ALTE SITUATII |_|
                                                  _                    _
    CONDITII DE LOCUIT:  LUMINOZITATE   ADECVATA |_|       NEADECVATA |_|
                         UMIDITATE      ADECVATA |_|       IGRASIE    |_|
                         IGIENA         ADECVATA |_|       NEADECVATA |_|

    LOCUINTA ESTE PREVAZUTA CU:
                             _                   _                     _
    ARAGAZ, MASINA DE GATIT |_|        FRIGIDER |_|  MASINA DE SPALAT |_|
                                                 _                     _
                                RADIO/TELEVIZOR |_|         ASPIRATOR |_|

    CONCLUZII PRIVIND RISCUL AMBIENTAL:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................

    B. Retea de familie
                                _
    TRAIESTE: SINGUR/A         |_|     DATA ...................
              CU SOT/SOTIE     |_|     DATA ...................
              CU COPII         |_|     DATA ...................
              CU ALTE RUDE     |_|     DATA ...................
              CU ALTE PERSOANE |_|     DATA ...................

    LISTA CUPRINZAND PERSOANELE CU CARE LOCUIESTE (NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA, VARSTA):
                                                               _         _
    ..................................  ESTE COMPATIBIL    DA |_|    NU |_|
    ..................................  ESTE COMPATIBIL    DA |_|    NU |_|
    ..................................  ESTE COMPATIBIL    DA |_|    NU |_|
    ..................................  ESTE COMPATIBIL    DA |_|    NU |_|

    UNA DINTRE PERSOANELE CU CARE LOCUIESTE ESTE:
             _                               _                           _
    BOLNAVA |_|    CU DIZABILITATI/HANDICAP |_|    DEPENDENTA DE ALCOOL |_|
                                _            _
    ESTE AJUTAT DE FAMILIE: DA |_|       NU |_|
             _                  _                          _
    CU BANI |_|     CU MANCARE |_|    ACTIVITATI DE MENAJ |_|
                                     _                 _                  _
    RELATIILE CU FAMILIA SUNT: BUNE |_|   CU PROBLEME |_|   FARA RELATII |_|
                                     _        _                 _         _
    EXISTA RISC DE NEGLIJARE:    DA |_|   NU |_|      ABUZ: DA |_|    NU |_|
    DACA DA, SPECIFICATI: ......................................................
    ............................................................................

    C. Retea de prieteni, vecini
                                               _                              _
    ARE RELATII CU PRIETENII, VECINII      DA |_|                         NU |_|
                                       VIZITE |_|   RELATII DE INTRAJUTORARE |_|
                                               _                              _
    RELATIILE SUNT                 PERMANENTE |_|                       RARE |_|
                                               _              _               _
    FRECVENTEAZA               UN GRUP SOCIAL |_|   BISERICA |_|   ALTELE    |_|

    SPECIFICATI: ...............................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    INSCRIETI NUMELE SI PRENUMELE PRIETENILOR SI/SAU VECINILOR CU CARE INTRETINE RELATII BUNE SI DE INTRAJUTORARE, GRUPURI SOCIALE:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ESTE AJUTAT DE PRIETENI, VECINI PENTRU:
                 _                         _                           _
    CUMPARATURI |_|   ACTIVITATI DE MENAJ |_|   DEPLASARE IN EXTERIOR |_|

    PARTICIPA LA:
                                _                            _
    ACTIVITATI ALE COMUNITATII |_|    ACTIVITATI RECREATIVE |_|
                                               _             _
    COMUNITATEA II OFERA UN ANUMIT SUPORT: DA |_|        NU |_|
    DACA DA, SPECIFICATI:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

 __________________________________
| V. EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICE |
|__________________________________|

    - VENIT LUNAR PROPRIU REPREZENTAT DE:
      PENSIE DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT          .............................
      PENSIE PENTRU AGRICULTORI                    .............................
      PENSIE I.O.V.R.                              .............................
      PENSIE PENTRU PERSOANA CU HANDICAP           .............................
    - ALTE VENITURI:                               .............................
                                                   .............................
                                                   .............................
    - VENITUL GLOBAL                               .............................
    - BUNURI MOBILE SI IMOBILE AFLATE IN POSESIE   .............................

 __________________________________
| VI. EVALUAREA STARII DE SANATATE |
|__________________________________|

    A. Diagnostic prezent 1. ...................................................
                          2. ...................................................
                          3. ...................................................
                          4. ...................................................
                          5. ...................................................

    B. Starea de sanatate prezenta

    - ANTECEDENTE FAMILIALE RELEVANTE ..........................................
    - ANTECEDENTE PERSONALE ....................................................
    ............................................................................
    - TEGUMENTE SI MUCOASE (prezenta ulcerului de decubit, plagi etc.) .........
    ............................................................................
    - APARAT LOCOMOTOR (se evalueaza si mobilitatea si tulburarile de mers) ....
    ............................................................................
    ............................................................................
    - APARAT RESPIRATOR (frecventa respiratorie, tuse, expectoratie, dispnee etc.) ..........................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    - APARAT CARDIOVASCULAR (TA, AV, puls, dureri, dispnee, tulburari de ritm, edeme, tulburari circulatorii periferice etc.) .................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    - APARAT DIGESTIV (dentitie, greturi, dureri, meteorism, tulburari de tranzit intestinal - prezenta incontinentei anale; se evalueaza si starea de nutritie) ......................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    - APARAT UROGENITAL (dureri, tulburari de mictiune - prezenta incontinentei urinare etc., probleme genitale) ...............................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    - ORGANE DE SIMT (auz, vaz, gust, miros, simt tactil) ......................
    ............................................................................
    ............................................................................
    - EXAMEN NEUROPSIHIC (precizari privind reflexele, tulburari de echilibru, prezenta deficitului motor si senzorial, crize jacksoniene etc.) ...............
    ............................................................................
    ............................................................................

    C. Investigatii paraclinice relevante (datele se identifica din documentele medicale ale persoanei):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    D. Recomandari de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic si de recuperare (datele se identifica din documentele medicale ale persoanei - bilete de externare, retete si/sau fisa medicala din spital, policlinica, cabinet medicina de familie): ..........................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

 _______________________________________
| VII. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENTA |
|_______________________________________|
________________________________________________________________________________
                                                      Necesita        Necesita
                                      Nu necesita   supraveghere    supraveghere
        Evaluarea autonomiei          supraveghere    temporara      permanenta
                                       sau ajutor   si/sau ajutor  si/sau ajutor
                                                       partial         integral
________________________________________________________________________________
                                           0              1              2
________________________________________________________________________________
    A. Evaluarea statusului
       functional
________________________________________________________________________________
    A.I. Activitati de baza ale
         vietii de zi cu zi
________________________________________________________________________________
1. Igiena corporala (toaleta
   generala, intima, speciala)
________________________________________________________________________________
2. Imbracat/dezbracat (posibilitatea
   de a se imbraca, de a se dezbraca,
   de a avea un aspect ingrijit)
________________________________________________________________________________
3. Alimentatie (posibilitatea de a se
   servi si de a se hrani singur) ________________________________________________________________________________
4. Igiena eliminarilor (continenta)
________________________________________________________________________________
5. Mobilizare (trecerea de la o
   pozitie la alta - ridicat-asezat,
   asezat-culcat etc. - si miscarea
   dintr-un sens in altul)
________________________________________________________________________________
6. Deplasare in interior (deplasarea
   in interiorul camerei in care
   traieste, cu sau fara baston,
   cadru, scaun rulant etc.)
________________________________________________________________________________
7. Deplasare in exterior (deplasarea
   in exteriorul locuintei fara
   mijloace de transport)
________________________________________________________________________________
8. Comunicare (utilizarea mijloacelor
   de comunicare la distanta in
   scopul de a alerta: telefon,
   alarma, sonerie etc.)
________________________________________________________________________________
    A.II. Activitati instrumentale
________________________________________________________________________________
1. Prepararea hranei (capacitatea
   de a-si prepara singur mancarea)
________________________________________________________________________________
2. Activitati de menaj (efectuarea de
   activitati menajere: intretinerea
   casei, spalatul hainelor, spalatul
   vaselor etc.)
________________________________________________________________________________
3. Gestiunea si administrarea
   bugetului si a bunurilor
   (gestioneaza propriile bunuri,
   bugetul, stie sa foloseasca banii
   etc.)
________________________________________________________________________________
4. Efectuarea cumparaturilor
   (capacitatea de a efectua
   cumparaturile necesare pentru
   un trai decent)
________________________________________________________________________________
5. Respectarea tratamentului medical
   (posibilitatea de a se conforma
   recomandarilor medicale)
________________________________________________________________________________
6. Utilizarea mijloacelor de
   transport (capacitatea de a
   utiliza mijloacele de transport)
________________________________________________________________________________
7. Activitati pentru timpul liber
   (persoana are activitati
   culturale, intelectuale, fizice
   etc. - solitare sau in grup)
________________________________________________________________________________
    B. Evaluarea statusului senzorial
       si psihoafectiv
________________________________________________________________________________
1. Acuitate vizuala
________________________________________________________________________________
2. Acuitate auditiva
________________________________________________________________________________
3. Deficienta de vorbire
________________________________________________________________________________
4. Orientare
________________________________________________________________________________
5. Memorie
________________________________________________________________________________
6. Judecata
________________________________________________________________________________
7. Coerenta
________________________________________________________________________________
8. Comportament
________________________________________________________________________________
9. Tulburari afective (prezenta
   depresiei)
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Pentru fiecare activitate evaluata se identifica trei posibilitati:
    0 - activitate facuta fara ajutor, in mod obisnuit si corect;
      - nu necesita supraveghere si ajutor.
    1 - activitate facuta cu ajutor partial si/sau mai putin corect;
      - necesita supraveghere temporara si/sau ajutor partial.
    2 - activitate facuta numai cu ajutor;
      - necesita supraveghere permanenta si/sau ajutor integral.
    Evaluarea statusului functional si psihoafectiv se realizeaza avandu-se in vedere conditia obligatorie de integritate psihica si mentala a persoanei pentru a fi apta sa efectueze activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi.

 _____________________________
| VIII. REZULTATELE EVALUARII |
|_____________________________|

    A. Nevoile identificate
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................

    B. Gradul de dependenta:

gradul IA   - persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala,
              locomotorie, sociala si pentru care este necesara prezenta
              continua a personalului de ingrijire;                       _
                                                                         |_|
gradul IB   - persoanele grabatare, lucide sau ale caror functii mentale nu
              sunt in totalitate alterate si care necesita supraveghere si
              ingrijire medicala pentru marea majoritate a activitatilor
              vietii curente, noapte si zi. Aceste persoane nu isi pot
              efectua singure activitatile de baza de zi cu zi;           _
                                                                         |_|
gradul IC   - persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care si-au
              conservat, in totalitate sau in mod semnificativ, facultatile
              locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le
              efectueaza numai stimulate. Necesita o supraveghere permanenta,
              ingrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum si
              ingrijiri regulate pentru unele dintre activitatile de igiena
              corporala;                                                  _
                                                                         |_|
gradul IIA  - persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial
              autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru
              unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi;   _
                                                                         |_|
gradul IIB  - persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat
              in picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa in
              interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pentru
              unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi;   _
                                                                         |_|
gradul IIC  - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie
              sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si
              pentru activitatile instrumentale;                          _
                                                                         |_|
gradul IIIA - persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei,
              se alimenteaza si se imbraca singure, dar care necesita un
              ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vietii
              de zi cu zi; in situatia in care aceste persoane sunt gazduite
              intr-un camin pentru persoane varstnice ele sunt considerate
              independente;                                               _
                                                                         |_|
gradul IIIB - persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua
              singure activitatile vietii cotidiene.                      _
                                                                         |_|
 ______________________________________________________
| IX. SERVICII SOCIALE SI SOCIOMEDICALE (DE INGRIJIRE) |
|         APTE SA RASPUNDA NEVOILOR IDENTIFICATE       |
|______________________________________________________|
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................

 ______________________________________________________
|      X. DORINTELE PERSOANEI VARSTNICE EVALUATE       |
|______________________________________________________|
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

 ______________________________________________________
|  XI. DORINTELE INGRIJITORILOR DIN RETEAUA INFORMALA  |
|                (RUDE, PRIETENI, VECINI)              |
|______________________________________________________|
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

 ______________________________________________________
|     XII. OFERTA LOCALA DE SERVICII POATE ACOPERI     |
|            URMATOARELE NEVOI IDENTIFICATE            |
|______________________________________________________|
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................
......................................    ......................................

 ______________________________________________________
|                     XIII. CONCLUZII                  |
|______________________________________________________|
    (Referiri la gradul de dependenta, la locul in care necesita sa fie ingrijit - domiciliu sau in institutie, posibilitati reale de a realiza ingrijirile, persoanele care efectueaza ingrijirile etc.)
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    PERSOANA EVALUATA                         SEMNATURA ...................

      FAMILIA: SOT/SOTIE                      SEMNATURA ...................
               FIU/FIICA                      SEMNATURA ...................
               REPREZENTANT LEGAL             SEMNATURA ...................

 _________________________
| XIV. ECHIPA DE EVALUARE |
|_________________________|

    Medic

    NUMELE .......................... PRENUMELE ................................
    SPECIALITATEA ..............................................................
    UNITATEA LA CARE LUCREAZA ........................ ADRESA ..................
    TELEFON ......................... SEMNATURA ................................

    Asistent social

    NUMELE .......................... PRENUMELE ................................
    CALIFICAREA ................................................................
    UNITATEA LA CARE LUCREAZA ........................ ADRESA ..................
    TELEFON ......................... SEMNATURA ................................

    Asistent social

    NUMELE .......................... PRENUMELE ................................
    CALIFICAREA ................................................................
    UNITATEA LA CARE LUCREAZA ........................ ADRESA ..................
    TELEFON ......................... SEMNATURA ................................

    Alte persoane din echipa de evaluare
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 886/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 886 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 886/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu