Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 88 din 10 februarie 2005

privind organizarea studiilor universitare de licenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 21 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (5) si al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ciclul de studii universitare de licenta se organizeaza pe domenii de studiu, cu exceptia specializarilor reglementate in Uniunea Europeana prin norme speciale.
    (2) Un domeniu de studiu este definit prin cunostinte si competente generale si de specialitate. Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializari universitare.
    (3) Specializarile universitare sunt modalitati alternative de a dobandi cunostintele si competentele definitorii pentru un domeniu de studiu.
    (4) Fiecarui absolvent de studii universitare de licenta i se elibereaza diploma de licenta pe domeniul de studiu, precum si un supliment de diploma al carui continut este in conformitate cu normele europene si in care se va mentiona specializarea.
    (5) Drepturile conferite de diploma de licenta sunt aceleasi pentru 180 - 240 de credite de studiu acumulate.
    Art. 2
    (1) Lista domeniilor in care se pot organiza studii universitare de licenta si a specializarilor reglementate sectorial, precum si numarul corespunzator de credite de studiu transferabile sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Numarul creditelor de studiu este acelasi pentru toate formele de invatamant: zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta.
    (3) Durata ciclului de licenta la formele de invatamant zi, cu frecventa redusa si la distanta este aceeasi.
    (4) Toate universitatile din invatamantul superior public si privat vor proceda la reformarea planurilor de invatamant ale specializarilor acreditate si/sau autorizate provizoriu, pentru a asigura dobandirea cunostintelor si a competentelor definitorii pentru domeniul de studiu si pentru a realiza un invatamant centrat pe student.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari se aplica invatamantului superior public si privat, acreditat si/sau autorizat provizoriu, care functioneaza in conditiile legii, incepand cu anul universitar 2005 - 2006, pentru studentii admisi in anul I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                ANEXA

    A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenta

 ______________________________________________________________________________
|   Domenii fundamentale de  |      Domenii pentru studii        |Numar de     |
|   stiinta, arta, cultura   |      universitare de licenta      |credite      |
|                            |                                   |de studiu    |
|                            |                                   |transferabile|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte exacte             | Matematica                        |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Fizica                            |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Chimie                            |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Informatica                       |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte ale naturii        | Biologie                          |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Geografie                         |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Geologie                          |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Stiinta mediului                  |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte umaniste           | Filosofie                         |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Limba si literatura*1)            |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Limbi moderne aplicate            |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Istorie                           |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Studii culturale*2)               |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Teologie                   | Teologie*3)                       |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte juridice           | Drept                             |  240        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte sociale si politice| Sociologie                        |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Asistenta sociala                 |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Stiinte politice                  |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Relatii internationale si studii  |             |
|                            | europene                          |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Stiinte administrative            |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Stiinte ale comunicarii           |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Stiinte ale educatiei             |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Psihologie                        |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte economice          | Economie                          |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Administrarea afacerilor          |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Finante                           |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Contabilitate                     |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Statistica si informatica         |             |
|                            | economica                         |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Economie si afaceri internationale|  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Management                        |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Marketing                         |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Arte                       | Teatru                            |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Cinematografie si media           |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Muzica                            |  180 - 240  |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Arte plastice si decorative       |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Arhitectura si urbanism    | Arhitectura*4)                    |  180 - 360  |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Urbanism                          |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Cultura fizica si sport    | Cultura fizica si sport           |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte agricole si silvice| Agronomie                         |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Horticultura                      |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Silvicultura                      |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Zootehnie                         |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Biotehnologii                     |  240        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Medicina veterinara        | Medicina veterinara*5)            |  360        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte ingineresti        | Calculatoare si tehnologia        |             |
|                            | informatiei                       |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Geniu                             |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Geodezie                          |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie aerospatiala            |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie chimica                 |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie civila                  |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Instalatii                        |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie de armament, rachete si |             |
|                            | munitii                           |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie electrica               |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie electronica si          |             |
|                            | telecomunicatii                   |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie energetica              |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie geologica               |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie industriala*6)          |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Ingineria materialelor            |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie mecanica                |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Ingineria mediului                |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie navala si navigatie     |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Ingineria sistemelor              |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Inginerie si management*7)        |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Ingineria transporturilor         |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Mecatronica si robotica           |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Mine, petrol si gaze              |  240        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Stiinte ingineresti aplicate*8)   |  240        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte militare si        | Stiinte militare si informatii*9) |  180        |
| informatii                 |                                   |             |
|____________________________|___________________________________|_____________|
    *1) Se mentioneaza, dupa caz, limba sau limbile studiate.
    *2) Se mentioneaza, dupa caz, Studii americane, Studii iudaice, Etnologie si folclor, Biblioteconomie.
    *3) Se refera, dupa caz, la Teologie ortodoxa, Teologie romano-catolica, Teologie greco-catolica, Teologie reformata, Teologie baptista, Teologie protestanta, Teologie penticostala, Teologie adventista.
    *4) Pentru specializarea Arhitectura se prevad 360 de credite, in sistem integrat licenta si master, conform reglementarii sectoriale din cadrul Uniunii Europene. Pentru specializarea Arhitectura de interior se prevad 300 de credite in sistem integrat licenta si master. Pentru celelalte specializari se prevad 180 de credite.
    *5) Studii universitare integrate licenta si master, conform reglementarii sectoriale din cadrul Uniunii Europene.
    *6) Inclusiv Ingineria lemnului, Ingineria produselor alimentare, Ingineria produselor textile si din piele.
    *7) Se mentioneaza, dupa caz, industrial, in constructii, in agricultura, in alimentatie publica si agroturism.
    *8) Cuprinde: Biotehnologii industriale, Inginerie fizica, Inginerie medicala, Optometrie.
    *9) Inclusiv specializarile de Comunicare si relatii publice - informatii, Psihologie - informatii.

    B. Lista specializarilor din domeniul Sanatate reglementate sectorial si, respectiv, general.

 ______________________________________________________________________________
|    Natura reglementarii    |           Specializarea           |Numar de     |
|                            |                                   |credite      |
|                            |                                   |de studiu    |
|                            |                                   |transferabile|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Reglementate sectorial in  | Medicina                          |  360        |
| cadrul Uniunii Europene    |___________________________________|_____________|
|                            | Medicina dentara                  |  360        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Farmacie                          |  300        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Asistenta medicala                |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Moase                             |  240        |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Reglementate general       | Radiologie si imagistica          |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Laborator clinic                  |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Balneo-fiziokinetoterapie si      |             |
|                            | recuperare                        |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Tehnica dentara                   |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Asistenta dentara                 |  180        |
|                            |___________________________________|_____________|
|                            | Asistenta de farmacie             |  180        |
|____________________________|___________________________________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 88/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 88 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 88/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu