Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 867 din 28 septembrie 2000

privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "Ges" - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din 12 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 92^1 si 92^8, introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998, precum si ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Actiunile detinute de stat la Societatea Comerciala "Ges" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor.
    (2) Ministerul Finantelor este imputernicit sa exercite in numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comerciala "Ges" - S.A., cu sediul in localitatea Boldesti-Scaeni, Aleea Fabricii nr. 1, judetul Prahova.
    (3) Actiunile transferate se administreaza de Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti in adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala "Ges" - S.A., mandatandu-i in mod corespunzator.
    Art. 2
    In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari administratorul Societatii Comerciale "Ges" - S.A. va lua toate masurile care se impun in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare in registrul de evidentiere a actionarilor.
    Art. 3
    (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari organele de specialitate ale titularilor de creante bugetare, inclusiv cele ale unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor raporta Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "Ges" - S.A., pe categorii de bugete si in cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distincta a penalitatilor si majorarilor de intarziere, obligatii datorate si neachitate pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si numerele de cont in care se varsa aceste contributii in momentul recuperarii lor.
    (2) Raportarile datelor prevazute la alin. (1) se transmit Ministerului Finantelor in forma prevazuta in situatia cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat in cazul Societatii Comerciale "Ges" - S.A. se suspenda pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. De asemenea, pe aceasta durata se suspenda si orice amanari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comerciala "Ges" - S.A.
    Art. 5
    Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "Ges" - S.A., de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
    Art. 6
    Penalitatile si majorarile de intarziere, aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentand debite la bugete, asa cum sunt definite in art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea Comerciala "Ges" - S.A. la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se anuleaza.
    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor este imputernicit sa incheie contractul de mandat cu consultantii care au intocmit raportul de evaluare a Societatii Comerciale "Ges" - S.A., pentru vanzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, in scopul stingerii creantelor bugetare.
    (2) Ministerul Finantelor mandateaza consultantii sa aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 92^2 alin. 1 lit. a), b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/1999.
    Art. 8
    Dispozitiile privind incheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din Hotararea Guvernului nr. 269/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare se aplica in mod corespunzator.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor este imputernicit sa reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sa distribuie sumele obtinute din vanzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "Ges" - S.A., cu respectarea proportionala a cuantumului creantelor bugetare comunicate de creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite in totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998.
    Art. 10
    In cazul in care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vandut pana la implinirea termenului de 180 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la incetarea aplicarii prezentei hotarari, prevederile art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.
    Art. 11
    In termen de 10 zile de la incheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la incetarea aplicarii prezentei hotarari la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor informeaza Guvernul despre rezultatele obtinute.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Mihai David

                       Presedintele Consiliului de
                       administratie al Fondului
                       Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

    ANEXA 1

    Antetul titularului de creante bugetare (dupa caz)
    Nr. registratura ........./....... 2000
    Referitor la datoriile bugetare ale Societatii Comerciale "Ges" - S.A., cu sediul in localitatea Boldesti-Scaeni, Aleea Fabricii nr. 1, judetul Prahova, cod fiscal 1317750

                                  SITUATIA
privind datoriile bugetare ale Societatii Comerciale "Ges" - S.A. la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    Semnificatia coloanelor X, Y si Z din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    X - Total (1 = 2 + 4)
    Y - Total
    Z - din care: esalonate sau amanate
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|Bugetul| Impozite, | Titularul  |                        |   Confirmat    |
|crt|       |   taxe,   |  creantei  |                        |   realitatea   |
|   |       |contributii| si numarul |                        | informatiilor  |
|   |       |  si alte  |  de cont   |                        |    (numele,    |
|   |       |  venituri |  (pentru   |                        |  prenumele si  |
|   |       |  bugetare |  fiecare   |                        |   semnatura    |
|   |       |(enumerate |  impozit,  |    Creante bugetare    |reprezentantului|
|   |       | distinct) |    taxa,   |           E            | titularului de |
|   |       |           |contributie,|                        |  creante care  |
|   |       |           |    alte    |                        |   a intocmit   |
|   |       |           |  venituri  |                        |procesul-verbal |
|   |       |           |  bugetare, |                        |   de control)  |
|   |       |           |  enumerate |                        |                |
|   |       |           |  distinct) |                        |                |
|___|_______|___________|____________|________________________|________________|
|   |       |           |            |X|       din care:      |                |
|___|_______|___________|____________|_|______________________|________________|
|   |       |           |            | | Impozite, | Majorari |                |
|   |       |           |            | |   taxe,   |    de    |                |
|   |       |           |            | |contributii|intarziere|                |
|   |       |           |            | |  si alte  | aferente,|                |
|   |       |           |            | |  venituri |calculate |                |
|   |       |           |            | |  bugetare | (pana la |                |
|   |       |           |            | |  scadente |   data   |                |
|   |       |           |            | |  (pana la | intrarii |                |
|   |       |           |            | |    data   |in vigoare|                |
|   |       |           |            | |  intrarii |     a    |                |
|   |       |           |            | | in vigoare| prezentei|                |
|   |       |           |            | |a prezentei| hotarari)|                |
|   |       |           |            | | hotarari) |     si   |                |
|   |       |           |            | |     si    |neachitate|                |
|   |       |           |            | | neachitate|          |                |
|___|_______|___________|____________|_|___________|__________|________________|
|   |       |           |            | |   Y  |  Z |  Y  |  Z |                |
|___|_______|___________|____________|_|______|____|_____|____|________________|
| A |   B   |     C     |      D     |1|   2  |  3 |  4  |  5 |        F       |
|___|_______|___________|____________|_|______|____|_____|____|________________|
| 1.|       |           |            | |      |    |     |    |                |
|___|_______|___________|____________|_|______|____|_____|____|________________|
| 2.|       |           |            | |      |    |     |    |                |
|___|_______|___________|____________|_|______|____|_____|____|________________|
| 3.|       |           |            | |      |    |     |    |                |
|___|_______|___________|____________|_|______|____|_____|____|________________|
| 4.| Total |           |            | |      |    |     |    |                |
|___|_______|___________|____________|_|______|____|_____|____|________________|

              Director general,                       Intocmit,
         ..........................             .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 867/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 867 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu