E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 3 din actul Hotărârea 445 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 3 din actul Hotărârea 445 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 3 din actul Hotărârea 445 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 3 din actul Hotărârea 445 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 5 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 6 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 7 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 8 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 9 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 10 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 11 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 12 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 13 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Articolul 5 din actul Hotărârea 859 1995 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 407 1997
Hotărârea 859 1995 republicat de articolul 2 din actul Hotărârea 214 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 859 din 25 octombrie 1995    * Republicata

privind acordarea de burse si alte facilitati financiare si materiale pentru copii, elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din 29 aprilie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 214 din 28 martie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 1 aprilie 1996, dandu-se articolelor si anexelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 859 din 25 octombrie 1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 1 noiembrie 1995.

    Art. 1
    (1) Bursele care se acorda elevilor si studentilor de la bugetul de stat reprezinta o suma fixa, diferentiata pe forme de invatamant si pe categorii de beneficiari, precum si dreptul unor cetateni straini de a studia in Romania fara suportarea taxelor de scolarizare.
    (2) Bursele de merit si de studiu se stabilesc potrivit criteriilor generale de acordare, cuprinse in anexa nr. 1 si, respectiv, in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    (3) Bursa de ajutor social poate consta, dupa caz, in:
    a) in invatamantul prescolar - ajutorul acordat de catre stat pentru copii aflati in gradinitele cu program prelungit si saptamanal, pentru suportarea unei parti din costul hranei, diferentiat in functie de numarul de copii din fiecare familie, aflati in crese si gradinite, si de veniturile lunare brute cumulate ale parintilor sau ale sustinatorilor legali, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 360/1991, cu modificarile ulterioare;
    b) in invatamantul primar, secundar si postliceal de stat - o suma acordata lunar elevilor, in cazul in care nu beneficiaza de bursa de studiu, in functie de veniturile lunare ce revin pe membru de familie, potrivit anexei nr. 1;
    c) in invatamantul superior - o suma acordata lunar studentilor, in cazul in care nu beneficiaza de bursa de studiu sau de bursa de merit, in functie de veniturile lunare ce revin pe membru de familie, potrivit anexei nr. 2; in cazurile prevazute in anexa nr. 2 lit. B. studentii pot beneficia si de burse de ajutor social pentru maternitate, imbracaminte sau deces;
    d) in invatamantul primar, secundar, postliceal si superior - o suma acordata ocazional elevilor si studentilor in situatiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    (4) Institutiile de invatamant superior pot acorda burse pentru studenti in cuantumuri superioare celor stabilite in anexa nr. 2, diferenta fiind acoperita din sume provenite din donatii, sponsorizari sau alte surse decat cele prevazute in legile bugetare anuale.
    Senatele universitare pot stabili cuantumuri mai mici ale burselor, cu conditia ca acestea sa acopere integral cheltuielile ocazionate de cazarea si masa oferite studentilor.
    Art. 2
    Cuantumurile prevazute in anexele nr. 1 si 2 reprezinta sume nete si se aplica incepand cu anul de invatamant 1995/1996 (drepturile aferente lunii octombrie 1995) si se indexeaza periodic, prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.
    Art. 3
    Pentru efectuarea practicii comasate a studentilor, pe perioada prevazuta in planurile de invatamant, in situatiile in care practica se desfasoara in afara centrului universitar respectiv, institutiile de invatamant superior de stat asigura cheltuielile de masa, de cazare si de transport, la nivelul alocatiei de hrana stabilite pentru participantii la concursuri profesionale si cultural - artistice ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la olimpiadele internationale si al tarifelor de cazare stabilite pentru caminele studentesti. In cazul studentilor de la profilurile Educatie fizica si sport, Geologie, Arheologie si Navigatie, costurile medii de masa si de cazare se stabilesc de catre universitati, la tarife de pana la nivelul de cantina sau de pensiune si la tarife de pana la nivelul minim de cazare al unitatilor care asigura masa si cazarea, din localitatile respective. Cheltuielile de transport feroviar se asigura pentru tren de persoane clasa a II-a.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile de intretinere a caminelor studentesti se acopera, conform legii, din veniturile proprii ale unitatilor si institutiilor de invatamant respective si se completeaza cu subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Studentii contribuie la constituirea veniturilor proprii ale unitatilor si institutiilor de invatamant superior, prevazute la alin. (1), prin plata tarifelor de cazare.
    Art. 5
    Tarifele platite de studentii romani si cetatenii straini (studenti, doctoranzi si cei veniti la specializare), bursieri ai statului roman sau pe cont propriu nevalutar, se stabilesc in functie de gradul de confort si de numarul de persoane cazate intr-o camera si sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Studentii, doctoranzii si tinerii veniti la specializare din Republica Moldova si Ucraina, bursieri ai statului roman, care locuiesc in caminele studentesti, sunt scutiti de plata tarifului de cazare.
    Art. 7
    Cetatenii straini care studiaza in tara noastra pe cont propriu valutar si locuiesc in caminele studentesti platesc tariful de cazare in dolari S.U.A., pentru camera, prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 8
    Studentii, doctoranzii si persoanele venite la specializare, bursieri ai statului roman sau pe cont propriu nevalutar, care locuiesc in camerele din caminele studentesti in numar sub cel normat pe camera, platesc tariful de cazare pentru locul (locurile) neocupat(e) in dolari S.U.A. ca si cei prevazuti la art. 7, calculat conform anexei nr. 4.
    Art. 9
    Pentru cadrele didactice care se pot caza in caminele studentesti, in limita locurilor disponibile, dupa cazarea studentilor, se stabilesc tarifele de cazare prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 10
    In perioada vacantei de vara a studentilor pot fi cazate in sistem hotelier si alte persoane decat studenti. Pentru aceste persoane se stabilesc tarife negociabile de cazare dar nu mai putin de 2.000 lei/zi/loc, pentru camere cu grup sanitar pe palier, iar pentru garsoniera, nu mai putin de 4.000 lei/zi/loc.
    Art. 11
    Regia de cantina pentru studentii care servesc masa la cantine studentesti se stabileste in cote procentuale din valoarea mesei servite, astfel:
    - 10% pentru meniuri fixe;
    - 20% pentru meniuri "a la carte".
    Art. 12
    (1) Veniturile realizate din regia de camin si cantina constituie sursa de venituri proprii.
    (2) Veniturile prevazute la alin. (1) se utilizeaza numai pentru finantarea activitatilor caminelor si cantinelor studentesti, completate cu subventii de la bugetul de stat.
    Art. 13
    Ministerul Invatamantului impreuna cu Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului vor elabora instructiuni de aplicare a prevederilor art. 174 si 175 din Legea invatamantului nr. 84/1995 referitoare la accesul studentilor pe baza de tarife reduse la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, filme si la alte manifestari cultural-sportive organizate de institutii publice, precum si la finantarea de la bugetul public national a activitatilor extrascolare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive -, precum si a taberelor de creatie, sportive si de odihna ale elevilor si studentilor.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 657/1994 privind acordare de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii si elevii romani din invatamantul de stat, cursuri de zi, fara taxa de studii, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 286/1993 privind stabilirea tarifelor de cazare la caminele studentesti si regiei de cantina se abroga.
    Art. 15
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ANEXA 1

    Cuantumul, conditiile de scolarizare, conditiile de venituri si metodologia de acordare a bursei de merit, a bursei de studiu si a bursei de ajutor social elevilor din invatamantul primar, secundar si postliceal de stat, cursuri de zi

    Bursele de merit si bursele de studiu se pot acorda elevilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in functie de rezultatele obtinute la invatatura, iar bursele de ajutor social se pot acorda elevilor in functie de situatia materiala a parintilor sau a sustinatorilor legali.
    Bursele de merit, bursele de studiu si bursele de ajutor social se stabilesc pe baza criteriilor generale si specifice stabilite potrivit art. 170 alin. (4) din Legea invatamantului nr. 84/1995, avandu-se in vedere si prevederile din prezenta hotarare, si se acorda elevilor la propunerea consiliilor de administratie din scoli, cu aprobarea inspectoratelor scolare.
    I. Bursa de merit
    1. a) Bursa de merit se acorda elevilor, incepand cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a, respectiv anul I, daca obtin cel putin media trimestriala 9,80 si media 10 la purtare.
    b) Bursele de merit se acorda si in trimestrul I elevilor din clasele X-XII (XIII) si, respectiv, celor din anii II-IV, daca au obtinut in anul scolar anterior media generala de cel putin 9,80 si media 10 la purtare.
    c) Bursele de merit se revizuiesc trimestrial, luandu-se in considerare rezultatele trimestrului anterior.
    2. Bursele de merit se acorda anual elevilor din invatamantul liceal, daca in anul scolar anterior au fost premiati la olimpiadele internationale scolare pe discipline de invatamant.
    II. Bursa de studiu
    Bursa de studiu se acorda in baza acelorasi criterii ca si bursa de merit, conditia de medie trimestriala sau anuala fiind de cel putin 9,00 si 10 la purtare.
    III. Bursa de ajutor social
    A. Bursa de ajutor social se poate acorda lunar elevilor, astfel:
    1. Categorii de beneficiari:
    a) orfani de ambii parinti, cei necuprinsi in casele de copii, desi indeplinesc conditiile de a fi primiti un aceste institutii, cei care au fost bolnavi TBC si sunt in evidenta dispensarelor medicale, cei care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut. Acordarea burselor pe motive medicale se va face numai dupa efectuarea unor anchete sociale, cu participarea medicului de circa pentru a se analiza si starea materiala a familiei;
    b) elevi din invatamantul primar si gimnazial din mediul rural care se incadreaza in situatia prevazuta la art. 17 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995 si pentru care nu se poate asigura masa in natura;
    c) elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:
    - nu realizeaza un venit lunar pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim brut pe tara, indexat;
    - nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de 40.000 mp in zonele montane.
    Numarul burselor scolare acordate in conditiile lit. c) nu poate depasi 1% din numarul total al elevilor de la tipul de invatamant respectiv la nivelul judetului (al municipiului Bucuresti).
    La conditii materiale egale bursa se acorda cu prioritate elevilor cu situatia la invatatura mai buna;
    d) elevi din unitatile de invatamant de stat, cursuri de zi si seral, carora li se aplica prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicata, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre parinti de "Erou-martir" sau "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989", cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite.
    2. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentantii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor de ajutor social din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte doveditoare ale dreptului de acordare a bursei de ajutor social.
    3. Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si se pot revizui trimestrial in situatia aparitiei de noi cazuri care se pot incadra in conditiile pct. 1 lit. a).
    4. Pentru determinarea venitului mediu pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la inceputul fiecarui an sau, trimestrial, daca este cazul. La stabilirea venitului mediu pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile realizate de familie.
    B. Ajutoare ocazionale acordate elevilor
    Elevii din invatamantul de stat, cursuri de zi, in varsta de pana la 16 ani, ale caror venituri brute lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul minim brut pe tara, indexat, pot beneficia, pe baza documentelor doveditoare de venituri la inceputul fiecarui an scolar, de un ajutor ocazional in valoarea cuantumului bursei de ajutor social pentru invatamantul primar si gimnazial acordata pe o luna.
    IV. Perioada de acordare a burselor
    1. Bursele de merit, de studiu si de ajutor social se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, pe perioada practici in productie, precum si pe perioada vacantelor de iarna si de primavara.
    2. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantei de vara elevilor care indeplinesc conditiile Legii nr. 42/1990, republicata, precum si celor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1 lit. a) din prezenta anexa, dupa cum urmeaza:
    a) celor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura disciplina de invatamant si au media anuala la purtare cel putin 9,00;
    b) absolventilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reusit la examenul de admitere in clasa a IX-a (anul I) la o unitate de invatamant de stat, cursuri de zi;
    c) celor declarati repetenti din motive medicale.
    3. Elevii bursieri nu primesc bursa pe perioada internarii lor in spital, preventoriu sau sanatoriu, daca aceasta este mai mare de 30 de zile.
    4. Elevi aflati in situatie de scutire medicala ambulatorie isi mentin bursa cel mult 90 de zile de la data imbolnavirii. In cazul depasirii acestui termen, acestia primesc bursa numai dupa data reluarii activitatii de invatamant.
    5. Bursele de ajutor social nu se acorda elevilor care repeta anul scolar, cu exceptia situatiilor in care repetarea a fost determinata de cauze medicale, celor care in trimestrul anterior au avut doua sau mai multe corigente sau au depasit zece absente nemotivate pe aceeasi perioada. De asemenea, elevii carora li se scade nota la purtare sub 9,00 pierd dreptul la bursa sociala in trimestrul urmator.
    V. Numarul beneficiarilor de burse de merit nu poate sa depaseasca 1%, iar al celor de burse de studiu 0,5% din numarul total de elevi din clasele IX-XII (XIII) si, respectiv, anii I-IV la nivelul judetului (al municipiului Bucuresti).
    In situatia in care mai multi elevi indeplinesc conditiile de medie necesare pentru obtinerea burselor de merit si a burselor de studiu, departajarea se face tinand seama de media generala, iar daca si aceasta este egala, se iau in considerare, in ordine, mediile obtinute la urmatoarele discipline de invatamant: Limba romana, Istoria, Matematica, Fizica, Biologia.
    Bursele pentru elevi se acorda la nivelul urmatoarelor sume nete:

                                               - lei/luna -
                                            --------------------
    1. Bursa de merit                                 9.000
    2. Bursa de studiu                                6.000
    3. Bursa de ajutor social:
       - clasele I-VII                               19.000
       - clasele IX-XII (XIII);
         anii I-IV                                   28.000
    4. Bursa pentru elevii romani din Republica
       Moldova si Ucraina, primiti la studii in
       Romania, pentru elevii de origine etnica
       romana, pentru elevii romani cu domiciliul
       in strainatate si pentru elevii straini
       bursieri ai statului roman                    59.000

    Cuantumul, conditiile de scolarizare, conditiile de venituri si metodologia de acordare a burselor de merit, a burselor de studiu si a burselor de ajutor social studentilor din invatamantul superior, cursuri de zi

    Bursele de merit si bursele de studiu se pot acorda studentilor din invatamantul de stat cursuri de zi, in functie de rezultatele obtinute la invatatura, iar bursele de ajutor social, in functie de situatia materiala a parintilor sau a sustinatorilor legali.
    Bursele de merit, bursele de studiu si bursele de ajutor social se acorda studentilor pe baza criteriilor generale si specifice stabilite potrivit art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, avandu-se in vedere si prevederile din prezenta hotarare.
    Cursantii din invatamantul postuniversitar de studii aprofundate pot beneficia de burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social in conditiile prezentei hotarari.
    Fondurile pentru acordarea burselor de merit, a burselor de studiu si a burselor de ajutor social de la bugetul de stat se repartizeaza institutiilor de invatamant superior de catre Ministerul Invatamantului, proportional cu numarul studentilor de la cursurile de zi (invatamant de scurta durata, invatamant de lunga durata, invatamant de studii aprofundate) din institutia respectiva.

    I. Bursa de merit
    a) Bursa de merit se poate acorda studentilor de la invatamantul universitar incepand cu anul II de studiu, daca in anul precedent sau dupa sesiunea din iarna au realizat cel putin media 9,50 la invatamantul tehnic, agricol si la profilurile Matematica, Fizica si Chimie, respectiv 9,80 la celelalte domenii (universitar, juridic, medical, economic, artistic, educatie fizica si sport).
    b) Bursa de merit se poate acorda si cursantilor invatamantului de studii aprofundate incepand cu semestrul al II-lea al anului de studiu, daca dupa primul semestru au realizat media 9,80.
    c) Bursa de merit se poate acorda si in semestrul I al primului an de studiu studentilor care au obtinut intr-unul dintre ultimii 2 ani de studii distinctii la olimpiadele scolare internationale, la concursuri artistice sau sportive la nivel continental, mondial sau olimpic si au fost declarati admisi in invatamantul superior fara concurs de admitere.
    d) Bursele de merit se revizuiesc la inceputul semestrului al II-lea, in functie de rezultatele obtinute la invatatura, studentii trebuind sa realizeze din promovarea tuturor examenelor programate, precum si din verificarile, colocviile, proiectele etc. din semestrul I, media stabilita pentru bursa de merit in functie de profil. Pentru studentii(ele) care in timpul sesiunii de examene din iarna intra in concediu medical (maternitate), bursele de merit se revizuiesc luandu-se in considerare numai rezultatele examenelor, colocviilor si proiectelor programate in afara concediului medical (examenele din timpul sesiunii de examene programate oficial).
    e) Acordarea burselor de merit la inceputul semestrului al II-lea se face in baza rezultatelor obtinute de studenti dupa sesiunea de examene din iarna (examene, colocvii, verificari, proiecte etc.), in conditiile prezentei hotarari.
    II. Bursa de studiu
    1. a) Bursa de studiu se poate acorda studentilor in functie de rezultatele obtinute la concursul de admitere sau in anul universitar precedent. Studentii pot primi bursa de studiu, daca au obtinut cel putin media 8 (opt) la invatamantul tehnic, agricol si la profilurile matematica, fizica si chimie, respectiv cel putin media 8,50 la celelalte profiluri si nu au bursa de merit.
    b) Bursa de studiu se acorda cursantilor invatamantului de studii aprofundate, daca acestia au realizat cel putin media generala 9,30 la concursul de admitere in acest ciclu.
    c) Bursa de studiu pentru studenti se poate acorda numai la inceputul anului universitar, pe baza mediei generale (examene, verificari, proiecte - conform planului de invatamant), obtinuta pentru anul anterior sau la examenul de admitere si la inceputul semestrului al II-lea, pe baza mediei generale obtinute dupa primul semestru.
    d) Bursa de studiu se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea in functie de rezultatele obtinute la invatatura. Revizuirea se face in conditiile prezentei hotarari si ale criteriilor specifice stabilite de senatul institutiei de invatamant superior.
    e) Bursele de studiu acordate studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau din plasament familial sau studentilor bolnavi TBC aflati in evidenta dispensarelor medicale nu se revizuiesc; de asemenea, bursele de studiu acordate studentilor care nu au avut posibilitatea de a sustine examenele programate, ca urmare a faptului ca se aflau internati in spital ori in concediu medical pe intreaga durata a sesiunii sau cel putin 60 de zile inainte de inceperea acesteia, nu se revizuiesc.
    2. Pentru studentii(ele) care in timpul sesiunii de examene intra in concediu medical (maternitate), bursele d studiu se revizuiesc, luandu-se in considerare rezultatele examenelor, verificarilor, colocviilor si proiectelor programat in afara concediului.
    3. Studentii bursieri orfani sau bolnavi TBC aflati in evidenta dispensarelor medicale, care dupa sesiunea de examene din iarna obtin media generala, rezultata din examene, verificari, colocvii si proiecte, prevazuta pentr bursele de merit, primesc bursa de merit.
    III. Bursa de ajutor social
    A. Bursa de ajutor social se poate acorda studentilor astfel:
    1. Categorii de beneficiari:
    a) studenti care nu beneficiaza de bursa de studiu sau bursa de merit, in functie de veniturile lunare ce revin pe membru de familie:
    - nu realizeaza un venit lunar pe membru de familie mai mare de 75% din salariul minim brut pe tara.
    Numarul burselor de ajutor social acordate in conditiile lit. a) nu poate depasi 4% din numarul studentilor de la cursurile de zi;
    b) studenti din institutiile de invatamant superior, cursuri de zi si seral, carora li se aplica prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicata, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre parinti de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" sau "Erou-martir" cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite.
    2. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, studentii depun la secretariatul facultatii, in termenul stabilit, o cerere insotita de acte doveditoare ale dreptului de acordare a bursei de ajutor social.
    3. Bursa de ajutor social se poate acorda la inceputul anului universitar, precum si la inceputul semestrului al II-lea. Aceasta se poate revizui la inceputul semestrului al II-lea, in situatia aparitiei de noi cazuri care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor stabilite.
    4. Pentru determinarea venitului pe membru de familie, se vor depune acte doveditoare la inceputul fiecarui an universitar si, eventual, la inceputul semestrului al II-lea. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile brute realizate de familie.
    B. Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional studentilor, astfel:
    1. Bursa de ajutor social pentru imbracaminte se poate acorda studentilor orfani de ambii parinti, celor proveniti din case de copii sau din plasament familial si celor care realizeaza venituri, pe membru de familie, de pana la 75% din salariul minim brut pe tara. Pentru a beneficia de bursa pentru ajutor social, studentul depune o cerere insotita de acte doveditoare.
    Bursa de ajutor social pentru imbracaminte se poate acorda de doua ori in decursul unui an universitar. Suma atribuita este egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
    2. a) Bursa de ajutor social de maternitate se acorda pentru prima nastere, dupa cum urmeaza:
    - in suma egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social pentru sarcina si lehuzie;
    - in suma egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social pentru procurarea lenjeriei copilului nou-nascut.
    b) Bursa de ajutor social de maternitate se acorda studentelor ai caror soti sunt studenti sau efectueaza stagiul militar si studentilor ale caror sotii nu realizeaza venituri.
    3. Bursele de ajutor social in caz de deces se pot acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (sot, sotie , copil) sau in caz de deces al studentului(ei) necasatorit(e) sau casatorit(a) cu sotie/sot care nu realizeaza venituri. Suma care se atribuie in caz de deces este egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
    4. Studentii de la specializarile din profilul "mine" pot primi pe timpul studiilor, pentru imbracaminte de uz personal, in doua etape, bursa ocazionala de ajutor social. Pentru fiecare etapa suma acordata este egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. Pentru fiecare etapa suma acordata este egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
    5. Bursele de ajutor social care se acorda ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de catre biroul consiliului facultatii din care face parte studentul si, dupa caz, a urmatoarelor acte:
    - certificat medical si copie de pe certificatul de nastere al copilului, pentru bursa de ajutor social, in caz de maternitate;
    - copie de pe certificatul de deces;
    - acte doveditoare privind veniturile familiei, vizate de catre secretariatul facultatii din care face parte studentul.
    IV. Perioada de acordare a burselor
    1. Bursele de merit, de studiu si de ajutor social se atribuie studentilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activitati practice), inclusiv pe timpul pregatirii examenului de diploma in prima sesiune, cu exceptia vacantelor. Daca studentii bursieri sunt orfani de ambii parinti, proveniti din case de copii sau din plasament familial ori au fost bolnavi TBC si se afla in evidenta dispensarelor medicale, bursele se atribuie si pe durata vacantelor.
    2. Pot primi burse numai studentii promovati la incheierea anului universitar, respectiv integralisti la incheierea semestrului I, pentru acordarea burselor in semestrul al II-lea, in conditiile efectuarii integrale a activitatilor universitare obligatorii prevazute in planurile de invatamant.
    3. Bursele nu se atribuie studentilor pe perioadele cat acestia sunt plecati in strainatate, indiferent de motiv.
    4. Studentele bursiere aflate in concediu prenatal sau postnatal primesc bursa pe o durata egala cu concediul stabilit pentru persoanele incadrate in munca.
    5. Studentii bursieri aflati in concediu medical isi mentin bursa cel mult 60 de zile de la data inceperii concediului. In cazul depasirii acestui termen, primesc bursa de merit sau de studiu numai dupa reluarea activitatii de invatamant.
    6. Studentii transferati la alta facultate, precum si studentii de la invatamantul seral sau fara frecventa transferati la invatamantul de zi pot primi burse incepand cu semestrul urmator datei de promovare a verificarilor (colocviilor), a proiectelor si a examenelor de diferenta stabilite, daca indeplinesc conditiile de scolaritate pentru a primi bursa.
    7. Studentii repetenti nu pot primi burse in anul pe care il repeta. Studentii bursieri care, din motive medicale, repeta anul (prelungire de scolaritate), dovedind cu acte ca au fost bolnavi si in imposibilitatea de a frecventa cursurile cel putin 60 de zile in anul universitar precedent, pot primi burse de studiu numai in primul semestru, pe baza mediei realizate in anul de studiu anterior celui pe care il repeta din motive medicale.
    8. Studentii(ele) care, beneficiind de burse de merit sau de studiu, au fost spitalizati(te) in timpul semestrului si/sau au beneficiat de concediu medical (de maternitate), insumand o perioada neintrerupta de cel putin 60 de zile, pot beneficia, in semestrul urmator, de bursa de studiu.
    V. Cuantumurile lunare ale bursei de merit, bursei de studiu si bursei de ajutor social
    Cuantumul lunar al bursei de studiu pentru studentii romani din invatamantul universitar de la cursurile de zi reprezinta indicatorul pentru dimensionarea anuala a fondului de burse de la bugetul de stat. Bursele pentru studenti se acorda la nivelul urmatoarelor sume nete:
    a) Cuantumul lunar al bursei de studiu pentru studentii
       romani de la invatamantul universitar                       75.000 lei
    b) Cuantumul lunar al bursei de merit pentru studentii
       romani de la invatamantul universitar                       80.000 lei
    c) Cuantumul lunar al bursei de ajutor social pentru
       studentii si cursantii romani de la invatamantul
       universitar si postuniversitar de studii aprofundate        67.000 lei
    d) Suma bursei de ajutor social care se acorda ocazional
       (imbracaminte, maternitate, deces si altele) este egala
       cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social               67.000 lei
    e) Cuantumul lunar al bursei de studiu pentru cursantii
       romani de la invatamantul postuniversitar de studii
       aprofundate                                                 80.000 lei
    f) Cuantumul lunar al bursei de merit pentru cursantii
       romani de la invatamantul postuniversitar de studii
       aprofundate                                                 83.000 lei
    g) Cuantumul bursei pentru studentii romani din Republica
       Moldova si Ucraina, pentru studentii de origine etnica
       romana si pentru studentii straini bursieri ai statului
       roman                                                       80.000 lei
    h) Cuantumul lunar al bursei la invatamantul postuniversitar
       de studii aprofundate, doctorat si specializare pentru
       romanii din Republica Moldova si Ucraina si pentru
       cetatenii straini bursieri ai statului roman                83.000 lei
    VI. Alte prevederi referitoare la bursele de merit, bursele de studiu si bursele de ajutor social
    1. Criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual, in senatele universitare, avand in vedere fondurile repartizate si integralitatea efectuarii de catre studenti a activitatilor universitare.
    Fiecare institutie de invatamant superior elaboreaza metodologia proprie privind acordarea burselor de merit, de studiu si de ajutor social in conditiile prevazute in prezenta hotarare. Aceasta metodologie va cuprinde criterii privind conditiile de prezenta la activitatile universitare, conform planului de invatamant, componenta si atributiile comisiei de atribuire a burselor de la nivelul institutiei de invatamant superior si, respectiv, al comisiei de atribuire a burselor de la nivelul facultatii si, eventual, alte criterii. Metodologia proprie de acordare a burselor se aproba de catre senatul universitar al institutiei de invatamant superior.
    2. Pentru obtinerea burselor, studentii depun o cerere la secretariatul facultatii in termen de maximum 7 zile de la inceperea anului universitar sau a semestrului al II-lea. Cei care solicita bursa de ajutor social anexeaza declaratia de venituri si actele justificative.
    3. Studentii pot contesta in scris hotararea biroului consiliului facultatii (departamentului) in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea acesteia.
    Contestatiile se rezolva de catre comisia de atribuire a burselor de la nivelul institutiei de invatamant superior, in termen de cel mult 10 zile de la depunerea acestora.
    4. Studentii care urmeaza, in paralel, mai multe forme de invatamant la institutii de invatamant superior pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
    5. Studentii sportivi de performanta, studentii componenti ai unor formatii artistice, precum si studentii care au beneficiat de burse de specializare in strainatate si care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune pot beneficia de burse, daca la data de 1 decembrie indeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea burselor. De asemenea, studentii care se inscriu in categoriile sus-mentionate si care au primit aprobarea pentru sustinerea examenelor in afara sesiunii de examene din iarna pot beneficia, in semestrul al II-lea, de burse, daca la data de 15 aprilie indeplinesc criteriile specifice de acordare a burselor. Bursele se acorda de la data promovarii ultimului examen programat.
    Pentru aceste situatii, institutiile de invatamant superior pot hotari rezervarea unui fond separat, in limitele fondurilor globale acordate pentru burse.
    6. Studentii de la invatamantul de zi, carora ii se aplica prevederile Legii nr. 42/1990, republicata, pot beneficia de burse de merit sau de burse de studiu, daca se inscriu in criteriile specifice pentru acordarea acestor burse.
    7. Studentii din invatamantul universitar si postuniversitar de studii aprofundate de la orice forma de invatamant (zi, seral, fara frecventa) pot beneficia de bursa pe baza de contract si de credite acordate de banci. Modalitatea de incheiere a contractelor intre studenti si agenti economici sau persoane juridice sau fizice, precum si conditiile de acordare a burselor care fac obiectul contractelor si creditelor de studiu acordate de banci se stabilesc intre cele doua parti, respectiv student - agent economic, persoana juridica sau fizica, ori banca.

    ANEXA 3

               TARIFELE DE CAZARE IN CAMIN,
care se platesc de catre studentii romani si cetatenii straini (studenti, doctoranzi si cei veniti la specializare), bursieri ai statului roman sau pe cont propriu nevalutar
    a) Camera cu grupuri sanitare comune pe palier:
    - cu 2 locuri - 3.600 lei/luna/loc;
    - cu 3 locuri - 3.000 lei/luna/loc;
    - cu 4 locuri - 2.400 lei/luna/loc;
    - cu 5 locuri - 2.000 lei/luna/loc.
    b) Camera cu grup sanitar propriu (fara alte facilitati):
    - cu 2 locuri - 4.000 lei/luna/loc;
    - cu 3 locuri - 3.500 lei/luna/loc.
    c) Camera cu grup sanitar comun la 2 camere sau modul de 2 camere cu 2 grupuri sanitare:
    - cu 3 locuri - 3.500 lei/luna/loc;
    - cu 4 locuri - 3.100 lei/luna/loc;
    - cu 5 locuri - 2.800 lei/luna/loc.
    d) Camera cu grup sanitar si alte facilitati (garsoniera cu bucatarie, balcon etc.):
    - cu 2 locuri - 5.000 lei/luna/loc;
    - cu 3 locuri - 4.500 lei/luna/loc;
    - cu 4 locuri - 4.000 lei/luna/loc.

    ANEXA 4

                   TARIFELE DE CAZARE
pentru cetatenii straini care studiaza in Romania pe cont propriu valutar si locuiesc in caminele studentesti
    a) Camera cu grup sanitar propriu si alte facilitati (garsoniera):
    - cu 3 locuri - 180 dolari/luna/camera;
    - cu 4 locuri - 180 dolari/luna/camera.
    b) Camera cu grup sanitar propriu (fara alte facilitati):
    - cu 2 locuri - 100 dolari/luna/camera;
    - cu 3 locuri - 120 dolari/luna/camera.
    c) Camera cu grup sanitar la 2 camere sau modul de 2 camere cu 2 grupuri sanitare:
    - cu 3 locuri - 80 dolari/luna/camera;
    - cu 4 locuri - 90 dolari/luna/camera.
    d) Camera cu grup sanitar pe palier:
    - cu 2 locuri - 70 dolari/luna/camera;
    - cu 3 locuri - 80 dolari/luna/camera;
    - cu 4 locuri - 90 dolari/luna/camera.

    ANEXA 5

                      TARIFE DE CAZARE
pentru cadrele didactice care se pot caza in caminele studentesti, in limita locurilor disponibile, dupa cazarea studentilor
    a) Camera cu grup sanitar propriu si alte facilitati (garsoniera):
    - cu 2 locuri - 18.000 lei/luna/camera;
    - cu 3 locuri - 18.000 lei/luna/camera;
    - cu 4 locuri - 18.000 lei/luna/camera.
    b) Camera cu grup sanitar propriu (fara alte facilitati):
    - cu 2 locuri - 14.000 lei/luna/camera;
    - cu 3 locuri - 14.000 lei/luna/camera.
    c) Camera cu grup sanitar la 2 camere sau modul de 2 camere cu 2 grupuri sanitare:
    - cu 3 locuri - 14.000 lei/luna/camera;
    - cu 4 locuri - 14.000 lei/luna/camera.
    d) Camera cu grup sanitar pe palier:
    - cu 2 locuri - 11.000 lei/luna/camera;
      cu 3 locuri   11.000 lei/luna/camera.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 859/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 859 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 859/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu