E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 445 din  8 august 1997

privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 195 din 15 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 7 alin. (5), (6) si (7), al art. 60 alin. (4) si al art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii si cursantii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu anul de invatamant 1997/1998.
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, art. 1, 2 si anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 859/1995 privind acordarea de burse si alte facilitati financiare si materiale pentru copiii, elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se abroga.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul educatiei nationale,
                          Virgil Petrescu

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara


    ANEXA 1

                    CRITERII GENERALE
de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi

    1. Acordarea de burse din bugetul de stat reprezinta o forma de sprijin material vizand atat protectia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.
    2. Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi, in functie de rezultatele obtinute la invatatura, iar bursele de ajutor social se acorda elevilor in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali sau in alte cazuri prevazute de lege.
    3. Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat si se repartizeaza inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti de catre Ministerul Educatiei Nationale, ca ordonator principal de credite, proportional cu numarul elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
    4. Elevii promovati pot primi burse de merit si burse de studiu incepand cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X-XII (XIII) si din anii II-IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, in limita fondurilor repartizate.
    5. Cuantumurile burselor de merit, ale burselor de studiu si ale burselor de ajutor social se stabilesc de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    6. Bursele de ajutor social se acorda, lunar, urmatoarelor categorii de elevi din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi:
    a) orfanii de ambii parinti, cei necuprinsi in casele de copii, desi indeplinesc conditiile de a fi primiti in aceste institutii, cei care sunt bolnavi TBC si se afla in evidenta dispensarelor medicale, cei care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati de virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.
    Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului de circa, numai dupa efectuarea unor anchete sociale, pentru a se analiza starea materiala a familiei;
    b) elevii din invatamantul preuniversitar din mediul rural, scolarizati intr-o alta localitate conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa in natura;
    c) elevii proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:
    - nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul de baza minim pe tara;
    - nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de 40.000 mp in zonele montane;
    d) elevii din unitatile de invatamant de stat, cursuri de zi si cursuri serale, carora li se aplica prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre parinti de "Erou-martir" sau "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989", cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite.
    7. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentantii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte doveditoare a dreptului de acordare a bursei de ajutor social.
    8. Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si pot fi revizuite trimestrial, in functie de modificarile intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei.
    9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la inceputul fiecarui trimestru.
    La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu exceptia alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii.
    10. Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional, o data pe an, elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul de baza minim pe tara, pe baza documentelor doveditoare de venituri.
    Cuantumul bursei de ajutor social ocazional este cel putin in valoarea cuantumului lunar al bursei de ajutor social.
    11. Bursele de merit, de studiu si de ajutor social se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie.
    12. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantei de vara pentru elevii prevazuti la pct. 6 lit. a) si d), in urmatoarele situatii:
    a) celor care au promovat anul scolar sau celor care, la sfarsitul anului scolar, sunt corigenti la o singura disciplina de invatamant si au media anuala la purtare cel putin 8.00, cu exceptia celor care au depasit cu 2 ani varsta clasei respective;
    b) absolventilor clasei a VIII-a, care fac dovada ca au reusit la examenul de admitere in clasa a IX-a (anul I) la a o unitate de invatamant de stat, cursuri de zi;
    c) celor declarati repetenti din motive medicale.
    Acestia beneficiaza de burse de ajutor social inclusiv in primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv anul I.
    13. Numarul beneficiarilor de burse de merit nu poate sa depaseasca 1%, iar numarul beneficiarilor de burse de studiu, 1,5% din numarul total al elevilor din clasele IX-XII (XIII), respectiv, anii I-IV la nivelul judetului, respectiv, al municipiului Bucuresti.
    14. Criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual, in consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, avand in vedere fondurile repartizate si integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
    Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum si componenta si atributiile comisiei de acordare a burselor de la nivelul unitatii de invatamant, respectiv componenta comisiei de atribuire a burselor de la nivelul inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.
    Criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor scolare se afiseaza la unitatile de invatamant din cadrul fiecarui inspectorat scolar judetean si al municipiului Bucuresti.
    15. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant are obligatia de a afisa la loc vizibil decizia comisiei de acordare a burselor de merit, de studiu si de ajutor social, in termen de 3 zile de la luarea deciziei.
    16. Elevii sau sustinatorii legali ai acestora pot contesta, in scris, hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii.
    Contestatiile sunt rezolvate de catre comisia de acordare a burselor de la nivelul inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti, in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestatie.

    ANEXA 2

                     CRITERII GENERALE
de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii si cursantii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi

    1. Bursele de merit si bursele de studiu se acorda studentilor din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, in functie de rezultatele obtinute la invatatura, iar cursantilor de la invatamantul postuniversitar, bursele se acorda prin concurs. Bursele de ajutor social se acorda la cerere, in functie de situatia materiala a familiei studentului.
    Pot primi burse numai studentii care au efectuat integral activitatile universitare in conformitate cu planurile de invatamant, in baza criteriilor generale stabilite de prezenta hotarare si a criteriilor specifice stabilite de senatele universitare, in limita fondurilor repartizate.
    2. Fondurile pentru acordarea burselor de merit, a burselor de studiu si a burselor de ajutor social de la bugetul de stat sunt repartizate institutiilor de invatamant superior de stat, de catre Ministerul Educatiei Nationale, proportional cu numarul studentilor de la cursurile de zi, invatamant de scurta durata, invatamant de lunga durata, invatamant de studii aprofundate, din institutia respectiva.
    3. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul institutiilor de invatamant superior se elaboreaza de senatele universitare, tinand seama de sistemul de organizare a invatamantului superior, diferentiat pe specializari si ani de studiu, precum si de venitul net al familiei studentului sau al sustinatorului legal, in cazul burselor de ajutor social.
    Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: varsta, sexul, religia, rasa, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conform legislatiei romane, numarul de ani petrecuti in alte institutii de invatamant, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.
    4. Senatele universitare pot elabora criterii specifice diferentiate pentru bursele de studiu si bursele de ajutor social, in functie de activitatea profesionala.
    5. Cuantumul burselor de merit, al burselor de studiu si al burselor de ajutor social sunt stabilite de catre senatul universitar, in asa fel incat cuantumul minim al bursei sa acopere cheltuielile de cazare si de masa in caminele, respectiv la cantinele studentesti.
    Cuantumul bursei de merit se recomanda a fi cu 20 - 25% mai mare decat cuantumul bursei de studiu.
    6. Institutiile de invatamant superior de stat pot completa fondul de burse provenite de la bugetul de stat cu fonduri provenite din veniturile proprii.
    7. Bursele de ajutor social se acorda in functie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie urmatoarelor categorii de studenti:
    a) studentilor care nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul de baza minim pe tara;
    b) studentilor din institutiile de invatamant superior de stat carora li se aplica prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre parinti de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir", cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite;
    c) studentilor orfani de ambii parinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial;
    d) studentilor bolnavi TBC care se afla in evidenta dispensarelor medicale, celor care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular. Senatele universitare pot lua in considerare si alte boli cronice.
    8. Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional in cuantumul unei burse de ajutor social, in limita fondurilor repartizate pentru burse, astfel:
    a) bursa de ajutor social ocazional pentru imbracaminte se poate acorda studentilor orfani de ambii parinti, studentilor defavorizati social, studentilor proveniti din casele de copii sau din plasament familial, care realizeaza venituri pe membru de familie pana la 75% din salariul de baza minim pe tara, stabilit la inceputul lunii in care studentul a solicitat bursa.
    Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda de doua ori in decursul unui an universitar, la solicitarea studentului, indiferent daca studentul mai beneficiaza de alta categorie de bursa;
    b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acorda studentei sau studentului a carui sotie nu realizeaza venituri, o bursa pentru nastere si lauzie si o bursa pentru procurarea lenjeriei copilului nou-nascut;
    c) bursele de ajutor social ocazional in caz de deces se pot acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (sot, sotie, copil) sau in caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a) sau casatorit(a), cu sotie/sot care nu realizeaza venituri. Suma care se atribuie in caz de deces este egala cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
    9. Bursele de merit, de studiu si de ajutor social se atribuie studentilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activitati practice, examen de licenta sau de absolvire), in conformitate cu planul de invatamant, cu exceptia vacantelor.
    Bursele se atribuie si pe perioada vacantelor, in cuantumul bursei de ajutor social, daca studentii bursieri sunt orfani de ambii parinti, daca provin din case de copii sau din plasament familial ori sunt bolnavi T.B.C. si se afla in evidenta dispensarelor medicale, sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut.
    10. Studentii care urmeaza concomitent doua specializari in institutii de invatamant superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
    Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza o a doua specializare sau studentii reinmatriculati pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu conditia ca numarul anilor in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 445/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 445 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu