Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 846 din 18 octombrie 1999

privind aprobarea Acordului de cooperare stiintifica si tehnologica dintre ministrul cercetarii si tehnologiei din Romania, pe de o parte, si ministrul relatiilor internationale al Comunitatii franceze din Belgia, ministrul relatiilor internationale al Regiunii Valone, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 25 iunie 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 524 din 28 octombrie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Acordul de cooperare stiintifica si tehnologica dintre ministrul cercetarii si tehnologiei din Romania, pe de o parte, si ministrul relatiilor internationale al Comunitatii franceze din Belgia, ministrul relatiilor internationale al Regiunii Valone, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 25 iunie 1997.
    Art. 2
    Cheltuielile privind punerea in practica a prevederilor acordului se suporta din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
                      Lanyi Szabolcs

                      p. Ministrul afacerilor externe,
                      Ion Pascu,
                      secretar de stat

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                            ACORD
de cooperare stiintifica si tehnologica intre ministrul cercetarii si tehnologiei din Romania, pe de o parte, si ministrul relatiilor internationale al Comunitatii franceze din Belgia, ministrul relatiilor internationale al Regiunii Valone, pe de alta parte

    Ministrul cercetarii si tehnologiei din Romania, pe de o parte, si ministrul relatiilor internationale al Comunitatii franceze din Belgia, ministrul relatiilor internationale al Regiunii Valone, pe de alta parte, denumiti in continuare parti,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Bazandu-se pe dispozitiile lor constitutionale si respectand obligatiile lor internationale si in ceea ce priveste Comunitatea franceza din Belgia si Regiunea Valona si cele supranationale, partile vor sprijini si vor dezvolta cooperarea in domeniul stiintei si tehnologiei intre centre de cercetare, institutii si unitati tehnologice, conform prevederilor prezentului acord, legislatiei si reglementarilor in vigoare din fiecare tara.
    Aceasta cooperare va respecta urmatoarele principii:
    1. sustinerea proiectelor provenite de la echipele bilaterale si depuse la cele doua parti;
    2. orientarea proiectelor catre organisme multilaterale si, in special, catre Uniunea Europeana si francofonie; in acest spirit sustinerea proiectelor va fi limitata la o durata de maximum 3 ani;
    3. definirea in comun a sectoarelor prioritare;
    4. concordanta in interventiile celor doua parti.
    Art. 2
    Cooperarea preconizata va include urmatoarele modalitati:
    1. elaborarea si realizarea de proiecte comune de cercetare-dezvoltare, precum si de programe de studii, inclusiv schimbul rezultatelor obtinute si schimbul de oameni de stiinta si cercetatori, in cadrul respectivelor proiecte;
    2. organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, cursuri si expozitii stiintifice etc.;
    3. schimbul de informatii stiintifice si tehnologice, de documentatie si de echipamente;
    4. utilizarea in comun a dotarilor de cercetare-dezvoltare si a echipamentului stiintific;
    5. alte forme de cooperare stiintifica si tehnologica ce pot fi convenite.
    Art. 3
    Partile instituie o comisie mixta pentru cooperare stiintifica si tehnologica, alcatuita din experti numiti de acestea.
    Sarcinile comisiei mixte sunt urmatoarele:
    1. convenirea domeniilor de cooperare;
    2. crearea conditiilor favorabile pentru punerea in aplicare a prezentului acord si mai ales asigurarea informatiei interne asupra posibilitatilor pe care le ofera;
    3. selectionarea definitiva a proiectelor de cooperare si determinarea duratei lor;
    4. repartizarea volumului anual de schimburi. In acest sens fiecare parte va finanta proiectele convenite prin sustinerea unui numar global echivalent de vizite si de stagii de schimb de experienta;
    5. evaluarea, pe baza rapoartelor, a bunului mers al cooperarii in curs;
    6. efectuarea unui schimb de opinii asupra perspectivelor generale ale cooperarii stiintifice si tehnologice bilaterale si examinarea de noi propuneri pentru dezvoltarea cooperarii.
    Comisia mixta se va reuni la fiecare 2 ani, alternativ in Romania, pe de o parte, si in Valonia sau la Bruxelles, pe de alta parte.
    Comisia mixta se va intruni, de asemenea, ori de cate ori este necesar.
    Coordonarea va fi asigurata:
    - pentru Comunitatea franceza din Belgia, de catre Comisariatul General al Relatiilor Internationale;
    - pentru Regiunea Valona, de catre Administratia Relatiilor Internationale;
    - pentru partea romana, de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 4
    Cele doua parti vor incuraja stabilirea de legaturi directe si stabile intre institutii, universitati, asociatii, societati si alte centre de cercetare si dezvoltare, denumite in continuare parteneri de cooperare. In scopul realizarii obiectivelor convenite partenerii de cooperare vor incheia programe comune de lucru pe teme specifice.
    Art. 5
    Partenerii de cooperare au obligatia sa prezinte fiecareia dintre parti, cu cel putin 4 luni inainte de reuniunea comisiei mixte, documentatia privind realizarea proiectelor de cercetare.
    Elementele din dosarele acestor proiecte, intocmite conform anexei la acord, vor fi convenite intre parti, care se vor stradui sa utilizeze formulare comune.
    Partenerii de cooperare au obligatia sa prezinte raportul lor de activitate autoritatii partii de origine cu cel putin 4 luni inainte de reuniunea comisiei mixte, pentru a putea continua proiectul de cercetare in cadrul prezentului acord si pentru a putea propune un nou proiect de cercetare.
    Fiecare parte va examina, in cadrul unui comitet de experti, proiectele introduse.
    Dosarele preselectionate vor fi transmise celeilalte parti spre examinare cel tarziu cu doua luni inainte de data reuniunii comisiei mixte. Vor fi examinate numai proiectele introduse de ambele parti.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru executia acestui acord, care rezulta din schimbul de experti, oameni de stiinta si alti specialisti sau din deplasarea reprezentantilor partilor semnatare, vor fi suportate dupa cum urmeaza:
    - partea trimitatoare va suporta cheltuielile de transport international intre capitalele celor doua tari;
    - partea primitoare va suporta cheltuielile cu cazarea, masa, transportul pe teritoriul tarii gazda si cu asistenta medicala, conform modalitatilor convenite de comisia mixta si reglementarilor in vigoare. In acest sens protocoalele comisiilor mixte vor preciza conditiile financiare ale stagiilor de schimb de experienta si ale burselor.
    Inainte de trimiterea persoanelor desemnate in cadrul comisiei mixte partea trimitatoare va comunica partii primitoare, cu doua luni inainte, informatiile utile. Partea primitoare va face cunoscut raspunsul sau cu cel putin 15 zile inainte de data prevazuta pentru sosire.
    Art. 7
    Informatiile stiintifice si tehnice provenite din activitatile de cercetare ce se desfasoara in cadrul prezentului acord nu vor fi folosite in mod unilateral, in scop comercial sau industrial, fara acordul partenerilor.
    In caz de exploatare industriala si comerciala a rezultatelor obtinute prin activitatile de cercetare comuna, desfasurate in cadrul acestui acord, partenerii de cooperare vor conveni incheierea unor acorduri separate pentru reglementarea drepturilor si obligatiilor fiecaruia.
    Art. 8
    Gestionarea prezentului acord va fi asigurata:
    - pentru Romania, de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei;
    - pentru Comunitatea franceza din Belgia, de Comisariatul General al Relatiilor Internationale si Fondul National al Cercetarii Stiintifice;
    - pentru Regiunea Valona, de Administratia Relatiilor Internationale si Directia generala a tehnologiilor, cercetarii si energiei (DGTRE).
    Art. 9
    Orice divergente legate de interpretarea acestui acord vor fi solutionate prin consultari intre parti sau in cadrul comisiei mixte.
    Art. 10
    In ceea ce priveste activitatile de cooperare stabilite in cadrul prezentului acord fiecare parte va lua toate masurile necesare, conform legislatiei si reglementarilor din tara sa, pentru asigurarea desfasurarii acestora in cele mai bune conditii.
    Art. 11
    Acordul va intra in vigoare la data la care partile isi vor fi notificat reciproc indeplinirea procedurilor interne necesare in vederea intrarii in vigoare a acestuia. Data ultimei notificari este considerata data intrarii in vigoare a acordului.
    Acest acord va fi valabil pentru o perioada de 5 ani si va fi prelungit pentru perioade de 3 ani, daca nici una dintre parti nu il va denunta in scris cu cel putin 6 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    Incetarea valabilitatii prezentului acord nu va influenta proiectele sau programele convenite in acest cadru si neexecutate integral la data incetarii valabilitatii.
    Semnat la Bruxelles la 25 iunie 1997, in trei exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza, cele trei texte fiind egal autentice.

            Ministrul cercetarii si tehnologiei din Romania,
                         Bujor Bogdan Teodoriu

                 Ministrul relatiilor internationale al
                    Comunitatii franceze din Belgia,
                 ministrul relatiilor internationale al
                            Regiunii Valone,
                             William Ancion

    ANEXA 1

    Elementele necesare pentru a fi mentionate in formularele proiectelor de cooperare:
    - scopul precis si detaliile proiectului de cercetare;
    - durata dorita pentru proiectul de cercetare;
    - curriculum vitae al persoanei careia ii apartine proiectul de cercetare;
    - adresa de la birou, numerele de telefon, telex, fax ale persoanei in sarcina careia revine proiectul;
    - planul de lucru detaliat al proiectului de cercetare;
    - o lista cuprinzand publicatiile, daca este cazul;
    - mentionarea centrului de cercetare in care proiectul va fi executat;
      acordul oficial al autoritatilor partilor de origine;
      numarul, durata si perioada vizitelor dorite.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 846/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 846 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 846/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu