Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.843 din 01.10.2014

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 07 octombrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446- km 128+823, Zalău-Răstoci“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci“, prevăzută la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Jibou, Băbeni, Ileanda, Letca, Mirşid, Surduc, Crişeni din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, situate pe raza localităţilor Jibou, Băbeni, Ileanda, Letca, Mirşid, Surduc, Crişeni din judeţul Sălaj, sunt în cuantum total de 42 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita sumelor alocate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“. Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, întrun cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Alexandru Năstase, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN1 H Zalău-Răstoci km 75+446-km 128+823“, situate pe raza localităţilor Jibou, Băbeni, Ileanda, Letca, Mirşid, Surduc, Crişeni din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarlaua/ parcela Categoria de folosinţă Numărul cadastral (număr topo) Nr. C.F. Total suprafaţă mp Suprafaţă de expropriat mp Valoarea de despăgubire teren, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sălaj Jibou Noje Ioan Ratu Cuceului F 406 149/N/COL 19.003 194 200,79
2 Sălaj Jibou Fechete Ioan Valea Bochii F 456 4177 259 268,07
3 Sălaj Jibou Mesaros Gavril Valea Bochii F 273 29209 312 322,92
4 Sălaj Jibou Meszaros Ioan Ratu Cuceului F 50423 16478 54 55,89
5 Sălaj Jibou Fechete Alexandru Valea Bochii F 50643 5800 42 43,47
6 Sălaj Jibou Farcas Ioan Valea Bochii F 50251 7250 39 40,37
7 Sălaj Jibou Farcas Ioan Valea Bochii F 50250 7250 40 41,40
8 Sălaj Jibou Marian Valentin, Marian Ioan Valea Bochii F 1139 9954 46 47,61
9 Sălaj Jibou Pernes Elesabeta Valea Bochii F 1137 1828N 17056 208 215,28
10 Sălaj Jibou Matyus Nicolae Cc1320 Cc 6 69,00
11 Sălaj Jibou Matyus Nicolae F1365 F 4786 4953,51
12 Sălaj Jibou Muresan Melinda, Veg Arpad A 1365 A 3600 700 885,50
13 Sălaj Jibou Ianicicau Eva Maria Jibou Pădure Pd 50384 3120075 83 143,18
14 Sălaj Jibou Molnar Stefan Bocterie F 3800 31 32,09
15 Sălaj Jibou S.C. CONFECŢII - S.A. In Tog A 873 7180 204 258,06
16 Sălaj Jibou S.C. SUPER MAX - S.R.L. Jibou intravilan Cc 1232 9815 130 1495,00
17 Sălaj Jibou S.C. SUPER MAX - S.R.L. Jibou intravilan F 212/3 3510 23 158,70
18 Sălaj Jibou S.C. SUPER MAX - S.R.L. Jibou intravilan F 212/4 1028 11 75,90
19 Sălaj Jibou Noje Sabin La Lunca A 3400 38 48,07
20 Sălaj Jibou Noje Sabin La Lunca A 3400 1 1,27
21 Sălaj Jibou Iancu Venturia Rodica La Lunca F 3785 12 12,42
22 Sălaj Jibou Iancu Venturia Rodica La Lunca F 3785 50 51,75
23 Sălaj Jibou Marginean La Lunca A 8523 16 20,24
24 Sălaj Jibou Marginean La Lunca A 8523 88 111,32
25 Sălaj Jibou Marian Ioan La Lunca A 2400 86 108,79
26 Sălaj Jibou Turcu Lina La Lunca A 2900 46 58,19
27 Sălaj Jibou Varga Floare La Lunca A 2900 11 13,92
28 Sălaj Jibou Balanean Eugen-Ciprian La Lunca A 8000 1015 1,283,98
29 Sălaj Jibou Ortelecan Ioan In Pusta Onoaie F 50263 2902 93 96,26
30 Sălaj Jibou Ortelecan Ioan In Pusta Onoaie F 50264 2897 81 83,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 Sălaj Jibou Rosu Vasile şi alţii In Pusta Onoaie F 50752 2326 4 4,14
32 Sălaj Jibou Trestian Irina Gabriela Var Gradina P 50555 5771 138 142,83
33 Sălaj Jibou Brebla Maria, Prodan Eugenia Var Puste P 50595 5694 129 133,52
34 Sălaj Jibou Prodan Florean Var Grădină Cc 50199 2519 28 322,00
35 Sălaj Jibou Foltis Traian Jibou, Delnite F 691 428N 2231 4 27,60
36 Sălaj Jibou Szilachi Vasile Var nr. 128/B Cc 208 11/N/IND 1567 61 701,50
37 Sălaj Jibou Lazar Rodica, Lazar Adrian Var Cc 263 9/N/IND, 13/N/IND 1757 64 736,00
38 Sălaj Jibou Lazar Adrian Var F 261/1 118/N/COL 1775 67 462,30
39 Sălaj Jibou Tripon Viorica Var F 261/2 119/N/COL 1828 64 441,60
40 Sălaj Jibou Teglas Simion Var Moine F 818 605N 5791 166 1145,40
41 Sălaj Jibou Teglas Ambrozie Var Moara A 393 1036 8 57,04
42 Sălaj Băbeni Luose Ioan Ciocmani nr. 7 Cc 210 106N 3768 29 333,50
43 Sălaj Băbeni Both Gheorghe Ciocmani nr. 20 Cc 50135 50135 2488 30 345,00
44 Sălaj Băbeni Proprietari particulari* A735 A 300 2070,00
45 Sălaj Băbeni Proprietari particulari* A737 A 3.125 2875,00
46 Sălaj Băbeni Proprietari particulari* A739 A 1.084 997,28
47 Sălaj Băbeni Proprietari particulari* A288 A 171 157,32
48 Sălaj Băbeni Ciulean Ioan Ciocmani nr. 176 Cc 84 12/N/COL 979 22 253,00
49 Sălaj Ileanda Craciun Ludovica şi Marian Rozalia Rastoci grădină Cc 160/2 478N 1091 36 621,00
50 Sălaj Ileanda Chis Maria Rastoci grădină Cc 160/1 477N 1915 26 448,50
51 Sălaj Ileanda Dolha S. Nicolae Rastoci nr. 77 Cc 319 538N 1428 50 862,50
52 Sălaj Ileanda Hossu Ioan şi Lucreţia Rastoci nr. 97 Cc 337 557N 6307 50 862,50
53 Sălaj Ileanda Avram Hossu, Daiana Rodica Rastoci grădină Cc 285 495N 1015 18 310,50
54 Sălaj Ileanda Catuna Iuliana Rastoci nr. 18 Cc 170 749 19 327,75
55 Sălaj Ileanda Composesoratul Rastoci Pe Baciu F 1000 86 791,20
56 Sălaj Ileanda Luputeanu Eugen Rastoci curţi construcţii Cc 1000 144 2484,00
57 Sălaj Ileanda Grand Alexandru Rastoci între drumuri A 50138 34590 32 294,40
58 Sălaj Ileanda Vecean I. Silvia Rastoci între drumuri A 443/2 22587 10 92,00
59 Sălaj Letca Ilies Alexandru 1196 A 1196 1100 25 23,00
60 Sălaj Letca Ilies Alexandru 1199 A 1199 1200 3 2,76
61 Sălaj Letca Ilies Alexandru 1200 A 1200 2500 13 11,96
62 Sălaj Letca Man Viorica 1203 A 1203 3500 60 55,20
63 Sălaj Letca Viman Ion 1204 A 1204 2000 49 45,08
64 Sălaj Letca Zah Petru 1205 A 1205 2600 48 44,16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65 Sălaj Letca Irimus Traian 1206 A 1206 1500 16 14,72
66 Sălaj Letca Pop Ioan 1208 A 1208 3500 17 15,64
67 Sălaj Letca Pocol Traian 1209 A 1209 1800 2 1,84
68 Sălaj Letca Zah Ana 1213 A 1213 1900 11 10,12
69 Sălaj Letca Silinc Gheorghe 1215 A 1215 800 7 6,44
70 Sălaj Letca Ghete Gavril 1216 A 1216 2000 14 12,88
71 Sălaj Letca Ilies Teodor 1220, 1221, 1222, 1223 A 1220:1221:1222:1223 6100 47 43,24
72 Sălaj Letca Peter Ana 1224 A 1224 1500 17 15,64
73 Sălaj Letca Hosu Ion 1225 A 1225 3000 44 40,48
74 Sălaj Letca Irimus Vasile 1229 A 1229 6600 91 83,72
75 Sălaj Letca Pop Leonid 1230 A 1230 1200 24 22,08
76 Sălaj Letca Bene Vasile, Bene Ion, Bene Ada 1236 A 1236 200 58 53,36
77 Sălaj Mirşid Verseny Istvan Attila Mirşid Pădure Pd 50119 235330 40 46,00
78 Sălaj Mirşid Verseny Istvan Attila Mirşid Pădure Pd 50119 235330 20 23,00
79 Sălaj Mirşid Verseny Istvan Attila Mirşid Pădure Pd 50120 11000 21 24,15
80 Sălaj Mirşid Banffy Toma Stelian Mirşid Pădure Pd 293 52110 923 1061,45
81 Sălaj Mirşid Banffy Toma Stelian Mirşid Pădure Pd 50080 10136 221 254,15
82 Sălaj Mirşid Banffy Toma Stelian Mirşid Pădure Pd 50080 10136 17 19,55
83 Sălaj Mirşid Csosz Morar Karoly Mirşid Pădure fundătura P 537 69000 1571 1264,66
84 Sălaj Mirşid Csosz Morar Karoly Mirşid Pădure fundătura P 537 69000 78 62,79
85 Sălaj Mirşid Mihut Maria Fundătura F 313 176N 1243 52 41,86
86 Sălaj Mirşid Avram Maria Fundătura F 407 1181 21 16,91
87 Sălaj Mirşid Muresan Ana, Muresan Valentin Fundătura F 50164 286 49 39,45
88 Sălaj Mirşid Avram Vasile Fundătura F 470 337N 494 1 0,81
89 Sălaj Mirşid Ureche Ioan, Ureche Ludovica Fundătura F 438 286N 520 37 29,79
90 Sălaj Mirşid Ciontos Ioan Valter, Florentina Fundătura F 436 284N 59 5 4,03
91 Sălaj Mirşid Ciontos Ioan Valter, Florentina Fundătura F 434 282N 59 5 4,03
92 Sălaj Mirşid Ureche Ioan, Ureche Ludovica Fundătura F 443 291N 526 49 39,45
93 Sălaj Mirşid Lung Carolina Sub Grajd F 50309 1231 125 100,63
94 Sălaj Mirşid Duscas Vasile, Duscas Viorica Mirşid nr. 20 Cc 117 1713 24 276,00
95 Sălaj Mirşid Pop Gheorghe Mirşid nr. 23 Cc 82 2700 66 759,00
96 Sălaj Mirşid Pinte Rodica Mirşid intravilan Cc 125 1168 45 517,50
97 Sălaj Mirşid Babos Victoria Popeni Rat F 291/1 2602 44 35,42
98 Sălaj Mirşid Magdos Cornel Popeni Rat F 291/2 2600 46 37,03
99 Sălaj Mirşid Babos Lucretia Tintirim A 217 75N 1166 34 234,60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 Sălaj Mirşid Duma Doina Tintirim A 134 1221 25 172,50
101 Sălaj Mirşid Chis Floare Popeni intravilan Cc 159 2951 35 402,50
102 Sălaj Mirşid Cazacu Maria Popeni la Buca A 541 448N 5295 3 20,70
103 Sălaj Mirşid Catuna Dorel Mirşid nr. 63 Cc 84 9201 217 2495,50
104 Sălaj Mirşid Catuna Dorel Mirşid nr. 63 A 84 9201 19 131,10
105 Sălaj Mirşid Prodan Anastasia Mirşid nr. 63 Cc 85 1014 127 1460,50
106 Sălaj Mirşid Babos Lucretia Mirşid nr. 62 Cc 138 2976 2 23,00
107 Sălaj Mirşid Marian Alexandru Mirşid nr. 64 Cc 175 41/N/COL 2982 52 598,00
108 Sălaj Mirşid Jecan Danut Mirşid nr. 159 A 260/2 1957 27 186,30
109 Sălaj Mirşid Jecan Danut Mirşid nr. 159 Cc 260/1 4439 83 954,50
110 Sălaj Mirşid Terhes Ioan Popeni Racova F 153 5858 195 156,98
111 Sălaj Surduc Consiliul Local Surduc Tihau Şes A 5000 38 34,96
112 Sălaj Surduc Casuneanu Costel, Casuneanu Paulina Tihau Şes A 412 10169 31 28,52
113 Sălaj Surduc Matan Maria Tihau Şes A 2900 46 42,32
114 Sălaj Surduc Matan Maria Tihau Şes A 2900 44 40,48
115 Sălaj Surduc Varga Maria Tihau Şes A 1400 23 21,16
116 Sălaj Surduc Marin Ioan 1596 A 1596 5413 9 8,28
117 Sălaj Surduc Bot Gheorghe 1596 A 1596 4529 69 63,48
118 Sălaj Surduc Sina Victor 1596 A 1596 2839 65 59,80
119 Sălaj Surduc Nemeti Valentina, Serghedi Nicu 1596 A 1596 1417 29 26,68
120 Sălaj Surduc Martin Radu 1596 A 1596 2215 21 19,32
121 Sălaj Surduc Nore Ioan 1596 A 1596 1184 19 17,48
122 Sălaj Crişeni Pastor Iacob Crişeni nr. 179 Cc 708 754 1 17,25
123 Sălaj Crişeni Crisan Aurel Crişeni nr. 178 Cc 598/1 3100 1 17,25
124 Sălaj Crişeni S.C. Terec - S.R.L. Crişeni Cc 960 790/N 1073 6 103,50
125 Sălaj Crişeni Composesorat Crisana Patalau P 754 38584 56 51,52
126 Sălaj Crişeni Composesorat Crisana Peste deal P 50549 274365 36 33,12
127 Sălaj Crişeni Composesorat Crisana Peste deal P 50549 274365 2 1,84
128 Sălaj Crişeni Composesorat Crisana Pod Jibou P 748 742/N 39366 504 463,68
129 Sălaj Crişeni Composesorat Crisana Pod Jibou P 748 742/N 39366 20 18,40
TOTAL: 20.515 41.277,39

* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietari particulari“, numele proprietarilor va fi identificat ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 843/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 843 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 843/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu