E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 833 din 21 septembrie 2000

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 145/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Zirom"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din  4 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Hotararea Guvernului nr. 145/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Zirom", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 22 martie 1991, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Regia Autonoma "Zirom" are ca obiect principal de activitate fabricarea titanului si zirconiului pentru industria nuclearo-electrica, industria aeronautica, alte ramuri industriale si pentru microproductia de metale neferoase si feroase."
    2. Anexa nr. 1 la hotarare "Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome <<Zirom>>" se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Constantin Isbasoiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la
    Hotararea Guvernului nr. 145/1991)

                        REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Zirom"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Zirom", denumita in continuare regie autonoma, este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 2
    Sediul regiei autonome este in municipiul Giurgiu, zona industriala de vest, Sos. Sloboziei km 4.
    Art. 3
    Regia autonoma gestioneaza producerea titanului si a zirconiului in Romania, potrivit reglementarilor legale privind regimul materialelor strategice.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Regia autonoma are urmatorul obiect de activitate:
    a) producerea si comercializarea produselor din zirconiu, titan, aliajelor acestora si a altor produse chimico-metalurgice rezultate din procesele de fabricatie;
    b) producerea si comercializarea de produse metalurgice, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru a caror realizare sunt necesare tehnologiile si echipamentele regiei autonome;
    c) contractarea de lucrari si de prestari de servicii pentru prelucrarea avansata a produselor de zirconiu, titan si a aliajelor fabricate in instalatiile proprii, in vederea comercializarii;
    d) cercetarea, proiectarea si executia de lucrari si investitii proprii, de lucrari pentru mentinerea si dezvoltarea capacitatilor si pentru retehnologizare in domeniul fabricatiei zirconiului si titanului;
    e) pregatirea si perfectionarea personalului in domeniul sau de activitate, in sistemul invatamantului public;
    f) realizarea operatiunilor de import-export privind productia de zirconiu si titan (inclusiv in sistem barter si valorificarea produselor importate), utilaje, instalatii, combustibili, piese de schimb si materiale de intretinere pentru necesitatile regiei autonome;
    g) confectionarea si repararea utilajelor si echipamentelor proprii; efectuarea de transporturi tehnologice si uzinale, auto si pe calea ferata, precum si efectuarea de transporturi de marfa si de persoane in domeniul sau de activitate;
    h) desfasurarea de actiuni de cooperare economica internationala in domeniul zirconiului si titanului;
    i) realizarea de actiuni privind asigurarea conditiilor socioprofesionale si pentru protectia mediului;
    j) executarea de lucrari de constructii-montaj, conservare, intretinere si reparatii constructii;
    k) microproductie de echipamente, materiale metalurgice, piese de schimb;
    l) expertize, testari, consultanta, asistenta tehnica, in domeniul fabricatiei si comercializarii produselor metalurgice;
    m) desfasurarea programelor pentru reducerea impactului instalatiilor sale asupra mediului inconjurator, in limita nivelului tehnic al acestora, si pentru reducerea noxelor;
    n) aprovizionare tehnico-materiala necesara pentru desfasurarea activitatilor proprii;
    o) administrarea si vanzarea de locuinte, spatii de cazare pentru personalul propriu;
    p) elaborarea de standarde si norme, editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatilor pe care le desfasoara;
    q) participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale;
    r) contractarea de alte lucrari si servicii legate de obiectul sau de activitate, in conditiile legii.
    Art. 5
    Modificarea obiectului de activitate al regiei autonome se face numai prin hotarare a Guvernului.
    Art. 6
    In realizarea obiectului sau de activitate regia autonoma exercita urmatoarele atributii principale:
    a) fundamenteaza elementele necesare pentru stabilirea volumului de productie realizat, pe baza comenzilor, in conditiile asigurarii bazei materiale;
    b) fundamenteaza elementele necesare pentru negocierea cu reprezentantii statului a cheltuielilor de productie, a preturilor de livrare si a nivelului subventiilor, atunci cand este cazul;
    c) asigura programarea si urmarirea productiei;
    d) urmareste conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protectiei oamenilor, cladirilor, utilajelor si echipamentelor;
    e) studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materii prime si materiale, precum si pentru desfacerea produselor;
    f) asigura aprovizionarea tehnico-materiala, cercetarea, proiectarea si executia pentru investitiile noi, precum si pentru modernizarea celor existente;
    g) asigura documentatia tehnico-economica pentru mentinerea in exploatare a capacitatilor de productie si dezvoltarea de noi capacitati si aprobarea acestora conform legii;
    h) asigura finantarea lucrarilor de investitii potrivit legii;
    i) pregateste documentatia in vederea organizarii de licitatii, in conformitate cu prevederile legale, pentru lucrarile de mentinere si dezvoltare a diferitelor capacitati de productie;
    j) asigura, impreuna cu furnizorii generali si de specialitate, masurile necesare pentru realizarea investitiilor noi, mentinerea si dezvoltarea capacitatilor de productie;
    k) realizeaza importul de tehnologii si licente pentru modernizarea capacitatilor existente, precum si pentru obiectivele noi;
    l) initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine, potrivit reglementarilor legale privind regimul materialelor strategice;
    m) programeaza si coordoneaza activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si echipamentelor, precum si distribuirea mijloacelor si fortei de munca, in functie de necesitati;
    n) fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a activitatii proprii;
    o) realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor de buget de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora, elaborarea propunerilor privind destinatia profitului, potrivit legii;
    p) efectueaza direct operatiuni de comert exterior, cu respectarea reglementarilor legale privind regimul materialelor strategice, organizandu-si compartimente specializate de import-export, marketing si conjunctura.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 7
    Patrimoniul regiei autonome este de 23.306.886 mii lei, in conformitate cu datele din evidenta contabila la data de 31 decembrie 1999.
    Art. 8
    (1) Regia autonoma administreaza bunurile incredintate, care constituie proprietate publica, cu diligenta unui bun proprietar.
    (2) In exercitarea dreptului de proprietate, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul sau, altele decat cele proprietate publica, si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    (3) Patrimoniul regiei autonome poate fi modificat conform reglementarilor legale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a regiei autonome se aproba de consiliul de administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie poate aproba si infiintarea de subunitati fara personalitate juridica in structura regiei autonome.
    (2) Consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile din structura regiei autonome, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei autonome, in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice obiectului de activitate al acesteia.
    (3) Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei autonome si structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 10
    (1) Subunitatile din structura regiei autonome au atributiile stabilite de consiliul de administratie, cu urmatoarele limitari:
    - nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul de stat;
    - nu pot efectua operatiuni de comert exterior.
    (2) Subunitatile din structura regiei autonome raspund in fata consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de imputernicire.
    Art. 11
    (1) Regia autonoma are in structura functionala si de productie directii, servicii, birouri, compartimente, respectiv uzine, sectii, laboratoare si ateliere.
    (2) Normele de structura pentru directii, servicii, birouri si compartimente, precum si criteriile de organizare si organele de conducere pentru subunitatile din structura regiei autonome se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 12
    Atributiile directiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor, uzinelor, sectiilor, atelierelor si laboratoarelor din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 13
    Conducerea regiei autonome se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Art. 14
    Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului industriei si comertului si este format din 7 membri, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al regiei autonome - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Industriei si Comertului;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specializati in domeniul de activitate al regiei autonome.
    Art. 15
    (1) O persoana nu poate sa faca parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie sau sa participe la societati comerciale cu care regia autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    (2) Jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau directorul general poate propune ministrului de resort inlocuirea unor membri din consiliul de administratie care desfasoara o activitate necorespunzatoare.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, talharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului public sau privat, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva, precum si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 17
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare.
    Art. 18
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) aproba conceptia si strategia de dezvoltare a regiei autonome;
    b) aproba structura organizatorica si functionala a regiei autonome;
    c) aproba programele de productie in corelare cu cererile consumatorilor si cu resursele de energie primara alocate;
    d) hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza sa fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la buget;
    e) propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome. In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune inaintarea spre aprobare a documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente;
    g) stabileste si defalcheaza subventiile necesare de la bugetul de stat pe destinatii;
    h) stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora;
    i) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu al regiei autonome;
    j) aproba instrainarea de bunuri mobile apartinand regiei autonome, in limita prevederilor legale;
    k) aproba utilizarea fondului valutar;
    l) aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    m) asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    n) aproba statutul personalului regiei autonome;
    o) stabileste nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    p) decide asupra oricaror alte probleme privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 19
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 20
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material, pe baza de contract.
    Art. 21
    Anual consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriei si Comertului un raport asupra activitatii desfasurate in perioada expirata si programul de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    (1) Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu organele administratiei publice, precum si cu persoanele fizice sau juridice.
    (2) Angajarea, numirea, incadrarea si revocarea in functii, transferul si concedierea personalului salariat al regiei autonome se fac prin decizie a directorului general, prin care se incheie, se modifica sau se stinge raportul juridic de munca.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli; administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 23
    Regia autonoma intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici.
    Art. 24
    Veniturile si cheltuielile regiei autonome se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar care se aproba de Guvern, cu avizul Ministerului Industriei si Comertului si al Ministerului Finantelor, potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Regia autonoma isi acopera din veniturile realizate toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute sa fie suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva si a celorlalte cheltuieli prevazute de lege.
    (2) Profitul net al regiei autonome se utilizeaza pentru stimularea salariatilor in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pentru constituirea de resurse proprii de finantare, iar cota prevazuta de lege se varsa la bugetul de stat.
    (3) Regia autonoma poate beneficia de subventii si alocatii de capital pentru investitii in conditiile prevazute de lege.
    Art. 26
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an mijloacele financiare ale regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la banci in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent sau poate emite titluri negociabile pe piata, conform prevederilor legale.
    (2) Categoriile de titluri negociabile sunt cele stabilite de lege.
    Art. 27
    (1) Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza sa fie realizate, in limita competentelor care ii sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
    (2) In cazul investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat, regia autonoma are obligatia ca, in executarea bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca in baza reglementarilor legale privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite in vederea realizarii de investitii se face cu respectarea prevederilor legale privind avizul prealabil al Ministerului Finantelor si aprobarea ministerului de resort.
    Art. 28
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la Trezoreria statului si la banci cu sediul in Romania.
    Art. 29
    Regia autonoma isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 30
    Relatiile comerciale ale regiei autonome cu persoanele juridice si fizice se desfasoara pe baze contractuale, cu stabilirea clauzelor asiguratorii, termene si penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale.
    Art. 31
    (1) Preturile de livrare ale produselor, lucrarilor si serviciilor executate de regia autonoma se stabilesc prin contract si decurg din actiunea conjugata a cererii si ofertei, cu asigurarea prin aceasta a functionarii regiei autonome pe principiul eficientei economice si cu incadrarea intr-o disciplina financiara stricta.
    (2) Preturile si tarifele produselor si serviciilor subventionate sau ale celor de interes public, potrivit legii, executate de regia autonoma, sunt supuse controlului instituit de Guvern.
    Art. 32
    (1) Contractarea de livrari de bunuri, lucrari si servicii necesare regiei autonome se va face pe baza de licitatie publica si potrivit reglementarilor privind regimul materialelor strategice.
    (2) In cazul angajarii raspunderii contractuale a regiei autonome creditorii pot cere executarea silita numai asupra bunurilor proprietatea regiei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Litigiile de orice fel in care este implicata regia autonoma sunt de competenta instantelor judecatoresti potrivit legii, daca nu au putut fi rezolvate pe cale amiabila.
    Art. 34
    Prezentul regulament se completeaza cu reglementarile legale in vigoare privind activitatea regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 833/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 833 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu