Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.816 din 02.11.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 07 noiembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)trecerea la restanţă a finanţării garantate - declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate în conformitate cu normele interne ale finanţatorului ca urmare a producerii riscului de credit, prin desfiinţarea beneficiului graficului de rambursare a finanţării garantate şi notificarea adresată beneficiarului de a plăti soldul principalului nerambursat, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului încheiat cu finanţatorul. 2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, după ce M.F.P. a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei. 3. La articolul 19, după alin eatul (2) se introduc şase noi alineate , alin. (3)-(8), cu următorul cuprins:
(3) Suma încasată de M.F.P., prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (2), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(4) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia ca finanţatorul să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea integrală a finanţării garantate restante în cadrul Programului. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul M.F.P. se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.(5) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (4) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea finanţatorului M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Finanţatorul poate depune cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 22 pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.(6) În situaţia valorificării autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea autoturismului avariat, beneficiarul/asiguratorul, după caz, virează sumele încasate către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (2), sau după caz, către finanţator în condiţiile alin. (4) sau (5), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţelor/ei rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei.(7) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (6), finanţatorul are obligaţia înştiinţării F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul M.F.P. deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(8) Dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M., acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (7) şi data încasării lor. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M. şi transmis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, M.F.P. informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (7) şi data încasării lor. 4. La articolul 22 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)extrasul contului de credit al beneficiarului şi/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, serviciul datoriei aferent principalului, precum şi, după caz, modalitatea de utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanţator de la asigurator în condiţiile art. 19 alin. (5), respectiv a sumelor rezultate din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale în condiţiile art. 19 alin. (6), în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.
Articolul II Cererile de despăgubire aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore BorcSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 816/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 816 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 816/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu