Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.816 din 02.11.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 07 noiembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)trecerea la restanţă a finanţării garantate - declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate în conformitate cu normele interne ale finanţatorului ca urmare a producerii riscului de credit, prin desfiinţarea beneficiului graficului de rambursare a finanţării garantate şi notificarea adresată beneficiarului de a plăti soldul principalului nerambursat, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului încheiat cu finanţatorul. 2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, după ce M.F.P. a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei. 3. La articolul 19, după alin eatul (2) se introduc şase noi alineate , alin. (3)-(8), cu următorul cuprins:
(3) Suma încasată de M.F.P., prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (2), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(4) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia ca finanţatorul să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea integrală a finanţării garantate restante în cadrul Programului. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul M.F.P. se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.(5) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (4) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea finanţatorului M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Finanţatorul poate depune cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 22 pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.(6) În situaţia valorificării autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea autoturismului avariat, beneficiarul/asiguratorul, după caz, virează sumele încasate către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (2), sau după caz, către finanţator în condiţiile alin. (4) sau (5), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţelor/ei rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei.(7) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (6), finanţatorul are obligaţia înştiinţării F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul M.F.P. deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(8) Dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M., acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (7) şi data încasării lor. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M. şi transmis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, M.F.P. informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (7) şi data încasării lor. 4. La articolul 22 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)extrasul contului de credit al beneficiarului şi/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, serviciul datoriei aferent principalului, precum şi, după caz, modalitatea de utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanţator de la asigurator în condiţiile art. 19 alin. (5), respectiv a sumelor rezultate din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale în condiţiile art. 19 alin. (6), în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.
Articolul II Cererile de despăgubire aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore BorcSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 816/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 816 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 816/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu