Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.81 din 15.02.2019

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 18 februarie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU, VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Zsombor Vajda ANEXĂPROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

Nr. crt. Termenul de realizare a acţiunii, prevăzut de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea acţiunii Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea Modalitatea de realizare a acţiunii
0 1 2 3 4
1. Cu cel puţin 90 de zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 26 februarie 2019 Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoştinţă publică a zilei de referinţă Guvernul Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
2. Cu două zile înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de: 1 martie 2019 Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie În scris şi prin mass-media
3. În termen de 5 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 2 martie 2019 Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie in Biroul Electoral Central Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
0 1 2 3 4
4. În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de: 3 martie 2019 Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia Judecătorii desemnaţi în Biroul Electoral Central Prin vot secret
5. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 4 martie 2019 Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic şi al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European Preşedintele Biroului Electoral Central Proces-verbal
6. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 6 martie 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi În scris
7. În termen de 48 de ore de la înfiinţarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 6 martie 2019 Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianţe electorale Partidele politice componente ale alianţei În scris
8. În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului, cel mai târziu la data de: 7 martie 2019 Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale Biroul Electoral Central Prin decizie pronunţată în şedinţă publică
9. În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 7 martie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre definitivă
10. În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale, cel mai târziu la data de: 8 martie 2019 Art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale Orice persoană fizică sau juridică interesată În scris
11. În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale, cel mai târziu la data de: 8 martie 2019 Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale Semnatarii protocolului În scris
12. În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor, cel mai târziu la data de: 9 martie 2019 Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Hotărâre definitivă
13. În cel mult 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a zilei de referinţă 12 martie 2019 Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură, a modelului certificatului doveditor al alegerii Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
14. În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 27 martie 2019 Art. 39 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea regulilor de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European Consiliul Naţional al Audiovizualului Prin decizie
0 1 2 3 4
15. Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de: 27 martie 2019 Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate Preşedintele tribunalului Prin publicare în presă
16. Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 27 martie 2019 Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Asigurarea sediului şi dotarea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate Instituirea măsurilor de pază şi protecţie la sediile birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate Prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii împreună cu prefecţii Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Interne
17. Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 28 martie 2019 Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Depunerea cererilor de înscriere în listele electorale speciale Cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România Cerere scrisă adresată primarului localităţii de domiciliu sau de reşedinţă
18. Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 28 martie 2019 Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau candidaţii independenţi În scris
19. Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referinţă: 28 martie 2019, ora 24,00 Art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Depunerea şi înregistrarea candidaturilor Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, alianţele electorale şi candidaţii independenţi În scris la Biroul Electoral Central
20. Cu 60 de zile înainte de ziua de referinţă 28 martie 2019 Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Desemnarea judecătorilor în biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate Preşedintele tribunalului În şedinţă publică, prin tragere la sorţi, direct pe funcţii
21. În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, cel mai târziu la data de: 29 martie 2019 Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Înaintarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a declaraţiilor pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia Biroul Electoral Central În scris
22. În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral 29 martie 2019 Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente Autoritatea Electorală Permanentă Hotărâre
23. În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 29 martie 2019 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoştinţa publică a listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente Biroul Electoral Central Prin afişare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la sediul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune
0 1 2 3 4
24. În termen de 24 de ore de la comunicarea semnelor electorale, dar nu mai târziu de 29 martie 2019 Art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Pronunţarea asupra admiterii sau respingerii semnelor electorale Biroul Electoral Central Prin decizie
25. În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de: 30 martie 2019 Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii privind admiterea sau respingerea semnelor electorale Persoanele interesate În scris
26. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral, cel mai târziu la data de: 30 martie 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi În scris
27. În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 31 martie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
28. În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 31 martie 2019 Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor privind admiterea sau respingerea semnelor electorale Tribunalul Bucureşti Prin hotărâre definitivă
29. În cel mult 24 de ore de la pronunţare, cel mai târziu la data de: 1 aprilie 2019 Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către contestatari şi Biroul Electoral Central a hotărârii pronunţate asupra contestaţiei împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a semnelor electorale Tribunalul Bucureşti În scris
30. A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) sau, după caz, a termenului prevăzut la. art. 43 alin. (7), cel mai târziu la data de: 30 martie 2019 sau, după caz, 1 aprilie 2019 Art. 43 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale admise Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea I
31. În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială, cel mai târziu la data de: 6 aprilie 2019 Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către solicitant a răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială Primarii În scris
32. În termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 6 aprilie 2019 Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Admiterea sau respingerea candidaturilor Biroul Electoral Central Prin decizie
33. În termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar, cel mai târziu la data de: 7 aprilie 2019 Art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unui exemplar al dosarului de candidatură al persoanei eligibile comunitar Biroul Electoral Central În scris
34. După primirea răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de întâmpinări privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale Cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România În scris, la primarul unităţii-administrativ-teritoriale
0 1 2 3 4
35. În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea întâmpinărilor privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale Primarii Prin dispoziţie
36. În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziţiei primarului Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la soluţionarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale Cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România În scris, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România
37. În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestaţiei Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Pronunţarea asupra contestaţiilor privind soluţionarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale Judecătoria Prin hotărâre
38. Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referinţă, cel mai târziu la data de: 12 aprilie 2019 Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii privind admiterea sau respingerea candidaturilor Alegătorii resortisanţi, alegătorii comunitari, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale În scris
39. În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 13 aprilie 2019 Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Tribunalul Bucureşti Prin hotărâre
40. În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii de către Tribunalul Bucureşti, cel mai târziu la data de: 14 aprilie 2019 Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Declararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti asupra contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Alegătorii resortisanţi, alegătorii comunitari, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale În scris
41. În termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de apel, cel mai târziu la data de: 15 aprilie 2019 Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea apelului asupra contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Curtea de Apel Bucureşti Prin hotărâre definitivă
42. Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 15 aprilie 2019 Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Solicitarea de acordare a timpilor de antenă Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune
43. În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4), cel mai târziu la data de: 16 aprilie 2019 Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Rămânerea definitivă a candidaturilor Biroul Electoral Central Proces-verbal Candidaturile definitive sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum şi prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune.
44. După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 17 aprilie 2019 Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au depus liste de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi Biroul Electoral Central Prin tragere la sorţi Candidaţii independenţi se trec la sfârşitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.
0 1 2 3 4
45. În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 17 aprilie 2019 Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European, care vor face parte din Biroul Electoral Central Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European În scris
46. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de: 18 aprilie 2019 Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European Preşedintele Biroului Electoral Central Prin tragere la sorţi
47. În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 18 aprilie 2019 Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune
48. În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 18 aprilie 2019 Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoştinţa publică a declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina de internet proprie
49. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 20 aprilie 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi În scris
50. În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 21 aprilie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre definitivă
51. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de: 26 aprilie 2019 Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral Primarii Prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei
52. Cu cel puţin 30 de zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 27 aprilie 2019 Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoţite de copiile documentelor de identitate Primarii În scris
53. Cu cel puţin 30 de zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 27 aprilie 2019 Art. 34 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 Aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora Aducerea la cunoştinţa publică a numerotării fiecărei secţii de votare din străinătate, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării Primarii, cu sprijinul prefecţilor Ministrul afacerilor externe Prin publicaţii în care se indică şi locul de desfăşurare a votării Prin ordin
0 1 2 3 4
54. Cu 30 de zile înainte de ziua de referinţă: 27 aprilie 2019 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
55. Cu cel puţin 20 de zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 7 mai 2019 Art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi cu avizul consultativ al Autorităţii Electorale Permanente Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
56. Cu 48 de ore înainte de desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora: 10 mai 2019 Art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care va avea loc tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora Autoritatea Electorală Permanentă Prin orice mijloc de comunicare
57. Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de: 11 mai 2019 Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a numelui şi prenumelui reprezentanţilor care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv din biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri În scris
58. Cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă, cel mai târziu la data de: 12 mai 2019 Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri Preşedintele biroului electoral Proces-verbal
59. Cu cel puţin 15 zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu înaintea datei imprimării buletinelor de vot: 12 mai 2019 Art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central Regia Autonomă „Monitorul Oficial" Proces-verbal
60. Cu 15 zile înainte de ziua de referinţă: 12 mai 2019 Art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora Autoritatea Electorală Permanentă Prin tragere la sorţi
61. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de: 14 mai 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi În scris
0 1 2 3 4
62. Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de: 14 mai 2019 Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a numelui şi prenumelui reprezentanţilor care vor face parte din biroul electoral judeţean, din biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv din biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European În scris
63. În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de: 14 mai 2019 Art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora Autoritatea Electorală Permanentă În scris
64. În cel mult 2 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de: 15 mai 2019 Art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, a listei reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în birourile electorale ale secţiilor de votare Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri În scris, sub formă de tabel
65. În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 15 mai 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
66. În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 26 alin. (3), cel mai târziu la data de: 16 mai 2019 Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu are membri în Parlamentul European Preşedintele biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti ori al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate Prin tragere la sorţi
67. Până cel mai târziu la data de: 16 mai 2019 Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare Primarii, cu sprijinul prefecţilor
68. În 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de: 17 mai 2019 Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea Preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral judeţean sau în biroul electoral al sectorului respectiv Proces-verbal
0 1 2 3 4
69. Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare: 17 mai 2019 Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data naşterii şi domiciliul, precum şi secţia de votare la care au fost arondaţi, pe suport electronic sau hârtie Primarul La cererea şi pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau suport hârtie
70. Cu cel puţin 10 zile înainte de ziua de referinţă, cel mai târziu la data de: 17 mai 2019 Art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 Imprimarea buletinelor de vot Regia Autonomă „Monitorul Oficial"
71. Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă: 17 mai 2019 Art. 15 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT" Regia Autonomă „Monetăria Statului"
72. Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă: 17 mai 2019 Art. 15 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 Confecţionarea timbrelor autocolante Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.
73. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de: 18 mai 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu are membri în Parlamentul European Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi În scris
74. În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 19 mai 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu are membri în Parlamentul European Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
75. Cu cel puţin 5 zile înainte de ziua de referinţă, cel mai târziu la data de: 22 mai 2019 Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale Autoritatea Electorală Permanentă În scris
0 1 2 3 4
76. După primirea tabelului de la Autoritatea Electorală Permanentă Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe În scris
77. În 2 zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de: 23 mai 2019 Art. 29 alin. (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către primari a componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare Preşedintele biroului electoral judeţean, sau, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul prefecţilor În scris
78. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de: 24 mai 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi În scris
79. Până cel mai târziu cu 3 zile înaintea zilei de referinţă, cel mai târziu la data de: 24 mai 2019 Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare şi art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare Întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare Primarii
80. Cel mai târziu cu 2 zile înaintea zilei de referinţă: 25 mai 2019 Art. 44 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT", a listelor electorale, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral Ministerul Afacerilor Externe Pe bază de proces-verbal
81. În preziua zilei de referinţă: 25 mai 2019, ora 7,00 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
82. În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de: 25 mai 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea contestaţiilor formulate cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare Biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti Prin decizie definitivă
83. În preziua zilei de referinţă: 25 mai 2019 Art. 44 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate Preşedintele biroului electoral Proces-verbal
84. În ajunul zilei de referinţă: 25 mai 2019, ora 18,00 Art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia Se încheie proces-verbal
0 1 2 3 4
85. În ziua de referinţă: 26 mai 2019, ora 6,00 Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente, listele electorale speciale, precum şi a numărului ştampilelor cu menţiunea „VOTAT"; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a observatorilor Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.
86. În ziua de referinţă: 26 mai 2019, ora 7,00 Art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCEPEREA VOTĂRII
87. În ziua de referinţă: 26 mai 2019, ora 21,00 Art. 46 alin. (1) şi art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCHIDEREA VOTĂRII Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.
88. În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării: 27 mai 2019 Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale Înaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de listele electorale utilizate în secţia de votare Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată
89. În cel mult 24 de ore de la primirea de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare Misiunile diplomatice şi consulatele Prin mijloace electronice
90. În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de: 27 mai 2019, ora 21,00 Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum şi candidaţii independenţi Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central
91. În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, cel mai târziu la data de: 27 mai 2019 Art. 49 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea Transmiterea unei copii, contrasemnate şi ştampilate, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, la Tribunalul Bucureşti Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate Cu pază înarmată
92. În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare: 29 mai 2019 Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean sau, după caz, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti Biroul electoral judeţean sau, după caz, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

0 1 2 3 4
93. În cel mult 48 de ore de la înregistrarea la Biroul Electoral Central a cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală: cel mai târziu până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I: 29 mai 2019, ora 21,00 Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală Biroul Electoral Central Prin decizie
94. După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti Art. 52 alin. (1)-(3) şi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Calcularea pragului electoral şi a coeficientului electoral şi stabilirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate Aducerea la cunoştinţa publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a candidaţilor independenţi care au întrunit coeficientul electoral Repartizarea mandatelor prin metoda d’Hondt Înmânarea certificatului constatator al alegerii candidaţilor aleşi Biroul Electoral Central Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului Procesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.
95. După soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală şi centralizarea rezultatului alegerilor Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul Electoral CentralSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 81/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 81 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 81/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu