Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.802 din 17.09.2014

privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 23 septembrie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Se aprobă închirierea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau a unor părţi din acestea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Articolul 2 (1) Contractele de închiriere se încheie de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condiţiile legii.(2) În contractele încheiate se prevăd în mod obligatoriu clauze asigurătorii în vederea susţinerii de către locatar a cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere a bunurilor închiriate.(3) Veniturile rezultate din închiriere se virează integral la bugetul de stat.(4) În contractul de închiriere încheiat pentru bunul imobil cu nr. MFP 37422 din anexă se va insera o clauză privind menţinerea unui drept de acces pentru utilizatorul construcţiei situate pe terenul ce face obiectul contractului de închiriere.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care pot fi închiriate

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Administratorul bunului (CUI, denumire) Descrierea tehnică a imobilului Suprafaţa propusă pentru închiriere
1 2 3 4 5 6 7
26103 8.29.08 Clădire sediu ORSA jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 7 4283511/ANARZ Sc= 415,6 mp; Sd = 1.235 mp; Scurte = 191 mp, cărămidă Sc = 103 mp
26104 8.29.08 Sediu PIAV Pietreni jud. Vâlcea, com. Costeşti, satul Pietreni 4283511/ANARZ Sc = 16 mp; cărămidă Integral
26370 8.28.10 Clădire jud. Prahova, oraşul Breaza 4283511/ANARZ Sc = 32 mp; Sd = 32 mp; Scurte = 90 mp; cărămidă, plăci azbociment Integral
1 2 3 4 5 6 7
26371 8.29.08 Clădire ORSA jud. Prahova, municipiul Câmpina, str. Dimitrie Bolintineanu 4283511/ANARZ Sc = 32 mp; Sd = 32 mp; cărămidă, plăci azbociment Integral
26974 8.28.10 Sediu OARZ - CTARZ Târgu Bujor jud. Galaţi, oraşul Târgu Bujor 4283511/ANARZ Sc = 192,19 mp; S totală = 748,58 mp Integral
27136 8.28.10 Gheţărie - UARZ jud. Tulcea, Tulcea, str. Mahmudiei nr. 164 4283511/ANARZ Sc = 50 mp; piatră, beton Integral
27142 8.27.07 Saivan ovine - UARZ jud. Tulcea, Tulcea, str. Mahmudiei nr. 164 4283511/ANARZ Sc = 240 mp; azbociment; 280 cap. ovine Integral
27143 8.27.07 Saivan ovine - UARZ jud. Tulcea, Tulcea, str. Mahmudiei nr. 164 4283511/ANARZ Sc = 240 mp; azbociment; 280 cap. ovine Integral
27159 8.29.08 Pavilion tehnic adm. UARZ Botoşani jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 240 mp; Sd = 480 mp; Scurte = 18.200 mp; cărămidă Integral
27160 8.28.03 Laborator seminalog jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 100 mp; P+1; Sd = 200 mp; cărămidă Sc = 70 mp
27162 8.27.07 Grajd tauri jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 506 mp; cărămidă Integral
27164 8.27.07 Saivan oi 500 cap. jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 688mp; cărămidă Integral
27165 8.27.07 Saivan 800 cap. jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 952 mp; cărămidă Integral
27168 8.28.13 Magazie jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 180 mp; cărămidă Integral
27169 8.28.10 Magazie furaje jud. Botoşani; Botoşani, aleea Albina nr. 19 4283511/ANARZ Sc = 15 mp; cărămidă Integral
27179 8.27.07 Saivan cărămidă CRSA Săveni, lot Vlăsineşti jud. Botoşani; oraşul Săveni 4283511/ANARZ Sc = 138 mp; Scurte = 200 mp; cărămidă Integral
27180 8.28.10 Magazie cereale lot Vlăsineşti jud. Botoşani; oraşul Săveni 4283511/ANARZ Sc = 78 mp; cărămidă Integral
27181 8.29.08 Pavilion tehnic adm. CRSA Truşeşti jud. Botoşani; com. Truşeşti 4283511/ANARZ Sc = 125,30 mp; Scurte = 2.200 mp Sc = 35 mp; Scurte = 1.100 mp
27182 8.27.07 Grajd cu garaj jud. Botoşani; com. Truşeşti 4283511/ANARZ Sc = 128,9 mp; cărămidă Sc = 59 mp
27189 8.28.10 Clădire sediu OARZ Ciocăneşti jud. Călăraşi; com. Ciocăneşti 4283511/ANARZ Sc = Sd = 745 mp; P; Scurte = 8.506 mp; cărămidă Integral
27190 8.28.10 Clădire sediu OARZ Lehliu jud. Călăraşi; oraşul Lehliu Gară, satul Răzvani 4283511/ANARZ Sc = 103 mp; P; Scurte = 3.672 mp; cărămidă Integral
27463 8.28.08 Clădire administrat. jud. Maramureş, oraşul Şomcuta 4283511/ANARZ Sc = 145 mp; cărămidă; Scurte = 200 mp Integral
27470 8.28.13 Magazie jud. Maramureş, municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 25 4283511/ANARZ Sc = 54 mp; lemn; Scurte = 150 mp Integral
1 2 3 4 5 6 7
27473 8.28.13 Magazie şi garaje jud. Maramureş, municipiul Baia Mare, Str. Victoriei nr. 149 4283511/ANARZ Sc = 385 mp Sc = 70 mp
27903 8.28.08 Hală recoltare, laboratoare, pavilion administrativ jud. Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3 4283511/ANARZ Sc = 889,6 mp; P; Scurte = 21.029 mp; beton, cărămidă, planşeu prefabricate Sc = 278 mp
27904 8.27.07 Grajd de vară jud. Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3 4283511/ANARZ Sc = 300 mp; bolţari, acoperit cu placi azbociment Integral
27906 8.28.12 Grup social familişti jud. Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3 4283511/ANARZ Sc = 190 mp; P; beton, cărămidă, prefabricate locuinţe pentru familişti Integral
27907 8.28.12 Grup social nefamilişti jud. Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3 4283511/ANARZ Sc = 144 mp; P; beton, cărămidă; prefabricate locuinţe pentru nefamilişti Sc = 68 mp
27913 8.28.10 Şopron deschis jud. Arad, oraşul Lipova, Calea Ardealului nr. 446 4283511/ANARZ Sc = 60 mp; lemn, ţiglă Integral
27915 8.29.08 Clădire ORSA Criş (sală de recoltare, laborator, birou) jud. Arad, oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 155A 4283511/ANARZ Sc = 320 mp; P; Scurte = 16.357 mp; cărămidă, lemn, ţiglă Sc = 57 mp
27917 8.27.07 Saivan de oi - adăpost pentru 500 capete oi jud. Arad, oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 155A 4283511/ANARZ Sc = 630 mp; cărămidă, lemn, plăci azbociment Integral
27999 8.28.03 Laborator însămânţări artificiale UARZ Satu Mare jud. Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei 4283511/ANARZ Sc = 112 mp; P; cărămidă; Scurte = 60 mp Sc = 70 mp
28263 8.27.07 Saivan berbeci nr. 1 jud. Vaslui; municipiul Vaslui, str. Cuza Vodă nr. 41 4283511/ANARZ Sc = 825 mp; schelet metalic acoperit cu azbest Integral
28264 8.27.07 Saivan berbeci nr. 2, laborator jud. Vaslui; municipiul Vaslui, str. Cuza Vodă nr. 41 4283511/ANARZ Sc = 385 mp; schelet metalic acoperit cu azbest Integral
28270 8.27.07 Adăpost vieri jud. Vaslui; municipiul Huşi, str. Albiţa nr. 16 4283511/ANARZ Sc = 70 mp; cărămidă Integral
34536 8.28.10 Cl. ORSA Băiculeşti jud. Argeş; com. Băiculeşti 4283511/ANARZ Sc = 347 mp; Sd = 347 mp; Scurte = 3.834 mp Integral
34537 8.28.10 Clădire PRSA Băiculeşti jud. Argeş; com. Băiculeşti 4283511/ANARZ Sc = 63,5 mp; Sd = 63,5 mp; Scurte = 263 mp Integral
34538 8.28.10 Clădire PRSA Tutana jud. Argeş; com. Băiculeşti 4283511/ANARZ Sc = 23 mp; Sd = 23 mp Integral
34542 8.28.08 Garaj mas. Băiculeşti jud. Argeş; com. Băiculeşti 4283511/ANARZ Sc = 35,4 mp; Sd = 35,4 mp Integral
34543 8.28.10 Clădire PRSA Mihăieşti jud. Argeş; com. Mihăeşti 4283511/ANARZ Sc = 182 mp; Sd = 182 mp; Scurte = 2.045 mp Integral
34544 8.28.08 Clădire garaj Mihăieşti jud. Argeş; com. Mihăeşti 4283511/ANARZ Sc = 116,56 mp; Sd = 116,56 mp; Scurte = 116,56 mp Integral
1 2 3 4 5 6 7
34549 8.28.10 Clădire PRSA Săpata de Sus jud. Argeş; com. Săpata 4283511/ANARZ Sc = 80 mp; Sd = 80 mp; Scurte = 80 mp Integral
35015 8.28.10 Clădire ORSA + anexe (grajd, magazie, dep. combustibil, fânar, rampă, magazie) jud. Harghita; municipiul Miercurea-Ciuc, str. Jigodin nr. 60 4283511/ANARZ Scsediu = 873 mp; P + 1, Sd = 1.126 mp; Steren = 15.327 mp; piatră şi cărămidă; Sc anexe = 2.393 mp Sc anexe = 1.705 mp
35025 8.28.10 Clădire CTAR + anexe (garaj, remiză, rampă, decantor, stand însămânţare) jud. Harghita; municipiul Gheorghieni, Str. Stadionului nr. 3 4283511/ANARZ Sc = Sd = 90,45 mp; parter; Steren = 185 mp; Scanexe = 46 mp; cărămidă Sc anexe = 9 mp
35899 8.28.03 Clădire laborator jud. Buzău; municipiul Buzău, Str. Gradinelor 4283511/ANARZ Sc = 136 mp Sc = 30 mp
35900 8.28.12 Pavilion locuinţă de serviciu jud. Buzău; municipiul Buzău, Str. Gradinelor 4283511/ANARZ Sc = 264 mp; cărămidă Sc = 50 mp
35917 8.27.07 Saivane oi jud. Buzău, oraşul Pătârlagele 4283511/ANARZ Sc = 1.002 mp Sc = 340 mp
35921 8.27.07 Saivane oi jud. Buzău, com. Poşta Câlnău 4283511/ANARZ Sc = 596 mp; zidărie Sc = 340 mp
37030 8.29.08 Clădire administrativă ORSA jud. Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 4A 4283511/ANARZ Sc = 143 mp; Sd = 143 mp; P; Scurte = 1.249 mp; cărămidă, beton+lemn Integral
37031 8.28.10 Clădire prelucrare subproduse jud. Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Eudoxiu Hurmuzachi 4283511/ANARZ Sc = 199 mp; P+1; Sd = 205 mp; Scurte = 240 mp; cărămidă, beton+lemn Integral
37046 8.27.07 Grajd tauri jud. Suceava, satul Slătioara; G Slătioara; nr. 31 4283511/ANARZ Sc = 415 mp, cărămidă, beton+lemn Sc = 20 mp
37184 8.28.03 Laborator CTAR Calafat jud. Dolj, municipiul Calafat, str. Traian nr. 49 4283511/ANARZ Sc = 7 mp; Sd = 10 mp Integral
37185 8.28.10 Sediu CTAR Bechet jud. Dolj, oraşul Bechet 4283511/ANARZ Sd = 35 mp; Scurte = 300 mp Integral
37186 8.27.07 Grajd Segarcea jud. Dolj, oraşul Segarcea 4283511/ANARZ Sc = 30 mp; P; Sd = 35 mp; cărămidă Integral
37188 8.27.07 Grajd Calafat jud. Dolj, municipiul Calafat, str. Traian nr. 48 4283511/ANARZ Sc = 12 mp; Sd = 15 mp Integral
37190 8.28.10 Sediu PIAV Gângiova jud. Dolj, com. Gângiova 4283511/ANARZ Sc = 60 mp; P; Sd = 81 mp; Scurte = 800 mp; cărămidă Integral
37192 8.27.07 Saivan Calafat jud. Dolj, municipiul Calafat, str. Traian nr. 49 4283511/ANARZ Sc = 50 mp; Sd = 65 mp Integral
37197 8.28.10 Magazie furaje jud. Dolj, municipiul Băileşti, st. Mărăşeşti nr. 3A 4283511/ANARZ Sc = 7 mp; Sd = 9 mp Integral
1 2 3 4 5 6 7
37200 8.28.10 Magazie lemn jud. Dolj, oraşul Craiova, str. Popoveni 4283511/ANARZ Sc = 15 mp; Sd = 20 mp Integral
37422 8.28.03 Lab. rec. mat. seminal + reţele electrice + alei tehnologice jud. Bihor, municipiul Oradea, Calea Borşului 4283511/ANARZ Sc = 200 mp; P+1; Sd = 380 mp; Scurte = 9.924 mp S curte = 9.924 mp
37426 8.29.08 CTARZ Beiuş sediu + gard jud. Bihor, municipiul Beiuş, str. Târgul Mare 4283511/ANARZ Sc = 100 mp; Scurte = 1.190 mp; bir. lab. Integral
37427 8.29.08 CTARZ Salonta sediu jud. Bihor, municipiul Salonta, str. Oradiei 4283511/ANARZ Sc = 188 mp; Sd = 170 mp; Scurte = 973 mp; bir. lab. Integral
37428 8.29.08 CTARZ Tinca sediu + gard jud. Bihor, com. Tinca, str. Ştefan cel Mare nr. 1 4283511/ANARZ Sc = 150 mp; Sd = 115 mp; Scurte = 618 mp; bir. lab. Integral
37431 8.29.08 CTARZ Marghita sediu + gard jud. Bihor, municipiul Marghita, str. Ion Luca Caragiale 4283511/ANARZ Sc = 150 mp; Sd = 115 mp; Scurte = 461 mp; birouri, laborat. Integral
37520 8.27.07 CTARZ Adjud - grajd cai jud. Vrancea, municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza 4283511/ANARZ Sc = 189 mp; P; cărămidă Integral
37521 8.27.07 CTARZ Adjud - grajd; magazie cereale jud. Vrancea, municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza 4283511/ANARZ Sc = 79 mp; P, cărămidă Integral
37523 8.27.07 CTARZ Adjud - saivan berbeci jud. Vrancea, municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 338 4283511/ANARZ Sc = 648 mp; P; cărămidă Integral
37526 8.28.10 CTARZ Panciu - Remiză jud. Vrancea, oraşul Panciu, str. Mareşal Antonescu 4283511/ANARZ Sc = 116 mp; P; cărămidă Integral
37947 8.28.10 Complex zoo veterinar jud. Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, Str. Ciucului nr. 149 4283511/ANARZ Et. III Sc = 171,52 mp; magazie spaţiu I = 49,5 mp; magazie II = 4 mp; biobază 36,25 mp; total Sd = 349,78 mp Sd = 52 mp
38482 8.28.03 Clădire laborator ORSA Zalău jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu 4283511/ANARZ Sc = 163 mp; P+2; Sd = 480 mp; Scurte = 7.500 mp; cărămidă, şarpantă lemn Sc = 102,80 mp
38483 8.28.03 Clădire laborator ORSA Zalău jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu 4283511/ANARZ Sc = 308 mp; P; Sd = 308 mp; cărămidă, şarpantă lemn Sc = 20,80 mp
38484 8.27.07 Grajd tauri jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu 4283511/ANARZ Sc = 308 mp; P; Sd = 308 mp; cărămidă, şarpantă lemn Integral
38485 8.28.10 Magazie furaje jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu 4283511/ANARZ Sc = 120 mp; P; Sd = 120 mp; cărămidă, lemn Integral
1 2 3 4 5 6 7
38503 8.28.03 Sediu şi laborator ORSA Jibou jud. Sălaj, oraşul Jibou, Str. Parcului 4283511/ANARZ Sc = 82 mp; Sd = 82 mp; P+M; Scurte = 1.000 mp; cărămidă Sc = 41 mp
38508 8.28.03 Sediu şi laborator ORSA Şimleu Silvaniei jud. Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Cotnari 4283511/ANARZ Sc = 265 mp; Sd = 265 mp; Scurte = 20.060 mp; cărămidă Sc = 165 mp
38509 8.27.07 Grajd tauri ORSA Şimleu Silvaniei jud. Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Cotnari 4283511/ANARZ Sc = 99 mp; Sd = 99 mp; cărămidă Integral
38510 8.28.10 Magazie furaje jud. Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Cotnari 4283511/ANARZ Sc = 203 mp; Sd = 203 mp; cărămidă Integral
38511 8.27.07 Saivan berbeci + copertină jud. Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Cotnari 4283511/ANARZ Sc = 394 mp; Sd = 394 mp; cărămidă Integral
38521 8.28.10 Clădire SIA jud. Sălaj, oraşul Cehu Silvaniei, Str. Libertăţii 4283511/ANARZ Sc = 143 mp; Sd = 143 mp; Scurte = 600 mp; cărămidă Integral
38652 8.29.08 Clădire cu anexe ORSA jud. Timiş, municipiul Timişoara, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 28 4283511/ANARZ Sc = 351 mp; Sd = 466 mp; Scurte = 974 mp Sc = 293,70 mp
38653 8.29.08 Clădire Sânnicolau Mare jud. Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str. Damşescu nr. 3 4283511/ANARZ Sc = 116 mp; Sd = 116 mp; Scurte = 11.012 mp Sc = 116 mp
38654 8.28.04 Hală recoltare jud. Timiş, municipiul Lugoj, str. Traian Vuia 4283511/ANARZ Sc = 126 mp; Sd = 126 mp Integral
38655 8.27.07 Saivan cărămidă jud. Timiş, municipiul Lugoj, str. Traian Vuia 4283511/ANARZ Sc = 681 mp, Sd = 681 mp; cărămidă Integral
38924 8.29.08 Clădire administrativă cu două corpuri, centrală termică şi alimentare cu gaze jud. Iaşi, municipiul Iaşi, aleea Mihail Sadoveanu 4283511/ANARZ Corp A Sc = 300 mp; P+2; ţiglă, Sd = 900 mp; Corp B Sc = 438 mp; P; Sd = 438 mp; Scurte = 3.241 mp Corp B Sc = 383 mp
38927 8.29.08 Clădire administrativă (anexă imobil - 4 încăperi) jud. Iaşi, municipiul Paşcani, Str. Morilor nr. 14 4283511/ANARZ Sc = 158 mp; cărămidă; Sd = 158 mp; Scurte = 5.812 mp Integral
39022 8.29.08 Clădire sediu jud. Olt, oraşul Balş, Str. Cireşului 4283511/ANARZ Sc = 72 mp; P; Sc = 390 mp; cărămidă Integral
39023 8.29.08 Clădire sediu jud. Olt, municipiul Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 171 4283511/ANARZ Sc = 72 mp; P; Scurte = 1.500 mp; cărămidă Integral
39029 8.28.08 Magazie + garaj jud. Olt, oraşul Balş, Str. Cireşului 4283511/ANARZ Sc = 32 mp; P; cărămidă Integral
39030 8.28.10 Remiză cu 3 compartimente jud. Olt, municipiul Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 171 4283511/ANARZ Sc = 48 mp; P; cărămidă Integral
39031 8.27.07 Saivan jud. Olt, municipiul Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 171 4283511/ANARZ Sc = 90 mp; P; lemn Integral
39129 8.28.03 Clădire laborator Zimnicea jud. Teleorman, com. Izvoarele 4283511/ANARZ Sc = 40 mp; Sd = 40 mp; cărămidă Integral
1 2 3 4 5 6 7
39130 8.29.08 Clădire sediu - Zimnicea jud. Teleorman, oraşul Zimnicea, Str. Alexandriei 4283511/ANARZ Sc = Sd = 290 mp; P (parţial); Scurte = 3.798 mp; cărămidă Integral
39131 8.29.08 Clădire pavilion - Turnu Măgurele jud. Teleorman, municipiul Turnu Măgurele, Str. Chimiei 4283511/ANARZ Sc = 634 mp; P; Sd = 634 mp; Scurte = 3.466 mp; cărămidă Integral
39133 8.29.08 Clădire - Olteni jud. Teleorman, com. Olteni 4283511/ANARZ Sc = 216 mp; P; Sd = 216 mp; Scurte = 4.800 mp; cărămidă Integral
39155 8.28.10 Clădire moară cu ciocănele jud. Brăila, municipiul Brăila, Fdt. Râmnicu Sărat 4283511/ANARZ Sc = 77,04 mp: P; Sd = 77,04 mp; Scc = 23.557 mp; beton Integral
39156 8.28.10 Fânar OJRSA jud. Brăila, municipiul Brăila, şos. Râmnicu Sărat 4283511/ANARZ Sc = 378,41 mp; P; Sd = 378,41 mp; beton Integral
39157 8.28.08 Garaj OJRSA jud. Brăila, municipiul Brăila, Fdt. Râmnicu Sărat 4283511/ANARZ Sc = 89 mp; Sd = 89 mp; P; beton Integral
39158 8.27.07 Saivan berbeci jud. Brăila, municipiul Brăila, Fdt. Râmnicu Sărat 4283511/ANARZ Sc = 382,22 mp; P; cărămidă Integral
39162 8.27.07 Saivan berbeci OJRSA jud. Brăila, municipiul Brăila, Fdt. Râmnicu Sărat 4283511/ANARZ Sc = 1.134,91 mp; P; Sd = 1.134,91 mp; schelet metalic Integral
39236 8.27.07 Grajd tauri 2 bucăţi jud. Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Str. Tarpiului nr. 21 4283511/ANARZ Sc = 440 mp; P; cărămidă Integral
39237 8.28.10 Magazie + remiză izolator jud. Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Str. Tarpiului nr. 21 4283511/ANARZ Sc = 319,68 mp; P; cărămidă Integral
39238 8.28.08 Garaj + centrală termică jud. Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Str. Tarpiului nr. 21 4283511/ANARZ Sc = 105,19 mp; P; cărămidă Integral
39725 8.29.08 Sediu administrativ jud. Cluj, satul Floreşti, str. Avram Iancu 4283511/ANARZ Sc = 370 mp; Sd = 370 mp; Scurte = 9.000 mp; piatră, ţiglă Sc = 370 mp
39726 8.28.03 Laborator reproducţie jud. Cluj, satul Floreşti, str. Avram Iancu 4283511/ANARZ Sc = 300 mp; Sd = 300 mp; cărămidă; ţiglă Sc = 215 mp
39727 8.28.03 Laborator control lapte şi lână jud. Cluj, satul Floreşti, str. Avram Iancu 4283511/ANARZ Sc = 168 mp; Sd = 168 mp; cărămidă; ţiglă Sc = 10 mp
39730 8.27.07 Grajd tauri jud. Cluj, satul Floreşti, str. Avram Iancu 4283511/ANARZ Sc = 260 mp; Sd = 260 mp; cărămidă, ţiglă Sc = 160 mp
40249 8.27.07 Adăpost vieri jud. Mureş, municipiul Sighişoara, Str. Târgului nr. 1 4283511/ANARZ Sc = 7 mp; P; Scurte = 2.290 mp; cărămidă, plăci azbociment Sc = 7 mp
40252 8.28.10 Clădire CTAR Luduş jud. Mureş, oraşul Luduş 4283511/ANARZ Sc = 180 mp; P; Scurte = 450 mp; cărămidă Sc = 44 mp
1 2 3 4 5 6 7
40253 8.28.10 Clădire CTAR Reghin jud. Mureş; municipiul Reghin, Str. Vânătorilor 4283511/ANARZ Sc = 87 mp; P; Scurte = 1.300 mp: cărămidă, ţigla Sc = 50 mp
40254 8.28.10 Clădire CTAR Sighişoara jud. Mureş; municipiul Sighişoara, Str. Târgului nr. 1 4283511/ANARZ S = 411 mp; Scc = 2.290 mp: P; cărămidă, ţiglă Sc = 400 mp S curte = 760 mp
40255 8.28.10 Punct IA Şăulia jud. Mureş; com. Şăulia 4283511/ANARZ Sc = 12 mp; P; Scurte = 100 mp; cărămidă Integral
40262 8.29.08 Pavilion administrativ şi platformă jud. Mureş; municipiul Târgu Mureş, Str. Budiului nr. 76 4283511/ANARZ Sc = 109 mp; P+1; Sd = 218 mp; cărămidă, ţiglă; Scurte = 4.100 mp Sc = 60 mp
40264 8.28.10 Remiză CTAR Reghin jud. Mureş; municipiul Reghin, Str. Vânătorilor nr. 53 4283511/ANARZ Sc = 60 mp; P; Scurte = 1.300 mp; cărămidă Integral
59361 8.27.07 Saivan (grajd) Domneşti jud. Ilfov; com. Domneşti, satul Ciutaci 4283511/ANARZ Sc = 900 mp; P; Sd = 900 mp; Scurte = 2.700 mp; cărămidă Integral
60403 8.28.12 Locuinţă Vânju Mare jud. Mehedinţi, oraşul Vânju Mare, Str. Republicii nr. 101 4283511/ANARZ Sc = 78,5 mp; cărămidă Integral
60406 8.29.08 Sediu administrativ OARZ Strehaia jud. Mehedinţi, oraşul Strehaia, Str. Stadionului nr. 2 4283511/ANARZ Sc = 202,13 mp; Scurte = 400 mp; beton, cărămidă Integral
60407 8.28.10 Construcţii anexe jud. Mehedinţi, oraşul Strehaia, Str. Stadionului nr. 2 4283511/ANARZ Sc = 52,65 mp; beton, cărămidă Integral
96724 8.27.07 Saivan jud. Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 4283511/ANARZ Sc = Sd = 360 mp; P; Scurte = 2.040 mp; cărămidă Integral
96725 8.28.13 Magazie jud. Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 4283511/ANARZ Sc = Sd = 89 mp; P; Scurte = 1.901 mp: cărămidă Integral
96726 8.28.13 Magazie jud. Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 4283511/ANARZ Sc = Sd = 89 mp; P; Scurte = 540 mp; cărămidă Integral
96728 8.28.03 Laborator reproducţie jud. Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 4283511/ANARZ Sc = Sd = 200 mp; P; Scurte = 1.300 mp; cărămidă Integral
96729 8.28.10 ORSA Slobozia jud. Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 4283511/ANARZ Sc = Sd = 200 mp; P; Scurte = 1.300 mp; cărămidă Integral
96730 8.27.07 Grajd vieri jud. Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 4283511/ANARZ Sc = Sd = 300 mp; P; Scurte = 220 mp; cărămidă Integral
97083 8.28.10 Punct însămânţări artificiale scroafe Sebeş jud. Alba, municipiul Sebeş. Str. Călăraşi 4283511/ANARZ Punct însămânţări artificiale scroafe - 100 mp; P; cărămidă; Sc = 533 mp Sc = 200 mp
99903 8.27.07 Saivan berbeci jud. Buzău; municipiul Râmnicu Sărat 4283511/ANARZ Sc = 190 mp Integral
1 2 3 4 5 6 7
99995 8.28.03 Laborator zona Argeş jud. Argeş; oraşul Ştefăneşti 4283511/ANARZ Sc = 635 mp; P Sc = 56,90 mp
101467 8.28.08 Clădire garaj, împrejmuire OARZ Orăştie jud. Hunedoara, municipiul Orăştie, Str. Plantelor 4283511/ANARZ P (parţial), cărămidă, BCA; canalizare; Sc = 198 mp; teren = 733 mp Sc = 95 mp
104563 8.28.10 Clădire însămânţări artificiale; sediu CTARZ Belceşti jud. Iaşi; com. Belceşti 4283511/ANARZ Sc = 88,3 mp; Sd = 176,6 mp; cărămidă, ţiglă Integral
104586 8.28.10 Clădire însămânţări artificiale; sediu CTARZ Mirosloveşti jud. Iaşi; com. Mirosloveşti 4283511/ANARZ Sc = 142,1 mp; Sd = 284,2 mp; cărămidă; tablă Integral
150114 8.05.03 Teren jud. Prahova, com. Blejoi, str. Gării nr. 812 4283511/ANARZ S = 18.200 mp S curte = 421 mp
150116 8.05.03 Teren jud. Prahova, municipiul Câmpina 4283511/ANARZ S = 230 mp S curte = 230 mp (aferent imobilului 26371)
153674 8.28.10 Sediu CTARZ Cristuru Secuiesc jud. Harghita, oraşul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1 4283511/ANARZ Sc sediu = 228,75 mp; P; Steren = 13.369 mp; Sc anexe = 1.953 mp Sc anexe = 1.567 mp
153832 8.29.08 Sediu administrativ jud. Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 4283511/ANARZ et. 2, Sc = 373 mp; Sd = 414 mp Sc = 50 mp


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 802/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 802 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 802/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu