Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 801 din 19 mai 2004

privind organizarea si functionarea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 488 din 31 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" sunt institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret si in coordonarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" au ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea actiunilor cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive, de agrement, precum si alte servicii cu precadere pentru studenti.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului lor de activitate, casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" au urmatoarele atributii principale:
    a) promoveaza si desfasoara activitati culturale si artistice specifice, manifestari sportive si turistice, educative, recreativ-distractive, transport si de agrement;
    b) initiaza si organizeaza cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice si practice, ateliere de creatie;
    c) asigura desfasurarea activitatii formatiilor artistice studentesti;
    d) asigura participarea studentilor in conceperea si organizarea manifestarilor culturale si artistice specifice, manifestarilor sportive si turistice, educative, recreativ-distractive si de agrement.
    (2) Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" indeplinesc orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru domeniul lor de activitate.
    (3) Formele si genurile de activitati specifice caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei", aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, la propunerea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.
    (4) Coordonarea activitatilor din casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" se realizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.
    Art. 4
    Conducerea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" este asigurata de catre consiliul de administratie si de catre director, numit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, pe baza de concurs.
    Art. 5
    Modul de organizare a consiliului de administratie si atributiile acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei".
    Art. 6
    (1) Directorul asigura conducerea operativa a activitatii casei de cultura a studentilor sau a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" si duce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Directorul prezinta anual spre aprobare consiliului de administratie un raport de activitate si un program de activitati cultural-artistice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii.
    (4) Atributiile directorului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei".
    (5) Directorul are calitatea de ordonator de credite in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi care poate fi utilizat de casele de cultura ale studentilor si de Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" este de 350.
    (2) Repartizarea pe unitati a numarului de posturi se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.
    (3) Statele de functii, precum si structura organizatorica si de conducere a caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" se avizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor si se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.
    Art. 8
    Incadrarea si salarizarea personalului Caselor de Cultura ale Studentilor si al Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" se fac potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale caselor de cultura ale studentilor si ale Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" pot beneficia de subventionarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestari culturale, stiintifice si sportive, nationale si internationale efectuate pentru studenti. Nivelul subventiilor se stabileste ca diferenta intre cheltuielile ocazionate de organizarea programelor si veniturile incasate din realizarea lor si se aproba de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret, in urma analizei propunerilor formulate in acest sens de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.
    (3) Veniturile proprii ale caselor de cultura ale studentilor si ale Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" provin din donatii, sponsorizari, finantari interne si internationale si tarife de la persoanele fizice si juridice.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 216/1994 privind finantarea caselor de cultura studentesti si a complexelor cultural-sportive studentesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 1 iunie 1994.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele
                         Autoritatii Nationale pentru Tineret,
                         Daciana Sarbu

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                ADRESELE
caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei"

______________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea institutiei                         Adresa
crt.
______________________________________________________________________________
  1. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Ardealului nr. 1, Alba Iulia,
     Alba Iulia                            judetul Alba
  2. Casa de Cultura a Studentilor din     Bd. Eroilor nr. 29, Brasov,
     Brasov                                judetul Brasov
  3. Casa de Cultura a Studentilor din     Calea Plevnei nr. 61, Bucuresti,
     Bucuresti                             sectorul 1
  4. Casa de Cultura a Studentilor din     Piata Lucian Blaga nr. 1 - 3,
     Cluj-Napoca                           Cluj-Napoca, judetul Cluj
  5. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Eugen Carada nr. 10, Craiova,
     Craiova                               judetul Dolj
  6. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Stiintei nr. 115, Galati,
     Galati                                judetul Galati
  7. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Vasile Conta nr. 30, Iasi,
     Iasi                                  judetul Iasi
  8. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. 1 Decembrie nr. 81, Petrosani,
     Petrosani                             judetul Hunedoara
  9. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Panselelor nr. 2, Pitesti,
     Pitesti                               judetul Arges
 10. Casa de Cultura a Studentilor din     Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti,
     Ploiesti                              judetul Prahova
 11. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Petru Maior, Resita, judetul
     Resita                                Hunedoara
 12. Casa de Cultura a Studentilor din     Calea Dumbravii nr. 34, Sibiu,
     Sibiu                                 judetul Sibiu
 13. Casa de Cultura a Studentilor din     Str. Nicolae Grigorescu nr. 19,
     Targu Mures                           Targu Mures, judetul Mures
 14. Casa de Cultura a Studentilor din     Bulevardul Regele Carol I nr. 9,
     Timisoara                             Timisoara, judetul Timis
 15. Complexul Cultural Sportiv            Str. Oltetului nr. 30, Bucuresti,
     Studentesc "Tei"                      sectorul 2
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 801/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 801 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu