E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 788 din 30 decembrie 1993

pentru aprobarea Regulamentului privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare si a Regulamentului privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 10 februarie 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, precum si Regulamentul privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare, prevazute in anexele I si II la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu

    ANEXA I
                     REGULAMENT
privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    In sensul prezentului regulament:
    1. Agentia Valorilor Mobiliare este abreviata A.V.M., iar Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere este denumita ordonanta.
    2. Ofertantul este orice emitent sau detinator de valori mobiliare care propune spre subscriere sau vanzare valorile mobiliare respective.
    3. Oferta publica de valori mobiliare este propunerea facuta de un ofertant sau de catre societati de intermediere pentru subscrierea sau vanzarea de valori mobiliare, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum  100 de persoane, nedeterminate in vreun fel de catre autorul propunerii.
    4. Plasamentul privat de valori mobiliare este propunerea facuta de un ofertant sau de catre societati de intermediere pentru subscrierea sau vanzarea de valori mobiliare, adresata unui grup de pana la 100 de persoane, care achizitioneaza respectivele valori mobiliare in cont propriu si pentru alte scopuri decat intermedierea ca fapt de comert.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni, constituite prin subscriptie publica sau care au facut apel public la economiile banesti sau la disponibilitatile financiare ale persoanelor fizice si juridice si ale caror documente constitutive nu interzic transferul catre terti al valorilor mobiliare emise de ele, li se aplica prevederile prezentului regulament.
    Art. 3
    Orice ofertant trebuie sa respecte prevederile ordonantei si ale prezentului regulament.

    CAP. 2
    Oferta publica de valori mobiliare

    Art. 4
    (1) Oferta publica de valori mobiliare necesita autorizarea A.V.M.
    (2) Cererea de autorizare insotita de prospectul de oferta publica se inregistreaza  la A.V.M.
    (3) Ofertantul trebuie sa faca dovada legitimitatii detinerii valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice.
    (4) Autorizarea de catre A.V.M., in cazul ofertei primare, este conditionata de inchiderea ofertei precedente si de achitarea integrala a valorilor mobiliare aferente acesteia.
    (5) Prospectul de oferta publica va fi autentificat si depus la Oficiul Registrului comertului in vederea obtinerii vizei judecatorului delegat, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, numai dupa autorizarea ofertei publice de catre A.V.M.
    Art. 5
    A.V.M. nu va autoriza o oferta publica reglementata de ordonanta fara prezentarea prealabila, intr-un prospect, a tuturor informatiilor relevante cu privire la emitent si la valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite public. La data inregistrarii cererii de autorizare a ofertei publice emitentul trebuie sa fi incheiat cel putin un exercitiu financiar.
    Informatiile cuprinse in prospectul de oferta publica vor fi prezentate pe raspunderea emitentului si certificate de catre acesta, din punct de vedere al realitatii, exactitatii si integralitatii.
    Situatiile financiare cuprinse in prospect vor fi certificate de catre cenzorii emitentului, precum si de cei ai societatii sau societatilor de intermediere implicate.
    Art. 6
    Prospectul de oferta publica va contine toate informatiile necesare unui potential investitor pentru a lua o decizie rationala de a investi in valorile mobiliare oferite public. Continutul prospectului de oferta publica este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament. A.V.M. poate dispune prezentarea si a altor informatii referitoare la emitent, la valorile mobiliare oferite, precum si la conditiile de executare a contractelor de plasament intermediat.
    Art. 7
    (1) A.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare a unei oferte publice in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de prospectul de oferta publica.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial, din initiativa A.V.M. sau a ofertantului, intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
    Art. 8
    (1) Autorizatia emisa de A.V.M. certifica numai faptul ca la data acordarii ei emitentul indeplineste prevederile ordonantei si ale prezentului regulament.
    (2) Autorizatia nu constituie o aprobare sau o alta forma de apreciere de catre A.V.M. a calitatii plasamentului in respectivele valori mobiliare. Aceasta mentiune va figura pe coperta prospectului de oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si forme de publicitate facute in legatura cu respectiva oferta publica.
    In caz de publicitate din partea ofertantului, facuta in scopul acceptarii ofertei publice cu prezentarea acesteia ca beneficiind de avantaje sau alte calitati decurgand din autorizatie, A.V.M. poate dispune retragerea autorizatiei, cu aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor in culpa.
    (3) Autorizatia acordata de A.V.M. se emite in doua exemplare originale, dintre care unul se elibereaza solicitantului impreuna cu un exemplar al prospectului de oferta publica purtand stampila A.V.M. pe fiecare pagina.
    Art. 9
    (1) Cu cel putin 7 zile inainte de inceperea derularii ofertei publice, ofertantul si/sau societatea de intermediere implicata va publica un anunt intr-un ziar de larga circulatie, referitor la respectiva oferta. Continutul acestui anunt va fi vizat de A.V.M.
    (2) Prospectul de oferta publica se pune la dispozitia investitorilor potentiali pe perioada ofertei publice, la sediul social al ofertantului si/sau la sediul societatii sau societatilor de intermediere implicate, precum si in alte locuri indicate in prospect.
    Art. 10
    (1) Oferta publica poate fi derulata de ofertant sub forma plasamentului direct sau de catre societati de intermediere autorizate de A.V.M. sub forma plasamentului intermediat (plasament garantat sau metoda celei mai bune executii).
    (2) Plasamentul direct se realizeaza de catre salariatii ofertantului sau ai societatilor in care acesta detine o pozitie majoritara, la sediile societatilor respective. Salariatii sunt obligati sa actioneze exclusiv in numele si in contul ofertantului si sa respecte normele generale de conduita ale intermediarilor cuprinse in Regulamentul privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare.
    Orice forma de interventie a societatilor de intermediere intr-un plasament direct este interzisa.
    (3) Plasamentul garantat implica preluarea ferma a valorilor mobiliare de catre una  sau mai multe societati de intermediere legal autorizate, in baza unui contract de garantare a plasamentului incheiat intre acestea si ofertant, cu scopul distribuirii respectivelor valori mobiliare catre potentialii investitori.
    Contractul de garantare a plasamentului va cuprinde si informatii privind: distribuirea riscurilor de plasament, pretul ofertei, precum si cheltuielile ocazionate de oferta publica.
    Societatea de intermediere care efectueaza plasamentul prin metoda celei mai bune executii actioneaza ca agent al ofertantului, in baza unui contract de plasament intermediat.
    Contractul de plasament intermediat va cuprinde si informatii privind comisionul cuvenit societatii de intermediere si repartizarea cheltuielilor privind oferta publica intre ofertant si intermediar.
    (4) Partile contractului de plasament intermediat sunt libere sa negocieze si sa determine pretul ofertei si alte conditii ale plasamentului, potrivit prevederilor Regulamentului privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare.
    Contractele de plasament intermediat vor fi depuse la A.V.M. impreuna cu documentele mentionate la art. 4 alin. (2), in vederea avizarii.
    Art. 11
    (1) Anterior autorizarii ofertei publice de catre A.V.M. este interzis ofertantului si societatii sau societatilor de intermediere implicate:
    - sa ofere public valori mobiliare spre vanzare;
    - sa inregistreze optiuni in vederea dobandirii de valori mobiliare;
    - sa garanteze disponibilitatea valorilor mobiliare;
    - sa accepte integral sau partial plati pentru valorile mobiliare;
    - sa desfasoare activitati de publicitate referitoare la valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei publice;
    - sa desfasoare orice alte activitati care fac obiectul autorizarii A.V.M.
    (2) Pana la autorizarea ofertei publice ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate pot efectua studii de piata in vederea formularii strategiei de plasament, cu conditia ca acestea sa nu constituie activitati interzise potrivit alin. (1).
    Art. 12
    (1) Pretul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice este ferm si nu poate fi modificat pe parcursul desfasurarii acesteia.
    (2) In cazul in care intr-o oferta publica sunt implicate mai multe societati de intermediere, investitorul poate subscrie numai la una dintre acestea.
    (3) Acceptarea ofertei publice de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila incepand din a patra zi de la data subscriptiei. In acest interval de timp subscriitorul poate revoca acceptarea prin notificare catre ofertant sau societatea de intermediere implicata.
    (4) Societatii sau societatilor de intermediere implicate intr-o oferta publica nu le este permis ca in perioada desfasurarii acesteia sa rezerve sau sa dobandeasca respectivele valori mobiliare atat timp cat conditiile pietei permit plasarea acestora.
    Art. 13
    (1) Autorizatia de a desfasura o oferta publica va fi valabila 180 de zile de la data publicarii anuntului mentionat la art. 9 alin. (1), dar nu mai mult de 240 de zile de la data acordarii acesteia de catre A.V.M.
    (2) La cererea partilor interesate, valabilitatea autorizatiei poate fi prelungita o singura data pentru o perioada care nu poate depasi 180 de zile de la data expirarii autorizatiei initiale, cu conditia ca motivele invocate sa fie acceptate de catre A.V.M. Orice prelungire va fi conditionata de actualizarea tuturor informatiilor cuprinse in prospectul de oferta publica.
    (3) In cazul unor conditii de piata general nefavorabile, A.V.M. poate dispune prelungiri pe termen scurt, pentru perioade totalizand cel mult 90 de zile.
    (4) Orice autorizatie de a efectua o oferta publica va produce toate efectele, daca pe durata valabilitatii sale se pastreaza realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor cuprinse in prospect, precum si daca nu se produc evenimente ulterioare nefavorabile.
    In timpul desfasurarii ofertei publice emitentul si societatile comerciale in care acesta detine o pozitie de control trebuie sa se abtina de la acte care pot influenta nivelul capitalului social si situatia lor patrimoniala.
    Art. 14
    Ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate pot inchide anticipat oferta publica cu aprobarea A.V.M. dupa minimum 7 zile de la deschiderea acesteia si sub conditia ca obiectul ofertei sa fi fost integral tranzactionat, iar aceasta posibilitate sa fie prevazuta in prospectul de oferta publica.
    Art. 15
    Daca cererea de valori mobiliare depaseste volumul ofertei publice, ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate pot proceda, in scopul alocarii valorilor mobiliare, la alegerea uneia dintre posibilitatile de mai jos, cu conditia ca aceasta sa fi fost prevazuta in prospectul de oferta publica:
    - daca exista valori mobiliare care pot fi disponibilizate de catre ofertant, numarul valorilor mobiliare oferite public poate fi majorat pana la nivelul cererii inregistrate sau pana la nivelul disponibilului de valori mobiliare;
    - alocarea valorilor mobiliare, obiect al ofertei publice, catre toti investitorii se va face uniform, pe principiul proportionalitatii (proportional cu ponderea fiecarui investitor in cererea totala);
    - alte criterii acceptate de A.V.M.
    Art. 16
    Ofertantul de valori mobiliare, cat si societatea sau societatile de intermediere implicate vor transmite A.V.M. un raport privind rezultatele ofertei publice, in termen de 7 zile de la data inchiderii acesteia.
    Raportul privind rezultatele ofertei publice va cuprinde si informatii referitoare la valorile mobiliare oferite, numarul cumparatorilor, detinatorii semnificativi  ai valorilor mobiliare de tipul celor oferite, precum si alte informatii pe care A.V.M. le considera necesare.
    Art. 17
    Se interzic oricarui ofertant si, daca este cazul, oricarei societati de intermediere implicate sa ofere public valori mobiliare dupa data inchiderii ofertei.
    Art. 18
    Persoana definita la art. 39 din ordonanta va transmite A.V.M. si societatii emitente declaratia sa de intentie, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    Art. 19
    (1) Distribuirea de valori mobiliare catre actionarii sau salariatii respectivului emitent nu constituie o oferta publica care necesita autorizarea A.V.M., cu conditia ca salariatilor sa li se asigure si sa li se garanteze accesul la informatii privind emitentul si valorile mobiliare oferite, ca in cazul ofertei publice.
    (2) Oferta publica de valori mobiliare neepuizata dupa subscrierea de catre actionarii existenti si salariatii emitentului se va supune prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
    (3) Prevederile art. 16 si 18 ale prezentului regulament se aplica si in cazul distribuirii de valori mobiliare catre actionarii existenti sau catre salariatii emitentului.

    CAP. 3
    Plasamentul privat de valori mobiliare

    Art. 20
    (1) Orice ofertant care doreste sa efectueze un plasament privat va depune la A.V.M. o cerere insotita de documentul de oferta, in vederea obtinerii avizului de plasament privat.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (3), (4) si (5) si ale art. 8 alin. (3) din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si in cazul plasamentului privat.
    (3) Ofertantul poate efectua un nou plasament privat numai dupa trecerea a cel putin 12 luni de la data avizarii plasamentului privat anterior.
    Art. 21
    Plasamentul privat poate fi facut fie de catre ofertant, in conditiile prevazute la art. 30 din ordonanta, fie de catre o societate de intermediere autorizata de A.V.M.
    Art. 22
    (1) A.V.M. nu va aviza un plasament privat fara prezentarea prealabila a documentului de oferta continand principalele informatii materiale referitoare la emitent si la valorile mobiliare care fac obiectul ofertei. Continutul documentului de oferta este prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Ofertantul va asigura accesul neingradit al investitorilor carora li se adreseaza la informatiile cuprinse in documentul de oferta.
    Informatiile cuprinse in documentul de oferta vor fi prezentate pe raspunderea consiliului de administratie al emitentului.
    (2) Documentul de oferta va include o prevedere prin care se va solicita celor carora li se adreseaza sa declare in scris ca achizitionarea respectivelor valori mobiliare va fi facuta in scopul de a investi si nu de a le tranzactiona imediat.
    (3) Incalcarea prevederilor alin. (2) va determina ca ofertantul sa fie supus sanctiunilor prevazute de ordonanta.
    (4) A.V.M. va aviza plasamentul privat pe baza studierii documentului de oferta si a conditiilor de realizare a acestui plasament.
    (5) In termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea plasamentului privat, ofertantul are obligatia sa transmita A.V.M. o nota de informare privind rezultatele acestuia. Nota de informare va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
    - numarul, valoarea nominala si pretul de vanzare al valorilor mobiliare plasate;
    - numarul si valoarea totala a valorilor mobiliare de tipul celor care fac obiectul ofertei, emise anterior de catre emitent;
    - detinatorii semnificativi de valori mobiliare.
    (6) Prevederile art. 18 al prezentului regulament se aplica si in cazul plasamentului privat.

    CAP. 4
    Informatii confidentiale

    Art. 23
    Informatiile confidentiale sunt informatiile de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare emise de acesta, care nu au fost inca dezvaluite publicului, informatii care, o data dezvaluite, ar putea influenta pretul sau alte aspecte in tranzactiile cu valori mobiliare ale emitentului sau in cele ale societatilor comerciale asociate, respectiv ale acelor societati in care emitentul detine o pozitie majoritara.
    Persoanele detinatoare de astfel de informatii sunt tinute a nu le divulga si nici exploata in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.
    Art. 24
    In intelesul ordonantei si al prezentului regulament, orice persoana va fi considerata detinator de informatii confidentiale daca:
    a) are acces la astfel de informatii:
    1. ca membru al structurii de conducere sau supraveghere sau al oricarei entitati similare a emitentului;
    2. pe parcursul angajarii sale de catre  emitent sau pe parcursul activitatii profesionale pentru emitent;
    3. ca investitor in valorile mobiliare ale emitentului;
    b) are acces la astfel de informatii datorita unei pozitii sau legaturi identice cu cele de la lit. a) cu o persoana juridica avand acces la astfel de informatii;
    c) a obtinut astfel de informatii de la oricare dintre persoanele mai sus mentionate sau pe orice alta cale.
    Art. 25
    Membrii Consiliului de coordonare al A.V.M., angajatii, precum si consultantii si colaboratorii A.V.M., ca detinatori de informatii confidentiale, sunt obligati sa nu valorifice respectivele informatii in avantajul propriu sau al unor terti.
    Membrii Consiliului de coordonare al A.V.M. se vor abtine sa dobandeasca sau sa instraineze, direct sau indirect, valori mobiliare ale unui emitent, atat timp cat informatia referitoare la acestea nu a devenit publica, precum si de a face publice sau de a divulga informatiile confidentiale catre terti sau de a influenta un tert sa desfasoare vreuna dintre activitatile interzise de A.V.M.
    Art. 26
    Daca un emitent, pe baza unei hotarari adoptate de cel putin 3/4 din numarul membrilor consiliului sau de administratie, considera ca o anumita informatie este de natura confidentiala si ca dezvaluirea ei ar avea un efect material contrar intereselor sale, ale actionarilor sai sau ale detinatorilor altor valori mobiliare ale acestuia va solicita in scris A.V.M. permisiunea sa considere aceasta informatie drept confidentiala, pentru motivele si perioada specificata in respectiva cerere.

    CAP. 5
    Raspunderea juridica

    Art. 27
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform dispozitiilor prevazute in cap. VIII "Raspunderea juridica" din ordonanta.
    Art. 28
    Orice oferta publica facuta fara autorizarea A.V.M. ori nerespectind conditiile  in care o astfel de autorizare este acordata este lipsita de orice efect, A.V.M. aplicand persoanelor culpabile sanctiunile prevazute de ordonanta.
    In afara sanctiunilor contraventionale prevazute la alineatul precedent, persoanele raspunzatoare pentru incalcarea dispozitiilor ordonantei si ale prevederilor prezentului regulament sunt tinute la restituirea catre subscriitori, in termen de 10 zile de la data constatarii de catre A.V.M. a respectivelor incalcari, a sumelor subscrise ori platite pentru valorile mobiliare, fara deducerea vreunor comisioane sau altor cheltuieli.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 29
    Orice oferta de vanzare de valori mobiliare trebuie sa se conformeze prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
    Art. 30
    Oferta de valori mobiliare reprezentand imprumuturi de stat nu constituie o oferta publica reglementata de prezentul regulament.
    Art. 31
    Vanzarea de actiuni ale societatilor comerciale detinute de Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat, prevazuta de Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 la art. 46, se va conforma prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
    Art. 32
    (1) Ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate intr-o oferta publica vor comunica A.V.M. toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor ordonantei si la respectivii lor emitenti si cu privire la toate celelalte persoane fizice si juridice, subiecti ai supravegherii A.V.M., conform normelor de organizare a Sistemului de evidenta a valorilor mobiliare, care vor fi emise de A.V.M.
    (2) In scopul asigurarii informatiei continue, societatile comerciale care au emis valori mobiliare reglementate de ordonanta vor transmite A.V.M., in termen de 3 luni de la incheierea fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind emitentul si valorile mobiliare emise, impreuna cu situatiile financiare elaborate pe baza aplicarii principiilor de contabilitate general acceptate si certificate de cenzori.
    Continutul raportului anual este prezentat in anexa nr. 4 la prezentul regulament. Raportul anual va fi semnat de presedintele consiliului de administratie.
    Art. 33
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, societatile comerciale pe actiuni ale caror valori mobiliare (actiuni si obligatiuni) au fost emise si oferite public sau care se pot transfera fara restrictii au obligatia sa transmita A.V.M. o nota de informare in scopul calificarii celor care intra sub incidenta prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
    Nota de informare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
    - denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al emitentului;
    - data si numarul inmatricularii emitentului in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau statutului acestuia;
    - copii ale documentelor prin care s-au realizat emisiunile de valori mobiliare;
    - obiectul de activitate al emitentului;
    - capitalul social subscris si varsat;
    - clasa, tipul, numarul, valoarea nominala si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise si existente in circulatie;
    - numarul actionarilor si lista celor semnificativi.


    ANEXA 1

                   CONTINUTUL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA

    Date generale (mentionate pe coperta prospectului de oferta publica):
    - identitatea emitentului (denumire, sediu inregistrat, data si numarul inmatricularii in Registrul comertului);
    - clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice;
    - pretul de vanzare, marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant;
    - comisioane si alte venituri ale societatii sau societatilor de intermediere implicate;
    - numele ofertantului (daca este altul decat emitentul);
    - numele societatii sau societatilor de intermediere implicate;
    - date si conditionari ale autorizatiei ofertei publice;
    - data si numarul autorizatiei ofertei publice.
    1. Informatii despre emitent
    1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
    1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau ale statutului societatii comerciale, cat si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
    1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele acesteia si alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
    1.4. Durata societatii comerciale.
    1.5. Capitalul social subscris si varsat; fondul de rezerva; valoarea bunurilor aduse ca aport in natura in societatea comerciala, modul de evaluare si numarul de actiuni acordate pentru acestea.
    1.6. Clasa, tipul, numarul si caracteristicile actiunilor existente.
    1.7. Clasa, tipul, numarul, valoarea si caracteristicile oricaror alte valori mobiliare emise de societatea comerciala si aflate in circulatie.
    1.8. Numele si prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.
    1.9. Conditiile pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale a actionarilor si modul de exercitare a dreptului de vot; actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni.
    1.10. Individualizarea detinerilor de actiuni ale membrilor consiliului de administratie si ale comitetului de directie.
    1.11. Curriculum vitae pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai comisiei de cenzori (numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, varsta, calificarea, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
    1.12. Numarul salariatilor si al colaboratorilor externi si structura acestora pe activitati in cadrul societatii comerciale.
    2. Informatii privind activitatea emitentului
    2.1. Rezultatele economico-financiare inregistrate in ultimii 3 ani sau cel putin pentru un exercitiu financiar pentru societatile comerciale care s-au infiintat de mai putin de 3 ani si alte informatii referitoare la activitatea emitentului;
    a) principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri a emitentului;
    b) structura organizatorica, incluzand detalii despre filiale, sucursale si despre alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control;
    c) investitiile care depasesc in total 10% din activele totale ale emitentului;
    d) titluri de participare detinute de emitent;
    e) segmentul de piata al principalelor produse ale emitentului, principalii competitori, dependenta activitatii emitentului fata de furnizori si/sau clienti locali sau straini, daca nivelul acesteia depaseste 20% din totalul aprovizionarilor si/sau vanzarilor;
    f) scurta descriere a mijloacelor fixe aflate in proprietate, in leasing, in custodie etc.
    2.2. Sarcini care greveaza activele fixe ale emitentului, precum si ale filialelor si sucursalelor acestuia.
    2.3. Brevete, marci inregistrate, drepturi de autor si alte drepturi aflate in proprietatea emitentului sau in folosinta acestuia.
    2.4. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare.
    2.5. Bilantul contabil pentru ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani), confirmat de organele financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor; raportul cenzorilor pentru perioadele respective; raportarile financiar-contabile intocmite potrivit normelor metodologice intocmite de Ministerul Finantelor si certificate de cenzorii emitentului, daca au trecut mai mult de 90 de zile de la data celui mai recent bilant contabil  confirmat.
    In cazul ofertelor publice de valori mobiliare realizate prin societati de intermediere, situatiile financiare ale emitentului vor fi certificate si de cenzorii societatii de intermediere.
    2.6. Nivelul dividendelor distribuite in ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani) si termenele de plata a acestora.
    3. Elemente informationale privind oferta publica
    3.1. Hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale privind emisiunea de valori mobiliare si data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    3.2. Marimea si caracteristicile ofertei publice de valori mobiliare.
    3.3. Tipul, clasa, seriile, valoarea nominala si pretul de vanzare al valorilor mobiliare care urmeaza a fi oferite public.
    3.4. Marimea fondurilor scontate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice.
    3.5. Destinatiile incasarilor obtinute din vanzarea valorilor mobiliare, in cazul ofertei primare.
    3.6. Locul si datele de deschidere si de inchidere ale ofertei publice; dreptul de inchidere anticipata a ofertei publice.
    3.7. Procedurile folosite in caz de exces de subscriptie sau in caz de cerere insuficienta.
    3.8. In cazul plasamentului garantat: numele si adresa societatii/societatilor de intermediere, distribuirea riscului de plasament intre societatile de intermediere implicate, precum si structura corespunzatoare a participatiilor individuale la comisionul de administrare a ofertei publice.
    3.9. In cazul ofertelor publice intermediate, desfasurate pe principiul celei mai bune executii: numele si adresa societatii de intermediere implicata in plasament si comisionul de administrare.
    3.10. In cazul plasamentelor directe: numele si adresele ofertantului de valori mobiliare.
    3.11. Numele si adresele: agentului de transfer si plata, agentului de executie si mentinere a registrului actionarilor, societatilor de depozitare;
    3.12. Principalii factori care fac oferta publica speculativa sau de mare risc.
    3.13. Prevederile referitoare la drepturile de dividende, conversie, rascumparare, drepturi de vot, drepturi de lichidare, drepturi de preemptiune si restrictii in ceea ce priveste instrainarea valorilor mobiliare, data scadentei, modul si pretul de rambursare, caracteristicile dobanzii sau ale altor modalitati de remunerare a investitiei, modalitatea si procentul de rabat la scontarea obligatiunilor, garantii constituite in favoarea detinatorilor de actiuni.
    3.14. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.
    3.15. In prospectul de oferta publica de obligatiuni vor fi incluse si informatii privind: subordonarea fata de creantele si drepturile creditorilor si/sau ale detinatorilor altor valori mobiliare emise sau garantate de catre emitent; contractele financiare ale emitentului, inclusiv cele referitoare la plata dividendelor, majorarile de capital (in cazul emisiunilor de valori mobiliare de credit convertibile), emisiunile de alte valori mobiliare sau serii de valori mobiliare de credit; tipurile de evenimente care conduc la neindeplinirea unor obligatii si care grabesc scadenta obligatiunilor; prevederi referitoare la numirea reprezentantului detinatorilor de obligatiuni, functiile, drepturile si obligatiile acestuia.
    3.16. Orice alte fapte materiale.
    4. Alte informatii
    4.1. Originea si natura oricaror creante asupra emitentului sau asupra oricareia dintre filialele sau sucursalele acestuia si nestinse inca la data intocmirii prospectului de oferta publica, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activitatii emitentului, a rezultatelor sale financiare sau a valorilor sale mobiliare.
    4.2. Numele, adresa, functia si relatia cu emitentul ale uneia sau mai multor persoane, sub responsabilitatea carora a fost completat si prezentat prospectul.
    4.3. Referire la orice informatie materiala neinclusa in prospect pe motivul confidentialitatii acesteia si a carei publicare ar afecta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca in prospect sa fie facuta o declaratie in care sa se specifice faptul ca respectivul emitent a obtinut permisiunea din partea A.V.M. de a include in prospect respectiva informatie.
    4.4. Informatii privind modalitatile de a obtine copii ale prospectului de oferta  publica si cerinta de confirmare a primirii acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui.

    ANEXA 2

             CONTINUTUL DOCUMENTULUI DE OFERTA

    Date generale (mentionate pe coperta documentului de oferta):
    - identitatea emitentului (denumirea, sediul inregistrat, data si numarul inmatricularii in Registrul comertului);
    - clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei;
    - pretul de vanzare;
    - comisioane si alte venituri ale societatii sau societatilor de intermediere implicate;
    - numele ofertantului (daca este altul decat emitentul);
    - numele societatii sau societatilor de intermediere implicate;
    - date si conditionari ale avizarii plasamentului privat;
    - data si numarul avizarii plasamentului privat.
    1. Informatii despre emitent
    1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
    1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau statutului societatii comerciale, cat si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
    1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele acesteia.
    1.4. Durata societatii comerciale.
    1.5. Capitalul social subscris si varsat.
    1.6. Clasa, tipul, numarul si caracteristicile actiunilor existente.
    1.7. Clasa, tipul, numarul, valoarea si caracteristicile oricaror alte valori mobiliare emise de societatea comerciala si aflate in circulatie.
    1.8. Numele si prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.
    1.9. Curriculum vitae pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai comisiei de cenzori (numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, varsta, calificarea, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
    1.10. Locul unde poate fi consultat statutul si contractul de societate (pentru oferta de actiuni).
    2. Informatii privind activitatea emitentului
    2.1. Principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri  a emitentului.
    2.2. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare.
    2.3. Nivelul dividendelor distribuite in ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani) si termenele de plata a acestora.
    2.4. Locul unde poate fi consultat bilantul contabil pentru exercitiul financiar expirat.
    3. Elementele informationale privind plasamentul privat
    3.1. Hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale privind emisiunea de valori mobiliare si data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    3.2. Marimea si caracteristicile plasamentului privat.
    3.3. Clasa, tipul, numarul, valoarea nominala, pretul de vanzare si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei.
    3.4. Numele si adresele: agentului de transfer si plata, agentului de executie si mentinere a registrului actionarilor, societatilor de depozitare.
    3.5. Prevederi referitoare la drepturile si obligatiile detinatorilor de valori mobiliare de tipul celor oferite;
    3.6. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.
    3.7. Cerinta ca investitorii sa declare in scris ca achizitionarea valorilor mobiliare se face in scopul de a investi si nu de a le tranzactiona imediat.

    ANEXA 3

                DECLARATIA DE INTENTIE

    Declaratia de intentie va cuprinde urmatoarele informatii:
    1. Numele/denumirea persoanei care face declaratia.
    2. Numarul valorilor mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale emitente, dobandite de declarant, si procentajul pe care acest numar il reprezinta in totalul valorilor mobiliare ale societatii vizate care confera drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale emitente.
    3. Numarul valorilor mobiliare la care se ridica participarea cumparatorului dupa operatiunea sau evenimentul care necesita notificarea catre A.V.M. si procentajul pe care acest numar il reprezinta in totalul valorilor mobiliare ale societatii vizate.
    4. Societatea de intermediere prin care s-a facut operatiunea.
    5. Obiectivul urmarit de cumparator prin efectuarea acestei operatiuni; descrierea oricarui plan care ar putea avea ca rezultat:
    - cumpararea altor valori mobiliare ale societatii vizate;
    - fuziunea, restructurarea capitalului sau lichidarea societatii sau a uneia dintre filialele sale;
    - modificarea activitatilor societatilor vizate, a structurii conducerii, personalului sau politicii de repartizare a dividendelor;
    - disponibilizarea sau transferul unui activ important al societatii sau al uneia dintre filialele sale.
    6. Obiectivul urmarit de cumparator privind societatile comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
    7. Numele persoanelor de la care s-au cumparat valori mobiliare, daca cumpararea s-a facut pe baza unei intelegeri, si pretul unitar platit de cumparator.
    8. Descrierea tuturor intelegerilor intervenite intre un cumparator si oricare alta persoana privind valorile mobiliare ale societatii, in special in legatura cu exercitarea dreptului de vot aferent acestora sau de eliberare a unei procuri in acest scop, indicand numele persoanelor implicate.

    ANEXA 4

                CONTINUTUL RAPORTULUI ANUAL

    1. Informatii despre emitent.
    1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
    1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau statutului societatii comerciale, cat si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
    1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele emitentului si alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
    1.4. Prezentarea conducerii societatii, numarul salariatilor si structura acestora pe activitati.
    2. Activitatea emitentului.
    2.1. Principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri.
    2.2. Principalele produse sau servicii, metodele de distributie a acestora, precum si pietele de desfacere.
    2.3. Sursele de aprovizionare si disponibilitatea de materii prime.
    2.4. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare.
    2.5. Analiza activitatii desfasurate de emitent pe baza principalilor indicatori economico-financiari din bilantul contabil.
    3. Tipul, clasa, seria, numarul, valoarea nominala, pretul de vanzare, principalele caracteristici, detinatorii semnificativi ai valorilor mobiliare emise.
    4. Alte fapte materiale.


    ANEXA 5
    MINISTERUL FINANTELOR
    AGENTIA VALORILOR MOBILIARE
    Dosar nr. ......../...........
                          AUTORIZATIE
                 Nr. ........./.............
    Urmare examinarii prospectului de oferta publica depus de ................ ....................................., cu cererea nr. ........./......., prin care se solicita autorizarea ofertei publice de ..............................,
    in temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 si al art. 4 din Regulamentul privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 788/1993,
    se autorizeaza oferta publica de ........................................., avand urmatoarele caracteristici:
    Oferta publica de .........................................................
    Valoarea/pretul ...........................................................
    Perioada de derulare ......................................................
    Mentiuni speciale .........................................................

                                   Director general,
                                        L.S.
    Data ..................


    ANEXA 6
    MINISTERUL FINANTELOR
    AGENTIA VALORILOR MOBILIARE
    Dosar nr. ......./...........
                                  AVIZ
                          Nr. ........./............
    Urmare examinarii documentului de oferta depus de ......................... ..........., cu cererea nr. ........./.........................., prin care se solicita avizarea plasamentului privat de .................................,
    in temeiul art. 13 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 si al art. 20 din Regulamentul privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 788/1993,
    se avizeaza plasamentul privat de ........................................, avand urmatoarele caracteristici:
    Plasamentul privat de .....................................................
    Valoarea/pretul ...........................................................
    Mentiuni speciale .........................................................

                                    Director general,
                                           L.S.
    Data ..................


    ANEXA II REGULAMENT
privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentului regulament, Agentia Valorilor Mobiliare este abreviata A.V.M., iar Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere este denumita ordonanta.
    Art. 2
    Intermedierea de valori mobiliare consta in efectuarea in mod obisnuit si cu titlu profesional a urmatoarelor fapte de comert:
    1. vanzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare reglementate de ordonanta, in calitate de intermediar, actionand pe baza de comision, ca agent in contul clientilor;
    2. vanzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare reglementate de ordonanta, in calitate de intermediar, actionand pe cont propriu;
    3. garantarea plasamentului valorilor mobiliare reglementate de ordonanta, cu ocazia ofertelor primare sau secundare, printr-un contract de garantare a plasamentului;
    4. acceptarea, prelucrarea si transmiterea ordinelor clientilor, cu scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;
    5. detinerea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor in scopul executarii ordinelor primite de la acestia;
    6. administrarea conturilor individuale ale portofoliilor de valori mobiliare ale clientilor;
    7. pastrarea de fonduri si de valori mobiliare ale clientilor, in scopul si in cursul administrarii portofoliilor prevazute la pct. 6, sau in alte scopuri autorizate in mod expres de A.V.M.;
    8. acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor, in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul A.V.M.;
    9. alte activitati conexe intermedierii de valori mobiliare pe care Consiliul de coordonare al A.V.M. le poate stabili.
    Activitatile prevazute la art. 2 pct. 6 si 7 vor fi desfasurate numai dupa crearea pietei organizate a valorilor mobiliare, cu avizul A.V.M.
    Activitatile de intermediere prevazute la art. 2 privesc numai valorile mobiliare care au facut obiectul unei oferte publice.

    CAP. 2
    Autorizarea societatilor de intermediere.
    Conditiile si procedura de autorizare

    Art. 3
    (1) Societatile de intermediere definite la art. 2 lit. n) din ordonanta vor putea desfasura activitati dintre cele prevazute la art. 2 din prezentul regulament numai dupa obtinerea autorizatiei de la A.V.M.
    (2) Pentru obtinerea autorizatiei de la A.V.M., societatile de intermediere de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa fi fost constituite ca societati comerciale pe actiuni in conformitate cu prevederile legale; capitalul social al acestora va fi constituit din actiuni nominative, cu drept de vot, a caror valoare se va varsa integral la subscriere, fiecare actiune conferind detinatorilor drepturi egale;
    2. obiectul de activitate al societatii solicitante sa consiste exclusiv in intermedierea de valori mobiliare;
    3. sa faca dovada, la data inregistrarii cererii de autorizare, a unui capital subscris minim si integral varsat si sa mentina in continuare o valoare neta minima a capitalului corespunzator activitatilor pentru care au fost autorizate, dupa cum este stabilit in prezentul regulament;
    4. sa respecte coeficientii de risc privitori la active;
    5. cel putin 75% din totalul activelor detinute sa fie active financiare;
    6. societatea solicitanta sau actionarii sai semnificativi nu pot si nu vor putea detine actiuni intr-o alta societate de intermediere. Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si agentii de valori mobiliare ai respectivei societati de intermediere pot detine actiuni intr-o alta societate de intermediere, autorizata de A.V.M., numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 5% si, respectiv, 20% din capitalul subscris minim si integral varsat, al unei astfel de societati, precum si cu conditia de a nu fi membri in conducerea acesteia.
    Limitarea de mai sus nu se va aplica detinerilor de actiuni depasind 5% si, respectiv 20%, rezultate din mostenire, fuziunea societatilor sau alte situatii similare, cu conditia ca respectivul detinator sa instraineze excedentul de titluri in termen de 180 de zile de la data producerii evenimentului care a cauzat o astfel de situatie;
    7. alte conditii care vor fi stabilite de A.V.M.
    Art. 4
    Capitalul subscris minim si integral varsat va fi de:
    1. 50.000.000 lei pentru societatile de intermediere care efectueaza activitatile enumerate la art. 2 pct. 1, 4 si 5 din prezentul regulament;
    2. 100.000.000 lei pentru societatile de intermediere care efectueaza activitatile enumerate la art. 2 pct. 1, 2, 4, 5, 6 si 7 din prezentul regulament;
    3. 300.000.000 lei pentru societatile de intermediere care efectueaza toate activitatile de intermediere prevazute la art. 2 pct. 1-8 din prezentul regulament.
    Pentru celelalte activitati prevazute la art. 2 pct. 9, A.V.M. va stabili capitalul minim necesar.
    Art. 5
    (1) Valoarea neta minima a capitalului, care trebuie mentinuta conform art. 3 alin. (2) pct. 3 din prezentul regulament, se stabileste dupa cum urmeaza:
    - la 20.000.000 lei pentru societatile prevazute la art. 4 pct. 1 din prezentul regulament;
    - la 40.000.000 lei pentru societatile prevazute la art. 4 pct. 2 din prezentul regulament;
    - la 100.000.000 lei pentru societatile prevazute la art. 4 pct. 3 din prezentul regulament.
    (2) Valoarea neta minima a capitalului, prevazuta la alin. (1), se calculeaza prin deducerea, din totalul activelor, a obligatiilor, creditelor societatii si a valorii activelor ponderate cu coeficientii de risc prevazuti, pe categorii de active, la art. 8 din prezentul regulament.
    Art. 6
    A.V.M., cu acordul Consiliului sau de coordonare, poate sa modifice nivelul de baza al capitalului in functie de evolutia economiei romanesti, in general, si de cea a pietei de capital, in special.
    Art. 7
    (1) Din totalul activelor detinute, societatile de intermediere trebuie sa mentina cel putin 75% sub forma de active financiare.
    (2) Activele financiare mentionate la alin. (1) pot consta in:
    1. lichiditati reprezentand depozite la vedere sau la termen pana la 90 de zile, constituite la banci comerciale, si soldurile conturilor curente;
    2. soldul contului "Clienti" existent pe perioada de efectuare a compensatiilor si decontarii tranzactiei;
    3. bonuri de tezaur rascumparabile de emitent sau de agentul sau de valori mobiliare la simpla cerere;
    4. obligatiuni guvernamentale, rascumparabile de catre emitent sau agentul sau de valori mobiliare cu preaviz de 7 zile;
    5. certificate de depozit si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale;
    6. valori mobiliare oferite public;
    7. valori mobiliare achizitionate sau fonduri avansate pentru valori mobiliare de achizitionat in regim de plasament garantat (underwriting), asa cum este definit in art. 2 lit. l) din ordonanta;
    8. certificate de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private;
    9. alte active pe care A.V.M. le poate include in aceasta categorie.
    Detinerile de actiuni si de certificate de proprietate, inregistrate la valoarea de dobandire, nu vor depasi, fiecare, 10% din capitalul minim al societatii de intermediere.
    Societatile de intermediere pot detine active imobiliare numai in scopul desfasurarii activitatii lor.
    Art. 8
    (1) Coeficientii de risc privitori la active, care vor fi luati in calcul pentru determinarea valorii nete minime a capitalului, sunt:
    50% - pentru certificate de proprietate, la valoarea de dobandire;
    40% - pentru actiuni ale societatilor comerciale oferite public, la valoarea de piata;
    30% - pentru obligatiunile societatilor comerciale;
    20% - pentru bonuri de tezaur si obligatiuni guvernamentale cu scadenta mai mare de un an;
    10% - certificate de depozit si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale;
    5% - soldul contului "Clienti" existente pe perioada efectuarii compensatiilor si decontarii tranzactiei;
    5% - bonuri de tezaur si obligatiuni guvernamentale cu scadenta intre 90 de zile si un an.
    (2) Activele detinute de societatile de intermediere, altele decat cele prevazute la art. 3 alin. (2) pct. 5, vor fi ponderate cu un coeficient de risc de 10% din valoarea de dobandire a acestora, in vederea determinarii capitalului net minim.
    (3) Daca detinerile de active constand in actiuni sau certificate de proprietate depasesc, fiecare, 10% din capitalul minim, excedentul se pondereaza cu dublul coeficientilor de risc prevazuti la alin. (1) pentru aceste active.
    (4) Soldul contului "Clienti" care depaseste perioada de efectuare a compensatiilor si decontarii tranzactiei urmeaza a fi ponderat, in vederea determinarii capitalului net minim, cu un coeficient de risc de 50%.
    (5) Orice credite acordate salariatilor, conducerii societatii, actionarilor sau altor persoane implicate direct sau prin interpusi vor fi ponderate, in vederea determinarii capitalului net minim, cu un coeficient de risc de 25%.
    Art. 9
    (1) Pentru a obtine autorizatia de a efectua activitati de intermediere de valori mobiliare, societatile de intermediere vor completa o cerere, adresata A.V.M., semnata de reprezentantii lor legali.
    (2) Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    1. contractul de societate si statutul, autentificate, precum si certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului;
    2. specificarea categoriilor de intermediere de valori mobiliare pentru care se solicita autorizatia;
    3. lista membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, curriculum vitae cu specificarea experientei profesionale, certificate de cazier judiciar si declaratii personale sub semnatura autografa care sa ateste ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege;
    4. in cazul solicitantilor care au desfasurat anterior alte activitati economice, un raport rezumativ asupra acelor activitati si bilantul contabil pe ultimii trei ani;
    5. lista cenzorilor, curriculum vitae, certificate de cazier judiciar si declaratii personale sub semnatura autografa care sa ateste ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege.
    A.V.M. va decide cu privire la autorizarea pentru desfasurarea activitatii de intermediere in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii solicitantului, insotita de documentele mentionate la alin. (2).
    Societatea de intermediere va solicita atribuirea codului fiscal numai dupa eliberarea de catre A.V.M. a autorizatiei de desfasurare a intermedierii de valori mobiliare.

    CAP. 3
    Autorizarea agentilor de valori mobiliare
    A. Conditii de autorizare

    Art. 10
    Societatile care au primit autorizatia A.V.M. desfasoara activitatea de intermediere numai prin agenti de valori mobiliare autorizati.
    Art. 11
    Agentul de valori mobiliare este persoana fizica legal autorizata care, actionand in exclusivitate ca reprezentant al unei societati de intermediere autorizate de A.V.M., primeste si executa ordine de vanzare si/sau cumparare de valori mobiliare si alte activitati permise de ordonanta, in numele si pe contul acestei societati.
    Agentii de valori mobiliare nu se pot angaja in servicii de intermediere de valori mobiliare in nume sau pe cont propriu.
    Art. 12
    (1) In vederea autorizarii agentilor de valori mobiliare, societatile de intermediere vor depune la A.V.M pentru persoanele care sunt sau urmeaza sa fie angajate in vederea exercitarii intermedierii, cereri de autorizare. Aceste cereri vor fi insotite de documente care atesta angajarea sau intentia de angajare, impreuna cu urmatoarele documente:
    - curriculum vitae, cu specificarea pregatirii profesionale si experientei in activitatea financiar-bancara;
    - certificat de cazier judiciar;
    - declaratia personala sub semnatura autografa care sa ateste ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege.
    (2) A.V.M. va decide cu privire la autorizarea agentilor de valori mobiliare in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii insotite de documentele prevazute la alin. (1).
    (3) Societatea de intermediere raspunde solidar cu agentul de valori mobiliare pentru prejudiciile cauzate de acesta prin neexecutarea sau executarea defectuoasa a operatiunilor de intermediere.
    (4) Autorizatia agentilor de valori mobiliare este provizorie, urmand ca ea sa devina definitiva numai dupa absolvirea unor cursuri de specialitate si/sau dupa sustinerea unor examene, dupa cum se va stabili prin hotarare a Consiliului de coordonare al A.V.M.
    B. Impedimente
    Art. 13
    A.V.M. nu autorizeaza si nici o societate de intermediere nu poate angaja ca agent de valori mobiliare o persoana care:
    1. a detinut autorizatie de agent de valori mobiliare si aceasta i-a fost retrasa;
    2. a fost sanctionat de catre A.V.M. cu interdictia de a desfasura orice activitate profesionala reglementata de ordonanta si de prezentul regulament, cat timp o astfel de interdictie nu a expirat sau nu a fost ridicata;
    3. este functionar public sau salariat permanent al unei agentii sau institutii guvernamentale.
    Nici o persoana fizica nu poate fi autorizata ca agent de valori mobiliare, in acelasi timp, pentru mai mult de o societate de intermediere de valori mobiliare.
    C. Norme de conduita
    Art. 14
    In exercitarea activitatilor lor, atat societatile de intermediere, cat si agentii de valori mobiliare sunt obligati sa respecte norme de deontologie profesionala vizand, in principal, protectia investitorilor si transparenta operatiunilor pe piata valorilor mobiliare.
    Societatile de intermediere autorizate de A.V.M. si agentii lor de valori mobiliare au obligatia:
    1. sa se conformeze in permanenta reglementarilor in vigoare referitoare la valorile mobiliare;
    2. sa se abtina de la angajarea de operatiuni in situatii de conflict de interese intre client si intermediar;
    3. sa nu afecteze si sa nu deformeze jocul liber al cererii si ofertei de valori mobiliare, fie prin inregistrarea de tranzactii fictive, fie prin raspandirea de informatii false sau inexacte, care ar putea determina oscilatii ale preturilor nebazate pe transferul efectiv al respectivelor valori mobiliare;
    4. sa manifeste loialitate si sa protejeze interesele clientilor lor;
    5. sa execute cu prioritate ordinele clientilor in cele mai bune conditii de piata si in conditii de cost minim al tranzactiei;
    6. sa nu utilizeze serviciile altor societati de intermediere in scopul efectuarii tranzactiilor pe cont propriu inainte de a fi executat toate ordinele clientilor;
    7. sa cunoasca temeinic situatia financiara si obiectivele de plasament ale fiecarui client;
    8. sa asigure clientilor informatii exacte si complete referitoare atat la obiectivele de plasament si situatia portofoliilor detinute de acestia, cat si la factorii obiectivi care pot influenta pretul sau alte elemente ale operatiunilor cu valori mobiliare si sa se incredinteze ca ei le-au perceput corect;
    9. sa pastreze stricta confidentialitate privind ordinele si tranzactiile clientilor si sa nu le foloseasca in scopul operatiunilor pe cont propriu sau pe contul altor clienti;
    10. sa nu foloseasca informatiile privilegiate sau confidentiale, obtinute ca urmare a unei relatii speciale sau confidentiale cu emitentul sau cu tertii, in scopul efectuarii de tranzactii;
    11. sa-si desfasoare activitatea profesionala intr-un mod responsabil, asigurand prestigiul si demnitatea profesiunii;
    12. sa nu se angajeze in relatii financiare cu clientii pentru alte scopuri decat cele ale activitatii societatii;
    13. sa nu dea clientului asigurari nerezonabile cu privire la pretul valorilor mobiliare sau la alte venituri pe care spera sa le obtina de la acestea;
    14. sa nu accepte nici un avantaj oferit de client sau de terti.

    CAP. 4
    Supraveghere si control

    Art. 15
    A.V.M. isi va exercita atributiile de supraveghere si control asupra activitatii societatilor de intermediere, agentilor de valori mobiliare si organismelor infiintate cu aprobarea sa, conform prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament, prin verificarea realitatii si exactitatii raportarilor financiar-contabile si inspectii la fata locului, din oficiu sau la sesizare.
    Art. 16
    Societatile de intermediere sunt obligate sa-si intocmeasca si sa tina evidenta stricta a operatiunilor si sa-si organizeze contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale normelor stabilite in aceasta privinta de A.V.M.
    Art. 17
    (1) Societatile de intermediere vor prezenta A.V.M.:
    - bilantul contabil anual;
    - situatiile privind tranzactiile efectuate si soldurile conturilor care reflecta diferite categorii de detineri de valori mobiliare, trimestrial;
    - situatiile financiar-contabile si obligatiile fiscale, conform normelor stabilite de Ministerul Finantelor.
    (2) Un exemplar din situatiile financiar-contabile certificate de catre cenzori si purtand stampila de inregistrare a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti se va depune la A.V.M. impreuna cu celelalte raportari specifice.
    Art. 18
    Societatile de intermediere vor comunica A.V.M., in termen de 15 zile de la inscrierea mentiunii in Registrul comertului sau, dupa caz, de la inregistrarea lor in evidentele proprii, urmatoarele:
    1. schimbarile intervenite in detinerea capitalului social, majorarea sau reducerea acestuia;
    2. modificarea contractului sau statutului societatii;
    3. infiintarea sau desfiintarea de sucursale;
    4. fuziunea cu alte societati de intermediere de valori mobiliare;
    5. modificari in componenta consiliului de administratie sau a comitetului de directie;
    6. angajarea, suspendarea sau dezafectarea oricarui agent de valori mobiliare;
    7. alte modificari intervenite in activitatea societatilor de intermediere.
    Art. 19
    Societatile de intermediere au obligatia sa inregistreze cronologic toate operatiunile de intermediere efectuate, in scopul verificarii ulterioare a ordinii in care acestea au fost executate de catre agentii lor de negociere.
    Art. 20
    Societatile de intermediere si agentii lor de valori mobiliare vor utiliza in activitatea curenta documente specifice avand forma si continutul stabilite prin normele care vor fi elaborate de A.V.M.
    Art. 21
    Societatile de intermediere autorizate de A.V.M. vor practica comisioane liber-negociabile, care nu vor putea depasi un plafon maxim de 8% din valoarea tranzactiilor.
    In cazul unui plasament garantat, impartirea comisioanelor se va face potrivit alineatului precedent, prin intelegere intre societatile de intermediere participante la plasamentul garantat.

    CAP. 5
    Raspunderea juridica

    Art. 22
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform dispozitiilor prevazute in cap. VIII "Raspunderea juridica" din ordonanta.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Bancile comerciale sau alte institutii financiare infiintate si functionand in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara pot incheia contracte cu societatile de intermediere pentru preluarea, in numele acestora, a ordinelor de vanzare si/sau de cumparare de valori mobiliare ale clientilor, urmand ca acestea sa fie negociate de societatile de intermediere contractante. Aceste contracte trebuie avizate de A.V.M.
    Art. 24
    (1) Societatile de intermediere autorizate de A.V.M., agentii lor de valori mobiliare si alte persoane angajate profesional in intermedierea de valori mobiliare pot infiinta asociatii profesionale. Aceste asociatii vor avea ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale si vor stabili, prin statutul si contractul de asociere, organizarea si functionarea sistemelor de raportare si difuzare publica a informatiilor privind valorile mobiliare, norme de conduita si etica profesionala.
    (2) A.V.M. va emite norme privind avizarea, constituirea, organizarea si supravegherea asociatiilor profesionale in domeniul intermedierii de valori mobiliare.
    Art. 25
    Societatile de intermediere autorizate de A.V.M. pot face intermediere si cu instrumente financiare de tipul certificatelor de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private.
    Intermedierea avand ca obiect instrumente financiare prevazute la alin. (1), efectuata de societatile autorizate de A.V.M. si de catre Fondurile Proprietatii Private prin intermediari constituiti de acestea, se realizeaza in regimul si cu efectele stabilite printr un regulament elaborat de catre Fondurile Proprietatii Private, avizat de A.V.M. si supus spre aprobare Guvernului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 788/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 788 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu