Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.78 din 06.03.2013

pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 21 martie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul ISe aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul IISe aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul IIISe aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul IVSe aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4. Articolul V(1) În anul 2013, pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel:a)Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km. b)Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio. c)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio. (2) Valorile compensaţiei acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:a)pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km; b)pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km. Articolul VIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1ACT ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. Încheiat între: Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“- S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare Înţeleg să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“- S.A., după cum urmează: ARTICOL UNICContractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., prevăzut în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Oferta de servicii se structurează pe următoarele categorii de trenuri:a)InterRegio IR; b)Regio R.Oferta de servicii va corespunde în totalitate cerinţelor minimale prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. 2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) CFR Călători va asigura publicului călător următoarele tipuri de servicii:a)transportul de călători în trafic intern cu trenuri prevăzute în planul de mers al trenurilor; b)capacităţi de transport diferenţiate pe criterii de confort şi de servicii; c)vânzarea legitimaţiilor de călătorie cu anticipaţie de până la 30 de zile în trafic intern; d)informarea călătorilor, în principalele staţii şi trenuri, prin birourile proprii de informaţii, mass-media, web-site şi prin personalul de tren, referitor la condiţiile de călătorie, tarife, oferte comerciale, alte informaţii utile; e)CFR Călători poate asigura şi alte tipuri de servicii care să conducă la o bună deservire a publicului călător, potrivit legii. 3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite CFR Călători în condiţiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate. 4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Ministerul Transporturilor va susţine finanţarea de la bugetul de stat, în condiţiile legii şi cu respectarea legislaţiei privind acordarea ajutorului de stat, a investiţiilor necesare, pentru anul 2013, pentru realizarea programelor prioritare, precum şi a proiectelor care asigură interoperabilitatea în sistemul de transport feroviar european. În funcţie de sumele alocate în cursul anului de la bugetul de stat pentru proiectele de investiţii necesare pentru transportul feroviar public de călători în anul 2013 se va completa în mod corespunzător actul adiţional numărul 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. 5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Compensaţia cuvenită CFR Călători pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel: a)Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km. b)Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio. c)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.2. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele: a)pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km; b)pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km. 6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă. 7. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Programul de modernizare şi achiziţii de material rulant pentru anul 2013 se asigură din fonduri proprii, din fonduri de la bugetul de stat aprobate în acest scop potrivit legii, din finanţări externe şi/sau din fonduri comunitare, după caz, potrivit legislaţiei în vigoare şi se aprobă de către Consiliul de administraţie, corelat cu starea tehnică a parcului, normele tehnice feroviare şi cu reglementările specifice emise de Autoritatea Feroviară Română. 8. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. 9. Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 10. Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 11. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 12. Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional. 13. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional. MINISTERUL TRANSPORTURILOR Relu Fenechiu, ministru S.C. C.F.R. CĂLĂTORI - S.A. Valentin Dorobanţu, director general ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători) Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

Indicatorul 2013 Interregio Regio Total
Tren-km (mii) 18.044,059 31.168,278 49.212,337
Călători-km (mii) 1.100.000 780.000 1.880.000

ANEXA Nr. 21 )la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători____1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători) Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice ANEXA Nr. 3la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători) Costul prestaţiilor

Costurile de transport anul 2013 Interregio Regio Total
Suma (mii lei) 760.600 1.294.740 2.055.340

ANEXA Nr. 4la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători) Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

Venituri (mii lei) Anul 2013 Interregio Regio Total
Suma (mii lei) 370.400 236.600 607.000

ANEXA Nr. 5la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători (Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. Călători) Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe anul 2013 mii lei -

Interregio Regio Total
Compensaţia anuală necesară, din care: 413.018 1.096.982 1.510.000
Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi constituie angajament bugetar 323.248 612.681 935.929

ANEXA Nr. 2ACT ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. Încheiat între: Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Societatea Comercială REGIOTRANS - S.R.L., denumită în continuare S.C. REGIOTRANS - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., după cum urmează: ARTICOL UNICContractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. REGIOTRANS - S.R.L. în condiţiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate. 2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Compensaţia cuvenită S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel: a)Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km. b)Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio. c)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.2. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele: a)pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km; b)pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km. 3. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă. 4. Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. 5. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 6. Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 7. Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 8. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional. 9. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional. MINISTERUL TRANSPORTURILOR Relu Fenechiu, ministru S.C. REGIOTRANS - S.R.L. Costel Comana, administrator ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. (Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.) Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

Indicatorul 2013
Tren interregio Tren regio Total
Tren-km (mii) 36,0 9.489,345 9.525,345
Călători-km (mii) 820 199.980 200.800

ANEXA Nr. 21 )la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L._____1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.) Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice ANEXA Nr. 3la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. (Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.) Costul prestaţiilor

Costurile de transport - 2013
Tren interregio Tren regio Total
Suma (mii lei) 1.040 237.036 238.076

ANEXA Nr. 4la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.) Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

Indicatorul 2013
Tren interregio Tren regio Total
Venituri (mii lei) 270 28.630 28.900

ANEXA Nr. 5la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L. (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIOTRANS - S.R.L.) Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

Tren interregio (mii lei) Tren regio (mii lei) Total - 2013 (mii lei)
Compensaţie anuală necesară, din care: 801 215.517 216.318
Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi constituie angajament bugetar 584 179.855 180.439

ANEXA Nr. 3ACT ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L. Încheiat între: Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Societatea Comercială REGIONAL - S.R.L., denumită în continuare S.C. REGIONAL - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., după cum urmează: ARTICOL UNICContractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., prevăzut în anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. REGIONAL - S.R.L. în condiţiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate. 2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Compensaţia cuvenită S.C. REGIONAL - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel: a)Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km. b)Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio. c)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.2. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele: a)pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km; b)pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km. 3. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă. 4. Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. 5. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 6. Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 7. Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 8. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional. 9. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional. MINISTERUL TRANSPORTURILOR Relu Fenechiu, ministru S.C. REGIONAL - S.R.L. Stelian Frăţilă, director general ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL - S.R.L. (Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIONAL - S.R.L.) Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

Indicatorul Tren regio-2013
Tren.km (mii) 1.361,6
Călători.km (mii) 26.850

ANEXA Nr. 21 )la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL - S.R.L. ____1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIONAL - S.R.L. ) Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice ANEXA Nr. 3la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL - S.R.L. (Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIONAL - S.R.L.) Costul prestaţiilor

Costurile de transport 2013
Suma (mii lei) 33.257,63

ANEXA Nr. 4la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL - S.R.L. (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIONAL - S.R.L.) Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

Indicatorul 2013
Venituri (mii lei) 2.603,5

ANEXA Nr. 5la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL - S.R.L. (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. REGIONAL - S.R.L.) Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

Valoare necesară pe anul 2013
Compensaţia totală necesară (mii lei) 31.651,86
Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi constituie angajament bugetar (mii lei) 25.477

ANEXA Nr. 4ACT ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. Încheiat între: Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Societatea Comercială TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., denumită în continuare S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., după cum urmează: Articol unic. -- Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. în condiţiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate. 2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Compensaţia cuvenită S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel: a)Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km. b)Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio. c)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.2. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele: a)pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km; b)pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km. 3. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă. 4. Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. 5. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 6. Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 7. Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 8. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional. 9. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional. MINISTERUL TRANSPORTURILOR Relu Fenechiu, ministru S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. Dumitru Bărbăcuţi, director general ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. (Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.) Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

Indicatorul Anul 2013
Tren km (mii) 2.531,911
Călători km (mii) 54.250

ANEXA Nr. 21 )la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.____1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.) Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice ANEXA Nr. 3la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. (Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.) Costul prestaţiilor

Costurile de transport Anul 2013
Suma (mii lei) 67.000

ANEXA Nr. 4la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.) Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

Indicatorul Anul 2013
Venituri (mii lei) 9.500

ANEXA Nr. 5la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.) Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

Anul 2013 (mii lei)
Compensaţia anuală necesară, din care: 57.500
Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi constituie angajament bugetar 48.147


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 78/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 78 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 78/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu