E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 754 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 488 din  7 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Sediul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia pentru Strategii Guvernamentale asigura asistenta necesara primului-ministru si celorlalte ministere, departamente si agentii guvernamentale in definirea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea si remodelarea politicilor si strategiilor guvernamentale generale sau sectoriale.
    Art. 3
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza studii, analize si rapoarte privind evaluarea starii existente in diverse domenii de activitate, in special in cele legate de reforma economica, politici sociale, transparenta mediului de afaceri, integrare europeana, educatie, sanatate, justitie, administratie si ordine publica, comunicarea interinstitutionala, relatia cu presa si societatea civila;
    b) elaboreaza studii de oportunitate si recomandari privind politicile guvernamentale generale sau sectoriale;
    c) elaboreaza studii de audit strategic si institutional in vederea optimizarii activitatii structurilor guvernamentale;
    d) inainteaza primului-ministru propuneri in vederea sustinerii politicilor si strategiilor guvernamentale;
    e) monitorizeaza aplicarea de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, informand Guvernul despre aplicarea acestora;
    f) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate si le supune Guvernului spre adoptare;
    g) sprijina cunoasterea si intelegerea de catre public a strategiilor si proiectelor guvernamentale, prin actiuni de informare si difuzarea de materiale de interes public;
    h) pune la dispozitie mijloacelor de informare in masa informatii destinate opiniei publice, in vederea cunoasterii exacte a activitatii Guvernului, prin informari si conferinte de presa organizate saptamanal sau ori de cate ori este nevoie;
    i) asigura asistenta de specialitate primului-ministru, altor demnitari si inalti functionari publici din cadrul Guvernului in domeniul comunicarii;
    j) mentine legaturi permanente cu ambasadele straine in Romania si cu organismele internationale reprezentate in tara, in scopul informarii acestora, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc gestionarea treburilor publice si imaginea tarii;
    k) asigura participarea personalului propriu la actiuni cu caracter stiintific si cultural, la reuniuni si expozitii internationale, precum si la actiuni avand ca scop integrarea europeana si euroatlantica;
    l) elaboreaza, tipareste si difuzeaza in tara si strainatate rapoarte si materiale de informare privind derularea strategiilor guvernamentale in diverse domenii;
    m) asigura sprijinul comunicational in informarea interna si externa pentru structurile responsabile de implementarea strategiilor guvernamentale;
    n) analizeaza petitii ale cetatenilor si prezinta periodic rapoarte primului-ministru despre dinamica si tipologia problemelor cu care se confrunta petitionarii;
    o) initiaza si organizeaza colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregatire, mese rotunde si alte actiuni pe teme privind eficienta guvernarii si optimizarea activitatii diverselor institutii publice;
    p) efectueaza alte studii, sondaje, cercetari, analize, prognoze, strategii sau proiecte de interes guvernamental;
    q) coopereaza cu celelalte structuri guvernamentale, cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si cercetare, cu firme private si organizatii neguvernamentale in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
    r) sprijina si organizeaza actiuni socioculturale desfasurate in colaborare cu organisme neguvernamentale si institutii din tara si din strainatate;
    s) organizeaza vizite de informare si schimburi de experienta cu persoane din tara si din strainatate, in scopul cunoasterii mai profunde a realitatii romanesti si al generarii de noi solutii pentru eficientizarea actului de guvernare;
    t) dezvolta programe de parteneriat cu institutii financiare internationale;
    u) pune la dispozitia mass-media si a cetatenilor rezultatele studiilor si cercetarilor de interes public;
    v) asigura pregatirea profesionala a personalului propriu si participarea acestuia la actiuni internationale care au drept tema eficientizarea actului de guvernare;
    w) asigura functionarea reprezentantelor sale teritoriale;
    x) colaboreaza cu structuri similare din alte tari.
    (2) Agentia pentru Strategii Guvernamentale asigura secretariatul tehnic al Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, care isi desfasoara activitatea pe langa aparatul de lucru al primului-ministru.
    (3) Agentia pentru Strategii Guvernamentale indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.
    Art. 4
    Organele administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, alte institutii si autoritati publice, precum si societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, la cererea acesteia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    Art. 5
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, in subordinea directa a primului-ministru.
    (2) Presedintele reprezinta Agentia pentru Strategii Guvernamentale in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este ordonator tertiar de credite.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, directorul general exercita atributiile acestuia.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este de 90, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele.
    (3) Personalul fostului Minister al Informatiilor Publice, cu exceptia personalului din cadrul Directiei presa, Departamentului pentru Relatii Interetnice si al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, este preluat prin transfer de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organizata in conformitate cu prezenta hotarare, in limita numarului maxim de posturi aprobat acesteia.
    (4) Structura organizatorica a directiilor, atributiile compartimentelor si sarcinile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (5) In cadrul numarului de posturi aprobat, agentia poate organiza birouri teritoriale.
    Art. 7
    Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale isi mentin, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 8
    Patrimoniul fostului Minister al Informatiilor Publice, aferent activitatilor preluate de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, se preia de aceasta.
    Art. 9
    Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001 - 2006), derulat la Ministerul Informatiilor Publice conform Hotararii Guvernului nr. 433/2003 privind participarea Romaniei in anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001 - 2006), precum si plata contributiei financiare aferente participarii in anul 2003 la acest program, trece la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare.
    (2) In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, sintagma "coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica" se inlocuieste cu sintagma "coordonate de presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei
                         pentru Strategii Guvernamentale,
                         Vasile Dincu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                  a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

    Numar total de posturi: 90, exclusiv presedintele

                                    ____________        ____________________
                 __________________| Presedinte |______| Compartiment audit |
                |                  |____________|      |____________________|
        ________v_______                  |
       | Serviciul      |                 |
       | economic,      |                 |
       | administrativ, |                 |
       | resurse umane  |           ______v_____
       |________________|          |  Director  |
                                   |  general   |
                                   |____________|
          ________________________________|__________________
         |               |                |                  |
 ________v_______   _____v_______   ______v______    ________v_______
| Directia       | | Directia    | | Directia    |  | Directia       |
| audit          | | cercetare   | | management  |  | comunicare     |
| strategic      | | si diagnoza | | strategic   |  | institutionala |
| si reforma     | | sociala     | | si studii   |  | si mass-media  |
| institutionala | |             | | prospective |  |                |
|________________| |_____________| |_____________|  |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 754/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 754 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu