E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 754 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 488 din  7 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Sediul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia pentru Strategii Guvernamentale asigura asistenta necesara primului-ministru si celorlalte ministere, departamente si agentii guvernamentale in definirea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea si remodelarea politicilor si strategiilor guvernamentale generale sau sectoriale.
    Art. 3
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza studii, analize si rapoarte privind evaluarea starii existente in diverse domenii de activitate, in special in cele legate de reforma economica, politici sociale, transparenta mediului de afaceri, integrare europeana, educatie, sanatate, justitie, administratie si ordine publica, comunicarea interinstitutionala, relatia cu presa si societatea civila;
    b) elaboreaza studii de oportunitate si recomandari privind politicile guvernamentale generale sau sectoriale;
    c) elaboreaza studii de audit strategic si institutional in vederea optimizarii activitatii structurilor guvernamentale;
    d) inainteaza primului-ministru propuneri in vederea sustinerii politicilor si strategiilor guvernamentale;
    e) monitorizeaza aplicarea de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, informand Guvernul despre aplicarea acestora;
    f) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate si le supune Guvernului spre adoptare;
    g) sprijina cunoasterea si intelegerea de catre public a strategiilor si proiectelor guvernamentale, prin actiuni de informare si difuzarea de materiale de interes public;
    h) pune la dispozitie mijloacelor de informare in masa informatii destinate opiniei publice, in vederea cunoasterii exacte a activitatii Guvernului, prin informari si conferinte de presa organizate saptamanal sau ori de cate ori este nevoie;
    i) asigura asistenta de specialitate primului-ministru, altor demnitari si inalti functionari publici din cadrul Guvernului in domeniul comunicarii;
    j) mentine legaturi permanente cu ambasadele straine in Romania si cu organismele internationale reprezentate in tara, in scopul informarii acestora, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc gestionarea treburilor publice si imaginea tarii;
    k) asigura participarea personalului propriu la actiuni cu caracter stiintific si cultural, la reuniuni si expozitii internationale, precum si la actiuni avand ca scop integrarea europeana si euroatlantica;
    l) elaboreaza, tipareste si difuzeaza in tara si strainatate rapoarte si materiale de informare privind derularea strategiilor guvernamentale in diverse domenii;
    m) asigura sprijinul comunicational in informarea interna si externa pentru structurile responsabile de implementarea strategiilor guvernamentale;
    n) analizeaza petitii ale cetatenilor si prezinta periodic rapoarte primului-ministru despre dinamica si tipologia problemelor cu care se confrunta petitionarii;
    o) initiaza si organizeaza colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregatire, mese rotunde si alte actiuni pe teme privind eficienta guvernarii si optimizarea activitatii diverselor institutii publice;
    p) efectueaza alte studii, sondaje, cercetari, analize, prognoze, strategii sau proiecte de interes guvernamental;
    q) coopereaza cu celelalte structuri guvernamentale, cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si cercetare, cu firme private si organizatii neguvernamentale in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
    r) sprijina si organizeaza actiuni socioculturale desfasurate in colaborare cu organisme neguvernamentale si institutii din tara si din strainatate;
    s) organizeaza vizite de informare si schimburi de experienta cu persoane din tara si din strainatate, in scopul cunoasterii mai profunde a realitatii romanesti si al generarii de noi solutii pentru eficientizarea actului de guvernare;
    t) dezvolta programe de parteneriat cu institutii financiare internationale;
    u) pune la dispozitia mass-media si a cetatenilor rezultatele studiilor si cercetarilor de interes public;
    v) asigura pregatirea profesionala a personalului propriu si participarea acestuia la actiuni internationale care au drept tema eficientizarea actului de guvernare;
    w) asigura functionarea reprezentantelor sale teritoriale;
    x) colaboreaza cu structuri similare din alte tari.
    (2) Agentia pentru Strategii Guvernamentale asigura secretariatul tehnic al Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, care isi desfasoara activitatea pe langa aparatul de lucru al primului-ministru.
    (3) Agentia pentru Strategii Guvernamentale indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.
    Art. 4
    Organele administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, alte institutii si autoritati publice, precum si societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, la cererea acesteia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    Art. 5
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, in subordinea directa a primului-ministru.
    (2) Presedintele reprezinta Agentia pentru Strategii Guvernamentale in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este ordonator tertiar de credite.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, directorul general exercita atributiile acestuia.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este de 90, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele.
    (3) Personalul fostului Minister al Informatiilor Publice, cu exceptia personalului din cadrul Directiei presa, Departamentului pentru Relatii Interetnice si al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, este preluat prin transfer de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organizata in conformitate cu prezenta hotarare, in limita numarului maxim de posturi aprobat acesteia.
    (4) Structura organizatorica a directiilor, atributiile compartimentelor si sarcinile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (5) In cadrul numarului de posturi aprobat, agentia poate organiza birouri teritoriale.
    Art. 7
    Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale isi mentin, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 8
    Patrimoniul fostului Minister al Informatiilor Publice, aferent activitatilor preluate de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, se preia de aceasta.
    Art. 9
    Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001 - 2006), derulat la Ministerul Informatiilor Publice conform Hotararii Guvernului nr. 433/2003 privind participarea Romaniei in anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001 - 2006), precum si plata contributiei financiare aferente participarii in anul 2003 la acest program, trece la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare.
    (2) In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, sintagma "coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica" se inlocuieste cu sintagma "coordonate de presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei
                         pentru Strategii Guvernamentale,
                         Vasile Dincu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                  a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

    Numar total de posturi: 90, exclusiv presedintele

                                    ____________        ____________________
                 __________________| Presedinte |______| Compartiment audit |
                |                  |____________|      |____________________|
        ________v_______                  |
       | Serviciul      |                 |
       | economic,      |                 |
       | administrativ, |                 |
       | resurse umane  |           ______v_____
       |________________|          |  Director  |
                                   |  general   |
                                   |____________|
          ________________________________|__________________
         |               |                |                  |
 ________v_______   _____v_______   ______v______    ________v_______
| Directia       | | Directia    | | Directia    |  | Directia       |
| audit          | | cercetare   | | management  |  | comunicare     |
| strategic      | | si diagnoza | | strategic   |  | institutionala |
| si reforma     | | sociala     | | si studii   |  | si mass-media  |
| institutionala | |             | | prospective |  |                |
|________________| |_____________| |_____________|  |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 754/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 754 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu