E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 754 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 488 din  7 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Sediul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia pentru Strategii Guvernamentale asigura asistenta necesara primului-ministru si celorlalte ministere, departamente si agentii guvernamentale in definirea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea si remodelarea politicilor si strategiilor guvernamentale generale sau sectoriale.
    Art. 3
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza studii, analize si rapoarte privind evaluarea starii existente in diverse domenii de activitate, in special in cele legate de reforma economica, politici sociale, transparenta mediului de afaceri, integrare europeana, educatie, sanatate, justitie, administratie si ordine publica, comunicarea interinstitutionala, relatia cu presa si societatea civila;
    b) elaboreaza studii de oportunitate si recomandari privind politicile guvernamentale generale sau sectoriale;
    c) elaboreaza studii de audit strategic si institutional in vederea optimizarii activitatii structurilor guvernamentale;
    d) inainteaza primului-ministru propuneri in vederea sustinerii politicilor si strategiilor guvernamentale;
    e) monitorizeaza aplicarea de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, informand Guvernul despre aplicarea acestora;
    f) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate si le supune Guvernului spre adoptare;
    g) sprijina cunoasterea si intelegerea de catre public a strategiilor si proiectelor guvernamentale, prin actiuni de informare si difuzarea de materiale de interes public;
    h) pune la dispozitie mijloacelor de informare in masa informatii destinate opiniei publice, in vederea cunoasterii exacte a activitatii Guvernului, prin informari si conferinte de presa organizate saptamanal sau ori de cate ori este nevoie;
    i) asigura asistenta de specialitate primului-ministru, altor demnitari si inalti functionari publici din cadrul Guvernului in domeniul comunicarii;
    j) mentine legaturi permanente cu ambasadele straine in Romania si cu organismele internationale reprezentate in tara, in scopul informarii acestora, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc gestionarea treburilor publice si imaginea tarii;
    k) asigura participarea personalului propriu la actiuni cu caracter stiintific si cultural, la reuniuni si expozitii internationale, precum si la actiuni avand ca scop integrarea europeana si euroatlantica;
    l) elaboreaza, tipareste si difuzeaza in tara si strainatate rapoarte si materiale de informare privind derularea strategiilor guvernamentale in diverse domenii;
    m) asigura sprijinul comunicational in informarea interna si externa pentru structurile responsabile de implementarea strategiilor guvernamentale;
    n) analizeaza petitii ale cetatenilor si prezinta periodic rapoarte primului-ministru despre dinamica si tipologia problemelor cu care se confrunta petitionarii;
    o) initiaza si organizeaza colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregatire, mese rotunde si alte actiuni pe teme privind eficienta guvernarii si optimizarea activitatii diverselor institutii publice;
    p) efectueaza alte studii, sondaje, cercetari, analize, prognoze, strategii sau proiecte de interes guvernamental;
    q) coopereaza cu celelalte structuri guvernamentale, cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si cercetare, cu firme private si organizatii neguvernamentale in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
    r) sprijina si organizeaza actiuni socioculturale desfasurate in colaborare cu organisme neguvernamentale si institutii din tara si din strainatate;
    s) organizeaza vizite de informare si schimburi de experienta cu persoane din tara si din strainatate, in scopul cunoasterii mai profunde a realitatii romanesti si al generarii de noi solutii pentru eficientizarea actului de guvernare;
    t) dezvolta programe de parteneriat cu institutii financiare internationale;
    u) pune la dispozitia mass-media si a cetatenilor rezultatele studiilor si cercetarilor de interes public;
    v) asigura pregatirea profesionala a personalului propriu si participarea acestuia la actiuni internationale care au drept tema eficientizarea actului de guvernare;
    w) asigura functionarea reprezentantelor sale teritoriale;
    x) colaboreaza cu structuri similare din alte tari.
    (2) Agentia pentru Strategii Guvernamentale asigura secretariatul tehnic al Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, care isi desfasoara activitatea pe langa aparatul de lucru al primului-ministru.
    (3) Agentia pentru Strategii Guvernamentale indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.
    Art. 4
    Organele administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, alte institutii si autoritati publice, precum si societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, la cererea acesteia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    Art. 5
    (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, in subordinea directa a primului-ministru.
    (2) Presedintele reprezinta Agentia pentru Strategii Guvernamentale in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este ordonator tertiar de credite.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, directorul general exercita atributiile acestuia.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei pentru Strategii Guvernamentale este de 90, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele.
    (3) Personalul fostului Minister al Informatiilor Publice, cu exceptia personalului din cadrul Directiei presa, Departamentului pentru Relatii Interetnice si al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, este preluat prin transfer de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organizata in conformitate cu prezenta hotarare, in limita numarului maxim de posturi aprobat acesteia.
    (4) Structura organizatorica a directiilor, atributiile compartimentelor si sarcinile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (5) In cadrul numarului de posturi aprobat, agentia poate organiza birouri teritoriale.
    Art. 7
    Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale isi mentin, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 8
    Patrimoniul fostului Minister al Informatiilor Publice, aferent activitatilor preluate de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, se preia de aceasta.
    Art. 9
    Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001 - 2006), derulat la Ministerul Informatiilor Publice conform Hotararii Guvernului nr. 433/2003 privind participarea Romaniei in anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001 - 2006), precum si plata contributiei financiare aferente participarii in anul 2003 la acest program, trece la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare.
    (2) In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, sintagma "coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica" se inlocuieste cu sintagma "coordonate de presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei
                         pentru Strategii Guvernamentale,
                         Vasile Dincu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                  a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

    Numar total de posturi: 90, exclusiv presedintele

                                    ____________        ____________________
                 __________________| Presedinte |______| Compartiment audit |
                |                  |____________|      |____________________|
        ________v_______                  |
       | Serviciul      |                 |
       | economic,      |                 |
       | administrativ, |                 |
       | resurse umane  |           ______v_____
       |________________|          |  Director  |
                                   |  general   |
                                   |____________|
          ________________________________|__________________
         |               |                |                  |
 ________v_______   _____v_______   ______v______    ________v_______
| Directia       | | Directia    | | Directia    |  | Directia       |
| audit          | | cercetare   | | management  |  | comunicare     |
| strategic      | | si diagnoza | | strategic   |  | institutionala |
| si reforma     | | sociala     | | si studii   |  | si mass-media  |
| institutionala | |             | | prospective |  |                |
|________________| |_____________| |_____________|  |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 754/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 754 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu