E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 744 2003 abrogat de Hotărârea 12 2009
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1304 2008
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 469 2008
Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 469 2008
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 415 2007
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 165 2007
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1877 2006
Articolul 3 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1899 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1899 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1899 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 744 2003 articole noi... Hotărârea 1692 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 927 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 927 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 927 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Rectificare 927 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Rectificare 744 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 744 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si al art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 1
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rolul de a realiza politica Guvernului in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale.
    (2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Pentru a realiza politica Guvernului in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planificarea, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si monitorizarea, evaluarea si controlul realizarii acestor politici;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si implementarea cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu, urmarirea si controlul respectarii acestora;
    c) functia de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau in mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar, precum si administrarea si gestionarea eficienta a spectrului de frecvente, a pozitiilor orbitale atribuite Romaniei si a altor bunuri proprietate publica din domeniul sau de activitate;
    d) functia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale de catre institutiile si societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. definirea politicii si strategiei sectoriale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    2. elaborarea obiectivelor strategice si tactice ale acestor sectoare si a planului de actiuni pentru implementarea acestor obiective;
    3. monitorizarea realizarii programului de actiuni si prezentarea catre Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in strategiile sectoriale in domeniu;
    4. elaborarea si implementarea politicilor si strategiei sectoriale de integrare in structurile Uniunii Europene;
    5. asigurarea cadrului legislativ si institutional necesar pentru liberalizarea completa a pietelor de comunicatii electronice si servicii postale si armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    6. promovarea concurentei in toate segmentele pietelor de comunicatii electronice, servicii postale, tehnologia informatiei si servicii ale societatii informationale;
    7. asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetatenilor Romaniei de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de legislatia speciala, atat in domeniul comunicatiilor electronice, cat si in cel al serviciilor postale;
    8. protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii sa obtina un maxim de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
    9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
    10. protectia drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    11. asigurarea integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii electronice;
    12. incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura, promovarea si stimularea cercetarii, dezvoltarii, inovatiei si transferului de tehnologii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    13. elaborarea politicii si strategiei de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    14. initierea si coordonarea procesului de privatizare a societatilor la care indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar;
    15. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe si proiecte proprii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, atribuirea conducerii programelor si proiectelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    16. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea, implementarea si operarea proiectelor si a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
    17. asigurarea finantarii pentru dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice centrale;
    18. coordonarea politicilor privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeana;
    19. infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    20. prognozarea, planificarea si programarea in proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    21. coordonarea derularii programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, potrivit obiectului acestora;
    22. coordonarea aplicarii acordurilor internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    23. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea si incasarea taxelor de licenta in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului si controlului aplicarii licentelor;
    24. asigurarea gestionarii si utilizarii eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice si a pozitiilor orbitale atribuite Romaniei;
    25. elaborarea principiilor de politica tarifara in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    26. publicarea standardelor si specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeana in domeniul sau de competenta;
    27. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale si supunerea lor spre aprobare Guvernului;
    28. promovarea, propunerea si supunerea spre aprobare Guvernului a masurilor necesare in vederea crearii si dezvoltarii cadrului institutional in aceste domenii;
    29. avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi cu incidenta in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    30. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    31. initierea elaborarii de standarde nationale in acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale in domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementari tehnice care sa declare obligatorie aplicarea standardelor, pe intregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, in domeniul utilizarii frecventelor radioelectrice, in domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitatii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    32. analiza evolutiei fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza;
    33. reglementarea si supravegherea comertului electronic si a semnaturii electronice si promovarea accesului la Internet;
    34. elaborarea reglementarilor necesare in vederea asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor electronice si a utilizarii frecventelor;
    35. planificarea, alocarea, monitorizarea si evaluarea utilizarii de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    36. comunicarea cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    37. medierea si solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii in domeniul tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;
    38. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    39. promovarea sistemului educational bazat pe tehnologia informatiei, in colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    40. promovarea si sustinerea dezvoltarii biotehnologiilor;
    41. stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    42. asigurarea reprezentarii in institutii si organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    43. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea;
    44. sustinerea participarii Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    45. publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizari si alte activitati in aceste domenii pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    46. promovarea convergentei media si a neutralitatii tehnologice, asigurand corelarea legislatiei in domeniul comunicatiilor electronice, al audiovizualului si al drepturilor de proprietate intelectuala;
    47. exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordine sau in coordonare;
    48. urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare, in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
    49. reglementarea modului de atribuire electronica a autorizatiilor pentru activitatile de transport rutier international de marfa, direct sau in tranzit, in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si a modului de atribuire electronica a traseelor nationale din programele de transport rutier prin servicii regulate;
    50. avizarea instrumentelor de plata cu acces la distanta de tipul Internet banking, home-banking sau mobile-banking;
    51. avizarea serviciilor societatii informationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare, precum si insarcinari date de primul-ministru.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are dreptul sa solicite informatii de la ministere, de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.

    CAP. 2
    Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (4) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative in vigoare.
    (5) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) In activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat.
    (8) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (9) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei poate delega unele dintre competentele sale, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    Art. 7
    (1) Secretarul general indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (2) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte insarcinari stabilite de ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei sau prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

    CAP. 3
    Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (2) In cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza si directii, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare.
    (3) In structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul ministrului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    Art. 9
    (1) Structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 134, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) Personalul necesar desfasurarii activitatilor Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se numeste sau se angajeaza, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi aprobat, tinandu-se seama de competenta profesionala, de nivelul de pregatire, studiile de specialitate si vechimea in specialitate.
    Art. 10
    (1) In conditiile legii si in limita numarului maxim de posturi, in structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 11
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are in subordine Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I. si in coordonare directa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Art. 13
    Unitatile la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 14
    (1) Capitolul II "Obiective de importanta deosebita pentru activitatea statului" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu o noua pozitie: "Sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei".
    (2) Efectivele necesare efectuarii pazei obiectivului prevazut la alin. (1) se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si in fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
         a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Numarul maxim de posturi: 134, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

 ___________________________                      ____________________________
| CABINETUL MINISTRULUI     |    ____________    | COMPARTIMENTUL DE INFORMARE|
|                           |___|            |___| SI RELATII PUBLICE         |
|___________________________|   |            |   |____________________________|
 ___________________________    |            |    ____________________________
| CONSILIER DIPLOMATIC      |___|            |___| COMPARTIMENTUL DE AUDIT    |
|___________________________|   |  MINISTRU  |   |____________________________|
 ___________________________    |            |    ____________________________
| COMPARTIMENTUL INFORMATII |   |            |   | UNITATEA DE MANAGEMENT     |
| CLASIFICATE SI PROBLEME   |___|            |___| AL PROIECTELOR             |
| SPECIALE                  |   |            |   |                            |
|___________________________|   |____________|   |____________________________|
       ________________________________|______________________________
 _____|_______    |         |  ________|_________               ______|______
| SECRETAR DE |   |         | |                  |             | SECRETAR DE |
| STAT PENTRU |   |         | |                  |             | STAT PENTRU |
| RELATIA CU  |   |         | | SECRETAR GENERAL |          ___| TEHNOLOGIA  |
| PARLAMENT |   |         | |                  |         |   | INFORMATIEI |
|_____________|   |         | |__________________|         |   |_____________|
  ..|.............|.........|.......:..|...................|.........   |
  : |     ____:___|_____  : |     _____|________         : |   _____:___|____
  : |    |DIRECTIA      | : |    |DIRECTIA      |        : |  |DIRECTIA DE   |
  : |    |GENERALA DE   | : |    |GENERALA      |        : |  |REGLEMENTARI  |
  : |    |COMUNICATII   | : |    |ECONOMICA SI  |        : |  |SI STANDARDE  |
  : |    |              | : |    |ORGANIZARE    |        : |  |IN TEHNOLOGIA |
  : |    |              | : |    |LEGISLATIVA   |        : |  |INFORMATIEI,  |
  : |    |              | : |    |              |        : |  |ANTIFRAUDA SI |
  : |    |              | : |    |              |        : |  |SECURITATEA   |
  : |    |              | : |    |              |        : |  |RETELELOR     |
  : |    |______________| : |    |______________|        : |  |______________|
 _:_|__________      _____:_|______                 _____:_|______
|COMPARTIMENTUL|    |DIRECTIA      |               |DEPARTAMENTUL |
|PENTRU RELATIA|    |INTEGRARE     |               |PENTRU        |
|CU PARLAMENT|    |EUROPEANA SI  |               |INFORMATIZAREA|
|SI SINDICATELE|    |RELATII       |               |ADMINISTRATIEI|
|              |    |INTERNATIONALE|               |PUBLICE*)     |
|              |    |              |               |              |
|              |    |              |               |              |
|              |    |              |               |              |
|______________|    |______________|               |______________|

------------
    *) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.

    ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu finantare integrala din venituri proprii

________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________
  1. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia
     Informatiei - I.G.C.T.I.
________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________
  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
     Informatica - ICI Bucuresti
  2. Institutul National de Studii si Cercetari pentru
     Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti
________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                UNITATILE
la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar

________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________
  1. Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
  2. Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A.
  3. Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom"   S.A.
________________________________________________________________



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 744/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 744 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 744/2003
Hotărârea 12 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
Hotărârea 1304 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 469 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 415 2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Hotărârea 165 2007
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 1877 2006
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 1899 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 1692 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 927 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Rectificare 927 2004
Rectificare 744 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu