E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 744 2003 abrogat de Hotărârea 12 2009
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1304 2008
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 469 2008
Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 469 2008
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 415 2007
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 165 2007
Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1877 2006
Articolul 3 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1899 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1899 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1899 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 744 2003 completat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 744 2003 articole noi... Hotărârea 1692 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 1692 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 927 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 927 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Hotărârea 927 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Rectificare 927 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 744 2003 modificat de Rectificare 744 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 744 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si al art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 1
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rolul de a realiza politica Guvernului in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale.
    (2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Pentru a realiza politica Guvernului in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planificarea, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si monitorizarea, evaluarea si controlul realizarii acestor politici;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si implementarea cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu, urmarirea si controlul respectarii acestora;
    c) functia de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau in mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar, precum si administrarea si gestionarea eficienta a spectrului de frecvente, a pozitiilor orbitale atribuite Romaniei si a altor bunuri proprietate publica din domeniul sau de activitate;
    d) functia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale de catre institutiile si societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. definirea politicii si strategiei sectoriale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    2. elaborarea obiectivelor strategice si tactice ale acestor sectoare si a planului de actiuni pentru implementarea acestor obiective;
    3. monitorizarea realizarii programului de actiuni si prezentarea catre Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in strategiile sectoriale in domeniu;
    4. elaborarea si implementarea politicilor si strategiei sectoriale de integrare in structurile Uniunii Europene;
    5. asigurarea cadrului legislativ si institutional necesar pentru liberalizarea completa a pietelor de comunicatii electronice si servicii postale si armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    6. promovarea concurentei in toate segmentele pietelor de comunicatii electronice, servicii postale, tehnologia informatiei si servicii ale societatii informationale;
    7. asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetatenilor Romaniei de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de legislatia speciala, atat in domeniul comunicatiilor electronice, cat si in cel al serviciilor postale;
    8. protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii sa obtina un maxim de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
    9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
    10. protectia drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    11. asigurarea integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii electronice;
    12. incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura, promovarea si stimularea cercetarii, dezvoltarii, inovatiei si transferului de tehnologii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    13. elaborarea politicii si strategiei de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    14. initierea si coordonarea procesului de privatizare a societatilor la care indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar;
    15. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe si proiecte proprii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, atribuirea conducerii programelor si proiectelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    16. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea, implementarea si operarea proiectelor si a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
    17. asigurarea finantarii pentru dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice centrale;
    18. coordonarea politicilor privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeana;
    19. infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    20. prognozarea, planificarea si programarea in proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    21. coordonarea derularii programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, potrivit obiectului acestora;
    22. coordonarea aplicarii acordurilor internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    23. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea si incasarea taxelor de licenta in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului si controlului aplicarii licentelor;
    24. asigurarea gestionarii si utilizarii eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice si a pozitiilor orbitale atribuite Romaniei;
    25. elaborarea principiilor de politica tarifara in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    26. publicarea standardelor si specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeana in domeniul sau de competenta;
    27. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale si supunerea lor spre aprobare Guvernului;
    28. promovarea, propunerea si supunerea spre aprobare Guvernului a masurilor necesare in vederea crearii si dezvoltarii cadrului institutional in aceste domenii;
    29. avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi cu incidenta in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    30. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    31. initierea elaborarii de standarde nationale in acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale in domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementari tehnice care sa declare obligatorie aplicarea standardelor, pe intregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, in domeniul utilizarii frecventelor radioelectrice, in domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitatii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    32. analiza evolutiei fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza;
    33. reglementarea si supravegherea comertului electronic si a semnaturii electronice si promovarea accesului la Internet;
    34. elaborarea reglementarilor necesare in vederea asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor electronice si a utilizarii frecventelor;
    35. planificarea, alocarea, monitorizarea si evaluarea utilizarii de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    36. comunicarea cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    37. medierea si solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii in domeniul tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;
    38. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    39. promovarea sistemului educational bazat pe tehnologia informatiei, in colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    40. promovarea si sustinerea dezvoltarii biotehnologiilor;
    41. stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    42. asigurarea reprezentarii in institutii si organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    43. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea;
    44. sustinerea participarii Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    45. publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizari si alte activitati in aceste domenii pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    46. promovarea convergentei media si a neutralitatii tehnologice, asigurand corelarea legislatiei in domeniul comunicatiilor electronice, al audiovizualului si al drepturilor de proprietate intelectuala;
    47. exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordine sau in coordonare;
    48. urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare, in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
    49. reglementarea modului de atribuire electronica a autorizatiilor pentru activitatile de transport rutier international de marfa, direct sau in tranzit, in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si a modului de atribuire electronica a traseelor nationale din programele de transport rutier prin servicii regulate;
    50. avizarea instrumentelor de plata cu acces la distanta de tipul Internet banking, home-banking sau mobile-banking;
    51. avizarea serviciilor societatii informationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare, precum si insarcinari date de primul-ministru.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are dreptul sa solicite informatii de la ministere, de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.

    CAP. 2
    Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (4) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative in vigoare.
    (5) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) In activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat.
    (8) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (9) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei poate delega unele dintre competentele sale, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    Art. 7
    (1) Secretarul general indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (2) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte insarcinari stabilite de ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei sau prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

    CAP. 3
    Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (2) In cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza si directii, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare.
    (3) In structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul ministrului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    Art. 9
    (1) Structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 134, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) Personalul necesar desfasurarii activitatilor Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se numeste sau se angajeaza, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi aprobat, tinandu-se seama de competenta profesionala, de nivelul de pregatire, studiile de specialitate si vechimea in specialitate.
    Art. 10
    (1) In conditiile legii si in limita numarului maxim de posturi, in structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 11
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are in subordine Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I. si in coordonare directa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Art. 13
    Unitatile la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 14
    (1) Capitolul II "Obiective de importanta deosebita pentru activitatea statului" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu o noua pozitie: "Sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei".
    (2) Efectivele necesare efectuarii pazei obiectivului prevazut la alin. (1) se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si in fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
         a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Numarul maxim de posturi: 134, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

 ___________________________                      ____________________________
| CABINETUL MINISTRULUI     |    ____________    | COMPARTIMENTUL DE INFORMARE|
|                           |___|            |___| SI RELATII PUBLICE         |
|___________________________|   |            |   |____________________________|
 ___________________________    |            |    ____________________________
| CONSILIER DIPLOMATIC      |___|            |___| COMPARTIMENTUL DE AUDIT    |
|___________________________|   |  MINISTRU  |   |____________________________|
 ___________________________    |            |    ____________________________
| COMPARTIMENTUL INFORMATII |   |            |   | UNITATEA DE MANAGEMENT     |
| CLASIFICATE SI PROBLEME   |___|            |___| AL PROIECTELOR             |
| SPECIALE                  |   |            |   |                            |
|___________________________|   |____________|   |____________________________|
       ________________________________|______________________________
 _____|_______    |         |  ________|_________               ______|______
| SECRETAR DE |   |         | |                  |             | SECRETAR DE |
| STAT PENTRU |   |         | |                  |             | STAT PENTRU |
| RELATIA CU  |   |         | | SECRETAR GENERAL |          ___| TEHNOLOGIA  |
| PARLAMENT |   |         | |                  |         |   | INFORMATIEI |
|_____________|   |         | |__________________|         |   |_____________|
  ..|.............|.........|.......:..|...................|.........   |
  : |     ____:___|_____  : |     _____|________         : |   _____:___|____
  : |    |DIRECTIA      | : |    |DIRECTIA      |        : |  |DIRECTIA DE   |
  : |    |GENERALA DE   | : |    |GENERALA      |        : |  |REGLEMENTARI  |
  : |    |COMUNICATII   | : |    |ECONOMICA SI  |        : |  |SI STANDARDE  |
  : |    |              | : |    |ORGANIZARE    |        : |  |IN TEHNOLOGIA |
  : |    |              | : |    |LEGISLATIVA   |        : |  |INFORMATIEI,  |
  : |    |              | : |    |              |        : |  |ANTIFRAUDA SI |
  : |    |              | : |    |              |        : |  |SECURITATEA   |
  : |    |              | : |    |              |        : |  |RETELELOR     |
  : |    |______________| : |    |______________|        : |  |______________|
 _:_|__________      _____:_|______                 _____:_|______
|COMPARTIMENTUL|    |DIRECTIA      |               |DEPARTAMENTUL |
|PENTRU RELATIA|    |INTEGRARE     |               |PENTRU        |
|CU PARLAMENT|    |EUROPEANA SI  |               |INFORMATIZAREA|
|SI SINDICATELE|    |RELATII       |               |ADMINISTRATIEI|
|              |    |INTERNATIONALE|               |PUBLICE*)     |
|              |    |              |               |              |
|              |    |              |               |              |
|              |    |              |               |              |
|______________|    |______________|               |______________|

------------
    *) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.

    ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu finantare integrala din venituri proprii

________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________
  1. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia
     Informatiei - I.G.C.T.I.
________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________
  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
     Informatica - ICI Bucuresti
  2. Institutul National de Studii si Cercetari pentru
     Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti
________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                UNITATILE
la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar

________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________
  1. Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
  2. Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A.
  3. Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom"   S.A.
________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 744/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 744 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 744/2003
Hotărârea 12 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
Hotărârea 1304 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 469 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 415 2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Hotărârea 165 2007
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 1877 2006
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 1899 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 1692 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotărârea 927 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Rectificare 927 2004
Rectificare 744 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu