Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.74 din 18.12.2014

privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 09 ianuarie 2015SmartCity1

Având în vedere procesul-verbal nr. 10.975 din 18 decembrie 2014 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat (8 voturi pentru, 2 abţineri, 1 vot neexprimat),în temeiul prevederilor:

art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Se aprobă formularele pentru raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoane fizice şi juridice, prezentate în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2Se aprobă formularele pentru declaraţia membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), care nu au desfăşurat activitate, persoane fizice şi juridice, prezentate în anexele nr. 3 şi 4. Articolul 3Auditorii financiari persoane fizice, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 „Raport anual privind activitatea desfăşurată - persoane fizice“. Articolul 4Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2 „Raport anual privind activitatea desfăşurată - persoane juridice“. Articolul 5Auditorii financiari persoane fizice, membri activi ai CAFR, care nu au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor declara anual la CAFR prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 3 „Declaraţie pentru auditorii financiari - persoane fizice, membri activi, care nu au desfăşurat activitate“. Angajaţii, administratorii, asociaţii sau acţionarii unor firme de audit membre ale CAFR, care nu desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar în nume propriu, ci doar în numele sau în contul firmei respective, vor transmite CAFR acelaşi formular completat. Articolul 6Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care nu au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor declara anual la CAFR prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4 „Declaraţie pentru auditorii financiari - persoane juridice, care nu au desfăşurat activitate“. Articolul 7Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul 2015, pentru anul de raportare 2014, formularele putând fi depuse începând cu 1 februarie 2015. Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 9Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 239/2011 pentru aprobarea formularelor de raport anual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2011. Articolul 11Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Gabriel Radu
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată Persoane fizice ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată Persoane juridice ANEXA Nr. 3DECLARAŢIE pentru auditorii financiari - persoane fizice, membri activi, care nu au desfăşurat activitate Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ............, domiciliat(ă) în ........ .............., str. ........ ........ .......... nr. .............., bl. ........, sc. ....., et. ...., ap. ......., judeţul/sectorul ........ .........., telefon fix ..............., mobil ..............., fax ..............., e-mail ........ ........ ........., angajat(ă) la ........ ........ ............... în funcţia de ........ ................ ........ .........., având calitatea de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, posesor/posesoare al/a carnetului de auditor financiar numărul ................, declar pe propria răspundere că NU desfăşor activităţi de audit financiar, audit intern sau orice alte activităţi în calitate de auditor financiar şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii. Menţionez că:  sunt membru şi al următoarelor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate ........ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........;  NU sunt membru al altor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate. Data ............... Semnătura ........ .......... L. S. Declaraţia se va lua în considerare pentru fiecare an calendaristic în care nu desfăşor activităţi în calitate de auditor financiar. Mă oblig să anunţ Camera Auditorilor Financiari din România la schimbarea situaţiei de fapt, respectiv situaţia în care o să desfăşor activităţi de audit financiar, o să completez şi o să transmit Camerei Auditorilor Financiari din România formularul de Raport anual privind activitatea desfăşurată - persoane fizice - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România. Prezenta declaraţie reprezintă realitatea şi orice denaturare a acesteia va atrage asupra mea sancţiuni de natură disciplinară, civilă sau penală, în funcţie de gravitatea faptelor. ANEXA Nr. 4DECLARAŢIE pentru auditorii financiari - persoane juridice, care nu au desfăşurat activitate Societatea Comercială ........ ................ ................ ................ ........., membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu autorizaţia nr. ............., cu sediul în ........ ..............., str. ........ ................ ................ nr. ........, bl. ..........., sc. ..........., et. ............, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ............., telefon fix ........ ..........., mobil ........ ........ ........, fax ........ .........., e-mail ........ ..............., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............, declar că societatea mai sus menţionată, în anul ........ ........., NU a desfăşurat activităţi de audit financiar, audit intern sau orice alte activităţi în calitate de auditor financiar şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii. Menţionez că societatea:  este membru şi al următoarelor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate........ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........;  NU este membru al altor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate. Data ............... Semnătura reprezentantului legal ........ ................ ................ ........... L. S.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 74/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 74 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu