Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.74 din 18.12.2014

privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 09 ianuarie 2015SmartCity1

Având în vedere procesul-verbal nr. 10.975 din 18 decembrie 2014 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat (8 voturi pentru, 2 abţineri, 1 vot neexprimat),în temeiul prevederilor:

art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Se aprobă formularele pentru raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoane fizice şi juridice, prezentate în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2Se aprobă formularele pentru declaraţia membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), care nu au desfăşurat activitate, persoane fizice şi juridice, prezentate în anexele nr. 3 şi 4. Articolul 3Auditorii financiari persoane fizice, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 „Raport anual privind activitatea desfăşurată - persoane fizice“. Articolul 4Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2 „Raport anual privind activitatea desfăşurată - persoane juridice“. Articolul 5Auditorii financiari persoane fizice, membri activi ai CAFR, care nu au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor declara anual la CAFR prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 3 „Declaraţie pentru auditorii financiari - persoane fizice, membri activi, care nu au desfăşurat activitate“. Angajaţii, administratorii, asociaţii sau acţionarii unor firme de audit membre ale CAFR, care nu desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar în nume propriu, ci doar în numele sau în contul firmei respective, vor transmite CAFR acelaşi formular completat. Articolul 6Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care nu au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar, vor declara anual la CAFR prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4 „Declaraţie pentru auditorii financiari - persoane juridice, care nu au desfăşurat activitate“. Articolul 7Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul 2015, pentru anul de raportare 2014, formularele putând fi depuse începând cu 1 februarie 2015. Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 9Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 239/2011 pentru aprobarea formularelor de raport anual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2011. Articolul 11Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Gabriel Radu
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată Persoane fizice ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată Persoane juridice ANEXA Nr. 3DECLARAŢIE pentru auditorii financiari - persoane fizice, membri activi, care nu au desfăşurat activitate Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ............, domiciliat(ă) în ........ .............., str. ........ ........ .......... nr. .............., bl. ........, sc. ....., et. ...., ap. ......., judeţul/sectorul ........ .........., telefon fix ..............., mobil ..............., fax ..............., e-mail ........ ........ ........., angajat(ă) la ........ ........ ............... în funcţia de ........ ................ ........ .........., având calitatea de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, posesor/posesoare al/a carnetului de auditor financiar numărul ................, declar pe propria răspundere că NU desfăşor activităţi de audit financiar, audit intern sau orice alte activităţi în calitate de auditor financiar şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii. Menţionez că:  sunt membru şi al următoarelor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate ........ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........;  NU sunt membru al altor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate. Data ............... Semnătura ........ .......... L. S. Declaraţia se va lua în considerare pentru fiecare an calendaristic în care nu desfăşor activităţi în calitate de auditor financiar. Mă oblig să anunţ Camera Auditorilor Financiari din România la schimbarea situaţiei de fapt, respectiv situaţia în care o să desfăşor activităţi de audit financiar, o să completez şi o să transmit Camerei Auditorilor Financiari din România formularul de Raport anual privind activitatea desfăşurată - persoane fizice - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România. Prezenta declaraţie reprezintă realitatea şi orice denaturare a acesteia va atrage asupra mea sancţiuni de natură disciplinară, civilă sau penală, în funcţie de gravitatea faptelor. ANEXA Nr. 4DECLARAŢIE pentru auditorii financiari - persoane juridice, care nu au desfăşurat activitate Societatea Comercială ........ ................ ................ ................ ........., membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu autorizaţia nr. ............., cu sediul în ........ ..............., str. ........ ................ ................ nr. ........, bl. ..........., sc. ..........., et. ............, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ............., telefon fix ........ ..........., mobil ........ ........ ........, fax ........ .........., e-mail ........ ..............., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............, declar că societatea mai sus menţionată, în anul ........ ........., NU a desfăşurat activităţi de audit financiar, audit intern sau orice alte activităţi în calitate de auditor financiar şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii. Menţionez că societatea:  este membru şi al următoarelor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate........ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........;  NU este membru al altor organisme profesionale de profil din ţară şi/sau străinătate. Data ............... Semnătura reprezentantului legal ........ ................ ................ ........... L. S.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 74/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 74 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu