E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 731 din 14 octombrie 1991

privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 13 noiembrie 1991


SmartCity3


    Art. 1
    Se aproba regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari sunt obligatorii pentru organele centrale si locale ale administratiei de stat, agentii economici investitori, proprietari, proiectanti, executanti, precum si pentru specialisti verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia lucrarilor si experti care isi desfasoara activitatea in constructii, indiferent de sursa de finantare a constructiilor: de stat, particulara sau mixta.
    Art. 3
    Se supun prevederilor prezentului regulament proiectarea, executarea si expertizarea tuturor constructiilor noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si imbunatatirea terenului de fundare a acestora, cu exceptia constructiilor de locuinte parter, parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora precum si constructiile provizorii.
    Art. 4
    Activitatea de verificare a proiectelor sau de expertizare, desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului regulament, poate fi efectuata numai de specialisti angajati la societati comerciale sau regii actionare care au in profil activitati de proiectare, consultanta, verificare a proiectelor sau de expertiza, precum si de persoane fizice autorizate legal sa desfasoare unele activitati.
    Art. 5
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legi penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea exigentilor de calitate la realizarea de constructii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si imbunatatirea terenului de fundare a acestora, cum sunt:
    - rezistenta si stabilirea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice;
    - siguranta in exploatare;
    - siguranta la foc;
    - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
    - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
    - protectia impotriva zgomotului;
    b) realizarea de constructii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, la care se aplica prevederile prezentului regulament, fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati;
    c) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la exigentele de performanta esentiale ale constructiei;
    d) efectuarea de expertize necorespunzatoare la proiecte si lucrari de constructii care afecteaza nivelul de calitate a constructiilor, corespunzator exigentelor de performanta esentiale stipulate in contracte;
    e) realizarea de constructii, supuse prevederilor prezentului regulament, fara responsabili tehnici atestati;
    f) verificarea de proiecte si detalii de executie de catre specialisti fara atestare tehnico-profesionala sau cu atestare in alt domeniu decat cel al lucrarii respective;
    g) executarea de expertize in afara domeniului pentru care exportul a fost atestat;
    h) mentinerea la zi a registrului cu proiectele si detaliile de executie verificate de catre specialistul verificator de proiecte;
    i) mentinerea la zi a registrului de evidenta a lucrarilor de constructii coordonate tehnic de catre responsabilul tehnic;
    j) numirea de catre antreprenori a conducatorilor de executie a lucrarilor fara, acordul responsabilului tehnic atestat;
    k) neverificarea si neavizarea de catre responsabilul tehnic a proiectelor tehnologice si de organizare a executiei lucrarilor;
    l) neverificarea, neoprirea lucrarilor si nedispunerea de masuri corespunzatoare, de catre responsabilul tehnic, atunci cand, pe parcursul executiei, apar neconformitati cu documentatia de executie;
    m) neasigurarea de catre investitor a conditiilor de desfasurare a activitatii organelor de control prevazute la art. 10 si art. 19 din regulamentul de atestare tehnico-profesionala.
    Constituirea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si imputernicitii delegati de catre aceasta, conform atributiilor ce-i revin privind controlul calitatii constructiilor.
    Art. 6
    In baza art. 66 lit. d) din Legea nr. 10/1991, taxele de inscriere a specialistilor pentru atestare se stabilesc de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Acestea se constituie ca venituri extrabugetare la dispozitia Departamentului constructiilor si lucrarilor publice din  cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu destinatie pentru plata cheltuielilor ocazionate cu atestarea specialistilor.
    Art. 7
    Prezenta hotarare este valabila pana la intrarea in vigoare a legii privind calitatea in constructii, urmand ca dupa aceasta data sa fie completata sau modificata in conformitate cu prevederile acestei legi.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 90 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    Orice dispozitii contrare prezentei hotarari nu se aplica.

    ANEXA 1

    CAP. 1

    Art. 1
    I. Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte de constructii
    Activitatea de proiectare in constructii poate fi desfasurata de orice persoana juridica sau fizica, pe baza autorizatiei legale de functionare.
    Art. 2
    Pentru asigurarea calitatii proiectelor si detaliilor de executie pe baza carora se executa constructiile este obligatorie verificarea tehnica a acestora de catre specialisti verificatori atestati.
    Verificarea tehnica a proiectelor de constructii are ca scop realizarea unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta referitoare la urmatoarele exigente esentiale:
    - rezistenta si stabilitate la solicitari statice dinamice, inclusiv la cele seismice;
    - siguranta in exploatare;
    - siguranta la foc;
    - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
    - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
    - protectie impotriva zgomotului.
    Nivelurile minime de performanta referitoare la exigentele esentiale sunt prevederile obligatorii din reglementarile tehnice.
    Art. 3
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, astfel:
    A. 1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;
    A. 2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal;
    A. 3 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;
    A. 4 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    A. 5 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
    A. 6 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
    A. 7 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    A. 8 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
    A. 9 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    A. 10 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
    A. 11 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    A. 12 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
    B. 1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    B. 2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si tunele si piste de aviatie;
    B. 3 - siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
    B. 4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
    B. 5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    B. 6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
    B. 7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    B. 8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
    B. 9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    B. 10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
    C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
    D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
    E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile;
    F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.
    Art. 4
    Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, in unu sau mai multe din domeniile precizate la art. 3, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
    Art. 5
    Investitorii sau reprezentantii acestora au obligatia de a incheia contracte pentru verificarea proiectelor de constructii cu specialisti verificatori atestati.
    Este interzis ca specialistii verificatori atestati sa-si verifice propriile proiecte sau proiectele elaborate de agentii economici la care sunt angajati sau colaboratori.
    Proiectantii sunt obligati ca in cadrul proiectelor pe care le elaboreaza sa precizeze domeniul in care acesta se incadreaza, pentru ca beneficiarul sa poata apela la specialisti verificatori corespunzatori.
    Art. 6
    Organele administratiei de stat care elibereaza autorizatii de construire au obligatia sa le emita numai in baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori atestati, conform prezentului regulament.
    Art. 7
    Verificarea tehnica a proiectelor si detaliilor de executie se face pentru constructiile noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si pentru imbunatatirea terenului de fundare a acestora.
    Fac exceptie constructiile de locuinte parter, parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii (cu durata limitata precizata prin autorizarea de construire), pentru care raspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale ramane in sarcina exclusiva a proiectantului.
    Art. 8
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori se face pe baza examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
    Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    - cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza;
---------------------------
    * numele si prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    * domeniul/domeniile de atestare, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, pentru care se solicita atestarea;
    - memoriu de activitate (unitati in care si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.) cu precizarea celor mai importante lucrari proiectate pe domeniu, cu detalierea tipurilor de constructii si limitele principalilor parametrii constructivi;
    - copia legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior;
    - recomandari din partea unor unitati in care si-a desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniul supus atestarii, a asociatiilor profesionale;
    - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    Art. 9
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist verificator sunt:
    - sa fie inginer constructor de specialitate, pentru atestare in domeniile exigentelor A. 1 - A. 12;
    - sa fie inginer sau arhitect, pentru celelalte exigentele B - F;
    - sa aiba o activitate de proiectare de cel putin 8 ani in domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta;
    - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat;
    - sa aiba cetatenia romana.
    Art. 10
    Specialisti verificatori de proiecte, atestati tehnico - profesional, au urmatoarele obligatii si raspunderi;
    a) sa verifice numai proiectele si detaliile de executie pentru domeniul in care au fost atestati;
    b) sa verifice solutiile constructive adoptate in proiect si detaliile de executie (piese scrise, piese desenate, note de calcul, relevee etc.) in vederea unei confirmari corecte a constructiilor din punct de vedere al asigurarii unui nivel calitativ al acestora, corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
    c) sa verifice respectarea in proiecte a reglementarilor tehnice in vigoare cu privire la realizarea exigentelor de performanta ale constructiilor pentru care sunt atestati;
    d) sa stampileze toate plansele verificate si acceptate la executie; stampila va avea modelul din anexa nr. 2;
    e) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul pentru evidenta proiectelor si a detaliilor de executie, verificate conform modelului din anexa nr. 3;
    f) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament;
    g) sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, elemente si detalii din proiectele si detaliile de executie, considerate de proiectanti confidentiale.
    Art. 11
    Obligatia de a prezenta proiectele si detaliile de executie la verificarea revine proiectantului. Ordinea de prezentare si, respectiv, de primire a documentelor verificate, precum si termenele se stabilesc de comun acord in contractul dintre verificator si investitor, termenele prevazute fiind coroborate cu cele prevazute in contractul de proiectare.

    CAP. 2

    Art. 12
    II. Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii
    Activitatea de executie in constructii poate fi desfasurata de orice agent economic pe baza autorizatiei legale de functionare.
    Art. 13
    Agentii economici care executa lucrari de constructii la care se asigura niveluri de performanta corespunzatoare exigentelor esentiale sunt obligati sa aiba angajati responsabili tehnici atestati, acestia constituind un nivel minim obligatoriu pentru conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care o realizeaza.
    Este exceptata de la obligatia de mai sus executia constructiilor pentru cladiri de locuit cu parter sau parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii (cu durata limita precizata prin autorizarea de construire), pentru care raspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale ramane in sarcina exclusiva a constructorului.
    Art. 14
    Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici ai executiei lucrarilor de constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de specificul lucrarilor pentru toate exigentele esentiale, astfel:
    I. constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    II. constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    III. constructii de cai ferate;
    IV. constructii de porturi si platforme marine;
    V. constructii si amenajari hidrotehnice;
    VI. constructii energetice;
    VII. constructii pentru imbunatatiri funciare;
    VIII. constructii pentru telecomunicatii;
    IX. constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    X. constructii miniere.
    Art. 15
    Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, intr-unul sau mai multe domenii precizate la art. 14, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
    Art. 16
    Atestarea responsabililor tehnici se face pentru constructii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si pentru imbunatatirea terenului de fundare a acestora, aferente fiecarui domeniu in parte.
    Art. 17
    Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici se face pe baza examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
    Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    - cererea scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza:
------------------------
    *) numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    *) domeniul/domeniile pentru care se solicita atestarea;
    - memoriu de activitate (intreprinderi unde a lucrat, perioade, functii), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a functiei indeplinite;
    - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior;
    - recomandari din partea unor unitati in care si-a desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniul/domeniile supus atestarii, ori a asociatiilor profesionale;
    - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    Art. 18
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca responsabilul tehnic sunt urmatoarele:
    - sa fie inginer constructor, arhitect sau subinginer constructor;
    - sa aiba o activitate de executie de cel putin 8 ani in domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta; - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat; - sa aiba cetatenia romana.
    Art. 19
    Agentii economici cu activitati de executie pentru lucrari de constructii au urmatoarele obligatii:
    a) sa-si implementeze sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii pentru productia pe care o realizeaza, in cadrul caruia, ca obligatie minima, este numirea la fiecare lucrare in executie a unuia sau mai multor responsabili tehnici cu executia atestat in functie de marimea si complexitatea lucrarii;
    b) sa ia masuri corespunzatoare ca responsabilii tehnici sa-si poata indeplini in bune conditii obligatiile mentionate in prezentul regulament;
    c) sa ia masuri pentru respectarea pe intreg parcursul executiei a avizelor date de responsabilul tehnic al executiei atestat;
    d) sa execute lucrari numai pe baza de proiecte si detalii de executie verificate de specialisti verificatori atestati;
    e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament.
    Art. 20
    Responsabilii tehnici au urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa nu admita executia lucrarilor de constructii pe baza proiectelor si detaliilor de executie, neverificate de specialisti verificatori atestati;
    b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;
    c) sa-si dea avizul asupra numirii conducatorilor de executie a lucrarilor, pe baza verificarii capacitatii profesionale a acestora;
    d) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din anexa nr. 4.
    e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament.

    CAP. 3

    Art. 21
    III. Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici in constructii
    Activitatea de expertizare se desfasoara in scopul modernizarii, transformarii, consolidarii constructiilor existente, in cazul unor accidente tehnice, precum si asupra calitatii intocmirii unor proiecte si detalii de executie, a calitatii propriu-zise si in alte cazuri, la cererea expresa a investitorului sau a proprietarului, in baza unui contract incheiat intre acesta si agentul economic care efectueaza expertiza.
    Art. 22
    Activitatea de expertizare tehnica poate fi desfasurata pe baza autorizatiei legale de functionare numai de persoane fizice sau juridice, specialisti de inalta calificare profesionala si probitate morala, atestati in conditiile prezentului regulament.
    Art. 23
    Atestarea expertilor cu activitate in constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de exigentele si de specificul lucrarilor, astfel:
    Exp. A. 1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton armat si zidarie.
    Exp. A. 2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din metal;
    Exp. A. 3 - rezistenta si stabilirea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura de rezistenta din lemn;
    Exp. A. 4 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    Exp. A. 5 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
    Exp. A. 6 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
    Exp. A. 7 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    Exp. A. 8 - rezistenta si stabilitate la solicitari, statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
    Exp. A. 9 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    Exp. A. 10 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
    Exp. A. 11 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    Exp. A. 12 - rezistenta si stabilitate la solicitari, statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
    Exp. B. 1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    Exp. B. 2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    Exp. B. 3 - siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
    Exp. B. 4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
    Exp. B. 5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice
    Exp. B. 6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
    Exp. B. 7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    Exp. B. 8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
    Exp. B. 9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare de gospodarie comunala;
    Exp. B. 10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
    Exp. C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
    Exp. D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
    Exp. E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie, pentru toate domeniile;
    Exp. F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.
    Art. 24
    Un expert poate fi atestat, la cererea sa, intr-unul sau mai multe domenii precizate la art. 23, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
    Art. 25
    In cadrul expertizei tehnice, expertul intocmeste un raport care contine constatarile facute, solutii propuse si justificarile acestora. Expertul va atrage si nu va transmite, pentru a fi folosite in alte scopuri, elementele si detalii de executie verificate, considerate de proiectanti confidentiale.
    Art. 26
    Atestare tehnico-profesionala a expertilor tehnici se face pe baza examinarii si acceptarii solicitarii acestora, de catre o comisie se specialisti, potrivit prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
    Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    - cererea scrisa (anexa nr. 1), in care se precizeaza:
-------------------------
    *) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    *) domeniul/domeniile pentru care solicita atestarea;
    - memoriu de activitate din care rezulta experienta, competenta si titlurile stiintifice;
    - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior sau a diplomei de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;
    - chitanta de plata la C.E.C. a taxei de atestare.
    Art. 27
    Conditiile care trebuie sa le indeplineasca un expert sunt urmatoarele:
    - sa fie inginer sau arhitect-absolvent al unei facultati de constructii sau arhitectura;
    - sa aiba o vechime minima de 14 ani in proiectare, cercetare executie sau invatamant superior, cu activitate in domeniul pentru care solicita atestarea de expert;
    - sa aiba cetatenia romana;
    - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat.
    Art. 28
    Expertul este obligat:
    - sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructii expertizate.

    CAP. 4

    Art. 29
    IV - Dispozitii comune privind atestarea tehnico-profesionala
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte si detalii de executie, a responsabililor tehnici de executie si a expertilor tehnici se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin Departamentul constructiilor si lucrarilor publice, care raspunde de organizarea si desfasurarea acestei activitati.
    Cererile de atestare se adreseaza acestuia si se rezolva in termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevazute la art. 8, 17 si 26 din prezentul regulament, finalizandu-se prin eliberarea certificatului de atestare, conform modelului din anexa nr. 5.
    Art. 30
    Investitorul, prin proiectantul sau, va incadra obiectele de constructii care compun investitia in domeniile cuprinse la art. 3 si 14, incadrare pe baza careia se vor angaja specialistii verificatori de proiecte si responsabili tehnici cu executia.
    Art. 31
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii se face pe baza avizelor favorabile ale unor comisii tehnice organizate de Departamentul constructiilor si lucrarilor publice pe domenii, in baza regulamentului de functionare, si care se compun din cate minimum 10 specialisti din invatamant, cercetare, executie, asociatii profesionale, administratie de stat.
    Consiliile isi desfasoara activitatea cu minimum 3/4 din membri, iar avizele se dau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.
    Art. 32
    Conditiile de vechime minima de la art. 9, 18 si 27 pot fi reduse cu maximum 2 ani de catre Departamentul constructiilor si lucrarilor publice pe baza avizelor comisiilor tehnice in cazul in care specialistii dovedesc, prin activitatea anterioara, realizari deosebite in domeniile in care solicita arestarea.
    Art. 33
    Departamentul constructiilor si lucrarilor publice va publica lunar in Monitorul constructiilor lista specialistilor atestati si anularile de atestari din cursul ultimei luni, iar anual, lista tuturor specialistilor atestati in functie la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor in care au fost atestati

    Art. 34
    Certificatul de atestare se suspenda de catre autoritatea care l-a eliberat pana la aducerea la indeplinire a masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare, in cazurile in care se constata:
    a) neincadrarea proiectelor si detaliilor de executie in prevederile reglementarilor tehnice in constructii;
    b) netinerea la zi a registrului de evidenta a proiectelor si detaliilor de executie verificate;
    c) netinerea la zi a registrului de evidenta a lucrarilor executate si coordonate tehnic.
    Art. 35
    Certificatul de atestare tehnico-profesionala se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, in urmatoarele cazuri:
    a) cand se produc accidente tehnice in constructii din vina responsabilului tehnic, a verificatorului de proiecte sau expertului tehnic;
    b) cand se intrunesc conditii pentru a treia suspendare a atestarii tehnico-profesionale.
    Art. 36
    Suspendarea sau, anularea certificatului de atestare tehnico-profesionala se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin Departamentul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, la sesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, a unei terte parti sau prin initiativa proprie.
    Art. 37
    Specialistii verificatori de proiecte si detalii de executie, expertii tehnici, precum si responsabilii tehnici cu exceptia lucrarilor raspund material civil sau penal, dupa caz, daca in proiectele si detaliile de executie verificate sau prin solutiile propuse si, respectiv, in executia lucrarilor nu s-au respectat prevederile din reglementarile tehnice si contractele cu privire la exigentele de performanta esentiale.
    Art. 38
    Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoane care au suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
    Art. 39
    Urmarirea aplicarii si respectarii prevederilor prezentului regulament de catre organele centrale si locale ale administratiei de stat, agentii economici si persoanele fizice atestate se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si imputernicitii delegati de catre acesta, conform atributiilor ce-i revin privind controlul calitatii constructiilor.
    Art. 40
    In sensul prezentului regulament, prin expert se inteleg expertii tehnici, altii decat cei care ocupa functii cu aceeasi denumire sau denumiri similare in cadrul autoritatilor administrative si agentilor economici.
    Art. 41
    Prezentul regulament este obligatoriu pentru toti agentii economici din tara sau din strainatate care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pe teritoriul Romaniei.

    ANEXA 2

                     Domnule secretar de stat,

    Subsemnatul(a) ..................... nascut(a) la data de ..................... in comuna(orasul) ....... judetul ........ tara ......... cetatenia ............... domiciliat in .......... comuna (orasul) ............. judetul ................... str. ........ nr. ..... bloc ........ et ......... ap ......... sectorul .............. fiul(fiica)lui ........................... si al .............................. posesorul diplomei de ....................... avand nr. ....................... eliberata de ............... din orasul ............promotia ................... tara ......, solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ....... in domiciliul(iile) ......................................................... ............................................................................ pentru urmatoarele exigente de performanta esentiale ........................ ............................................................................
    In sustinerea cererii anexez urmatoarele acte:
    1.Memoriu de activitate.
    2.Recomandare din partea ..................................................
    avand calitatea de ........................................................
    3.Recomandare din partea ...................................................
    avand calitatea de .........................................................
    4.Recomandarea din partea ..................................................
    avand calitatea de .........................................................
    5.Chitanta C.E.C. nr. ...... pentru plata taxei speciale de atestare.
    6.Copie legalizata a diplomei nr. ...... eliberata de .....................
    7.(1)Copie legalizata dupa actul de echivalare a diplomei nr. .............
    eliberat de Ministerul Invatamantului si Stiintei din Romani.
    Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadru(2) .......................... unde am calitatea de(3) ................. sediul avindu-l in .................. judetul ........... orasul(comuna) ..........str. ............telefon ........... sector ..............
    Declar ca am luat cunostiinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor din Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor care verifica sau expertizeaza proiectarea si executia constructiilor, in calitate de ....................si inteleg sa respect intocmai.
Localitatea ................ data ................
                                         Semnatura ..........................
-----------------------
    NOTA:
    Ce nu corespunde se lasa necompletat.
    (1) Pentru absolventii unei institutii de invatamant superior din alta tara decat Romania.
    (2) denumirea institutiei (societati comerciale, firmei, etc. in care solicitantul lucreaza.
    (3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, dupa caz.
                                  Domnului secretar de stat, sef al
                                  Departamentului constructiilor si
                                  lucrarilor publice
    ANEXA 2

   Responsabil tehnici ai executiei  Verificatori de proiecte  Experti tehnici
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
                  I             |   |          B(1)         |  |  Exp.A.4
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
               46               |   |         142           |  |      6
              ----              |   |        ------         |  |    -----
   Vasilescu Gh.                |   | Rosoga C.             |  | Tomescu N.
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
                                |   |                       |  |
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
    - I, B(1), A.4 - reprezinta domeniile, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, in care a fost atestat specialistul cu activitate in constructii .
    - 142 - numarul certificatului de atestare.
                                                 Semnatura
                                              ......................

    ANEXA 4
                                                                     ANEXA 3

   Numele si prenumele specialistului verificator atestat
   ......................................................
   Certificat de atestare tehnico-profesionala nr........

                               REGISTRU
de evidenta a proiectelor si detaliilor de executie verificate

   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.    A         B        C          D         E        F         G       H
   crt.       ----------  -----------
                Sediul      Obiectul
             (domiciliul)  plansa nr.
   ----------------------------------------------------------------------------
   0              1             2         3       4       5       6      7    8
   ----------------------------------------------------------------------------

------------------
    NOTA:

    A - Agentul economic care a elaborat proiectul si detaliile de executie;
    B - Denumirea investitorului;
    C - Denumirea proiectului;
    D - Data verificarii;
    E - Acceptat;
    F - Neacceptat;
    G - Observatii;
    H - Semnatura.

    ANEXA 5
                                                                  ANEXA 4
    Numele si prenumele responsabilului tehnic atestat
    ..................................................
    Societatea comerciala ............................
    Certificatul de atestare tehnico-profesionala nr. ...

                           REGISTRU
de evidenta a lucrarilor de constructii executate

   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.        A               B             C                 D              E
   crt.----------------           ---------------------
            Sediul                     Obiectul
   ----------------------------------------------------------------------------
   0           1               2             3                4              5
   ----------------------------------------------------------------------------
--------------
    NOTA:
    A - Denumirea investitorului;
    B - Agentul economic care a elaborat proiectul si detaliile de executie;
    C - Denumirea proiectului/faza;
    D - Procesul-verbal de receptie (Nr. si data);
    E - Semnatura.

    ANEXA 6
                                                                    ANEXA 5
                                                  MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
   SI AMENAJARII TERITORIULUI
   DEPARTAMENTUL CONSTRUCTIILOR
   SI LUCRARILOR PUBLICE

                    CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALA
                    Nr. ............... din ...................

    In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. ........ din ........ privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor care verifica sau expertizeaza proiectarea si executia constructiilor.
    In urma cererii nr. ....... din .......... si a verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. ....... din .............
    Se atesta domnul(doamna) .................., din localitatea ................. str. ............. nr. .......... bloc ............ scara .......... etaj ....... ap ... judetul ...... pentru calitatea de ........................................................................ ........................................................................ in domeniul(iile) ........................................................... pentru urmatoarele exigente de performanta esentiale ....................... ............................................................................

    DIRECTIA GENERALA DE ATESTARI,
    AGREMENTARI SI RETEHNOLOGIZARI
    IN CONSTRUCTII
                                                    Secretar comisie
                                               .............................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 731/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 731 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu