E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 731 din 14 octombrie 1991

privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 13 noiembrie 1991


SmartCity3


    Art. 1
    Se aproba regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari sunt obligatorii pentru organele centrale si locale ale administratiei de stat, agentii economici investitori, proprietari, proiectanti, executanti, precum si pentru specialisti verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia lucrarilor si experti care isi desfasoara activitatea in constructii, indiferent de sursa de finantare a constructiilor: de stat, particulara sau mixta.
    Art. 3
    Se supun prevederilor prezentului regulament proiectarea, executarea si expertizarea tuturor constructiilor noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si imbunatatirea terenului de fundare a acestora, cu exceptia constructiilor de locuinte parter, parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora precum si constructiile provizorii.
    Art. 4
    Activitatea de verificare a proiectelor sau de expertizare, desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului regulament, poate fi efectuata numai de specialisti angajati la societati comerciale sau regii actionare care au in profil activitati de proiectare, consultanta, verificare a proiectelor sau de expertiza, precum si de persoane fizice autorizate legal sa desfasoare unele activitati.
    Art. 5
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legi penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea exigentilor de calitate la realizarea de constructii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si imbunatatirea terenului de fundare a acestora, cum sunt:
    - rezistenta si stabilirea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice;
    - siguranta in exploatare;
    - siguranta la foc;
    - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
    - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
    - protectia impotriva zgomotului;
    b) realizarea de constructii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, la care se aplica prevederile prezentului regulament, fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati;
    c) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la exigentele de performanta esentiale ale constructiei;
    d) efectuarea de expertize necorespunzatoare la proiecte si lucrari de constructii care afecteaza nivelul de calitate a constructiilor, corespunzator exigentelor de performanta esentiale stipulate in contracte;
    e) realizarea de constructii, supuse prevederilor prezentului regulament, fara responsabili tehnici atestati;
    f) verificarea de proiecte si detalii de executie de catre specialisti fara atestare tehnico-profesionala sau cu atestare in alt domeniu decat cel al lucrarii respective;
    g) executarea de expertize in afara domeniului pentru care exportul a fost atestat;
    h) mentinerea la zi a registrului cu proiectele si detaliile de executie verificate de catre specialistul verificator de proiecte;
    i) mentinerea la zi a registrului de evidenta a lucrarilor de constructii coordonate tehnic de catre responsabilul tehnic;
    j) numirea de catre antreprenori a conducatorilor de executie a lucrarilor fara, acordul responsabilului tehnic atestat;
    k) neverificarea si neavizarea de catre responsabilul tehnic a proiectelor tehnologice si de organizare a executiei lucrarilor;
    l) neverificarea, neoprirea lucrarilor si nedispunerea de masuri corespunzatoare, de catre responsabilul tehnic, atunci cand, pe parcursul executiei, apar neconformitati cu documentatia de executie;
    m) neasigurarea de catre investitor a conditiilor de desfasurare a activitatii organelor de control prevazute la art. 10 si art. 19 din regulamentul de atestare tehnico-profesionala.
    Constituirea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si imputernicitii delegati de catre aceasta, conform atributiilor ce-i revin privind controlul calitatii constructiilor.
    Art. 6
    In baza art. 66 lit. d) din Legea nr. 10/1991, taxele de inscriere a specialistilor pentru atestare se stabilesc de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Acestea se constituie ca venituri extrabugetare la dispozitia Departamentului constructiilor si lucrarilor publice din  cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu destinatie pentru plata cheltuielilor ocazionate cu atestarea specialistilor.
    Art. 7
    Prezenta hotarare este valabila pana la intrarea in vigoare a legii privind calitatea in constructii, urmand ca dupa aceasta data sa fie completata sau modificata in conformitate cu prevederile acestei legi.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 90 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    Orice dispozitii contrare prezentei hotarari nu se aplica.

    ANEXA 1

    CAP. 1

    Art. 1
    I. Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte de constructii
    Activitatea de proiectare in constructii poate fi desfasurata de orice persoana juridica sau fizica, pe baza autorizatiei legale de functionare.
    Art. 2
    Pentru asigurarea calitatii proiectelor si detaliilor de executie pe baza carora se executa constructiile este obligatorie verificarea tehnica a acestora de catre specialisti verificatori atestati.
    Verificarea tehnica a proiectelor de constructii are ca scop realizarea unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta referitoare la urmatoarele exigente esentiale:
    - rezistenta si stabilitate la solicitari statice dinamice, inclusiv la cele seismice;
    - siguranta in exploatare;
    - siguranta la foc;
    - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
    - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
    - protectie impotriva zgomotului.
    Nivelurile minime de performanta referitoare la exigentele esentiale sunt prevederile obligatorii din reglementarile tehnice.
    Art. 3
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, astfel:
    A. 1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;
    A. 2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal;
    A. 3 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;
    A. 4 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    A. 5 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
    A. 6 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
    A. 7 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    A. 8 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
    A. 9 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    A. 10 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
    A. 11 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    A. 12 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
    B. 1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    B. 2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si tunele si piste de aviatie;
    B. 3 - siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
    B. 4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
    B. 5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    B. 6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
    B. 7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    B. 8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
    B. 9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    B. 10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
    C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
    D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
    E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile;
    F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.
    Art. 4
    Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, in unu sau mai multe din domeniile precizate la art. 3, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
    Art. 5
    Investitorii sau reprezentantii acestora au obligatia de a incheia contracte pentru verificarea proiectelor de constructii cu specialisti verificatori atestati.
    Este interzis ca specialistii verificatori atestati sa-si verifice propriile proiecte sau proiectele elaborate de agentii economici la care sunt angajati sau colaboratori.
    Proiectantii sunt obligati ca in cadrul proiectelor pe care le elaboreaza sa precizeze domeniul in care acesta se incadreaza, pentru ca beneficiarul sa poata apela la specialisti verificatori corespunzatori.
    Art. 6
    Organele administratiei de stat care elibereaza autorizatii de construire au obligatia sa le emita numai in baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori atestati, conform prezentului regulament.
    Art. 7
    Verificarea tehnica a proiectelor si detaliilor de executie se face pentru constructiile noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si pentru imbunatatirea terenului de fundare a acestora.
    Fac exceptie constructiile de locuinte parter, parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii (cu durata limitata precizata prin autorizarea de construire), pentru care raspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale ramane in sarcina exclusiva a proiectantului.
    Art. 8
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori se face pe baza examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
    Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    - cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza;
---------------------------
    * numele si prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    * domeniul/domeniile de atestare, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, pentru care se solicita atestarea;
    - memoriu de activitate (unitati in care si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.) cu precizarea celor mai importante lucrari proiectate pe domeniu, cu detalierea tipurilor de constructii si limitele principalilor parametrii constructivi;
    - copia legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior;
    - recomandari din partea unor unitati in care si-a desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniul supus atestarii, a asociatiilor profesionale;
    - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    Art. 9
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist verificator sunt:
    - sa fie inginer constructor de specialitate, pentru atestare in domeniile exigentelor A. 1 - A. 12;
    - sa fie inginer sau arhitect, pentru celelalte exigentele B - F;
    - sa aiba o activitate de proiectare de cel putin 8 ani in domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta;
    - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat;
    - sa aiba cetatenia romana.
    Art. 10
    Specialisti verificatori de proiecte, atestati tehnico - profesional, au urmatoarele obligatii si raspunderi;
    a) sa verifice numai proiectele si detaliile de executie pentru domeniul in care au fost atestati;
    b) sa verifice solutiile constructive adoptate in proiect si detaliile de executie (piese scrise, piese desenate, note de calcul, relevee etc.) in vederea unei confirmari corecte a constructiilor din punct de vedere al asigurarii unui nivel calitativ al acestora, corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
    c) sa verifice respectarea in proiecte a reglementarilor tehnice in vigoare cu privire la realizarea exigentelor de performanta ale constructiilor pentru care sunt atestati;
    d) sa stampileze toate plansele verificate si acceptate la executie; stampila va avea modelul din anexa nr. 2;
    e) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul pentru evidenta proiectelor si a detaliilor de executie, verificate conform modelului din anexa nr. 3;
    f) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament;
    g) sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, elemente si detalii din proiectele si detaliile de executie, considerate de proiectanti confidentiale.
    Art. 11
    Obligatia de a prezenta proiectele si detaliile de executie la verificarea revine proiectantului. Ordinea de prezentare si, respectiv, de primire a documentelor verificate, precum si termenele se stabilesc de comun acord in contractul dintre verificator si investitor, termenele prevazute fiind coroborate cu cele prevazute in contractul de proiectare.

    CAP. 2

    Art. 12
    II. Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii
    Activitatea de executie in constructii poate fi desfasurata de orice agent economic pe baza autorizatiei legale de functionare.
    Art. 13
    Agentii economici care executa lucrari de constructii la care se asigura niveluri de performanta corespunzatoare exigentelor esentiale sunt obligati sa aiba angajati responsabili tehnici atestati, acestia constituind un nivel minim obligatoriu pentru conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care o realizeaza.
    Este exceptata de la obligatia de mai sus executia constructiilor pentru cladiri de locuit cu parter sau parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii (cu durata limita precizata prin autorizarea de construire), pentru care raspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale ramane in sarcina exclusiva a constructorului.
    Art. 14
    Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici ai executiei lucrarilor de constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de specificul lucrarilor pentru toate exigentele esentiale, astfel:
    I. constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    II. constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    III. constructii de cai ferate;
    IV. constructii de porturi si platforme marine;
    V. constructii si amenajari hidrotehnice;
    VI. constructii energetice;
    VII. constructii pentru imbunatatiri funciare;
    VIII. constructii pentru telecomunicatii;
    IX. constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    X. constructii miniere.
    Art. 15
    Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, intr-unul sau mai multe domenii precizate la art. 14, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
    Art. 16
    Atestarea responsabililor tehnici se face pentru constructii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si pentru imbunatatirea terenului de fundare a acestora, aferente fiecarui domeniu in parte.
    Art. 17
    Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici se face pe baza examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
    Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    - cererea scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza:
------------------------
    *) numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    *) domeniul/domeniile pentru care se solicita atestarea;
    - memoriu de activitate (intreprinderi unde a lucrat, perioade, functii), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a functiei indeplinite;
    - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior;
    - recomandari din partea unor unitati in care si-a desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniul/domeniile supus atestarii, ori a asociatiilor profesionale;
    - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    Art. 18
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca responsabilul tehnic sunt urmatoarele:
    - sa fie inginer constructor, arhitect sau subinginer constructor;
    - sa aiba o activitate de executie de cel putin 8 ani in domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta; - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat; - sa aiba cetatenia romana.
    Art. 19
    Agentii economici cu activitati de executie pentru lucrari de constructii au urmatoarele obligatii:
    a) sa-si implementeze sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii pentru productia pe care o realizeaza, in cadrul caruia, ca obligatie minima, este numirea la fiecare lucrare in executie a unuia sau mai multor responsabili tehnici cu executia atestat in functie de marimea si complexitatea lucrarii;
    b) sa ia masuri corespunzatoare ca responsabilii tehnici sa-si poata indeplini in bune conditii obligatiile mentionate in prezentul regulament;
    c) sa ia masuri pentru respectarea pe intreg parcursul executiei a avizelor date de responsabilul tehnic al executiei atestat;
    d) sa execute lucrari numai pe baza de proiecte si detalii de executie verificate de specialisti verificatori atestati;
    e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament.
    Art. 20
    Responsabilii tehnici au urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa nu admita executia lucrarilor de constructii pe baza proiectelor si detaliilor de executie, neverificate de specialisti verificatori atestati;
    b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;
    c) sa-si dea avizul asupra numirii conducatorilor de executie a lucrarilor, pe baza verificarii capacitatii profesionale a acestora;
    d) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din anexa nr. 4.
    e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament.

    CAP. 3

    Art. 21
    III. Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici in constructii
    Activitatea de expertizare se desfasoara in scopul modernizarii, transformarii, consolidarii constructiilor existente, in cazul unor accidente tehnice, precum si asupra calitatii intocmirii unor proiecte si detalii de executie, a calitatii propriu-zise si in alte cazuri, la cererea expresa a investitorului sau a proprietarului, in baza unui contract incheiat intre acesta si agentul economic care efectueaza expertiza.
    Art. 22
    Activitatea de expertizare tehnica poate fi desfasurata pe baza autorizatiei legale de functionare numai de persoane fizice sau juridice, specialisti de inalta calificare profesionala si probitate morala, atestati in conditiile prezentului regulament.
    Art. 23
    Atestarea expertilor cu activitate in constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de exigentele si de specificul lucrarilor, astfel:
    Exp. A. 1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton armat si zidarie.
    Exp. A. 2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din metal;
    Exp. A. 3 - rezistenta si stabilirea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura de rezistenta din lemn;
    Exp. A. 4 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    Exp. A. 5 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
    Exp. A. 6 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
    Exp. A. 7 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    Exp. A. 8 - rezistenta si stabilitate la solicitari, statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
    Exp. A. 9 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    Exp. A. 10 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
    Exp. A. 11 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    Exp. A. 12 - rezistenta si stabilitate la solicitari, statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
    Exp. B. 1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    Exp. B. 2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
    Exp. B. 3 - siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
    Exp. B. 4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
    Exp. B. 5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice
    Exp. B. 6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
    Exp. B. 7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    Exp. B. 8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
    Exp. B. 9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare de gospodarie comunala;
    Exp. B. 10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
    Exp. C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
    Exp. D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
    Exp. E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie, pentru toate domeniile;
    Exp. F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.
    Art. 24
    Un expert poate fi atestat, la cererea sa, intr-unul sau mai multe domenii precizate la art. 23, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
    Art. 25
    In cadrul expertizei tehnice, expertul intocmeste un raport care contine constatarile facute, solutii propuse si justificarile acestora. Expertul va atrage si nu va transmite, pentru a fi folosite in alte scopuri, elementele si detalii de executie verificate, considerate de proiectanti confidentiale.
    Art. 26
    Atestare tehnico-profesionala a expertilor tehnici se face pe baza examinarii si acceptarii solicitarii acestora, de catre o comisie se specialisti, potrivit prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
    Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    - cererea scrisa (anexa nr. 1), in care se precizeaza:
-------------------------
    *) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    *) domeniul/domeniile pentru care solicita atestarea;
    - memoriu de activitate din care rezulta experienta, competenta si titlurile stiintifice;
    - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior sau a diplomei de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;
    - chitanta de plata la C.E.C. a taxei de atestare.
    Art. 27
    Conditiile care trebuie sa le indeplineasca un expert sunt urmatoarele:
    - sa fie inginer sau arhitect-absolvent al unei facultati de constructii sau arhitectura;
    - sa aiba o vechime minima de 14 ani in proiectare, cercetare executie sau invatamant superior, cu activitate in domeniul pentru care solicita atestarea de expert;
    - sa aiba cetatenia romana;
    - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat.
    Art. 28
    Expertul este obligat:
    - sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructii expertizate.

    CAP. 4

    Art. 29
    IV - Dispozitii comune privind atestarea tehnico-profesionala
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte si detalii de executie, a responsabililor tehnici de executie si a expertilor tehnici se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin Departamentul constructiilor si lucrarilor publice, care raspunde de organizarea si desfasurarea acestei activitati.
    Cererile de atestare se adreseaza acestuia si se rezolva in termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevazute la art. 8, 17 si 26 din prezentul regulament, finalizandu-se prin eliberarea certificatului de atestare, conform modelului din anexa nr. 5.
    Art. 30
    Investitorul, prin proiectantul sau, va incadra obiectele de constructii care compun investitia in domeniile cuprinse la art. 3 si 14, incadrare pe baza careia se vor angaja specialistii verificatori de proiecte si responsabili tehnici cu executia.
    Art. 31
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii se face pe baza avizelor favorabile ale unor comisii tehnice organizate de Departamentul constructiilor si lucrarilor publice pe domenii, in baza regulamentului de functionare, si care se compun din cate minimum 10 specialisti din invatamant, cercetare, executie, asociatii profesionale, administratie de stat.
    Consiliile isi desfasoara activitatea cu minimum 3/4 din membri, iar avizele se dau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.
    Art. 32
    Conditiile de vechime minima de la art. 9, 18 si 27 pot fi reduse cu maximum 2 ani de catre Departamentul constructiilor si lucrarilor publice pe baza avizelor comisiilor tehnice in cazul in care specialistii dovedesc, prin activitatea anterioara, realizari deosebite in domeniile in care solicita arestarea.
    Art. 33
    Departamentul constructiilor si lucrarilor publice va publica lunar in Monitorul constructiilor lista specialistilor atestati si anularile de atestari din cursul ultimei luni, iar anual, lista tuturor specialistilor atestati in functie la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor in care au fost atestati

    Art. 34
    Certificatul de atestare se suspenda de catre autoritatea care l-a eliberat pana la aducerea la indeplinire a masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare, in cazurile in care se constata:
    a) neincadrarea proiectelor si detaliilor de executie in prevederile reglementarilor tehnice in constructii;
    b) netinerea la zi a registrului de evidenta a proiectelor si detaliilor de executie verificate;
    c) netinerea la zi a registrului de evidenta a lucrarilor executate si coordonate tehnic.
    Art. 35
    Certificatul de atestare tehnico-profesionala se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, in urmatoarele cazuri:
    a) cand se produc accidente tehnice in constructii din vina responsabilului tehnic, a verificatorului de proiecte sau expertului tehnic;
    b) cand se intrunesc conditii pentru a treia suspendare a atestarii tehnico-profesionale.
    Art. 36
    Suspendarea sau, anularea certificatului de atestare tehnico-profesionala se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin Departamentul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, la sesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, a unei terte parti sau prin initiativa proprie.
    Art. 37
    Specialistii verificatori de proiecte si detalii de executie, expertii tehnici, precum si responsabilii tehnici cu exceptia lucrarilor raspund material civil sau penal, dupa caz, daca in proiectele si detaliile de executie verificate sau prin solutiile propuse si, respectiv, in executia lucrarilor nu s-au respectat prevederile din reglementarile tehnice si contractele cu privire la exigentele de performanta esentiale.
    Art. 38
    Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoane care au suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
    Art. 39
    Urmarirea aplicarii si respectarii prevederilor prezentului regulament de catre organele centrale si locale ale administratiei de stat, agentii economici si persoanele fizice atestate se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si imputernicitii delegati de catre acesta, conform atributiilor ce-i revin privind controlul calitatii constructiilor.
    Art. 40
    In sensul prezentului regulament, prin expert se inteleg expertii tehnici, altii decat cei care ocupa functii cu aceeasi denumire sau denumiri similare in cadrul autoritatilor administrative si agentilor economici.
    Art. 41
    Prezentul regulament este obligatoriu pentru toti agentii economici din tara sau din strainatate care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pe teritoriul Romaniei.

    ANEXA 2

                     Domnule secretar de stat,

    Subsemnatul(a) ..................... nascut(a) la data de ..................... in comuna(orasul) ....... judetul ........ tara ......... cetatenia ............... domiciliat in .......... comuna (orasul) ............. judetul ................... str. ........ nr. ..... bloc ........ et ......... ap ......... sectorul .............. fiul(fiica)lui ........................... si al .............................. posesorul diplomei de ....................... avand nr. ....................... eliberata de ............... din orasul ............promotia ................... tara ......, solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ....... in domiciliul(iile) ......................................................... ............................................................................ pentru urmatoarele exigente de performanta esentiale ........................ ............................................................................
    In sustinerea cererii anexez urmatoarele acte:
    1.Memoriu de activitate.
    2.Recomandare din partea ..................................................
    avand calitatea de ........................................................
    3.Recomandare din partea ...................................................
    avand calitatea de .........................................................
    4.Recomandarea din partea ..................................................
    avand calitatea de .........................................................
    5.Chitanta C.E.C. nr. ...... pentru plata taxei speciale de atestare.
    6.Copie legalizata a diplomei nr. ...... eliberata de .....................
    7.(1)Copie legalizata dupa actul de echivalare a diplomei nr. .............
    eliberat de Ministerul Invatamantului si Stiintei din Romani.
    Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadru(2) .......................... unde am calitatea de(3) ................. sediul avindu-l in .................. judetul ........... orasul(comuna) ..........str. ............telefon ........... sector ..............
    Declar ca am luat cunostiinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor din Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor care verifica sau expertizeaza proiectarea si executia constructiilor, in calitate de ....................si inteleg sa respect intocmai.
Localitatea ................ data ................
                                         Semnatura ..........................
-----------------------
    NOTA:
    Ce nu corespunde se lasa necompletat.
    (1) Pentru absolventii unei institutii de invatamant superior din alta tara decat Romania.
    (2) denumirea institutiei (societati comerciale, firmei, etc. in care solicitantul lucreaza.
    (3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, dupa caz.
                                  Domnului secretar de stat, sef al
                                  Departamentului constructiilor si
                                  lucrarilor publice
    ANEXA 2

   Responsabil tehnici ai executiei  Verificatori de proiecte  Experti tehnici
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
                  I             |   |          B(1)         |  |  Exp.A.4
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
               46               |   |         142           |  |      6
              ----              |   |        ------         |  |    -----
   Vasilescu Gh.                |   | Rosoga C.             |  | Tomescu N.
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
                                |   |                       |  |
   ------------------------------   -------------------------  ----------------
    - I, B(1), A.4 - reprezinta domeniile, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, in care a fost atestat specialistul cu activitate in constructii .
    - 142 - numarul certificatului de atestare.
                                                 Semnatura
                                              ......................

    ANEXA 4
                                                                     ANEXA 3

   Numele si prenumele specialistului verificator atestat
   ......................................................
   Certificat de atestare tehnico-profesionala nr........

                               REGISTRU
de evidenta a proiectelor si detaliilor de executie verificate

   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.    A         B        C          D         E        F         G       H
   crt.       ----------  -----------
                Sediul      Obiectul
             (domiciliul)  plansa nr.
   ----------------------------------------------------------------------------
   0              1             2         3       4       5       6      7    8
   ----------------------------------------------------------------------------

------------------
    NOTA:

    A - Agentul economic care a elaborat proiectul si detaliile de executie;
    B - Denumirea investitorului;
    C - Denumirea proiectului;
    D - Data verificarii;
    E - Acceptat;
    F - Neacceptat;
    G - Observatii;
    H - Semnatura.

    ANEXA 5
                                                                  ANEXA 4
    Numele si prenumele responsabilului tehnic atestat
    ..................................................
    Societatea comerciala ............................
    Certificatul de atestare tehnico-profesionala nr. ...

                           REGISTRU
de evidenta a lucrarilor de constructii executate

   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.        A               B             C                 D              E
   crt.----------------           ---------------------
            Sediul                     Obiectul
   ----------------------------------------------------------------------------
   0           1               2             3                4              5
   ----------------------------------------------------------------------------
--------------
    NOTA:
    A - Denumirea investitorului;
    B - Agentul economic care a elaborat proiectul si detaliile de executie;
    C - Denumirea proiectului/faza;
    D - Procesul-verbal de receptie (Nr. si data);
    E - Semnatura.

    ANEXA 6
                                                                    ANEXA 5
                                                  MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
   SI AMENAJARII TERITORIULUI
   DEPARTAMENTUL CONSTRUCTIILOR
   SI LUCRARILOR PUBLICE

                    CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALA
                    Nr. ............... din ...................

    In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. ........ din ........ privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor care verifica sau expertizeaza proiectarea si executia constructiilor.
    In urma cererii nr. ....... din .......... si a verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. ....... din .............
    Se atesta domnul(doamna) .................., din localitatea ................. str. ............. nr. .......... bloc ............ scara .......... etaj ....... ap ... judetul ...... pentru calitatea de ........................................................................ ........................................................................ in domeniul(iile) ........................................................... pentru urmatoarele exigente de performanta esentiale ....................... ............................................................................

    DIRECTIA GENERALA DE ATESTARI,
    AGREMENTARI SI RETEHNOLOGIZARI
    IN CONSTRUCTII
                                                    Secretar comisie
                                               .............................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 731/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 731 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu