Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 70 din 21 ianuarie 2005

pentru aprobarea Normelor privind organizarea in tara a actiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum si cheltuielile ce se pot efectua in acest scop

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din  8 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind organizarea in tara a actiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum si cheltuielile ce se pot efectua in acest scop, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Celorlalte actiuni de protocol, cu caracter general, intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, precum si cheltuielilor ce se pot efectua in acest scop le sunt aplicabile dispozitiile legale de drept comun in materie.
    Art. 3
    Cheltuielile de protocol stabilite potrivit normelor prevazute la art. 1, precum si cele prevazute la art. 2 se asigura de Ministerul Afacerilor Externe din creditele bugetare aprobate anual.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                                 NORME
privind organizarea in tara a actiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum si cheltuielile ce se pot efectua in acest scop

    CAP. 1
    Actiuni de protocol organizate in relatia cu Corpul Diplomatic acreditat in Romania

    Art. 1
    Se pot organiza mese de lucru cum ar fi: mic dejun, dejun, cina ori de cate ori apar necesitati de ordin protocolar, legate de indeplinirea sarcinilor de serviciu, in limita a:
    a) 1.200.000 lei/persoana, pentru cele oferite de ministru;
    b) 1.000.000 lei/persoana, pentru cele oferite de secretari de stat, subsecretari de stat, secretar general si secretar general adjunct.
    Art. 2
    Receptiile pot fi organizate, in situatiile care impun astfel de manifestari, in limita a cel mult 1.200.000 lei/persoana, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.
    Art. 3
    (1) Numarul participantilor romani va fi cel mult egal cu cel al invitatilor straini.
    (2) In situatii deosebite, justificate, depasirea numarului de participanti romani se aproba de ministrul afacerilor externe.
    Art. 4
    (1) Vizite de informare si documentare pot fi organizate in scopul facilitarii cunoasterii de catre membrii Corpului Diplomatic acreditat in Romania a unor obiective de interes pentru activitatea acestora.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul deplasarii in alta localitate, Ministerul Afacerilor Externe poate sa suporte cheltuielile de transport, cazare si masa zilnica.

    CAP. 2
    Invitarea in tara noastra, pe cheltuiala partii romane, a unor persoane sau delegatii straine, cu ocazia unor contacte si actiuni bilaterale si multilaterale, pe linie diplomatica, incluse in calendarul de politica externa a Romaniei

    Art. 5
    Pentru consultari diplomatice, negocieri pe linia politicii externe, reuniuni multilaterale pe timpul detinerii de catre Romania a presedintiilor unor organizatii sau ale unor grupari regionale si tematice ori pe timpul mandatelor asumate in cadrul unor organizatii si cooperari internationale, precum si in alte situatii specifice activitatii diplomatice, pot fi invitate in Romania delegatii sau persoane straine, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.
    Art. 6
    Pentru persoanele care vin in tara in conditiile prevazute la art. 5 se pot suporta, dupa caz, cheltuielile cu caracter protocolar prevazute in cap. I, precum si:
    a) cheltuieli de transport international, inclusiv la clasa business in cazurile in care motive de ordin protocolar impun acest lucru;
    b) cheltuieli pentru masa zilnica, conform baremelor in vigoare stabilite de legislatia comuna in materie;
    c) cheltuieli de cazare. Cazarea invitatilor ministrului afacerilor externe se va face in structuri de cazare de maximum 5 stele, iar cazarea celorlalte categorii de invitati, in structuri de cazare de maximum 4 stele.

    CAP. 3
    Actiuni de diplomatie publica (cursuri, seminarii, sesiuni, intalniri etc.)

    Art. 7
    (1) Ministerul Afacerilor Externe poate organiza actiuni de diplomatie publica - cursuri, seminarii, sesiuni, intalniri si altele asemenea - in scopul realizarii contactului dintre activitatea diplomatica si societatea civila, mediul academic si cultural.
    (2) Organizarea acestor manifestari se aproba de ministrul afacerilor externe.
    Art. 8
    Pentru participantii la acest gen de actiuni se pot suporta, dupa caz:
    a) cheltuieli protocolare prevazute in cap. I;
    b) cheltuieli de transport international, pentru participantii straini, in situatiile in care se impune acest lucru;
    c) cheltuieli pentru masa zilnica, conform baremelor in vigoare stabilite de legislatia comuna in materie;
    d) cheltuieli de cazare.

    CAP. 4
    Cheltuielile ce se pot efectua pentru persoane sau delegatii straine, prezente in tara cu ocazia unor contacte si actiuni bilaterale si multilaterale, pe linie diplomatica, a caror intretinere nu intra in sarcina partii romane

    Art. 9
    (1) Pentru delegatii straini care vin in tara cu ocazia unor actiuni pe linie diplomatica, care nu implica pentru Ministerul Afacerilor Externe obligatia suportarii cheltuielilor de intretinere zilnica, cum ar fi: cazare, masa si alte cheltuieli similare, se pot suporta, dupa caz, cheltuielile cu caracter protocolar in conditiile prevazute in cap. I.
    (2) Atunci cand interesele partii romane o impun, se pot organiza vizite de documentare sau de lucru in alte localitati, cu aprobarea conducatorului institutiei, asigurandu-se transport local, cazare si masa in conditiile prevazute in cap. II.

    CAP. 5
    Alte prevederi

    Art. 10
    Cu ocazia actiunilor prevazute in cap. I - IV, Ministerul Afacerilor Externe mai poate suporta, dupa caz, cheltuieli pentru tiparituri de protocol, cum ar fi: brosuri, programe, invitatii, diplome si alte materiale de promovare impuse de natura evenimentului.
    Art. 11
    In intelesul prezentelor norme, din considerente protocolare, in categoria membrilor Corpului Diplomatic acreditat in Romania se cuprind si sotul/sotia titularului postului diplomatic.
    Art. 12
    Academia Diplomatica poate constitui un fond la dispozitia directorului general, din sumele totale prevazute in bugetul sau, in limita baremului prevazut de legislatia in vigoare pentru rector, in vederea acoperirii cheltuielilor de reprezentare si tratatii, ocazionate de primirea unor delegati sau invitati romani.
    Art. 13
    Prezentele norme se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile institutiilor publice, in materie de organizare in tara a actiunilor de protocol.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 70/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 70 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu