Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.699 din 26.08.2015

privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 02 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Imobilul aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în baza Hotărârii Guvernului nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintrun imobil aflat în proprietatea publică a statului, revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103562, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă comasarea nr. MFP 155321, aferent imobilului prevăzut la art. 1, cu nr. MFP 103562, aferent imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în scopul realizării de locuinţe şi dotări aferente de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 152/2015, precum şi hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 5/2015 şi nr. 29/2015. Articolul 5Consiliul General al Municipiului Bucureşti va transmite, conform legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii un număr de 700 de unităţi locative din numărul total de locuinţe ce vor fi construite pe terenul care face obiectul transmiterii, în termen de maximum 3 ani de la realizarea transmiterii, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 6În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 4 alin. (2), precum şi obligaţia şi termenul prevăzute la art. 5, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 7Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 8Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, care revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
1 155321 Teren Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 217138 Nr. cad. 217138 Teren în suprafaţă de 45.330 mp 88.836.736 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil în urma reevaluării (lei) Administratorul bunului/ CUI
103562 8.19.01 Imobil 429 Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 96898 Nr. cad. 18904/1 Construcţii şi teren* 1.204.749 6.092.935,28 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se comasează nr. MFP 155321 cu nr. MFP 103562, precum şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării acestora

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Administratorul bunului imobil/CUI
1 155321 8.19.01 Teren în suprafaţă de 45.330 mp aferent nr. MFP 155321 ce se comasează cu nr. MFP 103562 aferent imobilului 429 Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 217138 Nr. cad. 217138 Teren 88.836.736 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Administratorul bunului imobil/CUI
2 103562 8.19.01 Imobil 429 Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 96898 Nr. cad. 18904/1 Construcţii şi teren 6.092.935,28 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
3 103562 8.19.01 Imobil 429 rezultat în urma comasării nr. MFP 155321 cu nr. MFP 103562 Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 217138 Nr. cad. 217138 CF 96898 Nr. cad. 18904/1 Construcţii şi teren 94.929.671,49* Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Valoarea de inventar a imobilului 429 rezultată în urma comasării nr. MFP 155321 cu nr. MFP 103562. ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
1 103562 - parţial 8.19.01 Imobil 429 - parţial Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 234035 Nr. cad. 234035 1. Amenajări la terenuri: - Împrejmuire beton prefabricate - 463 ml - Valoare contabilă - 61.301,20 lei - Drumuri şi alei interioare betonate - 4.378 mp - Valoare contabilă - 394.426 lei - Total valoare contabilă - 457.977 lei 2. Teren în suprafaţă de 40.000 mp - Valoare contabilă - 77.983.600 lei 78.439.327,2 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Municipiul Bucureşti CUI -


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 699/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 699 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu