E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 697 din 17 august 2000

privind cartea de alegator

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din 24 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 14 alin. (2) si ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Cartea de alegator este documentul pe baza caruia cetatenii inscrisi in listele electorale permanente isi executa dreptul de vot.
    (2) Cetatenii romani aflati in strainatate pot vota si fara carte de alegator.
    (3) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, inscrisi in listele electorale permanente, pot vota in tara pe baza pasaportului.
    Art. 2
    Cartea de alegator se intocmeste de Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea, pentru toti alegatorii inscrisi in listele electorale permanente ale localitatii in care domiciliaza.
    Art. 3
    (1) Cartile de alegator sunt valabile pentru toate consultarile electorale, potrivit numarului de scrutine prevazut in cuprinsul lor.
    (2) Numarul fiecarui scrutin din cartea de alegator se aproba prin hotarare a Guvernului, o data cu stabilirea datei alegerilor.
    Art. 4
    (1) Cartea de alegator contine urmatoarele informatii: numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul cartii de identitate, fotografia color, codul formatiunii emitente, seria si numarul cartii de alegator si data emiterii.
    (2) Modelul cartii de alegator este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Fiecare alegator primeste o singura carte de alegator. Cartea de alegator nu este transmisibila, se pastreaza si se foloseste numai de catre titular.
    Art. 6
    (1) Cartea de alegator se editeaza de Ministerul de Interne si se elibereaza titularului pe baza actului de identitate, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei.
    (2) Pentru cetatenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cartile de alegator se elibereaza concomitent cu cartile de identitate, in conditiile legii.
    Art. 7
    Ministerul de Interne organizeaza actiunea de eliberare a cartilor de alegator, scop in care aduce la cunostinta publica, prin orice mijloc de publicitate, sediul formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea respectiva, precum si programul stabilit.
    Art. 8
    (1) Eliberarea cartii de alegator se face pe baza actului de identitate, sub semnatura titularului, de catre:
    a) formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea de domiciliu;
    b) formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea de resedinta a titularului. In acest scop solicitantul adreseaza sefului formatiunii de evidenta informatizata a persoanei o cerere, care va contine datele de identificare: numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal. Acesta solicita sefului formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea de domiciliu, trimiterea cartii de alegator;
    c) biroul electoral al sectiei de votare din localitatea in care alegatorul isi exercita dreptul de vot, pentru cartile de alegator neridicate. In acest scop cartile de alegator neridicate si tabelele de evidenta a acestora se predau de catre formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, primarilor, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, cu 3 zile inainte de data alegerilor, pe baza de proces-verbal, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2. Primarul le va preda presedintilor sectiilor de votare pe baza de proces-verbal. Presedintele sectiei de votare le va elibera alegatorilor in ziua votarii.
    (2) Pentru distribuirea cartilor de alegator, formatiunile de evidenta informatizata a persoanei sunt sprijinite, la nevoie, de formatiunile de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si de alte structuri ale Ministerului de Interne.
    (3) In situatia in care se organizeaza al doilea tur de scrutin ori in cazul balotajului, presedintele sectiei de votare preda primarului, pe baza de proces-verbal, cartile de alegator neridicate, inclusiv tabelele de evidenta a acestora. Primarul are obligatia de a asigura pastrarea lor in conditii de siguranta. Cu 24 de ore inaintea celui de-al doilea tur de scrutin primarul preda documentele respective presedintelui sectiei de votare in aceleasi conditii.
    (4) Cartile de alegator neridicate de la sectiile de votare, impreuna cu procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2 si cu tabelele de evidenta a acestora se restituie formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, de catre primari, in termen de 5 zile de la incheierea votarii.
    Art. 9
    (1) In cazul pierderii, distrugerii, deteriorarii sau furtului cartii de alegator, formatiunea de evidenta informatizata a persoanei elibereaza, la cerere si pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului, un duplicat.
    (2) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei face mentiunea privind eliberarea duplicatului in tabelul de evidenta a cartii de alegator.
    (3) Pentru cetatenii care voteaza pe baza duplicatului cartii de alegator se face precizarea la rubrica "Mentiuni" din lista electorala permanenta.
    (4) Cartea de alegator declarata pierduta, furata, distrusa sau deteriorata este nula de drept. Utilizarea unei astfel de carti de alegator se pedepseste conform legii.
    Art. 10
    (1) Persoanelor cu drept de vot, in cazul in care li se elibereaza o noua carte de identitate, li se va elibera si o noua carte de alegator, potrivit datelor inscrise in noua carte de identitate.
    (2) In situatia eliberarii unei noi carti de alegator, cea veche se anuleaza si se retine la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei care a emis noua carte, facand mentiune despre aceasta in tabelul de evidenta a eliberarii cartilor de alegator si in lista electorala permanenta.
    Art. 11
    Cartile de alegator anulate se distrug de formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, anual, incheindu-se in acest scop un proces-verbal.
    Art. 12
    Evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate se tine de catre Ministerul de Interne la formatiunile de evidenta informatizata a persoanei. In acest scop formatiunile de evidenta informatizata a persoanei intocmesc tabelele "Evidenta eliberarii cartilor de alegator", potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 13
    Sesizarile privitoare la datele inscrise in cartile de alegator se solutioneaza cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    In vederea exercitarii dreptului de vot posesorii cartilor de alegator vor prezenta si actul de identitate.
    Art. 15
    (1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind editarea, actualizarea si distribuirea cartilor de alegator, aferente alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2000, se aproba suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 33 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, din care: 3,23 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de personal", 15,47 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", 14,3 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital".
    (2) Achizitia hartiei, a materialelor consumabile si a echipamentelor necesare in vederea prelucrarii datelor si editarii cartilor de alegator se efectueaza centralizat, de catre Ministerul de Interne, prin Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, dintr-o singura sursa, cu aplicarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
    (3) Sumele puse la dispozitie Ministerului de Interne potrivit alin. (1), ramase neutilizate, se restituie la bugetul de stat in vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in termen de cel mult 30 zile de la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2000.
    Art. 16
    Cartile de alegator intocmite conform Hotararii Guvernului nr. 729/1992 privind organizarea activitatii de intocmire si eliberare a cartii de alegator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, cu modificarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 758/1993 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea cartilor de alegator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, cu modificarile ulterioare, sunt declarate nule, iar cele aflate in pastrarea primariilor se predau pentru topire agentilor economici specializati, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 17
    (1) Pentru alegerile parlamentare si prezidentiale din anul 2000 Ministerul de Interne asigura intocmirea si eliberarea cartilor de alegator numai pentru cetatenii posesori ai cartii de identitate.
    (2) Cetatenii care nu detin carte de identitate, respectiv carte de alegator, isi vor exercita dreptul de vot, dupa caz, pe baza buletinului de identitate, a adeverintei care tine loc de buletin de identitate, pasaportului diplomatic sau de serviciu ori a carnetului de serviciu militar.
    Art. 18
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul Ministerului de Interne si in bugetul de stat pe anul 2000.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de interne,
                      Constantin Dudu Ionescu

                      Ministrul functiei publice,
                      Vlad Rosca

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                      MODELUL CARTII DE ALEGATOR

    - Fata -
 ______________________________________________________________
|       ROMANIA                                                |
|  CARTE DE ALEGATOR                                           |
|                                           FOTO COLOR         |
| Nume:    Popescu                                             |
| Prenume: Ion                                                 |
| C.N.P.   1670897150011                     DB   900          |
| C.I. seria DD nr. 123456                    000011           |
| Domiciliu:                                09.06.2000         |
| Mun Bucuresti, sector 5                                      |
| Str. Iuliu Maniu, nr. 67, bl. 6p, Sc. 1, ap. 55              |
|______________________________________________________________|

    - Verso -

 Se utilizeaza incepand cu alegerile generale din anul 2000
 _______________________________________________________________
| Scrutin nr. 1 | Scrutin nr. 2 | Scrutin nr. 3 | Scrutin nr. 4 |
|               |               |               |               |
| Data ........ | Data ........ | Data ........ | Data ........ |
|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Scrutin nr. 5 | Scrutin nr. 6 | Scrutin nr. 7 | Scrutin nr. 8 |
|               |               |               |               |
| Data ........ | Data ........ | Data ........ | Data ........ |
|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Se utilizeaza pentru alegerile partiale                       |
|_______________________________________________________________|
| Scrutin nr. 9 | Scrutin nr. 10| Scrutin nr. 11| Scrutin nr. 12|
|               |               |               |               |
| Data ........ | Data ........ | Data ........ | Data ........ |
|_______________|_______________|_______________|_______________|

    - Dimensiuni: 105 mm lungime x 74 mm latime
    - Continut fata: nume, prenume, cod numeric personal, seria si numarul cartii de identitate, domiciliul, foto color, codul formatiunii emitente, numarul cartii de alegator, data emiterii
    - Continut spate: caroiaj cu 12 scrutinuri pentru aplicarea stampilei de vot si datei
    - Nota: pentru duplicat, se face mentiunea corespunzatoare pe cartea de alegator

    ANEXA 2
    - model -

    Antet emitent (predator)
    Nr. ......... din ..............


                              PROCES-VERBAL
                           DE PREDARE-PRIMIRE

    Subsemnatul ...................... reprezentand ..........................., si subsemnatul ....................... reprezentand ..........................., am procedat la predarea, respectiv primirea cartilor de alegator neridicate si a tabelului privind evidenta eliberarii cartilor de alegator, in baza prevederilor din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    - pentru sectia de votare nr. ...........
      - numar de carti de alegator neridicate ............
      - evidenta eliberarii C.A. ....... file

    Procesul-verbal s-a intocmit in 2 exemplare, din care fiecare parte a primit cate unul.

    Am predat                                  Am primit
    ....................               .................

    ANEXA 3
    - model -

    pag. nr. .........

    Judetul .............. |__|__|
    Circumscriptia electorala nr. |__|__|__|
    Municipiul/Orasul/Comuna ..................
    Sectia de votare nr. |__|__|__| Denumirea ............

           Tabel privind evidenta eliberarii cartilor de alegator

                                         Sat/Str. ...
 ________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si| Serie si |  Domiciliul  |  Data   |Semnatura |Observatii|
|crt.|prenumele|numar C.I.|(numar, bloc, |inmanarii|de primire|          |
|    |         |          | scara, etaj, |         |          |          |
|    |         |          | apartament,  |         |          |          |
|    |         |          |   sector)    |         |          |          |
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|
|____|_________|__________|______________|_________|__________|__________|

  Sef formatiune de evidenta informatizata a persoanei,         Intocmit,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 697/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 697 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu