Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.692 din 11.09.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17 septembrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 63928 8.03.10 Canal magistral şi priză de apă Siret-Bărăgan L=5,7 km, beton, pământ, Stotală= 586088 mp, St=414989 mp, S. C1 - canal Siret-Bărăgan - tronson 1=215843 mp, Sconstr. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp, Sdesf. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - post trafo=40 mp, Sdesf. C3 - post trafo=40 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, CF nr. 51070, UAT Mărăşeşti St=171099 mp, S. C1 - canal Siret-Bărăgan - tronson 2=102970 mp, Sconstr. C2 - canton Modruzeni=66 mp, Sdesf. C2 - canton Modruzeni=66 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - anexă=12 mp, Sdesf. C3 - anexă=12 mp, Sconstr. C4 - anexă= 4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, CF nr. 51074, UAT Mărăşeşti Ţara: România; Judeţul: Vrancea; Satul Călimăneşti; -; Nr. -; Siret 1998 3.832.671
2 64170 8.17.02 Acumulare Zetea S. totală=1532240 mp, S. lac=1370000 mp, S. fâneaţă=160106 mp, S. drum=1751 mp, S. drum=383 mp, S. C1 - baraj cu grup exploatare=91332 mp, S. C2 - transformator=85 mp, S. C3 - casa vanelor 2=23 mp, S. C4 - casa vanelor 1=52 mp, S. C5 - canal golire fund=3875 mp, S. C6 - evacuator ape mari=13338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668, UAT Zetea Ţara: România; Judeţul: Harghita; Comuna Zetea; -; Nr. -; Harghita 1993 69.452.452
0 1 2 3 4 5 6 7
3 64171 8.17.02 Acumulare Bezid S. totală=1840000 mp, S. lac=1764100 mp, S. dig=60000 mp, S. canal=5200 mp, S. canal=10700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sângeorgiu de Pădure; -; Nr. -; Mureş 1992 44.270.947
4 64181 8.17.03 Acumulare nepermanentă Cladova St=34342 mp, baraj din materiale locale, S. C1 - baraj=10722 mp, S. C2 - canal evacuare=1389 mp, S. C3 - canal de fugă= 4303 mp, CF nr. 301564, UAT Păuliş Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Cladova; -; Nr. -; Arad 1984 1.191.746
5 64183 8.17.03 Acumulare nepermanentă Drauţ St=31804 mp, S. C1 - baraj=10726 mp, S. C2 - canal de fugă=3339 mp, CF nr. 302889, UAT Lipova, CF nr. 301781, UAT Şiştarovăţ Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr. -; Arad 1982 784.228
6 64242 8.17.02 Acumulare Cătămăreşti volum total=17,95 mil. mc, Vaten=9,87 mil. mc, S. totală=1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Mihai Eminescu; -; Nr. -; Botoşani 1979 2.722.421
7 64244 8.17.02 Acumulare Cal Alb volum total=16,28 mil. mc, Vaten=10,15 mil. mc, S. totală=2116767 mp, CF nr. 50273, UAT Hudeşti Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Hudeşti; -; Nr. -; Botoşani 1975 1.554.361
8 64246 8.17.02 Acumulare Negreni volum total=25,6 mil. mc, Vaten=15,3 mil. mc, S. totală=3122000 mp, St=829300 mp, CF nr. 50394, UAT Havârna; St=2292700 mp, CF nr. 50140, UAT Ştiubieni Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Ştiubieni; -; Nr. -; DAP 1976 3.473.006
9 64255 8.17.02 Acumulare Podu Iloaiei volum total=37,82 mil. mc, Vaten=27,2 mil. mc, S. totală=2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Oraşul Podu Iloaiei; -; Nr. -; Iaşi 1964 5.479.516
10 64263 8.17.02 Acumulare Hălceni volum total=42,8 mil. mc, Vaten=29,8 mil. mc, Stotală=3839420 mp, St=496678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni St=2261840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropniţa St=1080902 mp, CF 60114, UAT Şipote Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Satul Vlădeni; -; Nr. -; Iaşi 1986 25.030.638
11 65088 8.28.01 Canton Cladova clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=64 mp, Sdesf. C1 - canton=64 mp, Sconstr. C2 - anexă=129 mp, Sdesf. C2 - anexă=129 mp, St=3131 mp, CF nr. 301565, UAT Păuliş Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Cladova; -; Nr. -; Arad 1984 61.873
12 65090 8.28.01 Canton Tudor Vladimirescu clădire tip P , Sconstr. C1 - canton=105 mp, Sdesf. C1 - canton=105 mp, Sconstr. C2 - anexă=29 mp, Sdesf. C2 - anexă=29 mp, Sconstr. C3 - anexă=74 mp, Sdesf. C3 - anexă=74 mp, Sconstr. C4 - anexă=32 mp, Sdesf. C4 - anexă=32 mp, Sconstr. C5 - anexă=75 mp, Sdesf. C5 - anexă=75 mp, St=13500 mp, CF nr. 311022, UAT Vladimirescu Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Vladimirescu; -; Nr. -; Arad 1957 3.004
13 65091 8.28.01 Canton Micalca clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=42 mp, Sdesf. C1 - anexă=42 mp, Sconstr. C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2 - anexă=66 mp, Sconstr. C3 - canton=110 mp, Sdesf. C3 - canton=110 mp, Sconstr. C4 - anexă=53 mp, Sdesf. C4 - anexă=53 mp, Sconstr. C5 - anexă=35 mp, Sdesf. C5 - anexă=35 mp, St=3408 mp, CF nr. 318753, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad 1957 3.004
14 65092 8.28.01 Canton Sânnicolaul Mic clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=75 mp, Sdesf. C1 - anexă=75 mp, Sconstr. C2 - canton=115 mp, Sdesf. C2 - canton=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=38 mp, Sdesf. C3 - anexă=38 mp, Sconstr. C4 - anexă=33 mp, Sdesf. C4 - anexă=33 mp, Sconstr. C5 - anexă=40 mp, Sdesf. C5 - anexă=40 mp, St=7577 mp, CF nr. 319218, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad 1957 2.764
15 65093 8.28.01 Canton Aradul Nou clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=73 mp, Sdesf. C1 - anexă=73 mp, Sconstr. C2 - anexă=26 mp, Sdesf. C2 - anexă=26 mp, Sconstr. C3 - anexă=40 mp, Sdesf. C3 - anexă=40 mp, Sconstr. C4 - canton=105 mp, Sdesf. C4 - canton=105 mp, Sconstr. C5 - anexă=36 mp, Sdesf. C5 - anexă=36 mp, Sconstr. C6 - anexă=2 mp, Sdesf. C6 - anexă=2 mp, St=6675 mp, CF nr. 319219, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; G Arad; Nr. -; Arad 1957 2.867
16 65094 8.28.01 Canton Ceala 1 clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=36 mp, Sdesf. C1 - anexă=36 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=34 mp, Sdesf. C3 - anexă=34 mp, Sconstr. C4 - anexă=11 mp, Sdesf. C4 - anexă=11 mp, Sconstr. C5 - anexă=26 mp, Sdesf. C5 - anexă=26 mp, Sconstr. C6 - anexă=105 mp, Sdesf. C6 - anexă=105 mp, Sconstr. C7 - canton = 115 mp, Sdesf. C7 - canton=115 mp, St=3628 mp, CF nr. 318752, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; Arad; Nr. -; Arad 1957 2.833
0 1 2 3 4 5 6 7
17 65095 8.28.01 Canton Ceala 2 clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=48 mp, Sdesf. C2 - anexă=48 mp, Sconstr. C3 - anexă=25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=34 mp, Sdesf. C4 - anexă=34 mp, Sconstr. C5 - anexă=73 mp, Sdesf. C5 - anexă=73 mp, Sconstr. C6 - anexă=31 mp, Sdesf. C6 - anexă=31 mp, Sconstr. C7 - anexă=3 mp, Sdesf. C7 - anexă=3 mp, St=8010 mp, CF nr. 318754, UAT Arad Ţara: România; Judeţ: Arad, MRJ Arad; Arad; Nr. - ; Arad 1957 2.729
18 65096 8.28.01 Canton Sântoma clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=104 mp, Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - anexă=3 mp, Sdesf. C2 - anexă=3 mp, Sconstr. C3 - magazie=75 mp, Sdesf. C3 - magazie=75 mp, Sconstr. C4 - anexă=56 mp, Sdesf. C4 - anexă=56 mp, Sconstr. C5 - anexă=9 mp, Sdesf. C5 - anexă=9 mp, Sconstr. C6 - anexă=45 mp, Sdesf. C6 - anexă=45 mp, St=3640 mp, CF nr. 305381, UAT Pecica Ţara: România; Judeţ: Arad; - ; - ; Nr. - ; Sântoma 1956 2.390
19 65097 8.28.01 Canton Şeitin clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=142 mp, Sdesf. C1 - canton=142 mp, Sconstr. C2 - magazie apărare = 136 mp, Sdesf. C2 - magazie apărare=136 mp, St=12913 mp, CF nr. 300785, UAT Şeitin Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Şeitin; - ; Nr. - ; Arad 1989 101.044
20 65098 8.28.01 Canton Nădlac clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=106 mp, Sdesf. C1 - canton=106 mp, Sconstr. C2 - anexă=12 mp, Sdesf. C2 - anexă=12 mp, Sconstr. C3 - anexă=60 mp, Sdesf. C3 - anexă=60 mp, Sconstr. C4 - anexă=42 mp, Sdesf. C4 - anexă=42 mp, Sconstr. C5 - magazie=75 mp, Sdesf. C5 - magazie=75 mp, Sconstr. C6 - anexă=5 mp, Sdesf. C6 - anexă=5 mp, Sconstr. C7 - anexă=41 mp, Sdesf. C7 - anexă=41 mp, St=4012 mp, CF nr. 303221, UAT Nădlac Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Nădlac; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.739
21 65099 8.28.01 Canton Sânpetru German (Felnac) clădire P, Sconstr. C1 - canton=126 mp, Sdesf. C1 - canton=126 mp, Sconstr. C2 - anexă=74 mp, Sdesf. C2 - anexă=74 mp, Sconstr. C3 - anexă=23 mp, Sdesf. C3 - anexă=23 mp, Sconstr. C4 - anexă=38 mp, Sdesf. C4 - anexă=38 mp, Sconstr. C5 - anexă=14 mp, Sdesf. C5 - anexă=14 mp, St=4832 mp, CF nr. 301271, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Sânpetru German; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.908
22 65100 8.28.01 Canton Munar clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=104 mp, Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - grajd= 174 mp, Sdesf. C2 - grajd=174 mp, St=9151 mp, CF nr. 301273, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Munar; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.917
23 65101 8.28.01 Canton Secusigiu clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=130 mp, Sdesf. C1 - canton=130 mp, Sconstr. C2 - magazie= 113 mp, Sdesf. C2 - magazie=113 mp, Sconstr. C3 - anexă = 31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă=10 mp, St=6719 mp, CF nr. 301284, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; - ; - ; Nr. - ; Secusigiu 1957 2.479
24 65102 8.28.01 Canton 7 Periam clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=183 mp, Sdesf. C1 - canton=183 mp, Sconstr. C2 - anexă=23 mp, Sdesf. C2 - anexă=23 mp, Sconstr. C3 - anexă=16 mp, Sdesf. C3 - anexă=16 mp, Sconstr. C4 - anexă=12 mp, Sdesf. C4 - anexă=12 mp, Sconstr. C5 - anexă=48 mp, Sdesf. C5 - anexă=48 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, St=4185 mp, CF nr. 401078, UAT Periam Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Periam; - ; Nr. - ; Timiş 1932 23
25 65103 8.28.01 Canton 6 Igriş clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - anexă=75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=41 mp, Sdesf. C3 - anexă=41 mp, Sconstr. C4 - anexă=16 mp, Sdesf. C4 - anexă=16 mp, St=4200 mp, CF nr. 400663, UAT Sânpetru Mare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; - ; Nr. - ; Timiş 1932 13
26 65104 8.28.01 Canton 5 Igriş clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=134 mp, Sdesf. C1 - canton=134 mp, Sconstr. C2 - canton=133 mp, Sdesf. C2 - canton=133 mp, Sconstr. C3 - anexă=63 mp, Sdesf. C3 - anexă=63 mp, St=4500 mp, CF nr. 400661, UAT Sânpetru Mare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; - ; Nr. - ; Timiş 1932 19
27 65105 8.28.01 Canton 4 Saravale clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=140 mp, Sdesf. C1 - canton=140 mp, Sconstr. C2 - anexă=65 mp, Sdesf. C2 - anexă=65 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, St=5039 mp, CF nr. 400327, UAT Saravale Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Saravale; - ; Nr. - ; Timiş 1932 15
28 65106 8.28.01 Canton 3 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=184 mp, Sdesf. C1 - canton=184 mp, Sconstr. C2 - anexă=40 mp, Sdesf. C2 - anexă=40 mp, Sconstr. C3 - anexă=50 mp, Sdesf. C3 - anexă=50 mp, St=4543mp, CF nr. 400301, UAT Saravale Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 19
29 65107 8.28.01 Canton 2 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=185 mp, Sdesf. C1 - canton=185 mp, Sconstr. C2 - anexă=16 mp, Sdesf. C2 - anexă=16 mp, Sconstr. C3 - anexă=66 mp, Sdesf. C3 - anexă=66 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, Sconstr. C5 - anexă=21 mp, Sdesf. C5 - anexă=21 mp, St=3541 mp, CF nr. 400578, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 22
0 1 2 3 4 5 6 7
30 65108 8.28.01 Canton 1 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=147 mp, Sdesf. C1 - canton=147 mp, Sconstr. C2 - anexă=37 mp, Sdesf. C2 - anexă=37 mp, Sconstr. C3 - anexă=17 mp, Sdesf. C3 - anexă=17 mp, Sconstr. C4 - anexă= 66 mp, Sdesf. C4 - anexă=66 mp, St=4445 mp, CF nr. 400580, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 16
31 65149 8.28.01 Canton Vulturu St=914 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 51030, UAT Vulturu Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Vulturu; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 6.990
32 65150 8.28.01 Canton Râmniceni 2 St=815 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=5 mp, Sdesf. C3 - anexă=5 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 50722, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; Satul Râmniceni; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 4.470
33 65152 8.28.01 Canton Călieni St=1444 mp, Sconstr. C1 - canton=39 mp, Sdesf. C1 - canton=39 mp, Sconstr. C2 - anexă=33 mp, Sdesf. C2 - anexă=33 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50246, UAT Năneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Călienii Vechi; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 2.957
34 65153 8.28.01 Canton Năneşti St= 5589 mp, Sconstr. C1 - canton= 95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă= 7 mp, Sdesf. C4 - anexă=7 mp, Sconstr. C5 - anexă=10 mp, Sdesf. C5 - anexă=10 mp, Sconstr. C6 - anexă= 33 mp, Sdesf. C6 - anexă=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50249, UAT Năneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Năneşti; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 10.892
35 65154 8.28.01 Canton Vadu Roşca St= 4282 mp, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=7 mp, Sdesf. C3 - anexă=7 mp, Sconstr. C4 - anexă = 5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 51031, UAT Vulturu Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Vadu Roşca; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 5.023
36 65155 8.28.01 Canton Râmniceni 1 St=4282 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50746, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; Satul Râmniceni; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 8.631
37 65159 8.28.01 Canton exploatare Călimăneşti St= 2815 mp, Sconstr. C1 - canton= 99 mp, Sdesf. C1 - canton=99 mp, Sconstr. C2 - anexă= 69 mp, Sdesf. C2 - anexă=69 mp, Sconstr. C3 - anexă = 25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=6 mp, Sdesf. C4 - anexă=6 mp, Sconstr. C5 - anexă=206 mp, Sdesf. C5 - anexă=206 mp, Sconstr. C6 - anexă=14 mp, Sdesf. C6 - anexă= 14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, CF nr. 51072, UAT Mărăşeşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Călimăneşti; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 29.978
38 65160 8.28.01 Canton Măicăneşti St=13339 mp, Sconstr. C1 - canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - magazie=33 mp, Sdesf. C2 - magazie=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50723, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; -; Nr. - ; Vrancea 1998 3.484
39 65168 8.28.01 Clădire staţie meteo Măicăneşti St=3201 mp, Sconstr. C1 - staţie meteo=94 mp, Sdesf. C1 - staţie meteo=94 mp, Sconstr. C2 - magazie=21 mp, Sdesf. C2 - magazie=21 mp, clădire tip P, CF nr. 50745, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; -; Nr. -;Neamţ 1998 10.585
40 65251 8.28.01 Canton Plopana clădire tip P+1, St=2365 mp, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=180 mp, CF nr. 60334, UAT Plopana; CF nr. 60335, UAT Plopana Ţara: România; Judeţ: Bacău; Comuna Plopana; -; Nr. - ; Bacău 1998 234.425
41 65253 8.28.01 Canton Cătămărăşti clădire tip P, Sconstr. C1 - dispecerat=168 mp, Sdesf. C1 - dispecerat=168 mp, Sconstr. C2 - anexă=218 mp, Sdesf. C2 - anexă=218 mp, Sconstr. C3 - magazie=333 mp, Sdesf. C3 - magazie=333 mp, St=7700 mp, CF nr. 51788, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Satul Cătămăreşti; -; Nr. - ; Botoşani 1998 28.613
42 65255 8.28.01 Canton Cal Alb clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=152 mp, Sdesf. C1 - canton=152 mp, Sconstr. C2 - magazie=90 mp, Sdesf. C2 - magazie=90 mp, Sconstr. C3 - beci=5 mp, Sdesf. C3 - beci=5 mp, St=2700 mp, CF nr. 50205, UAT Hudeşti Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Hudeşti; - ; Nr. - ; Botoşani 1998 14.916
0 1 2 3 4 5 6 7
43 65256 8.28.01 Canton Mileanca clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - centrală=12 mp, Sdesf. C2 - centrală=12 mp, Sconstr. C3 - grajd=150 mp, Sdesf. C3 - grajd=150 mp, Sconstr. C4 - bucătărie=8 mp, Sdesf. C4 - bucătărie=8 mp, St=2137 mp, CF nr. 50108, UAT Mileanca Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Mileanca; -; Nr. - ; Botoşani 1998 24.745
44 65257 8.28.01 Canton Negreni clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=156 mp, Sdesf. C1 - canton=156 mp, Sconstr. C2 - magazie=60 mp, Sdesf. C2 - magazie=60 mp, Sconstr. C3 - magazie=10 mp, Sdesf. C3 - magazie=10 mp, Sconstr. C4 - beci= 4 mp, Sdesf. C4 - beci=4 mp, St=1600 mp, CF nr. 50121, UAT Ştiubeni Ţara: România; Judeţ: Botoşani; -; -; Nr. - ; Ştiubeni 1998 15.729
45 65259 8.28.01 Canton Horodiştea clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=41 mp, Sdesf. C2 - anexă=41 mp, St=2426 mp, CF nr. 50336, UAT Păltiniş Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Păltiniş; Satul Horodiştea; Nr. - ; Botoşani 1998 27.668
46 65260 8.28.01 Canton Dorohoi clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - hală=121 mp, Sdesf. C2 - hală=121 mp, Sconstr. C3 - anexă= 51 mp, Sdesf. C3 - anexă=51 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă= 10 mp, St=4125 mp, CF nr. 51689, UAT Dorohoi Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Municipiul Dorohoi; Str. Slt. Stelian Gheorghiu; Nr. - ; DAP 1998 27.502
47 65289 8.28.01 Canton Podu Iloaiei clădire tip P, St=9229 mp, Sconstr. C1 - canton=125 mp, Sdesf. C1 - canton=125 mp, Sconstr. C2 - anexă=116 mp, Sdesf. C2 - anexă=116 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=44 mp, Sdesf. C4 - anexă=44 mp, Sconstr. C5 - anexă=56 mp, Sdesf. C5 - anexă=56 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, Sconstr. C7 - anexă=73 mp, Sdesf. C7 - anexă=73 mp, CF nr. 60906, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Oraş Podu Iloaiei; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 36.372
48 65291 8.28.01 Canton Trifeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=103 mp, Sdesf. C1 - canton=103 mp, Sconstr. C2 - anexă=98 mp, Sdesf. C2 - anexă=98 mp, Sconstr. C3 - anexă=13 mp, Sdesf. C3 - anexă=13 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, St=800 mp, CF nr. 60173, UAT Trifeşti Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Trifeşti; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 25.590
49 65297 8.28.01 Canton Prisăcani clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=94 mp, Sdesf. C1 - canton=94 mp, Sconstr. C2 - anexă=72 mp, Sdesf. C2 - anexă=72 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=887 mp, CF nr. 60551, UAT Prisăcani Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Prisăcani; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 8.974
50 65305 8.28.01 Canton Chipereşti clădire tip P+1+M, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=285 mp, Sconstr. C2 - anexă=64 mp, Sdesf. C2 - anexă=64 mp, Sconstr. C3 - anexă=79 mp, Sdesf. C3 - anexă=79 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=1677 mp, CF nr. 60439, UAT Ţuţora Ţara: România; Judeţ: Iaşi;Satul Chipereşti; - ; Nr.- ; Iaşi 1998 66.693
51 65310 8.28.01 Canton Drânceni clădire tip P, St=2275 mp, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=18 mp, Sdesf. C2 - anexă=18 mp, CF nr. 70457, UAT Drânceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Drânceni; - ; Nr. - ; Vaslui 1998 9.534
52 65311 8.28.01 Canton Broscoşeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - anexă=76 mp, Sdesf. C2 - anexă=76 mp, St=1342 mp, CF nr. 72116, UAT Lunca Banului Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Lunca Banului; - ; Nr. - ; Vaslui 1998 28.133
53 65312 8.28.01 Canton Trohan clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=98 mp, Sdesf. C1 - canton=98 mp, Sconstr. C2 - anexă=97 mp, Sdesf. C2 - anexă=97 mp, St=3780 mp, CF nr. 70080, UAT Gârceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Gârceni; Satul Trohan; Nr. - ; Vaslui 1998 24
54 65313 8.28.01 Canton SH Bârlad clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton=108 mp, Sdesf. C1 - canton=324 mp, Sconstr. C2 - anexă=63 mp, Sdesf. C2 - anexă=63 mp, St=1114 mp, CF nr. 72470, UAT Bârlad Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Municipiul Bârlad; DJ 242; Nr. - ; Vaslui 1998 65.384
55 65315 8.28.01 Canton Negreşti clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton=116 mp, Sdesf. C1 - canton=348 mp, Sconstr. C2 - anexă= 75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=21 mp, Sdesf. C3 - anexă=21 mp, St=2019 mp, CF nr. 70412, UAT Negreşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Oraşul Negreşti; Str. Gării; Nr. 35; Vaslui 1998 74.879
56 65316 8.28.01 Canton Mărăşeni clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=915 mp, CF nr. 70193, UAT Ştefan cel Mare Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Ştefan cel Mare; -; Nr. -; Vaslui 1998 55.769
57 65317 8.28.01 Canton Ştefan cel Mare clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton =102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=307 mp, Sdesf. C2 - anexă=307 mp, Sconstr. C3 - anexă=73 mp, Sdesf. C3 - anexă=73 mp, St=2168 mp, CF nr. 70221, UAT Ştefan cel Mare Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Ştefan cel Mare; Str. DN 15D; Nr. -; Vaslui 1998 60.152
0 1 2 3 4 5 6 7
58 65318 8.28.01 Canton Pungeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=54 mp, Sdesf. C2 - anexă=54 mp, St=1895 mp, CF nr. 70081, UAT Gârceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Pungeşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 19.157
59 65320 8.28.01 Canton Buhăieşti clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, St=2366 mp, CF nr. 70159, UAT Vultureşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Vultureşti; Sat Buhăieşti; Nr. -; Vaslui 1998 56.287
60 65321 8.28.01 Canton Căzăneşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=60 mp, Sdesf. C1 - canton=60 mp, Sconstr. C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2 - anexă=66 mp, St=958 mp, CF nr. 70411, UAT Negreşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Oraşul Negreşti; DC 135; Nr. -; DAP 1998 24.848
61 65322 8.28.01 Canton Mânjeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=118 mp, Sdesf. C1 - canton=118 mp, Sconstr. C2 - anexă=70 mp, Sdesf. C2 - anexă=70 mp, Sconstr. C3 - anexă=35 mp, Sdesf. C3 - anexă=35 mp, St=1301 mp, CF nr. 72472, UAT Olteneşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Mânjeşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 32.362
62 65324 8.28.01 Canton Crasna clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=83 mp, Sdesf. C2 - canton=166 mp, Sconstr. C2 - anexă=78 mp, Sdesf. C2 - anexă=78 mp, St=1513 mp, CF nr. 70429, UAT Albeşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Crasna;; Nr. -; Vaslui 1998 55.839
63 65325 8.28.01 Canton Roşieşti Gară clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=3459 mp, CF nr. 70386, UAT Roşieşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 56.041
64 65326 8.28.01 Canton Roşieşti (ac) clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=28 mp, Sdesf. C2 - anexă=28 mp, St=2060 mp, CF nr. 70385, UAT Roşieşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 34.440
65 65327 8.28.01 Canton Cuibul Vulturilor clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=96 mp, Sdesf. C1 - canton=96 mp, Sconstr. C2 - anexă=107 mp, Sdesf. C2 - anexă=107 mp, St=2816 mp, CF nr. 70156, UAT Ciocani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Ciocani; -; Nr. -; Vaslui 1998 30.905
66 65328 8.28.01 Canton Râpa Albastră clădire tip P, St=4218 mp, Sconstr. C1 - canton=73 mp, Sdesf. C1 - canton=73 mp, Sconstr. C2 - canton=61 mp, Sdesf. C2 - canton=61 mp, Sconstr. C3 - anexă=67 mp, Sdesf. C3 - anexă=67 mp, Sconstr. C4 - anexa=62 mp, Sdesf. C4 - anexă=62 mp, CF nr. 70850, UAT Zorleni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Zorleni; -; Nr. -; Vaslui 1998 52.786
67 65329 8.28.01 Canton Valea Seacă clădire tip P, St= 2591 mp, Sconstr. C1 - canton= 81 mp, Sdesf. C1 - canton=81 mp, Sconstr. C2 - anexă= 115 mp, Sdesf. C2 - anexă=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=48 mp, Sdesf. C3 - anexă=48 mp, CF nr. 70751, UAT Zorleni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Perieni; -; Nr. -; Vaslui 1998 5.935
68 65330 8.28.01 Canton Tutova clădire tip P+1, St=638 mp, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, CF nr. 70406, UAT Tutova Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Tutova; -; Nr. -; Vaslui 1998 65.384
69 65331 8.28.01 Canton Băcăoani clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=87 mp, Sdesf. C1 - canton=174 mp, Sconstr. C2 - anexă=77 mp, Sdesf. C2 - anexă=77mp, St=1778 mp, CF nr. 70802, UAT Muntenii de Jos Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Muntenii de Jos; Satul Băcăoani; Str. DN 24; Nr. -; Vaslui 1998 57.112
70 107767 8.28.01 Canton şi anexe clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - anexă=91 mp, Sdesf. C2 - anexă=91 mp, Sconstr. C3 - grup sanitar=7 mp, Sdesf. C3 - grup sanitar=7 mp, St=3990 mp, CF nr. 73966, UAT Vaslui Ţara: România; Judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Ştefan cel Mare; Nr. 1; 1991 84.920
71 116476 8.28.01 Canton Pecica + sediu formaţie Pecica Canton şi clădire de birouri cu anexe, St=4174 mp, Sconstr. C1 - canton=156 mp, Sdesf. C1 - canton=156 mp, clădire tip P, Sconstr. C2 - clădire birouri=324 mp, Sdesf. C2 - clădire birouri=324 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - magazie apărare = 74 mp, Sdesf. C3 - magazie apărare=74 mp, CF nr. 305380, UAT Pecica Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Pecica; Strada 2; Nr. -; 1978 2.815
72 116852 8.28.01 Sediu formaţie Cenad clădire tip P, St=7467 mp, Sconstr. C1 - canton=296 mp, Sdesf. C1 - canton=296 mp, Sconstr. C2 - anexă= 67 mp, Sdesf. C2 - anexă=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=45 mp, Sdesf. C3 - anexă=45 mp, Sconstr. C4 - anexă=99 mp, Sdesf. C4 - anexă=99 mp, Sconstr. C5 - anexă=79 mp, Sdesf. C5 - anexă=79 mp, CF nr. 400587, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; -; Nr. -; Timiş 1957 6.487
73 121036 8.17.02 Acumulare Poşta Elan Vt=9.65 mil. mc, Vat=3.85 mil. Mc, S totală=1127192 mp, S teren lac=1033033 mp, S teren baraj=94159 mp, S C1 - baraj=36821 mp, S C2 - turn manevră=47 mp, S C3 - canal golire fund=415 mp, S C4 - canal ape mari=3728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Vutcani; -; Nr. -; Poşta Elan DAP 2001 3.159.986
74 121037 8.28.01 Canton Poşta Elan clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 m, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=101 mp, Sdesf. C2 - anexă=101 mp, St=991 mp, CF nr. 70393, UAT Vutcani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Poşta Elen; -; Nr. -; 2001 125.465


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 692/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 692 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu