Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.692 din 11.09.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17 septembrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 63928 8.03.10 Canal magistral şi priză de apă Siret-Bărăgan L=5,7 km, beton, pământ, Stotală= 586088 mp, St=414989 mp, S. C1 - canal Siret-Bărăgan - tronson 1=215843 mp, Sconstr. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp, Sdesf. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - post trafo=40 mp, Sdesf. C3 - post trafo=40 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, CF nr. 51070, UAT Mărăşeşti St=171099 mp, S. C1 - canal Siret-Bărăgan - tronson 2=102970 mp, Sconstr. C2 - canton Modruzeni=66 mp, Sdesf. C2 - canton Modruzeni=66 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - anexă=12 mp, Sdesf. C3 - anexă=12 mp, Sconstr. C4 - anexă= 4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, CF nr. 51074, UAT Mărăşeşti Ţara: România; Judeţul: Vrancea; Satul Călimăneşti; -; Nr. -; Siret 1998 3.832.671
2 64170 8.17.02 Acumulare Zetea S. totală=1532240 mp, S. lac=1370000 mp, S. fâneaţă=160106 mp, S. drum=1751 mp, S. drum=383 mp, S. C1 - baraj cu grup exploatare=91332 mp, S. C2 - transformator=85 mp, S. C3 - casa vanelor 2=23 mp, S. C4 - casa vanelor 1=52 mp, S. C5 - canal golire fund=3875 mp, S. C6 - evacuator ape mari=13338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668, UAT Zetea Ţara: România; Judeţul: Harghita; Comuna Zetea; -; Nr. -; Harghita 1993 69.452.452
0 1 2 3 4 5 6 7
3 64171 8.17.02 Acumulare Bezid S. totală=1840000 mp, S. lac=1764100 mp, S. dig=60000 mp, S. canal=5200 mp, S. canal=10700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sângeorgiu de Pădure; -; Nr. -; Mureş 1992 44.270.947
4 64181 8.17.03 Acumulare nepermanentă Cladova St=34342 mp, baraj din materiale locale, S. C1 - baraj=10722 mp, S. C2 - canal evacuare=1389 mp, S. C3 - canal de fugă= 4303 mp, CF nr. 301564, UAT Păuliş Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Cladova; -; Nr. -; Arad 1984 1.191.746
5 64183 8.17.03 Acumulare nepermanentă Drauţ St=31804 mp, S. C1 - baraj=10726 mp, S. C2 - canal de fugă=3339 mp, CF nr. 302889, UAT Lipova, CF nr. 301781, UAT Şiştarovăţ Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr. -; Arad 1982 784.228
6 64242 8.17.02 Acumulare Cătămăreşti volum total=17,95 mil. mc, Vaten=9,87 mil. mc, S. totală=1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Mihai Eminescu; -; Nr. -; Botoşani 1979 2.722.421
7 64244 8.17.02 Acumulare Cal Alb volum total=16,28 mil. mc, Vaten=10,15 mil. mc, S. totală=2116767 mp, CF nr. 50273, UAT Hudeşti Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Hudeşti; -; Nr. -; Botoşani 1975 1.554.361
8 64246 8.17.02 Acumulare Negreni volum total=25,6 mil. mc, Vaten=15,3 mil. mc, S. totală=3122000 mp, St=829300 mp, CF nr. 50394, UAT Havârna; St=2292700 mp, CF nr. 50140, UAT Ştiubieni Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Ştiubieni; -; Nr. -; DAP 1976 3.473.006
9 64255 8.17.02 Acumulare Podu Iloaiei volum total=37,82 mil. mc, Vaten=27,2 mil. mc, S. totală=2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Oraşul Podu Iloaiei; -; Nr. -; Iaşi 1964 5.479.516
10 64263 8.17.02 Acumulare Hălceni volum total=42,8 mil. mc, Vaten=29,8 mil. mc, Stotală=3839420 mp, St=496678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni St=2261840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropniţa St=1080902 mp, CF 60114, UAT Şipote Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Satul Vlădeni; -; Nr. -; Iaşi 1986 25.030.638
11 65088 8.28.01 Canton Cladova clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=64 mp, Sdesf. C1 - canton=64 mp, Sconstr. C2 - anexă=129 mp, Sdesf. C2 - anexă=129 mp, St=3131 mp, CF nr. 301565, UAT Păuliş Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Cladova; -; Nr. -; Arad 1984 61.873
12 65090 8.28.01 Canton Tudor Vladimirescu clădire tip P , Sconstr. C1 - canton=105 mp, Sdesf. C1 - canton=105 mp, Sconstr. C2 - anexă=29 mp, Sdesf. C2 - anexă=29 mp, Sconstr. C3 - anexă=74 mp, Sdesf. C3 - anexă=74 mp, Sconstr. C4 - anexă=32 mp, Sdesf. C4 - anexă=32 mp, Sconstr. C5 - anexă=75 mp, Sdesf. C5 - anexă=75 mp, St=13500 mp, CF nr. 311022, UAT Vladimirescu Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Vladimirescu; -; Nr. -; Arad 1957 3.004
13 65091 8.28.01 Canton Micalca clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=42 mp, Sdesf. C1 - anexă=42 mp, Sconstr. C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2 - anexă=66 mp, Sconstr. C3 - canton=110 mp, Sdesf. C3 - canton=110 mp, Sconstr. C4 - anexă=53 mp, Sdesf. C4 - anexă=53 mp, Sconstr. C5 - anexă=35 mp, Sdesf. C5 - anexă=35 mp, St=3408 mp, CF nr. 318753, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad 1957 3.004
14 65092 8.28.01 Canton Sânnicolaul Mic clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=75 mp, Sdesf. C1 - anexă=75 mp, Sconstr. C2 - canton=115 mp, Sdesf. C2 - canton=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=38 mp, Sdesf. C3 - anexă=38 mp, Sconstr. C4 - anexă=33 mp, Sdesf. C4 - anexă=33 mp, Sconstr. C5 - anexă=40 mp, Sdesf. C5 - anexă=40 mp, St=7577 mp, CF nr. 319218, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad 1957 2.764
15 65093 8.28.01 Canton Aradul Nou clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=73 mp, Sdesf. C1 - anexă=73 mp, Sconstr. C2 - anexă=26 mp, Sdesf. C2 - anexă=26 mp, Sconstr. C3 - anexă=40 mp, Sdesf. C3 - anexă=40 mp, Sconstr. C4 - canton=105 mp, Sdesf. C4 - canton=105 mp, Sconstr. C5 - anexă=36 mp, Sdesf. C5 - anexă=36 mp, Sconstr. C6 - anexă=2 mp, Sdesf. C6 - anexă=2 mp, St=6675 mp, CF nr. 319219, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; G Arad; Nr. -; Arad 1957 2.867
16 65094 8.28.01 Canton Ceala 1 clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=36 mp, Sdesf. C1 - anexă=36 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=34 mp, Sdesf. C3 - anexă=34 mp, Sconstr. C4 - anexă=11 mp, Sdesf. C4 - anexă=11 mp, Sconstr. C5 - anexă=26 mp, Sdesf. C5 - anexă=26 mp, Sconstr. C6 - anexă=105 mp, Sdesf. C6 - anexă=105 mp, Sconstr. C7 - canton = 115 mp, Sdesf. C7 - canton=115 mp, St=3628 mp, CF nr. 318752, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; Arad; Nr. -; Arad 1957 2.833
0 1 2 3 4 5 6 7
17 65095 8.28.01 Canton Ceala 2 clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=48 mp, Sdesf. C2 - anexă=48 mp, Sconstr. C3 - anexă=25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=34 mp, Sdesf. C4 - anexă=34 mp, Sconstr. C5 - anexă=73 mp, Sdesf. C5 - anexă=73 mp, Sconstr. C6 - anexă=31 mp, Sdesf. C6 - anexă=31 mp, Sconstr. C7 - anexă=3 mp, Sdesf. C7 - anexă=3 mp, St=8010 mp, CF nr. 318754, UAT Arad Ţara: România; Judeţ: Arad, MRJ Arad; Arad; Nr. - ; Arad 1957 2.729
18 65096 8.28.01 Canton Sântoma clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=104 mp, Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - anexă=3 mp, Sdesf. C2 - anexă=3 mp, Sconstr. C3 - magazie=75 mp, Sdesf. C3 - magazie=75 mp, Sconstr. C4 - anexă=56 mp, Sdesf. C4 - anexă=56 mp, Sconstr. C5 - anexă=9 mp, Sdesf. C5 - anexă=9 mp, Sconstr. C6 - anexă=45 mp, Sdesf. C6 - anexă=45 mp, St=3640 mp, CF nr. 305381, UAT Pecica Ţara: România; Judeţ: Arad; - ; - ; Nr. - ; Sântoma 1956 2.390
19 65097 8.28.01 Canton Şeitin clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=142 mp, Sdesf. C1 - canton=142 mp, Sconstr. C2 - magazie apărare = 136 mp, Sdesf. C2 - magazie apărare=136 mp, St=12913 mp, CF nr. 300785, UAT Şeitin Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Şeitin; - ; Nr. - ; Arad 1989 101.044
20 65098 8.28.01 Canton Nădlac clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=106 mp, Sdesf. C1 - canton=106 mp, Sconstr. C2 - anexă=12 mp, Sdesf. C2 - anexă=12 mp, Sconstr. C3 - anexă=60 mp, Sdesf. C3 - anexă=60 mp, Sconstr. C4 - anexă=42 mp, Sdesf. C4 - anexă=42 mp, Sconstr. C5 - magazie=75 mp, Sdesf. C5 - magazie=75 mp, Sconstr. C6 - anexă=5 mp, Sdesf. C6 - anexă=5 mp, Sconstr. C7 - anexă=41 mp, Sdesf. C7 - anexă=41 mp, St=4012 mp, CF nr. 303221, UAT Nădlac Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Nădlac; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.739
21 65099 8.28.01 Canton Sânpetru German (Felnac) clădire P, Sconstr. C1 - canton=126 mp, Sdesf. C1 - canton=126 mp, Sconstr. C2 - anexă=74 mp, Sdesf. C2 - anexă=74 mp, Sconstr. C3 - anexă=23 mp, Sdesf. C3 - anexă=23 mp, Sconstr. C4 - anexă=38 mp, Sdesf. C4 - anexă=38 mp, Sconstr. C5 - anexă=14 mp, Sdesf. C5 - anexă=14 mp, St=4832 mp, CF nr. 301271, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Sânpetru German; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.908
22 65100 8.28.01 Canton Munar clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=104 mp, Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - grajd= 174 mp, Sdesf. C2 - grajd=174 mp, St=9151 mp, CF nr. 301273, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Munar; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.917
23 65101 8.28.01 Canton Secusigiu clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=130 mp, Sdesf. C1 - canton=130 mp, Sconstr. C2 - magazie= 113 mp, Sdesf. C2 - magazie=113 mp, Sconstr. C3 - anexă = 31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă=10 mp, St=6719 mp, CF nr. 301284, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; - ; - ; Nr. - ; Secusigiu 1957 2.479
24 65102 8.28.01 Canton 7 Periam clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=183 mp, Sdesf. C1 - canton=183 mp, Sconstr. C2 - anexă=23 mp, Sdesf. C2 - anexă=23 mp, Sconstr. C3 - anexă=16 mp, Sdesf. C3 - anexă=16 mp, Sconstr. C4 - anexă=12 mp, Sdesf. C4 - anexă=12 mp, Sconstr. C5 - anexă=48 mp, Sdesf. C5 - anexă=48 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, St=4185 mp, CF nr. 401078, UAT Periam Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Periam; - ; Nr. - ; Timiş 1932 23
25 65103 8.28.01 Canton 6 Igriş clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - anexă=75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=41 mp, Sdesf. C3 - anexă=41 mp, Sconstr. C4 - anexă=16 mp, Sdesf. C4 - anexă=16 mp, St=4200 mp, CF nr. 400663, UAT Sânpetru Mare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; - ; Nr. - ; Timiş 1932 13
26 65104 8.28.01 Canton 5 Igriş clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=134 mp, Sdesf. C1 - canton=134 mp, Sconstr. C2 - canton=133 mp, Sdesf. C2 - canton=133 mp, Sconstr. C3 - anexă=63 mp, Sdesf. C3 - anexă=63 mp, St=4500 mp, CF nr. 400661, UAT Sânpetru Mare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; - ; Nr. - ; Timiş 1932 19
27 65105 8.28.01 Canton 4 Saravale clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=140 mp, Sdesf. C1 - canton=140 mp, Sconstr. C2 - anexă=65 mp, Sdesf. C2 - anexă=65 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, St=5039 mp, CF nr. 400327, UAT Saravale Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Saravale; - ; Nr. - ; Timiş 1932 15
28 65106 8.28.01 Canton 3 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=184 mp, Sdesf. C1 - canton=184 mp, Sconstr. C2 - anexă=40 mp, Sdesf. C2 - anexă=40 mp, Sconstr. C3 - anexă=50 mp, Sdesf. C3 - anexă=50 mp, St=4543mp, CF nr. 400301, UAT Saravale Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 19
29 65107 8.28.01 Canton 2 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=185 mp, Sdesf. C1 - canton=185 mp, Sconstr. C2 - anexă=16 mp, Sdesf. C2 - anexă=16 mp, Sconstr. C3 - anexă=66 mp, Sdesf. C3 - anexă=66 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, Sconstr. C5 - anexă=21 mp, Sdesf. C5 - anexă=21 mp, St=3541 mp, CF nr. 400578, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 22
0 1 2 3 4 5 6 7
30 65108 8.28.01 Canton 1 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=147 mp, Sdesf. C1 - canton=147 mp, Sconstr. C2 - anexă=37 mp, Sdesf. C2 - anexă=37 mp, Sconstr. C3 - anexă=17 mp, Sdesf. C3 - anexă=17 mp, Sconstr. C4 - anexă= 66 mp, Sdesf. C4 - anexă=66 mp, St=4445 mp, CF nr. 400580, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 16
31 65149 8.28.01 Canton Vulturu St=914 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 51030, UAT Vulturu Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Vulturu; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 6.990
32 65150 8.28.01 Canton Râmniceni 2 St=815 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=5 mp, Sdesf. C3 - anexă=5 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 50722, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; Satul Râmniceni; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 4.470
33 65152 8.28.01 Canton Călieni St=1444 mp, Sconstr. C1 - canton=39 mp, Sdesf. C1 - canton=39 mp, Sconstr. C2 - anexă=33 mp, Sdesf. C2 - anexă=33 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50246, UAT Năneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Călienii Vechi; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 2.957
34 65153 8.28.01 Canton Năneşti St= 5589 mp, Sconstr. C1 - canton= 95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă= 7 mp, Sdesf. C4 - anexă=7 mp, Sconstr. C5 - anexă=10 mp, Sdesf. C5 - anexă=10 mp, Sconstr. C6 - anexă= 33 mp, Sdesf. C6 - anexă=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50249, UAT Năneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Năneşti; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 10.892
35 65154 8.28.01 Canton Vadu Roşca St= 4282 mp, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=7 mp, Sdesf. C3 - anexă=7 mp, Sconstr. C4 - anexă = 5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 51031, UAT Vulturu Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Vadu Roşca; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 5.023
36 65155 8.28.01 Canton Râmniceni 1 St=4282 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50746, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; Satul Râmniceni; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 8.631
37 65159 8.28.01 Canton exploatare Călimăneşti St= 2815 mp, Sconstr. C1 - canton= 99 mp, Sdesf. C1 - canton=99 mp, Sconstr. C2 - anexă= 69 mp, Sdesf. C2 - anexă=69 mp, Sconstr. C3 - anexă = 25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=6 mp, Sdesf. C4 - anexă=6 mp, Sconstr. C5 - anexă=206 mp, Sdesf. C5 - anexă=206 mp, Sconstr. C6 - anexă=14 mp, Sdesf. C6 - anexă= 14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, CF nr. 51072, UAT Mărăşeşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Călimăneşti; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 29.978
38 65160 8.28.01 Canton Măicăneşti St=13339 mp, Sconstr. C1 - canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - magazie=33 mp, Sdesf. C2 - magazie=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50723, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; -; Nr. - ; Vrancea 1998 3.484
39 65168 8.28.01 Clădire staţie meteo Măicăneşti St=3201 mp, Sconstr. C1 - staţie meteo=94 mp, Sdesf. C1 - staţie meteo=94 mp, Sconstr. C2 - magazie=21 mp, Sdesf. C2 - magazie=21 mp, clădire tip P, CF nr. 50745, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; -; Nr. -;Neamţ 1998 10.585
40 65251 8.28.01 Canton Plopana clădire tip P+1, St=2365 mp, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=180 mp, CF nr. 60334, UAT Plopana; CF nr. 60335, UAT Plopana Ţara: România; Judeţ: Bacău; Comuna Plopana; -; Nr. - ; Bacău 1998 234.425
41 65253 8.28.01 Canton Cătămărăşti clădire tip P, Sconstr. C1 - dispecerat=168 mp, Sdesf. C1 - dispecerat=168 mp, Sconstr. C2 - anexă=218 mp, Sdesf. C2 - anexă=218 mp, Sconstr. C3 - magazie=333 mp, Sdesf. C3 - magazie=333 mp, St=7700 mp, CF nr. 51788, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Satul Cătămăreşti; -; Nr. - ; Botoşani 1998 28.613
42 65255 8.28.01 Canton Cal Alb clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=152 mp, Sdesf. C1 - canton=152 mp, Sconstr. C2 - magazie=90 mp, Sdesf. C2 - magazie=90 mp, Sconstr. C3 - beci=5 mp, Sdesf. C3 - beci=5 mp, St=2700 mp, CF nr. 50205, UAT Hudeşti Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Hudeşti; - ; Nr. - ; Botoşani 1998 14.916
0 1 2 3 4 5 6 7
43 65256 8.28.01 Canton Mileanca clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - centrală=12 mp, Sdesf. C2 - centrală=12 mp, Sconstr. C3 - grajd=150 mp, Sdesf. C3 - grajd=150 mp, Sconstr. C4 - bucătărie=8 mp, Sdesf. C4 - bucătărie=8 mp, St=2137 mp, CF nr. 50108, UAT Mileanca Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Mileanca; -; Nr. - ; Botoşani 1998 24.745
44 65257 8.28.01 Canton Negreni clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=156 mp, Sdesf. C1 - canton=156 mp, Sconstr. C2 - magazie=60 mp, Sdesf. C2 - magazie=60 mp, Sconstr. C3 - magazie=10 mp, Sdesf. C3 - magazie=10 mp, Sconstr. C4 - beci= 4 mp, Sdesf. C4 - beci=4 mp, St=1600 mp, CF nr. 50121, UAT Ştiubeni Ţara: România; Judeţ: Botoşani; -; -; Nr. - ; Ştiubeni 1998 15.729
45 65259 8.28.01 Canton Horodiştea clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=41 mp, Sdesf. C2 - anexă=41 mp, St=2426 mp, CF nr. 50336, UAT Păltiniş Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Păltiniş; Satul Horodiştea; Nr. - ; Botoşani 1998 27.668
46 65260 8.28.01 Canton Dorohoi clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - hală=121 mp, Sdesf. C2 - hală=121 mp, Sconstr. C3 - anexă= 51 mp, Sdesf. C3 - anexă=51 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă= 10 mp, St=4125 mp, CF nr. 51689, UAT Dorohoi Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Municipiul Dorohoi; Str. Slt. Stelian Gheorghiu; Nr. - ; DAP 1998 27.502
47 65289 8.28.01 Canton Podu Iloaiei clădire tip P, St=9229 mp, Sconstr. C1 - canton=125 mp, Sdesf. C1 - canton=125 mp, Sconstr. C2 - anexă=116 mp, Sdesf. C2 - anexă=116 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=44 mp, Sdesf. C4 - anexă=44 mp, Sconstr. C5 - anexă=56 mp, Sdesf. C5 - anexă=56 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, Sconstr. C7 - anexă=73 mp, Sdesf. C7 - anexă=73 mp, CF nr. 60906, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Oraş Podu Iloaiei; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 36.372
48 65291 8.28.01 Canton Trifeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=103 mp, Sdesf. C1 - canton=103 mp, Sconstr. C2 - anexă=98 mp, Sdesf. C2 - anexă=98 mp, Sconstr. C3 - anexă=13 mp, Sdesf. C3 - anexă=13 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, St=800 mp, CF nr. 60173, UAT Trifeşti Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Trifeşti; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 25.590
49 65297 8.28.01 Canton Prisăcani clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=94 mp, Sdesf. C1 - canton=94 mp, Sconstr. C2 - anexă=72 mp, Sdesf. C2 - anexă=72 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=887 mp, CF nr. 60551, UAT Prisăcani Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Prisăcani; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 8.974
50 65305 8.28.01 Canton Chipereşti clădire tip P+1+M, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=285 mp, Sconstr. C2 - anexă=64 mp, Sdesf. C2 - anexă=64 mp, Sconstr. C3 - anexă=79 mp, Sdesf. C3 - anexă=79 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=1677 mp, CF nr. 60439, UAT Ţuţora Ţara: România; Judeţ: Iaşi;Satul Chipereşti; - ; Nr.- ; Iaşi 1998 66.693
51 65310 8.28.01 Canton Drânceni clădire tip P, St=2275 mp, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=18 mp, Sdesf. C2 - anexă=18 mp, CF nr. 70457, UAT Drânceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Drânceni; - ; Nr. - ; Vaslui 1998 9.534
52 65311 8.28.01 Canton Broscoşeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - anexă=76 mp, Sdesf. C2 - anexă=76 mp, St=1342 mp, CF nr. 72116, UAT Lunca Banului Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Lunca Banului; - ; Nr. - ; Vaslui 1998 28.133
53 65312 8.28.01 Canton Trohan clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=98 mp, Sdesf. C1 - canton=98 mp, Sconstr. C2 - anexă=97 mp, Sdesf. C2 - anexă=97 mp, St=3780 mp, CF nr. 70080, UAT Gârceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Gârceni; Satul Trohan; Nr. - ; Vaslui 1998 24
54 65313 8.28.01 Canton SH Bârlad clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton=108 mp, Sdesf. C1 - canton=324 mp, Sconstr. C2 - anexă=63 mp, Sdesf. C2 - anexă=63 mp, St=1114 mp, CF nr. 72470, UAT Bârlad Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Municipiul Bârlad; DJ 242; Nr. - ; Vaslui 1998 65.384
55 65315 8.28.01 Canton Negreşti clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton=116 mp, Sdesf. C1 - canton=348 mp, Sconstr. C2 - anexă= 75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=21 mp, Sdesf. C3 - anexă=21 mp, St=2019 mp, CF nr. 70412, UAT Negreşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Oraşul Negreşti; Str. Gării; Nr. 35; Vaslui 1998 74.879
56 65316 8.28.01 Canton Mărăşeni clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=915 mp, CF nr. 70193, UAT Ştefan cel Mare Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Ştefan cel Mare; -; Nr. -; Vaslui 1998 55.769
57 65317 8.28.01 Canton Ştefan cel Mare clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton =102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=307 mp, Sdesf. C2 - anexă=307 mp, Sconstr. C3 - anexă=73 mp, Sdesf. C3 - anexă=73 mp, St=2168 mp, CF nr. 70221, UAT Ştefan cel Mare Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Ştefan cel Mare; Str. DN 15D; Nr. -; Vaslui 1998 60.152
0 1 2 3 4 5 6 7
58 65318 8.28.01 Canton Pungeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=54 mp, Sdesf. C2 - anexă=54 mp, St=1895 mp, CF nr. 70081, UAT Gârceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Pungeşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 19.157
59 65320 8.28.01 Canton Buhăieşti clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, St=2366 mp, CF nr. 70159, UAT Vultureşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Vultureşti; Sat Buhăieşti; Nr. -; Vaslui 1998 56.287
60 65321 8.28.01 Canton Căzăneşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=60 mp, Sdesf. C1 - canton=60 mp, Sconstr. C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2 - anexă=66 mp, St=958 mp, CF nr. 70411, UAT Negreşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Oraşul Negreşti; DC 135; Nr. -; DAP 1998 24.848
61 65322 8.28.01 Canton Mânjeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=118 mp, Sdesf. C1 - canton=118 mp, Sconstr. C2 - anexă=70 mp, Sdesf. C2 - anexă=70 mp, Sconstr. C3 - anexă=35 mp, Sdesf. C3 - anexă=35 mp, St=1301 mp, CF nr. 72472, UAT Olteneşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Mânjeşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 32.362
62 65324 8.28.01 Canton Crasna clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=83 mp, Sdesf. C2 - canton=166 mp, Sconstr. C2 - anexă=78 mp, Sdesf. C2 - anexă=78 mp, St=1513 mp, CF nr. 70429, UAT Albeşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Crasna;; Nr. -; Vaslui 1998 55.839
63 65325 8.28.01 Canton Roşieşti Gară clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=3459 mp, CF nr. 70386, UAT Roşieşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 56.041
64 65326 8.28.01 Canton Roşieşti (ac) clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=28 mp, Sdesf. C2 - anexă=28 mp, St=2060 mp, CF nr. 70385, UAT Roşieşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 34.440
65 65327 8.28.01 Canton Cuibul Vulturilor clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=96 mp, Sdesf. C1 - canton=96 mp, Sconstr. C2 - anexă=107 mp, Sdesf. C2 - anexă=107 mp, St=2816 mp, CF nr. 70156, UAT Ciocani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Ciocani; -; Nr. -; Vaslui 1998 30.905
66 65328 8.28.01 Canton Râpa Albastră clădire tip P, St=4218 mp, Sconstr. C1 - canton=73 mp, Sdesf. C1 - canton=73 mp, Sconstr. C2 - canton=61 mp, Sdesf. C2 - canton=61 mp, Sconstr. C3 - anexă=67 mp, Sdesf. C3 - anexă=67 mp, Sconstr. C4 - anexa=62 mp, Sdesf. C4 - anexă=62 mp, CF nr. 70850, UAT Zorleni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Zorleni; -; Nr. -; Vaslui 1998 52.786
67 65329 8.28.01 Canton Valea Seacă clădire tip P, St= 2591 mp, Sconstr. C1 - canton= 81 mp, Sdesf. C1 - canton=81 mp, Sconstr. C2 - anexă= 115 mp, Sdesf. C2 - anexă=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=48 mp, Sdesf. C3 - anexă=48 mp, CF nr. 70751, UAT Zorleni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Perieni; -; Nr. -; Vaslui 1998 5.935
68 65330 8.28.01 Canton Tutova clădire tip P+1, St=638 mp, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, CF nr. 70406, UAT Tutova Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Tutova; -; Nr. -; Vaslui 1998 65.384
69 65331 8.28.01 Canton Băcăoani clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=87 mp, Sdesf. C1 - canton=174 mp, Sconstr. C2 - anexă=77 mp, Sdesf. C2 - anexă=77mp, St=1778 mp, CF nr. 70802, UAT Muntenii de Jos Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Muntenii de Jos; Satul Băcăoani; Str. DN 24; Nr. -; Vaslui 1998 57.112
70 107767 8.28.01 Canton şi anexe clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - anexă=91 mp, Sdesf. C2 - anexă=91 mp, Sconstr. C3 - grup sanitar=7 mp, Sdesf. C3 - grup sanitar=7 mp, St=3990 mp, CF nr. 73966, UAT Vaslui Ţara: România; Judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Ştefan cel Mare; Nr. 1; 1991 84.920
71 116476 8.28.01 Canton Pecica + sediu formaţie Pecica Canton şi clădire de birouri cu anexe, St=4174 mp, Sconstr. C1 - canton=156 mp, Sdesf. C1 - canton=156 mp, clădire tip P, Sconstr. C2 - clădire birouri=324 mp, Sdesf. C2 - clădire birouri=324 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - magazie apărare = 74 mp, Sdesf. C3 - magazie apărare=74 mp, CF nr. 305380, UAT Pecica Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Pecica; Strada 2; Nr. -; 1978 2.815
72 116852 8.28.01 Sediu formaţie Cenad clădire tip P, St=7467 mp, Sconstr. C1 - canton=296 mp, Sdesf. C1 - canton=296 mp, Sconstr. C2 - anexă= 67 mp, Sdesf. C2 - anexă=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=45 mp, Sdesf. C3 - anexă=45 mp, Sconstr. C4 - anexă=99 mp, Sdesf. C4 - anexă=99 mp, Sconstr. C5 - anexă=79 mp, Sdesf. C5 - anexă=79 mp, CF nr. 400587, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; -; Nr. -; Timiş 1957 6.487
73 121036 8.17.02 Acumulare Poşta Elan Vt=9.65 mil. mc, Vat=3.85 mil. Mc, S totală=1127192 mp, S teren lac=1033033 mp, S teren baraj=94159 mp, S C1 - baraj=36821 mp, S C2 - turn manevră=47 mp, S C3 - canal golire fund=415 mp, S C4 - canal ape mari=3728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Vutcani; -; Nr. -; Poşta Elan DAP 2001 3.159.986
74 121037 8.28.01 Canton Poşta Elan clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 m, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=101 mp, Sdesf. C2 - anexă=101 mp, St=991 mp, CF nr. 70393, UAT Vutcani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Poşta Elen; -; Nr. -; 2001 125.465


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 692/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 692 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu