Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.684 din 19.08.2014

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 634 din 29 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru energie, Răzvan-Eugen Nicolescu p. Ministrul finanţelor publice, György Attila, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂ(Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013) Inventarul bunurilor din domeniul public (mijloace fixe), concesionate C.N.T.E.E. „Transelectrica“ - S.A. A. Modificări ale valorilor de inventar ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului

Nr. crt. (anexa inv.) Nr. MFP Codul de clasificare Sucursala Denumirea Descrierea tehnică şi economică drept urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei - Vecinătăţi (după caz) Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei - Baza legală Situaţia juridică Tipul bunului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62179 8.14.01 Craiova Staţia 220/110 kV Craiova Nord Celule 220 kV - 2 buc. - Işalniţa 1, Işalniţa 2 Celule 220 kV - 4 buc. - Sărdăneşti, Turnu Măgurele, Slatina 1, Slatina 2 Panouri Staţia 220/110 kV Craiova Nord Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord bobină blocare BB 0,32 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova filtru acord Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord filtru cuplaj Teren domeniu public: 47.084,26 mp 45.078 389.301 32.795 2.803 2.803 2.803 475.584 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova 1975 475.584 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 62181 8.14.01 Craiova Staţia 400/110 kV Urecheşti Celule Staţia 220 kV Urecheşti - 2 buc. (Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord) Celula 400 kV Ţânţăreni Retehnologizare Staţia 400 kV Urecheşti Celula 400 kV Porţile de Fier Staţia Urecheşti Celula 400 kV Domneşti bobină compensare Staţia 400 kV Urecheşti Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti bobină Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti bobină blocare BB 0,32 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru acord Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru acord Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru cuplaj Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru cuplaj Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti bobină blocare BB 0,32 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti bobină blocare BB 0,32 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru acord 17.552 1.752.854 1.872.786 2.019.788 127 127 127 127 127 127 186 186 186 Ţara: România, judeţul Gorj comuna Urecheşti 1972 6.683.859 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru acord 186
Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru cuplaj 186
Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru cuplaj 186
Panou comandă protecţie Cabină Relee 400 kV nr. 8. Retehnologizare Staţia Urecheşti 314.783
Panou comandă protecţie cabină. Relee 400 kV nr. 6 Retehnologizare Staţia 400 Urecheşti 350.278
Panou comandă protecţie cabină. Relee 400 kV nr. 4 Urecheşti 353.939
Teren domeniu public: 88.621 mp
6.683.859
3 62214 8.14.01 Constanţa LEA 750 kV Isaccea-Varna (Bulgaria) Reglementare intersecţie LEA 20 kV nr. 497-498 cu LEA 750 Reglementare intersecţie LEA 20 kV nr. 496 cu LEA 750 Reglementare intersecţie LEA 20 kV nr. 322 cu LEA 750 Reglementare intersecţie LEA 20 kV nr. 491 cu LEA 750 LES 0,4 kV Stâlp metal LEA 750 Făclia stâlp 352 LEA 750 kV Graniţa URSS-Isaccea RPB Staţia metal LES 0,4 kV stâlp 352-353 LEA 750 Făclia Mal Sud 0 0 0 0 161.464.640 Ţara: România, judeţ 1986 161.464.640 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LES 0,4 kV stâlp metal LEA 750 făclia stâlp 353 Lungime: 150,618; 463 stâlpi; teren domeniu public: 111.393 mp 161.464.640
4 99721 8.14.01 Bacău LEA 110 kV Fălciu-Cantemir (Republica Moldova) Alee betonată, L = 30 m Staţia Fălciu Împrejmuire beton Staţia Fălciu L = 60 m LEA 110 kV Fălciu-Cantemir 3 stâlpi Celule 110 kV - Fundaţii aparataje LEA 110 kV Fălciu-Cantemir Lungime: 0,521 km; 4 stâlpi; teren domeniu public: 88,52 mp 13.887 11.305 88.954 32.442 1.937.615 2.084.203 Ţara: România, judeţ 1994 2.084.203 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
5 99931 8.14.01 Craiova LEA 220 kV D.C. + S.C. Porţile de Fier-Drobeta-Turnu Severin Circuitul 1+2 LEA 220 kV D.C. + S.C. Porţile de Fier-Drobeta-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 stâlpi) Lungime: 11,52 km; 67 stâlpi; teren domeniu public: 1.522,89 mp 5.086.095 5.086.095 Ţara: România, judeţ 1970 5.086.095 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
6 99933 8.14.01 Craiova LEA 220 kV D.C. + S.C. Porţile de Fier-Cetate-Calafat LEA 220 kV TR PDF-Cetate stâlpi 1-294 metal LEA 220 kV D.C. Cetate-Calafat 105 stâlpi metal Lungime: 124,36 km; 400 stâlpi; teren domeniu public: 9.439,45 mp 38.798.287 18.875.077 57.673.364 Ţara: România, judeţ 1978 57.673.364 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
7 62102 8.14.01 Sibiu + Piteşti + Craiova LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu LEA 400 kV S.C. Tronson Arefu-Sibiu Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi; teren domeniu public: 108.383,52 mp 37.087.746 0 0 86.856.000 94.463 21.555.670 145.593.879 Ţara: România, judeţ 1976 145.593.879 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 62107 8.14.01 Cluj LEA 400 kV S.C. Roşiori - Gădalin LEA 400 kV Gădalin - Roşiori LEA 400 kV Roşiori - Gădalin LEA 400 kV Gădalin - Roşiori LEA 400 kV Roşiori - Gădalin LEA 400 kV Roşiori - Gădalin LEA 400 kV Roşiori - Gădalin LEA 400 kV Gădalin - Roşiori LEA 400 kV Gădalin - Roşiori Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi; teren domeniu public: 59.417,37 mp 34.917.447 42.112.832 19.061.005 27.622.357 0 0 24.675 110.162 123.848.479 Ţara: România, judeţ 1963 123.848.479 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
9 62119 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV D.C. Bradu-Târgovişte LEA 220 kV D.C. Bradu-Târgovişte Modernizare LEA 220 kV Bradu-Târgovişte (fibră optică) 53,412 km; 176 stâlpi; teren domeniu public: 3.018,03 mp 42.932.675 123.622 43.056.297 Ţara: România, judeţ 1975 43.056.297 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
10 62121 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Bradu-Stupărei LEA 220 kV S.C. Bradu-Stupărei Modernizare LEA 220 kV Bradu-Stupărei (fibră optică) Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren domeniu public: 6.015,27 mp 46.823.361 85.491 46.908.852 Ţara: România, judeţ 1975 46.908.852 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
11 62154 8.14.01 Constanţa Staţia 750/ 400 kV Isaccea Celule 400 kV Staţia 750 Isaccea public Celule Staţia conexiuni 750 kV ET 11 Celule 400 kV Staţia 750 kV Isaccea public Celule 750 kV Staţia 750 Isaccea Teren domeniu public: 179.479,14 mp 115.886 10.302.832 2.934.180 15.859.722 29.212.620 Ţara: România, judeţul Tulcea, oraşul: Isaccea 1982 29.212.620 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 62159 8.14.01 Constanţa Staţia 400/ 110 kV Medgidia Sud Celula 400 kV Staţia Cernavodă Celula 400 kV Staţia Medgidia Sud Teren domeniu public: 42.800,11 mp 51.329 207.137 258.466 Ţara: România, judeţul Constanţa, municipiul Medgidia 1978 258.466 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
13 62191 8.14.01 Timişoara Staţia 400/220/ 110 kV Arad Celule LEA 220 kV Timişoara Celule LEA 220 kV Săcălaz Panou protecţii Celula 220 kV Timişoara Panou protecţii Celula 220 kV Săcălaz Bobină compensare Teren domeniu public: 44.783 mp 493.744 493.744 207.113 207.113 4.649.583 6.051.297 Ţara: România judeţul Arad, DJ 709, km 1 1974 6.051.297 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
14 62206 8.14.01 Sibiu Staţia 220/110 kV Gheorgheni Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 103470 Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 103480 Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 105530 Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 105540 Echipamente Staţia 220 kV Gheorgheni - 320030 Autotrafo 200 MVA AT3 S = 94402-339188 AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480 AT-1 200 MVA 220/110 S = 95429-347480 LEG 9 Bobină blocaj BB 032 LEA 22 - Fnele - 366980 Celula 220 kV Gheorgheni Teren domeniu public: 27.405 mp 23.142 23.142 23.163 23.163 3.452.587 417.345 1.451.617 22.863 482.416 5.919.437 Ţara: România, judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni 1961 5.919.437 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
15 62208 8.14.01 Cluj Staţia 400/110 kV Cluj - Est Celulă exterior 400 kV Cluj-Est Celulă 400 kV Cluj-Est Teren domeniu public: 24.469 mp 588.314 236.315 824.629 Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca 1983 824.629 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 99722 8.14.01 Constanţa Staţia 400/220/110 kV Cernavodă Celulă de 400 kV-TRAFO 1 Gura Ialomiţei 1 Celulă de 400 kV-U5 Pelicanu Celulă de 400 kV-U4 Gura Ialomiţei 2 Celulă de 400 kV-U2 Constanţa Nord Celulă de 400 kV-Gura Ialomiţei 1 Celulă de 400 kV-Constanţa Nord Celulă 400 kV Pelicanu Celulă 400 kV Gura Ialomiţei II Celulă de 400 kV-U1 Medgidia Sud Celulă de 400 kV - Medgidia Sud Teren domeniu public: 81.233,47 mp 2.324.629 2.432.946 2.363.106 2.858.915 4.067.722 3.987.338 4.349.522 4.013.733 1.699.328 2.644.872 30.742.110 Ţara: România, judeţul Constanţa, oraşul Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1 1994 30.742.110 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
17 99861 8.14.01 Cluj LEA 400 kV Roşiori - Oradea LEA 400 kV Roşiori - Oradea LEA 400 kV Roşiori - Oradea LEA 400 kV Roşiori - Oradea Sud Lungime: 133,33 km; 378 stâlpi; teren domeniu public: 50.777,16 mp 21.150.554 41.986.117 209.914 63.346.586 Ţara: România, judeţ 1977 63.346.586 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
18 99961 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV D.C. Sibiu-Lotru Circ 1+2 LEA 220 kV Sibiu-Lotru Lungime: 85,153 km; 279 stâlpi; teren domeniu public: 7.021,5 mp 63.793.075 63.793.075 Ţara: România, judeţ 1972 63.793.075 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil
19 99962 8.14.01 Cluj LEA 220 kV Roşiori-Vetiş LEA 220 kV Roşiori-Vetiş LEA 220 kV Roşiori-Vetiş Lungime: 34,09 km; 113 stâlpi; teren domeniu public: 2.321,41 mp 11.592.818 53.986 11.646.804 Ţara: România, judeţ 1981 11.646.804 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 concesionat imobil

B. Modificări ale descrierii tehnice a bunurilor ce aparţin domeniului public al statului

Nr. crt. (anexa inv.) Nr. MFP Codul de clasificare Sucursala Denumirea Descrierea tehnică şi economică ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 Vecinătăţi (după caz) Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei - Baza legală Situaţia juridică Tipul bunului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62086 8.14.01 Bacău LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud LEA 400 kV Bacău Sud-Roman LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud Lungime: 55,320 km; 155 stâlpi; teren domeniu public: 22.041 mp 20.856.613 21.840.000 42.696.613 Ţara România, judeţ 1980 42.696.613 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
2 62089 8.14.01 Bacău + Constanţa LEA 400 kV Racord Focşani Vest LEA Racord 400 (220) kV Staţia Focşani Vest Lungime: 17,376 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 1.966,240 mp 13.470.306 13.470.306 Ţara România, judeţ 1966 13.470.306 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
3 62144 8.14.01 Bacău Staţia 400/ 110 kV Bacău Sud Teren domeniu public: 30.445 mp 0 Ţara România, judeţul Bacău, comuna Letea Veche 1976 0 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
4 62145 8.14.01 Bacău Staţia 220/110/20 kV Focşani Vest Celule B400 kV Staţia Focşani Vest Barboşi+Gutinaş Teren domeniu public: 33.729 mp 3.926.255 3.926.255 Ţara România, judeţul Vrancea, municipiul Focşani 1985 3.926.255 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 62146 8.14.01 Bacău Staţia 400/ 110 kV Roman Nord Teren domeniu public: 42.799 mp 0 Ţara România, judeţul Neamţ, comuna Cordun 1994 0 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
6 62147 8.14.01 Bacău Staţia 400/220/110 kV Gutinaş Teren domeniu public: 127.169 mp 0 0 Ţara România, judeţul Bacău, comuna Buciumeni 1968 0 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 517/2006; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011 concesionat imobil
7 62148 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Dumbrava Celule B 220 kV Staţia Dumbrava Gutinaş Teren domeniu public: 29.610 mp 658.908 658.908 Ţara România, judeţul Neamţ, comuna Săvineşti 1974 658.908 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
8 62149 8.14.01 Bacău Staţia 220/110/20 kV Fai Celula 220 kV 2K Munteni Celula 220 kV 3K Suceava Celula 220 kV 8K Gutinaş Teren domeniu public: 47.577 mp 374.619 389.428 372.825 1.136.872 Ţara România, judeţul Iaşi, zona Metropolitană 1974 1.136.872 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011 concesionat imobil
9 62150 8.14.01 Bacău Staţia 220/110/20 kV Munteni Celule B 220 kV Staţia Munteni-Gutinaş+Fai Teren domeniu public: 30.283 mp 960.041 960.041 Ţara: România, Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui 1976 960.041 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
10 62151 8.14.01 Bacău Staţia 400/220/110/ 20 kV Suceava Celule 220 kV Staţia Suceava-Fai Celule 400 kV Staţia Suceava-Roman Teren domeniu public: 42.278 mp 0 0 0 DN 2 (la 2 km de localitatea Sf. Ilie) Ţara România, Judeţul Suceava, municipiul Suceava, bd. Sofia Vicoveanca 1975 0 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 62176 8.14.01 Piteşti Staţia 400 kV Slatina Celulă HT 400 kV LEA Porţile de Fier Staţia 400 kV Slatina Celulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia 400 kV Slatina Celulă HT 400 kV LEA Drăgăneşti-Olt Staţia 400kV Slatina Celulă HT 400 kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400 kV Slatina Teren domeniu public: 56.636,59 mp 0 0 0 0 0 N-E: proprietar particular S-E: proprietar particular; S-V: proprietar particular; N-V: DN65 şi proprietar particular Ţara: România, judeţul Olt, comuna Valea Mare 1973 0 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
12 99718 8.14.01 Bacău LEA 110 kV D.C. Tutora-Ungheni (Republica Moldova) LEA D.C. Tutora--Ungheni 9,6 km stâlpii 1-53 LEA S.C. 110 kV Tutora-Ungheni 1,21 km, stâlpii 54-57 LEA D.C. 110 kV Tutora-Ungheni 9,6 km, 53 stâlpi Lungime: 10,526 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 710 mp 5.452.800 484.000 5.452.800 11.389.600 Ţara: România, judeţ 1992 11.389.600 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
13 99719 8.14.01 Bacău LEA 110 kV Huşi-Cioara LEA S.C. 110 kV Huşi-Cioara 10,278 km 1-54 stâlpi LEA D.C. 110 kV Huşi-Cioara 5,12 km 54-83 stâlpi Lungime: 15,633 km; 84 stâlpi; teren domeniu public: 1.194,95 mp 4.111.200 2.908.160 7.019.360 Ţara: România, judeţ 1984 7.019.360 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
14 99881 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru Lungime: 33,992 km; 114 stâlpi; teren domeniu public: 2.805 mp 4.054.731 15.960.453 20.015.184 Ţara: România, judeţ 1968 20.015.184 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
15 99910 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Bradu-Piteşti Sud Celule LEA 220 kV Bradu-Piteşti Lungime: 6,547 km; 21 stâlpi; teren domeniu public: 509,60 mp 836.269 836.269 Ţara: România, judeţ 1982 836.269 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
16 62090 8.14.01 Bucureşti + Craiova + Piteşti LEA 400 kV Urecheşti-Domneşti LEA 400 kV Urecheşti-Domneşti 48,62 LEA 400 kV S.C. Urecheşti-Domneşti 170 stâlpi LEA 400 kV S.C. Urecheşti-Domneşti Lungime: 268,8 km; 842 stâlpi; teren domeniu public: 156.489,17 mp 40.840.800 43.173.593 136.564.973 220.579.366 Ţara România, judeţ 1971 220.579.366 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 62183 8.14.01 Craiova Staţia 220 kV Târgu Jiu Nord Celule 220 kV Paroşeni Staţia Târgu Jiu Nord Celula 220 kV Urecheşti Staţia 220/110 kV Târgu Jiu Nord Echipament TIF (4 bob. blocaj) Staţia 220/110 Târgu Jiu Nord RAC Teren domeniu public: 21.822,328 mp 1.375.969 91.586 2.376 1.469.931 Ţara; România, judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu 1982 1.469.931 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
18 158264 8.14.01 Bacău + Sibiu Teren aferent LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Braşov (aferent nr. MFP 62084) Lungime: 121,587 km; 383 stâlpi; teren domeniu public: 65.031,70 mp Ţara: România, judeţ 1974 68.706 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
19 158265 8.14.01 Bacău + Constanţa Teren aferent LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Smârdan (aferent nr. MFP 62085) Lungime: 134,916 km; Stâlpi: 427; Teren domeniu public: 39.706,712 mp Ţara România, judeţ 1968 57.950 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
20 158266 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud (aferent nr. MFP 62086) Lungime: 55,320 km; 155 stâlpi; teren domeniu public: 22.041 mp Ţara România, judeţ 1980 38.803 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
21 158267 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 400 kV Bacău Sud-Roman Nord (aferent nr. MFP 62087) Lungime: 57,721 km; 161 stâlpi; teren domeniu public: 31.985 mp Ţara România, judeţ 1980 53.338 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
22 158268 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 400 kV Roman Nord-Suceava (aferent nr. MFP 62088) Lungime: 99,225 km; 283 stâlpi; teren domeniu public: 36.485,24 m Ţara România, judeţ 1980 51.323 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 158269 8.14.01 Bacău + Constanţa Teren aferent LEA 400 kV (220) Racord Focşani Vest (aferent nr. MFP 62089) Lungime: 17,376 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 1.966,240 mp Ţara România, judeţ 1966 1.502 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
24 158290 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV D.C. Gutinaş-Munteni-Fai (aferent nr. MFP 62110) Lungime: 190,436 km; 629 stâlpi; teren domeniu public: 14.125,94 mp Ţara România, judeţ 1974 16.285 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
25 158291 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV D.C. Gutinaş-Dumbrava (aferent nr. MFP 62111) Lungime: 89,179 km; 291 stâlpi; teren domeniu public: 6.939 mp Ţara România, judeţ 1968 10.210 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
26 158293 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV Fai-Suceava (aferent nr. MFP 62113) Lungime: 116,100 km; 396 stâlpi; teren domeniu public: 8.502,69 mp Ţara România, judeţ 1973 13.825 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; concesionat imobil
Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012
27 158330 8.14.01 Bacău Teren aferent Staţiei 400/220/110/ 20 kV Suceava (aferent nr. MFP 62151) Teren domeniu public: 42.278 mp DN 2 (la 2 km de localitatea Sf. Ilie) Ţara România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, bd. Sofia Vicoveanca nr. 127 1975 837.120 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
28 158406 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 110 kV Huşi-Cioara (aferent nr. MFP 99719) Lungime: 15,633 km; 84 stâlpi; teren domeniu public: 1.194,95 mp Ţara: România, judeţ 1984 758 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
29 158407 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 110 kV Siret-Porubnoe (Ucraina) (aferent nr. MFP 99720) Lungime: 3,530 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 159 mp Ţara: România, judeţ 1992 224 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 158408 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 110 kV Fălciu-Cantemir (Republica Moldova) (aferent nr. MFP 99721) Lungime: 0,521 km; 4 stâlpi; teren domeniu public: 88,52 mp Ţara: România, judeţ 1994 57 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
31 158442 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA7 (aferent nr. MFP 99874) Lungime: 2,776 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 359 mp Ţara: România, judeţ 1969 687 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
32 158443 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA8 (aferent nr. MFP 99876) Lungime: 2,793 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 380 mp Ţara: România, judeţ 1969 747 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
33 158444 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti AT 1 (aferent nr. MFP 99877) Lungime: 2,831 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 364 mp Ţara: România, judeţ 1968 619 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
34 158445 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti AT 2 (aferent nr. MFP 99880) Lungime: 2,786 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 356 mp Ţara: România, judeţ 1968 663 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
35 158446 8.14.01 Bacău Teren aferent LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (aferent nr. MFP 99881) Lungime: 33,992 km; 114 stâlpi; teren domeniu public: 2.805 mp Ţara: România, judeţ 1968 2.800 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 158447 8.14.01 Bacău + Sibiu Teren aferent LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni (aferent nr. MFP 99884) Lungime: 59,699 km; 208 stâlpi; teren domeniu public: 4.609,98 mp Ţara: România, judeţ 1962 4.506 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
37 158486 8.14.01 Cluj Teren aferent LEA 220 kV D.C. Mărişelu-CHE Mărişelu TH1 + TH 2 (aferent nr. MFP 99975) Lungime: 0,858 km; 5 stâlpi; teren domeniu public: 178 mp Ţara: România, judeţ 1977 577 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil
38 158487 8.14.01 Cluj Teren aferent LEA 220 kV S.C. Mărişelu-CHE Mărişelu TH 3 (aferent nr. MFP 99978) Lungime: 1,026 km; 5 stâlpi; teren domeniu public: 175 mp Ţara: România, judeţ 1977 568 Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 concesionat imobil

NOTĂ: Se vor reactualiza caracteristicile tehnice (suprafaţa de teren, nr. de stâlpi) şi la nr. MFP 62084, 62085, 62086, 62088, 62089, 62110, 62111, 62113, 62151, 99719, 99720, 99721, 99876, 99877, 99880, 99881, 99884, 99975 şi 99978.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 684/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 684 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu