Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.681 din 19.08.2015

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 01 septembrie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
1 63141 8.28.01 FORAJ A. CIUREA Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; Nr: -; INHGA 68.036
2 63749 8.03.01 BH Prut cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 1.794 km Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DA Prut 21.488.745
3 63750 8.03.01 BH Siret - subbazinul Bârlad Lungime cursuri de apă codificate = 413 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; DA Prut 11.238.222
4 63789 8.16.08 Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Prut 217 borne Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; DA Prut 31.255
5 63804 8.03.03 Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Prut 5 acumulări permanente, suprafNNR = 991 ha Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DA Prut 25.351.587
6 63987 8.03.11 Foraje DA Prut 44 foraje de studiu Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DA Prut 35.460
7 63988 8.03.11 Foraje DA Prut Nr. foraje = 25; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =; Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; DA Prut 448.513
8 63991 8.03.11 Foraje DA Prut Nr. foraje = 59; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =; Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; Nr: -; DA Prut 1.906.890
9 64009 8.16.01 Staţii de pompare DA Prut 2 sp Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; Nr: -; DAP 16.337.431
10 64240 8.17.02 Baraj acumulare Pereschiv Volum total = 16,6 mil. mc, Vaten. = 9,55 mil. mc Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; Nr: -; DAP 17.202.842
11 64241 8.17.02 Acumularea Antoheşti Volum total = 0,94 mil. mc, Vaten = 0,54 mil. mc Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Antoheşti; -; Nr: -; Bacău 3.234.061
12 64242 8.17.02 Acumularea Cătămăreşti Volum total = 17,95 mil. mc, Vaten = 9,87 mil. mc, Stotală = 1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mihai Eminescu; -; Nr: -; Botoşani 11.329.446
13 64243 8.17.02 Acumularea nepermanentă Câmpeni Volum total = 11,2 mil. mc, Vaten = 11,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Câmpeni; -; Nr: -; Botoşani 6.171.657
14 64244 8.17.02 Acumularea Cal Alb Volum total = 16,28 mil. mc, Vaten = 10,15 mil. mc, Stotală = 2116767 mp, CF nr. 50273, UAT Hudeşti Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Hudeşti; -; Nr: -; Botoşani 8.950.227
15 64245 8.17.02 Acumularea Mileanca Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 50189, UAT Mileanca, Steren = 90984 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca, Sconstr_C1-baraj = 5734 mp, Sconstr_C2-golire_fund = 447 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 3801 mp, Sconstr_C4-călugăr = 18 mp, Steren = 1374816 mp, Stotală = 1465800 mp, Vaten = 8,25 mil. mc, Volum total = 14,35 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; Nr: -; DAP 12.686.290
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
16 64246 8.17.02 Acumularea Negreni Volum total = 25,6 mil. mc, Vaten = 15,3 mil. mc, Stotală = 3122000 mp, St = 829300 mp, CF nr. 50394, UAT Havarna; St = 2292700 mp, CF nr. 50140, UAT Ştiubeni Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Ştiubieni; -; Nr:-; DAP 14.471.601
17 64247 8.17.02 Barajul Dracşani Volum total = 33 mil. mc Vaten = 20.68 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Suliţa; -; Nr: -; DAP 4.199.704
18 64248 8.17.02 Acumularea Ezer Volum total = 14,1 mil. mc, Vaten = 8,5 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; Nr: -; Botoşani 4.737.774
19 64249 8.17.03 Acumularea nepermanentă Lozova I (Schela) Volum total = 4,8 mil. mc, Vaten = 4,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Schela; -; Nr: -; Galaţi 1.694.713
20 64250 8.17.03 Acumularea nepermanentă Lozova II (Lupele) Volum total = 3,2 mil. mc, Vaten = 3,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Pechea; -; Nr: -; Galaţi 1.319.253
21 64251 8.17.03 Barajul Malina Volum total = 1,25 mil. mc Vol aten = 1,25 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Şendreni; -; Nr: -; Galaţi 1.323.515
22 64252 8.17.03 Acumularea nepermanentă Ijdileni Volum total = 3,6 mil. mc, Vaten = 3,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Scânteieşti; -; Nr: -; Galaţi 2.581.656
23 64253 8.17.03 Acumularea nepermanentă Frumuşiţa Volum total = 1,15 mil. mc, Vaten = 1,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Frumuşiţa; -; Nr: -; Galaţi 2.153.560
24 64254 8.17.02 Acumularea Tansa Belceşti Volum total = 27,12 mil. mc, Vaten = 19,23 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; Nr: -; Iaşi 26.790.196
25 64255 8.17.02 Acumularea Podu Iloaiei Volum total = 37,82 mil. mc, Vaten = 27,2 mil. mc, Stotală = 2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; Nr: -; Iaşi 15.272.490
26 64256 8.17.02 Acumularea Cucuteni Volum total = 14,2 mil. mc, Vaten = 7,85 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Leţcani; -; Nr: -; Iaşi 5.012.736
27 64257 8.17.02 Acumularea Ezăreni Volum total = 4,3 mil. mc, Vaten = 3,52 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; Nr: -; Iaşi 1.459.056
28 64258 8.17.02 Acumularea Ciurbeşti Volum total = 11,77 mil. mc, Vaten = 6,98 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; Nr: -; Iaşi 2.556.773
29 64259 8.17.02 Barajul acumularea Aroneanu Volum total = 7,25 mil. mc, Vaten = 4,06 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Aroneanu; -; Nr: -; DAP 1.810.389
30 64260 8.17.02 Acumularea Ciric III Volum total = 2,6 mil. mc, Vaten = 1,75 mil. mc, Steren = 182242 mp, Sconstr_C1-dig = 16475 mp, Sconstr_C2-calugar = 59 mp, Sconstr_C3-deversor = 11107 mp, CF nr. 146349, UAT Iaşi Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; Nr: -; Iaşi 11.966.430
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
31 64261 8.17.03 Acumularea nepermanentă Ciurea Volum total = 7,65 mil. mc, Vaten = 7,65 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Ciurea; -; Nr: -; Iaşi 9.650.147
32 64262 8.17.02 Acumularea Pârcovaci Volum total = 8,75 mil. mc Vaten = 5,9 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr:-; Iaşi 78.804.566
33 64263 8.17.03 Acumularea Hălceni Volum total = 42,8 mil. mc, Vaten = 29,8 mil. mc, Stotală = 3839420 mp, St = 496678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni, St = 2261840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropniţa, St = 1080902 mp, CF nr. 60114, UAT Şipote Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Vlădeni; -; Nr: -; Iaşi 74.732.604
34 64264 8.17.03 Acumularea nepermanentă Vânători Volum total = 3,7 mil. mc, Vaten 3,7 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vânători; -; Nr: -; Iaşi 2.467.909
35 64265 8.17.03 Acumularea nepermanentă Cârlig Volum total = 3,2 mil. mc, Vaten = 3,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Cârlig; -; Nr: -; Iaşi 1.450.763
36 64266 8.17.02 Acumularea Sârca Volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Sârca; -; Nr: -; Iaşi 28.635.255
37 64267 8.17.02 Acumularea Rediu Volum total = 1,0 mil. mc, Vaten = 0,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Rediu; -; Nr: -; Iaşi 7.851.434
38 64268 8.17.02 Acumularea Plopi Volum total = 26,9 mil. mc, Vaten = 17,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Munteni; -; Nr: -; Iaşi 14.558.802
39 64269 8.17.03 Acumularea nepermanentă Barca Volum total = 8,7 mil. mc, Vaten 8,7 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mogoşeşti; -; Nr: -; Iaşi 7.085.238
40 64272 8.17.03 Acumularea nepermanentă Cornet Volum total = 3,9 mil. mc, Vaten = 3,9 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; Nr: -; Iaşi 4.898.014
41 64273 8.17.03 Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder IV Ldig = 4,82 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţigănaşi; -; Nr: -; DAP 2.616.969
42 64274 8.17.03 Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder V Ldig = 1,54 km, Vt = 2,57 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţigănaşi; -; Nr: -; DAP 3.156.993
43 64275 8.17.03 Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder VI Ldig = 1,48 km, Vtotal = 3,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţigănaşi; -; Nr: -; DAP 3.855.078
44 64276 8.17.03 Polderul Vămăşoaia Volum total = 0,31 mil. mc, Vaten = 0,31 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; Nr: -; Iaşi 1.215.876
45 64277 8.17.02 Acumularea Tungujei Volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; Nr: -; Iaşi 101.351.201
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
46 64278 8.17.02 Acumularea Crăieşti Volum total = 1.975 mil. mc Vaten = 0,98 mil. mc Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bozieni; -; Nr: -; Neamţ 14.677.625
47 64279 8.17.03 Polderul Vultureşti Volum total = 20 mil. mc, Vaten = 20 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vultureşti; -; Nr: -; Vaslui 12.757.694
48 64280 8.17.02 Acumularea Mânjeşti Volum total = 38,78 mil. mc, Vaten = 27,47 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Mânjeşti; -; Nr: -; Vaslui 30.838.463
49 64281 8.17.02 Acumularea Roşieşti Volum total = 1,1 mil. mc, Vaten = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; Nr: -; Vaslui 1.872.023
50 64282 8.17.02 Acumularea Puşcaşi Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 70522, UAT Puşcaşi, Steren = 34238 mp, Sconstr_C1- cana_golire_fund = 1859 mp, Sconstr_C2- canal_ape_mari = 8130 mp, CF nr. 70388, UAT Laza, Steren = 1899987 mp, Sconstr_C1-baraj = 72804 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 36 mp, Sconstr_C3- canal_golire_fund = 41 mp, Stotală = 1934225 mp, Vaten = 10, 77 mil. mc, Volum total = 17,5 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Puşcaşi; -; Nr: -; Vaslui 28.140.619
51 64283 8.17.02 Acumularea Soleşti Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 70297, UAT Micleşti, Steren = 981885 mp, CF nr. 70237, UAT Soleşti, Sconstr_C1- baraj = 95489 mp, Sconstr_C2- turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3-anexă = 26 mp, Sconstr_C4- canal_golire_fund = 2480 mp, Sconstr_C5- canal_ape_mari = 11152 mp, Steren = 3450900 mp, Stotală = 4432785 mp, Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; Nr: -; Vaslui 25.443.716
52 64284 8.17.02 Acumularea Căzăneşti Volum total = 21,2 mil. mc, Vaten = 14,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Căzăneşti; -; Nr: -; Vaslui 21.137.077
53 64286 8.17.02 Acumularea Râpa Albastră Volum total = 24,8 mil. mc, Vaten = 14,67 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Zorleni; -; Nr: -; Vaslui 38.082.942
54 64287 8.17.02 Acumularea Cuibul Vulturilor Volum total = 50,35 mil. mc, Vaten = 27,73 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Ciocani; -; Nr: -; Vaslui 61.387.120
55 64288 8.17.02 Acumularea Delea Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 76656, UAT Vaslui, Sconstr_C1-baraj = 20302 mp, Sconstr_C2- turn_de_manevră = 10 mp, Sconstr_C3- canal_golire_fund = 50 mp, Sconstr_C4- canal_ape_mari = 1711 mp, Steren = 84883 mp, Vaten = 1,92 mil. mc, Volum total = 2,42 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; Nr: -; Vaslui 3.997.618
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
56 64471 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig Brateşul de Jos Ldig = 19600 m, h = 4 m; Dig Vlădeşti, Ldig = 2500 m, h = 3,5 m; Dig Brateşul de Sus Ldig = 34270 m, h = 4 m; Dig compartimentare Sivita Ldig = 1920 m, h = 4 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; DAP 15.662.395
57 64567 8.28.02 Posturi hidrometrice DA Prut Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DAP 187.473
58 64569 8.28.02 Instalaţii hidrometrice DA Prut (punţi hidrometrice) Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; Iaşi 63.979
59 64588 8.16.07 Diguri de apărare BH Bârlad Dig Drăgăneşti-Barcea, L = 15800 m, h = 3 m; Dig Tecuci, L = 14600 m, h = 3 m; Dig lim. jud. - Tecuci L = 96450 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; Prut 10.711.965
60 64795 8.03.09 Regularizări DA Prut Lungime = 118,4 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; Iaşi 148.230.382
61 64796 8.03.09 Regularizări DA Prut 241,85 km Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DAP 26.977.797
62 64797 8.03.09 Regularizări DA Prut Lungime = 45.770 km Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; Bacău 7.582.816
63 64799 8.03.09 Regularizări DA Prut Lungime = 3,19 km Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ 1.317.193
64 64800 8.03.09 Regularizări DA Prut Lungime = 324.709 Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; Nr: -; Vaslui 25.576.747
65 64801 8.03.09 Regularizări DA Prut Lungime = 10,1 km Ţara: România; judeţul: Vrancea; -;-; Nr: -; DAP 221.519
66 64808 8.03.09 Consolidări maluri albii Lconsolidare = 16.096 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; Nr: -; DAP 15.523.932
67 64846 8.03.09 Consolidări mal DA Prut Reabilitare Baranca II şi Oroftiana II, epiuri de piatră, lungime = 23850 m Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DAP 17.693.063
68 64847 8.03.09 Consolidări de mal DA Prut l = 20640 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; DAP 48.388.647
69 64849 8.03.09 Consolidări de albii DA Prut Lungime = 12795 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; Nr: -; Vaslui 1.334.472
70 65163 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig r. Prut Albita-Falciu, Ldig = 67800 m, h = 3,5 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; -; Nr: -; DAP 11.104.888
71 65250 8.28.01 Cantonul Pereschiv P, Sconstr. = 182,75 mp, Sdesf = 182,75 mp, Stot = 2537,5 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; Nr: -; DAP 440.987
72 65251 8.28.01 Cantonul Plopana Suprafaţă teren = 2365 mp; Suprafaţă construită = 90 mp; Suprafaţă desfăşurată = 180 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60334, CF nr. 60335, UAT Plopana; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Plopana; -; Nr: -; Bacău 719.040
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
73 65252 8.28.01 Cantonul (SM) Onceşti P+1, Sconstr. = 63 mp, Sdesf = 126 mp, Stot = 5.860 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Onceşti; -; Nr: -; Bacău 334.314
74 65253 8.28.01 Cantonul Cătămărăşti Suprafaţă teren = 7700 mp; Suprafaţă construită = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; Tip clădire = P; CF = 51788, UAT Mihai Eminescu; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Cătămăreşti; -; Nr: -; Botoşani 145.311
75 65254 8.28.01 Cantonul Câmpeni Suprafaţă teren = 3800 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 100 mp, C2-magazie = 201 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 200 mp, C2-magazie = 201 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50823, UAT Flămânzi; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Flămânzi; -; Nr: -; Botoşani 136.933
76 65255 8.28.01 Cantonul Cal Alb Suprafaţă teren = 2700 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 152 mp, S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 152 mp, S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Tip clădire = P; CF = 50205, UAT Hudeşti; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Hudeşti; -; Nr: -; Botoşani 67.009
77 65256 8.28.01 Cantonul Mileanca Suprafaţă teren = 2137 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp, S_C4-bucătărie = 8 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp, S_C4-bucătărie = 8 mp; Tip clădire = P; CF=50108, UAT Mileanca; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; Nr: -; Botoşani 1.037.099
78 65257 8.28.01 Cantonul Negreni Suprafaţă teren = 1600 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 156 mp, S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp, S_C4-beci = 4 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 156 mp, S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp, S_C4-beci = 4 mp; Tip clădire = P; CF = 50121, UAT Ştiubeni; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; Ştiubeni 58.914
79 65258 8.28.01 Cantonul Ştefăneşti P+1, Sconstr. = 368 mp, Sdesf = 736 mp, Stot = 5.200 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; -; Nr: -; Botoşani 101.719
80 65259 8.28.01 Cantonul Horodiştea Suprafaţă teren = 2426 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; Tip clădire = P; CF = 50336, UAT Păltiniş; Suprafaţă utilă = mp; Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Păltiniş; -; Nr: -; Botoşani 300.364
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
81 65260 8.28.01 Cantonul Dorohoi Suprafaţă teren = 4125 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; Tip clădire = P; CF=51689, UAT Dorohoi; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; Str. Stelian Gheorghiu; Nr: -; DAP 120.953
82 65261 8.28.01 Cantonul Ezer P + 1, Sconstr. = 180 mp, Sdesf = 360 mp, Stot = 4055 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; Nr: -; DAP 150.323
83 65263 8.28.01 Cantonul Rădăuţi-Prut Suprafaţă teren = 1300 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 61 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 122 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50349, UAT Rădăuţi-Prut; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Rădăuţi-Prut; -; Nr: -; Botoşani 168.927
84 65265 8.28.01 Staţia meteo Răuşeni Suprafaţă teren = 2030 mp; Suprafaţă construită = C1-staţie_meteo = 82 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-staţie_meteo = 246 mp; Tip clădire = S + P + E; CF = 50152, UAT Răuşeni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Răuşeni; -; Nr: -; Botoşani 559.986
85 65268 8.28.01 Cantonul Fundeni P, Sconstr. = 191 mp, Sdesf = 91 mp, Stot = 1900 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; -; Nr: -; Galaţi 1.312.706
86 65272 8.28.01 Cantonul Drăgăneşti P + 1, Sconstr. = 198 mp, Sdesf = 396 mp, Stot = 872 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Drăgăneşti; -; Nr: -; Galaţi 61.777
87 65275 8.28.01 Cantonul Ghidigeni P + 1, Sconstr. = 165 mp, Sdesf = 330 mp, Stot = 960 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Ghidigeni; -; Nr: -; Galaţi 16.164
88 65284 8.28.01 Cantonul nr. 9 Prut P, Sconstr. = 410 mp, Sdesf = 410 mp, Stot = 7932 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti; -; Nr: -; Galaţi 775.258
89 65285 8.28.01 Cantonul Onceşti P, Sconstr. = 249 mp, Sdesf = 249 mp, Stot = 7100 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti; -; Nr: -; Galaţi 210.475
90 65286 8.28.01 Cantonul Ghimia P, Sconstr. = 300 mp, Sdesf = 300 mp, Stot = 1980 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; -; Nr: -; Galaţi 216.024
91 65288 8.28.01 Cantonul Belceşti Clădire tip P, Sconstr. = 300 mp, Sdesf = 300 mp, Stot = 2520 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; Nr: -; Iaşi 129.919
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
92 65289 8.28.01 Cantonul Podu Iloaiei Suprafaţă teren = 9229 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 125 mp, S_C2-anexa = 116 mp, S_C3-anexa = 15 mp, S_C4-anexa = 44 mp, S_C5-anexa = 56 mp, S_C6-anexa = 35 mp, S_C7-anexa = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 125 mp, S_C2-anexa = 116 mp, S_C3-anexa = 15 mp, S_C4-anexa = 44 mp, S_C5-anexa = 56 mp, S_C6-anexa = 35 mp, S_C7-anexa = 73 mp, Tip clădire = P; CF = 60906, UAT Podu Iloaiei; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; Nr: -; Iaşi 143.518
93 65290 8.28.01 Cantonul Cucuteni Suprafaţă teren = 3954 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 87, C2-magazie = 63 mp, C3-anexa = 29 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton=87, C2-magazie = 63 mp, C3-anexa = 29 mp; Tip clădire = P; CF = 61791, UAT Leţcani; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Leţcani; -; Nr: -; satul Cogeasca 46.680
94 65291 8.28.01 Cantonul Trifeşti Suprafaţă teren = 800 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 103 mp, S_C2 anexa = 98 mp, S_C3-anexa = 13 mp, S_C4-anexa = 4 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 103 mp, S_C2-anexa = 98 mp, S_C3-anexa = 13 mp, S_C4-anexa=4 mp; Tip clădire = P; CF = 60173, UAT Trifeşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Trifeşti; -; Nr: -; Iaşi 78.863
95 65292 8.28.01 Cantonul Ezăreni P, Sconstr. = 299 mp, Sdesf = 299 mp, Stot = 1864 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Horpaz; -; Nr: -; Iaşi 40.637
96 65293 8.28.01 Cantonul Ciurbeşti P, Sconstr. = 149 mp, Sdesf = 149 mp, Stot = 2300 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; Nr: -; Iaşi 39.020
97 65294 8.28.01 Cantonul Aroneanu Clădire tip P, Sconstr. = 105 mp, Sdesf = 105 mp, Stot = 3230 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Aroneanu; -; Nr: -; DAP 34.519
98 65295 8.28.01 Cantonul Ciric III P + 1, Sconstr. = 659 mp, Sdesf = 1318 mp, Stot = 3489 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; Nr: -; Iaşi 117.935
99 65296 8.28.01 Cantonul Ungheni P+1+M, Sconstr. = 300 mp, Sdesf = 900 mp, Stot = 1530 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ungheni; -; Nr: -; Iaşi 97.968
100 65297 8.28.01 Cantonul Prisecani Suprafaţă teren = 887 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexa = 72 mp, S_C3-anexa = 15 mp, S_C4-anexa = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexa = 72 mp, S_C3-anexa = 15 mp, S_C4- anexa = 5 mp; Tip clădire = P; CF = 60551, UAT Prisăcani; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Prisăcani; -; Nr: -; Iaşi 35.151
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
101 65298 8.28.01 Cantonul Pârcovaci P+1, Sconstr. = 502 mp, Sdesf = 1004 mp, Stot = 1300 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Hârlău; -; Nr: -; Iaşi 691.192
102 65299 8.28.01 Canton Hălceni Clădire tip P + 1, Sconstr. = 445 mp, Sdesf = 890 mp, Stot = 19020 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Hălceni; -; Nr: -; Iaşi 433.322
103 65300 8.28.01 Cantonul Vânători Construcţie tip P + 1, Sconstr. = 242 mp, Sdesf = 484 mp, Stot = 2024 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vânători; -; Nr: -; Iaşi 326.108
104 65301 8.28.01 Cantonul Sârca P + 1, Sconstr. = 150 mp, Sdesf = 300 mp, Stot = 1334 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Sârca; -; Nr: -; Iaşi 263.604
105 65302 8.28.01 Cantonul Rediu P + 1 + M, Sconstr. = 336 mp, Sdesf = 1008 mp, Stot = 1000 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Rediu; -; Nr: -; DAP 682.141
106 65303 8.28.01 Cantonul Plopi P, Sconstr. = 302 mp, Sdesf = 302 mp, Stot = 2420 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Munteni; -; Nr: -; Iaşi 139.840
107 65304 8.28.01 Cantonul Grozeşti P, Sconstr. = 200 mp, Sdesf = 200 mp, Stot = 1250 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Grozeşti; -; Nr: -; Iaşi 64.745
108 65305 8.28.01 Cantonul Chipereşti Suprafaţă teren = 1677 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 95 mp, S_C2-anexa = 64 mp, S_C3-anexa = 79 mp, S_C4-anexa = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată=S_C1- canton = 285 mp, S_C2-anexa = 64 mp, S_C3-anexa = 79 mp, S_C4-anexa = 5 mp; Tip clădire = P + 1 + M; CF = 60439, UAT Tutora; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Chipereşti; -; Nr: -; Iaşi 214.924
109 65307 8.28.01 Cantonul Tungujei P + M, Sconstr. = 660 mp, Sdesf = 1320 mp, Stot = 1000 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; Nr: -; Iaşi 307.574
110 65308 8.28.01 Cantonul Ciurea P + 1, Sconstr. = 130 mp, Sdesf = 260 mp, Stot = 1030 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; Nr: -; Iaşi 191.518
111 65309 8.28.01 Cantonul Crăieşti P+1, Sconstr. = 170 mp, Sdesf = 340 mp, Stot = 1867 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bozieni; -; Nr: -; Neamţ 147.141
112 65310 8.28.01 Cantonul Drânceni Suprafaţă teren = 2275 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexa = 18 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexa = 18 mp; Tip clădire = P; CF = 70457, UAT Drânceni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Drânceni; -; Nr: -; Vaslui 417.044
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
113 65311 8.28.01 Cantonul Broscoşeşti Suprafaţă teren = 1342 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 111 mp, S_C2-anexa = 76 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 111 mp, S_C2-anexa = 76 mp; Tip clădire = P CF=72116, UAT Lunca Banului; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Lunca Banului; -; Nr: -; Vaslui 307.816
114 65312 8.28.01 Cantonul Trohan Suprafaţă teren = 3780 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 98 mp, S_C2-anexa = 97 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 98 mp, S_C2-anexa = 97 mp; Tip clădire = P; CF = 70080, UAT Gârceni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Gârceni; -; Nr: -; Vaslui 92.754
115 65313 8.28.01 Cantonul SH Bârlad Suprafaţă teren = 1114 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 108 mp, S_C2-anexa = 63 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 324 mp, S_C2- anexa = 63 mp; Tip clădire = P + 2; CF = 72470, UAT Bârlad; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; Nr: -; DJ 242 205.707
116 65314 8.28.01 Cantonul Delea P, Sconstr. = 183,75 mp, Sdesf = 183,75 mp, Stot = 2964 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; Nr: -; Vaslui 109.043
117 65315 8.28.01 Cantonul Negreşti Suprafaţă teren = 2019 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 116 mp, S_C2-anexa = 75 mp, S_C3-anexa = 21 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 348 mp, S_C2- anexa = 75 mp, S_C3-anexa = 21 mp; Tip clădire = P + 2; CF = 70412, UAT Negreşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; Str. Gării; Nr: 35; Vaslui 242.582
118 65316 8.28.01 Cantonul Mărăşeni Suprafaţă teren = 915 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexa = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexa = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70193, UAT Ştefan cel Mare; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; -; Nr: -; Vaslui 175.126
119 65317 8.28.01 Cantonul Ştefan cel Mare Suprafaţă teren = 2168 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2-anexa = 307 mp, S_C3-anexa = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexa = 307 mp, S_C3-anexa = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70221, UAT Ştefan cel Mare; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; -; Nr: -; DN 15D 192.357
120 65318 8.28.01 Cantonul Pungeşti Suprafaţă teren = 1895 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexa = 54 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexa = 54 mp; Tip clădire = P; CF = 70081, UAT Gârceni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Pungeşti; -; Nr: -; Vaslui 1.034.788
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
121 65319 8.28.01 Cantonul Puşcaşi P, Sconstr. = 699 mp, Sdesf = 699 mp, Stot = 4500 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Laza; -; Nr: -; Vaslui 955.088
122 65320 8.28.01 Cantonul Buhăieşti Suprafaţă teren = 2366 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexa = 73 mp, S_C3-anexa = 31 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2- anexa = 73 mp, S_C3-anexa = 31 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70159, UAT Vultureşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vultureşti; -; Nr: -; Vaslui 190.340
123 65321 8.28.01 Cantonul Căzăneşti Suprafaţă teren = 958 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 60 mp, S_C2-anexa = 66 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 60 mp, S_C2-anexa = 66 mp; Tip clădire = P; CF = 70411, UAT Negreşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; -; Nr: -; DC 135 83.213
124 65322 8.28.01 Canton Mânjeşti Suprafaţă teren = 1301 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 118 mp, S_C2-anexa = 70 mp, S_C3-anexa = 35 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 118 mp, S_C2-anexa = 70 mp, S_C3-anexa = 35 mp; Tip clădire = P; CF = 72472, UAT Olteneşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Mânjeşti; -; Nr: -; Vaslui 108.877
125 65323 8.28.01 Cantonul Soleşti P, Sconstr. = 183 mp, Sdesf = 183 mp, Stot = 3550 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; Nr: -; Vaslui 90.074
126 65324 8.28.01 Cantonul Crasna Suprafaţă teren = 1513 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 83 mp, S_C2-anexa = 78 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 166 mp, S_C2-anexa = 78 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70429, UAT Albeşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Crasna; -; Nr: -; Vaslui 180.969
127 65325 8.28.01 Cantonul Roşieşti-Gară Suprafaţă teren = 3459 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2-anexa = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2- anexa = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70386, UAT Roşieşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; Nr: -; Vaslui 199.903
128 65326 8.28.01 Cantonul Roşieşti (ac) Suprafaţă teren = 2060 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexa = 28 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexa = 28 mp; Tip clădire = P; CF = 70385, UAT Roşieşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; Nr: -; Vaslui 122.232
129 65327 8.28.01 Cantonul Cuibul Vulturilor Suprafaţă teren = 2816 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 96 mp, S_C2-anexa = 107 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 96 mp, S_C2-anexa = 107 mp; Tip clădire = P; CF = 70156, UAT Ciocani; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Ciocani; -; Nr: -; Vaslui 118.799
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
130 65328 8.28.01 Cantonul Râpa Albastră Suprafaţă teren = 4218 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 73 mp, S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexa = 67 mp, S_C4- anexa = 62 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 73 mp, S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexa = 67 mp, S_C4-anexa = 62 mp; Tip clădire = P; CF = 70850, UAT Zorleni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Zorleni; -; Nr: -; Vaslui 157.600
131 65329 8.28.01 Cantonul Valea Seacă Suprafaţă teren = 2591 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 81 mp, S_C2-anexa = 115 mp, S_C3-anexa = 48 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 81 mp, S_C2-anexa = 115 mp, S_C3-anexa = 48 mp; Tip clădire = P; CF = 70751, UAT Zorleni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; -; Nr: -; Vaslui 40.671
132 65330 8.28.01 Cantonul Tutova Suprafaţă teren = 638 mp; Suprafaţă construită = 75 mp; Suprafaţă desfăşurată = 150 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70406, UAT Tutova; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Tutova; -; Nr: -; Vaslui 188.248
133 65331 8.28.01 Cantonul Băcăoani Suprafaţă teren = 1778 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 87 mp, S_C2-anexa = 77 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 174 mp, S_C2-anexa = 77 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70802, UAT Muntenii de Jos; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Băcăoani; -; Nr: -; DN 24 187.267
134 65332 8.28.01 Staţia meteo Huşi Clădire tip P, Sconstr. = 138 mp, Sdesf = 138 mp, Stot = 3302 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; -; Nr: -; Vaslui 595.209
135 65334 8.28.01 Spaţiu laborator Darabani (SM Darabani) P + 2, cărămidă, magazie Stotală = 528 mp Suprafaţa deţinută de SGA Botoşani = 47,97 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; -; Nr: -; Botoşani 48.881
136 65386 8.16.07 Diguri de apărare BH Siret Dig Comp. T Vladimirescu, L1 = 35,6 km, h = 3,5 m; L2 = 25,9 km, H = 4 m, L3 = 5,6 km, H = 2 m; L = 22,4 km, H = 2,5 m; Dig Talabasca, L = 2,9 km, h = 2,5 m; L = 2,2 km, h = 2,5 m; Dig pod Sidex, L = 1,25 km, h = 3 m; Dig Şendreni, L = 1,9 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; DAP 22.596.902
137 101475 8.03.01 BH Prut cu toţi afl. de ord I-VI lung. curs de apă codificat = 1460 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; 72.078.827
138 101477 8.03.01 BH Prut cu toţi afl. de ord I-VI lung curs de apă codificat = 803 km Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; Nr: -; 8.891.175
139 101481 8.03.01 BH Prut cu toţi afl. de ord I-VI lung curs de apă codificat = 483 km Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; 10.859.029
140 101499 8.03.01 Bh afluenţi râu Siret 141 km curs de apă codificat Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; 1.115.169
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
141 101500 8.03.01 BH Siret subbazinul Bârlad Lung curs de apă codificat 1367 km Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; Nr: -; 12.454.568
142 101511 8.03.01 BH Siret şi subbazinul Bârlad cu toţi afl. mal stg râu Siret Lungime curs de apă codificat = 833 km Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; 41.019.177
143 101544 8.03.01 BH Dunăre aferent DA Prut 20 km Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; Prut 10.135.146
144 107767 8.28.01 Canton şi anexe Suprafaţă teren = 3990 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 61 mp, S_C2-anexa = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 61 mp, S_C2-anexa = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp; Tip clădire = P; CF = 73966, UAT Vaslui; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Ştefan cel Mare; Nr: 1; 122.507
145 116807 8.28.01 Canton exploatare Tecuci P + 2, St = 1266 mp, Sc = 300 mp, Sd = 900 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; -; Nr: -; 296.367
146 121036 8.17.02 Acumularea Poşta Elan Vt = 9,65 mil. mc, Vat = 3,85 mil. mc, Stotală = 1127192 mp, S_teren_lac = 1033033 mp, S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1_baraj = 36821 mp, S_C2- turn_manevra = 47 mp, S_C3- canal_golire_fund = 415 mp, S_C4-canal_ape_mari = 3728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vutcani; -; Nr: -; Poşta Elan DAP 7.337.446
147 121037 8.28.01 Cantonul Poşta Elan Suprafaţă teren = 991 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexa = 101 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexa = 101 mp; Tip clădire = P; CF = 70393, UAT Vutcani; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Poşta Elan; -; Nr: -; 300.664
148 143706 8.03.11 FORAJ HIDROLOGEOLOGIC SĂVENI Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; -; Nr: -; INHGA 105.911
149 153381 8.03.09 Regularizare şi îndiguire râu Jijia pod Carcineni L_ConsolidareMal = 70 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Cotu Morii; -; Nr: -; DAP 595.707
150 153382 8.03.09 Consolidare de mal Râu Prut la Drânceni LconsolidareMal = 70 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Drânceni; -; Nr: -; DAP 3.376.379
151 153383 8.03.09 Regularizare Valea Boului L_AmenajareAlbie = 600 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Brăhăşeşti; -; Nr: -; DAP 953.177
152 153384 8.03.09 Consolidare de mal fluviul Dunărea LconsolidareMal = 207 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; -; Nr: -; 8.933.556
153 153385 8.03.09 Regularizare albie râu Jijia L_Regularizare = 8,594 km Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; Nr: -; DAP 2.955.249
154 153386 8.28.01 Cantonul Suliţa-Dracşani Clădire tip P, Sconstruită = 102,12 mp, S_Utilă = 81,4 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Suliţa; -; Nr: -; DAP 148.627
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
155 153387 8.29.06 Teren Canton Suliţa-Dracşani Suprafaţa = 570 m; parcela cadastrală 207 Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Suliţa; -; Nr: -; DAP 44
156 153388 8.16.07 Dig Cosmeşti LDig = 2330 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Cosmeşti; -; Nr: -; DABI 7.947.159
157 153389 8.03.09 Consolidare de mal râu Bârlad în zona Drăgăneşti-Barcea Lconsolidare = 2 x 200 m = 400 m, consolidare mal drept râu Bârlad Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Barcea; -; Nr: -; DAP 1.879.654
158 153390 8.03.09 Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea confl. Dunărea, zona Fundeni Mal stâng râu Siret; Lconsolidare = 575 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; -; Nr: -; 8.641.572
159 153391 8.03.09 Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Siret Consolidare mal stg. râu Siret, L_Consolidare = 405 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; satul Şerbeştii Vechi; -; Nr: -; 11.137.077
160 153392 8.03.09 Consolidare mal stg. râu Siret, zona aval Şerbeştii Vechi L_Consolidare = 186,8 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; satul Şerbeştii Vechi; -; Nr: -; 6.989.091
161 153393 8.03.09 Amenajare pentru apărarea inundaţiilor în BH Horincea L_AmenajareAlbie = 5288 m, râu Horincea Ţara: România; judeţul: Galaţi; satul Rogojeni; -; Nr: -; 3.030.736
162 153394 8.03.09 Regularizare şi îndiguire râu Jijia în zona localităţii Golăeşti L_Consolidare = 70 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Golăieşti; -; Nr: -; 369.270
163 153396 8.17.03 Acumularea Cetăţuia I + II VolAtenuat = 0,26 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; Nr: -; 3.867.562
164 153397 8.03.11 Teren acumulare Cetăţuia I + II SuprafaţăTeren = 3290 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; Nr: -; 133.128


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 681/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 681 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu