Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.667 din 31.07.2014

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 11 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 cu suma de 51.740 mii lei, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada aprilie-iulie 2014. Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2014. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂRepartizarea sumelor judeţelor Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii

Nr. crt. Obiectiv Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată - mii lei -
0 1 2 3
Judeţul Argeş
1. DJ 703 I - Musăşeşti-Brăduleţ-comuna Brăduleţ Eroziuni maluri: - pct. Tatomir - pct. Sorescu - pod avariat - pct. Grajd comunal Consiliul Judeţean Argeş 400
2. DJ 703 B Morăreşti-Vedea, comuna Vedea, L = 1 km Consiliul Judeţean Argeş 400
3. DJ 703 E Piteşti-Băbana km 14 +776, peste pârâul Vârtej, comuna Băbana Pod rupt refacere rampă şi aripi la pod Consiliul Judeţean Argeş 400
4. DJ 679 Săpata-Lunca Corbului, comuna Săpata - Rupt 1 km Consiliul Judeţean Argeş 400
5. DJ 731 Pişcani-Domneşti, comuna Pietroşani Pod pct. Vărzăroaia rupt Consiliul Judeţean Argeş 400
0 1 2 3
6. DJ 740 Mărăcineni-Zărneşti km 16+497, L = 55 m peste râul Valsan, comuna Mălureni - Pod rupt Consiliul Judeţean Argeş 400
7. DJ 703 Cuca-Ciomăgeşti, comuna Cuca Alunecări de teren Sineşti Alunecări teren pct. Goganu Consiliul Judeţean Argeş 400
8. DJ 679 Lunca Corbului-Bârla, pe raza comunelor Hârseşti şi Stolnici Drum rupt în 3 puncte Consiliul Judeţean Argeş 1.000
9. DJ 704 G Albeşti-Cicăneşti, comuna Cicăneşti Drum rupt Consiliul Judeţean Argeş 400
10. DJ 703 B Lunca Corbului-Costeşti, comuna Lunca Corbului Podeţ tubular distrus Consiliul Judeţean Argeş 400
11. DJ 731B comuna Poiana Lacului L 2 km Consiliul Judeţean Argeş 400
12. - DC 262 Brăduleţ-Tulburea, L = 3,5 km gropi făgaşe - Pod pct. Mica - rupt - DC 270 B distrus total în pct. Dealu Mare - Punte pietonală Şcoala pietonală - DC 271 - DC 265 Comuna Brăduleţ 300
13. Vedea - 4 drumuri locale Comuna Vedea 300
14. DC 7, L 0,015 km 2 drumuri locale Comuna Bălileşti 300
15. - DC 262 L-200 m - DC 295 L-100 m - 2 punţi pietonale Comuna Corbeni 300
16. Drumuri locale, L-7 km Comuna Cetăţeni 300
17. Drumuri locale, L-2 km Comuna Budeasa 300
18. - DC 179 - Drumuri locale, L-9 km - Pod local Comuna Băbana 300
19. Pod drum local Găinuşa Dealul Bradului rupt Comuna Săpata 300
20. - Pod Afrimeşti rupt - Pod Malu Avarie drum local Comuna Bârla 500
21. - Podeţ rupt pe drum local Pod lemn sat Sboghiţeşti (peste râul Doamnei) Comuna Nucşoara 800
22. - DC 203 - DC 203A - DC 205A - DC 204 A - DC 205 - DC 204 - Drumuri locale, L 2 km Comuna Ciofrângeni 300
23. - Drumuri locale, L 17 km 5 Podeţe şi 2 poduri Comuna Merişani 300
24. - DC 229 drum rupt - DC 1 drum rupt Comuna Pietroşani 400
25. - 2 podeţe distruse Drumuri locale, L 10 km Comuna Stolnici 300
26. - Poduri şi podeţe Drumuri locale, L 3 km Comuna Hârşeşti 300
27. - DC216 A Şoptana 3 podeţe rupte Comuna Mălureni 300
28. Cicăneşti - Drumuri locale, L 200 m Comuna Cicăneşti 300
0 1 2 3
29. - DC 212 A rupt - DC 172 rupt Comuna Bascov 500
30. Podeţe Comuna Poiana Lacului 300
31. - Pod peste râul Topolog rupt - DC 232 drum rupt - 2 podeţe - Drumuri locale, L 2 km Comuna Tigveni 300
TOTAL JUDEŢUL ARGEŞ 12.000
Judeţul Gorj
1. Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, judeţul Gorj - proiectare şi execuţie Consiliul Judeţean Gorj 9.000
2. Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, judeţul Gorj - proiectare şi execuţie Consiliul Judeţean Gorj 400
3. Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, judeţul Gorj - proiectare şi execuţie Consiliul Judeţean Gorj 750
4. Refacere DC 112 şi refacere străzi pe o lungime de 4,2 km Oraşul Novaci 550
5. Refacere conductă alimentare cu apă DN 300, L = 300, traseu de aducţiune-captare Cheile Olteţului Comuna Alimpeşti 150
6. Refacere podeţ pe DC 47, comuna Aninoasa, judeţul Gorj Comuna Aninoasa 150
7. Refacere pod peste râul Galbenu şi refacere podeţe afectate - 4 bucăţi Comuna Baia de Fier 350
8. Refacere DC 121 pe o lungime de 100 m, DC 123 pe o lungime de 1.000 m, DC 115 pe o lungime de 500 m şi refacere pod peste râul Retez, comuna Godineşti, judeţul Gorj Comuna Godineşti 150
9. Refacere DC în satul Polovragi pe o lungime de 5,08 km şi DC în satul Racoviţa pe o lungime de 7,9 km şi refacere podeţe afectate - 5 bucăţi, comuna Polovragi, judeţul Gorj Comuna Polovragi 200
10. Refacere drumuri comunale, DC 3B, pe o lungime de 1,5 km, DC 3C pe o lungime de 1,3 km şi DC 6 pe o lungime de 2,2 km, şi refacere pod situat pe DC 5A şi a podeţului situat pe DS 6 Comuna Muşeteşti 150
11. Refacere DC 41 pe o lungime de 130 m, refacere captare apă satele Dumbrăveni şi Buzeşti pe pârâul Blahniţa, înlocuire conductă apă 300 ml, refacere captare priză aducţiune apă sat Drăgoieşti, pârâu Sunătoarea, înlocuire conductă apă 100 ml, decolmatare captare aducţiune apă satele Aninişu Deal şi Aninişu Vale, pe pârâul Aninişu, refacere podeţ peste pârâul Aninişu situat pe DC 9, între satele Aninişu Deal şi Aninişu Vale Comuna Crasna 150
TOTAL JUDEŢUL GORJ 12.000
Judeţul Prahova
1. Drumuri comunale - 0,1 km Drumuri săteşti - 0,625 km Podeţe - 5 Poduri - 1 Comuna Proviţa de Jos 105 197 600 400
2. Drumuri comunale - 0,3 km Poduri - 1 Comuna Proviţa de Sus 315 400
3. Drumuri comunale - 0,25 km Drumuri săteşti - 0,4 km Poduri - 1 Comuna Măgureni 263 125 200
4. Drumuri comunale - 0,15 km Comuna Starchiojd 157
5. Drumuri săteşti - 0,25 km Comuna Teişani 78
6. Drumuri judeţene - 2 km Grupuri electrogene - 3 Consiliul Judeţean Prahova 600 300
TOTAL JUDEŢUL PRAHOVA 3.740
0 1 2 3
Judeţul Olt
1. Drumuri locale Comuna Cungrea 100
2. Drumuri locale Comuna Verguleasa 100
3. Drumuri locale Comuna Vitomireşti 100
4. Drumuri locale Comuna Valea Mare 40
5. Drumuri locale Comuna Morunglav 100
6. Podeţ Comuna Priseaca 50
7. Drumuri locale Comuna Dobroteasa 100
8. Pod Comuna Teslui 400
9. Drumuri locale Punte Comuna Voineasa 400
10. Drumuri locale Comuna Bobiceşti 100
11. Drumuri locale Comuna Vulpeni 100
12. Drumuri locale Comuna Vultureşti 100
13. Drumuri locale Podeţ Comuna Dobreţu 100
14. Drumuri locale Oraşul Potcoava 200
15. Drumuri locale Punţi Comuna Corbu 400
16. Drumuri locale Comuna Movileni 100
17. Pod Oraşul Scorniceşti 200
18. Drumuri locale Comuna Poboru 100
19. Drumuri locale Podeţe Comuna Bărăşti 200
20. Drumuri locale Podeţ Comuna Spineni 100
21. Pod Comuna Perieţi 300
22. Pod Comuna Tătuleşti 100
23. Pod Comuna Călui 200
24. Drumuri locale Punte Comuna Icoana 200
25. Drumuri locale Punţi Comuna Sâmbureşti 300
26. Drumuri locale Punte Şcoala Generală „Aviator Alexandru Şerbănescu“ Comuna Coloneşti 600
27. Drumuri locale Comuna Ipoteşti 100
28. DJ 643 - refacere rampe pod Consiliul Judeţean Olt 50
29. DJ 643C - refacere rampe pod şi cale rulare Consiliul Judeţean Olt 80
30. DJ 703D - refacere cale rulare Consiliul Judeţean Olt 100
31. DJ 657 - refacere cale rulare Consiliul Judeţean Olt 50
32. DJ 657B - refacere cale rulare Consiliul Judeţean Olt 80
33. DJ 657E - refacere cale rulare Consiliul Judeţean Olt 30
0 1 2 3
34. DJ 546E - refacere cale rulare Consiliul Judeţean Olt 50
35. DJ 678E - refacere alunecare Consiliul Judeţean Olt 80
36. DJ 546E - refacere 3 alunecări Consiliul Judeţean Olt 220
37. DJ 703 - refacere cale rulare Consiliul Judeţean Olt 150
38. DJ 703 C - refacere alunecare Consiliul Judeţean Olt 170
39. DJ 644a - refacere alunecare Consiliul Judeţean Olt 50
TOTAL JUDEŢUL OLT 6.000
Judeţul Teleorman
1. Consolidare terasamente DJ 506 Tătărăştii de Jos-Negreni 4 km Consiliul Judeţean Teleorman 1.400
2. Refacere infrastructura drumului judeţean DJ 703 Ciolăneşti din Deal 0,5 km Consiliul Judeţean Teleorman 1.000
3. Refacere suprastructura drumului judeţean DJ 612a Satu Vechi 0,4 km Consiliul Judeţean Teleorman 500
4. Refacere suprastructura drumului judeţean DJ 612B Odobeasca 0,2 km Consiliul Judeţean Teleorman 300
5. Refacere suprastructura drumului judeţean DJ 703 Necşeşti 0,1 km Consiliul Judeţean Teleorman 200
6. Refacere suprastructura drumului comunal DC 2 pe lungimea de 3 km Comuna Tătărăştii de Jos 400
7. Refacere suprastructura drumului comunal DC 45 pe lungimea de 0,05 km Comuna Dideşti 60
8. Refacere suprastructura străzilor pe lungimea de 1 km Comuna Siliştea Gumeşti 300
9. Refacere suprastructura străzilor pe lungimea de 3,5 km Comuna Olteni 400
10. Refacere 5 podeţe Refacere străzi în satele Ciolăneşti din Deal şi Ciolăneşti din Vale pe lungimea de 3,5 km Comuna Ciolăneşti 500 100
11. Refacere 4 podeţe Refacere străzi pe o lungime de 0,5 km Comuna Necşeşti 600 40
12. Refacere 1 podeţ Comuna Drăcşenei 100
13. Refacere 1 podeţ Comuna Olteni 100
TOTAL JUDEŢUL TELEORMAN 6.000
Judeţul Vâlcea
1. DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 31+537 Consiliul Judeţean Vâlcea 190
2. DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 31+600 Consiliul Judeţean Vâlcea 525
3. DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 32+120 Consiliul Judeţean Vâlcea 300
4. DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 32+600 Consiliul Judeţean Vâlcea 250
5. DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 21+350 Consiliul Judeţean Vâlcea 280
6. DJ 646 Băbeni-Frânceşti-Tomşani, km 8+350 Consiliul Judeţean Vâlcea 75
7. DJ 646 Băbeni-Frânceşti-Tomşani, km 18+300 Consiliul Judeţean Vâlcea 250
8. DJ 676 C Roeşti-Cernişoara-Oteşani, km 2+800 Consiliul Judeţean Vâlcea 300
9. DJ 676 D Alunu-Cernişoara, km 14+740, km 14+840 Consiliul Judeţean Vâlcea 250
10. DJ 676 C Roeşti-Cernişoara-Oteşani, km 16+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 120
11. DJ 676 B Glăvile-Olteanca-Lădeşti, km 1+300 Consiliul Judeţean Vâlcea 200
12. DJ 676 B Glăvile-Olteanca-Lădeşti, km 4+350-4+550 Consiliul Judeţean Vâlcea 150
13. DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 18+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 150
0 1 2 3
14. DJ 658 Gura Văii-Muereasca-Mst. Frăsinei, km 7+080 Consiliul Judeţean Vâlcea 110
15. DJ 658 Gura Văii-Muereasca-Mst. Frăsinei, km 7+900, km 9+400 Consiliul Judeţean Vâlcea 230
16. DJ 658 Gura Văii-Muereasca-Mst. Frăsinei, km 11+300 Consiliul Judeţean Vâlcea 200
17. DJ 703 L Jiblea-Fedeleşoiu, km 0+000-1+600 Consiliul Judeţean Vâlcea 100
18. DJ 676 Cerna-Irimeşti, km 10+300 Consiliul Judeţean Vâlcea 150
19. DJ 676 Cerna-Irimeşti, km 25+700, podeţ dalat Consiliul Judeţean Vâlcea 165
20. DJ 676 Cerna-Irimeşti, km 29+300 Consiliul Judeţean Vâlcea 450
21. DJ 676 E Berbeşti-Copăceni-Cernişoara, pod b.a. km 10+443 Consiliul Judeţean Vâlcea 220
22. DJ 676 Cerna-Irimeşti, km 33+400 Consiliul Judeţean Vâlcea 270
23. DJ 676 Cerna-Irimeşti, km 30+450 Consiliul Judeţean Vâlcea 110
24. DJ 676 B Glăvile-Olteanca-Lădeşti, km 8+000-12+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 245
25. DJ 703 N Berislăveşti-Dângeşti-Releu Cozia, km 0+100-1+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 500
26. DJ 605 A - km 72+474 pod peste pârâul Taraia Consiliul Judeţean Vâlcea 300
27. DJ 676 F Grădiştea-Zgubea, km 5+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 300
28. DJ 654 Valea Cheii-Cheia-Mânăstirea Iezer-Schitul Pahomie, km 6+000–16+681 Consiliul Judeţean Vâlcea 600
29. DJ 645 Zavideni-Scundu-Pesceana, km 8+325 şi km 18+800 Consiliul Judeţean Vâlcea 315
30. DJ 677C Lungeşti-Fumureni, km 6+545, pod din beton armat Consiliul Judeţean Vâlcea 300
31. DJ 676 Rugetu-Slătioara-Roşiile-Irimeşti, km 40+000-41+600 Consiliul Judeţean Vâlcea 390
32. DJ 676 A Giuleşti-Romaneşti, km 13+300-18+150 Consiliul Judeţean Vâlcea 320
33. DJ 646A Stoeneşti-Bărbăteşti-Costeşti, km 13+500-19+500 şi km 19+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 290
34. DJ 646 Băbeni-Tomşani-Costeşti-Mst. Arnota, km 28+325- km 36+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 310
35. DJ 654 Păuşeşti-Măglaşi-Valea Cheii-Mst. Pahomie, km 3+700 Consiliul Judeţean Vâlcea 150
36. DJ 651 Păuşeşti-Măglaşi-Stoeneşti, km 0+500 şi km 3+800 Consiliul Judeţean Vâlcea 230
37. DJ 605 Filiaşi-Sineşti-Milostea, km 78+483, pod avariat Consiliul Judeţean Vâlcea 260
38. DJ 703 M Perişani-Cornet, km 0+400 şi km 3+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 360
39. DJ 703 M Perişani-Cornet, km 7+692 Consiliul Judeţean Vâlcea 170
40. DJ 701D Ciunget-Latoriţa-Galbenu, km 0+000-5+500 Consiliul Judeţean Vâlcea 240
41. Refacere drum de interes local Vaideeni-Afânata - 1 km Comuna Vaideeni 180
42. Refacere drum de interes local Vaideeni-Valea Seacă - 3,5 km Comuna Vaideeni 635
43. Refacere pod peste Bistriţa în punctul Mănăileşti, comuna Frânceşti Comuna Frânceşti 250
44. Refacere sistem de canalizare şi epurare ape menajere, comuna Fârtăţeşti Comuna Fârtăţeşti 250
0 1 2 3
45. - Refacere sistem alimentare cu apă Comuna Pietrari 20
- Refacere 2 poduri peste pârâul Otăsău punct Coastele Cernii şi Moteşti, comuna Pietrari 60
46. - Refacere pod peste pârâul Bistriţa în punctul Stog Comuna Costeşti 150
- Refacere sistem de alimentare cu apă sat Bistriţa, comuna Costeşti 50
47. Refacere poduri din punctul Gogeni şi Cermegeşti, comuna Lădeşti Comuna Lădeşti 80
TOTAL JUDEŢUL VÂLCEA 12.000
TOTAL GENERAL 51.740


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 667/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 667 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 667/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu