Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.659 din 29.06.2011

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 04 iulie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Borşa“, secţiunea I „Bunuri imobile“: a)la poziţia nr. 64, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Teren pentru construire bază sportivă“; coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Teren situat în intravilanul localităţii Borşa, FN, în suprafaţă de 10.000 mp, cu destinaţia de amplasament pentru construire bază sportivă, identificat în tarlaua 62 şi parcela 1032, cu nr. cadastral 1531/37 şi cu următoarele vecinătăţi: la N - drum, la S - drum, la V - Bodocan Petru şi la E - pârâu“; coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1949“; coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „21.500“ şi coloana nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Borşa, potrivit Legii nr. 213/1998 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999“; b)după poziţia nr. 91 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 92, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Floreşti“, secţiunea I „Bunuri imobile“: a)poziţiile nr. 7 şi 10 se abrogă; b)la poziţia nr. 8, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Alei din pământ pietruite“; coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Alei din pământ pietruite, situate în localitatea Floreşti, în lungime totală de 2.780 m şi în lăţime de 3-3,5 m“; coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1991“; coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „33.360“ şi coloana nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Legii nr. 213/1998, O.U.G. nr. 43/1997 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999“; c)după poziţia nr. 41 se introduc 68 de noi poziţii, poziţiile nr. 42-109, potrivit anexei nr. 2.3. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jucu“, secţiunea I „Bunuri imobile“: a)poziţiile nr. 6, 13 şi 27 se abrogă; b)după poziţia nr. 54 se introduc 31 de noi poziţii, poziţiile nr. 55-85, potrivit anexei nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat ANEXA Nr. 1COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Borşa
SECŢIUNEA I BUNURI IMOBILE
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
92 Teren arabil Teren arabil situat în extravilanul localităţii Ciumăfaia, înscris în cartea funciară nr. 50146 a comunei Borşa, în suprafaţă de 600 mp, cu nr. cadastral 50146 2011 6.180 Domeniul public al comunei Borşa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011, Contract de donaţie cu Încheierea de autentificare nr. 255/2011 a notarului public Fodor Gheorghe

ANEXA Nr. 2COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Floreşti

SECŢIUNEA I BUNURI IMOBILE
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
42 1.3.7.1. Strada Halelor Strada Halelor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 775 m şi lăţime de 5,5 m 1981 27.543 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
43 1.3.7.1. Strada Valea Gârboului Strada Valea Gârboului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 2.020 m şi lăţime de 6 m, cu 4 podeţe din beton 1999 59.629 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
44 1.3.7.1. Strada Zambilei Strada Zambilei, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.135 m şi lăţime de 6 m 2008 77.180 Domeniul public al comunei Floreşti potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
45 1.3.7.1. Strada Lăcrămioarelor Strada Lăcrămioarelor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 645 m şi lăţime de 5,5 m 2008 60.307 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
46 1.3.7.1. Strada Margaretelor Strada Margaretelor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.663 m şi lăţime de 5,5 m, cu 15 podeţe din beton 2008 72.254 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
47 1.3.7.1. Strada Narciselor Strada Narciselor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 500 m şi lăţime de 5,5 m 2008 46.750 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
48 1.3.7.1. Strada Tăutului Strada Tăutului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 2.480 m şi lăţime de 10 m, cu 28 de podeţe din beton 1999 47.048 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
49 1.3.7.1. Strada Poligonului Strada Poligonului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 420 m şi lăţime de 7,5 m, cu 27 de podeţe din beton 1998 37.718 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
50 1.3.7.1. Strada Muncitorilor Strada Muncitorilor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 370 m şi lăţime de 7,5 m, cu 26 de podeţe din beton 1956 20.035 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
0 1 2 3 4 5 6
51 1.3.7.1. Strada Cetăţii Strada Cetăţii, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 970 m şi lăţime de 10 m, cu 52 de podeţe din beton 1969 51.420 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
52 1.3.7.1. Strada Prof. Ioachim Olteanu Strada Prof. Ioachim Olteanu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 345 m şi lăţime de 5,5 m 2001 27.600 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
53 1.3.7.1. Strada Florilor Strada Florilor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 710 m şi lăţime de 6 m 2006 227.200 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
54 1.3.7.1. Strada Prof. Ioan Rus Strada Prof. Ioan Rus, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.040 m şi lăţime de 6 m, cu 10 podeţe din beton 2003 344.863 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
55 1.3.7.1. Strada Uzinei Electrice Strada Uzinei Electrice, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 405 m şi lăţime de 5,5 m 1972 12.227 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
56 1.3.7.1. Strada Prof. Dumitru Mocanu Strada Prof. Dumitru Mocanu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.690 m şi lăţime de 6,5 m 2003 335.995 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
57 1.3.7.1. Strada Cuza Vodă Strada Cuza Vodă, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 520 m şi lăţime de 7,5 m, cu 58 de podeţe din beton 1930 1.469.604 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
58 1.3.7.1. Strada Dumitru Tăutan Strada Dumitru Tăutan, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 190 m şi lăţime de 6,5 m 2003 7.382 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
59 1.3.7.1. Strada Iazului Strada Iazului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 440 m şi lăţime de 5,5 m 1996 50.000 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
60 1.3.7.1. Strada Morii Strada Morii, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 125 m şi lăţime de 9,5 m, cu 7 podeţe din beton 1927 151.620,07 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
61 1.3.7.1. Strada Tudor Vladimirescu Strada Tudor Vladimirescu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 790 m şi lăţime de 8 m, cu 102 podeţe din beton 1927 967.687,29 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
0 1 2 3 4 5 6
62 1.3.7.1. Strada Sportului Strada Sportului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 930 m şi lăţime de 6,5 m, cu 6 podeţe din beton 1963 3.720 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
63 1.3.7.1. Strada Balastierei Strada Balastierei, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 690 m şi lăţime de 6,5 m, cu un podeţ din beton 2003 37.950 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
64 1.3.7.1. Strada Colonia de sub Deal Strada Colonia de sub Deal, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.650 m şi lăţime de 5,5 m 1935 6.600 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
65 1.3.7.1. Strada Simion Bărnuţiu Strada Simion Bărnuţiu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 270 m şi lăţime de 8 m, cu 36 de podeţe din beton 1927 445.395,46 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
66 1.3.7.1. Strada Andrei Mureşanu Strada Andrei Mureşanu, situată în localitatea Floreşti cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 370 m şi lăţime de 6,5 m, cu 20 de podeţe din beton 1928 2.035 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
67 1.3.7.1. Strada Gheorghe Doja Strada Gheorghe Doja, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 490 m şi lăţime de 10 m, cu 3 podeţe din beton 1962 1.201.365,87 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
68 1.3.7.1. Strada Nicolae Bălcescu Strada Nicolae Bălcescu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 390 m şi lăţime de 5,5 m, cu 50 de podeţe din beton 1963 614.560 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
69 1.3.7.1. Strada Mihail Kogălniceanu Strada Mihail Kogălniceanu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 440 m şi lăţime de 15 m, cu 16 podeţe din beton 1962 913.923,75 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
70 1.3.7.1. Strada Colonia Nouă Strada Colonia Nouă, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 95 m şi lăţime de 3,5 m, cu 46 de podeţe din beton 1964 521.369 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
71 1.3.7.1. Strada Câmpului Strada Câmpului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 50 m şi lăţime de 3,5 m 1966 152.341 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
72 1.3.7.1. Strada Horea Strada Horea, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 855 m şi lăţime de 10 m, cu 25 de podeţe din beton 1947 1.118.467,87 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
0 1 2 3 4 5 6
73 1.3.7.1. Strada Cloşca Strada Cloşca, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 690 m şi lăţime de 6,5 m, cu 84 de podeţe din beton 1947 68.254 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
74 1.3.7.1. Strada Crişan Strada Crişan, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 245 m şi lăţime de 5,5 m, cu 16 podeţe din beton 1990 19.600 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
75 1.3.7.1. Strada Stadionului Strada Stadionului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 435 m şi lăţime de 6 m 2010 208.800 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
76 1.3.7.1. Strada Trandafirilor Strada Trandafirilor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 180 m şi lăţime de 4 m 1947 35.623 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
77 1.3.7.1. Strada Someşului Strada Someşului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 660 m şi lăţime de 7,5 m 1947 5.535 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
78 1.3.7.1. Strada Tineretului Strada Tineretului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 530 m şi lăţime de 6 m, cu un podeţ din oţel 2004 254.400 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
79 1.3.7.1. Strada Plopilor Strada Plopilor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 365 m şi lăţime de 8,5 m, cu 36 de podeţe din beton 1969 4.243 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
80 1.3.7.1. Strada Digului Strada Digului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 649 m şi lăţime de 9 m, cu 14 podeţe din beton 1969 29.148 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
81 1.3.7.1. Strada Castanilor Strada Castanilor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 375 m şi lăţime de 5,5 m, cu 30 de podeţe din beton 1969 12.387 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
82 1.3.7.1. Strada Muzeul Apei Strada Muzeul Apei, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 330 m şi lăţime de 6,5 m 2000 108.900 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
83 1.3.7.1. Strada Urusagului Strada Urusagului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.070 m şi lăţime de 5,5 m 2007 229.660 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
0 1 2 3 4 5 6
84 1.3.7.1. Strada Cătănii Strada Cătănii, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.025 m şi lăţime de 5,5 m 2007 214.213 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
85 1.3.7.1. Strada Porii Strada Porii, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.325 m şi lăţime de 5,5 m 2007 211.216 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
86 1.3.7.1. Strada Fermelor Strada Fermelor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 895 m şi lăţime de 5,5 m 1997 154.889 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
87 1.3.7.1. Strada Abatorului Strada Abatorului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 425 m şi lăţime de 6 m, cu un podeţ din beton 1997 97.245 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
88 1.3.7.1. Strada Stejarului Strada Stejarului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 980 m şi lăţime de 5,5 m, cu două podeţe din beton 2008 214.315 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
89 1.3.7.1. Strada Teiului Strada Teiului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.780 m şi lăţime de 5,5 m 2008 356.235 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
90 1.3.7.1. Strada Fagului Strada Fagului, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 645 m şi lăţime de 5,5 m 2008 187.236 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
91 1.3.7.1. Strada Eroilor Strada Eroilor, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.370 m şi lăţime de 8 m, cu 3 podeţe din beton 2008 3.023.941,56 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
92 1.3.7.1. Strada Cardinal Iuliu Hossu Strada Cardinal Iuliu Hossu, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 415 m şi lăţime de 10 m, cu 19 podeţe din beton 1947 16.897 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
93 1.3.7.1 Strada Răzoare Strada Răzoare, situată în localitatea Floreşti, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 1.341 m şi lăţime de 6 m, cu 5 podeţe din beton 2008 118.160 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
94 1.3.7.1. Strada 1 Strada 1, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 2.690 m şi lăţime de 6 m, cu 178 de podeţe din beton 1960 745.144 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
0 1 2 3 4 5 6
95 1.3.7.1. Strada 2 Strada 2, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.785 m şi lăţime de 6 m 1960 494.454 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
96 1.3.7.1. Strada 3 Strada 3, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 505 m şi lăţime de 6 m, cu 11 podeţe din beton 1960 139.887 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
97 1.3.7.1. Strada 4 Strada 4, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 505 m şi lăţime de 6 m 1960 139.920 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
98 1.3.7.1. Strada 5 Strada 5, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 2.120 m şi lăţime de 6 m, cu 38 de podeţe din beton 1960 270.500 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
99 1.3.7.1. Strada 6 Strada 6, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.170 m şi lăţime de 6 m, cu 23 de podeţe din beton şi oţel 1960 324.096 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
100 1.3.7.1. Strada 7 Strada 7, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 825 m şi lăţime de 6 m, cu 5 podeţe din beton 1960 228.529 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
101 1.3.7.1. Strada 8 Strada 8, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.190 m şi lăţime de 6 m, cu 21 de podeţe din beton 1960 329.636 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
102 1.3.7.1. Strada 9 Strada 9, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.355 m şi lăţime de 5,5 m 1980 357.342 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
103 1.3.7.1. Strada 10 Strada 10, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.320 m şi lăţime de 5,5 m, cu 3 podeţe din beton 1980 365.618 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
104 1.3.7.1. Strada 1 Strada 1, situată în localitatea Tăuţi, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 3.375 m şi lăţime de 6 m, cu 84 de podeţe din beton 1999 934.893 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
105 1.3.7.1. Strada 2 Strada 2, situată în localitatea Tăuţi, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 825 m şi lăţime de 5,5 m, cu 16 podeţe din beton 1999 448.611 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
106 1.3.7.1. Strada 3 Strada 3, situată în localitatea Tăuţi, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 265 m şi lăţime de 5,5 m, cu 4 podeţe din beton 1999 144.099 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
107 1.3.7.1. Strada 4 Strada 4, situată în localitatea Tăuţi, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 580 m şi lăţime de 6 m, cu 7 podeţe din beton 1999 315.387 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
0 1 2 3 4 5 6
108 1.3.7.1. Strada 5 Strada 5, situată în localitatea Tăuţi, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 990 m şi lăţime de 6 m, cu 17 podeţe din beton 1999 538.333 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010
109 1.3.7.1. Strada 6 Strada 6, situată în localitatea Tăuţi, cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ bătătorit, în lungime de 585 m şi lăţime de 5,5 m, cu 12 podeţe din beton 1999 318.103 Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

ANEXA Nr. 3COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jucu

SECŢIUNEA I BUNURI IMOBILE
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
55 Teren Teren „Pusta Bună“, situat în intravilanul localităţii Gădălin, în suprafaţă de 300 mp, identificat în tarlaua 9 şi parcela 208, având următoarele vecinătăţi: la N - drum, la S - drum, la V - Miron Zaharie şi la E - Păcurar Zaharie 2009 6.450 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
56 Teren Teren „Lângă cooperaţie“, situat în intravilanul localităţii Gădălin, în suprafaţă de 300 mp, identificat în tarlaua 4 şi parcela 82, având următoarele vecinătăţi: la N - drum, la V - Ciumacenco Maria şi Pescar Alexandru, la S - Cooperativa de Consum Jucu şi la E - drum 2009 6.450 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
57 Teren Teren „Curtea C.A.P.“ situat în intravilanul localităţii Gădălin la nr. 53, în suprafaţă de 2.936 mp, identificat în tarlaua 4 şi parcela 88, având următoarele vecinătăţi: la N - Pop Ioan, la E - drum, la S - drum şi la V - Vişan Emil 2009 63.124 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
58 Teren Teren „Lângă lăptărie“, situat în intravilanul localităţii Vişea, în suprafaţă de 2.459 mp, identificat în tarlaua 6 şi parcela 208, având următoarele vecinătăţi: la N - drum, la E - drum, la S- drum şi la V - Fodor Kiş Andrei 2009 52.865 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
59 Teren Teren „Faţa Şcolii generale cu clasele I-IV“, situat în intravilanul localităţii Vişea la nr. 16, în suprafaţă de 440 mp, identificat în tarla 1 şi parcela 67, având următoarele vecinătăţi: la N -drum, la E - drum, la V - şcoală şi la S - drum 2009 9.460 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
0 1 2 3 4 5 6
60 Teren Teren „Pusta Lazăr“, situat în intravilanul localităţii Jucu de Mijloc, în suprafaţă de 160 mp, identificat în tarla 16 şi parcela 338, având următoarele vecinătăţi: la N - Olosutean, la S -Pojar Teodor, la E - drum şi la V - drum 2009 6.880 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
61 Teren Teren „în faţa cimitirului“, situat în intravilanul localităţii Jucu de Sus, în suprafaţă de 60 mp, identificat în tarlaua 14 şi parcela 371, având următoarele vecinătăţi: la N - drum, la V - drum, la S - drum şi la E - drum 2009 2.064 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
62 Teren Teren „La Pâraie“, situat în extravilanul localităţii Jucu de Sus, în suprafaţǎ de 10.000 mp, identificat cu număr cadastral 1462, având următoarele vecinătăţi: la N - drum, la V - drum, la E - Fesnic Ioan şi la S - păşune - comuna Jucu 2009 98.238,47 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
63 Teren Teren „După Vale“ situat în extravilanul localităţii Jucu de Mijloc, în suprafaţă de 21.459 mp, identificat cu număr cadastral 50082 2009 350.031 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
64 1.2.1. Clădire Clădire-dispensar uman, situată în localitatea Jucu de Sus la nr. 239, având regim de înălţime: P+1E+M, în suprafaţă de 815 mp, compusă din 53 de încăperi (cabinete medicale, farmacie, laborator, cabinet stomatologic, locuinţe de serviciu), construită pe fundaţie din beton armat, cu zidărie din cărămidǎ cu goluri tip GVP, identificată cu nr. cadastral 193 şi nr. topo 225/2/2/2; 225/3/2/2; 225/1/2/2; 226/2/2; 227/2/2; 228/2/2 şi racorduri la utilitǎţi (curent electric, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale) 2009 1.586.931,30 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
65 1.7.1.2. Instalaţii electrice şi sanitare Instalaţii electrice şi sanitare amplasate la fântâna arteziană din localitatea Jucu de Sus 2009 37.912,63 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
66 1.8.6 Instalaţii de alimentare cu apă Instalaţii de alimentare cu apă potabilă - conducte din polietilenǎ - amplasate în localitatea Vişea, în lungime de 380 m, cu diametru de 65-110 mm 2009 59.487,55 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
67 1.8.6. Instalaţii de alimentare cu apă Instalaţii de alimentare cu apă amplasate în localitatea Jucu de Sus - Cătun Molitură, compuse din: - staţie de pompare (pompe şi instalaţii electrice); - clădire aferentă staţiei de pompare, construită pe fundaţii din beton, cu zidărie din portantă de cărămidă, cu acoperiş tip 2009 465.819,78 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
0 1 2 3 4 5 6
terasă, în suprafaţă de 16 mp; - conductă de alimentare cu apă potabilă din polietilenă, în lungime de 4.950 m, cu diametru de 110-32 mm; - hidrant - 6 bucăţi.
68 1.3.7.3. Infrastructură drumuri Infrastructură drumuri - trotuare - situate în localitatea Gădălin, în lungime de 150 m şi lăţime de 1,00 m, şi dotări aferente 2009 38.165,66 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
69 1.6.2. Parc Parc „George Bariţiu“ situat în localitatea Jucu de Sus, în suprafaţă de 700 mp, cu dotări de mobilier şi spaţii de joacă 2009 174.006,30 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
70 1.6.2. Parc Parc „Pusta Repede“ situat în localitatea Jucu de Sus, în suprafaţă de 500 mp, cu dotări de mobilier şi spaţii de joacă 2009 19.956,30 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
71 1.6.2. Parc Parc „Pusta Lazăr“ situat în localitatea Jucu de Mijloc, în suprafaţă de 260 mp, cu dotări de mobilier şi spaţii de joacă 2009 17.493,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
72 1.6.2. Parc Parc „Zona C.A.P.“ situat în localitatea Gădălin, în suprafaţă de 520 mp, cu dotări de mobilier şi spaţii de joacă 2009 17.493,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
73 1.8.6. Instalaţii de alimentare cu apă Instalaţii de alimentare cu apă - extindere - amplasate în Cătun Molitură, compuse din conducte de alimentare cu apă potabilă din polietilenă, în lungime de 4.950 m, cu diametru de 110-32 mm 2009 990.924,47 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
74 1.7.1.2. Reţea de iluminat public Reţea de iluminat public - extindere - amplasată în localităţile Jucu de Sus şi Jucu de Mijloc, compusă din: stâlpi din beton, conductori, corpuri de iluminat şi sistem aprindere automată 2009 27.489,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
75 1.7.1.2. Reţea de iluminat public Reţea de iluminat public - extindere - amplasată în localitatea Jucu de Sus, compusă din: stâlpi de beton, conductori, corpuri de iluminat şi sistem aprindere automată 2009 116.383,50 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
76 1.3.19. Clădire Clădire situată în localitatea Vişea la nr. 153, având regim de înălţime: P, în suprafaţă de 253 mp, compusă din 6 încăperi, cu dotări aferente pentru telecentru 2009 64.650,32 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
77 1.3.7.1. Drumul comunal DC 40 Drumul comunal DC 40, în lungime de 1.860 m, cu îmbrăcăminte din piatră, face legătura între localitatea Jucu de Mijloc şi localitatea Jucu de Sus 2009 415.000,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
0 1 2 3 4 5 6
78 1.7.1.2. Reţea de iluminat public Reţea de iluminat public amplasată în localitatea Jucu de Sus - zona „Văduţ“, compusă din: stâlpi din beton, conductori şi corpuri de iluminat 2009 12.062,18 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
79 1.7.1.2. Reţea de iluminat public Reţea de iluminat public amplasată în localitatea Vişea, compusă din stâlpi din beton, conductori şi corpuri de iluminat 2009 30.476,58 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
80 1.7.1.2. Reţea de iluminat public Reţea de iluminat public amplasată în localitatea Jucu de Mijloc - zona „Km 17“, compusă din stâlpi din beton, conductori şi corpuri de iluminat 2009 27.800,22 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2010
81 Teren Teren „După vale“, situat în extravilanul localităţii Jucu de Mijloc, în suprafaţă de 5.700 mp, identificat cu nr. cadastral 50081 2010 92.820,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2011
82 Teren Teren „La Bojanca“ situat în intravilanul localităţii Jucu de Sus, în suprafaţă de 200 mp, identificat în tarlaua 23 şi parcela 816 şi cu număr cadastral 65/2, având următoarele vecinătăţi: la N - drum, la E - drum, la V - teren sport - comuna Jucu şi la S - drum 2004 6.880,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2011
83 1.2.1. Clădire Clădire cu destinaţia de locuinţă situată în localitatea Jucu de Sus la nr. 466, având regim de înălţime: S+P, în suprafaţă construită de 320 mp, compusă din 7 camere şi 8 dependinţe, construită pe fundaţie din beton, cu zidărie din cărămidă şi acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă 2010 200.042,38 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2011
84 1.2.1 Clădire Clădire cu destinaţia de garaj situată în localitatea Jucu de Sus la nr. 466, având regim de înălţime: P, în suprafaţă construită de 153 mp, compusă din 5 încăperi, construită pe fundaţie din piatră, cu zidărie din piatră şi cărămidă 2010 50.000,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2011
85 Teren Teren aferent clădirii cu destinaţia de locuinţă şi clădirii cu destinaţia de garaj, situat în localitatea Jucu de Sus la nr. 466, în suprafaţă de 4.268 mp, identificat în tarlaua 23 şi parcela 813, având următoarele vecinătăţi: la N - teren sport - comuna Jucu, la S - drum, la V - Congregaţia Surorilor Maicii Domnului şi la E - teren sport - comuna Jucu 2010 224.070,00 Domeniul public al comunei Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2011SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 659/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 659 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu