Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 658 din 27 iunie 2007

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 460 din 9 iulie 2007In scopul asigurării aplicării în România a prevedehlor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca autorităţi competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 104 din data de 8 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi:

a)  primeşte, examinează şi evaluează solicitările de derogare formulate de către producători în conformitate cu prevedehle art. 5 alin. 1 şi 3 din Regulament;

b)  transmite rezultatul evaluării solicitărilor de derogare Comitetului interministehal ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase prevăzut la art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ultehoare, în termen de 3 luni de la înregistrarea solicităhi, în vederea avizării acesteia;

c)  transmite rezultatul evaluării solicitărilor de derogare avizate conform prevedehlorde la lit. b) la Comisia Europeană, în termen de 6 luni de la phmirea solicităhi de derogare;

d)  informează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile cu 15 zile înainte de transmiterea rezultatului solicitării de derogare la Comisia Europeană;

e)  procedura pentru evaluarea solicitării de derogare se tahfează cu suma de 2.000 lei/solicitare;

f)  întocmeşte lista laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Regulament, utilizându-se metodele prevăzute de acest act normativ. Laboratoarele care efectuează aceste teste au obligaţia să se înregistreze la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

g) lista laboratoarelor prevăzute la lit. f) se publică prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltăhi durabile, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre, în conformitate cu prevedehie art. 8 alin. 2 din Regulament. Lista se revizuieşte ori de câte ori se impune şi după revizuire se retransmite Comisiei Europene şi celohalte state membre;

h) informează Comisia Europeană, în conformitate cu prevedehle art. 10 alin. 2 din Regulament, în legătură cu faptul că un test realizat conform metodelor specificate în Regulament a condus la rezultate pozitive false;

i) informează Comisia Europeană şi celelalte state membre în legătură cu aplicarea clauzei de salvgardare prevăzute de art. 15 din Regulament;

j) furnizează, la cerere, personalului medical informaţii specifice transmise de către producători în conformitate cu prevedehle art. 9 alin. 3 din Regulament.

(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este responsabilă cu transmiterea către Comisia Europeană a oricăror alte informaţii care trebuie înaintate acesteia conform prevederilor Regulamentului.

Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia de a controla dacă detergenţii sunt introduşi pe piaţă cu respectarea prevederilor Regulamentului.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), Autohtatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate solicita producătorului orice informaţie pe care acesta trebuie să o prezinte conform prevedehlor art. 9 din Regulament şi poate preleva probe în vederea testării produselor de către laboratoarele prevăzute la art. 8 alin. 2 din Regulament.

Art. 4. - (1) In cazul în care Autohtatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor constată că detergenţii introduşi pe piaţă nu corespund prevederilor Regulamentului din punct de vedere al biodegradabilităţii, aceasta:

a) notifică producătorului că are obligaţia de a retrage de pe piaţă produsele neconforme;

b) înştiinţează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu despre neconformitatea constatată.

(2) In cazul în care un test realizat conform metodelor prevăzute de Regulament a condus la rezultate pozitive false, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care înstiintează Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 2 alih. (1) lit. h).

Art. 5. -Autorităţile prevăzute la art. 1 pot să aplice, conform competenţeior, orice măsură care să asigure că detergenţii introduşi pe piaţă respectă prevederile Regulamentului.

Art. 6. - In cazul în care se constată că detergenţii introduşi pe piaţă nu respectă prevederile Regulamentului privind biodegradabilitatea, aceştia sunt consideraţi deşeuri în conformitate cu prevedehle anexei nr. IB „Categohi de deşeuri", poziţia Q 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeuhlor, aprobată cu modificăh şi completăh prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi se gestionează şi se controlează conform legislaţiei specifice.

Art. 7. - Producătorul este obligat să retragă de pe piaţă produsele care sunt considerate deşeuri conform prevedehlor art. 6, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea notificăhi prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 8. - Următoarele fapte constituie contravenţii:

a)  nerespectarea de către producătoh a prevedehlor art. 11 alin. 2-4 din Regulament referitoare la etichetarea detergentilor se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

b)  nerespectarea de către producătoh a prevederilor art. 9 din Regulament referitoare la informaţiile pe care aceştia trebuie să le furnizeze autorităţilor competente se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;

c)  introducerea pe piaţă de către un producător a unor detergenţi care nu sunt conformi din punct de vedere al biodegradabilităţii cu prevederile Regulamentului se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei;

d)  nerespectarea de către un producător a obligaţiei de a retrage de pe piaţă produsele care se dovedesc a nu fi conforme din punct de vedere al biodegradabilităţii cu prevederile Regulamentului se sanctionează cu amendă de la 60.000 lei la 100.000 lei.

Art. 9. - Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 lit. a)-d) se realizează de personalul împuternicit de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 11. - Refuzul unui importator de a retrage de pe piaţă detergenţii importaţi de către acesta care nu sunt conformi cu prevederile Regulamentului şi care se încadrează la categoria deşeuri constituie infracţiune, prevăzută la art. 3022 din Codul penal.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii publice,

Ervin-Zoltan Szekely,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 658/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 658 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 658/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu