Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 658 din 27 iunie 2007

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 460 din 9 iulie 2007In scopul asigurării aplicării în România a prevedehlor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca autorităţi competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 104 din data de 8 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi:

a)  primeşte, examinează şi evaluează solicitările de derogare formulate de către producători în conformitate cu prevedehle art. 5 alin. 1 şi 3 din Regulament;

b)  transmite rezultatul evaluării solicitărilor de derogare Comitetului interministehal ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase prevăzut la art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ultehoare, în termen de 3 luni de la înregistrarea solicităhi, în vederea avizării acesteia;

c)  transmite rezultatul evaluării solicitărilor de derogare avizate conform prevedehlorde la lit. b) la Comisia Europeană, în termen de 6 luni de la phmirea solicităhi de derogare;

d)  informează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile cu 15 zile înainte de transmiterea rezultatului solicitării de derogare la Comisia Europeană;

e)  procedura pentru evaluarea solicitării de derogare se tahfează cu suma de 2.000 lei/solicitare;

f)  întocmeşte lista laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Regulament, utilizându-se metodele prevăzute de acest act normativ. Laboratoarele care efectuează aceste teste au obligaţia să se înregistreze la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

g) lista laboratoarelor prevăzute la lit. f) se publică prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltăhi durabile, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre, în conformitate cu prevedehie art. 8 alin. 2 din Regulament. Lista se revizuieşte ori de câte ori se impune şi după revizuire se retransmite Comisiei Europene şi celohalte state membre;

h) informează Comisia Europeană, în conformitate cu prevedehle art. 10 alin. 2 din Regulament, în legătură cu faptul că un test realizat conform metodelor specificate în Regulament a condus la rezultate pozitive false;

i) informează Comisia Europeană şi celelalte state membre în legătură cu aplicarea clauzei de salvgardare prevăzute de art. 15 din Regulament;

j) furnizează, la cerere, personalului medical informaţii specifice transmise de către producători în conformitate cu prevedehle art. 9 alin. 3 din Regulament.

(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este responsabilă cu transmiterea către Comisia Europeană a oricăror alte informaţii care trebuie înaintate acesteia conform prevederilor Regulamentului.

Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia de a controla dacă detergenţii sunt introduşi pe piaţă cu respectarea prevederilor Regulamentului.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), Autohtatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate solicita producătorului orice informaţie pe care acesta trebuie să o prezinte conform prevedehlor art. 9 din Regulament şi poate preleva probe în vederea testării produselor de către laboratoarele prevăzute la art. 8 alin. 2 din Regulament.

Art. 4. - (1) In cazul în care Autohtatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor constată că detergenţii introduşi pe piaţă nu corespund prevederilor Regulamentului din punct de vedere al biodegradabilităţii, aceasta:

a) notifică producătorului că are obligaţia de a retrage de pe piaţă produsele neconforme;

b) înştiinţează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu despre neconformitatea constatată.

(2) In cazul în care un test realizat conform metodelor prevăzute de Regulament a condus la rezultate pozitive false, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care înstiintează Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 2 alih. (1) lit. h).

Art. 5. -Autorităţile prevăzute la art. 1 pot să aplice, conform competenţeior, orice măsură care să asigure că detergenţii introduşi pe piaţă respectă prevederile Regulamentului.

Art. 6. - In cazul în care se constată că detergenţii introduşi pe piaţă nu respectă prevederile Regulamentului privind biodegradabilitatea, aceştia sunt consideraţi deşeuri în conformitate cu prevedehle anexei nr. IB „Categohi de deşeuri", poziţia Q 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeuhlor, aprobată cu modificăh şi completăh prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi se gestionează şi se controlează conform legislaţiei specifice.

Art. 7. - Producătorul este obligat să retragă de pe piaţă produsele care sunt considerate deşeuri conform prevedehlor art. 6, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea notificăhi prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 8. - Următoarele fapte constituie contravenţii:

a)  nerespectarea de către producătoh a prevedehlor art. 11 alin. 2-4 din Regulament referitoare la etichetarea detergentilor se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

b)  nerespectarea de către producătoh a prevederilor art. 9 din Regulament referitoare la informaţiile pe care aceştia trebuie să le furnizeze autorităţilor competente se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;

c)  introducerea pe piaţă de către un producător a unor detergenţi care nu sunt conformi din punct de vedere al biodegradabilităţii cu prevederile Regulamentului se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei;

d)  nerespectarea de către un producător a obligaţiei de a retrage de pe piaţă produsele care se dovedesc a nu fi conforme din punct de vedere al biodegradabilităţii cu prevederile Regulamentului se sanctionează cu amendă de la 60.000 lei la 100.000 lei.

Art. 9. - Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 lit. a)-d) se realizează de personalul împuternicit de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 11. - Refuzul unui importator de a retrage de pe piaţă detergenţii importaţi de către acesta care nu sunt conformi cu prevederile Regulamentului şi care se încadrează la categoria deşeuri constituie infracţiune, prevăzută la art. 3022 din Codul penal.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii publice,

Ervin-Zoltan Szekely,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 658/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 658 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 658/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu