Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.657 din 07.09.2017

privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilelor situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestora cu imobilele prevăzute la art. 1. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a intabulării acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul interimar al apărării naţionale,Ion-Marcel CiolacuViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016

Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
1 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 26.000 mp, care se comasează cu imobilul 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293 Nr. cadastral 56293 Teren în suprafaţă de 26.000 mp 32.240 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
2 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 1.000 mp, care se comasează cu imobilul 3156 înregistrat la nr. MFP 106951 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832 Nr. cadastral 51832 Teren în suprafaţă de 1.000 mp 34.360 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 300 mp, care se comasează cu imobilul 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61089 Nr. cadastral 61089 Teren în suprafaţă de 300 mp 372 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
4 * 8.19.01 Pavilionul B1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1.644 mp, care se comasează cu imobilul 328 înregistrat la nr. MFP 106938 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088 Nr. cadastral 61088 Pavilionul B1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1.644 mp 123,90 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Numerele MFP se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice în urma înscrierii imobilelor în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a comasării acestora cu imobilele situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
1 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 26.000 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilului 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293, nr. cadastral 56293 Teren în suprafaţă de 26.000 mp 32.240 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
2 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 300 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilului 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61089, nr. cadastral 61089 Teren în suprafaţă de 300 mp 372 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61089, nr. cadastral 61089 Construcţii şi teren 735.766** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
4 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293, nr. cadastral 56293 CF 61089, nr. cadastral 61089 Construcţii şi teren 768.378*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
5 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 1.000 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilului 3156 înregistrat la nr. MFP 106951 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832, nr. cadastral 51832 Teren în suprafaţă de 1.000 mp 34.360 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
6 106951 8.19.01 Imobil 3156 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832, nr. cadastral 51832 Construcţii şi teren 3.032.330** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
7 106951 8.19.01 Imobil 3156 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832, nr. cadastral 51832 Construcţii şi teren 3.066.690*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
8 * 8.19.01 Pavilionul B1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţa desfăşurată de 1.644 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilul 328 înregistrat la nr. MFP 106938 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088 Pavilionul B 1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1.644 mp 123,90 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
9 106938 8.19.01 Imobil 328 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088 Construcţii şi teren 2.755.661** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
10 106938 8.19.01 imobil 328 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088 Construcţii şi teren 2.755.784,9*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Numerele MFP se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice în urma înscrierii imobilelor în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. ** Valorile de inventar ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. *** Valorile de inventar actualizate ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ca urmare a comasării imobilelor cu imobilele situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, ca urmare a intabulării imobilelor în cartea funciară

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa actualizată a imobilului, conform cărţii funciare
1 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293, nr. cadastral 56293 CF 61089, nr. cadastral 61089
2 106951 8.19.01 Imobil 3156 Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ -– punctul Văleni, comuna Dumbrava Roşie CF 58770, nr. cadastral 5377 CF 51832, nr. cadastral 51832
3 106938 8.19.01 Imobil 328 Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 657/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 657 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu