Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.657 din 07.09.2017

privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilelor situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestora cu imobilele prevăzute la art. 1. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a intabulării acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul interimar al apărării naţionale,Ion-Marcel CiolacuViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016

Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
1 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 26.000 mp, care se comasează cu imobilul 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293 Nr. cadastral 56293 Teren în suprafaţă de 26.000 mp 32.240 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
2 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 1.000 mp, care se comasează cu imobilul 3156 înregistrat la nr. MFP 106951 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832 Nr. cadastral 51832 Teren în suprafaţă de 1.000 mp 34.360 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 300 mp, care se comasează cu imobilul 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61089 Nr. cadastral 61089 Teren în suprafaţă de 300 mp 372 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
4 * 8.19.01 Pavilionul B1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1.644 mp, care se comasează cu imobilul 328 înregistrat la nr. MFP 106938 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088 Nr. cadastral 61088 Pavilionul B1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1.644 mp 123,90 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Numerele MFP se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice în urma înscrierii imobilelor în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a comasării acestora cu imobilele situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
1 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 26.000 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilului 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293, nr. cadastral 56293 Teren în suprafaţă de 26.000 mp 32.240 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
2 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 300 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilului 560 înregistrat la nr. MFP 106939 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61089, nr. cadastral 61089 Teren în suprafaţă de 300 mp 372 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61089, nr. cadastral 61089 Construcţii şi teren 735.766** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
4 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293, nr. cadastral 56293 CF 61089, nr. cadastral 61089 Construcţii şi teren 768.378*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
5 * 8.19.01 Teren în suprafaţă de 1.000 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilului 3156 înregistrat la nr. MFP 106951 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832, nr. cadastral 51832 Teren în suprafaţă de 1.000 mp 34.360 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
6 106951 8.19.01 Imobil 3156 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832, nr. cadastral 51832 Construcţii şi teren 3.032.330** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
7 106951 8.19.01 Imobil 3156 Judeţul Neamţ, comuna Dumbrava Roşie CF 51832, nr. cadastral 51832 Construcţii şi teren 3.066.690*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
8 * 8.19.01 Pavilionul B1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţa desfăşurată de 1.644 mp, a cărui valoare contabilă se însumează cu valoarea de inventar a imobilul 328 înregistrat la nr. MFP 106938 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088 Pavilionul B 1 - construcţie cu suprafaţa construită de 822 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1.644 mp 123,90 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
9 106938 8.19.01 Imobil 328 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088 Construcţii şi teren 2.755.661** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
10 106938 8.19.01 imobil 328 Municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088 Construcţii şi teren 2.755.784,9*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Numerele MFP se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice în urma înscrierii imobilelor în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. ** Valorile de inventar ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. *** Valorile de inventar actualizate ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ca urmare a comasării imobilelor cu imobilele situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 345/2016. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, ca urmare a intabulării imobilelor în cartea funciară

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa actualizată a imobilului, conform cărţii funciare
1 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 2A şi 2B, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 56292, nr. cadastral 56292 CF 56293, nr. cadastral 56293 CF 61089, nr. cadastral 61089
2 106951 8.19.01 Imobil 3156 Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ -– punctul Văleni, comuna Dumbrava Roşie CF 58770, nr. cadastral 5377 CF 51832, nr. cadastral 51832
3 106938 8.19.01 Imobil 328 Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239 CF 61088, nr. cadastral 61088SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 657/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 657 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu